บริการการกระจายสินค้า (ภาค)

9
หุ้น
460.996M
เงินทุนของตลาด
36.198K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.96%
เปลี่ยนแปลง
+1.08%
ประสิทธิภาพ เดือน
+17.02%
ประสิทธิภาพ ปี
+9.36%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
P/E ratio
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
AVEAVE S.A
0.528 EUR0.76%0.004 EUR
ปานกลาง
7K3.696K EUR80.074M EUR151
CPICPI S.A. (CR)
0.600 EUR1.69%0.010 EUR
ปานกลาง
2515 EUR6.148M EUR
ELGEKELGEKA S.A (CR)
0.407 EUR−0.97%−0.004 EUR
มีแรงขาย
17.212K7.005K EUR24.54M EUR889
ELINELINOIL S.A. (CR)
2.10 EUR0.00%0.00 EUR
มีแรงขาย
2.5K5.25K EUR49.796M EUR259
ELTONELTON CHEMICALS S.A. (CR)
2.29 EUR0.88%0.02 EUR
มีแรงซื้อ
23.582K54.003K EUR61.212M EUR256
GEBKAGEN.COMMERCIAL & IND (CR)
1.350 EUR1.50%0.020 EUR
มีแรงซื้อรุนแรง
1.314K1.774K EUR32.481M EUR90
INTEKIDEAL HOLDINGS S.A.
4.34 EUR1.64%0.07 EUR
มีแรงซื้อรุนแรง
79.279K344.071K EUR174M EUR189
REVOILREVOIL S.A
1.275 EUR0.00%0.000 EUR
มีแรงขาย
4.674K5.959K EUR27.939M EUR103
XYLEKINTERWOOD-XYLEMPORIA ATENE(CR)
0.264 EUR1.54%0.004 EUR
มีแรงซื้อ
44.41K11.724K EUR9.236M EUR