อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — จีน

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
34.608B0.23-0.04%13.136Mบริการเชิงพาณิชย์10
435.759B0.39-0.35%7.517Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์32
1208.716B0.87-0.12%17.259Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ70
269.488B1.08-0.98%7.422Mระบบขนส่ง13
432.347B0.71-0.63%22.825Mระบบขนส่ง10
20.863B0.91-0.52%17.504Mสาธารณูปโภค4
181.986B0.84-0.68%14.529Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน22
341.954B2.17-0.85%11.463Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร52
32.727B4.65-0.95%6.667Mการค้าปลีก5
658.870B2.47-0.36%8.332Mการผลิตของผู้ผลิต99
212.320B2.41-0.35%9.113Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร25
2733.858B1.44-1.21%5.201Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร34
56.227B5.30-0.19%3.069Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
572.601B0.46-0.11%5.519Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ38
34.726B0.37-2.60%28.418Mบริการผู้บริโภค5
259.865B1.41-1.04%12.518Mการผลิตของผู้ผลิต50
59.098B2.61-1.37%7.531Mบริการผู้บริโภค5
1.864B0.20-2.09%1.010Mบริการผู้บริโภค1
30.162B0.001.06%2.197Mการค้าปลีก2
247.633B1.39-0.31%11.245Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ46
210.987B2.08-0.48%14.057Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ31
1191.053B2.180.01%10.804Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ159
889.820B3.41-0.89%19.846Mแร่พลังงาน34
75.600B2.84-0.63%13.549Mบริการเชิงพาณิชย์13
135.363B0.200.74%17.518Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
215.318B0.410.08%13.344Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18
337.821B0.69-0.10%45.203Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
637.486B2.78-1.93%17.675Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน40
61.746B0.62-0.76%3.397Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
239.341B1.00-0.12%7.683Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ37
83.819B0.410.96%10.267Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
10.538B0.110.90%3.694Mบริการทางด้านเทคโนโลยี1
253.156B1.81-0.35%6.490Mการค้าปลีก44
74.204B0.78-0.76%1.411Mการค้าปลีก7
1496.421B2.470.11%18.756Mสาธารณูปโภค62
1850.565B0.84-0.42%14.885Mการผลิตของผู้ผลิต213
1449.201B0.75-0.19%39.105Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์107
1358.461B0.960.06%73.791Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์114
277.995B0.600.72%20.353Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์36
33.620B1.38-0.37%3.571Mบริการการกระจายสินค้า5
123.926B0.89-0.62%17.777Mการค้าปลีก3
1294.160B2.39-0.20%18.695Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร54
1438.039B2.14-0.47%28.000Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม104
174.644B0.70-0.59%12.306Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม20
46.987B2.06-0.70%10.729Mการเงิน4
107.114B2.07-0.37%1.195Mการเงิน2
149.479B0.25-0.38%73.843Mบริการเชิงพาณิชย์2
10.633B0.46-0.37%759.307Kบริการการกระจายสินค้า3
114.950B1.36-0.38%36.483Mการค้าปลีก6
24.394B0.600.40%3.403Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
184.832B2.91-0.35%9.648Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17
519.897B0.98-0.08%4.021Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร31
32.317B0.43-1.05%3.385Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน10
65.553B1.230.37%5.195Mสาธารณูปโภค12
287.727B1.45-0.01%4.956Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร37
6.841B0.97-0.78%1.148Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
173.706B0.28-0.67%8.444Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
82.661B2.40-0.51%2.837Mบริการผู้บริโภค11
179.048B1.531.52%10.820Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14
72.591B1.211.95%6.072Mการผลิตของผู้ผลิต3
1427.951B1.15-0.02%10.593Mการผลิตของผู้ผลิต263
695.075B0.91-0.10%21.351Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ113
847.617B0.34-0.13%18.837Mบริการทางด้านเทคโนโลยี92
1679.347B4.57-0.31%37.466Mแร่พลังงาน5
71.267B0.00-1.49%5.419Mการค้าปลีก2
154.736B0.180.50%29.578Mบริการทางด้านเทคโนโลยี15
2254.911B1.09-0.70%29.723Mการเงิน40
265.285B0.99-0.92%19.756Mการเงิน6
1100.670B0.63-0.43%9.844Mการเงิน2
6609.238B4.23-0.11%58.055Mการเงิน11
204.980B0.79-0.80%48.688Mการสื่อสาร2
292.891B1.35-0.12%20.487Mระบบขนส่ง17
44.461B1.21-1.56%7.235Mบริการการกระจายสินค้า6
641.793B0.650.13%4.704Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ52
30.974B0.250.51%5.004Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ3
405.653B0.71-0.21%19.145Mการผลิตของผู้ผลิต62
11.715B0.000.86%1.841Mอื่นๆ2
372.998B0.60-0.85%8.048Mบริการเชิงพาณิชย์52
194.113B1.63-0.58%8.523Mการผลิตของผู้ผลิต46
797.049B2.80-0.10%18.048Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร34
229.997B0.550.40%19.721Mบริการผู้บริโภค22
1884.067B2.270.23%33.203Mการเงิน3
27.621B1.67-0.79%5.821Mการผลิตของผู้ผลิต6
38.705B1.512.28%15.611Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
5.344B0.17-0.15%1.832Mแร่พลังงาน1
23.017B1.280.24%29.632Mแร่พลังงาน3
176.440B0.45-0.79%9.979Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม19
291.659B0.710.27%6.601Mบริการผู้บริโภค24
77.702B2.41-0.46%7.283Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
514.313B0.560.20%16.773Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน48
918.427B2.67-0.26%7.481Mระบบขนส่ง61
862.963B0.39-0.10%11.167Mบริการทางด้านเทคโนโลยี59
5.148B0.46-1.71%1.251Mบริการเชิงพาณิชย์1
178.539B1.32-0.56%5.368Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ21
838.165B1.180.07%9.344Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ64
1375.314B1.08-0.06%9.355Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ96
250.397B1.08-0.10%70.860Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน9
301.166B0.67-0.59%26.931Mการเงิน1
134.066B3.07-0.77%5.826Mบริการผู้บริโภค15
85.917B1.29-1.50%13.265Mบริการผู้บริโภค8
155.679B1.64-0.41%11.526Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ31
184.053B4.370.00%13.315Mระบบขนส่ง7
2263.614B2.95-0.62%24.062Mการเงิน153
88.636B0.30-1.42%24.929Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร17
3905.116B3.64-0.18%84.154Mการเงิน25
17.134B1.27-0.36%2.771Mบริการผู้บริโภค3
456.202B0.00-0.53%224.712Mการเงิน1
931.778B0.331.92%35.859Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์53
48.080B0.360.34%5.937Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
138.502B2.10-0.08%14.671Mการค้าปลีก17
130.453B0.18-0.02%15.240Mการสื่อสาร20
814.486B3.91-0.57%37.781Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน51
1367.255B0.580.49%43.826Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์80
571.603B1.49-0.03%12.670Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ85
21.167B0.060.50%6.200Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
9.011B0.631.42%2.941Mระบบขนส่ง3
1116.664B1.510.00%32.020Mการผลิตของผู้ผลิต77
138.785B2.08-0.58%3.882Mสาธารณูปโภค17
396.324B2.380.09%12.488Mบริการการกระจายสินค้า42
24.756B0.380.35%11.425Mการสื่อสาร4
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ