ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — จีน

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
79.968B2.71%121.911Mบริการเชิงพาณิชย์12
786.666B-2.53%38.268Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์35
1756.927B-0.40%57.104Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ67
479.339B-1.06%18.594Mระบบขนส่ง17
397.531B0.59%44.619Mระบบขนส่ง10
18.463B-4.65%41.127Mสาธารณูปโภค3
245.592B0.22%100.624Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน26
435.029B0.83%54.855Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร57
22.895B0.89%4.491Mการค้าปลีก4
1095.422B-0.56%33.603Mการผลิตของผู้ผลิต101
213.425B0.04%22.317Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร18
4067.783B-0.28%7.824Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร33
59.114B-0.07%17.066Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
1545.283B-1.04%34.162Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ37
51.204B-0.49%16.296Mบริการผู้บริโภค6
352.919B-0.73%20.099Mการผลิตของผู้ผลิต43
73.780B0.48%22.618Mบริการผู้บริโภค5
1.940B1.23%3.452Mบริการผู้บริโภค1
37.433B-1.07%2.289Mการค้าปลีก2
288.666B-0.08%23.379Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ46
325.816B1.46%69.408Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ34
1965.307B-0.56%66.794Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ179
853.737B-0.04%39.481Mแร่พลังงาน36
87.266B-1.42%21.552Mบริการเชิงพาณิชย์15
216.184B-0.40%12.622Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18
512.872B-0.39%18.912Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์28
394.692B-0.38%96.242Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
791.270B-0.13%30.715Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน37
69.900B0.05%3.180Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
403.031B-1.28%18.501Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ38
69.008B0.58%17.483Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
74.768B1.13%23.367Mบริการทางด้านเทคโนโลยี4
495.476B-3.09%39.023Mการค้าปลีก46
3.805B3.49%39.206Mการค้าปลีก1
126.607B-0.90%6.432Mการค้าปลีก9
1532.861B-0.02%29.839Mสาธารณูปโภค66
2771.647B-1.53%33.129Mการผลิตของผู้ผลิต217
1917.775B-2.20%61.689Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์88
1200.917B-0.38%122.348Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์97
832.303B-3.02%29.915Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์67
26.288B-1.91%16.908Mบริการการกระจายสินค้า7
160.157B-1.55%85.929Mการค้าปลีก5
1554.893B-0.10%53.975Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร59
1882.791B0.79%88.693Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม103
241.000B0.25%16.964Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม25
53.081B0.85%42.528Mการเงิน5
327.059B-0.35%134.293Mการเงิน5
223.611B-1.91%317.923Mบริการเชิงพาณิชย์1
25.775B-0.13%10.018Mบริการการกระจายสินค้า5
185.099B1.47%68.006Mการค้าปลีก8
92.010B1.60%13.173Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
307.443B1.30%18.185Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร16
921.094B-0.76%10.537Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร34
61.554B0.58%25.837Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน13
97.733B-0.45%11.743Mสาธารณูปโภค15
362.451B-0.63%9.436Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร40
21.601B4.75%21.950Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
250.409B2.23%25.374Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
122.365B1.05%9.155Mบริการผู้บริโภค10
151.571B-1.76%8.191Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร11
110.042B-1.93%14.363Mการผลิตของผู้ผลิต4
2022.282B-0.38%27.668Mการผลิตของผู้ผลิต264
819.063B0.05%30.896Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ98
1078.833B-0.88%26.365Mบริการทางด้านเทคโนโลยี91
1347.436B0.91%146.634Mแร่พลังงาน6
196.040B-3.28%15.295Mการค้าปลีก3
108.776B-1.13%39.680Mบริการทางด้านเทคโนโลยี7
3250.121B-0.35%112.399Mการเงิน44
550.110B-1.25%50.178Mการเงิน8
1227.965B5.32%59.924Mการเงิน2
5803.392B1.62%241.423Mการเงิน11
256.357B0.31%90.579Mการสื่อสาร3
311.941B0.67%61.591Mระบบขนส่ง15
66.073B-5.01%26.421Mบริการการกระจายสินค้า6
1509.513B-1.17%9.664Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ63
77.373B-1.98%8.349Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
607.877B-0.11%44.743Mการผลิตของผู้ผลิต70
15.677B0.08%35.316Mอื่นๆ2
1006.242B0.18%38.579Mบริการเชิงพาณิชย์63
228.390B-0.85%22.780Mการผลิตของผู้ผลิต41
1013.182B0.22%30.191Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร41
274.517B-0.35%42.143Mบริการผู้บริโภค22
1710.376B2.86%132.013Mการเงิน3
68.923B-0.82%18.100Mการผลิตของผู้ผลิต7
40.441B0.19%13.516Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
43.015B1.15%29.447Mแร่พลังงาน3
7.272B0.20%12.462Mแร่พลังงาน3
196.532B-0.83%19.138Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม19
596.909B-5.21%23.836Mบริการผู้บริโภค25
81.981B-0.49%9.692Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
722.152B0.92%113.314Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน56
939.200B0.96%31.340Mระบบขนส่ง64
1650.096B-1.98%14.863Mบริการทางด้านเทคโนโลยี80
10.784B5.63%1.785Mบริการเชิงพาณิชย์1
172.058B-3.27%35.361Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ13
2105.751B-0.98%21.623Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ113
2115.404B-1.80%47.772Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ78
275.019B-1.22%55.954Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน9
320.624B2.48%156.734Mการเงิน1
138.074B-0.74%10.733Mบริการผู้บริโภค15
57.432B-1.28%26.956Mบริการผู้บริโภค5
196.412B0.68%28.440Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ32
144.724B1.12%50.345Mระบบขนส่ง6
2535.984B0.56%59.968Mการเงิน156
112.211B-1.48%25.359Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร16
3629.429B2.53%239.900Mการเงิน25
28.215B6.73%11.547Mบริการผู้บริโภค4
717.562B1.50%100.685Mการเงิน1
2715.997B-2.32%50.610Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์69
79.663B1.49%10.235Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
211.822B-0.31%40.095Mการค้าปลีก17
249.437B-1.73%55.962Mการสื่อสาร24
801.857B-0.20%54.450Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน52
1506.384B-1.58%60.071Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์66
661.501B1.74%36.075Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ78
40.735B1.98%19.996Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
18.882B0.44%9.005Mระบบขนส่ง5
1265.509B-0.51%59.524Mการผลิตของผู้ผลิต82
130.442B-0.07%14.517Mสาธารณูปโภค17
526.523B0.73%33.878Mบริการการกระจายสินค้า47
19.209B-1.03%15.872Mการสื่อสาร3
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน เพื่อนที่ชวนมา เหรียญ ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ