ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — จีน

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
48.957B2.27%11.628Mบริการเชิงพาณิชย์12
949.397B0.13%22.020Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์40
2365.302B1.22%44.598Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ68
678.129B0.53%16.561Mระบบขนส่ง20
448.672B4.22%53.565Mระบบขนส่ง10
15.511B1.59%37.274Mสาธารณูปโภค3
289.158B4.85%156.419Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน28
409.018B1.80%20.693Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร58
31.227B2.40%2.282Mการค้าปลีก4
1118.421B0.77%25.557Mการผลิตของผู้ผลิต110
225.133B-0.11%16.151Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร18
5414.642B3.01%9.729Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร34
67.510B0.73%4.958Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
1205.028B0.98%7.204Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ43
37.892B1.81%19.043Mบริการผู้บริโภค6
344.248B1.47%9.267Mการผลิตของผู้ผลิต46
56.873B3.04%22.519Mบริการผู้บริโภค5
1.721B1.59%1.439Mบริการผู้บริโภค1
22.572B1.19%1.190Mการค้าปลีก2
361.682B1.79%23.586Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ45
427.624B0.78%40.367Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ39
2686.376B2.54%37.798Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ194
1028.596B3.16%62.826Mแร่พลังงาน34
67.739B0.40%13.057Mบริการเชิงพาณิชย์14
177.100B1.40%11.232Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์20
425.296B0.68%9.697Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์30
427.431B0.63%54.320Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18
747.138B1.76%39.753Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน40
78.839B2.35%6.164Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
429.273B1.71%15.845Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ43
86.174B3.71%14.574Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
53.087B0.24%56.545Mบริการทางด้านเทคโนโลยี5
356.394B1.46%10.080Mการค้าปลีก46
3.521B0.76%4.577Mการค้าปลีก1
128.846B-0.00%3.900Mการค้าปลีก10
1656.162B1.17%49.136Mสาธารณูปโภค68
3593.448B0.57%23.757Mการผลิตของผู้ผลิต233
1725.740B0.44%28.009Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์94
1270.041B1.71%180.661Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์107
789.261B-0.16%10.668Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์75
95.448B1.39%5.344Mบริการการกระจายสินค้า7
111.754B-1.42%52.848Mการค้าปลีก5
1836.200B-0.12%24.767Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร63
1775.563B1.43%65.812Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม105
208.554B0.36%15.494Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม26
43.328B0.87%15.535Mการเงิน5
478.151B3.49%344.779Mการเงิน6
269.850B3.48%207.402Mบริการเชิงพาณิชย์1
29.590B1.01%7.688Mบริการการกระจายสินค้า6
133.168B-0.18%23.239Mการค้าปลีก8
78.347B3.41%10.389Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
288.180B1.51%9.980Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร18
980.424B0.88%5.371Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร37
63.560B3.19%24.263Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน13
80.244B0.69%3.911Mสาธารณูปโภค16
536.846B1.49%11.717Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร42
22.893B-1.54%4.798Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
370.985B0.99%24.284Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
104.617B3.11%7.160Mบริการผู้บริโภค10
161.998B1.39%6.071Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร13
84.977B-0.12%6.823Mการผลิตของผู้ผลิต4
2507.346B0.85%21.142Mการผลิตของผู้ผลิต291
988.611B0.45%23.175Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ102
914.948B0.57%13.971Mบริการทางด้านเทคโนโลยี96
1390.718B1.35%155.061Mแร่พลังงาน6
161.970B1.64%20.882Mการค้าปลีก3
87.394B-0.30%17.614Mบริการทางด้านเทคโนโลยี9
3167.452B1.40%37.536Mการเงิน45
421.624B1.70%17.392Mการเงิน8
1096.210B3.33%24.796Mการเงิน2
6561.423B3.99%278.051Mการเงิน13
303.515B0.37%41.689Mการสื่อสาร4
410.677B0.99%66.395Mระบบขนส่ง16
65.978B1.29%3.365Mบริการการกระจายสินค้า7
1576.308B1.00%5.114Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ76
92.900B0.38%6.747Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
626.761B1.73%27.789Mการผลิตของผู้ผลิต75
14.453B1.70%6.920Mอื่นๆ2
752.197B0.86%9.307Mบริการเชิงพาณิชย์84
237.661B2.32%17.287Mการผลิตของผู้ผลิต44
1695.853B0.91%30.088Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร41
249.547B0.46%19.017Mบริการผู้บริโภค22
1983.834B3.95%102.834Mการเงิน3
48.215B2.02%3.822Mการผลิตของผู้ผลิต7
33.602B1.24%9.072Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
38.024B2.03%19.839Mแร่พลังงาน3
6.376B3.92%4.737Mแร่พลังงาน3
205.574B1.37%15.572Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม19
755.528B2.43%10.777Mบริการผู้บริโภค26
70.425B0.58%6.090Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
954.103B3.09%109.135Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน58
861.462B0.65%17.547Mระบบขนส่ง64
1316.644B0.87%9.256Mบริการทางด้านเทคโนโลยี93
10.383B3.29%1.127Mบริการเชิงพาณิชย์1
110.919B1.24%5.907Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ13
2265.434B1.37%8.968Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ125
2029.131B1.64%14.998Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ79
216.858B0.55%30.476Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน9
271.093B1.48%67.346Mการเงิน1
120.290B0.65%10.589Mบริการผู้บริโภค15
46.846B1.00%12.278Mบริการผู้บริโภค5
258.184B2.05%38.607Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ33
134.884B1.24%27.976Mระบบขนส่ง6
2284.253B0.71%43.903Mการเงิน159
86.953B0.62%20.550Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร17
4152.284B4.34%185.870Mการเงิน25
24.968B1.39%2.523Mบริการผู้บริโภค4
923.017B4.06%215.944Mการเงิน1
2691.616B-0.18%25.375Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์80
126.176B4.49%9.081Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
163.567B1.15%19.383Mการค้าปลีก18
175.104B0.43%8.077Mการสื่อสาร25
996.401B6.43%334.687Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน56
1830.199B1.17%39.405Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์66
898.786B0.55%26.742Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ84
69.043B4.93%15.364Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
24.914B0.47%5.956Mระบบขนส่ง6
1479.466B1.00%58.136Mการผลิตของผู้ผลิต87
118.013B1.13%10.867Mสาธารณูปโภค17
575.094B0.39%55.556Mบริการการกระจายสินค้า53
9.444B-0.38%16.409Mการสื่อสาร3
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน เพื่อนที่ชวนมา เหรียญ ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ