อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — จีน

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
228.354B0.10-2.13%3.061Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ12
60.894B0.36-5.03%13.059Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร17
376.111B0.58-3.24%15.181Mในทางอุตสาหกรรม27
358.378B0.77-3.14%23.261Mวัสดุพื้นฐาน53
382.679B0.70-2.94%8.777Mในทางอุตสาหกรรม18
431.905B0.72-3.74%43.135Mในทางอุตสาหกรรม8
218.893B1.05-2.92%14.198Mในทางอุตสาหกรรม8
214.866B0.61-3.90%57.851Mวัสดุพื้นฐาน28
432.528B1.54-2.86%9.282Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร53
74.686B1.85-3.70%10.307Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร11
1138.134B1.40-0.48%42.478Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร46
1012.442B3.06-3.09%15.846Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร41
55.637B0.46-4.52%25.735Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร9
845.468B1.89-4.31%19.182Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร126
10478.906B3.88-1.06%113.253Mไฟแนนซ์32
302.205B0.55-2.93%15.954Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ19
131.908B0.94-3.91%13.309Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร7
163.276B1.15-4.50%26.628Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร12
266.158B1.88-3.57%14.436Mในทางอุตสาหกรรม30
155.052B0.72-3.99%12.181Mในทางอุตสาหกรรม22
824.209B3.77-2.28%19.658Mพลังงาน30
55.080B2.61-5.16%24.949Mในทางอุตสาหกรรม8
1299.077B1.58-3.57%18.916Mวัสดุพื้นฐาน164
1420.837B0.64-3.40%45.826Mเทคโนโลยี100
123.594B0.95-2.74%40.072Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
608.846B0.56-1.93%126.784Mเทคโนโลยี26
1598.632B1.76-2.91%43.709Mในทางอุตสาหกรรม117
585.670B1.67-3.72%21.023Mวัสดุพื้นฐาน47
312.262B1.25-3.21%6.419Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร51
18.069B1.98-4.27%17.348Mไฟแนนซ์1
176.531B2.12-3.95%10.664Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร21
55.300B0.45-3.93%14.690Mไฟแนนซ์3
274.367B1.42-3.57%10.076Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร47
2240.188B1.22-2.68%14.481Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร28
35.819B1.07-2.97%13.700Mวัสดุพื้นฐาน3
21.715B0.32-5.20%66.243Mไฟแนนซ์1
133.412B0.99-3.77%14.702Mในทางอุตสาหกรรม15
284.639B0.98-1.81%6.843Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร19
966.637B2.70-1.81%13.756Mสาธารณูปโภค50
1643.348B0.82-3.61%28.948Mในทางอุตสาหกรรม214
784.969B0.64-3.54%37.055Mเทคโนโลยี83
6.363B0.23-1.45%938.900Kในทางอุตสาหกรรม1
224.899B0.81-3.52%8.420Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร18
189.561B1.02-4.36%12.500Mในทางอุตสาหกรรม31
74.871B0.45-5.50%25.510Mไฟแนนซ์7
745.143B1.01-0.68%40.955Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร50
1368.825B1.35-1.76%28.274Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร92
204.935B1.05-1.46%28.810Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร15
23.180B1.59-4.91%14.790Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร6
41.120B0.78-3.55%16.937Mวัสดุพื้นฐาน11
225.136B1.04-3.61%60.144Mวัสดุพื้นฐาน9
178.918B4.17-1.66%22.609Mในทางอุตสาหกรรม11
172.089B0.32-1.80%11.790Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ8
639.103B0.82-4.02%16.585Mในทางอุตสาหกรรม70
665.632B1.38-2.99%53.032Mในทางอุตสาหกรรม42
270.202B2.66-1.94%14.764Mในทางอุตสาหกรรม21
26.535B0.11-4.38%16.193Mไฟแนนซ์6
139.699B1.45-4.32%12.535Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร22
55.240B2.580.10%48.371Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
27.560B0.38-3.55%6.952Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
86.096B0.69-2.66%4.108Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร9
214.491B1.31-3.36%56.094Mเทคโนโลยี20
17.739B0.68-6.30%19.083Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร4
785.659B0.50-3.69%24.013Mเทคโนโลยี95
426.259B1.71-2.62%26.119Mสาธารณูปโภค11
3.953B-0.11%2.875Mในทางอุตสาหกรรม1
1260.889B0.84-3.83%11.739Mในทางอุตสาหกรรม240
24.843B0.85-3.67%62.536Mวัสดุพื้นฐาน1
1321.176B2.48-1.10%81.661Mพลังงาน2
227.095B0.34-3.14%133.159Mบริการโทรคมนาคม10
292.825B0.78-4.12%17.019Mเทคโนโลยี26
2159.367B1.26-4.26%62.726Mไฟแนนซ์36
111.178B1.00-4.55%56.623Mไฟแนนซ์5
367.340B1.16-3.28%14.336Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร28
2643.874B1.96-2.48%43.501Mไฟแนนซ์5
161.022B0.55-2.89%16.771Mในทางอุตสาหกรรม11
541.661B2.11-1.43%37.919Mในทางอุตสาหกรรม24
313.611B0.70-2.48%6.976Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ38
48.089B0.54-4.41%15.328Mวัสดุพื้นฐาน10
49.912B2.21-3.15%35.427Mสาธารณูปโภค4
95.504B1.38-3.98%16.159Mสาธารณูปโภค12
47.634B5.57-3.03%6.249Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร3
96.997B0.81-2.84%22.897Mวัสดุพื้นฐาน17
27.091B0.54-5.09%7.266Mเทคโนโลยี7
85.252B0.35-3.46%23.108Mพลังงาน3
21.539B-5.81%43.174Mพลังงาน3
798.396B8.96-1.08%102.302Mพลังงาน18
3.286B-8.70%26.737Mพลังงาน1
124.094B0.55-2.45%13.185Mพลังงาน22
28.521B2.28-3.87%5.187Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
102.068B1.14-4.14%16.833Mวัสดุพื้นฐาน15
141.700B0.63-3.83%17.134Mวัสดุพื้นฐาน22
129.294B1.06-3.74%18.899Mในทางอุตสาหกรรม18
59.558B0.57-3.04%6.223Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร10
20.313B0.80-2.17%1.350Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร5
2568.521B1.01-2.86%19.967Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ200
32.789B0.04-2.17%11.234Mเทคโนโลยี4
81.058B0.38-3.51%116.718Mวัสดุพื้นฐาน8
76.828B0.76-5.00%29.415Mในทางอุตสาหกรรม5
353.792B-2.91%40.372Mไฟแนนซ์1
2402.437B2.08-3.21%21.293Mไฟแนนซ์154
37.164B0.70-3.77%11.568Mไฟแนนซ์7
56.757B0.33-2.25%12.087Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร15
240.026B0.47-4.46%29.246Mพลังงาน30
2.305B1.89-5.37%7.238Mพลังงาน1
19.856B1.12-1.88%2.871Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
99.173B0.38-1.43%19.966Mเทคโนโลยี12
784.390B0.77-1.91%30.443Mเทคโนโลยี73
167.800B0.15-4.25%82.297Mในทางอุตสาหกรรม6
568.513B0.32-2.51%21.130Mเทคโนโลยี47
432.883B1.16-3.72%36.390Mวัสดุพื้นฐาน69
636.416B0.84-3.64%34.305Mวัสดุพื้นฐาน54
907.149B3.00-2.92%69.587Mวัสดุพื้นฐาน72
410.270B1.05-3.01%11.952Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร66
160.437B0.98-3.95%23.672Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร26
6.027B0.63-6.02%2.470Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร1
34.741B0.25-6.57%17.634Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร8
28.088B-3.82%74.656Mพลังงาน1
208.129B1.65-3.70%14.558Mสาธารณูปโภค30
18.858B0.28-2.80%14.263Mบริการโทรคมนาคม6
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ