อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — จีน

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
42.809B2.13%11.620Mบริการเชิงพาณิชย์11
505.789B-0.20%10.664Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์34
1325.737B-1.19%29.544Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ70
288.182B-1.24%13.015Mระบบขนส่ง14
446.610B0.64%49.691Mระบบขนส่ง10
20.597B-0.45%4.944Mสาธารณูปโภค4
200.548B-0.70%37.432Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน22
389.786B-1.51%22.506Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร52
36.604B-1.97%17.406Mการค้าปลีก5
751.779B0.78%13.833Mการผลิตของผู้ผลิต99
240.433B1.41%19.431Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร25
2759.237B0.07%8.517Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร34
59.503B-0.35%3.817Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
669.456B-1.54%18.815Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ39
37.448B-0.86%14.418Mบริการผู้บริโภค5
285.749B-0.58%11.005Mการผลิตของผู้ผลิต49
71.151B-2.74%34.415Mบริการผู้บริโภค5
1.859B0.68%1.540Mบริการผู้บริโภค1
35.897B0.27%2.116Mการค้าปลีก2
273.680B-0.22%16.722Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ46
242.432B0.85%29.332Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ31
1368.015B0.22%19.101Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ162
914.459B0.33%25.107Mแร่พลังงาน35
80.794B-0.74%13.057Mบริการเชิงพาณิชย์13
154.601B-0.59%15.455Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
269.857B5.56%18.000Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18
393.754B1.37%72.727Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์15
682.074B-0.01%26.706Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน39
63.654B2.05%3.872Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
288.515B1.42%11.105Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ37
89.777B0.76%9.761Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
11.316B0.15%6.328Mบริการทางด้านเทคโนโลยี1
333.733B-0.51%9.960Mการค้าปลีก45
81.295B0.69%4.178Mการค้าปลีก7
1530.365B-0.52%21.891Mสาธารณูปโภค62
2118.797B2.34%21.119Mการผลิตของผู้ผลิต216
1669.071B3.58%49.071Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์107
1583.926B1.60%125.986Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์115
317.103B3.68%22.902Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์35
35.818B-2.56%12.474Mบริการการกระจายสินค้า5
128.550B-0.04%38.290Mการค้าปลีก3
1415.195B-0.12%31.305Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร54
1517.312B-0.08%43.664Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม104
205.410B-0.16%36.043Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม22
49.668B0.21%15.662Mการเงิน4
110.029B-2.57%4.651Mการเงิน2
168.088B1.88%124.983Mบริการเชิงพาณิชย์2
10.667B-1.11%1.147Mบริการการกระจายสินค้า3
119.448B1.45%64.642Mการค้าปลีก6
27.516B-1.63%7.272Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
194.401B-0.10%9.986Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17
547.050B-1.42%5.431Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร31
35.240B1.22%8.331Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน10
86.237B-0.63%6.997Mสาธารณูปโภค13
316.830B-0.91%4.798Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร38
6.961B-0.59%1.013Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
182.620B-0.87%14.505Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ3
87.300B0.90%5.183Mบริการผู้บริโภค11
202.451B0.00%12.668Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14
80.647B-3.56%13.323Mการผลิตของผู้ผลิต3
1625.563B0.73%16.283Mการผลิตของผู้ผลิต267
812.173B0.96%29.888Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ113
988.164B1.46%29.054Mบริการทางด้านเทคโนโลยี93
1727.625B-0.74%70.591Mแร่พลังงาน5
88.631B3.09%8.887Mการค้าปลีก2
187.057B0.88%41.865Mบริการทางด้านเทคโนโลยี14
2575.418B0.71%72.749Mการเงิน40
353.909B7.42%90.731Mการเงิน6
1125.590B0.19%13.801Mการเงิน2
6732.550B0.01%95.516Mการเงิน11
236.934B1.06%95.181Mการสื่อสาร2
310.834B0.46%21.665Mระบบขนส่ง17
52.766B2.50%14.974Mบริการการกระจายสินค้า6
717.016B-0.38%8.057Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ54
36.569B-8.50%4.116Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ3
465.906B1.12%23.640Mการผลิตของผู้ผลิต63
12.395B-0.76%4.766Mอื่นๆ2
436.189B1.22%8.806Mบริการเชิงพาณิชย์53
211.891B0.74%11.116Mการผลิตของผู้ผลิต46
870.404B1.06%21.343Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร34
245.721B-1.52%35.808Mบริการผู้บริโภค22
1972.648B-0.28%62.898Mการเงิน3
29.629B-0.61%6.100Mการผลิตของผู้ผลิต6
39.699B0.97%5.289Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
6.220B-1.75%8.280Mแร่พลังงาน1
23.399B-0.60%15.131Mแร่พลังงาน3
196.586B0.30%14.923Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม19
299.972B0.76%15.059Mบริการผู้บริโภค25
82.877B-1.77%5.127Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
581.687B0.71%23.473Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน48
929.642B-0.14%13.132Mระบบขนส่ง62
1052.262B2.12%16.887Mบริการทางด้านเทคโนโลยี62
6.249B0.15%1.386Mบริการเชิงพาณิชย์1
143.776B-2.40%41.980Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ20
1023.220B-1.61%15.792Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ68
1536.548B-1.54%20.210Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ95
290.955B-1.62%103.073Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน9
337.429B0.27%47.850Mการเงิน1
146.731B-0.54%10.838Mบริการผู้บริโภค15
98.729B1.28%20.002Mบริการผู้บริโภค8
173.841B-0.81%16.789Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ31
189.760B-0.63%22.130Mระบบขนส่ง7
2382.843B1.11%33.926Mการเงิน154
99.483B-1.06%23.242Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร17
3977.989B0.01%88.399Mการเงิน25
16.950B-0.69%2.225Mบริการผู้บริโภค3
463.495B0.88%67.394Mการเงิน1
1183.302B5.97%36.336Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์54
55.709B0.44%6.641Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
155.224B1.23%26.020Mการค้าปลีก17
146.986B3.15%32.298Mการสื่อสาร20
845.652B0.23%44.443Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน52
1562.446B3.42%63.624Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์79
619.137B-0.21%16.827Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ80
24.290B-0.15%13.919Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
9.902B-0.55%3.853Mระบบขนส่ง3
1182.747B0.49%38.185Mการผลิตของผู้ผลิต77
146.215B0.09%5.638Mสาธารณูปโภค17
426.612B0.04%16.132Mบริการการกระจายสินค้า42
28.720B-0.95%9.210Mการสื่อสาร4
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ