อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — จีน

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
34.327B0.230.82%16.564Mบริการเชิงพาณิชย์10
435.709B0.390.01%7.512Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์32
1223.747B0.86-1.23%19.770Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ70
267.074B1.080.90%10.195Mระบบขนส่ง13
424.705B0.731.80%55.801Mระบบขนส่ง10
20.969B0.90-0.51%11.470Mสาธารณูปโภค4
183.123B0.84-0.62%20.522Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน22
343.884B2.16-0.56%12.418Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร52
33.200B4.59-1.42%9.675Mการค้าปลีก5
657.943B2.480.14%10.031Mการผลิตของผู้ผลิต99
210.547B2.430.84%12.098Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร25
2754.369B1.43-0.75%4.663Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร34
56.248B5.29-0.05%3.257Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
571.695B0.460.16%6.511Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ38
34.572B0.370.44%32.037Mบริการผู้บริโภค5
260.291B1.41-0.17%12.595Mการผลิตของผู้ผลิต50
59.324B2.60-0.38%8.374Mบริการผู้บริโภค5
1.878B0.20-0.74%1.431Mบริการผู้บริโภค1
30.223B0.00-0.20%2.376Mการค้าปลีก2
247.494B1.390.04%11.186Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ46
210.562B2.080.20%20.814Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ31
1199.243B2.16-0.68%10.086Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ159
889.957B3.41-0.02%22.661Mแร่พลังงาน34
76.344B2.81-0.98%15.584Mบริการเชิงพาณิชย์13
135.474B0.20-0.08%17.436Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
215.521B0.41-0.09%13.513Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18
342.430B0.68-1.35%44.891Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
631.213B2.810.99%17.566Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน40
61.646B0.620.16%2.963Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
237.286B1.010.87%7.750Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ37
80.903B0.433.60%13.352Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
10.420B0.111.13%4.970Mบริการทางด้านเทคโนโลยี1
251.976B1.820.47%5.746Mการค้าปลีก44
74.270B0.78-0.09%1.649Mการค้าปลีก7
1495.261B2.470.08%15.769Mสาธารณูปโภค62
1863.503B0.84-0.69%15.404Mการผลิตของผู้ผลิต213
1471.000B0.74-1.43%40.723Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์108
1362.550B0.96-0.31%112.240Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์114
280.132B0.59-0.76%19.640Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์36
33.861B1.37-0.71%4.487Mบริการการกระจายสินค้า5
124.971B0.88-0.84%19.482Mการค้าปลีก3
1303.977B2.37-0.75%25.779Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร54
1437.531B2.140.04%29.791Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม104
175.498B0.70-0.49%11.247Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม20
46.989B2.06-0.00%7.914Mการเงิน4
107.725B2.06-0.57%1.302Mการเงิน2
149.202B0.250.19%89.731Mบริการเชิงพาณิชย์2
10.652B0.46-0.18%958.034Kบริการการกระจายสินค้า3
114.386B1.370.49%52.570Mการค้าปลีก6
24.494B0.60-0.41%4.312Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
185.864B2.89-0.56%11.130Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17
520.697B0.98-0.15%4.079Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร31
32.388B0.43-0.27%5.125Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน10
65.831B1.23-0.42%4.966Mสาธารณูปโภค12
289.665B1.44-0.67%4.313Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร37
6.834B0.970.10%1.470Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
173.391B0.280.18%8.766Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
84.137B2.36-1.76%4.728Mบริการผู้บริโภค11
181.939B1.50-1.59%7.939Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14
73.696B1.19-1.50%5.028Mการผลิตของผู้ผลิต3
1432.534B1.15-0.32%13.054Mการผลิตของผู้ผลิต263
699.811B0.91-0.68%25.056Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ113
850.031B0.34-0.28%22.680Mบริการทางด้านเทคโนโลยี92
1677.118B4.580.13%41.535Mแร่พลังงาน5
72.090B0.00-1.14%6.635Mการค้าปลีก2
156.573B0.17-1.17%24.414Mบริการทางด้านเทคโนโลยี15
2251.694B1.120.14%36.741Mการเงิน40
263.445B1.000.70%29.985Mการเงิน6
1087.417B0.641.22%12.774Mการเงิน2
6563.331B4.260.70%68.222Mการเงิน11
204.435B0.790.27%59.424Mการสื่อสาร2
292.416B1.360.16%22.190Mระบบขนส่ง17
44.912B1.20-1.00%4.190Mบริการการกระจายสินค้า6
648.340B0.64-1.01%6.341Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ52
31.424B0.24-1.43%5.401Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ3
406.671B0.71-0.25%22.604Mการผลิตของผู้ผลิต62
11.751B0.00-0.31%2.406Mอื่นๆ2
374.425B0.60-0.38%8.606Mบริการเชิงพาณิชย์52
195.422B1.61-0.67%8.601Mการผลิตของผู้ผลิต46
782.020B2.861.91%22.572Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร34
230.554B0.55-0.24%20.588Mบริการผู้บริโภค22
1872.291B2.280.63%33.220Mการเงิน3
27.760B1.66-0.50%6.797Mการผลิตของผู้ผลิต6
38.701B1.510.01%5.335Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
5.380B0.17-0.67%1.673Mแร่พลังงาน1
22.091B1.334.19%32.319Mแร่พลังงาน3
176.716B0.45-0.16%9.752Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม19
291.975B0.71-0.11%6.911Mบริการผู้บริโภค24
78.018B2.40-0.41%8.953Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
518.859B0.56-0.88%16.166Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน48
917.754B2.670.07%6.771Mระบบขนส่ง61
867.149B0.38-0.93%11.680Mบริการทางด้านเทคโนโลยี58
5.233B0.45-1.62%979.812Kบริการเชิงพาณิชย์1
178.753B1.32-0.12%6.030Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ21
842.815B1.17-0.55%7.348Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ64
1377.952B1.08-0.19%8.498Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ96
249.818B1.090.23%74.638Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน9
298.512B0.680.89%55.840Mการเงิน1
133.030B3.090.78%7.145Mบริการผู้บริโภค15
84.092B1.322.17%22.148Mบริการผู้บริโภค8
155.654B1.640.01%15.432Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ31
184.076B4.37-0.01%19.059Mระบบขนส่ง7
2245.964B2.960.49%32.611Mการเงิน151
89.120B0.30-0.55%29.416Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร17
3876.156B3.670.75%78.005Mการเงิน25
17.044B1.270.53%1.510Mบริการผู้บริโภค3
454.582B0.000.36%463.386Mการเงิน1
943.085B0.33-1.06%30.668Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์53
47.496B0.371.23%6.741Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
138.090B2.100.30%13.254Mการค้าปลีก17
129.942B0.180.39%16.882Mการสื่อสาร20
809.849B3.940.58%43.868Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน51
1372.778B0.57-0.40%45.645Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์80
570.148B1.49-0.18%11.973Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ85
21.029B0.060.66%4.002Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
9.127B0.62-1.27%2.093Mระบบขนส่ง3
1113.079B1.520.32%32.669Mการผลิตของผู้ผลิต77
138.801B2.08-0.01%4.016Mสาธารณูปโภค17
397.553B2.37-0.31%10.480Mบริการการกระจายสินค้า42
24.730B0.380.11%16.521Mการสื่อสาร4
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ