เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ (ภาค)

420
หุ้น
6649.738B
เงินทุนของตลาด
11.343M
ปริมาณการซื้อขาย
−1.45%
เปลี่ยนแปลง
+6.16%
ประสิทธิภาพ เดือน
+5.04%
ประสิทธิภาพ ปี
+6.41%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
000028CN ACCORD MEDICINE
35.03CNY−0.14%−0.05CNY
มีแรงซื้อ
1.823M63.847M13.935BCNY11.473.06CNY39.386K
000153ANHUI FENGYUAN PHA
10.18CNY0.20%0.02CNY
ปานกลาง
13.102M133.383M3.374BCNY21.340.48CNY4.538K
000403PACIFIC SHUANGLIN
23.50CNY3.94%0.89CNY
มีแรงซื้อ
21.582M507.18M16.48BCNY37.880.60CNY1.627K
000411ZHEJIANG INTL GP C
12.29CNY−1.13%−0.14CNY
มีแรงซื้อ
8.524M104.766M3.804BCNY22.340.64CNY2.8K
000423DONG-E-E-JIAO CO
43.99CNY2.04%0.88CNY
มีแรงซื้อ
8.677M381.717M27.762BCNY42.571.01CNY4.18K
000513LIVZON PHARMACEUTI
33.86CNY−0.67%−0.23CNY
มีแรงขาย
6.122M207.29M28.546BCNY17.431.96CNY8.58K
000518JIANGSU SIHUAN BIO
3.17CNY−0.31%−0.01CNY
มีแรงขาย
7.454M23.629M3.274BCNY−0.05CNY254
000538YUNNAN BAIYAO GRP
57.46CNY−1.17%−0.68CNY
มีแรงซื้อ
5.227M300.325M104.47BCNY39.151.49CNY8.464K
000566HAINAN HAIYAO CO
4.45CNY2.30%0.10CNY
มีแรงซื้อ
21.246M94.543M5.643BCNY−0.87CNY2.589K
000590TUS- PHARMACEUTICA
9.07CNY−0.22%−0.02CNY
ปานกลาง
3.925M35.595M2.177BCNY180.360.05CNY1.214K
000597NORTHEAST PHARMACE
6.10CNY0.16%0.01CNY
ปานกลาง
18.793M114.637M9.269BCNY40.710.15CNY7.102K
000623JILIN AODONG PHARM
15.64CNY−1.01%−0.16CNY
มีแรงซื้อ
5.768M90.212M17.994BCNY18.960.85CNY4.613K
000627HUBEI BIOCAUSE PH
3.31CNY0.00%0.00CNY
มีแรงซื้อ
19.235M63.669M16.353BCNY45.970.07CNY2.239K
000650RENHE PHARMACY CO
6.41CNY0.16%0.01CNY
ปานกลาง
25.604M164.124M8.829BCNY15.010.43CNY7.055K
000661CHANGCHUN HIGH NEW
201.10CNY−3.27%−6.79CNY
มีแรงซื้อ
5.69M1.144B89.138BCNY20.8110.11CNY8.045K
000705Z/ZHENYUAN SHARE C
8.19CNY−0.36%−0.03CNY
ปานกลาง
5.236M42.882M2.746BCNY38.180.22CNY1.974K
000710BERRY GENOMICS CO
12.24CNY−1.53%−0.19CNY
ปานกลาง
5.271M64.515M4.394BCNY−0.44CNY1.49K
000739APELOA PHARMACEUTI
24.30CNY−0.78%−0.19CNY
มีแรงซื้อ
9.045M219.783M28.862BCNY33.860.72CNY6.133K
000756SHANDONG XINHUA PH
27.46CNY0.92%0.25CNY
ปานกลาง
16.393M450.152M14.134BCNY49.750.55CNY6.533K
000766TONGHUA GH PHARMAC
5.41CNY−0.92%−0.05CNY
ปานกลาง
4.006M21.672M5.277BCNY164.950.03CNY1.699K
000788PKU HEALTHCARE COR
7.53CNY−0.66%−0.05CNY
มีแรงขาย
6.489M48.863M4.518BCNY135.360.06CNY751
000790CHENGDU HUASUN TEC
4.74CNY−0.42%−0.02CNY
มีแรงขาย
12.786M60.605M2.992BCNY51.180.09CNY647
000813DEZHAN HEALTHCARE
3.62CNY−0.55%−0.02CNY
ปานกลาง
16.303M59.016M8.081BCNY−0.05CNY1.073K
000908HUNAN JINGFENG PHA
3.24CNY0.31%0.01CNY
ปานกลาง
11.436M37.051M2.842BCNY−0.14CNY846
000915SHANDONG WIT DYNE
41.80CNY−0.52%−0.22CNY
มีแรงขาย
4.044M169.031M9.847BCNY18.792.24CNY2.774K
000919JINLING PHARMACEUT
8.07CNY0.12%0.01CNY
ปานกลาง
7.559M61.002M4.114BCNY35.350.23CNY4.865K
000931BEIJING CENTERGATE
6.70CNY3.40%0.22CNY
มีแรงซื้อรุนแรง
21.299M142.701M4.88BCNY−0.07CNY2.549K
000950C.Q. PHARMACEUTICA
5.30CNY−0.38%−0.02CNY
มีแรงซื้อ
10.67M56.553M9.113BCNY8.330.64CNY13.536K
000952HUBEI GUANGJI PHAR
7.73CNY0.65%0.05CNY
ปานกลาง
3.044M23.531M2.691BCNY47.500.16CNY1.317K
000963HUADONG MEDICINE
47.40CNY−1.56%−0.75CNY
ปานกลาง
8.544M404.983M84.46BCNY35.291.36CNY12.427K
000989JIUZHITANG CO.LTD
9.21CNY−0.22%−0.02CNY
มีแรงซื้อ
5.814M53.551M7.629BCNY20.170.46CNY4.777K
000999CHINA RESOURCES SA
48.58CNY−0.88%−0.43CNY
มีแรงซื้อ
4.19M203.537M48.439BCNY21.252.31CNY15.42K
002001ZHEJIANG NHU CO
19.48CNY−0.26%−0.05CNY
มีแรงซื้อ
9.882M192.503M60.365BCNY15.141.29CNY10.805K
002007HUALAN BIOLOGICAL
22.30CNY−1.76%−0.40CNY
ปานกลาง
14.179M316.194M41.465BCNY36.500.63CNY2.927K
002016GUANGDONG SHIRONGZ
6.09CNY0.66%0.04CNY
มีแรงขาย
3.149M19.176M4.895BCNY880
002019YIFAN PHARMACEUTIC
12.95CNY0.47%0.06CNY
มีแรงซื้อ
5.915M76.605M15.534BCNY82.100.16CNY4.285K
002020ZHEJIANG JINGXIN P
13.44CNY−0.88%−0.12CNY
มีแรงซื้อ
7.417M99.687M10.955BCNY17.650.77CNY3.49K
002022SHANGHAI KEHUA BIO
12.20CNY−2.09%−0.26CNY
มีแรงขาย
6.858M83.663M6.402BCNY40.790.31CNY
002030DAAN GENE CO LTD
15.91CNY0.57%0.09CNY
ปานกลาง
13.449M213.979M22.358BCNY3.704.28CNY2.713K
002038BEIJING SL PHARMAC
8.62CNY−0.58%−0.05CNY
ปานกลาง
4.51M38.872M8.907BCNY39.070.22CNY761
002082WANBANGDE PHARMACE
9.15CNY−0.97%−0.09CNY
มีแรงขาย
5.236M47.905M5.676BCNY34.870.27CNY1.454K
002099ZHEJIANG HISOAR PH
7.41CNY−1.85%−0.14CNY
ปานกลาง
8.584M63.606M12.216BCNY54.160.14CNY2.899K
002107SHANDONG WOHUA PHA
6.24CNY−0.95%−0.06CNY
มีแรงขาย
3.926M24.497M3.636BCNY34.430.18CNY1.356K
002118JILIN ZIXIN PHARMA
2.32CNY−0.85%−0.02CNY
มีแรงขาย
18.162M42.136M2.997BCNY−0.95CNY934
002198GUANGDONG JIAYING
7.00CNY−0.43%−0.03CNY
มีแรงซื้อ
7.277M50.942M3.568BCNY185.490.04CNY753
002219NEW JOURNEY HEALTH
4.45CNY1.83%0.08CNY
มีแรงซื้อรุนแรง
71.718M319.145M14.264BCNY−0.13CNY7.622K
002223JIANGSU YUYUE MEDI
29.98CNY−2.60%−0.80CNY
มีแรงขายรุนแรง
19.997M599.5M30.476BCNY24.141.28CNY8.187K
002252S/H RAAS BLOOD PRO
6.22CNY−1.58%−0.10CNY
ปานกลาง
48.057M298.914M42.602BCNY28.370.22CNY2.966K
002262JIANGSU NHWA PHARM
23.80CNY0.21%0.05CNY
ปานกลาง
6.287M149.636M23.93BCNY27.610.86CNY4.732K
002275GUILIN SANJIN PHAR
13.70CNY−0.51%−0.07CNY
มีแรงขาย
2.607M35.717M7.885BCNY21.500.64CNY2.677K
002287TIBET CHEEZHENG TI
24.18CNY0.46%0.11CNY
มีแรงซื้อ
1.099M26.564M12.704BCNY29.860.81CNY2.869K
002294SHENZHEN SALUBRIS
36.20CNY−2.92%−1.09CNY
มีแรงซื้อ
2.905M105.172M41.248BCNY59.910.62CNY3.236K
002317GUANGDONG ZHONGSHE
23.50CNY−0.84%−0.20CNY
มีแรงขาย
26.624M625.666M18.898BCNY89.940.26CNY1.626K
002332ZHEJIANG XIANJU PH
12.01CNY0.59%0.07CNY
มีแรงซื้อ
22.224M266.909M11.811BCNY17.220.69CNY3.656K
002349NANTONG JINGHUA PH
12.05CNY0.42%0.05CNY
มีแรงขาย
14.302M172.341M9.512BCNY48.560.25CNY1.835K
002370ZHEJIANG YATAI PHA
5.04CNY0.20%0.01CNY
ปานกลาง
8.64M43.545M2.903BCNY−0.40CNY584
002390GUIZHOU XINBANG PH
4.99CNY0.00%0.00CNY
ปานกลาง
12.178M60.767M11.806BCNY31.930.16CNY5.796K
002393TIANJIN LISHENG PH
24.48CNY−0.89%−0.22CNY
มีแรงซื้อ
6.59M161.316M4.545BCNY32.890.75CNY1.477K
002399SHENZHEN HEPALINK
13.78CNY1.03%0.14CNY
มีแรงซื้อ
4.111M56.649M18.091BCNY46.380.29CNY2.046K
002411YANAN BICON PHARMA
6.90CNY−4.96%−0.36CNY
มีแรงขายรุนแรง
3.852M26.58M11.124BCNY−0.74CNY4.078K
002412HUNAN HANSEN PHARM
6.32CNY0.48%0.03CNY
ปานกลาง
6.425M40.606M3.165BCNY20.900.30CNY1.532K
002422SICHUAN KELUN PHAR
27.17CNY−0.07%−0.02CNY
มีแรงซื้อ
15.314M416.07M38.673BCNY24.061.18CNY19.031K
002424GUIZHOU BAILING GR
8.22CNY0.86%0.07CNY
มีแรงซื้อ
46.318M380.737M11.39BCNY109.840.07CNY6.124K
002432ANDON HEALTH CO LT
50.42CNY−1.18%−0.60CNY
มีแรงขาย
10.761M542.577M23.263BCNY1.4237.09CNY1.405K
002433GUANGDONG TAIANTAN
4.21CNY−4.97%−0.22CNY
มีแรงขาย
25.506M107.38M3.397BCNY−1.96CNY1.271K
002435CHANGJIANGRUNFA HE
5.27CNY−1.31%−0.07CNY
มีแรงซื้อ
21.479M113.196M6.584BCNY−0.50CNY2.446K
002437HARBIN GLORIA PHAR
2.63CNY−1.87%−0.05CNY
มีแรงซื้อ
121.583M319.763M5.887BCNY−0.02CNY4.769K
002462CACHET PHARMACEUTI
14.80CNY−0.13%−0.02CNY
มีแรงซื้อ
3.775M55.869M4.323BCNY12.891.15CNY3.149K
002550CHANGZHOU QIANHONG
6.47CNY0.62%0.04CNY
มีแรงซื้อ
21.406M138.494M8.036BCNY31.030.21CNY1.151K
002551SHENZHEN GLORY MED
4.72CNY0.43%0.02CNY
ปานกลาง
14.267M67.339M3.97BCNY−0.07CNY1.701K
002562BROTHER ENTERPRISE
5.14CNY0.39%0.02CNY
มีแรงซื้อ
23.214M119.319M5.407BCNY18.140.28CNY3.375K
002566JILIN JIAN YISHENG
8.26CNY−0.36%−0.03CNY
มีแรงขาย
3.951M32.635M2.744BCNY30.110.28CNY1.712K
002581SHANDONG SINOBIOWA
15.30CNY0.33%0.05CNY
มีแรงขาย
2.798M42.809M10.061BCNY−0.02CNY653
002589REALCAN PHARMAC.GR
4.08CNY−4.23%−0.18CNY
มีแรงขาย
62.911M256.679M6.281BCNY94.040.05CNY8.369K
002603SHIJIAZHUANG YILIN
29.00CNY0.07%0.02CNY
มีแรงขาย
40.841M1.184B48.417BCNY31.550.92CNY15.155K
002626XIAMEN KINGDOMWAY
20.33CNY−7.04%−1.54CNY
มีแรงขาย
17.55M356.799M13.196BCNY28.240.77CNY2.409K
002644LANZHOU FOCI PHARM
9.57CNY−0.31%−0.03CNY
มีแรงขาย
3.001M28.718M4.902BCNY65.040.15CNY1.295K
002653HAISCO PHARMACEUTI
24.19CNY2.59%0.61CNY
มีแรงซื้อรุนแรง
4.413M106.739M25.248BCNY146.640.16CNY4.247K
002658BEIJING SDL TECHNO
9.05CNY2.49%0.22CNY
มีแรงซื้อรุนแรง
20.697M187.312M5.476BCNY18.930.47CNY2.02K
002675YANTAI DONGCHENG B
18.73CNY−2.24%−0.43CNY
มีแรงซื้อ
6.319M118.356M14.135BCNY69.850.27CNY2.128K
002688JINHE BIOTECHNOLOG
5.67CNY3.09%0.17CNY
มีแรงซื้อรุนแรง
15.14M85.843M4.292BCNY49.680.11CNY2.184K
002693HAINAN SHUANGCHENG
7.37CNY0.82%0.06CNY
ปานกลาง
9.404M69.306M2.981BCNY−0.05CNY409
002728TEYI PHARMACEUTICA
21.26CNY1.05%0.22CNY
มีแรงขาย
9.945M211.437M4.823BCNY38.280.55CNY1.2K
002737SUNFLOWER PHARMACE
25.37CNY3.47%0.85CNY
มีแรงซื้อรุนแรง
14.124M358.324M14.145BCNY17.591.40CNY5.636K
002750KUNMING LONGJIN PH
11.34CNY0.62%0.07CNY
ปานกลาง
7.249M82.204M4.514BCNY−0.02CNY517
002755BEIJING AOSAIKANG
8.30CNY−0.12%−0.01CNY
ปานกลาง
1.656M13.746M7.713BCNY−0.09CNY1.348K
002773CHENGDU KANGHONG P
17.39CNY−1.64%−0.29CNY
มีแรงซื้อ
8.334M144.935M16.256BCNY31.100.57CNY3.848K
002793LUOXIN PHARMACEUTI
8.11CNY−1.22%−0.10CNY
ปานกลาง
11.209M90.906M8.888BCNY−0.36CNY6.393K
002821ASYMCHEM LABORATOR
159.60CNY−3.92%−6.52CNY
มีแรงซื้อ
8.56M1.366B59.319BCNY23.327.50CNY7.126K
002826TIBET AIM PHARM IN
11.12CNY0.63%0.07CNY
มีแรงซื้อ
3.383M37.621M2.091BCNY45.120.24CNY430
002864SHAANXI PANLONG PH
36.13CNY−0.39%−0.14CNY
มีแรงขาย
2.738M98.939M3.104BCNY31.811.15CNY901
002868LIFECOME BIOCHEMIS
61.22CNY0.31%0.19CNY
มีแรงซื้อ
3.923M240.165M9.362BCNY−0.57CNY733
002872TIANSHENG PHARMACE
5.29CNY0.19%0.01CNY
มีแรงซื้อ
728.15K3.852M1.679BCNY−0.20CNY1.307K
002873GUIYANG XINTIAN PH
14.42CNY0.21%0.03CNY
มีแรงซื้อ
2.976M42.915M3.274BCNY30.280.51CNY1.019K
002876SHENZHEN SUNNYPOL
44.18CNY0.73%0.32CNY
มีแรงซื้อรุนแรง
4.129M182.423M7.535BCNY30.671.43CNY2.548K
002880SHENZHEN WEIGUANG
30.51CNY0.39%0.12CNY
มีแรงซื้อ
901.347K27.5M6.892BCNY49.050.62CNY759
002898SAILONG PHARMACEUT
11.56CNY−0.60%−0.07CNY
มีแรงขาย
3.103M35.866M2.047BCNY−0.19CNY405
002900HARBIN MEDISAN PHA
13.20CNY0.00%0.00CNY
มีแรงขาย
1.843M24.33M4.089BCNY−0.54CNY1.519K
002901DOUBLE MEDICAL TEC
35.79CNY−3.89%−1.45CNY
มีแรงขายรุนแรง
3.077M110.112M15.389BCNY35.391.06CNY3.141K
002907CHONGQING PHARSCIN
20.15CNY−0.40%−0.08CNY
มีแรงขาย
2.323M46.811M8.424BCNY108.070.19CNY1.467K