บริษัทจีน companies operating in one industry: Water Utilities

The list below has บริษัทจีน that operate under the same industry, Water Utilities. The list helps track their performance, income statement, and more. Sorted by any necessary metric, it can show the most expensive stocks of the industry or those with the best price dynamics, thus assisting in designing strategies of any focus.
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
000598CHENGDU XINGRONG E
6.16 CNY+0.65%25.267M0.7218.16B CNY10.660.58 CNY+5.07%1.83%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อ
000605BOHAI WATER INDUST
4.63 CNY+3.35%6.902M0.531.58B CNY107.670.04 CNY+188.59%0.45%สาธารณูปโภค
000685ZHONGSHAN PUBLIC
7.54 CNY+0.53%10.719M0.6311.064B CNY9.080.83 CNY+25.85%2.93%สาธารณูปโภค
000711KINGLAND TECHNOLOG
1.66 CNY−2.35%16.45M1.314.857B CNY−1.69 CNY−10.25%0.00%สาธารณูปโภค
003039GUANGDONG SHUNKONG
12.79 CNY+1.19%2.871M0.597.805B CNY32.520.39 CNY−4.42%0.88%สาธารณูปโภค
300262SHANGHAII SAFBON W
2.17 CNY+2.84%26.928M0.771.413B CNY−0.44 CNY+78.82%0.00%สาธารณูปโภค
600008BEIJING CAPITAL ECO-ENVIRONMENT PROTECTION GROUP CO.,LTD.
2.82 CNY0.00%46.381M0.5020.7B CNY17.570.16 CNY−67.50%4.61%สาธารณูปโภค
600283QIANJIANG WATER RESOURCES DEVELOPMENT CO.,LTD
11.03 CNY+0.64%2.923M0.673.869B CNY18.860.58 CNY+57.50%1.37%สาธารณูปโภค
600461JIANGXI HONGCHENG ENVIRONMENT
9.71 CNY+1.89%13.013M0.8811.037B CNY11.840.82 CNY+5.13%4.55%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
600769WUHAN XIANGLONG POWER INDUSTRY CO,LTD.
7.10 CNY+0.71%9.699M0.812.644B CNY198.880.04 CNY+52.56%0.00%สาธารณูปโภค
601158CHONGQING WATER GROUP CO.,LTD.
5.89 CNY+0.51%9.718M0.4728.128B CNY16.950.35 CNY−5.67%4.61%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อ
601199JIANGSU JIANGNAN WATER
4.63 CNY+0.43%6.497M0.444.311B CNY12.790.36 CNY+27.47%1.95%สาธารณูปโภค
601368GUANGXI NANNING WATERWORKS COMPANY LIMITED.
4.28 CNY+0.94%5.838M0.463.744B CNY27.990.15 CNY−60.30%1.32%สาธารณูปโภค
603291JIANGSU UNITED WATER TECHNOLOGY CO.,LTD.
11.79 CNY+1.64%2.211M0.704.909B CNY0.60%สาธารณูปโภค
603759HAITIAN WATER GROUP CO.,LTD.
6.57 CNY+0.61%2.706M0.583.015B CNY13.400.49 CNY−8.49%0.00%สาธารณูปโภค