หุ้น
109
เงินทุนของตลาด
1972.284B
ปริมาณการซื้อขาย
8.225M
ผลตอบแทนเงินปันผล
2.00%
เปลี่ยนแปลง
-0.37%
ประสิทธิภาพ เดือน
2.37%
ประสิทธิภาพ ปี
5.13%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
20.31%
           
000027 SHN ENERGY GROUP
6.36-0.47%-0.03ขาย8.940M25.214B36.510.176649.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
000035 CHINA TIANYING INC
5.24-0.38%-0.02ขาย9.304M12.779B26.110.205737.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
000037 SHENZHEN NANSHAN P
12.91-1.07%-0.14ซื้อ4.734M5.450B429.470.03520.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
000426 INNER MONGOLIA XIN
6.29-1.56%-0.10ขาย28.150M11.753B16.100.39315.00อุปกรณ์ด้านพลังงานประเภทมัลติไลน์
000531 GUANGZHOU HENGYUN
9.00-6.35%-0.61แนะนำให้ซื้อ37.670M6.166B75.240.121231.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
000539 GUANGDONG ELECTRIC
5.032.86%0.14ซื้อ16.597M26.409B55.650.096735.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
000543 AN HUI WENERGY CO
5.40-0.92%-0.05ขาย11.011M9.668B29.110.193480.00ผลิตพลังงานเอกชน
000544 CENTRAL PLAINS ENV
7.154.08%0.28ซื้อ14.673M6.969B16.820.431246.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
000598 CHENGDU XINGRONG E
4.97-1.00%-0.05ซื้อ16.865M14.842B15.020.333767.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
000600 H/JIONTO ENERGY IN
7.98-0.75%-0.06ซื้อ7.442M14.297B33.110.244443.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
000601 GUANGDONG SHAONENG
5.31-1.85%-0.10ซื้อ7.481M5.738B20.500.264828.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
000605 BOHAI WATER INDUST
10.42-2.07%-0.22ขาย3.309M3.675B44.380.231470.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
000685 ZHONGSHAN PUBLIC
9.09-1.30%-0.12ซื้อ4.920M13.409B16.190.562454.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
000690 GUANGDONG BAOLIHUA
7.84-0.00%-0.00ขาย14.390M17.059B43.010.181447.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
000692 S/HT THERMAL POWER
3.790.53%0.02ซื้อ9.108M2.019B-0.472758.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
000695 TIANJIN BINHAI E&D
12.80-1.39%-0.18ซื้อ3.006M2.843B45.860.28756.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
000711 KINGLAND TECHNOLOG
6.90-2.54%-0.18ขาย12.207M7.063B20.270.341448.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
000712 GUANGDONG GOLDEN G
14.69-2.20%-0.33ซื้อ11.915M13.162B-0.201444.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
000720 SHANDONG XINNENG T
6.74-0.74%-0.05แนะนำให้ซื้อ18.855M8.692B8.100.83851.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
000722 HUNAN DEVELOPMENT
9.21-5.44%-0.53ซื้อ25.027M4.275B45.180.20663.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
000767 SHANXI ZHANGZE ELE
3.201.27%0.04แนะนำให้ซื้อ26.621M9.846B-0.138729.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
000862 NING XIA YIN XING
6.78-5.04%-0.36ขาย76.572M4.787B90.060.08634.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
000875 JILIN POWER SHARE
3.69-0.27%-0.01แนะนำให้ซื้อ98.423M7.920B69.100.053347.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
000883 HUBEI ENERGY GR CO
4.43-0.89%-0.04แนะนำให้ซื้อ13.331M28.828B15.360.294089.00ผลิตพลังงานเอกชน
000899 JIANGXI GANNENG CO
5.95-1.00%-0.06แนะนำให้ซื้อ6.360M5.805B30.800.19616.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
000939 KAIDI ECOLOGICAL
1.17-1.68%-0.02ขาย41.849M4.598B-1.095985.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
000958 SPIC DONGFANG NEW
10.0010.01%0.91แนะนำให้ซื้อ263.868M11.023B79.300.132333.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
000966 GUODIAN C/EL POWER
6.209.93%0.56ซื้อ98.374M6.871B-0.013338.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
000993 FUJIAN MINDONG ELE
8.71-0.80%-0.07ซื้อ32.787M3.989B-0.851991.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
001896 HENAN YUNENG HLDG
4.18-0.48%-0.02ซื้อ8.198M4.809B-0.301826.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
002039 GUIZHOU QIANYUAN P
14.68-1.28%-0.19ซื้อ1.706M4.483B12.191.20653.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
002267 SHAANXI PROVINCIAL
8.61-1.94%-0.17ซื้อ11.448M9.575B23.690.361822.00อุปกรณ์ด้านก๊าซธรรมชาติ
002479 ZHEJIANG FUCHUN.EN
6.463.53%0.22ซื้อ33.351M5.776B19.770.331682.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
002608 JIANGSU GUOXIN COR
10.401.56%0.16ซื้อ10.960M39.292B15.510.673940.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
002893 BEIJING HUAYUANYIT
16.10-1.89%-0.31ขาย1.509M1.980B53.450.301752.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
002911 FOSHAN GAS GROUP C
18.13-2.26%-0.42ซื้อ3.515M10.080B27.840.651940.00อุปกรณ์ด้านก๊าซธรรมชาติ
200037 SHENZHEN NANSHAN P
4.78-0.21%-0.01ซื้อ235.200K5.450B429.470.03520.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
200539 GUANGDONG ELECTRIC
2.820.00%0.00ขาย524.061K26.409B55.650.096735.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
300040 HARBIN JIUZHOU ELE
7.01-2.37%-0.17แนะนำให้ซื้อ9.313M2.405B43.010.16909.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
300422 GUANGXI BOSSCO ENV
12.29-0.57%-0.07ซื้อ6.264M4.373B18.240.681932.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
300664 PENGYAO ENVIRONMEN
11.77-1.59%-0.19ราบเรียบ4.761M5.650B33.980.35780.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
600008 BEIJING CAPITAL CO.,LTD
4.290.47%0.02แนะนำให้ซื้อ24.344M24.277B29.900.1414277.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
600011 HUANENG POWER INTERNATIONAL, INC.
6.640.30%0.02ขาย25.737M103.921B61.990.1157970.00ผลิตพลังงานเอกชน
600021 SHANGHAI ELECTRIC POWER COMPANY LIMITED
9.36-0.43%-0.04ซื้อ8.797M24.601B18.210.526312.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
600023 ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC POWER CO.,LTD
4.97-1.00%-0.05ซื้อ24.017M68.275B16.920.3010465.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
600025 HUANENG LANCANG RIVER HYDROPOWER INC.
4.14-1.19%-0.05ซื้อ21.204M75.420B26.150.162547.00ผลิตพลังงานเอกชน
600027 HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED
4.52-1.74%-0.08ซื้อ42.161M45.370B27.440.1727386.00ผลิตพลังงานเอกชน
600098 GUANGZHOU DEVELOPMENT GROUP INCORPORATED
6.770.30%0.02ซื้อ6.703M18.402B26.250.265247.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
600101 SICHUAN MINGXING ELECTRIC POWER CO.,LTD
9.722.86%0.27ซื้อ12.739M3.063B30.100.311823.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
600116 CHONGQING THREE GORGES WATER CONSERVANCY AND ELECTRIC POWER CO.,LTD.
9.301.20%0.11ขาย13.048M9.126B42.730.221839.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
600131 SICHUAN MINJIANG HYDROPOWER CO.,LTD.
19.78-3.18%-0.65ขาย17.935M10.299B100.140.20745.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
600167 LUENMEI QUANTUM CO.,LTD
13.15-1.42%-0.19ขาย2.297M23.480B17.830.753047.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
600168 WUHAN SANZHEN INDUSTRY HOLDING CO.,LTD
8.213.79%0.30ซื้อ10.138M5.613B19.180.411079.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
600187 HEILONGJIANG INTERCHINA WATER TREATMENT CO.,LTD.
3.48-0.29%-0.01ซื้อ22.533M5.080B555.730.01878.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
600236 GUANGXI GUIGUAN ELECTRIC POWER CO.,LTD.
5.94-1.16%-0.07ซื้อ5.513M36.441B13.600.442739.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
600283 QIANJIANG WATER RESOURCES DEVELOPMENT CO.,LTD
13.33-2.49%-0.34ขาย2.904M4.825B83.230.161665.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
600292 SPIC YUANDA ENVIRONMENTAL?PROTECTION CO. ,LTD .
7.16-2.19%-0.16ซื้อ17.374M5.716B45.490.162157.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
600310 GUANGXI GUIDONG ELECTRIC POWER CO.,LTD.
5.500.92%0.05ซื้อ12.689M4.511B65.870.082450.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
600323 GRANDBLUE ENVIRONMENT COMPANY LIMITED
16.85-1.81%-0.31ราบเรียบ7.035M13.149B15.021.144561.00อุปกรณ์ด้านก๊าซธรรมชาติ
600333 CHANGCHUN GAS CO.,LTD
6.10-3.79%-0.24แนะนำให้ซื้อ19.004M3.861B-0.102799.00อุปกรณ์ด้านก๊าซธรรมชาติ
600396 SHENYANG JINSHAN ENERGY CO., LTD
2.44-0.81%-0.02ซื้อ15.706M3.623B-0.693420.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
600452 CHONGQING FULING ELECTRIC POWER INDUSTRIAL CO.,LTD.
26.39-1.46%-0.39ซื้อ1.979M5.999B17.201.56849.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
600461 JIANGXI HONGCHENG WATERWORKS CO.,LTD.
6.58-0.15%-0.01ซื้อ4.658M5.203B17.140.384505.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
600483 FUJIAN FUNENG CO.,LTD
10.02-1.57%-0.16ซื้อ6.095M15.798B14.550.703165.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
600505 SICHUAN XICHANG ELECTRIC POWER CO.,LTD
9.235.13%0.45ซื้อ11.323M3.201B87.780.10981.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
600509 XINJIANG TIANFU ENERGY CO.,LTD
5.672.35%0.13ซื้อ22.283M6.379B-0.044551.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
600578 BEIJING JINGNENG POWER CO.,LTD.
3.511.74%0.06ซื้อ13.692M23.276B25.650.133723.00ผลิตพลังงานเอกชน
600635 SHANGHAI DAZHONG PUBLIC UTILITIES (GROUP) CO.,LTD
7.01-1.82%-0.13ขาย57.702M21.080B44.710.163208.00อุปกรณ์ด้านก๊าซธรรมชาติ
600642 SHENERGY COMPANY LIMITED
5.74-0.17%-0.01ซื้อ8.075M26.174B17.220.332506.00อุปกรณ์ด้านพลังงานประเภทมัลติไลน์
600644 LESHAN ELECTRIC POWER CO.,LTD.
8.048.21%0.61ซื้อ14.481M4.000B49.450.153301.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
600674 SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO.,LTD.
9.14-3.38%-0.32ขาย28.400M41.644B13.100.72844.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
600719 DALIAN THERMAL POWER CO.,LTD.
6.27-3.24%-0.21ซื้อ5.293M2.622B968.610.01807.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
600726 HUADIAN ENERGY COMPANY LIMITED
2.50-1.19%-0.03ซื้อ12.921M4.976B-0.6311650.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
600744 DATANG HUAYIN ELECTRIC POWER CO.,LTD.
4.112.49%0.10แนะนำให้ซื้อ30.821M7.142B121.520.035944.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
600758 LIAONING HONGYANG ENERGY RESOURCE INVEST CO.LTD.
6.629.97%0.60ซื้อ108.544M8.015B-0.0117052.00อุปกรณ์ด้านพลังงานประเภทมัลติไลน์
600780 TOP ENERGY COMPANY LTD.SHANXI
4.28-0.47%-0.02ซื้อ7.491M4.930B22.010.205159.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
600795 GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD
2.810.36%0.01ซื้อ69.794M55.021B45.450.0625586.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
600856 CHANGCHUN SINOENERGY CORPORATION
5.042.23%0.11ซื้อ157.218M6.738B22.820.22878.00อุปกรณ์ด้านก๊าซธรรมชาติ
600863 INNER MONGOLIA MENGDIAN HUANENG THERMAL POWER CORPORATION LI
3.176.38%0.19ซื้อ119.256M17.307B30.540.107614.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
600864 HARBIN HATOU INVESTMENT CO.,LTD
7.93-0.13%-0.01ซื้อ26.692M16.742B-0.104224.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
600868 GUANGDONG MEIYAN JIXIANG HYDROPOWER CO.,LTD.
5.10-0.58%-0.03ซื้อ148.179M9.738B444.540.01432.00ผลิตพลังงานเอกชน
600874 TIANJIN CAPITAL ENVIRONMENTAL PROTECTION GROUP
9.58-1.84%-0.18ขาย9.433M11.583B27.590.351739.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
600886 SDIC POWER HOLDINGS CO.,LTD.
8.49-3.08%-0.27ซื้อ48.628M59.446B14.000.639474.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
600900 CHINA YANGTZE POWER CO.,LTD.
16.68-0.60%-0.10ราบเรียบ13.142M369.160B16.461.024036.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
600903 GUIZHOU GAS GROUP CORPORATION LTD.
20.88-2.79%-0.60แนะนำให้ขาย9.644M17.463B110.640.193537.00อุปกรณ์ด้านก๊าซธรรมชาติ
600917 CHONGQING GAS GROUP CORPORATION LTD.
8.65-5.77%-0.53ซื้อ26.397M14.284B41.090.224064.00อุปกรณ์ด้านก๊าซธรรมชาติ
600969 HUNAN CHENDIAN INTERNATIONAL DEVELOPMENT SHARE-HOLDING LIMITED COMPANY
8.99-2.71%-0.25ซื้อ22.665M3.419B214.730.042863.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
600979 SICHUAN GUANGAN AAA PUBLIC CO.,LTD .
5.230.58%0.03ซื้อ8.336M4.929B17.910.292499.00อุปกรณ์ด้านพลังงานประเภทมัลติไลน์
600982 NINGBO THERMAL POWER CO., LTD
4.110.74%0.03ซื้อ11.271M3.047B19.730.21402.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
600995 YUNNAN WENSHAN ELECTRIC POWER CO.,LTD.
9.552.36%0.22ซื้อ14.681M4.465B15.080.622321.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
601016 CECEP WIND-POWER CORPORATION
3.21-2.13%-0.07ซื้อ44.830M13.630B26.460.12875.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
601158 CHONGQING WATER GROUP CO.,LTD.
6.13-0.81%-0.05ขาย3.942M29.664B20.870.305500.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
601199 JIANGSU JIANGNAN WATER
4.470.45%0.02ซื้อ9.551M4.162B25.630.191028.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
601368 GUANGXI NANNING WATERWORKS COMPANY LIMITED.
7.01-0.00%-0.00ซื้อ2.523M5.158B17.900.391541.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
601619 NINGXIA JIAZE RENEWABLES CORPORATION LIMITED
5.68-1.39%-0.08ขาย14.448M11.134B41.340.1498.00ผลิตพลังงานเอกชน
601985 CHINA NATIONAL NUCLEAR POWER
6.340.63%0.04ซื้อ44.776M98.062B23.110.2711734.00ผลิตพลังงานเอกชน
601991 DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION CO.,LTD.
3.540.28%0.01ซื้อ20.616M55.105B43.930.0833483.00ผลิตพลังงานเอกชน
603080 XINJIANG TORCH GAS CO.,LTD.
22.27-2.79%-0.64ขาย2.950M3.242B30.960.74395.00อุปกรณ์ด้านก๊าซธรรมชาติ
603200 SHANGHAI EMPEROR OF CLEANING HI-TECH
39.500.23%0.09ซื้อ1.004M2.958B36.091.09826.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
603393 XINJIANG XINTAI NA
42.24-9.16%-4.26ซื้อ13.023M7.440B22.242.09869.00อุปกรณ์ด้านก๊าซธรรมชาติ
603568 ZHEJIANG WEIMING ENVIRONMENT PROTECTION CO.,LTD.
27.190.55%0.15แนะนำให้ซื้อ1.758M18.596B25.131.081519.00ผลิตพลังงานเอกชน
603689 ANHUI PROVINCE NATURAL GAS DEVELOPMENT CO.,LTD.
11.96-2.13%-0.26ขาย5.797M4.106B26.080.47784.00อุปกรณ์ด้านก๊าซธรรมชาติ
603693 JIANGSU NEW ENERGY DEVELOPMENT
16.16-2.18%-0.36ซื้อ8.572M10.209B30.110.55616.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
603706 XINJIANG EAST UNIVERSE (GROUP) GAS CO., LTD
27.52-2.17%-0.61ซื้อ3.884M4.501B45.080.62443.00อุปกรณ์ด้านก๊าซธรรมชาติ
603797 GUANGDONG LIANTAI ENVIRONMENTAL PROTECTION CO.,LTD.
14.26-0.07%-0.01ซื้อ1.399M3.044B39.680.36386.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
603817 FUJIAN HAIXIA ENVIRONMENTAL PROTECTION GROUP CO.,LTD.
8.16-1.33%-0.11ซื้อ2.615M3.721B36.830.22374.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
603903 CSD WATER SERVICE
26.06-1.10%-0.29แนะนำให้ซื้อ3.372M2.722B27.380.96789.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
603956 WPG (SHANGHAI) SMART WATER PUBLIC CO.,LTD
25.96-4.56%-1.24ขาย11.428M11.586B90.220.301288.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
900937 HUADIAN ENERGY COMPANY LIMITED
0.26-1.15%-0.00ขาย588.577K4.976B-0.6311650.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย คำอธิบาย & วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ส่งข้อเสนอแนะ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ