ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — จีน

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
84.801B-1.19%86.676Mบริการเชิงพาณิชย์12
681.915B-0.53%40.469Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์35
1594.967B-1.46%52.769Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ68
459.005B3.13%28.647Mระบบขนส่ง17
410.312B-1.28%83.642Mระบบขนส่ง10
16.321B-1.70%17.011Mสาธารณูปโภค3
235.155B-3.83%113.410Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน26
421.942B-1.01%71.607Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร56
22.464B-0.72%5.270Mการค้าปลีก4
1072.475B0.04%42.301Mการผลิตของผู้ผลิต101
198.480B-1.83%25.906Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร18
4050.260B0.89%11.656Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร33
57.794B-0.17%18.544Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
1305.816B3.71%30.112Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ36
54.850B1.19%52.075Mบริการผู้บริโภค7
329.059B0.02%29.128Mการผลิตของผู้ผลิต43
77.924B0.32%51.311Mบริการผู้บริโภค5
2.023B1.19%3.821Mบริการผู้บริโภค1
42.890B-0.21%3.119Mการค้าปลีก2
274.964B-1.30%28.902Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ46
304.978B-0.62%40.691Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ34
1840.588B-0.62%35.360Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ177
866.518B-3.98%52.396Mแร่พลังงาน36
87.753B-2.77%48.625Mบริการเชิงพาณิชย์15
224.176B-0.29%20.278Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18
548.489B-0.71%31.886Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์28
404.920B-1.41%120.926Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
729.254B-2.71%45.576Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน37
63.422B-0.75%4.784Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
380.233B0.40%25.744Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ38
73.096B-3.95%23.932Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
64.825B3.46%36.391Mบริการทางด้านเทคโนโลยี4
512.662B3.90%66.303Mการค้าปลีก46
4.265B0.63%45.469Mการค้าปลีก1
123.868B0.25%8.168Mการค้าปลีก9
1530.276B-1.35%44.372Mสาธารณูปโภค66
2670.172B-1.22%38.882Mการผลิตของผู้ผลิต215
1876.392B-0.56%58.516Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์86
1188.283B-2.23%263.779Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์96
820.632B1.47%38.331Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์66
28.054B-2.27%31.722Mบริการการกระจายสินค้า6
164.665B3.00%210.907Mการค้าปลีก5
1458.685B-1.70%56.425Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร59
1903.688B-2.34%132.711Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม103
239.432B-0.87%26.943Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม25
53.760B-2.42%49.395Mการเงิน5
342.251B-4.78%268.993Mการเงิน5
206.602B-5.63%537.206Mบริการเชิงพาณิชย์1
26.159B-0.43%16.691Mบริการการกระจายสินค้า5
195.242B1.37%110.704Mการค้าปลีก7
83.600B0.77%11.976Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
279.481B1.55%21.812Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร16
829.274B0.58%12.748Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร33
58.905B3.37%60.315Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน13
97.022B1.62%28.213Mสาธารณูปโภค15
340.982B-0.95%10.762Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร40
22.803B-1.41%10.921Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
239.621B-0.73%26.918Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
114.207B1.21%12.107Mบริการผู้บริโภค10
151.308B0.34%11.305Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร11
107.647B-0.46%24.919Mการผลิตของผู้ผลิต4
1910.771B-0.41%26.404Mการผลิตของผู้ผลิต260
737.106B-0.02%28.292Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ98
1125.498B0.23%37.829Mบริการทางด้านเทคโนโลยี90
1384.003B-2.76%205.721Mแร่พลังงาน6
215.488B5.69%17.189Mการค้าปลีก3
121.883B-0.84%71.960Mบริการทางด้านเทคโนโลยี7
3457.447B-1.92%223.086Mการเงิน43
583.276B-2.00%128.604Mการเงิน8
1330.350B-6.75%62.106Mการเงิน2
6251.472B-4.52%334.991Mการเงิน11
241.572B-2.20%213.413Mการสื่อสาร3
303.942B-0.65%74.231Mระบบขนส่ง15
61.923B-0.16%15.147Mบริการการกระจายสินค้า6
1402.126B2.26%13.998Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ61
71.763B3.18%12.397Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
571.759B-1.24%57.434Mการผลิตของผู้ผลิต68
15.447B-1.41%29.296Mอื่นๆ2
1007.651B-1.13%49.685Mบริการเชิงพาณิชย์63
224.461B0.90%30.315Mการผลิตของผู้ผลิต40
976.897B1.13%41.029Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร41
279.562B3.24%46.889Mบริการผู้บริโภค23
1834.533B-4.52%134.486Mการเงิน3
69.416B-1.79%22.607Mการผลิตของผู้ผลิต7
37.642B-0.82%17.521Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
21.320B-1.31%28.386Mแร่พลังงาน3
7.066B-1.03%14.155Mแร่พลังงาน3
196.316B-2.43%33.382Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม18
531.663B4.24%28.942Mบริการผู้บริโภค25
77.975B-2.53%11.800Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
682.163B-3.07%88.872Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน55
960.202B1.00%35.487Mระบบขนส่ง64
1624.699B-1.34%29.453Mบริการทางด้านเทคโนโลยี75
8.451B-2.02%1.907Mบริการเชิงพาณิชย์1
145.737B0.67%45.378Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ13
1817.494B1.05%18.265Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ110
1849.476B0.81%29.065Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ78
246.236B-4.85%78.616Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน9
337.872B-7.39%311.552Mการเงิน1
139.565B-1.54%16.754Mบริการผู้บริโภค15
60.588B-2.38%51.673Mบริการผู้บริโภค5
178.190B-1.93%28.926Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ32
151.167B-1.94%39.565Mระบบขนส่ง6
2671.955B-1.35%97.818Mการเงิน156
117.632B-0.59%41.834Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร16
3857.740B-5.86%282.589Mการเงิน25
19.577B-0.01%14.741Mบริการผู้บริโภค3
751.293B-4.85%217.479Mการเงิน1
1946.795B0.63%49.323Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์65
79.506B1.83%8.196Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
208.198B0.97%39.486Mการค้าปลีก17
246.404B0.20%77.146Mการสื่อสาร24
797.790B-3.07%104.577Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน52
1533.460B-2.26%83.712Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์66
626.748B-0.08%35.711Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ78
34.537B0.88%20.381Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
18.616B0.08%10.442Mระบบขนส่ง5
1183.126B-1.66%83.332Mการผลิตของผู้ผลิต80
126.966B-0.61%21.019Mสาธารณูปโภค17
514.469B0.32%40.715Mบริการการกระจายสินค้า47
20.302B-2.59%39.454Mการสื่อสาร3
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ