บริการเชิงพาณิชย์ (ภาค)

89
หุ้น
962.690B
เงินทุนของตลาด
44.368M
ปริมาณการซื้อขาย
+0.01%
เปลี่ยนแปลง
−14.35%
ประสิทธิภาพ เดือน
+4.86%
ประสิทธิภาพ ปี
+0.91%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
000038 SHN CAPSTONE INDL
8.55-0.00%-0.00แนะนำให้ขาย24.300K4.470B-4.91246.00บริการด้านโฆษณา/การตลาด
000812 SHAANXI JINYE SCIE
2.97-1.33%-0.04แนะนำให้ขาย71.300K2.314B101.010.031616.00การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์
002117 TUNGKONG INC
11.410.09%0.01ขาย156.700K6.221B0.49การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์
002181 GUANGDONG GUANGZHO
4.57-1.30%-0.06แนะนำให้ขาย32.400K5.376B64.040.072108.00บริการด้านโฆษณา/การตลาด
002183 ETERNAL ASIA SUPPL
3.97-1.00%-0.04แนะนำให้ขาย240.300K8.512B0.04บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
002191 SHENZHEN JINJIA GR
9.10-1.41%-0.13ขาย153.200K13.521B0.59การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์
002210 SHENZHEN FEIMA INT
1.05-2.78%-0.03แนะนำให้ขาย444.700K1.785B-1.75433.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
002229 HONGBO CO LTD
6.69-1.33%-0.09ขาย21.000K3.379B0.07การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์
002315 FOCUS TECHNOLOGY
15.38-2.35%-0.37ขาย27.510K4.812B24.770.642060.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
002369 SHENZHEN ZOWEE TEC
10.77-5.61%-0.64ขาย1.411M6.469B0.09บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
002400 GUANGDONG ADV GP
2.84-0.70%-0.02แนะนำให้ขาย329.100K4.986B33.920.082467.00บริการด้านโฆษณา/การตลาด
002405 NAVINFO CO LTD
14.70-2.20%-0.33ขาย319.900K29.482B0.18บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
002415 HANGZHOU HIKVISION
27.80-2.11%-0.60แนะนำให้ขาย601.200K265.398B1.34บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
002420 GUANGZHOU ECHOM SC
3.56-2.47%-0.09ขาย60.000K1.464B9.760.37การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์
002558 GIANT NETWORK GROU
16.58-1.31%-0.22แนะนำให้ขาย20.600K32.665B0.42บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
002599 BEIJING SHENGTONG
4.39-0.45%-0.02แนะนำให้ขาย29.700K2.348B0.26การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์
002659 BEIJING KAIWEN EDU
5.45-0.73%-0.04แนะนำให้ขาย23.800K2.737B0.08บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
002712 SIMEI MEDIA CO LTD
6.13-0.97%-0.06ขาย9.800K3.369B74.520.08บริการด้านโฆษณา/การตลาด
002751 SHENZHEN ESUN DISP
22.90-1.93%-0.45แนะนำให้ขาย59.800K3.555B0.33การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์
002769 SHENZHEN PROLTO SU
7.08-1.39%-0.10แนะนำให้ขาย6.900K2.680B0.17บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
002775 SHENZHEN WENKE LAN
5.23-1.32%-0.07แนะนำให้ขาย27.600K2.667B0.49บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
002799 XI AN GLOBAL PRINT
15.84-1.98%-0.32ขาย5.700K2.424B0.44บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
002821 ASYMCHEM LABORATOR
167.84-1.75%-2.99ขาย18.100K38.779B2.42บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
002836 GUANGDONG NEW GRAN
10.18-0.68%-0.07ขาย3.300K1.640B0.22การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์
002878 BEIJING YUANLONG Y
29.73-3.66%-1.13ขาย19.400K3.970B0.90บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
002887 TIANJIN LVYIN LAND
17.02-1.45%-0.25ซื้อ10.200K3.592B1.01บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
002915 ZHEJIANG ZHONGXIN
22.29-1.46%-0.33แนะนำให้ขาย1.800K3.216B-0.42บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
002967 GUANGZHOU GRG METR
34.67-2.58%-0.92แนะนำให้ขาย34.400K11.768B97.480.38บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
300012 CENTRE TESTING GRO
14.88-2.43%-0.37ขาย111.593K25.277B0.29บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
300056 XIAMEN ZHONGCHUANG
5.51-1.96%-0.11แนะนำให้ขาย8.700K2.144B0.02บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
300058 BLUEFOCUS INTELLIG
5.83-1.35%-0.08แนะนำให้ขาย491.513K14.568B0.29บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
300059 EAST MONEY INFORMA
16.20-2.64%-0.44ขาย2.419M111.748B0.28สิ่งพิมพ์/บริการทางการเงิน
300071 SPEARHEAD INTEGR G
2.47-0.40%-0.01แนะนำให้ขาย32.400K1.665B0.02บริการด้านโฆษณา/การตลาด
300155 GUANGDONG ANJUBAO
6.60-2.08%-0.14ขาย101.356K3.662B0.13บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
300197 SHENZHEN TECHAND E
3.07-1.29%-0.04ขาย189.700K7.297B-0.38บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
300295 EVERYDAY NETWORK
14.86-4.25%-0.66แนะนำให้ซื้อ20.516M2.841B0.53บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
300352 BEIJING VRV SOFTWA
8.03-2.07%-0.17ขาย260.800K11.889B540.250.02บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
300355 INNER MONGOLIA M-G
2.97-1.00%-0.03แนะนำให้ขาย44.300K4.813B100.670.03บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
300364 COL DIGITAL PUBLIS
3.48-0.57%-0.02แนะนำให้ขาย68.000K2.389B-0.75การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์
300419 BEIJING INTERACT T
6.33-2.31%-0.15ซื้อ120.600K2.383B-0.08บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
300492 HUATU CENDES CO
39.91-0.40%-0.16แนะนำให้ขาย5003.311B0.26บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
300494 HUBEI CENTURY NETW
12.88-2.57%-0.34แนะนำให้ขาย27.100K3.173B0.20บริการด้านโฆษณา/การตลาด
300495 MISHO ECOLOGY & LA
9.93-0.20%-0.02แนะนำให้ขาย525.400K6.709B0.32บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
300496 THUNDER SOFTWARE T
53.41-2.02%-1.10ขาย99.512K21.941B93.690.594909.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
300536 WUHAN NUSUN LANDSC
7.14-0.28%-0.02ขาย1.733M2.094B0.18บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
300597 JILIN JLU COMMUNIC
12.60-7.89%-1.08ขาย554.700K3.283B0.17บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
300621 SHENZHEN WEIYE DEC
10.03-1.08%-0.11ขาย17.250K2.069B0.41บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
300635 SINODAAN CO LTD
20.03-2.53%-0.52ซื้อ21.500K2.788B0.45บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
300649 HANGZHOU LANDSCAPE
17.85-0.56%-0.10ขาย6.000K2.298B0.51บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
300662 BEIJING CAREER INT
33.880.15%0.05ขาย2.600K6.167B0.83บริการด้านบุคลากร
300668 SHENZHEN JIANG AND
15.31-1.03%-0.16แนะนำให้ขาย3.600K1.645B0.79บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
300675 SHENZHEN INSTITUTE
12.90-1.23%-0.16แนะนำให้ขาย10.000K1.915B0.24บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
300688 DARK HORSE VENTURE
20.65-1.90%-0.40แนะนำให้ขาย8.400K2.004B131.620.16บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
300759 PHARMARON BEIJING
59.903.58%2.07แนะนำให้ซื้อ183.400K45.940Bบริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
300781 GUANGDONG INSIGHT
26.40-1.86%-0.50ขาย11.800K2.274B0.71บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
300788 CITIC PRESS CORPOR
40.60-2.17%-0.90ขาย19.300K7.891B29.471.321645.00การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์
300795 ZHEJIANG MEORIENT
22.00-2.22%-0.50ขาย41.400K2.254B484.00บริการด้านโฆษณา/การตลาด
300797 NCS TESTING TECHNO
15.25-3.17%-0.50แนะนำให้ขาย64.800K3.909Bบริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
300803 BEIJING COMPASS TE
49.30-4.22%-2.17แนะนำให้ขาย65.200K20.845Bบริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
300805 GUANGDONG BRANDMAX
25.38-6.10%-1.65ขาย235.100K11.440Bบริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
600209 LAWTON DEVELOPMENT CO.,LTD.
3.222.88%0.09แนะนำให้ซื้อ8.326M1.414B96.600.03296.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
600381 QINGHAI SPRING MEDICINAL RESOURCES TECHNOLOGY CO.,LTD
4.70-0.42%-0.02แนะนำให้ขาย2.008M2.759B-0.04494.00บริการด้านโฆษณา/การตลาด
600654 CHINA SECURITY CO., LTD
2.170.00%0.00ซื้อ5.463M2.784B-1.6812256.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
600681 BESTSUN RNREGY
5.450.93%0.05ขาย2.631M7.763B8.220.662491.00การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์
600716 JIANGSU PHOENIX PROPERTY INVESTMENT
3.88-0.77%-0.03แนะนำให้ขาย3.503M3.632B5.750.68122.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
600836 SHANGHAI JIELONG GROUP INDUSTRY CORPORATION LIMITED
5.383.46%0.18ซื้อ18.729M3.566B-0.102023.00การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์
600880 CHENGDU B-RAY MEDIA CO.,LTD
4.16-4.81%-0.21ซื้อ82.215M4.548B0.06การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์
601515 SHANTOU DONGFENG PRINTING CO.,LTD.
6.14-1.76%-0.11แนะนำให้ขาย5.531M8.193B11.110.563000.00การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์
603005 CHINA WAFER LEVEL CSP CO., LTD
87.813.03%2.58ขาย19.247M20.168B180.730.47881.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
603007 FLOWER KING ECO-ENGINEERING INC
6.130.16%0.01แนะนำให้ขาย1.879M2.019B25.890.24787.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
603018 CHINA DESIGNGROUPCO.,LTD.
12.090.83%0.10ซื้อ16.441M5.555B10.741.125254.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
603058 GUI ZHOU YONGJI PRINTING CO.,LTD
6.66-0.45%-0.03ขาย1.632M2.778B25.550.26498.00การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์
603060 CHINA BUILDING MATERIAL TEST & CERTIFICATION GROUP
19.120.05%0.01ขาย860.880K5.889B33.030.582009.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
603183 SUZHOU INSTITUTE OF BUILDING SCIENCE GROUP
9.340.54%0.05แนะนำให้ขาย2.201M1.766B24.640.381137.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
603217 YUANLI CHEMICAL GROUP CO.,LTD.
40.18-0.35%-0.14แนะนำให้ขาย379.607K3.658B687.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
603316 CHENGBANG ECO-ENVIRONMENT
11.81-1.75%-0.21ซื้อ3.694M2.401B66.040.18666.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
603357 ANHUI TRANSPORT CONSULTING & DESIGN INSTITUTE
9.962.05%0.20ขาย5.598M4.527B11.960.821616.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
603388 YUANCHENG ENVIRONMENT
7.28-0.27%-0.02แนะนำให้ขาย1.340M2.050B14.280.51583.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
603528 DUOLUN TECHNOLOGY
7.79-1.77%-0.14ซื้อ11.460M4.845B36.290.221220.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
603598 INLY MEDIA
12.00-1.15%-0.14ขาย7.467M3.214B48.600.25456.00บริการด้านโฆษณา/การตลาด
603693 JIANGSU NEW ENERGY DEVELOPMENT
8.630.47%0.04ขาย1.556M5.333B23.830.36616.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
603717 TIANYU ECO-ENVIRONMENT CO.,LTD.
7.770.52%0.04ขาย2.154M1.879B24.180.32697.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
603729 SHANGHAI LONGYUN MEDIA GROUP CO., LTD
14.19-0.49%-0.07แนะนำให้ขาย889.045K1.324B-0.48194.00บริการด้านโฆษณา/การตลาด
603825 HYLINK DIGITAL SOLUTION CO.,LTD
23.34-0.09%-0.02ขาย5.502M5.250B39.920.632105.00บริการด้านโฆษณา/การตลาด
603828 SUZHOU KELIDA BUILDING& DECORATION CO.,LTD
4.440.23%0.01แนะนำให้ขาย3.298M2.457B78.270.061032.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
603955 DAQIAN ECOLOGY & ENVIRONMENT GROUP CO., LTD
17.204.75%0.78แนะนำให้ซื้อ3.335M1.945B18.800.87484.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
688099 AMLOGIC (SHANGHAI)
50.68-0.12%-0.06ขาย965.983K20.836B763.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
688128 CHINA NATIONAL ELECTRIC APPARATUS RESEARCH INSTITUTE CO., LTD.
18.70-0.80%-0.15แนะนำให้ขาย1.267M7.564B1900.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
688202 SHANGHAI MEDICILON INC.
70.15-0.23%-0.16ขาย473.312K4.349B939.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ