ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — จีน

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
71.144B1.50%14.160Mบริการเชิงพาณิชย์13
903.835B2.59%28.488Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์41
1960.487B-0.55%33.127Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ72
553.237B0.75%19.056Mระบบขนส่ง22
466.613B1.53%32.348Mระบบขนส่ง10
199.636B8.65%526.171Mสาธารณูปโภค5
309.094B-0.02%66.537Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน29
554.789B0.95%28.078Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร60
39.897B0.02%5.874Mการค้าปลีก4
1159.878B2.09%23.406Mการผลิตของผู้ผลิต116
226.382B1.99%13.093Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร18
5797.922B-2.10%10.850Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร34
88.309B3.62%13.277Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
1267.944B0.81%8.239Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ46
37.611B-0.19%8.033Mบริการผู้บริโภค6
356.058B0.69%6.242Mการผลิตของผู้ผลิต47
56.482B-0.26%8.284Mบริการผู้บริโภค5
1.988B10.01%16.577Mบริการผู้บริโภค1
28.373B1.04%1.796Mการค้าปลีก2
370.848B-0.82%21.653Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ46
424.472B0.47%28.842Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ40
2904.359B1.77%25.560Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ197
1131.929B-1.61%48.953Mแร่พลังงาน34
66.549B0.50%10.693Mบริการเชิงพาณิชย์14
172.671B-0.15%10.776Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์20
445.957B-0.36%13.156Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์30
371.355B-0.02%59.041Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
653.292B-1.18%23.921Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน42
81.343B-0.06%1.611Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
509.369B0.61%12.626Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ44
55.324B-5.38%18.320Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
50.752B0.24%9.989Mบริการทางด้านเทคโนโลยี7
356.185B0.71%8.466Mการค้าปลีก45
6.459B-2.54%42.427Mการค้าปลีก1
115.712B-2.36%5.127Mการค้าปลีก10
1788.920B-1.01%34.184Mสาธารณูปโภค70
4102.740B2.52%20.113Mการผลิตของผู้ผลิต240
1668.736B1.11%41.408Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์97
1444.155B2.51%213.293Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์112
969.052B0.99%24.343Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์81
91.444B-0.34%12.940Mบริการการกระจายสินค้า8
94.839B-5.89%70.844Mการค้าปลีก5
1847.220B0.24%35.228Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร65
1703.442B0.29%39.069Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม111
207.993B0.59%8.214Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม27
81.109B0.41%16.943Mการเงิน6
112.050B1.51%24.971Mการเงิน6
312.553B1.92%213.235Mบริการเชิงพาณิชย์1
132.740B8.07%5.354Mบริการการกระจายสินค้า7
99.490B-2.36%35.167Mการค้าปลีก8
86.698B-1.31%7.536Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
248.012B-2.26%25.637Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร20
978.868B-0.65%6.915Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร40
76.022B2.70%23.007Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน13
83.799B-0.19%4.157Mสาธารณูปโภค16
556.046B0.18%6.962Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร42
21.094B-0.34%1.959Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
473.651B2.53%14.460Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
155.608B-0.84%2.939Mบริการผู้บริโภค10
298.516B0.82%6.890Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร15
84.634B-0.03%8.338Mการผลิตของผู้ผลิต6
2567.652B1.48%17.052Mการผลิตของผู้ผลิต312
1072.649B0.73%16.753Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ107
1034.987B0.69%36.872Mบริการทางด้านเทคโนโลยี100
1440.256B-1.98%199.949Mแร่พลังงาน6
158.298B-1.80%11.101Mการค้าปลีก4
978.868B-0.65%6.915Mบริการทางด้านเทคโนโลยี40
2642.644B0.89%43.995Mการเงิน43
418.988B3.96%53.283Mการเงิน9
912.294B-0.39%10.787Mการเงิน2
5737.739B-0.60%110.674Mการเงิน14
291.234B-0.43%80.209Mการสื่อสาร5
559.868B0.76%185.971Mระบบขนส่ง17
63.207B-2.13%5.522Mบริการการกระจายสินค้า7
1720.466B1.21%4.375Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ84
165.715B2.21%13.953Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ6
662.192B1.93%32.628Mการผลิตของผู้ผลิต82
14.123B-0.29%16.748Mอื่นๆ2
962.613B1.48%7.293Mบริการเชิงพาณิชย์92
281.803B1.36%14.316Mการผลิตของผู้ผลิต49
1983.802B5.72%66.227Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร43
226.511B1.21%12.272Mบริการผู้บริโภค22
1462.751B-1.56%76.788Mการเงิน3
49.905B0.27%9.996Mการผลิตของผู้ผลิต7
39.702B0.81%3.536Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
66.578B0.17%7.924Mแร่พลังงาน4
6.538B0.48%4.509Mแร่พลังงาน3
196.911B1.36%18.839Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม19
675.582B0.63%12.771Mบริการผู้บริโภค26
82.167B0.55%9.684Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร12
881.401B2.40%56.947Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน61
832.113B0.12%11.378Mระบบขนส่ง65
1312.419B-0.97%20.568Mบริการทางด้านเทคโนโลยี96
10.622B-4.20%1.455Mบริการเชิงพาณิชย์1
120.721B0.53%4.467Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ13
2156.683B0.88%11.477Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ126
2012.307B0.45%14.978Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ78
434.057B-0.66%231.248Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน10
230.203B0.00%26.778Mการเงิน1
120.484B0.20%6.262Mบริการผู้บริโภค15
46.927B1.01%20.581Mบริการผู้บริโภค5
241.743B0.02%32.432Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ33
132.460B-0.52%25.445Mระบบขนส่ง6
2200.744B0.02%31.717Mการเงิน156
85.779B2.91%19.377Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร18
4517.963B-0.88%97.740Mการเงิน26
25.667B-0.16%2.468Mบริการผู้บริโภค4
2820.490B0.95%46.007Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์83
154.615B-0.13%4.615Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
180.215B-1.84%20.541Mการค้าปลีก18
174.730B0.44%14.221Mการสื่อสาร25
1036.761B-0.72%79.213Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน56
554.789B0.95%28.078Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์60
815.700B0.15%26.415Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ86
67.545B0.79%5.235Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
28.332B0.96%1.471Mระบบขนส่ง7
1256.458B1.17%64.508Mการผลิตของผู้ผลิต88
154.258B0.98%9.297Mสาธารณูปโภค19
577.742B1.57%46.677Mบริการการกระจายสินค้า56
14.141B-0.34%13.737Mการสื่อสาร4
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ เกี่ยวกับ ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter