บริการเชิงพาณิชย์ (ภาค)

178
หุ้น
1584.574B
เงินทุนของตลาด
14.186M
ปริมาณการซื้อขาย
−1.20%
เปลี่ยนแปลง
+7.83%
ประสิทธิภาพ เดือน
+8.90%
ประสิทธิภาพ ปี
+12.44%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
000038SHN CAPSTONE INDL
4.36CNY0.23%0.01CNY
ปานกลาง
2.559M11.158M2.274BCNY−0.31CNY394
000561SHAANXI FENGHUOP
10.97CNY0.73%0.08CNY
มีแรงซื้อ
22.572M247.613M6.548BCNY60.630.18CNY2.889K
000681VISUAL CHINA GROUP
16.80CNY−2.44%−0.42CNY
มีแรงซื้อ
116.413M1.956B12.414BCNY146.550.12CNY579
000695TIANJIN BINHAI E&D
14.33CNY1.63%0.23CNY
มีแรงซื้อ
2.784M39.896M3.132BCNY−0.38CNY820
000812SHAANXI JINYE SCIE
7.19CNY1.99%0.14CNY
มีแรงซื้อรุนแรง
172.306M1.239B5.419BCNY72.530.10CNY2.03K
000917HUNAN TV & BROADCA
5.43CNY−0.55%−0.03CNY
มีแรงซื้อ
11.768M63.902M7.74BCNY−0.03CNY2.112K
001207SHANDONG LINK SCIE
14.93CNY−0.86%−0.13CNY
มีแรงซื้อ
915.7K13.671M2.769BCNY23.360.64CNY623
001267HUI LYU ECOLOGICAL
7.42CNY−4.38%−0.34CNY
มีแรงขาย
19.423M144.119M6.017BCNY79.510.10CNY394
002081SUZHOU GOLD MANTIS
5.38CNY−0.55%−0.03CNY
มีแรงซื้อ
12.108M65.14M14.133BCNY−1.96CNY14.493K
002091JIANGSU GUOTAI IN
8.75CNY−0.79%−0.07CNY
ปานกลาง
10.188M89.148M14.327BCNY9.111.17CNY16.082K
002115SUNWAVE COMMUNICAT
5.37CNY−0.37%−0.02CNY
มีแรงซื้อ
22.144M118.914M4.371BCNY−0.95CNY1.12K
002117TUNGKONG INC
9.91CNY9.99%0.90CNY
มีแรงซื้อรุนแรง
63.756M631.817M4.916BCNY30.630.29CNY1.494K
002181GUANGDONG GUANGZHO
5.62CNY2.18%0.12CNY
มีแรงซื้อ
52.724M296.309M6.386BCNY118.280.05CNY1.735K
002191SHENZHEN JINJIA GR
7.64CNY−1.29%−0.10CNY
มีแรงขาย
17.765M135.726M11.221BCNY14.150.55CNY6.908K
002229HONGBO CO LTD
8.14CNY3.83%0.30CNY
มีแรงซื้อรุนแรง
49.354M401.739M3.893BCNY−0.10CNY1.138K
002291FOSHAN YOWANT TECH
15.10CNY−1.88%−0.29CNY
ปานกลาง
25.969M392.131M13.943BCNY−0.39CNY1.48K
002310BEIJING ORIENT LAN
2.12CNY1.92%0.04CNY
มีแรงซื้อ
44.024M93.331M5.495BCNY−0.84CNY3.396K
002315FOCUS TECHNOLOGY
20.43CNY−2.90%−0.61CNY
มีแรงซื้อ
17.736M362.354M6.469BCNY22.210.95CNY2.363K
002387VISIONOX TECHNOLOG
6.49CNY0.93%0.06CNY
มีแรงซื้อ
13.492M87.564M8.894BCNY−1.81CNY6.598K
002400GUANGDONG ADV GP
4.95CNY0.20%0.01CNY
มีแรงซื้อ
69.116M342.126M8.889BCNY45.830.11CNY3.059K
002431PALM ECO-TOWN DEVE
3.09CNY0.32%0.01CNY
มีแรงซื้อ
36.878M113.953M5.583BCNY−0.77CNY1.188K
002599BEIJING SHENGTONG
5.79CNY3.76%0.21CNY
มีแรงซื้อรุนแรง
42.852M248.113M2.911BCNY−0.01CNY3.332K
002607OFFCN EDUCATION TE
5.90CNY−3.59%−0.22CNY
มีแรงซื้อ
152.38M899.041M37.744BCNY−0.37CNY36.143K
002620SHENZHEN RUIHE CON
5.93CNY0.17%0.01CNY
มีแรงซื้อ
4.572M27.114M2.191BCNY−5.07CNY593
002649BEYONDSOFT CORPORA
12.60CNY2.52%0.31CNY
มีแรงซื้อรุนแรง
33.528M422.453M7.272BCNY19.250.68CNY26.487K
002659BEIJING KAIWEN EDU
5.11CNY−1.73%−0.09CNY
มีแรงซื้อ
16.44M84.007M3.111BCNY−0.18CNY290
002663PUBANG LANDSCAPE
1.99CNY0.51%0.01CNY
มีแรงซื้อ
12.514M24.903M3.556BCNY−0.35CNY1.826K
002712SIMEI MEDIA CO LTD
5.36CNY−2.19%−0.12CNY
มีแรงซื้อ
14.404M77.208M2.78BCNY206.790.03CNY801
002799XI AN GLOBAL PRINT
13.93CNY2.65%0.36CNY
มีแรงซื้อ
8.931M124.406M4.343BCNY38.950.35CNY1.11K
002836GUANGDONG NEW GRAN
10.70CNY−0.74%−0.08CNY
มีแรงซื้อ
3.079M32.942M2.07BCNY21.860.49CNY207
002861YINGTONG TELECOMMU
12.16CNY0.33%0.04CNY
มีแรงซื้อ
6.217M75.599M1.854BCNY−0.33CNY2.247K
002878BEIJING YUANLONG Y
16.95CNY1.32%0.22CNY
มีแรงซื้อ
8.159M138.297M3.73BCNY17.670.95CNY1.688K
002887TIANJIN LVYIN LAND
9.29CNY0.22%0.02CNY
มีแรงซื้อ
2.604M24.196M2.836BCNY15.180.62CNY301
002915ZHEJIANG ZHONGXIN
21.52CNY−1.28%−0.28CNY
มีแรงซื้อ
3.559M76.582M7.149BCNY44.860.49CNY763
002967GUANGZHOU GRG METR
19.90CNY−1.63%−0.33CNY
มีแรงซื้อ
3.543M70.501M11.637BCNY54.290.37CNY5.337K
003004BEIJING TELESOUND
34.09CNY−2.29%−0.80CNY
มีแรงซื้อ
10.423M355.323M2.953BCNY103.870.34CNY624
003008XUCHANG KETOP TEST
28.68CNY5.40%1.47CNY
มีแรงซื้อรุนแรง
4.175M119.751M2.177BCNY32.310.84CNY101
003027TONGXING ENVIRONME
30.80CNY−2.47%−0.78CNY
มีแรงซื้อ
12.562M386.895M4.117BCNY34.900.91CNY674
003029JILIN UNIVERSITY Z
40.25CNY1.39%0.55CNY
มีแรงซื้อรุนแรง
4.98M200.453M7.199BCNY139.100.29CNY935
003032JIANGSU CHUANZHIBO
20.13CNY2.60%0.51CNY
มีแรงซื้อ
21.145M425.658M7.896BCNY43.880.45CNY1.599K
300012CENTRE TESTING GRO
22.48CNY−3.89%−0.91CNY
มีแรงขาย
9.578M215.322M39.353BCNY45.960.51CNY11.091K
300058BLUEFOCUS INTELLIG
5.80CNY0.69%0.04CNY
มีแรงซื้อ
125.747M729.335M15.187BCNY2215.380.00CNY2.885K
300061QITIAN TECHNOLOGY
7.71CNY0.92%0.07CNY
มีแรงซื้อ
26.124M201.415M5.035BCNY−0.44CNY1.031K
300071FS DEVELOPMENT INV
6.35CNY14.83%0.82CNY
มีแรงซื้อรุนแรง
326.396M2.073B5.124BCNY13.530.41CNY1.015K
300149CHEMPARTNER PHARMA
10.97CNY−2.05%−0.23CNY
มีแรงซื้อ
8.928M97.935M5.05BCNY9.191.22CNY2.636K
300170HAND ENTERPRISE SO
10.45CNY−0.29%−0.03CNY
มีแรงซื้อ
40.725M425.575M8.857BCNY16.060.73CNY9.611K
300197CECEP TECHAND ECOL
2.33CNY0.43%0.01CNY
มีแรงซื้อ
27.091M63.122M6.549BCNY−0.18CNY2.094K
300215SUZHOU ELECTRICAL
5.85CNY0.52%0.03CNY
มีแรงซื้อ
5.159M30.183M4.36BCNY42.790.14CNY1.236K
300242KAISA JIAYUN TECHN
3.76CNY−0.53%−0.02CNY
มีแรงซื้อ
16.228M61.019M2.399BCNY−0.31CNY861
300280JIANGSU ZITIAN MED
17.93CNY0.22%0.04CNY
มีแรงซื้อ
1.918M34.384M2.899BCNY32.890.54CNY132
300295EVERYDAY NETWORK
9.86CNY0.51%0.05CNY
มีแรงซื้อ
6.221M61.342M1.86BCNY−0.05CNY797
300297BLUEDON INFORMATIO
1.46CNY0.69%0.01CNY
ปานกลาง
30.391M44.371M1.809BCNY−1.18CNY449
300336SHANGHAI NEW CULTU
1.90CNY1.06%0.02CNY
มีแรงซื้อ
8.503M16.156M1.516BCNY−0.68CNY125
300343LECRON INDUSTRIAL
10.85CNY−0.91%−0.10CNY
มีแรงซื้อ
17.613M191.104M12.361BCNY12.150.90CNY725
300347HANGZHOU TIGERMED
113.60CNY−4.14%−4.90CNY
ปานกลาง
8.418M956.247M95.114BCNY37.983.12CNY8.326K
300355M-GRASS ECOLOGY AN
3.34CNY−0.89%−0.03CNY
มีแรงซื้อ
20.865M69.69M5.406BCNY24.670.14CNY1.012K
300492HUATU CENDES CO
51.50CNY2.41%1.21CNY
มีแรงซื้อ
1.05M54.067M7.017BCNY523.310.10CNY224
300494HUBEI CENTURY NETW
16.39CNY0.31%0.05CNY
มีแรงซื้อ
8.85M145.045M4.384BCNY21.490.76CNY570
300495MISHO ECOLOGY & LA
2.29CNY−5.76%−0.14CNY
มีแรงขายรุนแรง
30.502M69.85M1.638BCNY−0.94CNY330
300536WUHAN NUSUN LANDSC
14.26CNY−0.07%−0.01CNY
มีแรงขาย
1.665M23.739M4.185BCNY1902.670.01CNY118
300556SILKROAD VISION TE
21.15CNY−0.19%−0.04CNY
มีแรงซื้อ
8.037M169.977M2.498BCNY57.960.39CNY2.717K
300621SHENZHEN WEIYE DEC
8.90CNY0.00%0.00CNY
มีแรงซื้อ
1.251M11.131M1.852BCNY364.750.02CNY2.157K
300649HANGZHOU LANDSCAPE
20.55CNY1.33%0.27CNY
มีแรงซื้อ
3.098M63.657M2.685BCNY78.000.26CNY298
300662BEIJING CAREER INT
48.70CNY−2.19%−1.09CNY
มีแรงขาย
1.629M79.35M9.705BCNY34.771.43CNY3.384K
300668SHENZHEN JIANG AND
21.24CNY−0.19%−0.04CNY
มีแรงซื้อ
711.4K15.11M2.554BCNY150.180.14CNY878
300675SHENZHEN INSTITUTE
15.95CNY1.21%0.19CNY
มีแรงซื้อ
3.097M49.405M2.311BCNY36.360.43CNY907
300688DARK HORSE VENTURE
19.49CNY−5.57%−1.15CNY
มีแรงซื้อ
19.5M380.052M3.455BCNY−0.37CNY832
300725PHARMABLOCK SCIENC
82.50CNY−2.24%−1.89CNY
มีแรงขาย
3.766M310.716M16.707BCNY57.461.48CNY1.735K
300732HENAN COMMUNICATIO
9.61CNY0.00%0.00CNY
มีแรงซื้อ
2.127M20.442M3.073BCNY11.470.89CNY2.877K
300759PHARMARON BEIJING
71.00CNY−4.98%−3.72CNY
มีแรงขาย
16.875M1.198B83.144BCNY60.811.33CNY14.923K
300781GUANGDONG INSIGHT
21.75CNY3.33%0.70CNY
มีแรงซื้อ
7.618M165.681M2.313BCNY56.570.37CNY631
300795ZHEJIANG MEORIENT
50.62CNY−2.47%−1.28CNY
มีแรงซื้อ
947K47.937M5.243BCNY−0.29CNY643
300797NCS TESTING TECHNO
17.40CNY−1.42%−0.25CNY
มีแรงซื้อ
1.687M29.348M4.501BCNY49.630.36CNY1.04K
300803BEIJING COMPASS TE
55.87CNY−2.50%−1.43CNY
มีแรงซื้อ
7.929M442.977M23.319BCNY71.110.81CNY1.711K
300805GUANGDONG BRANDMAX
7.48CNY0.13%0.01CNY
มีแรงซื้อ
3.374M25.241M3.162BCNY−0.15CNY11.37K
300844S.P.I LANDSCAPE DE
25.25CNY−1.33%−0.34CNY
มีแรงซื้อ
775.074K19.571M1.654BCNY−1.39CNY1.88K
300859WESTERN REGIONS TO
29.26CNY1.67%0.48CNY
มีแรงขาย
5.138M150.344M4.461BCNY−0.09CNY526
300860BEIJING FUNSHINE C
53.36CNY−1.57%−0.85CNY
มีแรงซื้อ
881.75K47.05M7.445BCNY178.680.30CNY312
300864ACADEMY OF ENVIRON
20.77CNY1.17%0.24CNY
มีแรงซื้อ
1.438M29.861M3.183BCNY26.910.76CNY746
300887PONY TESTING INTER
36.06CNY−1.58%−0.58CNY
มีแรงซื้อ
1.221M44.047M10.508BCNY31.941.15CNY7.286K
300901ZHEJIANG ZOENN DES
9.38CNY−0.32%−0.03CNY
มีแรงซื้อ
1.242M11.645M2.258BCNY33.860.28CNY819
300915SHANGHAI HI-ROAD F
43.05CNY−1.80%−0.79CNY
มีแรงซื้อ
499.8K21.516M3.946BCNY40.511.08CNY846
300916SHENZHEN LONGTECH
50.18CNY−1.76%−0.90CNY
มีแรงซื้อ
1.158M58.124M4.894BCNY27.891.83CNY1.288K
300938EMTEK(SHENZHEN)CO
39.16CNY0.67%0.26CNY
มีแรงซื้อ
970.267K37.996M4.426BCNY37.601.03CNY1.254K
300948QINGDAO GREENSUM E
13.31CNY0.30%0.04CNY
ปานกลาง
878.592K11.694M1.858BCNY26.830.49CNY337
300949SHENZHEN L&A DESIG
37.10CNY−0.80%−0.30CNY
มีแรงซื้อ
2.106M78.135M2.244BCNY−0.40CNY1.75K
300961HYNAR WATER GROUP
10.99CNY−0.09%−0.01CNY
ปานกลาง
1.037M11.4M1.95BCNY337.420.03CNY841
300977SHENZHEN RIDGE ENG
20.51CNY0.00%0.00CNY
มีแรงซื้อ
523.867K10.745M2.072BCNY53.370.38CNY2.371K
300995GUANGDONG KITECH N
19.74CNY0.41%0.08CNY
มีแรงซื้อ
564.007K11.133M1.655BCNY91.190.22CNY376
301019NINGBO COLOR MASTE
20.76CNY−0.67%−0.14CNY
มีแรงซื้อ
271.059K5.627M1.633BCNY22.900.91CNY315
301098JINPU LANDSCAPE AR
17.40CNY0.81%0.14CNY
มีแรงซื้อ
1.36M23.657M1.823BCNY461
301102MEGA-INFO MEDIA CO
39.05CNY1.96%0.75CNY
มีแรงซื้อ
1.46M57.025M7.66BCNY336
301107CHONGQING YUXIN PI
29.31CNY−0.34%−0.10CNY
มีแรงซื้อ
466.301K13.667M2.159BCNY1.098K
301117JIAYUAN SCIENCE AN
77.06CNY−1.51%−1.18CNY
ปานกลาง
1.646M126.878M7.219BCNY86.050.91CNY177
301169BEIJING DATAWAY HO
41.33CNY7.74%2.97CNY
มีแรงซื้อรุนแรง
7.076M292.444M2.771BCNY80.400.48CNY878
301171EASY CLICK WORLDWI
21.15CNY4.86%0.98CNY
มีแรงซื้อรุนแรง
15.018M317.64M9.518BCNY804
301189SHENZHEN AONI ELEC
31.18CNY−1.52%−0.48CNY
มีแรงซื้อ
532.972K16.618M3.638BCNY46.530.68CNY1.217K
301197HEBEI GONGDA KEYA
23.05CNY3.69%0.82CNY
มีแรงซื้อ
2.205M50.83M2.68BCNY492
301228SEP ANALYTICAL (SH
16.60CNY−0.66%−0.11CNY
ปานกลาง
716.127K11.888M2.005BCNY−0.01CNY1.094K
301230PHARMARESOURCES (S
65.47CNY−3.12%−2.11CNY
มีแรงซื้อ
1.391M91.083M1.11BCNY820