บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด (อุตสาหกรรม)

134
หุ้น
1309.593B
เงินทุนของตลาด
12.221M
ปริมาณการซื้อขาย
+0.43%
เปลี่ยนแปลง
+15.69%
ประสิทธิภาพ เดือน
+4.59%
ประสิทธิภาพ ปี
+11.66%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
000561SHAANXI FENGHUOP
9.92CNY−2.75%−0.28CNY
มีแรงซื้อ
32.503M322.432M5.965BCNY56.790.18CNY2.889K
000681VISUAL CHINA GROUP
12.64CNY0.96%0.12CNY
มีแรงซื้อ
14.246M180.068M9.113BCNY106.550.12CNY579
001207SHANDONG LINK SCIE
14.39CNY0.63%0.09CNY
มีแรงซื้อ
570.464K8.209M2.646BCNY22.180.64CNY623
001267HUI LYU ECOLOGICAL
7.51CNY0.94%0.07CNY
ปานกลาง
12.433M93.371M5.824BCNY76.230.10CNY394
002081SUZHOU GOLD MANTIS
5.43CNY−0.37%−0.02CNY
มีแรงซื้อ
12.868M69.872M14.185BCNY−1.96CNY14.493K
002091JIANGSU GUOTAI IN
8.73CNY1.39%0.12CNY
มีแรงซื้อ
12.589M109.905M14.181BCNY8.891.17CNY16.082K
002310BEIJING ORIENT LAN
2.05CNY0.99%0.02CNY
มีแรงขาย
34.259M70.231M5.415BCNY−0.84CNY3.396K
002315FOCUS TECHNOLOGY
18.29CNY1.72%0.31CNY
มีแรงซื้อ
11.974M218.999M5.623BCNY18.980.95CNY2.363K
002387VISIONOX TECHNOLOG
5.94CNY0.34%0.02CNY
มีแรงขาย
5.102M30.308M8.216BCNY−1.81CNY6.598K
002431PALM ECO-TOWN DEVE
2.96CNY1.37%0.04CNY
มีแรงขาย
17.72M52.45M5.366BCNY−0.77CNY1.188K
002607OFFCN EDUCATION TE
6.09CNY4.46%0.26CNY
มีแรงซื้อ
262.312M1.597B37.559BCNY−0.37CNY36.143K
002620SHENZHEN RUIHE CON
5.59CNY1.82%0.10CNY
มีแรงซื้อ
3.923M21.93M2.069BCNY−5.07CNY593
002649BEYONDSOFT CORPORA
11.54CNY−0.09%−0.01CNY
มีแรงซื้อรุนแรง
12.737M146.988M6.828BCNY18.090.68CNY26.487K
002659BEIJING KAIWEN EDU
5.03CNY3.71%0.18CNY
มีแรงซื้อรุนแรง
25.867M130.113M3.009BCNY−0.18CNY290
002663PUBANG LANDSCAPE
1.92CNY1.05%0.02CNY
มีแรงขาย
12.677M24.34M3.448BCNY−0.35CNY1.826K
002861YINGTONG TELECOMMU
10.95CNY−0.09%−0.01CNY
มีแรงซื้อ
3.313M36.282M1.675BCNY−0.33CNY2.247K
002887TIANJIN LVYIN LAND
9.06CNY1.91%0.17CNY
มีแรงซื้อรุนแรง
2.665M24.148M2.772BCNY14.560.62CNY301
002915ZHEJIANG ZHONGXIN
20.95CNY−0.10%−0.02CNY
มีแรงซื้อรุนแรง
4.28M89.676M6.871BCNY43.150.49CNY763
002967GUANGZHOU GRG METR
18.93CNY−0.32%−0.06CNY
มีแรงซื้อ
2.203M41.701M10.889BCNY50.970.37CNY5.337K
003004BEIJING TELESOUND
30.04CNY−1.05%−0.32CNY
มีแรงซื้อรุนแรง
5.862M176.1M2.543BCNY90.380.34CNY624
003008XUCHANG KETOP TEST
26.36CNY−0.45%−0.12CNY
มีแรงซื้อ
342.6K9.031M2.109BCNY31.450.84CNY101
003027TONGXING ENVIRONME
29.39CNY2.48%0.71CNY
มีแรงซื้อ
7.321M215.157M3.831BCNY31.690.91CNY674
003029JILIN UNIVERSITY Z
37.80CNY−3.28%−1.28CNY
มีแรงซื้อ
6.762M255.6M6.855BCNY136.930.29CNY935
003032JIANGSU CHUANZHIBO
16.24CNY1.44%0.23CNY
มีแรงขาย
4.706M76.422M6.536BCNY35.810.45CNY1.599K
300012CENTRE TESTING GRO
23.15CNY−0.34%−0.08CNY
มีแรงซื้อ
6.405M148.273M38.949BCNY45.650.51CNY11.091K
300071FS DEVELOPMENT INV
4.12CNY4.04%0.16CNY
มีแรงซื้อ
54.347M223.909M3.817BCNY9.690.41CNY1.015K
300149CHEMPARTNER PHARMA
10.93CNY0.00%0.00CNY
มีแรงซื้อ
5.444M59.506M4.929BCNY8.971.22CNY2.636K
300170HAND ENTERPRISE SO
9.51CNY2.15%0.20CNY
มีแรงซื้อรุนแรง
38.468M365.83M8.037BCNY14.270.73CNY9.611K
300197CECEP TECHAND ECOL
2.27CNY0.89%0.02CNY
มีแรงซื้อ
12.136M27.55M6.408BCNY−0.18CNY2.094K
300215SUZHOU ELECTRICAL
5.59CNY1.08%0.06CNY
ปานกลาง
4.403M24.612M4.187BCNY40.660.14CNY1.236K
300295EVERYDAY NETWORK
9.26CNY0.43%0.04CNY
มีแรงซื้อ
3.962M36.692M1.756BCNY−0.05CNY797
300297BLUEDON INFORMATIO
1.28CNY2.40%0.03CNY
มีแรงขาย
12.168M15.574M1.597BCNY−1.18CNY449
300347HANGZHOU TIGERMED
123.38CNY−1.24%−1.55CNY
มีแรงซื้อ
5.001M617.041M99.573BCNY40.043.12CNY8.326K
300355M-GRASS ECOLOGY AN
3.24CNY0.93%0.03CNY
มีแรงซื้อ
14.829M48.047M5.198BCNY23.500.14CNY1.012K
300492HUATU CENDES CO
47.48CNY0.17%0.08CNY
มีแรงซื้อ
2.474M117.442M6.625BCNY493.240.10CNY224
300495MISHO ECOLOGY & LA
2.88CNY2.13%0.06CNY
มีแรงขาย
8.512M24.515M1.942BCNY−0.94CNY330
300536WUHAN NUSUN LANDSC
14.35CNY4.29%0.59CNY
มีแรงขาย
4.945M70.962M4.209BCNY1834.670.01CNY118
300621SHENZHEN WEIYE DEC
8.76CNY0.69%0.06CNY
มีแรงซื้อ
1.707M14.95M1.823BCNY356.560.02CNY2.157K
300649HANGZHOU LANDSCAPE
19.95CNY1.37%0.27CNY
มีแรงซื้อ
1.873M37.356M2.642BCNY75.690.26CNY298
300668SHENZHEN JIANG AND
21.54CNY−0.14%−0.03CNY
มีแรงซื้อ
685.2K14.759M2.585BCNY152.220.14CNY878
300675SHENZHEN INSTITUTE
15.29CNY1.33%0.20CNY
มีแรงซื้อ
2.043M31.23M2.243BCNY34.820.43CNY907
300688DARK HORSE VENTURE
19.20CNY−0.10%−0.02CNY
มีแรงซื้อรุนแรง
7.325M140.648M3.214BCNY−0.37CNY832
300725PHARMABLOCK SCIENC
90.71CNY−0.24%−0.22CNY
มีแรงซื้อ
2.936M266.297M17.958BCNY61.911.48CNY1.735K
300732HENAN COMMUNICATIO
9.51CNY0.96%0.09CNY
มีแรงซื้อ
1.728M16.432M3.041BCNY11.240.89CNY2.877K
300759PHARMARON BEIJING
82.70CNY−0.36%−0.30CNY
มีแรงซื้อ
7.322M605.541M92.745BCNY67.551.33CNY14.923K
300797NCS TESTING TECHNO
17.16CNY1.36%0.23CNY
มีแรงซื้อรุนแรง
2.571M44.122M4.376BCNY47.610.36CNY1.04K
300803BEIJING COMPASS TE
58.36CNY0.86%0.50CNY
มีแรงซื้อ
8.547M498.806M23.751BCNY71.800.81CNY1.711K
300805GUANGDONG BRANDMAX
7.07CNY0.43%0.03CNY
มีแรงซื้อ
1.461M10.326M2.992BCNY−0.15CNY11.37K
300844S.P.I LANDSCAPE DE
23.47CNY0.34%0.08CNY
มีแรงซื้อ
338.52K7.945M1.517BCNY−1.39CNY1.88K
300859WESTERN REGIONS TO
29.91CNY2.89%0.84CNY
มีแรงขาย
3.626M108.463M4.636BCNY−0.09CNY526
300860BEIJING FUNSHINE C
51.62CNY−0.10%−0.05CNY
มีแรงซื้อ
526.906K27.199M7.089BCNY170.300.30CNY312
300864ACADEMY OF ENVIRON
19.90CNY−0.20%−0.04CNY
มีแรงซื้อ
473.263K9.418M3.085BCNY26.130.76CNY746
300887PONY TESTING INTER
34.32CNY−0.58%−0.20CNY
ปานกลาง
1.126M38.64M9.843BCNY30.091.15CNY7.286K
300901ZHEJIANG ZOENN DES
9.05CNY1.12%0.10CNY
ปานกลาง
1.024M9.271M2.172BCNY32.210.28CNY819
300915SHANGHAI HI-ROAD F
41.62CNY−0.90%−0.38CNY
มีแรงขาย
487.05K20.271M3.746BCNY38.811.08CNY846
300916SHENZHEN LONGTECH
48.00CNY1.10%0.52CNY
มีแรงซื้อ
1.081M51.897M4.599BCNY25.931.83CNY1.288K
300938EMTEK(SHENZHEN)CO
37.21CNY−1.46%−0.55CNY
มีแรงซื้อ
1M37.225M4.234BCNY36.501.03CNY1.254K
300948QINGDAO GREENSUM E
12.89CNY0.23%0.03CNY
มีแรงซื้อ
901.877K11.625M1.805BCNY26.000.49CNY337
300949SHENZHEN L&A DESIG
31.00CNY0.71%0.22CNY
มีแรงขาย
260.413K8.073M1.86BCNY−0.40CNY1.75K
300961HYNAR WATER GROUP
10.68CNY0.28%0.03CNY
มีแรงซื้อ
1.607M17.167M1.893BCNY326.690.03CNY841
300977SHENZHEN RIDGE ENG
19.63CNY0.31%0.06CNY
มีแรงซื้อ
326.475K6.409M1.983BCNY50.920.38CNY2.371K
300995GUANGDONG KITECH N
18.62CNY0.11%0.02CNY
ปานกลาง
317K5.903M1.567BCNY86.270.22CNY376
301019NINGBO COLOR MASTE
20.05CNY0.35%0.07CNY
มีแรงซื้อ
288.745K5.789M1.566BCNY21.890.91CNY315
301098JINPU LANDSCAPE AR
16.78CNY1.51%0.25CNY
มีแรงซื้อ
1.254M21.04M1.772BCNY461
301107CHONGQING YUXIN PI
28.49CNY0.78%0.22CNY
มีแรงซื้อ
345.1K9.832M2.091BCNY1.098K
301117JIAYUAN SCIENCE AN
80.00CNY−2.68%−2.20CNY
มีแรงซื้อ
1.586M126.908M7.381BCNY90.410.91CNY177
301169BEIJING DATAWAY HO
33.87CNY3.14%1.03CNY
มีแรงซื้อ
1.388M47.007M2.447BCNY68.830.48CNY878
301189SHENZHEN AONI ELEC
30.48CNY0.00%0.00CNY
มีแรงซื้อ
318.6K9.711M3.502BCNY44.800.68CNY1.217K
301197HEBEI GONGDA KEYA
21.38CNY0.47%0.10CNY
ปานกลาง
596.938K12.763M2.577BCNY492
301228SEP ANALYTICAL (SH
15.87CNY0.70%0.11CNY
ปานกลาง
677.7K10.755M1.904BCNY−0.01CNY1.094K
301230PHARMARESOURCES (S
61.33CNY2.63%1.57CNY
มีแรงซื้อรุนแรง
1.81M111.022M1.008BCNY820
301257SMO CLINPLUS CO LT
58.97CNY−0.97%−0.58CNY
มีแรงซื้อ
642.201K37.871M3.538BCNY3.343K
301259HUNAN AIRBLUER ENV
19.90CNY1.53%0.30CNY
มีแรงซื้อ
1.157M23.029M2.388BCNY316
301306XI'AN XICE TESTING
45.83CNY−0.63%−0.29CNY
มีแรงซื้อ
439.1K20.124M3.868BCNY624
301365MATRIX DESIGN CO L
26.50CNY0.68%0.18CNY
มีแรงซื้อ
858.178K22.742M3.18BCNY676
600070ZHEJIANG FURUN DIGITAL TECHNOLOGY
5.92CNY0.00%0.00CNY
มีแรงซื้อ
6.591M39.018M2.91BCNY−1.51CNY222
600645VCANBIO CELL & GENE ENGINEERING
18.16CNY0.06%0.01CNY
มีแรงซื้อ
3.058M55.538M8.498BCNY107.460.17CNY2.231K
600654CHINA SECURITY CO., LTD
2.62CNY2.34%0.06CNY
มีแรงซื้อ
4.385M11.49M7.362BCNY−1.55CNY11.708K
600662SHANGHAI FOREIGN SERVICE HOLDING GROUP CO.,LTD.
5.91CNY0.34%0.02CNY
มีแรงซื้อ
6.582M38.9M13.494BCNY23.320.25CNY3.011K
600721XINJIANG BAI HUA CUN PHARMA TECH CO.,LTD
6.40CNY1.91%0.12CNY
ปานกลาง
2.695M17.251M2.417BCNY148.110.04CNY722
600738LANZHOU LISHANG GUOCHAO INDUSTRIAL GROUP CO.,LTD
7.07CNY−0.42%−0.03CNY
มีแรงซื้อ
11.433M80.833M5.224BCNY39.890.19CNY605
600986ZHEWEN INTERACTIVE GROUP
5.23CNY0.77%0.04CNY
มีแรงซื้อ
18.368M96.066M6.916BCNY32.140.16CNY1.279K
601965CHINA AUTOMOTIVE ENGINEERING RESEARCH INSTITUE CO.,LTD
18.69CNY1.30%0.24CNY
มีแรงซื้อ
3.58M66.911M18.333BCNY26.180.70CNY2.105K
603007FLOWER KING ECO-ENGINEERING INC
4.45CNY0.91%0.04CNY
มีแรงซื้อ
1.687M7.506M1.473BCNY−1.69CNY432
603018CHINA DESIGNGROUPCO.,LTD.
7.88CNY1.29%0.10CNY
มีแรงซื้อ
4.579M36.084M5.388BCNY7.960.98CNY6.068K
603060CHINA TESTING & CERTIFICATION INTERNATIONAL GROUP CO.,LTD.
12.64CNY−0.32%−0.04CNY
มีแรงซื้อ
1.742M22.017M9.217BCNY38.410.33CNY5.139K
603112SHANXI HUAXIANG GROUP
12.33CNY0.33%0.04CNY
ปานกลาง
846.376K10.436M5.254BCNY17.310.73CNY5.514K
603123BEIJING CUIWEI TOWER CO.,LTD.
12.76CNY2.16%0.27CNY
ปานกลาง
24.542M313.154M10.192BCNY92.380.14CNY2.567K
603316CHENGBANG ECO-ENVIRONMENT
6.22CNY1.47%0.09CNY
มีแรงซื้อรุนแรง
6.295M39.153M1.644BCNY154.410.04CNY551
603377EASTERN PIONEER DRIVING SCHOOL
6.70CNY0.75%0.05CNY
มีแรงซื้อ
5.036M33.744M4.654BCNY272.540.02CNY3.573K
603388YUANCHENG ENVIRONMENT
8.63CNY2.13%0.18CNY
มีแรงขาย
3.857M33.289M2.811BCNY66.270.13CNY311
603496EMBEDWAY TECHNOLOGIES (SHANGHAI) CORPORATION
17.95CNY0.17%0.03CNY
มีแรงซื้อ
4.883M87.643M4.021BCNY60.680.30CNY555
603528DUOLUN TECHNOLOGY
7.26CNY−0.82%−0.06CNY
มีแรงซื้อ
10.314M74.877M4.514BCNY−0.23CNY2.091K
603717TIANYU ECO-ENVIRONMENT CO.,LTD.
7.29CNY1.53%0.11CNY
มีแรงซื้อ
3.545M25.846M2.115BCNY−0.42CNY400
603778BEIJING QIANJING LANDSCAPE
7.28CNY0.14%0.01CNY
มีแรงซื้อ
25.622M186.53M4.662BCNY−0.29CNY139
603828SUZHOU KELIDA BUILDING& DECORATION CO.,LTD
3.35CNY0.90%0.03CNY
มีแรงซื้อ
3.112M10.426M1.996BCNY−0.68CNY1.164K
603955DAQIAN ECOLOGY & ENVIRONMENT GROUP CO., LTD
19.95CNY0.71%0.14CNY
มีแรงซื้อ
578.542K11.542M2.708BCNY102.800.19CNY303
605069BEIJING ZEHO WATERFRONT ECOLOGICAL ENVIRONMENT TREATMENT CO.,LTD.
9.62CNY1.16%0.11CNY
มีแรงซื้อ
774.19K7.448M2.037BCNY−0.10CNY631
605081SHANGHAI TAIHE WATER TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD
16.20CNY0.62%0.10CNY
มีแรงซื้อ
540.79K8.761M1.835BCNY35.090.46CNY1.039K
605098SHANGHAI ACTION EDUCATION TECHNOLOGY
30.24CNY1.65%0.49CNY
มีแรงซื้อรุนแรง
1.888M57.089M3.571BCNY22.551.32CNY889