ตลาดหลักทรัพย์จีน

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — จีน

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

         
170.534B0.420.70%24.161Mบริการเชิงพาณิชย์31
947.312B0.50-1.53%10.690Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์48
1476.098B0.98-2.15%35.231Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ63
773.947B0.921.00%31.068Mระบบขนส่ง37
610.148B0.02-0.07%128.067Mระบบขนส่ง11
401.172B0.91-0.46%44.335Mสาธารณูปโภค12
368.856B1.73-0.53%25.393Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน28
431.518B3.64-0.83%13.282Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร57
21.814B0.10-1.20%10.651Mการค้าปลีก2
1500.229B1.33-0.38%12.188Mการผลิตของผู้ผลิต155
138.358B0.86-0.51%10.801Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร12
4503.495B1.360.38%5.633Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร36
105.075B1.60-2.25%4.980Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
1142.601B0.690.20%10.096Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ59
15.491B1.22%27.173Mบริการผู้บริโภค2
281.698B1.56-0.88%19.422Mการผลิตของผู้ผลิต45
75.241B1.99-0.69%14.010Mบริการผู้บริโภค7
2.033B1.45%8.718Mบริการผู้บริโภค1
12.539B1.201.54%11.131Mการค้าปลีก2
537.024B1.06-0.05%28.059Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ47
391.829B1.300.09%20.047Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ48
3270.250B1.350.13%16.824Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ218
1507.172B6.41-0.36%22.712Mแร่พลังงาน32
51.995B2.58-0.19%17.075Mบริการเชิงพาณิชย์12
76.527B0.65-1.72%10.403Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์16
324.252B0.64-1.52%9.495Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์36
205.783B0.50-2.03%23.298Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
570.285B4.350.44%12.829Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน42
57.472B1.00-1.17%2.931Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
428.001B1.31-0.11%9.240Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ46
99.030B0.09-0.57%22.143Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3
78.222B0.26-1.25%12.823Mบริการทางด้านเทคโนโลยี13
252.332B1.490.98%176.184Mการค้าปลีก30
417.864B0.700.05%13.829Mการค้าปลีก1
122.964B0.771.90%8.178Mการค้าปลีก9
1965.449B1.83-0.56%42.674Mสาธารณูปโภค75
4749.803B0.610.14%13.686Mการผลิตของผู้ผลิต266
1275.906B0.75-1.62%13.119Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์97
1237.098B2.23-0.49%27.030Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์119
781.181B0.62-1.10%11.237Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์82
146.759B0.78-1.50%11.211Mบริการการกระจายสินค้า17
31.128B-0.58%150.360Mการค้าปลีก2
1163.189B1.990.35%23.835Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร66
2249.336B2.18-0.23%87.024Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม146
225.152B1.13-0.79%8.572Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม35
84.337B2.94-2.24%73.157Mการเงิน7
141.889B0.41-0.64%16.410Mการเงิน6
43.884B0.83-1.40%12.461Mบริการการกระจายสินค้า8
169.539B2.160.32%80.486Mการค้าปลีก15
355.430B0.97-0.26%6.560Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14
276.736B0.22-1.64%12.958Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร25
896.536B1.10-1.37%7.619Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร50
88.387B1.030.08%9.900Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน23
219.617B1.900.16%9.913Mสาธารณูปโภค20
490.765B2.210.02%10.417Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร46
92.310B3.662.10%66.954Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
125.975B0.06-0.91%10.080Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
162.223B0.220.20%10.150Mบริการผู้บริโภค8
193.484B0.53-0.48%4.731Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17
8.881B0.570.43%2.462Mการผลิตของผู้ผลิต3
3318.961B1.17-0.50%10.039Mการผลิตของผู้ผลิต375
1171.641B1.46-0.15%10.043Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ93
850.752B0.40-1.53%14.463Mบริการทางด้านเทคโนโลยี88
1967.473B5.52-0.79%98.917Mแร่พลังงาน11
97.770B0.391.59%38.198Mการค้าปลีก11
343.246B0.36-0.02%118.478Mบริการทางด้านเทคโนโลยี8
2275.300B2.52-0.12%32.248Mการเงิน46
291.012B1.42-0.28%19.135Mการเงิน7
%อื่นๆ9
21.359B1.93-7.23%160.252Mการเงิน1
4744.660B6.370.68%159.131Mการเงิน15
611.518B0.78-0.01%280.676Mการสื่อสาร5
480.595B1.18-0.67%80.186Mระบบขนส่ง13
105.058B1.20-0.29%13.268Mบริการการกระจายสินค้า14
1388.244B1.20-0.05%7.866Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ103
306.905B0.50-0.54%22.827Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ9
595.621B0.60-0.55%8.618Mการผลิตของผู้ผลิต78
1197.783B0.44-0.81%10.711Mบริการเชิงพาณิชย์131
348.466B1.900.77%60.195Mการผลิตของผู้ผลิต49
1889.351B1.46-0.39%27.648Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร45
214.649B0.401.09%38.928Mบริการผู้บริโภค20
2164.996B3.540.72%30.103Mการเงิน5
53.960B5.59-0.59%15.664Mการผลิตของผู้ผลิต10
6.274B-0.72%2.322Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3
36.589B1.41-0.77%8.888Mแร่พลังงาน4
46.149B2.64-1.34%26.198Mแร่พลังงาน4
228.184B0.551.03%16.962Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม14
108.079B0.331.55%42.508Mบริการผู้บริโภค23
72.612B3.99-0.36%2.432Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
1253.351B0.91-0.71%19.201Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน79
1044.133B2.490.48%36.622Mระบบขนส่ง63
1895.313B0.76-1.48%13.703Mบริการทางด้านเทคโนโลยี183
9.738B0.60-0.18%2.101Mบริการเชิงพาณิชย์1
39.431B0.820.68%17.658Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4
3344.045B0.890.01%27.392Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ218
506.922B2.031.65%80.126Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ32
500.791B1.380.36%57.655Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน13
161.807B4.220.03%9.603Mบริการผู้บริโภค20
28.391B0.41-6.72%26.220Mบริการผู้บริโภค3
215.079B1.39-0.45%9.837Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ29
139.039B5.24-0.26%30.048Mระบบขนส่ง6
1745.184B2.761.28%64.820Mการเงิน137
80.180B0.570.35%12.246Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร18
3948.045B5.280.39%48.952Mการเงิน29
31.374B0.961.00%26.659Mบริการผู้บริโภค4
3536.630B0.33-0.93%18.329Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์150
214.971B2.120.44%95.707Mการค้าปลีก27
1061.635B0.02-2.18%9.382Mการสื่อสาร10
993.554B5.42-0.13%35.191Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน61
1376.788B1.89-0.85%23.078Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์86
554.244B3.11-0.07%14.962Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ75
87.319B0.66-1.11%10.565Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
36.601B1.062.81%4.743Mระบบขนส่ง9
1112.410B1.33-0.22%29.836Mการผลิตของผู้ผลิต77
122.606B2.96-0.39%15.226Mสาธารณูปโภค14
735.592B1.150.32%38.407Mบริการการกระจายสินค้า68
4.680B0.990.26%1.763Mการสื่อสาร2
โหลดเพิ่ม