ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — จีน

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
84.801B-1.32%76.741Mบริการเชิงพาณิชย์12
681.915B-0.33%41.992Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์35
1594.967B0.47%74.538Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ68
459.005B-1.38%21.995Mระบบขนส่ง17
410.312B-2.14%73.635Mระบบขนส่ง10
16.321B-0.89%26.823Mสาธารณูปโภค3
235.155B-0.00%104.819Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน26
430.250B0.64%67.824Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร57
22.464B0.65%5.734Mการค้าปลีก4
1054.987B-0.82%46.920Mการผลิตของผู้ผลิต101
198.480B1.14%38.499Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร18
4050.260B-0.08%14.270Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร33
57.794B2.19%33.464Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
1305.816B0.22%31.749Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ36
54.850B0.40%46.863Mบริการผู้บริโภค7
329.059B-0.05%31.918Mการผลิตของผู้ผลิต43
77.924B0.54%44.885Mบริการผู้บริโภค5
2.023B3.94%4.118Mบริการผู้บริโภค1
42.890B-2.35%3.527Mการค้าปลีก2
274.964B0.23%33.872Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ46
304.978B-1.73%53.708Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ34
1840.588B-1.31%35.086Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ177
866.518B0.28%53.178Mแร่พลังงาน36
87.753B0.83%33.192Mบริการเชิงพาณิชย์15
224.176B-0.74%22.211Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18
548.489B-1.70%32.360Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์28
404.920B-2.73%107.571Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
729.254B0.37%49.072Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน37
63.422B0.17%3.720Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
380.233B-0.79%26.439Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ38
73.096B-2.18%21.082Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
64.825B-1.35%39.763Mบริการทางด้านเทคโนโลยี4
512.662B-2.11%73.530Mการค้าปลีก46
4.265B-3.81%40.518Mการค้าปลีก1
123.868B2.62%8.839Mการค้าปลีก9
1530.276B0.54%55.636Mสาธารณูปโภค66
2668.192B-1.40%39.741Mการผลิตของผู้ผลิต215
1876.392B-2.43%86.915Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์87
1188.283B-1.33%227.679Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์96
820.632B-2.58%43.728Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์66
28.054B-1.78%29.628Mบริการการกระจายสินค้า6
164.665B-0.29%204.056Mการค้าปลีก5
1458.685B-1.35%51.597Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร59
1903.688B-0.28%123.925Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม103
239.432B-0.99%22.956Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม25
53.760B-0.85%44.856Mการเงิน5
342.251B-1.98%186.610Mการเงิน5
206.602B7.69%609.803Mบริการเชิงพาณิชย์1
26.159B0.07%16.940Mบริการการกระจายสินค้า5
195.242B-2.46%78.948Mการค้าปลีก7
83.600B3.81%19.510Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
279.481B-1.41%23.699Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร16
829.274B-0.70%14.424Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร33
58.905B0.47%76.828Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน13
97.022B-0.87%21.550Mสาธารณูปโภค15
340.982B-0.88%14.510Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร40
22.803B1.32%10.713Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
239.621B-1.96%26.389Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
114.207B2.30%14.274Mบริการผู้บริโภค10
151.308B-2.24%12.670Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร11
107.647B-2.72%29.673Mการผลิตของผู้ผลิต4
1911.517B-0.43%31.192Mการผลิตของผู้ผลิต262
737.106B-1.02%31.074Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ98
1125.498B-1.89%42.733Mบริการทางด้านเทคโนโลยี90
1384.003B-1.65%211.458Mแร่พลังงาน6
215.488B-0.82%16.024Mการค้าปลีก3
121.883B-4.08%87.226Mบริการทางด้านเทคโนโลยี7
3418.062B-0.32%188.594Mการเงิน43
583.276B-0.23%101.194Mการเงิน8
1330.350B-1.28%38.930Mการเงิน2
6251.472B-1.61%264.727Mการเงิน11
241.572B6.32%552.631Mการสื่อสาร3
303.942B-1.07%72.777Mระบบขนส่ง15
61.923B-3.12%18.369Mบริการการกระจายสินค้า6
1402.126B-2.35%13.783Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ61
71.763B-5.47%11.947Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
571.759B-0.13%61.768Mการผลิตของผู้ผลิต69
15.447B-1.19%23.623Mอื่นๆ2
1007.651B-1.20%48.494Mบริการเชิงพาณิชย์63
226.476B-1.07%33.017Mการผลิตของผู้ผลิต41
976.897B0.95%58.943Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร41
279.074B3.58%55.010Mบริการผู้บริโภค22
1834.533B-1.31%89.846Mการเงิน3
69.416B-1.87%21.293Mการผลิตของผู้ผลิต7
37.642B-1.46%14.810Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
21.320B-3.54%50.872Mแร่พลังงาน3
7.066B-1.32%11.190Mแร่พลังงาน3
196.316B-0.74%27.210Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม18
531.663B-2.03%26.323Mบริการผู้บริโภค25
77.975B0.62%15.139Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
682.163B-1.40%123.643Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน55
960.202B-1.98%40.991Mระบบขนส่ง64
1625.423B-2.56%28.663Mบริการทางด้านเทคโนโลยี76
8.451B-3.45%3.449Mบริการเชิงพาณิชย์1
145.737B-1.75%44.295Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ13
1820.483B-0.61%19.576Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ110
1879.532B0.71%34.120Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ78
246.236B-3.26%59.071Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน9
337.872B-2.08%134.313Mการเงิน1
139.565B-0.16%17.588Mบริการผู้บริโภค15
60.588B-0.21%49.144Mบริการผู้บริโภค5
178.190B-0.21%35.101Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ32
151.167B-1.19%46.120Mระบบขนส่ง6
2671.955B-1.72%79.369Mการเงิน156
117.632B-0.95%37.277Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร16
3857.740B-1.60%223.847Mการเงิน25
19.577B-1.78%16.252Mบริการผู้บริโภค3
751.293B-1.21%115.349Mการเงิน1
1946.795B0.94%56.321Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์65
79.506B-1.23%10.632Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
208.198B-2.13%35.001Mการค้าปลีก17
246.404B1.44%51.806Mการสื่อสาร24
797.790B-1.05%100.025Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน52
1533.460B-1.48%86.300Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์66
626.748B-1.76%34.612Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ78
34.537B-0.13%18.796Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
18.616B-0.25%8.296Mระบบขนส่ง5
1183.126B0.46%86.462Mการผลิตของผู้ผลิต80
126.134B0.10%27.100Mสาธารณูปโภค17
514.469B-0.74%39.021Mบริการการกระจายสินค้า47
20.302B-1.69%39.983Mการสื่อสาร3
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ