อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — จีน

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
34.327B0.23-0.37%11.632Mบริการเชิงพาณิชย์10
435.709B0.39-0.31%6.799Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์32
1223.749B0.86-0.13%15.679Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ70
267.074B1.08-0.91%6.745Mระบบขนส่ง13
424.713B0.73-1.02%20.960Mระบบขนส่ง10
20.969B0.90-0.47%10.639Mสาธารณูปโภค4
183.123B0.84-0.60%12.172Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน22
343.885B2.16-0.78%10.207Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร52
33.200B4.59-0.97%6.130Mการค้าปลีก5
657.966B2.48-0.45%7.528Mการผลิตของผู้ผลิต99
210.548B2.43-0.38%8.281Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร25
2754.442B1.43-1.54%4.826Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร34
56.254B5.29-0.13%2.798Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
571.695B0.46-0.08%4.973Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ38
34.572B0.37-2.38%25.268Mบริการผู้บริโภค5
260.297B1.41-1.06%11.456Mการผลิตของผู้ผลิต50
59.324B2.60-1.15%6.873Mบริการผู้บริโภค5
1.878B0.20-2.03%872.000Kบริการผู้บริโภค1
30.223B0.001.02%2.025Mการค้าปลีก2
247.494B1.39-0.34%10.250Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ46
210.562B2.08-0.39%12.765Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ31
1199.265B2.16-0.05%9.954Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ159
889.958B3.41-0.89%18.169Mแร่พลังงาน34
76.344B2.81-0.55%12.482Mบริการเชิงพาณิชย์13
135.474B0.200.78%16.346Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
215.521B0.41-0.20%12.317Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18
342.430B0.68-0.16%42.452Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
631.216B2.81-1.96%16.161Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน40
61.646B0.62-1.10%3.116Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
237.288B1.01-0.29%6.880Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ37
80.903B0.430.90%9.585Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
10.420B0.111.01%3.524Mบริการทางด้านเทคโนโลยี1
251.977B1.82-0.31%5.537Mการค้าปลีก44
74.270B0.78-0.70%1.262Mการค้าปลีก7
1495.288B2.470.13%17.198Mสาธารณูปโภค62
1863.509B0.84-0.45%13.588Mการผลิตของผู้ผลิต213
1470.654B0.74-0.31%36.292Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์107
1362.728B0.960.02%68.617Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์114
280.132B0.590.51%19.244Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์36
33.861B1.37-0.23%3.230Mบริการการกระจายสินค้า5
124.971B0.88-0.69%16.108Mการค้าปลีก3
1303.996B2.37-0.44%17.256Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร54
1437.535B2.14-0.50%25.998Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม104
175.498B0.70-0.55%11.226Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม20
46.989B2.06-0.51%9.701Mการเงิน4
107.725B2.06-0.37%1.092Mการเงิน2
149.202B0.25-0.52%67.854Mบริการเชิงพาณิชย์2
10.652B0.46-0.37%667.865Kบริการการกระจายสินค้า3
114.386B1.37-0.70%32.740Mการค้าปลีก6
24.494B0.600.33%2.812Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
185.864B2.89-0.17%8.873Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17
520.697B0.98-0.11%3.707Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร31
32.388B0.43-1.00%2.919Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน10
65.831B1.230.30%4.613Mสาธารณูปโภค12
289.665B1.44-0.14%4.539Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร37
6.834B0.97-0.78%1.035Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
173.391B0.28-0.72%7.804Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
84.140B2.36-0.49%2.631Mบริการผู้บริโภค11
181.939B1.501.29%9.910Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14
73.696B1.191.87%5.576Mการผลิตของผู้ผลิต3
1432.549B1.150.02%9.656Mการผลิตของผู้ผลิต263
699.823B0.91-0.07%19.445Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ113
850.032B0.34-0.15%17.248Mบริการทางด้านเทคโนโลยี92
1677.118B4.58-0.12%34.208Mแร่พลังงาน5
72.090B0.00-1.55%5.041Mการค้าปลีก2
156.573B0.170.40%27.336Mบริการทางด้านเทคโนโลยี15
2251.694B1.12-0.71%26.888Mการเงิน40
263.445B1.00-0.89%17.803Mการเงิน6
1087.417B0.64-0.69%9.111Mการเงิน2
6563.331B4.260.01%53.287Mการเงิน11
204.435B0.79-0.77%45.196Mการสื่อสาร2
292.417B1.36-0.06%18.275Mระบบขนส่ง17
44.912B1.20-1.41%6.812Mบริการการกระจายสินค้า6
648.340B0.640.09%4.315Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ52
31.424B0.240.71%4.624Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ3
406.673B0.710.05%16.719Mการผลิตของผู้ผลิต62
11.751B0.000.72%1.589Mอื่นๆ2
374.425B0.60-0.88%7.290Mบริการเชิงพาณิชย์52
195.432B1.61-0.58%7.603Mการผลิตของผู้ผลิต46
782.061B2.86-0.16%16.317Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร34
230.554B0.550.37%18.155Mบริการผู้บริโภค22
1872.291B2.280.28%30.874Mการเงิน3
27.760B1.66-0.68%5.092Mการผลิตของผู้ผลิต6
38.701B1.512.33%14.281Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
5.380B0.170.07%1.567Mแร่พลังงาน1
22.091B1.330.19%27.336Mแร่พลังงาน3
176.716B0.45-0.62%9.010Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม19
291.975B0.710.31%6.019Mบริการผู้บริโภค24
78.024B2.40-0.66%6.346Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
518.859B0.560.27%15.485Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน48
917.807B2.67-0.27%6.867Mระบบขนส่ง61
867.149B0.38-0.22%10.376Mบริการทางด้านเทคโนโลยี59
5.233B0.45-1.43%1.186Mบริการเชิงพาณิชย์1
178.753B1.32-0.49%4.858Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ21
842.836B1.170.14%8.564Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ64
1377.952B1.08-0.04%8.642Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ96
249.818B1.090.12%65.803Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน9
298.512B0.68-0.73%24.603Mการเงิน1
133.030B3.09-0.58%5.306Mบริการผู้บริโภค15
84.092B1.32-1.46%11.775Mบริการผู้บริโภค8
155.669B1.64-0.38%10.266Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ31
184.076B4.370.02%12.249Mระบบขนส่ง7
2252.736B2.97-0.65%22.346Mการเงิน153
89.122B0.30-1.44%22.717Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร17
3876.156B3.67-0.20%77.445Mการเงิน25
17.044B1.27-0.35%2.524Mบริการผู้บริโภค3
454.582B0.00-0.89%193.209Mการเงิน1
943.085B0.331.70%33.969Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์53
47.496B0.370.28%5.641Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
138.090B2.10-0.27%13.274Mการค้าปลีก17
129.942B0.18-0.05%13.645Mการสื่อสาร20
809.862B3.94-0.59%34.841Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน51
1372.779B0.570.20%41.212Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์80
572.646B1.49-0.15%11.423Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ85
21.029B0.060.43%5.566Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
9.127B0.621.65%2.781Mระบบขนส่ง3
1113.082B1.52-0.11%29.662Mการผลิตของผู้ผลิต77
138.801B2.08-0.51%3.504Mสาธารณูปโภค17
397.557B2.370.12%11.491Mบริการการกระจายสินค้า42
24.730B0.380.44%10.660Mการสื่อสาร4
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ