ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — จีน

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
80.339B-0.82%76.045Mบริการเชิงพาณิชย์12
800.626B5.84%61.511Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์35
1791.994B-2.13%60.753Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ67
472.926B-1.84%17.390Mระบบขนส่ง17
397.134B1.62%64.892Mระบบขนส่ง10
17.794B-1.83%20.146Mสาธารณูปโภค3
247.068B0.99%114.235Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน26
438.364B-0.91%37.111Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร57
23.302B-1.53%3.803Mการค้าปลีก4
1099.180B-0.12%45.852Mการผลิตของผู้ผลิต101
214.747B1.02%26.897Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร18
4063.310B-2.28%10.585Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร33
59.787B-1.54%10.038Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
1544.528B-4.80%28.063Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ37
50.963B-0.03%14.925Mบริการผู้บริโภค6
355.920B0.13%17.422Mการผลิตของผู้ผลิต43
74.291B-0.85%16.225Mบริการผู้บริโภค5
1.966B0.38%1.581Mบริการผู้บริโภค1
37.073B-3.08%2.509Mการค้าปลีก2
289.856B-1.06%20.120Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ46
333.253B-0.85%60.367Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ34
1999.087B0.16%69.247Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ180
847.996B0.20%39.091Mแร่พลังงาน36
86.494B-1.73%18.358Mบริการเชิงพาณิชย์15
220.738B2.45%16.535Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18
522.667B-1.33%22.066Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์28
397.560B0.55%101.729Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
789.671B-0.45%27.679Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน38
71.920B0.48%3.142Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
399.732B-0.78%15.058Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ38
69.373B-0.87%16.544Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
75.448B-0.96%18.554Mบริการทางด้านเทคโนโลยี4
478.851B-0.09%31.579Mการค้าปลีก46
3.884B-1.37%13.893Mการค้าปลีก1
127.046B-0.36%5.936Mการค้าปลีก9
1522.772B-0.53%22.202Mสาธารณูปโภค66
2782.388B-0.28%27.632Mการผลิตของผู้ผลิต217
1887.701B-0.56%45.716Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์88
1209.104B0.89%237.951Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์97
819.832B1.11%30.605Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์67
110.516B-1.95%9.060Mบริการการกระจายสินค้า7
158.952B-1.35%50.500Mการค้าปลีก5
1563.535B-1.02%40.951Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร59
1885.342B-0.01%56.815Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม103
241.402B-0.09%14.876Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม25
53.086B-0.41%38.973Mการเงิน5
331.607B4.46%336.618Mการเงิน5
223.047B3.61%426.531Mบริการเชิงพาณิชย์1
25.565B-1.45%7.663Mบริการการกระจายสินค้า5
188.016B-0.94%36.420Mการค้าปลีก8
97.171B-0.96%14.521Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
314.742B-1.97%15.760Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร16
929.365B-0.35%9.053Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร34
62.003B0.02%20.384Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน13
96.943B-0.10%10.773Mสาธารณูปโภค15
369.005B-0.54%8.158Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร40
22.349B-0.29%13.823Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
258.341B-0.77%15.371Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
123.411B-0.83%7.664Mบริการผู้บริโภค10
152.687B-1.64%7.179Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร11
112.073B1.77%25.850Mการผลิตของผู้ผลิต4
2048.034B-0.42%24.971Mการผลิตของผู้ผลิต265
824.299B0.09%23.917Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ98
1080.773B-0.01%30.926Mบริการทางด้านเทคโนโลยี91
1352.719B0.50%150.297Mแร่พลังงาน6
192.008B-3.86%13.116Mการค้าปลีก3
108.050B-1.46%38.950Mบริการทางด้านเทคโนโลยี7
3222.489B3.08%138.876Mการเงิน44
540.578B7.58%89.858Mการเงิน8
1266.472B2.55%32.238Mการเงิน2
5839.272B0.19%124.662Mการเงิน11
265.406B-0.27%72.188Mการสื่อสาร3
313.603B-0.78%43.771Mระบบขนส่ง15
—%บริการผู้บริโภค1
62.807B-1.69%12.388Mบริการการกระจายสินค้า6
1506.380B-2.09%8.661Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ65
75.869B-1.92%7.674Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
611.992B0.65%45.103Mการผลิตของผู้ผลิต70
16.292B2.84%37.655Mอื่นๆ2
1016.121B-0.29%28.442Mบริการเชิงพาณิชย์63
228.555B-0.87%19.477Mการผลิตของผู้ผลิต41
1012.859B0.18%24.413Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร41
272.504B-0.21%24.322Mบริการผู้บริโภค22
1724.678B0.15%58.920Mการเงิน3
69.432B0.87%14.961Mการผลิตของผู้ผลิต7
40.771B-2.90%12.131Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
42.209B-1.71%18.200Mแร่พลังงาน3
7.553B-4.12%17.257Mแร่พลังงาน3
198.075B-0.83%19.854Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม19
567.483B-1.87%19.552Mบริการผู้บริโภค25
82.795B0.15%11.746Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
747.656B2.35%150.099Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน56
938.316B-0.76%18.725Mระบบขนส่ง64
1632.946B-0.37%17.045Mบริการทางด้านเทคโนโลยี81
11.999B-3.84%1.886Mบริการเชิงพาณิชย์1
165.533B-1.18%24.659Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ13
2092.632B-1.36%18.095Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ112
2113.057B-1.66%48.285Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ78
287.461B3.29%97.587Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน9
322.393B0.14%65.632Mการเงิน1
136.461B-0.96%8.361Mบริการผู้บริโภค15
56.537B0.70%23.863Mบริการผู้บริโภค5
198.996B0.21%26.453Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ32
145.500B-0.28%30.603Mระบบขนส่ง6
2524.785B0.11%39.434Mการเงิน156
112.899B-2.13%34.195Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร16
3678.263B0.98%118.392Mการเงิน25
30.758B-2.42%7.320Mบริการผู้บริโภค4
716.029B-0.21%62.466Mการเงิน1
2697.412B-0.43%55.119Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์69
83.537B0.68%9.559Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
212.042B-0.80%29.472Mการค้าปลีก17
249.096B0.73%40.771Mการสื่อสาร24
803.029B0.82%68.440Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน53
1491.546B0.04%81.584Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์66
682.650B-0.59%30.977Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ78
43.609B-0.95%17.713Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
18.751B2.42%8.278Mระบบขนส่ง5
1261.104B0.66%58.450Mการผลิตของผู้ผลิต82
130.626B-0.26%19.471Mสาธารณูปโภค17
531.424B1.06%26.140Mบริการการกระจายสินค้า47
19.080B-0.77%15.261Mการสื่อสาร3
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน เพื่อนที่ชวนมา เหรียญ ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ