ตลาดหลักทรัพย์จีน

เกี่ยวกับ

ตลาดหลักทรัพย์จีนประกอบไปด้วยสองตลาดหลักทรัพย์ หนึ่งในนั้นคือตลาดหลักทรัพย์เสิ่นเจิ้น (SZSE) เป็นหนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ก่อตั้งเมื่อปี 1990 และมีสำนักงานใหญ่ที่เมืองเสิ่นเจิ้น เมืองใหญ่และศุนย์กลางเศรษฐกิจในภาคใต้ของจีน ตลาดหลักทรัพย์ดำเนินงานภายใต้การควบคุมของ คณะกรรมการกำกับดูแลภาคตลาดหลักทรัพย์ (China Securities Regulatory Commission : CSRC) และประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์นานาชาติหลายแห่งผ่านบันทึกความเข้าใจหรือ MOU โดย SZSE มีรายชื่อ 1,870 บริษัทและมีมูลค่าตามราคาตลาด 3.2 ล้านล้านดอลล่าร์สหรัฐ และยังมีกองทุนรวมและสินค้ารายได้คงที่

ในกลุ่มบริษัทเหล่านี้ที่มีชื่อเสียงและมีการเทรดอยู่ตลอด เช่น Ping An Bank, Vanke, TCL Corporation, Weichai Power and the Suning Commerce Group ซึ่ง SZSE เป็นเจ้าของและดูแลดัชนีชนิดต่างๆกัน เช่น ดัชนีอุตสาหกรรม ดัชนีใจความ ดัชนีจากหลายภาคส่วน ดัชนีกลยุทธ์และดัชนีสเกล ดัชนีตัวเด่นคือ ดัชนี SZSE Component ที่ติดตามผลดำเนินงานของหุ้นที่ใหญ่ที่สุดและมีสภาพคล่องมากที่สุดในบริษัที่อยู่จีนแผ่นใหญ่ จำนวนจำกัดอยุ่ที่ 500 และดัชนีเกณฑ์เปรียบเทียบนี้จะถูกตรวจสอบสองครั้งต่อปี