อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — จีน

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
283.166B0.550.64%2.838Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ12
160.870B1.12-1.11%56.422Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร20
417.989B0.43-0.27%13.576Mในทางอุตสาหกรรม27
333.169B0.97-0.20%12.687Mวัสดุพื้นฐาน53
435.682B1.101.09%16.423Mในทางอุตสาหกรรม18
439.366B0.53-1.47%44.165Mในทางอุตสาหกรรม8
253.996B0.94-0.30%7.874Mในทางอุตสาหกรรม8
230.741B0.66-0.01%25.116Mวัสดุพื้นฐาน30
441.525B1.76-0.04%10.773Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร55
33.866B3.471.00%7.566Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร9
1130.463B2.37-0.68%19.638Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร44
1005.246B2.46-0.32%20.115Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร41
54.149B0.82-0.03%59.871Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร9
884.499B1.850.63%11.619Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร128
10806.338B4.19-0.34%72.512Mไฟแนนซ์32
323.569B0.520.24%16.871Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ18
122.921B1.081.10%10.495Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร7
161.862B1.51-0.40%12.348Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร12
319.939B1.040.66%13.032Mในทางอุตสาหกรรม32
161.842B0.580.38%21.257Mในทางอุตสาหกรรม21
849.176B3.760.17%16.145Mพลังงาน31
50.046B3.07-0.39%18.657Mในทางอุตสาหกรรม8
1395.159B1.71-0.11%19.703Mวัสดุพื้นฐาน164
1688.625B0.71-0.23%43.261Mเทคโนโลยี101
121.557B1.12-1.12%34.654Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
616.583B0.340.94%162.594Mเทคโนโลยี24
1597.369B1.91-0.66%31.905Mในทางอุตสาหกรรม121
615.454B2.27-0.39%11.468Mวัสดุพื้นฐาน47
314.555B1.36-0.25%6.606Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร50
21.613B2.76-0.89%21.490Mไฟแนนซ์2
179.854B2.430.03%7.757Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร21
55.746B0.98-1.13%20.338Mไฟแนนซ์3
268.561B1.850.06%8.770Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร48
2594.457B1.38-0.41%8.250Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร28
37.486B1.301.22%16.365Mวัสดุพื้นฐาน3
24.307B0.14-1.87%90.687Mไฟแนนซ์1
133.846B1.84-0.06%9.140Mในทางอุตสาหกรรม16
305.320B0.93-0.47%9.370Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร19
1043.031B2.540.41%16.913Mสาธารณูปโภค50
1890.411B0.650.36%25.360Mในทางอุตสาหกรรม216
1046.757B0.471.99%44.303Mเทคโนโลยี87
5.659B0.42-1.43%1.516Mในทางอุตสาหกรรม1
258.149B0.480.44%13.797Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร19
198.300B0.74-0.06%10.268Mในทางอุตสาหกรรม31
98.575B0.88-0.39%42.436Mไฟแนนซ์7
762.687B0.980.75%18.407Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร49
1403.775B1.170.04%19.246Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร93
230.009B0.780.04%23.356Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร17
22.275B1.010.73%16.729Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร6
34.271B0.80-0.39%8.692Mวัสดุพื้นฐาน10
295.437B0.901.69%68.388Mวัสดุพื้นฐาน9
173.287B4.42-0.45%18.438Mในทางอุตสาหกรรม12
210.197B0.271.14%9.465Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ8
505.833B1.05-0.01%11.776Mในทางอุตสาหกรรม67
695.348B1.52-0.30%27.994Mในทางอุตสาหกรรม41
265.666B2.790.27%6.535Mในทางอุตสาหกรรม21
24.190B0.350.98%13.017Mไฟแนนซ์5
131.603B1.68-0.85%8.693Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร22
46.979B2.54-1.11%5.734Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
30.208B0.47-0.20%8.290Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
97.035B0.68-0.51%13.393Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร9
273.895B1.001.01%78.658Mเทคโนโลยี21
15.956B1.01-0.78%5.608Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร4
991.340B0.451.35%26.258Mเทคโนโลยี97
648.699B2.910.19%54.900Mสาธารณูปโภค12
3.774B-0.24%542.330Kในทางอุตสาหกรรม1
1455.406B0.790.52%10.409Mในทางอุตสาหกรรม249
24.527B1.290.00%89.151Mวัสดุพื้นฐาน1
1152.847B2.843.50%309.561Mพลังงาน2
266.244B0.67-0.37%113.029Mบริการโทรคมนาคม11
526.562B0.622.03%23.628Mเทคโนโลยี30
2748.578B0.93-1.68%72.433Mไฟแนนซ์37
116.195B0.97-1.59%44.383Mไฟแนนซ์7
393.718B1.080.46%12.490Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร27
3082.890B1.62-1.45%37.777Mไฟแนนซ์5
165.077B0.60-0.62%20.202Mในทางอุตสาหกรรม11
496.704B1.940.27%25.885Mในทางอุตสาหกรรม24
383.457B0.641.16%5.519Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ40
54.550B0.840.39%33.146Mวัสดุพื้นฐาน10
43.926B2.45-0.39%17.761Mสาธารณูปโภค3
95.167B1.151.25%14.805Mสาธารณูปโภค13
41.201B6.43-0.38%5.127Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร3
87.412B0.76-0.06%6.732Mวัสดุพื้นฐาน17
30.593B0.301.68%15.956Mเทคโนโลยี7
98.992B0.353.39%53.387Mพลังงาน3
20.714B2.96%72.927Mพลังงาน3
756.392B6.522.68%230.830Mพลังงาน18
2.926B0.47%10.068Mพลังงาน1
166.316B0.403.45%83.102Mพลังงาน23
31.414B2.160.27%4.210Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
106.541B1.110.80%14.421Mวัสดุพื้นฐาน15
142.655B0.53-0.82%15.441Mวัสดุพื้นฐาน21
117.105B1.06-0.15%8.612Mในทางอุตสาหกรรม18
91.374B0.501.13%7.118Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร12
26.391B0.54-0.01%6.109Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร6
2744.066B1.070.15%11.621Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ201
61.231B0.032.82%32.915Mเทคโนโลยี4
84.635B0.51-0.23%24.987Mวัสดุพื้นฐาน8
106.883B0.58-0.95%37.623Mในทางอุตสาหกรรม5
416.588B0.49-1.38%53.737Mไฟแนนซ์1
2430.785B2.56-0.24%26.657Mไฟแนนซ์153
37.501B0.76-0.17%9.090Mไฟแนนซ์7
54.137B0.430.27%5.730Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร14
274.129B0.63-0.43%33.877Mพลังงาน30
2.232B3.250.65%4.314Mพลังงาน1
21.054B1.03-0.83%3.368Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
159.063B0.350.69%10.384Mเทคโนโลยี14
1333.005B0.611.06%32.043Mเทคโนโลยี79
204.748B0.18-0.10%37.335Mในทางอุตสาหกรรม6
757.953B0.290.73%21.910Mเทคโนโลยี51
442.107B1.530.05%19.960Mวัสดุพื้นฐาน70
694.997B0.830.57%36.099Mวัสดุพื้นฐาน55
854.761B3.600.02%30.797Mวัสดุพื้นฐาน72
349.395B1.180.35%13.782Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร64
164.979B0.930.22%13.178Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร26
9.713B0.42-1.42%1.204Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร1
35.485B0.251.57%11.254Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร8
26.886B0.00%39.480Mพลังงาน1
224.747B1.60-0.26%12.434Mสาธารณูปโภค30
35.925B0.070.54%9.666Mบริการโทรคมนาคม7
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน เหรียญ TradingView ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ