สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร (ภาค)

221
หุ้น
3331.355B
เงินทุนของตลาด
34.937M
ปริมาณการซื้อขาย
+0.15%
เปลี่ยนแปลง
−1.28%
ประสิทธิภาพ เดือน
+5.10%
ประสิทธิภาพ ปี
+10.36%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
000012CSG HOLDING CO
5.55 CNY+0.36%8.477M0.7813.487B CNY9.190.60 CNY+10.98%2.69%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
000016KONKA GROUP
4.09 CNY+0.25%8.582M0.917.316B CNY−0.96 CNY−298.89%1.20%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
000017SHENZHEN CHINA BIC
4.47 CNY+1.82%5.39M1.132.191B CNY−0.01 CNY−12.24%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
000042SHN CENTRALCON INV
6.52 CNY+0.93%6.401M1.054.354B CNY−0.47 CNY−294.03%0.18%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
000045SHN TEXTILE HLDGS
11.51 CNY−1.03%5.752M0.375.565B CNY69.930.16 CNY+130.53%0.51%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
000090SHN TAGEN GROUP
5.01 CNY+1.01%18.585M0.569.491B CNY6.010.83 CNY−20.13%6.30%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
000333MIDEA GROUP CO LTD
49.18 CNY−0.08%19.114M1.09346.853B CNY10.264.79 CNY+11.35%4.99%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
000521CHANGHONG MEILING
5.98 CNY−0.17%12.576M1.105.697B CNY10.600.56 CNY+282.77%1.48%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
000550JIANGLING MOTORS
20.05 CNY+0.45%10.753M0.5612.468B CNY14.341.40 CNY+48.33%2.11%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
000572HAIMA AUTOMOBILE C
5.73 CNY+0.17%61.163M0.469.687B CNY−0.93 CNY−1840.82%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
000589GUI ZHOU TYRE CO
6.10 CNY+0.49%10.491M0.687.429B CNY11.790.52 CNY+68.64%3.23%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
000599QINGDAO DOUBLESTAR
4.69 CNY+2.40%17.852M1.873.773B CNY−0.40 CNY+48.12%0.22%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
000625CHONG QING CHANGAN
19.31 CNY+1.47%360.808M0.73165.678B CNY17.961.08 CNY+44.01%1.23%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
000628CHENGDU HI-TECH DE
57.57 CNY−6.54%54.824M1.2521.648B CNY54.831.05 CNY+186.57%0.04%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
000797CHINA WUYI
3.15 CNY+1.29%16.567M0.494.973B CNY269.230.01 CNY−52.63%0.31%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
000800FAW JIEFANG GROUP
9.50 CNY+1.39%46.558M0.7943.984B CNY30.560.31 CNY6.79%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
000801SICHUAN JIUZHOU EL
8.47 CNY−0.94%24.983M0.679.246B CNY42.480.20 CNY+18.27%1.11%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
000868ANHUI ANKAI AUTOMO
6.05 CNY−4.12%90.483M2.105.928B CNY−0.26 CNY+31.02%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
000885CITY DEVELOPMENT E
10.93 CNY−0.64%4.765M1.117.275B CNY6.361.72 CNY+6.36%1.46%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
000909SOYEA TECHNOLOGY
6.71 CNY+1.36%8.255M0.973.095B CNY−0.80 CNY−1254.18%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
000913ZHEJIANG QIANJIANG
13.13 CNY+1.16%5.947M1.206.964B CNY16.070.82 CNY+1.29%1.82%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
000921HISENSE HOME APPL.
21.04 CNY+0.29%4.46M0.8228B CNY10.342.03 CNY+148.38%2.37%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
000927CHINA RAILWAY MATE
2.63 CNY0.00%13.895M0.8016.275B CNY25.960.10 CNY−26.11%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
000951SINOTRUK JINAN TRU
14.80 CNY−1.33%10.707M1.4317.999B CNY33.770.44 CNY+109.97%0.54%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
000957ZHONGTONG BUS CO L
9.86 CNY0.00%11.292M0.615.988B CNY45.520.22 CNY+186.89%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
001216HUNAN HUALIAN CHIN
13.06 CNY+1.32%1.267M0.843.289B CNY20.320.64 CNY−18.89%1.61%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
001238ZHEJIANG ZHENGTE C
24.01 CNY+0.67%1.66M0.432.702B CNY67.980.35 CNY0.41%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
001259BEIJING LIVEN TECH
29.23 CNY+1.14%722.1K0.702.142B CNY79.710.37 CNY0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
001300SPORTSOUL CO LTD
24.68 CNY+4.49%41.905M1.271.398B CNY−0.07 CNY0.26%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
001323DE RUCCI HEALTHY S
31.24 CNY+0.61%506.571K0.8412.6B CNY15.582.01 CNY6.35%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
002005ELEC-TECH INTL CO
1.36 CNY+0.74%3.297M0.592.383B CNY−0.20 CNY+36.41%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
002032ZHEJIANG SUPOR CO
54.09 CNY+0.32%1.072M0.8543.117B CNY20.542.63 CNY+5.29%7.93%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
002035VATTI CORPORATION
6.22 CNY+0.32%7.409M0.865.213B CNY23.740.26 CNY+5.56%1.58%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
002045GUOGUANG ELECTRIC
15.61 CNY−0.70%22.144M1.107.007B CNY21.970.71 CNY+253.83%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
002105HL CORP.(SHENZHEN)
6.45 CNY+1.26%3.257M1.132.36B CNY100.940.06 CNY−90.97%1.54%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
002175GUANGXI ORIENTAL I
2.93 CNY−0.34%19.537M0.803.894B CNY32.380.09 CNY−82.35%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
002241GOERTEK INC.
17.41 CNY+0.23%33.728M0.7959.632B CNY−0.36 CNY−125.09%0.56%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
ปานกลาง
002242JOYOUNG CO. LTD.
13.50 CNY+0.97%2.903M1.0210.301B CNY26.250.51 CNY−33.30%5.96%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
002282BOSUN CO LTD
7.77 CNY+0.65%3.185M0.984.232B CNY30.710.25 CNY−16.06%0.39%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
002283TIANRUN INDUSTRY T
6.12 CNY+0.33%11.281M1.016.868B CNY19.610.31 CNY+34.64%0.81%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
002292ALPHA GROUP
8.39 CNY+5.67%114.417M1.9312.229B CNY−0.05 CNY+78.00%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
002345GUANGDONG CHJ INDU
6.66 CNY+0.91%8.485M0.785.806B CNY21.350.31 CNY−7.72%3.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
002348GOLDLOK HOLDINGS
3.92 CNY+4.81%28.117M2.693.628B CNY−0.05 CNY+58.71%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
002351EDIFIER TECHNOLOGY
17.69 CNY+0.06%15.407M0.6016.44B CNY44.650.40 CNY+51.11%1.08%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
002397HUNAN MENDALE HOME
3.79 CNY+1.34%8.03M0.832.843B CNY−0.43 CNY−13.98%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
002429SHENZHEN MTC CO.LT
5.66 CNY+1.07%26.757M0.9825.497B CNY16.670.34 CNY1.33%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
002444H/Z GREAT STAR IND
21.44 CNY−1.02%6.416M0.7026.514B CNY15.441.39 CNY+14.10%0.75%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
002489YOTRIO GROUP COMPA
3.18 CNY+0.95%11.743M1.026.972B CNY44.660.07 CNY0.62%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
002501JILIN LIYUAN PRECI
1.50 CNY+0.67%18.945M0.985.396B CNY−0.09 CNY+43.27%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
002508HANGZHOU ROBAM APP
22.40 CNY+0.36%3.726M0.5321.365B CNY12.351.81 CNY+39.99%2.21%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
002571ANHUI DELI HOUSEHO
6.69 CNY+1.98%5.59M1.182.603B CNY−0.42 CNY−3541.38%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
002572SUOFEIYA HOME COL
15.86 CNY+1.28%7.032M0.6914.438B CNY11.861.34 CNY+1471.09%4.40%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
002574ZHEJIANG MING JEWE
6.15 CNY+1.15%4.339M1.203.268B CNY−0.22 CNY−264.44%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
002575GUANGDONG QUNXING
6.28 CNY−0.32%22.632M0.944.05B CNY213.610.03 CNY+60.66%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
002614XIAMEN COMFORT SCI
7.65 CNY+0.92%5.202M1.124.826B CNY37.060.21 CNY−35.74%3.88%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
002655GETTOP ACOUSTIC CO
13.24 CNY+4.09%14.61M0.844.886B CNY157.620.08 CNY−58.25%0.30%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
002668GUANGDONG HOMA GRO
7.06 CNY+1.88%8.368M1.507.676B CNY11.060.64 CNY+97.40%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
002677ZHEJIANG MEIDA IND
10.14 CNY+1.20%2.274M0.886.609B CNY14.790.69 CNY−24.48%6.06%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
002678GUANGZHOU PEARL.R.
5.61 CNY+1.45%2.53M1.167.596B CNY258.530.02 CNY−76.72%0.50%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
002699MEISHENG CULTURAL
1.65 CNY0.00%16.951M0.651.574B CNY−0.92 CNY−421.88%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
002705GUANGDONG XINBAO E
15.90 CNY+0.06%5.006M1.1013.127B CNY15.331.04 CNY−18.57%2.50%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
002713DONG YI RI SHENG H
7.14 CNY0.00%7.161M1.523.012B CNY−1.08 CNY−102.61%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
002721BEIJING KINGEE CUL
2.96 CNY−1.99%11.095M2.198.195B CNY−3.92 CNY−161.61%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
002723KENNEDE ELECTRONIC
10.02 CNY−8.49%22.903M3.153.572B CNY501.000.02 CNY−76.72%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
002731SHENYANG CUIHUA GO
11.31 CNY+1.71%3.394M1.262.943B CNY27.400.41 CNY+376.01%0.09%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
002740FUJIAN IDEAL JEWEL
1.21 CNY−4.72%29.506M1.07608.442M CNY−1.62 CNY+24.14%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
002759TONZE NEW ENERGY T
11.21 CNY+1.63%4.672M1.664.58B CNY489.520.02 CNY−98.90%2.41%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
002790XIAMEN R AND T PLU
11.37 CNY+1.70%2.034M0.944.663B CNY20.810.55 CNY+26.50%1.75%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
002791GUANGDONG KINLONG
41.50 CNY0.00%3.279M1.0613.839B CNY64.960.64 CNY+8.73%0.23%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
002798D&O HOME COLLECTI
6.75 CNY+1.20%3.726M0.972.516B CNY−3.18 CNY−77.66%2.97%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
002853GUANGDONG PIANO CU
14.37 CNY−4.20%12.992M3.022.696B CNY25.310.57 CNY0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
002862SHIFENG CULTURAL D
17.04 CNY+0.77%1.543M1.242.013B CNY−0.49 CNY−8718.18%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
002888HIVI ACOUSTICS TEC
20.58 CNY+9.99%17.999M0.892.861B CNY−0.10 CNY−431.01%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
002899IMPULSE (QINGDAO)
17.06 CNY+1.91%2.319M0.812.029B CNY18.830.91 CNY+475.30%0.37%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
002959BEAR ELECTRIC APPL
50.58 CNY+0.10%993.611K0.808.104B CNY17.222.94 CNY+36.84%1.54%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
002981RISUNTEK INC
34.93 CNY+0.23%3.993M0.513.332B CNY35.550.98 CNY0.43%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
002984QINGDAO SENTURY TI
28.11 CNY+3.65%6.348M1.2420.556B CNY17.571.60 CNY+24.30%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
003023CHENGDU RAINBOW AP
20.40 CNY+0.44%1.847M0.572.207B CNY22.620.90 CNY+15.54%1.67%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
003041ZHEJIANG TRUELOVE
17.18 CNY+1.18%1.138M1.072.477B CNY16.681.03 CNY+31.74%1.94%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
200012CSG HOLDING CO
2.53 HKD0.00%592.263K0.1613.489B CNY3.780.62 CNY+4.11%6.43%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
200016KONKA GROUP
0.90 HKD+1.12%849.9K0.367.317B CNY−0.98 CNY−278.42%6.49%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
200017SHENZHEN CHINA BIC
1.00 HKD+3.09%97.6K0.312.191B CNY−0.01 CNY+7.94%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
200045SHN TEXTILE HLDGS
3.31 HKD−0.60%70.8K0.695.566B CNY18.220.17 CNY+116.83%1.95%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
200054CHONGQING JIANSHE
3.78 HKD−0.26%4.175K0.43414.582M CNY−0.76 CNY−271.12%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
200512TSANN KUEN (CHINA)
3.06 HKD−0.65%7670.01523.555M CNY5.570.51 CNY−5.60%10.82%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
200521CHANGHONG MEILING
2.64 HKD+0.38%205.04K0.585.698B CNY4.210.58 CNY+267.31%3.85%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
200550JIANGLING MOTORS
6.51 HKD+0.46%110.3K0.4112.47B CNY4.191.45 CNY+38.65%7.20%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
200625CHONG QING CHANGAN
4.19 HKD+0.96%9.704M0.53165.708B CNY3.461.13 CNY+34.08%6.14%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
300093GANSU JINGANG SOLA
19.02 CNY+3.03%25.902M1.403.78B CNY−1.36 CNY+17.92%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
300126KEN HOLDING CO LTD
7.15 CNY+0.70%2.91M0.732.21B CNY−0.01 CNY−134.13%0.14%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
300167SHENZHEN DVISION
3.28 CNY−0.30%4.682M0.551.183B CNY−0.80 CNY+5.52%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
300201XUZHOU HANDLER SPE
5.50 CNY+5.77%59.151M2.125.486B CNY40.090.14 CNY−3.04%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
300329HAILUN PIANO CO LT
7.49 CNY+2.18%4.417M1.541.879B CNY299.600.03 CNY0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
300433LENS TECHNOLOGY CO
12.52 CNY+0.24%15.183M0.7463.735B CNY18.490.68 CNY1.56%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
300464GUANGDONG SACA PRE
6.36 CNY+1.92%4.331M1.332.988B CNY−0.75 CNY+82.67%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
300616GUANGZHOU SHANGPIN
17.73 CNY+0.34%1.59M0.923.545B CNY43.880.40 CNY0.83%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
ปานกลาง
300640PROFIT CULTURAL AN
6.51 CNY+1.56%4.874M1.091.999B CNY70.150.09 CNY−41.04%1.85%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
300651JIANGSU JINLING SP
20.39 CNY+1.14%3.614M1.892.63B CNY50.660.40 CNY+106.73%0.59%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
300749GUANGDONG TOPSTRON
9.52 CNY+1.38%4.12M1.191.941B CNY136.590.07 CNY1.06%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
300793COSONIC INTELLIGEN
18.26 CNY+2.30%7.116M0.576.256B CNY35.540.51 CNY+37.67%0.81%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร