สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร (ภาค)

210
หุ้น
6262.909B
เงินทุนของตลาด
6.426M
ปริมาณการซื้อขาย
−1.26%
เปลี่ยนแปลง
−4.92%
ประสิทธิภาพ เดือน
+1.03%
ประสิทธิภาพ ปี
−4.52%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
000019SHENZHEN CEREALS H
7.52 CNY−0.53%5.695M1.058.475B CNY23.030.33 CNY−16.39%3.31%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
000568LUZHOU LAO JIAO CO
202.00 CNY−2.65%7.352M1.65305.437B CNY23.278.68 CNY+28.46%2.04%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
000596ANHUI GUJING DISTL
253.39 CNY−2.00%905.21K1.14118.641B CNY30.918.20 CNY+45.99%1.16%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
000639XIWANG FOODSTUFFS
4.81 CNY−1.03%17.531M0.895.246B CNY−0.51 CNY−768.38%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
000712GUANGDONG GOLDEN G
15.38 CNY+0.79%21.155M0.5113.673B CNY−0.47 CNY−7.91%0.07%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ปานกลาง
000716NANFANG BLACK SESA
6.63 CNY+0.45%48.586M1.594.91B CNY−0.14 CNY+8.62%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
000729BEIJING YANJING BR
9.71 CNY−2.41%11.036M1.2828.044B CNY43.040.23 CNY+88.63%0.80%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
000752TIBET DEVELOPMENT
7.04 CNY−1.12%7.196M0.701.878B CNY−0.29 CNY−74.09%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
000799JIUGUI LIQUOR CO
71.93 CNY+0.74%3.664M1.0723.2B CNY42.071.71 CNY−51.50%1.82%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
000803SHANDONG HIGH SPEE
6.08 CNY+0.50%2.804M0.812.846B CNY247.150.02 CNY−93.08%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
000848CHENG DE LOLO CO L
8.24 CNY+0.61%5.552M0.928.407B CNY13.540.61 CNY+7.87%3.66%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
000858WULIANGYE YIBIN CO
147.21 CNY−1.30%13.43M1.16578.939B CNY19.357.61 CNY+13.42%2.54%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
000869YANTAI CHANG YU PI
26.06 CNY−0.61%1.822M1.3113.942B CNY42.710.61 CNY−13.39%1.72%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
000895HENAN SHUANG INVE
25.94 CNY−0.61%8.631M1.5890.428B CNY15.281.70 CNY+7.37%6.70%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
000911GUANGXI RURAL INV
8.80 CNY−0.90%4.345M1.463.555B CNY−0.33 CNY+66.17%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
000929LANZHOU HUANGHE EN
10.23 CNY−0.49%3.487M1.211.91B CNY1504.410.01 CNY0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
000972CHALKIS HEALTH IND
3.76 CNY+1.35%8.941M1.822.861B CNY30.970.12 CNY0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
000995GANSU HUANGTAI WIN
16.53 CNY−1.02%3.238M0.762.963B CNY408.150.04 CNY+8.58%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
001201DONGRUI FOOD GROUP
23.82 CNY−2.85%1.506M0.935.218B CNY−1.77 CNY−1802.14%0.57%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
001206TIANJIN YIYI HYGIE
16.57 CNY−1.66%2.826M0.923.115B CNY27.540.60 CNY−19.03%1.51%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
001209GUANGDONG HONGXING
17.85 CNY+1.65%2.046M0.992.31B CNY40.110.45 CNY+78.36%2.28%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
001215ZHENGZHOU QIANWEIY
58.29 CNY+0.53%1.124M1.435.024B CNY40.431.44 CNY+20.83%0.29%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
001219QINGDAO FOODS CO L
21.40 CNY+5.21%13.094M4.033.051B CNY35.070.61 CNY+3.48%0.87%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
001222WENZHOU YUANFEI PE
15.15 CNY−0.46%699.24K0.682.905B CNY21.800.69 CNY1.88%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
001230JINGLV ENVIRONMENT
24.60 CNY+1.19%1.225M2.642.708B CNY20.731.19 CNY0.82%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
001234JIANGSU TIMES TEXT
25.08 CNY+10.00%12.059M2.722.432B CNY46.150.54 CNY−35.09%2.19%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
001318JIANGXI SUNSHINE D
13.64 CNY+0.74%4.151M2.713.827B CNY34.100.40 CNY1.11%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
001328DENCARE (CHONGQING
29.07 CNY+1.47%1.553M1.064.933B CNY2.09%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
001338GDH SUPERTIME GROU
12.59 CNY−0.87%4.213M0.841.593B CNY0.47%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
002029FUJIAN SEPTWOLVES
6.21 CNY+1.14%13.886M0.574.329B CNY17.150.36 CNY+6.41%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
002086SHANDONG ORIENTAL
2.76 CNY−2.13%11.437M0.682.133B CNY−2.14 CNY−67.35%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
002094QINGDAO KINGKING
4.00 CNY+1.78%17.768M1.692.715B CNY−1.16 CNY−16466.20%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
002154BAOXINIAO HOLDING
5.96 CNY+0.17%8.328M1.298.832B CNY13.820.43 CNY+16.16%6.72%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
002166GUILIN LAYN NATURA
7.98 CNY−0.99%7.13M0.635.981B CNY132.340.06 CNY−82.70%1.24%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
002216SANQUAN FOOD CO
14.29 CNY−0.69%3.417M1.0012.651B CNY15.180.94 CNY+5.94%2.43%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
002254TAYHO ADVANCED MAT
15.48 CNY−0.83%5.705M0.8513.488B CNY29.590.52 CNY−33.60%1.92%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
002269SH/METERSBONWE F&A
1.99 CNY+9.94%205.357M2.734.548B CNY−0.01 CNY+98.02%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
002286BAOLINGBAO BIOLOGY
8.29 CNY−0.72%3.487M0.853.096B CNY44.840.18 CNY−55.03%0.96%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
002304JIANGSU YANGHE BRE
115.90 CNY−0.63%4.174M1.23174.57B CNY16.616.98 CNY+12.20%3.21%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
002321HENAN HUAYING AGRI
2.49 CNY+1.63%19.137M1.455.226B CNY−0.17 CNY+85.72%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
002395WUXI DOUBLE ELEPHA
12.21 CNY−0.65%12.441M1.083.296B CNY−0.07 CNY−202.93%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
002461GUANGZHOU ZHUJIANG
8.22 CNY−0.72%4.958M1.2218.326B CNY27.110.30 CNY+14.29%1.45%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
002481YAN TAI SHUANG TA
4.86 CNY0.00%25.517M1.575.914B CNY−0.10 CNY+22.79%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
002494HUASI HOLDING COMP
5.63 CNY+5.63%41.531M5.681.967B CNY−0.65 CNY−293.84%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
002507CHONGQING FULING Z
16.35 CNY+0.68%11.143M1.2418.739B CNY21.900.75 CNY−12.87%1.80%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
002515JINZI HAM CO LTD
5.65 CNY−0.70%10.079M0.766.662B CNY234.440.02 CNY−41.36%0.35%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
002557CHACHA FOOD CO LTD
37.84 CNY−0.89%3.314M0.9319.292B CNY22.671.67 CNY−12.28%2.62%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
002563ZHEJIANG SEMIR GAR
6.15 CNY+0.16%12.705M1.5016.542B CNY13.840.44 CNY+46.89%3.26%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
002569ZHEJIANG BUSEN GAR
8.66 CNY+2.49%2.053M0.511.183B CNY−0.24 CNY+59.27%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
002570BEINGMATE CO LTD
4.31 CNY+0.23%13.476M1.444.598B CNY−0.16 CNY−317.77%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
002582HAOXIANGNI HEALTH
9.21 CNY+1.43%14.509M1.003.457B CNY−0.40 CNY−1637.83%1.10%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
002597ANHUI JINHE INDUST
20.46 CNY+0.84%5.031M1.7911.529B CNY12.311.66 CNY−46.72%3.94%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
002612LANCY CO LTD
20.03 CNY+0.75%4.171M0.798.796B CNY51.460.39 CNY+266.82%0.35%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
002634ZHEJIANG BANGJIE H
6.83 CNY+0.89%3.361M0.783.163B CNY119.410.06 CNY−65.14%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
002646QINGHAI HUZHU TIAN
14.58 CNY−1.02%4.385M1.376.961B CNY84.570.17 CNY+4.87%0.41%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
002650JIAJIA FOODSTUFF G
4.33 CNY−0.23%9.202M1.345B CNY−0.08 CNY−0.24%2.03%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
002661CHEN KE MING FOOD
9.76 CNY+0.31%3.08M1.323.243B CNY82.430.12 CNY−67.53%2.06%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
002687ZHEJIANG GIUSEPPE
5.50 CNY+0.92%6.479M1.052.619B CNY16.990.32 CNY+0.81%2.75%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
002702HAIXIN FOODS CO LT
6.46 CNY−3.15%115.773M4.083.729B CNY234.060.03 CNY−73.33%1.50%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
002719MAIQUER GROUP CO L
11.99 CNY−0.50%17.131M1.971.976B CNY−0.57 CNY+68.60%0.16%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
002732GUANGDONG YANTANG
20.45 CNY+0.99%2.414M1.743.186B CNY20.311.01 CNY+89.00%0.99%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
002763SHENZHEN HUIJIE GR
8.73 CNY+0.81%2.557M1.103.516B CNY19.550.45 CNY+1.66%5.77%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
002772TIANSHUI ZHONGXING
8.59 CNY+0.82%6.498M1.173.103B CNY16.750.51 CNY−7.39%3.52%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
002776GUANGDONG BOBAOLON
0.94 CNY+4.44%48.462M0.81484.19M CNY−1.47 CNY+47.61%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
002780BEIJING SANFO OUTD
13.44 CNY+1.74%4.371M0.592.082B CNY163.700.08 CNY0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
002820TIANJIN GUIFAXIANG
11.80 CNY+0.43%18.711M1.882.314B CNY61.490.19 CNY1.28%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
002832BIEM L FDLKK GARME
33.33 CNY−0.48%1.206M0.6219.113B CNY20.851.60 CNY+21.73%0.90%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
002840ZHEJIANG HUATONG M
18.69 CNY−0.74%6.593M0.8611.349B CNY−0.53 CNY−32.71%0.14%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
002847YANKERSHOP FOOD CO
79.77 CNY−1.62%1.151M1.7315.459B CNY32.002.49 CNY+62.56%1.23%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
002875ANNIL CO LTD
13.70 CNY+1.26%11.405M1.002.873B CNY−0.74 CNY+6.80%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
002891YANTAI CHINA PET F
24.86 CNY+1.18%4.705M1.787.226B CNY43.320.57 CNY+21.85%0.20%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
002910LANZHOU ZHUANGYUAN
11.35 CNY+0.80%4.11M2.122.179B CNY168.650.07 CNY−72.05%0.55%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
002919MINGCHEN HEALTH CO
33.25 CNY+3.07%3.812M0.937.167B CNY35.190.95 CNY0.36%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
002946NEW HOPE DAIRY CO
12.42 CNY−1.35%6.091M1.4710.73B CNY24.700.50 CNY+17.31%0.68%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
002956GUILIN SEAMILD FOO
15.05 CNY+0.20%3.527M1.873.323B CNY28.480.53 CNY+44.10%1.79%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
002991GANYUAN FOODS CO
77.18 CNY−1.30%842.6K1.007.191B CNY25.353.05 CNY+69.68%1.37%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
003000JINZAI FOOD GROUP
12.51 CNY−0.24%6.764M1.215.616B CNY32.430.39 CNY+38.99%1.75%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
003006CHONGQING BAIYA SA
16.07 CNY−2.31%2.594M1.527.064B CNY28.230.57 CNY+35.00%1.82%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
003016XIN HEE CO LTD
8.79 CNY+1.15%2.748M0.853.694B CNY32.020.27 CNY−31.43%3.45%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
200019SHENZHEN CEREALS H
3.23 HKD−0.62%24.177K0.728.476B CNY8.910.34 CNY−22.78%8.61%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
200596ANHUI GUJING DISTL
120.00 HKD+1.19%59.747K0.42118.641B CNY13.118.53 CNY+36.22%2.74%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
200869YANTAI CHANG YU PI
8.88 HKD+0.34%297.4K1.2613.942B CNY12.870.64 CNY−19.00%5.64%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
200992SHANDONG ZHONGLU O
2.28 HKD+0.44%37.5K0.26551.771M CNY19.810.11 CNY−24.52%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
300005TOREAD HOLDINGS GR
7.37 CNY+0.27%7.828M0.476.461B CNY61.880.12 CNY+191.20%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ปานกลาง
300106XINJIANG WESTERN
9.54 CNY−1.24%18.898M2.032.041B CNY−0.11 CNY−256.54%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
300138CHENGUANG BIOTECH
13.81 CNY−0.07%3.355M1.367.331B CNY14.840.93 CNY+15.62%1.16%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
300218ANHUI ANLI MATERIA
13.42 CNY+0.22%1.834M0.732.905B CNY1315.690.01 CNY−98.99%1.72%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
300268JOYVIO FOOD CO LTD
14.13 CNY−1.19%3.429M1.462.491B CNY−10.61 CNY−1831.06%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
300577ANHUI KORRUN CO LT
15.36 CNY−1.16%1.612M1.213.709B CNY37.520.41 CNY−1.11%0.58%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
300591GUANGDONG WANLIMAA
6.85 CNY−1.58%12.545M1.162.823B CNY−0.48 CNY−52.06%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
300673PETPAL PET NUTRITI
13.36 CNY−0.67%1.177M0.883.409B CNY−0.24 CNY−143.00%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
300740SYOUNG GROUP CO
16.49 CNY+0.61%5.57M0.545.94B CNY34.640.48 CNY−7.32%0.61%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
300765CSPC INNOVATION PH
44.05 CNY+4.14%19.629M0.9849.522B CNY59.930.74 CNY+34.96%0.11%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
300840QINGDAO KUTESMART
21.13 CNY+0.62%4.646M0.585.04B CNY42.690.50 CNY+47.50%0.17%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
300898PANDA DAIRY CORPOR
25.21 CNY−3.04%11.261M2.233.224B CNY32.910.77 CNY+66.47%0.77%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
300908ZHONGJING FOOD CO
44.33 CNY+0.89%871.569K1.174.394B CNY27.091.64 CNY+42.99%2.28%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
300957YUNNAN BOTANEE BIO
70.70 CNY−1.06%3.403M1.2430.27B CNY26.962.62 CNY+8.39%1.12%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
300973LIGAO FOODS CO LTD
53.91 CNY−1.39%972.486K1.009.258B CNY50.751.06 CNY−3.29%0.91%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
300979HUALI INDUSTRIAL G
47.00 CNY−1.67%2.263M1.1155.783B CNY17.872.63 CNY−4.56%2.51%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
300981ZHONGHONG PULIN ME
16.25 CNY−0.79%2.84M1.356.388B CNY169.620.10 CNY−34.56%3.29%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร