อื่นๆ (ภาค)

3
หุ้น
37.011M
เงินทุนของตลาด
1.157K
ปริมาณการซื้อขาย
+3.18%
เปลี่ยนแปลง
−3.02%
ประสิทธิภาพ เดือน
−3.46%
ประสิทธิภาพ ปี
+9.94%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
P/E ratio
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
AETFALPHA ETF FTSE ATHEX LARGE CAP
ETF
25.730 EUR1.10%0.280 EUR
มีแรงซื้อ
126 EUR
ANDROALPHA TRUST-ANDROMEDA INVEST.
ETF
6.40 EUR4.07%0.25 EUR
มีแรงซื้อ
1.04K6.656K EUR22.442M EUR−1.60 EUR
ATRUSTALPHA TRUST MUTUAL FUND MAN SA
5.25 EUR1.94%0.10 EUR
มีแรงซื้อรุนแรง
1.321K6.935K EUR15.745M EUR