หมวดธุรกิจและกลุ่มอุตสาหกรรม

ภาคอุตสาหกรรม
ภาคอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — จีน

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
ภาค
หุ้น
บริการด้านโฆษณา/การตลาด163.461B CNY0.38%+4.32%49.526Mบริการเชิงพาณิชย์29
ยานอวกาศและการป้องกัน779.934B CNY0.59%+2.06%13.024Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์50
สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร1.153T CNY2.55%+1.28%25.5Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ65
ขนส่ง/จัดส่งสินค้าทางอากาศ595.569B CNY2.30%+0.18%19.672Mระบบขนส่ง37
สายการบิน494.607B CNY0.03%+1.70%39.864Mระบบขนส่ง10
การผลิตพลังงานทางเลือก359.082B CNY1.52%+0.80%34.191Mสาธารณูปโภค14
อะลูมินั่ม351.022B CNY2.12%+1.29%23.696Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน30
เสื้อผ้า/รองเท้า350.254B CNY2.74%+1.28%13.8Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร55
ค้าปลีกเกี่ยวกับเสื้อผ้า/รองเท้า27.853B CNY0.06%+2.66%7.577Mการค้าปลีก5
ชิ้นส่วนยานยนต์: OEM1.351T CNY1.35%+3.04%21.686Mการผลิตของผู้ผลิต161
ตลาดหลังการขายของยานยนต์160.246B CNY0.78%+2.53%23.715Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร12
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์4.069T CNY2.49%−0.19%4.967Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร36
เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์98.152B CNY1.86%+0.39%1.727Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
ไบโอเทคโนโลยี862.172B CNY1.10%+2.40%11.02Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ59
การออกอากาศกระจายเสียง2.934B CNY0.47%+5.67%25.596Mบริการผู้บริโภค1
วัสดุก่อสร้าง215.089B CNY1.66%+2.04%13.97Mการผลิตของผู้ผลิต45
เคเบิ้ลทีวี/ทีวีดาวเทียม81.664B CNY1.28%+2.82%30.223Mบริการผู้บริโภค7
เกมและบ่อนคาสิโน1.987B CNY+5.56%13.947Mบริการผู้บริโภค1
การจัดจำหน่ายแคตตาล็อก/พิเศษเฉพาะ10.748B CNY0.84%+5.13%10.634Mการค้าปลีก2
เคมีทางการเกษตร369.604B CNY2.07%+1.21%19.297Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ46
เคมี: รายใหญ่หลายแบรนด์309.44B CNY2.04%+2.11%9.787Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ54
เคมีพิเศษเฉพาะ2.279T CNY1.82%+1.79%15.051Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ237
ถ่านหิน1.979T CNY6.84%+0.02%29.529Mแร่พลังงาน34
การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์49.053B CNY2.91%+3.41%47.74Mบริการเชิงพาณิชย์12
การสื่อสารคอมพิวเตอร์92.32B CNY0.55%+5.07%20.025Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18
อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์334.217B CNY0.50%+4.67%69.685Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์40
ฮาร์ดแวร์ประมวลผลคอมพิวเตอร์298.482B CNY0.31%+5.41%67.031Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์20
วัสดุสำหรับการก่อสร้าง460.05B CNY3.25%+1.03%13.273Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน43
สินค้าอุปโภคบริโภค38.963B CNY1.38%+0.53%3.014Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ293.28B CNY1.06%+1.95%11.025Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ48
ขุดเจาะตามสัญญา84.573B CNY0.72%+0.47%21.616Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3
บริการประมวลผลข้อมูล67.53B CNY0.28%+7.90%94.092Mบริการทางด้านเทคโนโลยี11
ห้างสรรพสินค้า168.475B CNY1.41%+2.96%71.801Mการค้าปลีก30
ร้านค้าส่วนลด170.926B CNY0.93%+0.64%20.322Mการค้าปลีก1
เครือข่ายร้านยา98.354B CNY1.21%+0.55%5.148Mการค้าปลีก10
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า2.531T CNY1.90%+0.29%53.553Mสาธารณูปโภค78
เครื่องใช้ไฟฟ้า4.022T CNY1.17%+2.24%19.209Mการผลิตของผู้ผลิต280
ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์1.096T CNY1.00%+4.42%38.052Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์106
อุปกรณ์/เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์1.17T CNY1.40%+2.42%44.374Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์132
อุปกรณ์การผลิตอิเลคทรอนิกส์673.694B CNY0.85%+3.88%25.249Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์91
ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์168.733B CNY0.51%+1.86%17.066Mบริการการกระจายสินค้า21
ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า/อิเลคทรอนิกส์24.61B CNY0.46%+2.40%52.803Mการค้าปลีก3
อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า1.202T CNY2.87%+2.00%21.752Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร69
วิศวกรรมและก่อสร้าง1.636T CNY2.76%+1.15%65.273Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม140
บริการด้านสิ่งแวดล้อม143.795B CNY1.52%+1.40%12.596Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม33
สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง86.304B CNY1.87%+0.80%83.219Mการเงิน6
กลุ่มบริษัททางการเงิน21.25B CNY0.94%+1.45%6.752Mการเงิน2
ผู้จัดจำหน่ายอาหาร31.932B CNY1.03%+1.25%7.516Mบริการการกระจายสินค้า8
ค้าปลีกอาหาร120.762B CNY2.08%+2.03%15.532Mการค้าปลีก15
อาหาร: รายใหญ่หลายแบรนด์286.041B CNY1.45%+0.93%5.687Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร16
อาหาร: เนื้อสัตว์/ปลา/ผลิตภัณฑ์นม216.722B CNY3.07%+1.02%8.851Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร25
อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม628.784B CNY1.48%+1.45%11.334Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร50
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับป่า71.362B CNY1.55%+1.82%17.899Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน23
ผู้จัดจำหน่ายก๊าซ201.601B CNY2.62%+1.02%6.188Mสาธารณูปโภค20
ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย448.655B CNY2.49%+1.26%13.925Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร48
สร้างบ้าน85.516B CNY2.11%+4.24%42.482Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล83.913B CNY0.39%+2.03%9.725Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ6
ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ103.953B CNY0.27%+0.09%6.132Mบริการผู้บริโภค10
การดูแลครัวเรือน/บุคคล157.364B CNY0.86%+1.52%3.379Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร19
องค์กรที่ประกอบธุรกิจในหลายอุตสาหกรรม6.074B CNY1.04%+1.96%2.846Mการผลิตของผู้ผลิต3
เครื่องจักรอุตสาหกรรม2.919T CNY1.17%+2.33%19.602Mการผลิตของผู้ผลิต400
เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม884.516B CNY1.39%+2.15%12.547Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ98
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ918.976B CNY0.47%+5.27%37.208Mบริการทางด้านเทคโนโลยี98
บริการน้ำมันครบวงจร3.158T CNY5.00%+0.92%149.354Mแร่พลังงาน11
ค้าปลีกทางอินเทอร์เน็ต48.566B CNY0.55%+3.48%22.486Mการค้าปลีก10
ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต355.142B CNY0.45%+3.52%237.106Mบริการทางด้านเทคโนโลยี11
วาณิชธนกิจ/โบรกเกอร์2.338T CNY1.59%+1.56%56.288Mการเงิน47
ผู้จัดการด้านการลงทุน425.842B CNY1.66%+1.97%35.833Mการเงิน11
กองทรัสต์/กองทุนรวมอื่นๆ787
ประกันชีวิต/สุขภาพ18.917B CNY0.97%+1.37%63.916Mการเงิน1
ธนาคารรายใหญ่6.051T CNY5.37%+0.01%217.317Mการเงิน16
โทรคมนาคมรายใหญ่297.859B CNY1.32%+0.57%137.088Mการสื่อสาร5
การขนส่งทางทะเล467.021B CNY7.62%+0.76%37.372Mระบบขนส่ง15
ผู้จัดจำหน่ายทางการแพทย์102.979B CNY1.54%+1.34%8.781Mบริการการกระจายสินค้า15
เชี่ยวชาญพิเศษด้านการแพทย์1.124T CNY1.16%+1.20%4.044Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ109
บริการทางการแพทย์/พยาบาล210.583B CNY0.88%+0.83%48.432Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
การผลิตโลหะ516.869B CNY0.72%+2.72%24.869Mการผลิตของผู้ผลิต91
บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด1.067T CNY0.57%+2.69%12.516Mบริการเชิงพาณิชย์150
การผลิตเบ็ดเตล็ด307.351B CNY3.26%+1.84%46.926Mการผลิตของผู้ผลิต54
ยานพาหนะใช้มอเตอร์1.149T CNY1.92%+3.08%70.362Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร46
ภาพยนต์/บันเทิง205.275B CNY0.16%+3.39%55.201Mบริการผู้บริโภค21
ชุดประกันภัยรวม1.976T CNY3.60%+0.16%30.833Mการเงิน5
อุปกรณ์สำนักงาน/การจัดหา50.062B CNY0.99%+2.12%22.488Mการผลิตของผู้ผลิต10
ท่อส่งน้ำมันและก๊าซ6.436B CNY0.38%+1.49%3.767Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3
การผลิตน้ำมันและก๊าซ41.791B CNY1.25%+2.55%6.502Mแร่พลังงาน4
การกลั่นน้ำมันและการตลาดเกี่ยวกับน้ำมัน35.798B CNY0.61%+0.67%24.475Mแร่พลังงาน4
บริการ/เครื่องมือเกี่ยวกับบ่อน้ำมัน55.525B CNY0.88%+1.80%9.018Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม10
บริการเกี่ยวกับผู้บริโภคอื่นๆ94.188B CNY0.25%+2.59%20.864Mบริการผู้บริโภค23
เชี่ยวชาญพิเศษด้านผู้บริโภคอื่นๆ98.486B CNY3.21%+1.26%3.343Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ924.472B CNY2.41%+1.51%24.007Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน80
การขนส่งอื่นๆ976.201B CNY2.43%+1.52%22.572Mระบบขนส่ง61
ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป1.797T CNY0.74%+4.62%46.48Mบริการทางด้านเทคโนโลยี186
บริการด้านบุคลากร4.207B CNY0.54%+2.48%1.885Mบริการเชิงพาณิชย์1
ยาสามัญ36.887B CNY0.23%+0.56%4.736Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4
ยารายใหญ่2.872T CNY1.28%+1.32%12.93Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ223
ยาอื่นๆ373.82B CNY2.16%+1.56%12.117Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ32
โลหะมีค่า645.334B CNY0.47%+0.61%81.551Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน14
สิ่งพิมพ์: หนังสือ/นิตยสาร218.232B CNY3.30%+2.52%22.656Mบริการผู้บริโภค20
สิ่งพิมพ์: หนังสือพิมพ์3.898B CNY+3.58%13.269Mบริการผู้บริโภค1
เยื่อกระดาษและกระดาษ178.181B CNY1.39%+1.75%13.628Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ29