สาธารณูปโภค (ภาค)

96
หุ้น
1719.696B
เงินทุนของตลาด
27.085M
ปริมาณการซื้อขาย
−2.25%
เปลี่ยนแปลง
−3.97%
ประสิทธิภาพ เดือน
+6.52%
ประสิทธิภาพ ปี
−4.66%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
000027 SHN ENERGY GROUP
5.91-1.50%-0.09แนะนำให้ขาย10.075M23.430B13.220.456649.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
000037 SHENZHEN NANSHAN P
11.45-3.94%-0.47แนะนำให้ขาย2.239M6.902B-0.02520.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
000096 SHENZHEN GUANGJU E
10.82-2.79%-0.31ขาย1.491M5.713B50.040.22403.00ผู้จัดจำหน่ายก๊าซ
000301 JIANGSU EASTERN SH
5.05-2.88%-0.15แนะนำให้ขาย10.653M20.347B15.130.3413118.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
000407 SHANDONG SHENGLI
3.46-3.62%-0.13แนะนำให้ขาย9.963M3.045B24.690.152001.00ผู้จัดจำหน่ายก๊าซ
000531 GUANGZHOU HENGYUN
6.58-4.22%-0.29ขาย4.539M4.508B13.270.521231.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
000539 GUANGDONG ELECTRIC
3.97-0.25%-0.01ขาย6.213M20.844B23.890.176768.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
000543 AN HUI WENERGY CO
4.36-3.11%-0.14แนะนำให้ขาย24.725M9.884B8.980.503539.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
000593 SICHUAN DATONG GAS
5.76-1.87%-0.11แนะนำให้ขาย3.260M2.066B-0.50824.00ผู้จัดจำหน่ายก๊าซ
000598 CHENGDU XINGRONG E
4.45-2.20%-0.10แนะนำให้ขาย19.038M13.210B12.630.363767.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
000600 H/JIONTO ENERGY IN
4.64-3.33%-0.16แนะนำให้ขาย13.822M8.313B14.040.344443.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
000601 GUANGDONG SHAONENG
6.35-0.63%-0.04ซื้อ22.003M6.861B13.470.475189.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
000605 BOHAI WATER INDUST
6.78-2.87%-0.20แนะนำให้ขาย1.657M2.391B44.770.161315.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
000685 ZHONGSHAN PUBLIC
8.25-2.60%-0.22ขาย6.358M12.170B14.780.573940.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
000692 S/HT THERMAL POWER
2.89-2.36%-0.07ขาย3.206M1.540B217.650.013023.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
000711 KINGLAND TECHNOLOG
4.68-2.30%-0.11แนะนำให้ขาย6.783M4.791B-0.021748.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
000712 GUANGDONG GOLDEN G
13.94-5.36%-0.79ขาย17.010M12.490B606.170.021444.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
000722 HUNAN DEVELOPMENT
6.58-2.52%-0.17แนะนำให้ขาย4.435M3.054B20.040.34663.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
000767 SHANXI ZHANGZE ELE
2.38-2.06%-0.05แนะนำให้ขาย5.270M7.323B40.030.068457.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
000791 GEPIC ENERGY DEVEL
3.51-1.96%-0.07แนะนำให้ขาย9.292M4.772B10.140.352081.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
000875 JILIN POWER SHARE
3.80-1.81%-0.07ซื้อ39.058M8.156B20.270.193347.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
000899 JIANGXI GANNENG CO
4.65-2.52%-0.12แนะนำให้ขาย1.770M4.537B16.450.29616.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
000958 SPIC DONGFANG NEW
5.26-1.31%-0.07แนะนำให้ขาย10.793M28.317B29.590.182333.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
000966 GUODIAN C/EL POWER
4.49-3.44%-0.16แนะนำให้ขาย12.961M4.976B9.650.483224.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
000975 YINTAI GOLD CO LTD
12.39-2.29%-0.29แนะนำให้ขาย20.883M24.574B29.630.431453.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
000993 FUJIAN MINDONG ELE
6.95-2.52%-0.18ขาย5.754M3.183B-0.211991.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
001896 HENAN YUNENG HLDG
3.36-4.55%-0.16แนะนำให้ขาย14.366M3.866B-0.132956.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
002039 GUIZHOU QIANYUAN P
14.03-1.68%-0.24ขาย2.442M4.285B12.081.18653.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
002479 ZHEJIANG FUCHUN.EN
6.50-6.07%-0.42ขาย14.477M5.744B34.140.201708.00การผลิตพลังงานทางเลือก
002700 XINJIANG HAOYUAN N
6.77-2.03%-0.14ขาย3.401M2.860B35.900.19550.00ผู้จัดจำหน่ายก๊าซ
002911 FOSHAN GAS GROUP C
15.14-2.64%-0.41แนะนำให้ขาย1.446M8.418B22.510.691940.00ผู้จัดจำหน่ายก๊าซ
003816 CGN POWER CO LTD
3.57-2.46%-0.09แนะนำให้ขาย74.228M180.280B18663.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
200037 SHENZHEN NANSHAN P
4.40-0.68%-0.03ขาย104.800K2.365B-0.02520.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
200539 GUANGDONG ELECTRIC
2.41-1.23%-0.03ขาย789.905K11.282B14.220.176768.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
300262 SHANGHAII SAFBON W
4.79-4.01%-0.20ขาย6.755M3.208B40.180.12640.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
300332 TOP RESOURCE CONSE
3.86-3.74%-0.15แนะนำให้ขาย5.912M3.398B34.960.111780.00การผลิตพลังงานทางเลือก
600011 HUANENG POWER INTERNATIONAL, INC.
5.41-1.64%-0.09แนะนำให้ขาย27.433M84.927B17.850.3157970.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
600021 SHANGHAI ELECTRIC POWER COMPANY LIMITED
7.46-2.99%-0.23แนะนำให้ขาย6.067M19.524B6.801.136296.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
600023 ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC POWER CO.,LTD
3.75-2.09%-0.08ขาย16.776M51.003B13.330.2910465.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
600025 HUANENG LANCANG RIVER HYDROPOWER INC.
3.96-1.49%-0.06ขาย33.940M71.280B8.590.472500.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
600098 GUANGZHOU DEVELOPMENT GROUP INCORPORATED
6.26-2.19%-0.14แนะนำให้ขาย3.330M17.066B23.150.285247.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
600101 SICHUAN MINGXING ELECTRIC POWER CO.,LTD
6.63-3.21%-0.22แนะนำให้ขาย4.557M2.794B0.23สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
600116 CHONGQING THREE GORGES WATER CONSERVANCY AND ELECTRIC POWER CO.,LTD.
7.70-2.53%-0.20ขาย4.244M7.646B37.600.211839.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
600131 SICHUAN MINJIANG HYDROPOWER CO.,LTD.
16.920.59%0.10ขาย10.540M18.736B75.430.22745.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
600168 WUHAN SANZHEN INDUSTRY HOLDING CO.,LTD
6.52-2.54%-0.17ขาย2.986M4.626B15.560.431066.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
600187 HEILONGJIANG INTERCHINA WATER TREATMENT CO.,LTD.
2.49-2.73%-0.07แนะนำให้ขาย13.872M4.118B155.150.02878.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
600236 GUANGXI GUIGUAN ELECTRIC POWER CO.,LTD.
4.57-0.65%-0.03ขาย7.409M36.023B15.500.303567.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
600283 QIANJIANG WATER RESOURCES DEVELOPMENT CO.,LTD
9.70-2.71%-0.27ขาย1.605M3.424B-0.041665.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
600292 SPIC YUANDA ENVIRONMENTAL?PROTECTION CO. ,LTD .
5.54-2.98%-0.17ขาย4.998M4.326B36.720.162157.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
600310 GUANGXI GUIDONG ELECTRIC POWER CO.,LTD.
4.13-2.36%-0.10ขาย4.633M3.419B15.120.282450.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
600323 GRANDBLUE ENVIRONMENT COMPANY LIMITED
19.99-3.24%-0.67ซื้อ6.504M15.318B18.231.134561.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
600333 CHANGCHUN GAS CO.,LTD
5.08-1.74%-0.09แนะนำให้ขาย3.955M3.094B-0.042747.00ผู้จัดจำหน่ายก๊าซ
600387 HY ENERGY GROUP
8.03-4.18%-0.35ขาย5.849M3.788B8.281.011084.00ผู้จัดจำหน่ายก๊าซ
600396 SHENYANG JINSHAN ENERGY CO., LTD
1.95-1.02%-0.02ซื้อ6.103M2.872B-0.233419.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
600452 CHONGQING FULING ELECTRIC POWER INDUSTRIAL CO.,LTD.
16.80-3.11%-0.54ขาย3.854M5.268B12.031.44849.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
600461 JIANGXI HONGCHENG WATERWORKS CO.,LTD.
6.32-4.96%-0.33ซื้อ12.911M5.992B11.710.575433.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
600502 ANHUI CONSTRUCTION ENGINEERING GROUP CORPORATION LIMITED
3.76-2.59%-0.10แนะนำให้ขาย10.649M6.472B7.400.5215662.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
600505 SICHUAN XICHANG ELECTRIC POWER CO.,LTD
8.96-3.34%-0.31ขาย4.905M3.267B59.010.16932.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
600509 XINJIANG TIANFU ENERGY CO.,LTD
3.38-2.31%-0.08ขาย7.077M3.892B-0.203777.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
600578 BEIJING JINGNENG POWER CO.,LTD.
2.92-2.67%-0.08แนะนำให้ขาย6.291M19.701B14.440.214499.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
600635 SHANGHAI DAZHONG PUBLIC UTILITIES (GROUP) CO.,LTD
4.72-3.87%-0.19ขาย28.304M13.935B30.820.163208.00ผู้จัดจำหน่ายก๊าซ
600642 SHENERGY COMPANY LIMITED
5.54-2.46%-0.14ขาย12.339M27.213B11.930.482555.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
600644 LESHAN ELECTRIC POWER CO.,LTD.
5.42-1.99%-0.11แนะนำให้ขาย2.058M2.918B27.310.203301.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
600674 SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO.,LTD.
9.110.00%0.00แนะนำให้ขาย18.905M40.103B11.690.78589.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
600719 DALIAN THERMAL POWER CO.,LTD.
4.25-3.41%-0.15แนะนำให้ขาย3.409M1.720B130.560.03807.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
600726 HUADIAN ENERGY COMPANY LIMITED
1.76-2.76%-0.05ขาย6.822M3.461B-0.2310991.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
600744 DATANG HUAYIN ELECTRIC POWER CO.,LTD.
2.38-4.42%-0.11แนะนำให้ขาย7.843M4.239B-0.025944.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
600758 LIAONING HONGYANG ENERGY RESOURCE INVEST CO.LTD.
3.99-2.92%-0.12แนะนำให้ขาย10.107M5.275B45.410.0917902.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
600769 WUHAN XIANGLONG POWER INDUSTRY CO,LTD.
5.33-5.33%-0.30แนะนำให้ขาย3.963M1.999B436.430.0167.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
600780 TOP ENERGY COMPANY LTD.SHANXI
3.40-2.58%-0.09แนะนำให้ขาย2.311M3.898B13.560.265159.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
600795 GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD
2.22-1.77%-0.04ขาย58.649M43.624B24.380.0925586.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
600863 INNER MONGOLIA MENGDIAN HUANENG THERMAL POWER CORPORATION LI
2.54-2.31%-0.06แนะนำให้ขาย18.237M14.754B12.030.227366.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
600864 HARBIN HATOU INVESTMENT CO.,LTD
7.14-3.77%-0.28ขาย30.527M14.855B22.540.334280.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
600868 GUANGDONG MEIYAN JIXIANG HYDROPOWER CO.,LTD.
3.37-2.32%-0.08แนะนำให้ขาย25.383M6.397B115.000.03432.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
600886 SDIC POWER HOLDINGS CO.,LTD.
8.16-2.39%-0.20แนะนำให้ขาย22.924M55.374B11.120.759474.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
600900 CHINA YANGTZE POWER CO.,LTD.
17.15-2.56%-0.45ขาย35.237M377.300B17.191.024077.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
600917 CHONGQING GAS GROUP CORPORATION LTD.
7.06-1.94%-0.14ขาย3.778M10.985B29.840.244064.00ผู้จัดจำหน่ายก๊าซ
600969 HUNAN CHENDIAN INTERNATIONAL DEVELOPMENT SHARE-HOLDING LIMITED COMPANY
6.45-1.98%-0.13ขาย3.056M2.387B40.620.162790.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
600979 SICHUAN GUANGAN AAA PUBLIC CO.,LTD .
4.06-1.69%-0.07แนะนำให้ขาย3.250M3.848B15.210.272436.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
600982 NINGBO THERMAL POWER CO., LTD
2.94-2.00%-0.06แนะนำให้ขาย4.640M3.195B20.730.14402.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
600995 YUNNAN WENSHAN ELECTRIC POWER CO.,LTD.
7.62-2.18%-0.17ขาย6.993M3.646B10.660.732321.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
601016 CECEP WIND-POWER CORPORATION
2.37-2.07%-0.05ขาย21.991M9.849B21.120.11875.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
601158 CHONGQING WATER GROUP CO.,LTD.
5.52-1.60%-0.09ขาย4.620M26.496B18.300.315500.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
601199 JIANGSU JIANGNAN WATER
3.74-2.09%-0.08ขาย4.500M3.498B16.780.251003.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
601368 GUANGXI NANNING WATERWORKS COMPANY LIMITED.
5.65-2.25%-0.13แนะนำให้ขาย1.734M4.989B16.700.351509.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
601619 NINGXIA JIAZE RENEWABLES CORPORATION LIMITED
3.64-3.19%-0.12แนะนำให้ขาย7.097M7.550B28.250.1398.00การผลิตพลังงานทางเลือก
601985 CHINA NATIONAL NUCLEAR POWER
4.85-1.42%-0.07แนะนำให้ขาย26.289M75.492B17.260.2912687.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
601991 DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION CO.,LTD.
2.33-2.51%-0.06แนะนำให้ขาย14.467M43.121B46.770.0533483.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
603053 CHENGDU GAS GROUP CORPORATION LTD.
17.74-4.62%-0.86ขาย10.523M15.769B3209.00ผู้จัดจำหน่ายก๊าซ
603080 XINJIANG TORCH GAS CO.,LTD.
15.68-2.85%-0.46แนะนำให้ขาย1.376M2.219B33.980.47397.00ผู้จัดจำหน่ายก๊าซ
603126 SINOMA ENERGY CONSERVATION LTD.
4.60-1.71%-0.08แนะนำให้ขาย4.792M2.808B27.190.171922.00การผลิตพลังงานทางเลือก
603393 XINJIANG XINTAI NATURAL GAS CO LTD
28.26-3.29%-0.96ขาย6.532M6.330B13.652.14869.00ผู้จัดจำหน่ายก๊าซ
603628 CLENERGY (XIAMEN)TECHNOLOGY PTY., LTD
7.90-3.19%-0.26ขาย2.677M2.163B126.710.06626.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
603706 XINJIANG EAST UNIVERSE (GROUP) GAS CO., LTD
19.18-3.38%-0.67แนะนำให้ขาย2.083M3.069B30.240.66445.00ผู้จัดจำหน่ายก๊าซ
603903 CSD WATER SERVICE
13.45-2.96%-0.41ขาย1.716M1.935B21.640.641022.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
900937 HUADIAN ENERGY COMPANY LIMITED
0.12-4.07%-0.01ขาย1.161M1.608B-0.2310991.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ