อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — จีน

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
250.714B0.62-0.10%3.497Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ12
68.578B0.481.39%17.729Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร19
329.184B0.670.47%6.871Mในทางอุตสาหกรรม26
333.319B0.99-0.20%12.324Mวัสดุพื้นฐาน53
416.248B1.152.66%8.850Mในทางอุตสาหกรรม18
449.495B0.521.73%18.968Mในทางอุตสาหกรรม8
239.072B1.010.52%5.791Mในทางอุตสาหกรรม8
217.678B0.691.01%31.873Mวัสดุพื้นฐาน29
418.235B1.970.43%6.427Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร55
65.756B3.380.79%7.575Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร10
1077.438B1.65-0.14%21.422Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร43
967.444B2.540.46%10.744Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร41
52.887B0.840.49%5.059Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร9
842.016B2.111.03%15.287Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร127
10532.527B4.160.85%78.753Mไฟแนนซ์32
281.336B0.620.14%6.183Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ18
120.066B1.040.92%4.457Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร7
155.980B1.570.47%6.710Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร12
283.911B1.741.34%7.620Mในทางอุตสาหกรรม32
143.474B0.830.16%6.439Mในทางอุตสาหกรรม21
822.238B3.801.03%11.585Mพลังงาน31
50.419B3.040.24%8.909Mในทางอุตสาหกรรม8
1308.629B1.92-0.09%12.870Mวัสดุพื้นฐาน164
1417.696B0.870.42%21.876Mเทคโนโลยี100
116.347B1.17-0.09%17.367Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
633.063B0.56-0.50%212.741Mเทคโนโลยี25
1597.015B1.910.64%26.632Mในทางอุตสาหกรรม121
603.565B2.340.68%11.669Mวัสดุพื้นฐาน47
297.441B1.440.52%4.334Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร50
20.601B2.901.53%14.594Mไฟแนนซ์2
171.138B2.530.70%5.063Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร21
55.832B0.982.27%31.325Mไฟแนนซ์3
260.874B1.540.53%5.070Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร47
2397.246B1.470.87%7.482Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร28
34.175B1.44-0.19%6.219Mวัสดุพื้นฐาน3
22.275B0.161.92%41.727Mไฟแนนซ์1
137.412B1.77-0.07%9.473Mในทางอุตสาหกรรม16
272.859B1.040.28%5.525Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร19
1002.617B2.581.02%12.842Mสาธารณูปโภค50
1630.551B0.830.44%12.504Mในทางอุตสาหกรรม211
815.618B0.60-0.22%16.641Mเทคโนโลยี83
5.805B0.26-0.19%1.955Mในทางอุตสาหกรรม1
228.192B0.550.99%7.440Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร19
190.936B0.760.60%11.020Mในทางอุตสาหกรรม31
90.742B0.953.17%42.451Mไฟแนนซ์7
761.227B1.010.97%19.505Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร49
1386.043B1.320.56%17.390Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร92
200.701B0.891.79%29.835Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร16
21.849B1.030.16%6.484Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร6
36.746B0.75-0.22%5.651Mวัสดุพื้นฐาน11
275.158B0.944.28%119.290Mวัสดุพื้นฐาน9
170.535B4.490.31%13.857Mในทางอุตสาหกรรม12
181.818B0.320.60%8.691Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ8
486.554B1.130.71%7.281Mในทางอุตสาหกรรม67
687.883B1.470.37%31.562Mในทางอุตสาหกรรม41
265.451B2.790.52%5.114Mในทางอุตสาหกรรม21
23.256B0.370.78%8.982Mไฟแนนซ์5
133.279B1.911.05%5.536Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร23
46.858B2.540.77%5.047Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
27.833B0.510.58%2.780Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
96.313B0.694.05%24.232Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร9
209.722B1.270.27%33.104Mเทคโนโลยี19
16.992B0.940.76%3.764Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร4
755.497B0.540.62%9.400Mเทคโนโลยี94
452.445B2.220.86%24.284Mสาธารณูปโภค11
3.760B2.69%1.011Mในทางอุตสาหกรรม1
1243.279B0.980.93%8.083Mในทางอุตสาหกรรม240
25.264B1.252.56%92.822Mวัสดุพื้นฐาน1
1202.377B2.720.31%57.815Mพลังงาน2
225.223B0.780.19%42.249Mบริการโทรคมนาคม10
456.600B0.720.46%8.876Mเทคโนโลยี29
2595.765B0.982.19%60.665Mไฟแนนซ์37
113.518B0.991.51%30.594Mไฟแนนซ์7
383.952B1.141.19%11.609Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร28
3017.742B1.551.20%39.158Mไฟแนนซ์5
160.535B0.632.91%29.037Mในทางอุตสาหกรรม11
517.637B1.840.54%16.698Mในทางอุตสาหกรรม24
320.649B0.770.84%5.448Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ38
49.748B0.94-0.33%11.529Mวัสดุพื้นฐาน10
43.446B2.482.56%19.709Mสาธารณูปโภค3
95.895B1.180.61%7.992Mสาธารณูปโภค12
45.012B5.89-0.21%2.243Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร3
86.801B0.750.47%5.204Mวัสดุพื้นฐาน17
26.786B0.700.55%5.003Mเทคโนโลยี7
88.981B0.390.94%9.006Mพลังงาน3
21.201B0.51%29.644Mพลังงาน3
770.088B7.030.95%47.760Mพลังงาน18
3.143B10.00%4.460Mพลังงาน1
128.933B0.581.35%6.526Mพลังงาน22
28.485B2.401.60%3.120Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
92.477B1.280.77%4.435Mวัสดุพื้นฐาน14
137.527B0.740.67%10.709Mวัสดุพื้นฐาน21
123.116B1.141.71%8.675Mในทางอุตสาหกรรม18
60.169B0.680.36%2.723Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร11
24.515B0.581.02%3.418Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร6
2493.338B1.220.04%8.096Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ200
36.532B0.051.18%7.330Mเทคโนโลยี4
85.084B0.500.14%29.061Mวัสดุพื้นฐาน8
83.039B0.721.24%11.095Mในทางอุตสาหกรรม5
403.323B-0.22%30.854Mไฟแนนซ์1
2456.814B2.462.01%35.287Mไฟแนนซ์152
35.520B0.801.19%5.750Mไฟแนนซ์7
51.537B0.450.05%5.114Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร14
245.769B0.580.88%15.669Mพลังงาน30
2.225B3.260.49%2.435Mพลังงาน1
20.289B1.070.35%994.895Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
106.861B0.511.36%7.067Mเทคโนโลยี13
861.174B0.950.10%15.897Mเทคโนโลยี73
198.265B0.18-0.12%50.807Mในทางอุตสาหกรรม6
607.230B0.360.26%11.757Mเทคโนโลยี48
424.349B1.600.37%16.777Mวัสดุพื้นฐาน70
658.363B0.931.35%27.138Mวัสดุพื้นฐาน54
868.495B3.570.59%21.422Mวัสดุพื้นฐาน72
343.425B1.200.11%5.666Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร64
156.724B0.930.74%10.931Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร26
6.369B0.601.70%2.334Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร1
40.336B0.220.66%4.954Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร9
28.604B1.22%31.789Mพลังงาน1
215.153B1.660.75%7.372Mสาธารณูปโภค30
18.619B0.140.17%5.520Mบริการโทรคมนาคม6
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ