อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — จีน

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
34.612B0.230.06%10.245Mบริการเชิงพาณิชย์10
436.903B0.390.62%9.877Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์32
1217.430B0.861.07%22.331Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ69
268.976B1.080.80%14.650Mระบบขนส่ง13
441.304B0.702.79%79.005Mระบบขนส่ง10
20.823B0.910.34%12.238Mสาธารณูปโภค4
183.501B0.841.53%26.019Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน22
341.452B2.180.75%15.832Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร52
32.734B4.650.98%5.971Mการค้าปลีก5
665.882B2.461.01%9.846Mการผลิตของผู้ผลิต99
214.957B2.381.69%12.627Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร25
2752.882B1.431.94%6.296Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร34
55.822B5.33-0.48%6.051Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
594.024B0.451.57%7.216Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ38
34.219B0.371.18%20.332Mบริการผู้บริโภค5
259.900B1.411.09%11.398Mการผลิตของผู้ผลิต50
58.894B2.621.04%8.218Mบริการผู้บริโภค5
1.862B0.202.00%1.215Mบริการผู้บริโภค1
30.882B0.001.33%2.193Mการค้าปลีก2
250.405B1.381.49%12.052Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ46
212.769B2.061.34%19.980Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ31
1201.769B2.160.92%14.570Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ159
889.163B3.410.84%26.347Mแร่พลังงาน34
76.151B2.821.38%13.156Mบริการเชิงพาณิชย์13
137.809B0.201.06%15.121Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
216.167B0.400.33%15.584Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18
343.557B0.681.83%68.505Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
632.902B2.801.27%23.162Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน40
61.190B0.62-0.13%6.072Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
243.068B0.981.76%10.413Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ37
85.505B0.401.04%9.879Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
10.936B0.102.84%6.642Mบริการทางด้านเทคโนโลยี1
255.841B1.791.52%12.110Mการค้าปลีก44
74.484B0.781.15%1.822Mการค้าปลีก7
1511.607B2.450.92%29.534Mสาธารณูปโภค62
1877.827B0.831.96%19.963Mการผลิตของผู้ผลิต213
1463.156B0.741.24%52.453Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์107
1376.875B0.941.67%110.337Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์113
281.732B0.590.64%18.074Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์36
33.782B1.370.86%5.261Mบริการการกระจายสินค้า5
124.375B0.881.00%36.216Mการค้าปลีก3
1324.688B2.332.61%39.969Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร54
1448.175B2.121.19%47.778Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม104
174.847B0.700.72%13.917Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม20
47.852B2.022.57%24.564Mการเงิน4
109.482B2.032.59%3.011Mการเงิน2
160.471B0.237.79%313.622Mบริการเชิงพาณิชย์2
10.734B0.451.34%1.263Mบริการการกระจายสินค้า3
114.999B1.360.43%42.445Mการค้าปลีก6
24.689B0.590.82%4.362Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
185.749B2.890.85%13.260Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17
525.038B0.971.09%4.398Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร31
32.256B0.430.89%4.167Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน10
66.310B1.220.78%6.812Mสาธารณูปโภค12
288.903B1.440.47%5.737Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร37
6.815B0.980.39%2.136Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
173.233B0.282.08%15.636Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ3
84.529B2.342.98%5.493Mบริการผู้บริโภค11
—%บริการผู้บริโภค
183.529B1.490.98%12.706Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14
75.461B1.161.97%9.401Mการผลิตของผู้ผลิต3
1451.870B1.131.53%14.125Mการผลิตของผู้ผลิต265
701.667B0.911.08%20.376Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ113
861.106B0.331.72%20.954Mบริการทางด้านเทคโนโลยี93
1690.540B4.540.98%76.475Mแร่พลังงาน5
69.911B0.00-0.41%7.411Mการค้าปลีก2
157.171B0.171.15%29.165Mบริการทางด้านเทคโนโลยี15
2326.818B1.063.93%106.833Mการเงิน40
286.318B0.928.97%98.649Mการเงิน6
1156.668B0.605.55%24.513Mการเงิน2
6696.877B4.181.44%113.626Mการเงิน11
206.453B0.781.53%77.491Mการสื่อสาร2
296.774B1.341.51%35.250Mระบบขนส่ง17
44.390B1.211.42%3.729Mบริการการกระจายสินค้า6
658.166B0.632.43%6.809Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ52
32.075B0.243.05%6.228Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ3
408.422B0.700.94%19.800Mการผลิตของผู้ผลิต62
12.131B0.002.69%3.680Mอื่นๆ2
375.711B0.601.59%11.814Mบริการเชิงพาณิชย์52
194.586B1.620.86%7.684Mการผลิตของผู้ผลิต46
798.834B2.800.33%20.500Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร34
231.890B0.550.46%20.486Mบริการผู้บริโภค22
1950.729B2.193.30%69.278Mการเงิน3
27.778B1.661.37%5.716Mการผลิตของผู้ผลิต6
39.939B1.460.93%13.269Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
5.384B0.170.90%2.413Mแร่พลังงาน1
22.987B1.28-0.36%29.302Mแร่พลังงาน3
177.505B0.451.42%11.470Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม19
296.930B0.701.60%10.250Mบริการผู้บริโภค24
77.410B2.410.24%6.617Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
519.330B0.560.79%17.532Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน48
930.405B2.631.61%16.510Mระบบขนส่ง61
879.667B0.382.06%15.423Mบริการทางด้านเทคโนโลยี59
5.137B0.461.53%1.064Mบริการเชิงพาณิชย์1
179.517B1.321.12%6.001Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ21
853.364B1.151.77%12.472Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ64
1394.196B1.071.44%12.851Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ96
248.968B1.09-0.46%68.020Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน9
313.991B0.644.87%162.022Mการเงิน1
134.533B3.061.14%7.704Mบริการผู้บริโภค15
85.633B1.301.19%15.412Mบริการผู้บริโภค8
157.151B1.621.39%19.530Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ31
186.354B4.321.25%22.230Mระบบขนส่ง7
2269.195B2.941.20%42.730Mการเงิน152
87.766B0.310.46%20.000Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร17
3977.018B3.572.03%127.540Mการเงิน25
17.299B1.261.33%2.195Mบริการผู้บริโภค3
452.961B0.00-0.18%157.037Mการเงิน1
948.109B0.320.16%30.088Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์53
48.012B0.36-0.48%13.143Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
139.383B2.080.77%17.811Mการค้าปลีก17
132.403B0.181.49%17.923Mการสื่อสาร20
813.575B3.891.21%57.064Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน50
1401.886B0.562.11%65.147Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์80
575.002B1.490.72%12.686Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ85
22.342B0.065.11%21.965Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
9.294B0.611.71%4.946Mระบบขนส่ง3
1126.735B1.500.92%36.702Mการผลิตของผู้ผลิต77
139.971B2.061.47%7.846Mสาธารณูปโภค17
400.316B2.360.94%15.355Mบริการการกระจายสินค้า42
25.106B0.371.16%10.891Mการสื่อสาร4
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ