อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — จีน

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ
       
176.767B0.140.47%2.643Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ12
60.516B0.870.22%10.154Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร17
345.968B0.64-0.99%7.865Mในทางอุตสาหกรรม26
316.356B1.02-0.23%7.610Mวัสดุพื้นฐาน53
320.792B0.960.15%2.881Mในทางอุตสาหกรรม17
405.528B1.05-0.14%24.252Mในทางอุตสาหกรรม8
159.114B1.44-1.26%6.501Mในทางอุตสาหกรรม8
194.505B0.78-0.22%20.049Mวัสดุพื้นฐาน27
415.446B2.050.31%5.758Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร54
72.499B1.951.65%8.559Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร12
909.872B1.800.39%25.965Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร47
928.088B3.420.68%17.035Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร41
54.456B0.990.34%16.335Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร10
804.132B2.39-0.26%9.171Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร124
9817.036B4.220.14%66.196Mไฟแนนซ์29
223.916B0.790.64%17.013Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ17
91.160B1.24-1.11%6.033Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร7
131.338B1.58-1.90%25.035Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร10
155.166B1.02-0.44%8.446Mในทางอุตสาหกรรม27
128.568B0.85-0.65%8.876Mในทางอุตสาหกรรม21
783.864B4.020.42%30.747Mพลังงาน30
43.666B2.13-0.61%12.314Mในทางอุตสาหกรรม8
1028.817B1.79-0.29%8.886Mวัสดุพื้นฐาน161
1306.129B0.64-1.09%26.029Mเทคโนโลยี101
121.465B1.01-0.25%22.055Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
516.012B0.680.12%99.438Mเทคโนโลยี26
1592.896B1.78-0.55%23.482Mในทางอุตสาหกรรม117
475.599B1.99-0.51%20.220Mวัสดุพื้นฐาน46
267.909B1.520.91%5.535Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร51
18.099B1.98-0.82%8.884Mไฟแนนซ์1
172.899B2.091.13%9.705Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร21
25.338B0.21%8.393Mไฟแนนซ์2
250.668B1.650.17%6.576Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร46
1470.314B1.86-0.57%9.056Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร29
34.937B1.09-1.85%14.627Mวัสดุพื้นฐาน3
22.030B0.32-3.02%95.879Mไฟแนนซ์1
107.572B1.24-0.80%7.952Mในทางอุตสาหกรรม15
238.409B1.411.61%4.862Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร19
954.729B2.870.24%9.314Mสาธารณูปโภค52
1475.494B1.23-0.37%12.518Mในทางอุตสาหกรรม211
677.885B0.79-0.68%18.971Mเทคโนโลยี80
4.990B0.307.76%2.481Mในทางอุตสาหกรรม1
225.537B0.921.57%14.047Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร18
176.138B1.13-0.25%9.754Mในทางอุตสาหกรรม30
66.832B0.51-1.22%28.559Mไฟแนนซ์7
505.838B1.14-0.19%11.840Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร49
987.546B1.770.45%10.618Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร91
166.672B1.280.81%15.557Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร14
20.485B2.91-0.22%8.196Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
37.013B0.91-1.13%13.809Mวัสดุพื้นฐาน11
227.974B1.09-1.76%58.335Mวัสดุพื้นฐาน9
177.362B4.261.04%14.278Mในทางอุตสาหกรรม11
128.906B0.511.40%11.174Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ8
621.734B0.90-0.76%11.204Mในทางอุตสาหกรรม70
612.951B1.49-0.59%23.848Mในทางอุตสาหกรรม42
254.769B2.82-0.11%3.979Mในทางอุตสาหกรรม21
23.939B0.12-2.33%13.677Mไฟแนนซ์6
125.125B1.661.07%16.542Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร22
45.761B3.130.02%3.353Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
26.851B0.39-0.48%3.506Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
79.720B0.74-0.91%4.921Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร9
186.123B1.43-0.31%23.595Mเทคโนโลยี20
14.653B1.24-0.76%2.952Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร4
665.025B0.690.35%14.700Mเทคโนโลยี93
382.090B1.520.23%21.344Mสาธารณูปโภค10
2.331B5.04%3.420Mในทางอุตสาหกรรม1
1102.098B0.95-0.21%7.891Mในทางอุตสาหกรรม238
21.264B0.990.00%23.501Mวัสดุพื้นฐาน1
1353.807B2.02-0.00%25.549Mพลังงาน2
205.119B0.45-0.79%50.662Mบริการโทรคมนาคม10
279.628B0.78-0.92%13.423Mเทคโนโลยี26
1642.944B1.65-1.00%45.954Mไฟแนนซ์32
221.785B3.02-0.72%16.152Mไฟแนนซ์7
322.673B1.440.66%8.318Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร28
2043.173B2.530.79%27.153Mไฟแนนซ์5
151.572B0.580.16%8.508Mในทางอุตสาหกรรม12
378.982B1.770.28%6.591Mในทางอุตสาหกรรม22
228.664B0.901.91%7.568Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ36
41.751B0.620.03%7.554Mวัสดุพื้นฐาน10
44.302B2.58-1.07%19.689Mสาธารณูปโภค4
87.181B1.50-0.62%25.914Mสาธารณูปโภค10
41.771B4.52-0.25%1.348Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร3
104.342B0.96-1.23%61.895Mวัสดุพื้นฐาน18
20.703B1.04-0.03%4.580Mเทคโนโลยี6
71.425B0.42-0.20%4.392Mพลังงาน3
19.297B0.27%11.082Mพลังงาน3
784.878B9.120.86%70.466Mพลังงาน18
4.314B-8.52%36.279Mพลังงาน1
107.047B0.600.02%7.455Mพลังงาน22
26.791B2.441.15%3.710Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
76.737B1.48-0.91%2.693Mวัสดุพื้นฐาน14
139.807B1.07-1.00%10.670Mวัสดุพื้นฐาน22
111.243B1.230.76%10.334Mในทางอุตสาหกรรม18
55.494B0.76-0.47%2.926Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร10
18.656B0.87-0.52%833.237Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร5
2116.322B1.300.80%9.581Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ201
25.785B0.10-0.30%5.008Mเทคโนโลยี4
69.781B0.46-1.23%15.902Mวัสดุพื้นฐาน8
112.463B0.61-1.09%56.311Mในทางอุตสาหกรรม6
242.347B-1.08%51.646Mไฟแนนซ์1
2046.771B2.460.26%17.709Mไฟแนนซ์154
32.772B0.801.32%8.227Mไฟแนนซ์7
43.137B0.35-0.40%2.019Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร14
195.677B0.64-0.19%15.389Mพลังงาน28
2.356B1.850.00%6.261Mพลังงาน1
19.341B1.15-0.81%1.820Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
83.954B0.470.44%8.688Mเทคโนโลยี12
644.688B0.89-0.90%17.990Mเทคโนโลยี73
140.792B0.19-2.22%65.548Mในทางอุตสาหกรรม6
465.888B0.441.01%20.658Mเทคโนโลยี46
349.873B1.35-0.44%7.008Mวัสดุพื้นฐาน65
577.143B1.08-0.56%15.515Mวัสดุพื้นฐาน54
834.679B2.98-0.15%23.033Mวัสดุพื้นฐาน73
356.488B1.20-0.15%7.494Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร66
198.881B1.430.14%6.829Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร27
4.246B0.64-1.36%368.600Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร1
30.785B0.34-0.89%11.753Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร8
28.260B1.22%102.127Mพลังงาน1
195.917B1.96-0.55%10.356Mสาธารณูปโภค31
19.425B0.35-1.82%16.209Mบริการโทรคมนาคม6
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย คำอธิบาย & วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ติดต่อฝ่ายสนับสนุนการใช้งาน ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ