อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — จีน

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
306.225B0.511.13%5.402Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ13
153.336B1.173.48%63.417Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร20
355.127B0.511.40%6.749Mในทางอุตสาหกรรม27
305.961B1.060.77%11.475Mวัสดุพื้นฐาน52
420.340B1.142.12%12.060Mในทางอุตสาหกรรม19
408.468B0.580.55%24.170Mในทางอุตสาหกรรม8
231.311B1.030.52%7.892Mในทางอุตสาหกรรม8
208.761B0.731.49%15.333Mวัสดุพื้นฐาน30
431.529B1.820.65%9.282Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร55
31.358B3.831.33%10.669Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร10
1153.316B2.311.51%25.338Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร44
911.705B2.661.38%13.795Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร41
48.507B0.921.45%8.179Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร9
874.277B1.861.13%11.591Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร129
11017.608B4.020.19%68.312Mไฟแนนซ์34
488.130B0.451.98%9.920Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ21
137.716B0.96-0.34%8.828Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร7
141.296B1.752.85%9.739Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร12
327.457B1.021.95%9.020Mในทางอุตสาหกรรม32
157.030B0.612.52%9.723Mในทางอุตสาหกรรม21
746.591B4.720.25%20.066Mพลังงาน31
46.018B3.345.15%25.202Mในทางอุตสาหกรรม8
1364.993B1.741.66%11.949Mวัสดุพื้นฐาน168
1571.665B0.771.96%30.898Mเทคโนโลยี100
113.188B1.210.87%25.066Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
579.236B0.371.18%100.989Mเทคโนโลยี24
1416.632B2.171.03%29.461Mในทางอุตสาหกรรม120
599.367B2.322.89%22.730Mวัสดุพื้นฐาน47
315.413B1.361.76%6.313Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร51
19.680B3.041.53%7.475Mไฟแนนซ์2
158.973B2.743.21%11.058Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร21
49.948B1.101.70%11.414Mไฟแนนซ์3
243.734B1.571.13%3.811Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร48
2763.502B1.300.53%5.162Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร28
36.531B1.330.38%8.894Mวัสดุพื้นฐาน3
25.988B0.130.54%178.441Mไฟแนนซ์1
117.655B2.091.43%6.402Mในทางอุตสาหกรรม16
281.848B0.891.79%5.324Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร18
985.202B2.720.52%10.559Mสาธารณูปโภค51
1727.615B0.712.43%16.338Mในทางอุตสาหกรรม218
1043.414B0.471.80%35.890Mเทคโนโลยี88
5.211B0.454.94%2.394Mในทางอุตสาหกรรม1
268.689B0.474.54%24.234Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร19
171.765B0.831.42%7.028Mในทางอุตสาหกรรม31
80.849B1.070.14%23.550Mไฟแนนซ์7
756.557B1.051.19%14.776Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร48
1448.328B1.141.22%18.124Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร96
209.939B0.840.39%12.174Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร17
20.594B1.093.78%15.420Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร6
32.486B0.852.18%8.384Mวัสดุพื้นฐาน10
249.889B1.060.44%63.569Mวัสดุพื้นฐาน9
164.963B4.660.51%12.306Mในทางอุตสาหกรรม12
254.550B0.233.36%16.431Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ8
441.052B1.101.52%6.966Mในทางอุตสาหกรรม67
646.213B1.641.30%36.639Mในทางอุตสาหกรรม41
258.570B2.861.04%3.579Mในทางอุตสาหกรรม21
20.327B0.420.97%6.844Mไฟแนนซ์5
134.139B1.640.85%7.392Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร23
42.989B2.771.45%2.959Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
28.690B0.490.91%9.374Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
61.788B0.430.35%2.089Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร8
290.942B0.921.19%57.145Mเทคโนโลยี23
11.100B1.500.81%1.747Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร3
923.442B0.511.62%17.144Mเทคโนโลยี99
563.287B3.081.32%25.708Mสาธารณูปโภค12
2.465B1.64%930.400Kในทางอุตสาหกรรม1
1324.029B0.871.80%8.051Mในทางอุตสาหกรรม250
45.139B1.581.89%19.218Mวัสดุพื้นฐาน2
1013.124B3.030.36%57.044Mพลังงาน2
234.585B0.742.16%49.694Mบริการโทรคมนาคม11
503.955B0.655.11%31.790Mเทคโนโลยี32
2428.235B1.091.03%32.842Mไฟแนนซ์39
109.541B1.321.11%14.649Mไฟแนนซ์8
360.082B1.181.00%11.444Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร27
3127.823B1.60-0.35%22.126Mไฟแนนซ์5
159.233B0.640.21%17.746Mในทางอุตสาหกรรม11
454.594B2.131.01%6.544Mในทางอุตสาหกรรม24
434.640B0.573.22%7.808Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ42
50.713B0.902.00%9.739Mวัสดุพื้นฐาน10
39.406B2.730.55%7.933Mสาธารณูปโภค3
96.222B1.141.02%6.907Mสาธารณูปโภค13
39.673B6.680.30%3.362Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร3
86.483B0.772.07%5.480Mวัสดุพื้นฐาน17
31.632B0.291.29%13.836Mเทคโนโลยี7
110.385B0.311.08%11.769Mพลังงาน3
17.376B0.281.50%7.244Mพลังงาน3
713.674B6.91-0.02%41.459Mพลังงาน18
2.688B1.27%5.140Mพลังงาน1
151.174B0.440.96%14.377Mพลังงาน23
26.809B2.564.42%3.913Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
110.178B1.072.97%10.648Mวัสดุพื้นฐาน16
137.285B0.551.34%10.929Mวัสดุพื้นฐาน21
105.827B1.180.86%6.813Mในทางอุตสาหกรรม18
100.478B0.451.36%9.993Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร13
29.938B0.470.02%4.942Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร6
2708.427B1.081.78%10.470Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ203
128.965B0.011.37%7.829Mเทคโนโลยี5
70.020B0.621.59%12.878Mวัสดุพื้นฐาน8
85.147B0.732.57%15.650Mในทางอุตสาหกรรม5
316.642B0.640.14%223.923Mไฟแนนซ์1
2265.596B2.731.46%25.791Mไฟแนนซ์153
41.293B0.691.34%8.592Mไฟแนนซ์7
49.435B0.471.33%2.470Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร14
244.025B0.711.61%17.155Mพลังงาน30
1.971B3.681.47%1.558Mพลังงาน1
19.758B1.100.90%1.845Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
158.620B0.371.75%8.820Mเทคโนโลยี14
1322.734B0.621.85%21.113Mเทคโนโลยี80
177.226B0.201.63%26.511Mในทางอุตสาหกรรม6
740.542B0.331.95%15.227Mเทคโนโลยี56
415.437B1.631.62%11.083Mวัสดุพื้นฐาน72
605.348B0.942.66%18.435Mวัสดุพื้นฐาน55
825.065B4.021.31%36.099Mวัสดุพื้นฐาน72
323.798B1.271.65%9.442Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร64
154.461B0.990.76%8.153Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร26
9.548B0.433.62%2.466Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร1
39.995B0.235.05%27.634Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร8
23.106B0.74%19.506Mพลังงาน1
211.833B1.720.86%6.144Mสาธารณูปโภค30
31.861B0.082.58%5.564Mบริการโทรคมนาคม7
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ