การเงิน (ภาค)

256
หุ้น
16014.376B
เงินทุนของตลาด
81.533M
ปริมาณการซื้อขาย
−0.61%
เปลี่ยนแปลง
+3.89%
ประสิทธิภาพ เดือน
−4.31%
ประสิทธิภาพ ปี
+3.89%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
000001PING AN BANK
14.60CNY−0.68%−0.10CNY
มีแรงซื้อ
157.79M2.304B285.267BCNY2.20CNY
000002CHINA VANKE CO
18.18CNY−0.05%−0.01CNY
ปานกลาง
70.721M1.286B203.432BCNY139.494K
000006SHN ZHENYE GROUP
5.53CNY−0.90%−0.05CNY
ปานกลาง
58.64M324.281M7.533BCNY41.670.13CNY403
000011SHN PROPS &RES DEV
11.46CNY0.88%0.10CNY
มีแรงซื้อรุนแรง
8.318M95.321M6.351BCNY9.881.15CNY7.658K
000014SHAHE INDUSTRIAL C
10.95CNY2.05%0.22CNY
มีแรงซื้อ
21.42M234.548M2.597BCNY10.321.04CNY128
000025SHN TELLUS HLDNGS
19.91CNY−1.29%−0.26CNY
มีแรงซื้อ
11.391M226.796M8.065BCNY70.600.29CNY298
000029SHN SEZ REAL EST
12.65CNY−2.62%−0.34CNY
มีแรงขาย
7.728M97.756M11.9BCNY72.050.18CNY1.575K
000031GRANDJOY HOLDINGS
3.80CNY1.60%0.06CNY
มีแรงซื้อรุนแรง
23.675M89.966M16.031BCNY−0.21CNY10.186K
000036CHINA UNION HOLD L
4.07CNY−0.25%−0.01CNY
มีแรงซื้อ
10.35M42.123M6.072BCNY18.980.22CNY749
000046OCEANWIDE HOLDINGS
1.30CNY0.00%0.00CNY
มีแรงซื้อ
62.316M81.011M6.755BCNY−2.25CNY6.172K
000048SHENZHEN KINGKEY S
20.20CNY0.90%0.18CNY
มีแรงซื้อรุนแรง
2.54M51.309M10.474BCNY−0.06CNY2.293K
000056SHENZHEN WONGTEE I
4.87CNY0.21%0.01CNY
มีแรงซื้อ
33.516M163.224M4.754BCNY−1.34CNY837
000069SHENZHEN OVERSEAS
5.36CNY0.37%0.02CNY
มีแรงขาย
46.339M248.376M42.922BCNY84.900.06CNY24.526K
000166SHENWAN HONGYUAN G
4.24CNY0.24%0.01CNY
มีแรงซื้อรุนแรง
160.264M679.52M98.796BCNY16.900.25CNY11.44K
000402FINANCIAL STREET H
5.30CNY0.38%0.02CNY
ปานกลาง
22.631M119.944M15.782BCNY8.270.64CNY4.339K
000415BOHAI LEASING CO
2.33CNY−1.69%−0.04CNY
มีแรงซื้อ
25.633M59.724M13.562BCNY−0.18CNY595
000421NANJING PUBLIC UTI
5.22CNY0.19%0.01CNY
มีแรงซื้อ
6.1M31.842M3.013BCNY40.510.13CNY3.061K
000506ZHONGRUN RESOURCES
3.67CNY0.27%0.01CNY
มีแรงซื้อ
43.472M159.544M3.4BCNY29.930.12CNY1.482K
000514CHONGQING YUKAIFA
4.38CNY0.00%0.00CNY
มีแรงซื้อ
11.52M50.457M3.696BCNY22.980.19CNY831
000517RONGAN PROPERTY CO
3.25CNY0.00%0.00CNY
มีแรงซื้อ
19.825M64.43M10.348BCNY8.120.40CNY1.155K
000526XUEDA (XIAMEN) EDU
20.70CNY−2.77%−0.59CNY
มีแรงซื้อ
8.063M166.898M2.507BCNY−4.86CNY6.713K
000534WEDGE INDUSTRIAL C
17.40CNY1.46%0.25CNY
มีแรงซื้อ
11.716M203.861M8.531BCNY82.810.21CNY1.038K
000537CHINA GREEN ELECTR
13.32CNY−3.06%−0.42CNY
มีแรงขาย
20.962M279.213M25.591BCNY129.010.11CNY1.519K
000540ZHONGTIAN FINANCIA
1.41CNY−1.40%−0.02CNY
มีแรงขาย
126.482M178.34M9.97BCNY−1.45CNY5.129K
000558LANDER SPORTS DEVE
2.84CNY−0.35%−0.01CNY
ปานกลาง
15.991M45.416M3.674BCNY−0.04CNY60
0005605I5J HOLDING GROUP
3.03CNY10.18%0.28CNY
มีแรงซื้อรุนแรง
138.324M419.122M6.478BCNY−0.23CNY50.493K
000563SHAANXI INTERNATIO
3.41CNY−1.73%−0.06CNY
มีแรงซื้อ
31.736M108.22M17.745BCNY18.050.19CNY631
000567HAINAN HAIDE IND C
17.67CNY−1.06%−0.19CNY
มีแรงซื้อ
5.441M96.14M16.604BCNY23.870.75CNY66
000573DONGGUAN WINNERWAY
4.15CNY−0.24%−0.01CNY
มีแรงซื้อ
28.466M118.134M2.655BCNY49.520.08CNY252
000609BEIJING ZODI INVES
5.92CNY−2.47%−0.15CNY
มีแรงขายรุนแรง
20.586M121.867M1.817BCNY−1.19CNY108
000615AOYUAN BEAUTY VALL
8.55CNY0.71%0.06CNY
มีแรงซื้อ
48.693M416.326M6.322BCNY−0.73CNY3.13K
000616HNA INVESTMENT GP
1.85CNY−2.12%−0.04CNY
มีแรงซื้อ
13.545M25.059M2.703BCNY33.510.06CNY139
000617CNPC CAPITAL COMPA
6.16CNY−2.07%−0.13CNY
มีแรงซื้อ
124.797M768.748M79.519BCNY14.990.42CNY4.292K
000620MACROLINK CULTURAL
3.25CNY1.56%0.05CNY
มีแรงซื้อ
102.529M333.221M6.069BCNY−1.89CNY6.66K
000631SHUNFA HENGYE CORP
3.67CNY−0.54%−0.02CNY
ปานกลาง
7.647M28.066M8.282BCNY65.660.06CNY531
000656JINKE PROPERTY GRO
2.00CNY1.01%0.02CNY
มีแรงซื้อ
85.738M171.477M10.192BCNY−0.99CNY24.606K
000667MYHOME REAL ESTATE
1.41CNY−0.70%−0.01CNY
ปานกลาง
42.602M60.069M3.471BCNY−1.18CNY3.126K
000671YANGO GROUP CO LTD
1.93CNY0.00%0.00CNY
ปานกลาง
66.669M128.672M7.944BCNY−3.84CNY9.848K
000679DALIAN FRIENDSHIP
5.90CNY2.08%0.12CNY
มีแรงซื้อ
9.951M58.711M2.06BCNY−0.59CNY451
000686NORTHEAST SECURITI
7.03CNY−1.13%−0.08CNY
มีแรงซื้อ
26.91M189.177M16.641BCNY24.320.29CNY3.443K
000718SUNING UNIVERSAL
3.28CNY−0.61%−0.02CNY
มีแรงซื้อ
11.862M38.907M9.063BCNY23.520.14CNY1.063K
000728GUOYUAN SECURITIES
7.10CNY−2.74%−0.20CNY
มีแรงซื้อ
110.196M782.39M32.385BCNY18.280.40CNY3.688K
000732TAHOE GROUP CO LTD
1.28CNY−1.54%−0.02CNY
มีแรงขาย
42.055M53.831M3.236BCNY−2.56CNY4.267K
000736CCCG REAL ESTATE C
17.69CNY1.78%0.31CNY
มีแรงซื้อ
41.16M728.117M12.087BCNY202.560.09CNY1.743K
000750SEALAND SECURITIES
3.57CNY−1.11%−0.04CNY
มีแรงซื้อ
68.166M243.352M19.655BCNY78.820.05CNY
000776GF SECURITIES CO
17.32CNY−3.13%−0.56CNY
มีแรงซื้อ
120.356M2.085B124.923BCNY18.280.98CNY13.174K
000783CHANGJIANG SECURIT
5.83CNY−0.68%−0.04CNY
มีแรงซื้อ
38.221M222.829M32.461BCNY30.260.21CNY6.649K
000809TIELING NEWCITY
3.15CNY0.00%0.00CNY
มีแรงซื้อ
3.131M9.863M2.598BCNY−0.19CNY148
000838CASIN REAL ESTATE
5.72CNY0.70%0.04CNY
มีแรงซื้อ
14.614M83.595M6.249BCNY−0.83CNY305
000861GUANGDONG HIGHSUN
2.32CNY−1.69%−0.04CNY
มีแรงซื้อ
37.287M86.506M5.894BCNY−0.27CNY986
000863SANXIANG IMPRESSIO
4.77CNY−1.45%−0.07CNY
มีแรงซื้อ
60.662M289.36M5.614BCNY−0.26CNY454
000882BEIJ. HUAL. DEP.
1.84CNY0.00%0.00CNY
มีแรงซื้อ
22.441M41.292M5.037BCNY−0.09CNY1.949K
000897TIANJIN JINBIN DEV
2.42CNY−0.41%−0.01CNY
มีแรงซื้อ
12.952M31.345M3.93BCNY45.850.05CNY527
000918CHINA CALXON GROUP
2.20CNY−0.45%−0.01CNY
ปานกลาง
20.969M46.133M3.987BCNY−0.76CNY2.205K
000926HBFX S&TECHNOLOGY
4.53CNY1.34%0.06CNY
มีแรงซื้อรุนแรง
15.718M71.204M4.031BCNY35.450.13CNY3.101K
000961JIANGSU ZHONGNAN
2.36CNY0.00%0.00CNY
มีแรงซื้อ
52.449M123.78M9.039BCNY−2.14CNY36.037K
000987GUANGZHOU YUEXIU.H
6.72CNY−0.74%−0.05CNY
มีแรงซื้อ
37.609M252.73M33.966BCNY14.010.48CNY1.364K
001227BANK OF LANZHOU CO
3.69CNY0.00%0.00CNY
มีแรงขาย
24.702M91.15M21.017BCNY12.670.29CNY4.121K
001236HOLLY FUTURES CO L
18.17CNY−10.00%−2.02CNY
มีแรงซื้อ
48.124M874.418M476.537MCNY659
001914CHINA MERCHANTS P
16.74CNY1.21%0.20CNY
มีแรงซื้อรุนแรง
4.535M75.921M17.538BCNY29.080.57CNY44.761K
001979CHINA MERCHANTS SH
14.24CNY−1.25%−0.18CNY
มีแรงซื้อ
42.558M606.027M108.942BCNY15.990.90CNY54.735K
002031GREATOO INTELLIGEN
3.73CNY−1.84%−0.07CNY
มีแรงซื้อ
268.108M1B8.358BCNY−0.21CNY2.068K
002077JIANGSU DAGANG CO
21.33CNY4.05%0.83CNY
มีแรงซื้อรุนแรง
101.908M2.174B11.897BCNY891.300.02CNY880
002133COSMOS GROUP CO LT
3.63CNY0.55%0.02CNY
มีแรงซื้อ
12.669M45.987M2.795BCNY9.940.36CNY411
002142BANK OF NINGBO CO.
32.24CNY−0.89%−0.29CNY
มีแรงขาย
28.299M912.361M214.815BCNY9.363.48CNY24.177K
002146RISESUN REAL EST D
2.18CNY−0.91%−0.02CNY
มีแรงขาย
46.25M100.824M9.55BCNY−2.54CNY21.317K
002188ZHONGTIAN SERVICE
8.10CNY2.66%0.21CNY
มีแรงซื้อรุนแรง
30.563M247.56M2.308BCNY12.120.65CNY1.234K
002208HEFEI URBAN CONSTR
7.28CNY0.41%0.03CNY
มีแรงซื้อ
8.275M60.243M5.824BCNY17.250.42CNY571
002244HANGZHOU BINJIANG
10.49CNY−0.10%−0.01CNY
มีแรงซื้อ
30.943M324.595M32.711BCNY8.691.21CNY1.644K
002285SHENZHEN WORLDUNI
3.30CNY2.48%0.08CNY
มีแรงซื้อรุนแรง
45.43M149.92M6.415BCNY−0.63CNY14.006K
002305LANGOLD REAL ESTAT
2.90CNY−0.68%−0.02CNY
มีแรงซื้อ
63.533M184.247M5.064BCNY−0.60CNY640
002314SHENZHEN NEW NANSH
3.81CNY−1.04%−0.04CNY
ปานกลาง
32.21M122.719M10.425BCNY31.660.12CNY3.876K
002316JILIN ASIA LINK TE
3.43CNY−4.99%−0.18CNY
มีแรงขาย
14.872M51.009M1.419BCNY−0.57CNY552
002344HAINING CHINA LEAT
4.54CNY0.89%0.04CNY
มีแรงซื้อรุนแรง
12.789M58.062M5.771BCNY19.460.23CNY1.151K
002423COFCO CAPITAL HOLD
7.61CNY−1.81%−0.14CNY
มีแรงซื้อ
35.254M268.282M17.857BCNY26.110.30CNY2.92K
002500SHANXI SECURITIES
5.92CNY−2.15%−0.13CNY
มีแรงซื้อ
76.349M451.985M21.718BCNY38.490.16CNY2.774K
002670GUOSHENG FINANCIAL
9.17CNY−4.28%−0.41CNY
มีแรงซื้อ
87.591M803.205M18.538BCNY−0.14CNY2.448K
002673WESTERN SECURITIES
6.68CNY−1.33%−0.09CNY
มีแรงซื้อ
42.017M280.673M30.259BCNY33.010.21CNY3.134K
002736GUOSEN SECURITIES
9.59CNY−0.93%−0.09CNY
มีแรงซื้อ
24.536M235.303M93.048BCNY13.150.74CNY12.003K
002797FIRST CAPITAL SECU
6.16CNY−1.28%−0.08CNY
มีแรงซื้อ
110.699M681.908M26.223BCNY56.930.11CNY3.481K
002807JIANGSU JIANGYIN R
4.20CNY−0.94%−0.04CNY
มีแรงซื้อ
23.864M100.227M9.22BCNY0.66CNY1.807K
002839JIANGSU ZHANGJIAGA
4.79CNY−0.42%−0.02CNY
มีแรงซื้อ
21.565M103.294M10.954BCNY0.74CNY2.414K
002926HUAXI SECURITIES C
8.28CNY−1.31%−0.11CNY
มีแรงซื้อ
42.914M355.328M22.024BCNY38.970.22CNY4.149K
002936BANK OF ZHENGZHOU
2.42CNY−0.41%−0.01CNY
มีแรงซื้อ
20.346M49.236M16.646BCNY
002939CHINA GREATWALL SE
9.16CNY−2.24%−0.21CNY
มีแรงซื้อ
36.128M330.936M37.803BCNY30.010.31CNY3.29K
002945CHINALIN SECURITIE
14.61CNY−3.50%−0.53CNY
มีแรงซื้อ
61.059M892.077M40.878BCNY92.940.16CNY1.343K
002948BANK OF QINGDAO CO
3.43CNY−0.58%−0.02CNY
มีแรงซื้อ
15.156M51.987M18.121BCNY4.559K
002958QINGDAO RURAL COMM
2.96CNY0.00%0.00CNY
มีแรงซื้อ
14.892M44.08M16.445BCNY6.390.56CNY5.125K
002961RUIDA FUTURES CO L
16.95CNY−2.25%−0.39CNY
มีแรงซื้อ
17.952M304.28M7.717BCNY20.800.83CNY656
002966BANK OF SUZHOU CO
7.74CNY0.52%0.04CNY
ปานกลาง
19.614M151.815M28.234BCNY8.391.02CNY4.919K
002968NEW DAZHENG PROPER
24.60CNY1.32%0.32CNY
มีแรงซื้อรุนแรง
1.339M32.946M5.524BCNY27.930.87CNY31.386K
200011SHN PROPS &RES DEV
5.99HKD0.00%0.00HKD
มีแรงซื้อรุนแรง
45.33K271.527K6.351BCNY4.351.25CNY7.658K
200025SHN TELLUS HLDNGS
4.28HKD−0.93%−0.04HKD
มีแรงซื้อ
84.79K362.901K8.065BCNY12.520.31CNY298
200029SHN SEZ REAL EST
3.00HKD−2.60%−0.08HKD
มีแรงขาย
818.16K2.454M11.9BCNY13.780.20CNY1.575K
200056SHENZHEN WONGTEE I
1.36HKD−0.73%−0.01HKD
ปานกลาง
123.2K167.552K4.754BCNY−1.47CNY837
300917SHENZHEN SDG SERVI
28.60CNY3.17%0.88CNY
มีแรงซื้อ
9.981M285.451M4.685BCNY42.330.65CNY11.125K
300947SHANGHAI DOBE CULT
13.48CNY−0.07%−0.01CNY
มีแรงซื้อ
1.077M14.519M2.072BCNY24.850.54CNY533
600000SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK
7.36CNY0.00%0.00CNY
มีแรงซื้อ
21.9M161.185M216.032BCNY5.021.77CNY63.361K
600007CHINA WORLD TRADE CENTER COMPANY LTD.
16.84CNY−0.24%−0.04CNY
มีแรงซื้อ
2.466M41.533M17.003BCNY15.221.11CNY1.978K
600015HUA XIA BANK CO., LIMITED
5.19CNY−0.57%−0.03CNY
มีแรงขาย
22.62M117.399M83.076BCNY3.291.59CNY39.738K