เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ (ภาค)

703
หุ้น
9880.496B
เงินทุนของตลาด
20.729M
ปริมาณการซื้อขาย
−0.07%
เปลี่ยนแปลง
−2.86%
ประสิทธิภาพ เดือน
+10.13%
ประสิทธิภาพ ปี
+10.58%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส เบาบาง
(TTM)
การเติบโตของกำไรต่อหุ้นปรับลด %
(TTM YoY)
ผลตอบแทนเงินปันผล %
(TTM)
ภาค
Analyst Rating
000004SHENZHEN GUOHUA NE
16.55 CNY−0.54%18.616M2.003B CNY−4.42 CNY−24.99%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
000020S/Z ZHONGHENG HUAF
11.46 CNY−0.61%778.6K2.313B CNY352.620.03 CNY2.85%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
000021SHENZHEN KAIFA TEC
17.48 CNY−0.29%13.562M27.56B CNY54.540.32 CNY−47.79%0.74%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
000032SHENZHEN SED INDUS
21.57 CNY−1.19%10.157M25.718B CNY1172.280.02 CNY0.35%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
000034DIGITAL CHINA GROU
28.39 CNY4.03%25.633M17.476B CNY17.671.61 CNY36.70%1.68%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
000050TIANMA MICROELECTR
9.11 CNY−0.22%2.905M22.439B CNY−0.68 CNY−334.67%0.77%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงขาย
000058SHN SEG CO
6.98 CNY−0.43%24.287M7.725B CNY48.270.14 CNY0.13%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
000063ZTE CORP
33.41 CNY3.02%69.007M146.377B CNY17.651.89 CNY22.00%1.24%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
000066CHINA GREATWALL TE
10.39 CNY−0.57%16.898M33.774B CNY−0.07 CNY−147.87%0.07%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
000100TCL TECHNOLOGY GRO
3.91 CNY−1.26%113.635M74.79B CNY−0.01 CNY−102.37%3.42%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
000413DONGXU OPTOELECTRO
1.87 CNY0.00%21.1M10.519B CNY−0.19 CNY58.54%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
000509HUASU HOLDINGS
3.48 CNY0.00%3.138M3.799B CNY150.000.02 CNY0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
000519NORTH INDUSTRIES G
14.83 CNY−0.20%5.151M21.014B CNY92.690.16 CNY−74.09%0.36%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
000536CPT TECHNOLOGY (G
3.57 CNY−1.38%195.863M10.317B CNY−0.57 CNY−207.35%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
000541FOSHAN ELECTRICAL
5.47 CNY−0.73%3.838M6.319B CNY30.850.18 CNY−20.60%1.81%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
000547ADDSINO CO LTD
8.54 CNY0.23%5.748M13.715B CNY−0.30 CNY−194.43%0.41%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
000636FENGHUA ADV TECH
14.29 CNY−0.28%1.943M16.754B CNY882.100.02 CNY−98.11%1.48%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
000670INFOTMIC CO LTD
5.93 CNY−0.84%5.707M4.892B CNY−0.02 CNY−777.14%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
000682D/F ELECTRONICS CO
8.03 CNY−0.86%2.763M10.927B CNY22.720.35 CNY23.86%0.92%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
000697LIGEANCE AEROSPACE
5.32 CNY−2.21%2.968M4.129B CNY−1.16 CNY−27.02%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
000725BOE TECHNOLOGY GP
3.76 CNY−0.79%107.689M143.005B CNY83.560.05 CNY−91.20%1.60%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
000727TPV TECHNOLOGY CO
2.27 CNY−0.87%24.655M10.554B CNY0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
000733CHINA ZHENHUA SCIE
82.72 CNY−1.37%2.405M42.934B CNY16.285.08 CNY16.78%1.39%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
000738AECC AERO-ENGINE C
21.33 CNY0.00%2.301M28.29B CNY38.400.56 CNY19.03%0.25%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
000768AVIC XI'AN AIRCRA
22.89 CNY0.04%5.791M65.26B CNY104.620.22 CNY−24.26%0.43%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
000810SKYWORTH DIGITAL C
13.23 CNY0.92%5.965M15.32B CNY23.260.57 CNY−0.16%1.50%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
000823GUANGDONG GOWORLD
8.95 CNY0.22%2.15M4.828B CNY16.010.56 CNY−19.02%1.11%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
000836TIANJIN FUTONG INF
2.58 CNY1.18%11.133M3.118B CNY−0.03 CNY−150.99%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
000839CITIC GUOAN INFO
2.19 CNY−3.10%14.236M8.428B CNY−0.28 CNY26.54%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
000851GOHIGH NETWORKS CO
6.22 CNY3.84%127.881M7.229B CNY−0.21 CNY−187.93%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
000892H AND R CENTURY UN
3.70 CNY−1.07%4.116M3.757B CNY−0.06 CNY82.51%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
000925UNITTEC CO LTD
7.68 CNY3.64%21.536M4.027B CNY−0.06 CNY−117.27%0.68%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
000938UNISPLENDOUR CO. L
24.31 CNY1.25%22.773M68.756B CNY31.310.78 CNY1.82%0.42%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
000977IEIT SYSTEMS CO LT
36.33 CNY4.01%81.117M51.456B CNY37.930.96 CNY−35.29%0.43%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
000997NEWLAND DIGITAL TE
18.04 CNY−0.93%2.645M18.472B CNY−0.05 CNY−108.50%1.37%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
001229GUANGDONG AVCIT TE
29.46 CNY−0.64%302.7K2.994B CNY35.880.82 CNY1.34%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
001269INNER MONGOLIA OJI
45.32 CNY−0.57%773.715K8.869B CNY14.233.18 CNY215.97%0.55%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
001270ZHEJIANG CHENGCHAN
80.48 CNY−0.15%859.24K12.745B CNY72.991.10 CNY0.32%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
001309SHENZHEN TECHWINSE
75.73 CNY−2.16%666.38K2.176B CNY−0.42 CNY0.17%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
001314EMDOOR INFORMATION
37.70 CNY−0.82%600.4K5.388B CNY1.30%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
002017EASTCOMPEACE TECH
10.52 CNY−0.57%3.592M6.124B CNY47.280.22 CNY162.07%0.56%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
002025GUIZHOU SPACE APPL
57.30 CNY−0.05%689.5K26.207B CNY38.451.49 CNY24.79%0.65%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
002028SIEYUAN ELECTRIC C
48.86 CNY−0.79%1.031M38.318B CNY29.201.67 CNY19.73%0.60%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
002036LIANCHUANG ELECTRO
9.18 CNY−1.08%10.532M10.079B CNY−0.28 CNY−357.33%0.10%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
002049UNIGROUP GUOXIN MI
87.35 CNY1.22%6.118M74.97B CNY26.323.32 CNY23.99%0.26%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
002052SHENZHEN COSHIP EL
1.90 CNY−2.06%3.173M1.447B CNY−0.07 CNY74.58%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
002058SHANGHAI WELLTECH
10.90 CNY−0.73%1.234M1.591B CNY−0.14 CNY−620.80%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
002079SUZHOU GOOD-ARK EL
11.47 CNY−0.52%3.169M9.42B CNY32.270.36 CNY17.76%0.25%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
002089NEW SEA UNION TECH
1.36 CNY4.62%75.664M1.693B CNY−0.22 CNY−379.72%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
002090WISCOM SYSTEM CO
9.77 CNY−0.41%2.197M3.777B CNY105.970.09 CNY−69.92%0.25%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
002104HENGBAO CO. LTD.
7.89 CNY0.00%4.072M5.556B CNY37.880.21 CNY98.95%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
002106SHENZHEN LAIBAO HI
8.97 CNY−0.55%3.536M6.416B CNY19.870.45 CNY−28.07%2.20%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
002121SHENZHEN CLOU ELEC
5.40 CNY−0.37%7.595M10.55B CNY−0.06 CNY88.18%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
002129TCL ZHONGHUAN RENE
22.40 CNY−0.18%22.059M93.33B CNY10.732.09 CNY36.57%0.35%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
002134TIANJIN PRINTRONIC
9.89 CNY0.00%1.489M2.444B CNY106.570.09 CNY−19.37%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
002137SHENZHEN SEA STAR
6.19 CNY−0.32%3.986M4.726B CNY76.890.08 CNY0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
002138SZ SUNLORD ELECTRO
26.72 CNY0.45%2.066M21.775B CNY53.690.50 CNY−40.42%0.74%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
002139SHENZHEN TOPBAND C
10.33 CNY−0.77%3.662M13.162B CNY21.370.48 CNY55.10%0.57%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
002151BEIJING BDSTAR NAV
30.23 CNY0.03%2.166M15.084B CNY165.100.18 CNY−42.44%0.19%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงขายรุนแรง
002152GRG BANKING EQUIPM
11.79 CNY−0.42%5.588M29.527B CNY32.960.36 CNY3.02%1.68%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
002156TONGFU MICROELECTR
18.93 CNY0.16%16.091M25.166B CNY−0.02 CNY−103.36%0.51%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
002161INVENGO INFORMATIO
5.43 CNY1.31%8.767M3.896B CNY44.400.12 CNY0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
002177GZ KINGTELLER TECH
4.08 CNY−0.24%10.56M3.128B CNY33.060.12 CNY0.24%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
002179AVIC JONHON OPTR
42.63 CNY−0.07%2.89M90.491B CNY25.421.68 CNY62.52%0.76%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
002180NINESTAR CORP
25.16 CNY−0.47%3.345M36.218B CNY31.280.80 CNY−39.75%0.47%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
002184SHANGHAI HI-TECH C
15.14 CNY−1.37%16.327M6.974B CNY33.160.46 CNY29.72%0.66%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
002185TIANSHUI HUATIAN T
8.92 CNY0.79%9.802M28.583B CNY94.390.09 CNY−78.49%0.29%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
002189COSTAR GROUP CO LT
15.37 CNY0.46%1.104M4.041B CNY−1.03 CNY−486.14%1.44%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
002194WUHAN FINGU ELECTR
10.96 CNY4.68%70.936M7.318B CNY45.010.24 CNY−42.38%2.79%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
002197SHENZHEN ZHENGTONG
9.64 CNY0.21%4.098M4.177B CNY−0.87 CNY−1386.24%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
002199ZJ EAST CRYSTAL EL
7.88 CNY−0.51%1.608M1.948B CNY−0.32 CNY−890.94%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
002214ZHEJIANG DALI TECH
11.84 CNY−0.25%856.202K7.125B CNY−0.44 CNY−200.62%0.42%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
002218SZ TOPRAYSOLAR CO.
4.20 CNY−0.71%2.155M6.019B CNY112.900.04 CNY−50.73%0.70%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
002222CASTECH INC
26.41 CNY−0.64%9.478M11.53B CNY51.860.51 CNY4.22%0.93%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
002231ALLWIN TELECOMMUNI
6.62 CNY0.61%5.126M2.286B CNY−0.11 CNY−866.42%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
002236ZHEJIANG DAHUA TEC
19.83 CNY−0.65%14.772M64.383B CNY22.660.88 CNY−20.88%1.22%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
002273ZHEJIANG QUARTZ CR
10.24 CNY0.00%5.317M14.245B CNY27.450.37 CNY0.27%1.94%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
002278SHANGHAI SK PETROL
5.70 CNY−0.70%2.642M2.039B CNY−0.04 CNY−150.59%0.87%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
002281ACCELINK TECHNOLOG
28.64 CNY−0.35%22.161M21.37B CNY39.710.72 CNY−17.60%0.60%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
002288GUANGDONG CHAOHUA
4.31 CNY−0.23%2.943M4.053B CNY−0.38 CNY−1314.87%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
002289SHENZHEN SUCCESS E
5.48 CNY−1.44%3.485M1.555B CNY−0.03 CNY59.77%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
002296HENAN SPLENDOR SCI
7.43 CNY1.09%5.584M2.666B CNY32.050.23 CNY−24.86%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
002313SUNSEA AIOT TECHNO
7.14 CNY2.00%2.209M2.553B CNY−2.84 CNY−243.95%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
002335KEHUA DATA CO LTD
29.29 CNY−0.24%2.34M13.676B CNY33.460.88 CNY−3.60%0.17%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
002339INTEGRATED ELECTRO
6.64 CNY−0.75%2.432M3.365B CNY−0.11 CNY2.10%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
002362HANWANG TECHNOLOGY
21.40 CNY−2.15%4.212M5.226B CNY−0.58 CNY−588.26%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
002369SHENZHEN ZOWEE TEC
5.51 CNY9.98%23.092M2.791B CNY−0.34 CNY15.37%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
002376SHANDONG NEW BEIYA
7.37 CNY0.41%2.007M4.956B CNY−0.06 CNY−134.72%2.03%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
002383BEIJING UNISTRONG
6.96 CNY1.46%6.228M5.023B CNY−0.33 CNY−611.16%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
002384SUZHOU DONGSHAN PR
17.20 CNY−0.86%11.379M29.966B CNY12.261.40 CNY16.46%0.63%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
002389AEROSPACE CHUAV CO
19.54 CNY−0.36%4.137M18.419B CNY55.000.36 CNY43.67%0.30%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
002396FUJIAN STAR-NET CO
18.97 CNY1.28%4.437M11.177B CNY23.910.79 CNY−24.01%0.53%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
002401COSCO SHIPPING TEC
18.68 CNY−1.16%3.526M6.91B CNY36.770.51 CNY7.97%0.63%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
002402SHENZHEN H&T INTEL
13.87 CNY−0.22%4.694M13.12B CNY29.520.47 CNY−9.91%0.71%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
002413JIANGSU LEIKE DEFE
5.29 CNY1.54%20.216M6.866B CNY−0.61 CNY−184.24%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
002414WUHAN GUIDE INFRAR
7.51 CNY−0.40%4.298M32.372B CNY86.720.09 CNY−53.39%1.01%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
002415HANGZHOU HIKVISION
32.04 CNY0.09%7.548M290.104B CNY24.071.33 CNY−22.85%2.20%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
002436SHENZHEN FASTPRINT
11.64 CNY0.78%12.728M19.768B CNY101.220.12 CNY−75.14%0.68%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
002439VENUSTECH GROUP IN
26.86 CNY0.15%3.831M24.955B CNY23.611.14 CNY48.40%0.75%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
002441ZHONGYEDA ELECTRIC
9.39 CNY−1.16%1.524M5.157B CNY18.380.51 CNY−36.44%3.70%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์