สิ่งทอ (อุตสาหกรรม)

76
หุ้น
542.096B
เงินทุนของตลาด
10.700M
ปริมาณการซื้อขาย
+0.85%
เปลี่ยนแปลง
−5.58%
ประสิทธิภาพ เดือน
−1.72%
ประสิทธิภาพ ปี
+6.49%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
P/E ratio
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
000584JIANGSU HAGONG INT
8.48 CNY0.59%0.05 CNY
มีแรงขาย
20.022M169.785M CNY6.413B CNY−1.30 CNY1.074K
000677CHTC HELON CO LTD
2.94 CNY1.03%0.03 CNY
มีแรงขาย
5.089M14.961M CNY2.514B CNY39.810.07 CNY858
000703HENGYI PETROCHEMIC
8.12 CNY2.14%0.17 CNY
มีแรงซื้อ
25.244M204.983M CNY29.004B CNY18.420.45 CNY16.82K
000726LU THAI TEXTILE CO
8.14 CNY1.50%0.12 CNY
ปานกลาง
4.543M36.977M CNY6.005B CNY10.280.92 CNY22.632K
000782GUANGDONG XINHUI M
4.95 CNY0.20%0.01 CNY
ปานกลาง
4.259M21.083M CNY2.609B CNY−0.10 CNY2.433K
000850ANHUI HUAMAO TEXTI
3.70 CNY0.82%0.03 CNY
มีแรงขาย
4.597M17.007M CNY3.463B CNY−0.04 CNY4.617K
000936JIANGSU HUAXICUN
7.81 CNY10.00%0.71 CNY
มีแรงซื้อรุนแรง
147.769M1.154B CNY6.291B CNY35.450.20 CNY861
000949XINXIANG CHEMICAL
3.41 CNY0.89%0.03 CNY
มีแรงขาย
7.314M24.939M CNY4.958B CNY−0.15 CNY8.848K
000955XINLONG HOLDING GR
5.02 CNY2.24%0.11 CNY
มีแรงซื้อรุนแรง
5.342M26.818M CNY2.644B CNY−0.21 CNY846
000982NX/ZHONGYIN CASHME
1.66 CNY−0.60%−0.01 CNY
มีแรงขาย
19.136M31.766M CNY7.045B CNY726.090.00 CNY177
001260SHANDONG KUNTAI NE
23.83 CNY1.02%0.24 CNY
มีแรงขาย
3.492M83.222M CNY2.713B CNY316
002042HUAFU FASHION CO L
3.18 CNY0.00%0.00 CNY
มีแรงขายรุนแรง
8.823M28.057M CNY5.113B CNY12.690.25 CNY16.566K
002064HUAFON CHEMICAL CO
7.46 CNY0.27%0.02 CNY
มีแรงขาย
8.408M62.726M CNY36.921B CNY8.480.88 CNY7.395K
002080SINOMA SCIENCE & T
24.13 CNY−0.70%−0.17 CNY
มีแรงซื้อ
9.471M228.539M CNY40.778B CNY11.612.09 CNY20.727K
002083SUNVIM GROUP CO LT
4.64 CNY1.75%0.08 CNY
มีแรงขาย
5.505M25.544M CNY3.364B CNY14.720.31 CNY13.144K
002087HENAN XINYE TEXTIL
3.01 CNY0.33%0.01 CNY
มีแรงขาย
7.658M23.049M CNY2.45B CNY−0.24 CNY8.525K
002144HONGDA HIGH-TECH H
11.46 CNY1.42%0.16 CNY
ปานกลาง
1.773M20.322M CNY1.997B CNY48.270.23 CNY538
002172JIANGSU AOYANG HEA
3.70 CNY1.65%0.06 CNY
มีแรงขาย
8.334M30.835M CNY2.75B CNY−0.02 CNY2.274K
002193SHANDONG RUYI WOOL
7.90 CNY−0.63%−0.05 CNY
มีแรงขาย
7.279M57.5M CNY2.081B CNY33.830.24 CNY2.447K
002201JIANGSU AMER NEW M
10.89 CNY1.68%0.18 CNY
มีแรงขาย
7.687M83.712M CNY6.979B CNY188.890.06 CNY2.239K
002206ZHEJIANG HAILIDE N
5.98 CNY−1.32%−0.08 CNY
มีแรงขาย
18.824M112.568M CNY6.743B CNY17.170.35 CNY3.317K
002246NORTH CHEMICAL IND
10.20 CNY1.09%0.11 CNY
มีแรงขาย
7.025M71.65M CNY5.54B CNY41.350.24 CNY3.321K
002293LUOLAI LIFESTYLE T
12.31 CNY0.41%0.05 CNY
มีแรงซื้อ
1.444M17.774M CNY10.261B CNY16.860.74 CNY3.741K
002327SHENZHEN FUANNA BE
8.09 CNY0.87%0.07 CNY
มีแรงซื้อรุนแรง
5.38M43.522M CNY6.493B CNY11.790.68 CNY4.615K
002394JIANGSU LIANFA TEX
7.54 CNY0.80%0.06 CNY
มีแรงขาย
1.638M12.348M CNY2.353B CNY35.820.21 CNY7.896K
002404ZHEJIANG JIAXIN SI
6.73 CNY1.36%0.09 CNY
ปานกลาง
4.341M29.213M CNY3.694B CNY15.030.44 CNY2.615K
002427ZHEJIANG UNIFULL I
6.73 CNY0.60%0.04 CNY
มีแรงขาย
2.534M17.055M CNY6.593B CNY−3.10 CNY1.781K
002486SHANGHAI CHALLENGE
3.30 CNY1.23%0.04 CNY
มีแรงขาย
10.403M34.331M CNY2.712B CNY30.900.11 CNY1.541K
002674XINGYE LEATHER TEC
11.16 CNY0.54%0.06 CNY
มีแรงขาย
926.4K10.339M CNY3.24B CNY23.870.47 CNY2.47K
002998ELITE COLOR ENVIRO
6.88 CNY0.29%0.02 CNY
มีแรงขายรุนแรง
2.233M15.362M CNY2.239B CNY30.290.23 CNY1.015K
200726LU THAI TEXTILE CO
4.82 HKD0.00%0.00 HKD
มีแรงขาย
501.64K2.418M HKD6.005B CNY5.220.99 CNY22.632K
300067SHANGHAI ANOKY GRO
3.22 CNY0.63%0.02 CNY
มีแรงขาย
4.783M15.402M CNY3.336B CNY61.420.05 CNY971
300163NINGBO XIANFENG NE
3.28 CNY1.86%0.06 CNY
มีแรงขาย
11.124M36.486M CNY1.526B CNY−0.01 CNY722
300180HUAFON MICROFIBRE
4.18 CNY−0.24%−0.01 CNY
มีแรงซื้อ
19.782M82.69M CNY7.379B CNY−0.04 CNY2.055K
300321SHANDONG TONGDA IS
17.15 CNY1.48%0.25 CNY
มีแรงซื้อ
870.4K14.927M CNY1.501B CNY1141.890.01 CNY566
300384BEIJING SANLIAN HO
18.43 CNY1.15%0.21 CNY
มีแรงซื้อ
3.067M56.517M CNY5.797B CNY26.560.69 CNY253
300777SINOFIBERS TECHNOL
50.80 CNY1.36%0.68 CNY
มีแรงขาย
3.757M190.861M CNY22.031B CNY57.660.87 CNY263
300819JIANGSU JUJIE MICR
14.12 CNY1.07%0.15 CNY
มีแรงขาย
692.15K9.773M CNY2.084B CNY45.700.31 CNY1.303K
300876GUANGDONG MODERN H
27.20 CNY0.18%0.05 CNY
มีแรงขาย
438.2K11.919M CNY2.606B CNY49.530.55 CNY293
300877ANHUI JINCHUN NONW
16.72 CNY−0.12%−0.02 CNY
มีแรงขาย
617.1K10.318M CNY2.009B CNY−0.04 CNY744
300993SHANDONG YUMA SUN-
13.09 CNY0.61%0.08 CNY
มีแรงขาย
2.887M37.792M CNY3.084B CNY20.250.64 CNY882
301057ZHEJIANG HUILONG N
18.10 CNY0.39%0.07 CNY
มีแรงขาย
341.825K6.187M CNY1.996B CNY40.600.44 CNY337
301066HANGZHOU WENSLI SI
13.45 CNY0.30%0.04 CNY
มีแรงซื้อ
1.729M23.254M CNY2.526B CNY161.960.08 CNY732
301077ZHEJIANG CHINASTAR
24.08 CNY1.90%0.45 CNY
มีแรงซื้อ
972.74K23.424M CNY2.836B CNY29.410.80 CNY851
600156HUNAN HUASHENG CO.,LTD
4.46 CNY1.13%0.05 CNY
มีแรงขาย
3.864M17.232M CNY1.773B CNY−0.56 CNY1.681K
600220JIANGSU SUNSHINE CO.,LTD.
2.63 CNY0.38%0.01 CNY
มีแรงขาย
8.043M21.153M CNY4.672B CNY31.380.08 CNY4.549K
600232ZHEJIANG GOLDEN EAGLE CO.,LTD.
5.68 CNY0.18%0.01 CNY
มีแรงขายรุนแรง
2.07M11.758M CNY2.024B CNY34.010.17 CNY2.131K
600295EERDUOSI RESOURCES
15.35 CNY0.92%0.14 CNY
มีแรงขาย
4.478M68.744M CNY29.03B CNY4.413.45 CNY21.055K
600370JIANGSU SANFAME POLYESTER MATERIAL CO.,LTD.
2.99 CNY0.34%0.01 CNY
มีแรงขาย
13.607M40.685M CNY11.686B CNY14.190.21 CNY2.116K
600409TANGSHAN SANYOU CHEMICAL INDUSTRIES CO.,LTD
6.59 CNY2.49%0.16 CNY
มีแรงขาย
12.436M81.95M CNY13.274B CNY12.080.53 CNY17.403K
600448HUAFANG CO.,LTD
3.13 CNY0.32%0.01 CNY
มีแรงขาย
6.423M20.105M CNY1.965B CNY−0.10 CNY3.683K
600493FUJIAN FYNEX TEXTILE SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD.
5.88 CNY0.17%0.01 CNY
มีแรงขาย
3.424M20.134M CNY1.597B CNY58.700.10 CNY1.429K
600527JIANGSU JIANGNAN HIGH POLYMER FIBER CO.,LTD
2.05 CNY0.00%0.00 CNY
มีแรงขาย
13.187M27.034M CNY3.55B CNY38.390.05 CNY475
600617SHANXI GUOXIN ENERGY CORPORATION LIMITED
4.06 CNY0.00%0.00 CNY
มีแรงขาย
6.506M26.416M CNY5.391B CNY52.190.08 CNY4.917K
600626SHANGHAI SHENDA CO.,LTD.
3.63 CNY0.00%0.00 CNY
มีแรงขาย
3.344M12.139M CNY4.022B CNY−0.16 CNY8.957K
600851SHANGHAI HAIXIN GROUP
6.11 CNY1.33%0.08 CNY
ปานกลาง
3.143M19.206M CNY5.435B CNY47.590.13 CNY1.021K
600889NANJING CHEMICAL FIBRE CO.LTD
5.01 CNY2.45%0.12 CNY
มีแรงขาย
4.987M24.986M CNY1.791B CNY1.274K
600987ZHEJIANG HANGMIN
8.37 CNY0.84%0.07 CNY
มีแรงซื้อ
8.373M70.081M CNY8.685B CNY12.730.65 CNY9.179K
601233TONGKUN GROUP CO,LTD
14.36 CNY0.56%0.08 CNY
มีแรงขาย
29.945M430.012M CNY34.431B CNY11.011.30 CNY25.1K
601339BROS EASTERN
6.91 CNY0.00%0.00 CNY
มีแรงซื้อ
4.071M28.132M CNY10.185B CNY6.301.10 CNY16.62K
601599ZHEWEN PICTURES GROUP CO.,LTD
3.21 CNY2.56%0.08 CNY
มีแรงซื้อ
10.212M32.781M CNY3.632B CNY36.060.09 CNY3.533K
603055ZHE JIANG TAIHUA NEW MATERIAL
11.15 CNY−1.24%−0.14 CNY
มีแรงขาย
2.983M33.258M CNY9.999B CNY25.820.45 CNY4.421K
603130ZHEJIANG YUNZHONGMA CO., LTD
27.06 CNY−0.99%−0.27 CNY
มีแรงขาย
3.679M99.557M CNY3.826B CNY893
603225XIN FENGMING GROUP CO., LTD
10.85 CNY2.65%0.28 CNY
มีแรงขาย
15.031M163.087M CNY16.087B CNY−0.14 CNY14.806K
603238HANGZHOU?NBOND?NONWOVENS?CO.,?LTD.
11.79 CNY0.51%0.06 CNY
มีแรงขาย
700.665K8.261M CNY2.04B CNY68.560.17 CNY1.324K
603256GRACE FABRIC TECHNOLOGY CO.,LTD.
7.92 CNY−1.12%−0.09 CNY
ปานกลาง
3.994M31.633M CNY7.087B CNY107.950.07 CNY1.211K
603306HMT(XIAMEN) NEW TECHNICAL MATERIALS CO.,LTD.
37.01 CNY2.38%0.86 CNY
มีแรงขาย
4.807M177.903M CNY11.588B CNY59.090.64 CNY3.016K
603332SUZHOU LONGJIE SPECIAL FIBER CO LTD
11.09 CNY0.73%0.08 CNY
มีแรงขาย
908.04K10.07M CNY1.833B CNY−0.22 CNY1.105K
603889ZHEJIANG XINAO TEXTILES INC.
7.99 CNY0.38%0.03 CNY
ปานกลาง
6.203M49.559M CNY4.074B CNY10.720.74 CNY3.752K
605003ZHONGWANG FABRIC
19.73 CNY1.34%0.26 CNY
มีแรงซื้อ
432.375K8.531M CNY2.142B CNY18.101.08 CNY662
605055ZHEJIANG YINGFENG TECHNOLOGY CO LTD
6.10 CNY1.33%0.08 CNY
มีแรงขาย
1.23M7.5M CNY2.649B CNY269.960.02 CNY2.992K
605189WUHU FUCHUN DYE AND WEAVE CO.,LTD
20.75 CNY−0.10%−0.02 CNY
มีแรงขาย
549.1K11.394M CNY2.592B CNY15.911.31 CNY1.374K
688722BEIJING TONGYIZHONG NEW MATERIAL TE
20.58 CNY2.64%0.53 CNY
มีแรงขาย
5.139M105.755M CNY4.505B CNY30.960.65 CNY669
900913SHANXI GUOXIN ENERGY CORPORATION LIMITED
0.320 USD0.00%0.000 USD
มีแรงขาย
279K89.28K USD5.391B CNY23.700.10 CNY4.917K
900917SHANGHAI HAIXIN GROUP
0.305 USD0.00%0.000 USD
มีแรงขาย
326.369K99.543K USD5.435B CNY16.050.14 CNY1.021K
900936INNER MONGOLIA ERDOS RESOURCES CO.,LTD.
1.897 USD1.39%0.026 USD
มีแรงซื้อ
924.593K1.754M USD29.03B CNY3.543.76 CNY21.055K