การผลิตของผู้ผลิต (ภาค)

1124
หุ้น
11673.307B
เงินทุนของตลาด
16.468M
ปริมาณการซื้อขาย
−0.44%
เปลี่ยนแปลง
−5.70%
ประสิทธิภาพ เดือน
−6.54%
ประสิทธิภาพ ปี
−0.49%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
000009CHINA BAOAN GROUP
11.85 CNY+0.59%21.978M1.4230.228B CNY24.260.49 CNY+75.31%0.30%การผลิตของผู้ผลิต
000030FAWER AUTOMOTIVE P
5.61 CNY−1.58%10.958M0.549.522B CNY16.210.35 CNY+21.87%4.32%การผลิตของผู้ผลิต
000049SHENZHEN DESAY BAT
27.35 CNY−6.16%9.057M1.529.353B CNY13.152.08 CNY−31.62%2.23%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
000055CHINA FANGDA GP CO
4.39 CNY−2.66%8.368M1.733.683B CNY14.060.31 CNY+29.33%1.11%การผลิตของผู้ผลิต
000070SHN SDG INFORMA
9.17 CNY+3.38%42.868M1.867.887B CNY−0.10 CNY+84.35%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
000157ZOOMLION HVY IND S
6.34 CNY−1.25%28.162M1.3150.773B CNY17.830.36 CNY+22.63%5.05%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
000338WEICHAI POWER CO
13.92 CNY−0.50%37.35M0.66120.181B CNY14.770.94 CNY+74.94%2.72%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
000400XJ ELECTRIC
20.31 CNY+0.89%6.044M0.5020.584B CNY23.190.88 CNY+11.31%0.69%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
000404CHANGHONG HUAYI CO
5.95 CNY−1.82%9.975M1.314.239B CNY10.540.56 CNY+68.24%3.28%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
000408ZANGGE MINING CO L
24.05 CNY+0.17%10.472M1.2635.882B CNY8.332.89 CNY−2.87%7.35%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
000410SHENYANG MACHINE T
7.26 CNY+0.83%4.818M0.6414.887B CNY−0.02 CNY+92.98%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
000425XCMG CONSTRUCTION
5.34 CNY+0.95%78.161M1.6662.508B CNY13.960.38 CNY−24.98%7.18%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
000528GUANGXI LIUGONG MA
6.36 CNY+0.63%18.076M1.3612.22B CNY15.720.40 CNY+42.38%1.59%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
000530BINGSHAN REFRIGERA
5.32 CNY−2.92%10.035M1.093.681B CNY54.620.10 CNY0.18%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
000532ZHUHAI HUAJIN CAPI
11.83 CNY+1.28%7.89M0.933.937B CNY63.230.19 CNY−71.27%0.53%การผลิตของผู้ผลิต
000533GUANGDONG SHUNNA E
4.33 CNY−2.04%10.657M1.003.088B CNY49.260.09 CNY+414.04%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
000551CREATE TECH & SCIE
10.24 CNY−2.20%4.624M0.744.242B CNY22.670.45 CNY+32.46%0.67%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
000559WANXIANG QIANCHAO
5.37 CNY0.00%31.653M1.7817.774B CNY22.170.24 CNY+1.68%5.02%การผลิตของผู้ผลิต
000570CHANGCHAI CO
6.29 CNY−4.84%54.15M1.144.074B CNY45.420.14 CNY−26.56%0.15%การผลิตของผู้ผลิต
000581WEIFU HIGH-TECH
15.51 CNY−1.21%11.084M1.7514.294B CNY85.030.18 CNY−90.95%0.63%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
000586SICHUAN HUIYUAN OP
12.89 CNY−2.13%2.722M1.002.559B CNY133.850.10 CNY−16.91%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
000595BAOTA INDUSTRY CO
4.90 CNY−2.00%7.347M1.175.641B CNY−0.09 CNY+38.78%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
000622HENGLI INDUSTRIAL
4.37 CNY−4.79%12.672M1.861.969B CNY−0.02 CNY−291.30%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
000651GREE ELEC APPLICAN
32.88 CNY+0.18%21.717M0.93173.829B CNY6.994.71 CNY+0.18%6.17%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
000678XIANGYANG AUTO BGS
6.43 CNY−2.87%11.614M0.833.107B CNY−0.19 CNY+32.67%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
000680SHANTUI CONSTRUCTI
4.96 CNY−1.39%9.942M0.797.442B CNY11.310.44 CNY+24.85%1.51%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
000700JIANGNAN MOULD AND
7.13 CNY−1.38%21.886M0.726.766B CNY13.360.53 CNY+10.46%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
000777SUFA TECHNOLOGY IN
12.95 CNY−2.85%6.25M1.265.086B CNY19.120.68 CNY+134.39%0.91%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
000811MOON ENVIRONMENT T
13.60 CNY−1.45%10.36M0.9710.508B CNY15.440.88 CNY+65.09%1.45%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
000815MCC MEILI CLOUD CO
11.30 CNY−0.26%14.489M0.847.836B CNY−0.29 CNY−143.56%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
000816JIANGSU NONGHUA IN
2.97 CNY−1.98%15.188M1.204.457B CNY−0.03 CNY−191.97%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
000821JS CORRUGATING MAC
14.51 CNY+0.14%9.822M0.479.088B CNY22.570.64 CNY+96.07%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
000837QINCHUAN MACHINE T
11.06 CNY+1.00%11.853M0.7611.038B CNY65.680.17 CNY−34.12%0.27%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
000852SINOPEC OILFIELD E
6.17 CNY−1.28%8.317M1.176.021B CNY64.880.10 CNY+22.24%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
000856TANGSHAN JIDONG EQ
8.88 CNY−3.79%10.21M1.692.104B CNY88.890.10 CNY+174.45%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
000880WEICHAI HEAVY MACH
10.61 CNY−3.19%10.108M2.083.721B CNY21.840.49 CNY+17.25%1.34%การผลิตของผู้ผลิต
000881CGN NUCLEAR TECHNO
7.18 CNY−1.64%6.449M1.256.93B CNY−0.12 CNY−163.24%0.55%การผลิตของผู้ผลิต
000883HUBEI ENERGY GR CO
4.20 CNY+0.48%19.253M1.2027.127B CNY25.750.16 CNY−27.32%1.44%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
000887ANHUI ZHONGDING SE
12.31 CNY−2.07%11.577M0.5716.52B CNY14.870.83 CNY+18.31%1.58%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
000890JIANGSU FASTEN CO
4.56 CNY−2.77%9.371M1.372.001B CNY191.600.02 CNY−17.07%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
000901AEROSPACE HI-TECH
9.80 CNY−2.29%11.102M1.028.03B CNY281.610.03 CNY−26.89%0.13%การผลิตของผู้ผลิต
000903KUNMING YUNNEI POW
3.15 CNY−8.70%282.25M1.097.353B CNY−0.63 CNY−104.38%0.39%การผลิตของผู้ผลิต
000920VONTRON TECHNOLOGY
9.44 CNY−1.67%4.023M0.944.58B CNY24.920.38 CNY+27.63%1.11%การผลิตของผู้ผลิต
000922HARBIN ELECT CO JI
10.60 CNY−3.28%23.4M2.155.95B CNY15.860.67 CNY+46.95%1.18%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
000958SPIC INDUSTRY-FINA
4.06 CNY0.00%7.695M1.0521.749B CNY31.790.13 CNY−50.10%2.97%การผลิตของผู้ผลิต
000967INFORE ENVIRONMENT
4.86 CNY+0.41%16.637M2.1614.979B CNY30.620.16 CNY−26.05%2.29%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
000976GUANGDONG HUATIE T
1.91 CNY0.00%9.377M0.923.013B CNY−0.92 CNY−530.79%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
000980ZOTYE AUTOMOBILE C
3.27 CNY−2.10%80.371M0.8816.943B CNY−0.19 CNY−611.49%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
000981SENSTEED HI TECH G
1.74 CNY−0.57%38.569M0.4617.596B CNY−0.24 CNY+49.87%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
000988HUAGONG TECH CO
32.58 CNY+9.99%101.386M3.2029.351B CNY32.900.99 CNY+46.09%0.34%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
001208HUNAN VALIN WIRE&C
8.89 CNY−1.66%2.786M1.174.869B CNY53.550.17 CNY−19.69%0.55%การผลิตของผู้ผลิต
001223OK SCI AND TECH CO
62.09 CNY−0.05%335.005K0.564.208B CNY34.091.82 CNY−47.73%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
001225HANGZHOU HOTA M&E
39.08 CNY−1.29%270K1.282.59B CNY21.781.79 CNY3.12%การผลิตของผู้ผลิต
001226ANHUI TUOSHAN HEAV
32.69 CNY−1.24%853.1K0.532.475B CNY363.220.09 CNY1.21%การผลิตของผู้ผลิต
001256ZHEJIANG WEIGANG T
17.45 CNY−2.19%1.031M1.002.584B CNY29.810.59 CNY0.94%การผลิตของผู้ผลิต
001266SHANGHAI SMART CON
29.34 CNY−1.68%2.221M0.503.077B CNY97.600.30 CNY0.67%การผลิตของผู้ผลิต
001268GUANGDONG YANGSHAN
24.88 CNY−1.35%1.422M0.892.757B CNY47.780.52 CNY1.37%การผลิตของผู้ผลิต
001278NINGBO YIBIN ELECT
24.73 CNY−1.87%4.117M0.403.222B CNY0.34%การผลิตของผู้ผลิต
001282WUHU SANLIAN FORGI
34.64 CNY−0.80%2.764M0.464.103B CNY0.00%การผลิตของผู้ผลิต
001283SHENZHEN HIGHPOWER
50.24 CNY+4.38%5.251M4.033.848B CNY60.300.83 CNY0.62%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
001288SICHUAN ZIGONG CON
16.69 CNY−1.82%1.571M0.652.016B CNY26.440.63 CNY0.00%การผลิตของผู้ผลิต
001301SHIJIAZHUANG SHANG
39.67 CNY−1.56%697.1K0.8910.635B CNY12.713.12 CNY−35.20%2.44%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
001306ZHEJIANG XIASHA PR
97.95 CNY+3.95%3.025M0.725.952B CNY0.00%การผลิตของผู้ผลิต
001308SHENZHEN KTC TECHN
25.72 CNY−0.69%1.288M0.5317.44B CNY13.101.96 CNY2.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
001311CHUZHOU DUOLI AUTO
53.41 CNY+1.08%1.703M0.499.859B CNY1.02%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
001319WINSTECH PRECISION
25.50 CNY−1.62%3.854M0.443.689B CNY42.760.60 CNY0.96%การผลิตของผู้ผลิต
001322ARROW HOME GROUP C
12.00 CNY−1.15%3.039M0.9611.748B CNY25.320.47 CNY1.52%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
001326SHENZHEN SNC OPTO
48.99 CNY−1.53%1.499M0.733.711B CNY0.00%การผลิตของผู้ผลิต
001332WUXI CHEMICAL EQUI
32.85 CNY−0.99%436.72K1.233.596B CNY17.861.84 CNY7.79%การผลิตของผู้ผลิต
001336HANGZHOU CHUHUAN S
28.82 CNY−1.47%958.3K0.942.33B CNY47.280.61 CNY0.41%การผลิตของผู้ผลิต
001360NANCHANG MINERAL S
16.64 CNY−0.83%1.572M0.883.474B CNY26.250.63 CNY+11.84%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
001368TONGDA SMART TECH
24.54 CNY−1.80%2.147M0.812.857B CNY0.78%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
001378GUANGDONG DECRO FI
37.89 CNY−0.08%1.62M0.655.169B CNY0.00%การผลิตของผู้ผลิต
001380HWAWAY TECH CORP L
33.53 CNY−0.21%1.584M0.774.418B CNY0.00%การผลิตของผู้ผลิต
001696CHONGQING ZONGSHEN
6.56 CNY−1.94%12.688M0.917.878B CNY20.380.32 CNY−26.37%3.63%การผลิตของผู้ผลิต
002003ZHEJIANG WEIXING I
10.06 CNY−1.28%6.835M2.2411.779B CNY20.040.50 CNY−11.56%3.42%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
002006ZHEJIANG JINGGON.I
14.86 CNY−0.73%2.419M0.926.85B CNY24.210.61 CNY+54.22%1.33%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
002008HAN'S LASER TECHNO
21.12 CNY−0.00%7.676M1.0021.94B CNY26.810.79 CNY−45.04%0.95%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
002009MIRACLE AUTOMATION
15.06 CNY+2.45%21.427M1.845.831B CNY−0.94 CNY−268.07%0.07%การผลิตของผู้ผลิต
002011ZHEJIANG DUN AN AR
13.14 CNY+0.84%16.018M1.4613.662B CNY19.880.66 CNY−20.72%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
002021ZOJE RESOURCES INV
2.50 CNY+5.04%2.541M0.111.561B CNY−0.64 CNY+13.78%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
002026SHANDONG WEIDA MAC
9.77 CNY−2.10%9.243M0.574.475B CNY44.430.22 CNY−67.38%0.50%การผลิตของผู้ผลิต
002027FOCUS MEDIA INFORM
6.07 CNY−1.14%96.404M0.8686.942B CNY20.570.30 CNY+13.02%6.98%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
002046SINOMACH PRECISI.G
11.83 CNY−1.17%11.388M0.926.418B CNY22.520.53 CNY+82.33%1.46%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
002047SHENZHEN BAUING CO
2.62 CNY−3.32%14.619M1.464.086B CNY−1.55 CNY−16.73%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
002048NINGBO HUAXIANG EL
12.67 CNY−2.61%18.076M2.3910.844B CNY10.001.27 CNY+19.03%1.88%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
002050ZHEJIANG SANHUA IN
28.25 CNY+0.07%11.742M0.83102.357B CNY32.880.86 CNY+55.12%0.90%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
002055SHENZHEN DEREN ELE
10.07 CNY+0.70%16.847M0.876.277B CNY−0.32 CNY+74.68%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
002056HENGDIAN GROUP DME
13.16 CNY+0.30%13.732M0.9421.474B CNY10.051.31 CNY+46.99%2.74%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
002073MESNAC CO.LTD
6.59 CNY−1.20%11.522M1.146.739B CNY21.630.30 CNY+60.82%0.69%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
002074GOTION HIGH-TECH
22.50 CNY−1.19%11.264M0.8913.935B CNY88.240.26 CNY+117.95%0.45%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
002076CNLIGHT CO. LTD.
2.28 CNY−2.98%12.974M1.112.628B CNY18.770.12 CNY0.00%การผลิตของผู้ผลิต
002084GUANGZHOU SEAGULL
3.94 CNY−2.96%10.332M1.632.525B CNY−0.06 CNY−161.88%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
002085ZHEJIANG WANFENG
4.86 CNY−4.14%29.875M1.3910.235B CNY13.400.36 CNY+7.12%1.98%การผลิตของผู้ผลิต
002088LUYANG ENERGY-SAVI
14.48 CNY−1.96%2.452M1.477.42B CNY14.441.00 CNY−14.83%5.39%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
002097SUNWARD INTELLIGEN
5.95 CNY−1.16%7.203M1.176.52B CNY−0.94 CNY−269.66%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
002098FUJIAN SBS ZIPPER
6.58 CNY−5.87%25.773M3.352.563B CNY21.520.31 CNY+39.53%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
002101GUANGDONG HONGTU T
15.86 CNY+0.06%3.642M0.7210.615B CNY20.550.77 CNY−12.31%1.87%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
002103GUANGBO GROUP STOC
7.35 CNY−3.29%47.454M0.664.093B CNY63.360.12 CNY+282.84%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
002108CANGZHOU MINGZHU P
3.95 CNY−0.75%8.64M0.906.708B CNY24.870.16 CNY−17.21%2.49%การผลิตของผู้ผลิต