อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — จีน

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ
       
222.689B0.11-0.52%5.523Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ12
78.249B0.673.26%27.111Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร17
417.736B0.530.38%21.234Mในทางอุตสาหกรรม26
391.294B0.820.32%25.712Mวัสดุพื้นฐาน53
431.726B0.71-0.10%21.758Mในทางอุตสาหกรรม18
482.580B0.880.69%67.539Mในทางอุตสาหกรรม8
195.454B1.170.67%11.358Mในทางอุตสาหกรรม8
254.165B0.610.76%67.412Mวัสดุพื้นฐาน28
492.955B1.710.55%15.004Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร54
88.925B1.560.93%27.249Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร11
1110.350B1.48-0.43%25.808Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร47
1040.263B3.050.12%23.310Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร41
59.602B0.360.99%57.072Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร9
977.726B1.980.63%22.522Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร127
10947.234B3.76-0.64%140.557Mไฟแนนซ์31
313.285B0.510.77%30.640Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ18
109.285B1.04-0.91%13.254Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร7
187.293B1.159.28%126.476Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร11
267.432B1.500.87%29.404Mในทางอุตสาหกรรม28
166.801B0.651.33%24.078Mในทางอุตสาหกรรม21
894.324B3.530.42%36.093Mพลังงาน30
58.059B1.594.22%57.654Mในทางอุตสาหกรรม8
1318.683B1.440.45%34.124Mวัสดุพื้นฐาน161
1660.328B0.511.00%37.956Mเทคโนโลยี101
137.642B0.890.26%43.367Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
711.773B0.491.09%262.117Mเทคโนโลยี26
1847.027B1.540.26%75.851Mในทางอุตสาหกรรม117
599.183B1.581.50%50.695Mวัสดุพื้นฐาน46
335.678B1.210.49%12.859Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร51
22.609B1.591.31%47.416Mไฟแนนซ์1
204.290B1.773.97%35.461Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร21
61.628B0.400.68%19.760Mไฟแนนซ์3
309.373B1.341.16%30.605Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร47
1969.591B1.39-0.64%8.321Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร29
39.578B0.96-0.13%25.019Mวัสดุพื้นฐาน3
27.809B0.251.13%193.730Mไฟแนนซ์1
131.764B1.010.98%23.628Mในทางอุตสาหกรรม15
299.041B1.031.18%20.455Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร19
1106.497B2.480.47%24.187Mสาธารณูปโภค52
1835.052B0.980.72%29.359Mในทางอุตสาหกรรม212
905.506B0.591.10%34.359Mเทคโนโลยี81
6.802B0.22-1.69%1.948Mในทางอุตสาหกรรม1
269.161B0.771.11%24.258Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร18
218.153B0.911.21%24.253Mในทางอุตสาหกรรม30
88.588B0.382.40%70.165Mไฟแนนซ์7
704.763B0.820.69%30.738Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร49
1251.552B1.40-0.06%22.757Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร91
186.904B1.140.06%21.434Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร14
24.846B2.401.49%35.180Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
46.134B0.720.53%25.068Mวัสดุพื้นฐาน11
247.932B1.003.16%132.420Mวัสดุพื้นฐาน9
195.717B3.860.03%29.724Mในทางอุตสาหกรรม11
166.760B0.39-0.04%16.436Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ8
758.874B0.731.34%25.808Mในทางอุตสาหกรรม70
734.525B1.240.29%75.795Mในทางอุตสาหกรรม42
291.332B2.470.22%21.276Mในทางอุตสาหกรรม21
29.772B0.101.42%24.020Mไฟแนนซ์6
156.057B1.331.09%14.592Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร22
66.020B2.490.95%7.807Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
34.327B0.300.94%20.002Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
94.401B0.631.57%10.109Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร9
246.705B1.082.00%104.875Mเทคโนโลยี20
17.619B1.031.92%25.114Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร4
884.579B0.521.91%43.935Mเทคโนโลยี94
413.944B1.410.92%53.387Mสาธารณูปโภค10
4.213B-1.30%3.209Mในทางอุตสาหกรรม1
1463.473B0.720.38%22.248Mในทางอุตสาหกรรม243
27.790B0.761.14%195.673Mวัสดุพื้นฐาน1
1431.573B1.910.64%134.929Mพลังงาน2
274.091B0.34-0.23%191.553Mบริการโทรคมนาคม10
361.494B0.600.61%34.398Mเทคโนโลยี26
2404.456B1.131.24%171.029Mไฟแนนซ์33
263.432B2.451.45%171.199Mไฟแนนซ์6
367.145B1.260.67%17.315Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร28
2710.219B1.91-0.03%56.535Mไฟแนนซ์5
190.964B0.460.70%44.351Mในทางอุตสาหกรรม12
532.716B1.26-0.20%44.273Mในทางอุตสาหกรรม23
304.887B0.671.03%7.845Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ37
51.839B0.502.54%32.782Mวัสดุพื้นฐาน10
48.951B2.330.87%24.922Mสาธารณูปโภค4
115.217B1.270.00%54.256Mสาธารณูปโภค12
49.304B3.83-0.66%4.242Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร3
120.046B0.840.93%38.515Mวัสดุพื้นฐาน18
32.684B0.661.36%13.367Mเทคโนโลยี7
88.150B0.340.05%40.475Mพลังงาน3
25.895B0.31%37.048Mพลังงาน3
892.147B8.030.23%87.089Mพลังงาน18
4.634B-1.76%27.913Mพลังงาน1
131.561B0.491.24%31.288Mพลังงาน22
33.898B1.891.83%20.044Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
104.784B1.070.80%13.360Mวัสดุพื้นฐาน14
157.561B0.951.29%32.513Mวัสดุพื้นฐาน22
134.913B1.010.41%31.843Mในทางอุตสาหกรรม18
67.048B0.63-0.04%6.576Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร10
22.204B0.732.35%5.259Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร5
2728.503B0.940.54%21.735Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ201
34.121B0.070.17%8.985Mเทคโนโลยี4
93.128B0.350.80%61.352Mวัสดุพื้นฐาน8
90.326B0.666.42%75.412Mในทางอุตสาหกรรม5
366.537B0.49%197.541Mไฟแนนซ์1
2655.488B1.900.49%49.483Mไฟแนนซ์154
41.482B0.630.95%30.232Mไฟแนนซ์7
53.955B0.280.66%7.035Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร14
300.301B0.412.08%59.453Mพลังงาน30
2.781B1.56-0.26%14.479Mพลังงาน1
23.496B0.94-3.02%17.607Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
116.440B0.341.59%20.271Mเทคโนโลยี12
870.215B0.661.47%28.256Mเทคโนโลยี73
178.845B0.150.38%113.216Mในทางอุตสาหกรรม6
633.760B0.322.39%56.559Mเทคโนโลยี46
444.748B1.050.41%22.549Mวัสดุพื้นฐาน67
734.460B0.851.14%59.304Mวัสดุพื้นฐาน54
1025.988B2.420.07%68.117Mวัสดุพื้นฐาน73
450.309B0.950.70%21.415Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร66
251.349B1.141.82%21.636Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร27
6.205B0.442.61%2.278Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร1
41.998B0.252.48%43.124Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร8
31.696B0.54%120.796Mพลังงาน1
248.493B1.541.23%27.788Mสาธารณูปโภค31
22.311B0.311.73%12.561Mบริการโทรคมนาคม6
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย คำอธิบาย & วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ติดต่อฝ่ายสนับสนุนการใช้งาน ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ