การสื่อสาร (ภาค)

2
หุ้น
5.980B
เงินทุนของตลาด
1.084M
ปริมาณการซื้อขาย
+0.96%
เปลี่ยนแปลง
−7.62%
ประสิทธิภาพ เดือน
−19.01%
ประสิทธิภาพ ปี
−6.87%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
P/E ratio
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
HTOHELLENIC TELECOM. ORG. (CR)
13.49 EUR0.97%0.13 EUR
ปานกลาง
1.118M15.084M EUR5.782B EUR15.040.89 EUR11.02K
INKATINTRAKAT S.A. (CR)
1.590 EUR0.63%0.010 EUR
มีแรงขาย
301.85K479.942K EUR255.185M EUR467