อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — จีน

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
64.806B-0.95%111.693Mบริการเชิงพาณิชย์12
519.793B-0.42%8.252Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์35
1553.438B-2.24%29.200Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ68
376.405B1.39%17.603Mระบบขนส่ง17
362.460B5.84%120.024Mระบบขนส่ง10
15.557B-0.18%3.298Mสาธารณูปโภค3
197.359B-0.03%18.934Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน26
363.915B-1.11%17.899Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร56
21.195B-2.42%2.590Mการค้าปลีก4
907.866B0.07%19.177Mการผลิตของผู้ผลิต102
179.714B0.23%13.183Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร18
3244.238B0.95%6.151Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร33
51.304B-2.74%8.717Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
920.605B1.12%7.668Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ34
49.462B2.16%25.462Mบริการผู้บริโภค6
306.249B-0.31%14.349Mการผลิตของผู้ผลิต43
70.163B3.88%49.057Mบริการผู้บริโภค5
1.875B-0.27%810.400Kบริการผู้บริโภค1
44.266B-1.49%1.422Mการค้าปลีก2
250.839B-1.78%14.946Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ45
261.839B1.02%20.411Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ33
1485.126B-0.18%13.981Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ175
807.775B-0.33%10.663Mแร่พลังงาน36
72.312B0.58%8.000Mบริการเชิงพาณิชย์15
163.778B-0.09%7.736Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์16
452.577B0.71%12.329Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์28
342.032B0.80%50.853Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
710.678B-0.80%23.095Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน37
58.145B0.18%2.573Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
313.908B-0.11%10.074Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ38
66.666B1.43%8.186Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
48.224B-0.39%9.791Mบริการทางด้านเทคโนโลยี3
356.345B-2.16%60.796Mการค้าปลีก46
3.504B-1.95%12.702Mการค้าปลีก1
103.808B0.13%2.792Mการค้าปลีก9
1419.137B0.05%11.439Mสาธารณูปโภค66
2231.260B0.14%15.038Mการผลิตของผู้ผลิต216
1476.551B0.84%28.571Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์85
1043.888B-0.16%134.721Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์95
609.153B0.19%14.872Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์65
26.416B0.38%29.508Mบริการการกระจายสินค้า6
134.153B-0.22%16.060Mการค้าปลีก5
1340.927B0.39%26.098Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร57
1736.768B0.03%25.377Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม103
204.884B-0.69%7.626Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม24
45.195B-0.14%11.739Mการเงิน5
253.665B0.35%41.770Mการเงิน5
122.896B0.66%168.082Mบริการเชิงพาณิชย์1
22.137B2.43%36.135Mบริการการกระจายสินค้า5
179.512B0.16%27.291Mการค้าปลีก7
69.114B-3.02%16.888Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
234.619B-1.06%14.239Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร16
732.285B-0.47%8.003Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร33
52.557B0.04%12.056Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน13
87.627B0.25%6.800Mสาธารณูปโภค15
307.594B-0.58%13.653Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร39
17.890B0.32%3.254Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
202.514B1.20%12.878Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
99.947B1.43%8.403Mบริการผู้บริโภค10
133.530B1.85%8.963Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
94.418B4.57%11.708Mการผลิตของผู้ผลิต4
1606.326B0.03%10.540Mการผลิตของผู้ผลิต257
609.013B-0.53%11.646Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ97
901.047B0.29%12.373Mบริการทางด้านเทคโนโลยี90
1345.022B-0.51%45.625Mแร่พลังงาน6
166.411B1.07%8.800Mการค้าปลีก3
98.815B0.64%23.883Mบริการทางด้านเทคโนโลยี7
2380.952B1.22%32.341Mการเงิน43
383.612B2.49%25.644Mการเงิน8
934.471B-0.33%8.733Mการเงิน2
6042.197B0.11%50.244Mการเงิน11
208.593B1.88%30.132Mการสื่อสาร3
258.220B0.18%16.218Mระบบขนส่ง15
56.279B-0.55%3.302Mบริการการกระจายสินค้า6
1110.405B-0.47%6.199Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ60
58.921B-0.36%5.400Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
506.519B0.24%36.794Mการผลิตของผู้ผลิต68
12.940B-0.79%6.167Mอื่นๆ2
807.007B0.44%15.256Mบริการเชิงพาณิชย์63
193.895B-0.47%9.084Mการผลิตของผู้ผลิต40
838.988B0.54%19.597Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร41
246.756B2.19%17.099Mบริการผู้บริโภค23
1655.495B0.11%25.923Mการเงิน3
60.722B-1.50%14.359Mการผลิตของผู้ผลิต7
33.979B1.03%4.708Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
19.757B0.06%8.594Mแร่พลังงาน2
6.731B-1.21%5.716Mแร่พลังงาน3
144.518B0.01%7.400Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม17
308.725B3.82%14.058Mบริการผู้บริโภค25
68.012B-0.40%6.958Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
556.970B-0.61%26.297Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน55
855.391B0.58%12.676Mระบบขนส่ง64
1234.103B-0.63%10.477Mบริการทางด้านเทคโนโลยี74
7.884B-1.92%1.078Mบริการเชิงพาณิชย์1
119.237B-0.76%11.349Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ13
1518.839B-0.03%8.251Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ107
1505.494B1.44%13.004Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ77
212.006B-0.43%22.091Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน9
279.938B-0.16%16.354Mการเงิน1
125.728B-0.74%4.357Mบริการผู้บริโภค15
52.401B0.85%26.289Mบริการผู้บริโภค5
161.556B0.74%12.659Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ32
147.902B0.33%12.531Mระบบขนส่ง6
2214.952B-0.32%25.760Mการเงิน157
98.129B-0.35%17.164Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร16
3663.057B0.17%30.220Mการเงิน25
19.095B-0.41%18.344Mบริการผู้บริโภค3
788.091B0.00%15.107Mการเงิน1
1482.948B1.67%27.152Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์64
61.550B1.46%4.817Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
173.538B0.84%14.105Mการค้าปลีก17
202.732B0.28%18.892Mการสื่อสาร24
701.259B-0.27%22.802Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน52
1270.066B0.07%40.200Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์64
541.023B0.69%12.230Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ78
29.794B-0.15%13.485Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
16.961B0.08%2.985Mระบบขนส่ง5
1039.548B-0.77%23.756Mการผลิตของผู้ผลิต79
117.137B0.43%5.322Mสาธารณูปโภค17
457.344B0.02%10.269Mบริการการกระจายสินค้า46
18.146B0.44%10.813Mการสื่อสาร3
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ