บริษัทจีน companies operating in one industry: Electric Utilities

The list below has บริษัทจีน that operate under the same industry, Electric Utilities. The list helps track their performance, income statement, and more. Sorted by any necessary metric, it can show the most expensive stocks of the industry or those with the best price dynamics, thus assisting in designing strategies of any focus.
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
000027SHN ENERGY GROUP
6.47 CNY+0.94%37.906M1.2630.495B CNY10.990.59 CNY+338.82%2.18%สาธารณูปโภค
000037SHENZHEN NANSHAN P
7.52 CNY−6.12%31.562M1.163.139B CNY−0.08 CNY+91.38%0.00%สาธารณูปโภค
000301JIANGSU EASTERN SH
10.50 CNY−1.69%22.429M0.9170.608B CNY54.040.19 CNY−49.62%0.94%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อ
000531GUANGZHOU HENGYUN
5.52 CNY−4.00%12.005M1.095.988B CNY21.970.25 CNY1.22%สาธารณูปโภค
000539GUANGDONG ELECTRIC
4.81 CNY+1.69%79.438M1.8822.563B CNY57.060.08 CNY0.00%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
000543AN HUI WENERGY CO
7.36 CNY+2.08%51.088M1.4616.344B CNY12.870.57 CNY0.67%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
000600H/JIONTO ENERGY IN
4.75 CNY−1.25%33.623M1.168.618B CNY192.310.02 CNY0.62%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อ
000601GUANGDONG SHAONENG
3.43 CNY−7.30%20.797M1.203.998B CNY−0.13 CNY−1136.36%1.35%สาธารณูปโภค
000690GUANGDONG BAOLIHUA
4.96 CNY−3.13%69.591M1.1111.141B CNY16.920.29 CNY+229.07%0.59%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อ
000692S/HT THERMAL POWER
2.65 CNY−4.33%8.157M2.101.476B CNY−2.55 CNY−19.37%0.00%สาธารณูปโภค
000720SHANDONG XINNENG T
3.43 CNY−6.79%25.881M1.144.502B CNY−0.06 CNY+38.68%0.00%สาธารณูปโภค
000722HUNAN DEVELOPMENT
8.55 CNY−2.40%18.19M1.834.066B CNY158.920.05 CNY−76.26%0.00%สาธารณูปโภค
000767JINNENG HOLDING SH
2.66 CNY−2.56%29.846M1.408.4B CNY−0.28 CNY−1919.74%0.00%สาธารณูปโภค
000791GEPIC ENERGY DEVEL
5.10 CNY−1.54%17.466M1.238.291B CNY16.500.31 CNY+32.43%1.16%สาธารณูปโภค
000862NING XIA YIN XING
5.96 CNY−2.61%18.427M1.635.618B CNY22.350.27 CNY+140.05%0.00%สาธารณูปโภค
000875JILIN ELECTRIC POW
4.17 CNY−0.24%52.272M1.6511.663B CNY12.430.34 CNY+57.17%2.63%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อ
000899JIANGXI GANNENG CO
7.27 CNY−2.42%27.135M1.097.269B CNY27.400.27 CNY0.00%สาธารณูปโภค
000966CHN ENERGY CHANGYU
4.31 CNY−0.69%38.033M1.4911.932B CNY23.460.18 CNY0.32%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อ
000993FUJIAN MINDONG ELE
8.45 CNY−4.30%18.897M1.374.044B CNY13.280.64 CNY+41.28%0.00%สาธารณูปโภค
001286SHAANXI ENERGY INV
8.47 CNY−2.42%24.01M1.1032.55B CNY11.990.71 CNY4.03%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
001896HENAN YUNENG HLDG
3.57 CNY−6.05%39.226M1.395.798B CNY−0.87 CNY+53.67%0.00%สาธารณูปโภค
002015GCL ENERGY TECHNOL
9.64 CNY−3.02%29.056M1.7516.136B CNY16.490.58 CNY+3.16%1.91%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
002039GUIZHOU QIANYUAN P
15.38 CNY−3.63%7.347M0.886.824B CNY48.360.32 CNY−71.35%1.88%สาธารณูปโภค
002479ZHEJIANG FUCHUN.EN
3.90 CNY−5.34%18.725M1.093.564B CNY13.150.30 CNY+51.48%4.85%สาธารณูปโภค
002608JIANGSU GUOXIN COR
7.23 CNY+0.56%29.007M1.4627.164B CNY19.220.38 CNY1.39%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อ
002893BEIJING JINGNENG T
8.50 CNY−8.21%16.01M1.322.441B CNY39.700.21 CNY+46.44%0.46%สาธารณูปโภค
003035CHINA SOUTHERN P.G
4.98 CNY0.00%35.418M1.3218.864B CNY36.400.14 CNY−6.04%0.30%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
003816CGN POWER CO LTD
3.81 CNY0.00%157.629M0.84174.089B CNY17.700.22 CNY+10.81%2.28%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อ
200037SHENZHEN NANSHAN P
1.74 HKD−0.57%981.999K2.343.139B CNY−0.08 CNY+91.90%0.00%สาธารณูปโภค
200539GUANGDONG ELECTRIC
2.05 HKD0.00%846K0.7522.563B CNY22.110.09 CNY0.00%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
300335GUANGZHOU DEVOTION
4.10 CNY−9.49%34.351M1.412.115B CNY15.500.26 CNY2.65%สาธารณูปโภค
300982SUWEN ELECTRIC ENE
20.88 CNY−8.10%7.224M1.534.702B CNY16.901.24 CNY−31.17%1.28%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
600011HUANENG POWER INTERNATIONAL, INC.
8.89 CNY+3.01%79.415M1.45113.365B CNY15.300.58 CNY0.00%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อ
600021SHANGHAI ELECTRIC POWER COMPANY LIMITED
8.25 CNY−0.60%40.167M1.3923.379B CNY14.810.56 CNY0.42%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
600023ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC POWER CO.,LTD
5.36 CNY+0.56%70.46M0.9371.469B CNY19.510.27 CNY0.00%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อ
600025HUANENG LANCANG RIVER HYDROPOWER INC.
9.34 CNY+0.21%27.498M0.67167.76B CNY23.060.41 CNY+5.06%1.88%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
600027HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED
6.13 CNY−0.49%67.845M1.1458.359B CNY35.660.17 CNY3.25%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
600101SICHUAN MINGXING ELECTRIC POWER CO.,LTD
6.73 CNY−5.74%13.355M1.183.009B CNY14.510.46 CNY+15.77%1.12%สาธารณูปโภค
600116CHONGQING THREE GORGES WATER CONSERVANCY AND ELECTRIC POWER CO.,LTD.
7.30 CNY−0.95%12.262M1.1114.092B CNY38.180.19 CNY−27.13%2.04%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
600131STATE GRID INFORMATION&COMMUNICATION CO.,LTD.
15.82 CNY−4.47%23.57M1.4019.913B CNY1.21%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
600157WINTIME ENERGY GROUP CO.,LTD.
1.36 CNY−1.45%378.359M0.9730.661B CNY15.180.09 CNY+5.41%0.00%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อ
600236GUANGXI GUIGUAN ELECTRIC POWER CO.,LTD.
5.72 CNY−0.69%12.549M0.8045.402B CNY39.940.14 CNY−62.45%4.86%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
600292SPIC YUANDA ENVIRONMENTAL?PROTECTION CO. ,LTD .
4.91 CNY−5.94%15.206M1.194.076B CNY197.190.02 CNY+43.93%0.00%สาธารณูปโภค
600310GUANGXI ENERGY CO.,LTD.
3.34 CNY+1.21%61.391M2.424.837B CNY−0.04 CNY+46.69%0.00%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
600396HUADIAN LIAONING ENERGY DEVELOPMENT CO., LTD
2.32 CNY−4.92%15.233M1.183.593B CNY2.360.98 CNY0.00%สาธารณูปโภค
600452CHONGQING FULING ELECTRIC POWER INDUSTRIAL CO.,LTD.
11.99 CNY−2.91%10.784M0.8213.554B CNY30.020.40 CNY−36.69%1.01%สาธารณูปโภค
600505SICHUAN XICHANG ELECTRIC POWER CO.,LTD
6.18 CNY−7.07%10.767M1.062.424B CNY−0.07 CNY−163.75%0.57%สาธารณูปโภค
600509XINJIANG TIANFU ENERGY CO.,LTD
5.24 CNY−2.78%35.122M1.497.433B CNY7.320.72 CNY0.00%สาธารณูปโภค
600578BEIJING JINGNENG POWER CO.,LTD.
3.00 CNY−0.33%38.423M1.2320.151B CNY23.490.13 CNY3.99%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อ
600642SHENERGY COMPANY LIMITED
7.42 CNY+2.63%45.67M0.9935.045B CNY14.840.50 CNY+536.82%2.21%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อ
600644LESHAN ELECTRIC POWER CO.,LTD.
5.34 CNY−6.32%9.934M1.183.069B CNY92.550.06 CNY−44.73%0.00%สาธารณูปโภค
600674SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO.,LTD.
15.77 CNY+0.25%19.691M0.9276.678B CNY16.840.94 CNY+34.77%2.54%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
600719DALIAN THERMAL POWER CO.,LTD.
7.13 CNY−1.93%12.068M1.692.941B CNY75.050.10 CNY0.00%สาธารณูปโภค
600726HUADIAN ENERGY COMPANY LIMITED
2.00 CNY−2.44%20.952M1.1616.614B CNY13.550.15 CNY0.00%สาธารณูปโภค
600744DATANG HUAYIN ELECTRIC POWER CO.,LTD.
2.85 CNY−3.06%49.43M1.455.972B CNY19.230.15 CNY0.00%สาธารณูปโภค
600780TOP ENERGY COMPANY LTD.SHANXI
6.78 CNY−3.14%14.781M1.118.026B CNY11.410.59 CNY−23.41%0.00%สาธารณูปโภค
600795GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD
4.72 CNY+1.51%124.212M0.7882.936B CNY24.930.19 CNY+147.77%3.23%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
600863INNER MONGOLIA MENGDIAN HUANENG THERMAL POWER CORPORATION LI
4.41 CNY+1.61%128.916M1.0528.327B CNY12.080.37 CNY+31.98%3.78%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อ
600864HARBIN HATOU INVESTMENT CO.,LTD
5.57 CNY−2.45%107.581M1.3911.88B CNY−0.14 CNY+51.80%0.61%สาธารณูปโภค
600868GUANGDONG MEIYAN JIXIANG HYDROPOWER CO.,LTD.
2.24 CNY−3.45%26.276M1.594.404B CNY97.390.02 CNY−13.53%0.43%สาธารณูปโภค
600886SDIC POWER HOLDINGS CO.,LTD.
14.50 CNY+0.90%21.295M0.80107.117B CNY18.000.81 CNY+93.61%1.91%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
600900CHINA YANGTZE POWER CO.,LTD.
25.30 CNY+1.48%120.223M1.42609.993B CNY3.42%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
600969HUNAN CHENDIAN INTERNATIONAL DEVELOPMENT SHARE-HOLDING LIMITED COMPANY
4.93 CNY−6.98%8.684M1.361.961B CNY−0.16 CNY−176.18%1.11%สาธารณูปโภค
600979SICHUAN GUANGAN AAA PUBLIC CO.,LTD .
2.95 CNY−4.84%34.755M1.083.82B CNY20.370.14 CNY+6.00%1.61%สาธารณูปโภค
600982NINGBO ENERGY GROUP CO.,LTD.
3.62 CNY−2.95%17.251M1.434.053B CNY9.200.39 CNY−12.32%3.62%สาธารณูปโภค
600995CHINA SOUTHERN POWER GRID ENERGY STORAGE CO.,LTD
10.00 CNY+3.95%33.433M2.4330.746B CNY27.310.37 CNY−8.73%0.40%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
601016CECEP WIND-POWER CORPORATION
3.01 CNY0.00%85.035M1.4119.409B CNY13.320.23 CNY+2.54%3.02%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อ
601330DYNAGREEN ENVIRONMENTAL PROTECTION GROUP CO.,LTD
6.78 CNY−2.16%7.581M1.137.817B CNY14.740.46 CNY+13.83%1.73%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
601985CHINA NATIONAL NUCLEAR POWER
8.50 CNY+0.12%118.118M0.94160.319B CNY15.740.54 CNY+6.30%2.00%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
601991DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION CO.,LTD.
2.54 CNY−0.39%134.955M1.2638.577B CNY28.320.09 CNY1.14%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
603693JIANGSU NEW ENERGY DEVELOPMENT
10.00 CNY−2.53%4.49M1.369.147B CNY18.780.53 CNY+59.64%1.46%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
605028NINGBO SHIMAO ENERGY CO.,LTD
14.36 CNY−4.65%4.378M1.762.41B CNY11.251.28 CNY+5.99%3.32%สาธารณูปโภค
605162ZHEJIANG XINZHONGGANG THERMAL POWER
6.32 CNY−9.06%8.99M1.002.783B CNY23.830.27 CNY−17.61%2.16%สาธารณูปโภค
605580HENGSHENG ENERGY CO LTD
8.26 CNY−8.93%5.61M1.092.54B CNY16.300.51 CNY+9.04%4.73%สาธารณูปโภค
688681SHANDONG KEHUI POWER AUTOMATION
9.60 CNY−12.96%5.831M1.471.155B CNY0.91%สาธารณูปโภค
688719XI'AN ACTIONPOWER ELECTRIC
51.98 CNY−8.15%871.288K1.054.668B CNY0.00%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
689009NINEBOT LIMITED
DR
29.00 CNY−8.81%12.962M1.4322.523B CNY50.730.57 CNY+6.96%0.00%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
900937HUADIAN ENERGY COMPANY LIMITED
0.129 USD−0.77%971.1K1.1916.614B CNY6.170.15 CNY0.00%สาธารณูปโภค