บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม

บริษัท

บริษัทจีน engaged in one sector: Industrial Services

These บริษัทจีน operate in the same sector, Industrial Services. They're equipped with price, change, and other stats to help you get the most details. The list contains stocks for any strategy: from giants with large caps to cheaper options. Filter the list by any metric you need and check companies' performance in a convenient way.
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
Analyst Rating
000005SHN FOUNTAIN CORP
0.69 CNY+4.55%70.823M5.20698.634M CNY−0.16 CNY−286.85%0.00%
000035CHINA TIANYING INC
3.98 CNY+1.79%30.063M0.649.868B CNY29.390.14 CNY+3.52%0.00%
มีแรงซื้อรุนแรง
000429GUANGDONG PROV EXP
9.91 CNY+2.16%10.735M0.6718.914B CNY14.370.69 CNY−3.75%4.41%
มีแรงซื้อรุนแรง
000498SHANDONG HI-SPEE
5.52 CNY0.00%9.776M0.668.617B CNY3.721.49 CNY−1.21%2.90%
มีแรงซื้อรุนแรง
000505HAINAN JINGLIANG
6.08 CNY−1.30%4.002M0.354.2B CNY34.390.18 CNY−23.46%0.00%
000544CENTRAL PLAINS ENV
6.83 CNY−0.87%6.318M0.526.716B CNY7.780.88 CNY+89.47%2.18%
000546JINYUAN EP CO LTD
5.24 CNY+1.16%18.488M0.644.034B CNY−0.66 CNY−1350.99%0.00%
000548HUNAN INVESTMENT
4.08 CNY−2.86%36.286M1.372.097B CNY25.690.16 CNY+111.17%0.48%
000669JINHONG HOLDINGS G
1.56 CNY+4.70%16.478M0.951.014B CNY−0.06 CNY+94.75%0.00%
000820SHENWU ENERGY SAVI
3.13 CNY−0.63%17.732M0.472.007B CNY−0.06 CNY−516.54%0.00%
000826TUS ENVIRONMENTAL
2.07 CNY+1.47%20.111M0.702.897B CNY−0.73 CNY−86.67%0.00%
000886HAINAN EXPRESSWAY
4.16 CNY+0.73%12.406M0.634.084B CNY24.540.17 CNY+41.25%1.21%
001210KINGFORE ENERGY GP
13.90 CNY+1.24%2.129M0.841.495B CNY16.630.84 CNY−28.71%2.78%
002034WANGNENG ENVIRONME
13.77 CNY−0.15%1.958M0.575.904B CNY9.811.40 CNY+4.51%5.08%
มีแรงซื้อ
002037POLY UNION CHEMICA
5.63 CNY+1.62%10.857M0.912.681B CNY−1.22 CNY−607.18%0.78%
002051CHINA CAMC ENGINEE
7.70 CNY−0.26%26.673M0.519.553B CNY26.960.29 CNY−7.06%1.55%
มีแรงซื้อ
002060GUANGDONG CONST EN
4.16 CNY−0.95%18.344M0.6015.768B CNY10.780.39 CNY+33.61%3.57%
มีแรงซื้อรุนแรง
002061ZHEJIANG COMMUNICA
3.70 CNY0.00%18.86M0.589.617B CNY7.170.52 CNY+1.76%3.28%
มีแรงซื้อรุนแรง
002062HONGRUN CONSTRUCT
3.72 CNY+0.27%7.624M0.554.09B CNY10.320.36 CNY+8.29%2.70%
002081SUZHOU GOLD MANTIS
3.51 CNY+0.29%14.509M0.669.143B CNY10.000.35 CNY2.86%
มีแรงซื้อ
002116CHINA HAISUM ENGIN
9.75 CNY+0.31%27.429M0.674.533B CNY18.030.54 CNY+2.64%1.91%
มีแรงซื้อ
002140EAST CN ENG S&T CO
7.03 CNY+0.72%6.27M0.544.873B CNY15.040.47 CNY−6.41%1.43%
002178S/H YANHUA SMART G
4.85 CNY+4.08%70.858M1.043.319B CNY−0.18 CNY−5238.24%0.00%
002200YCIC ECO-TECHNOLOG
6.90 CNY+5.02%1.726M0.761.21B CNY267.440.03 CNY0.00%
002207XINJIANG ZHUNDONG
4.38 CNY+1.39%9.543M0.811.132B CNY−0.12 CNY−191.43%0.00%
002307XINJIANG BEIXIN RO
3.94 CNY−0.76%8.087M0.585.035B CNY190.340.02 CNY−55.29%0.00%
002325SHENZHEN HONGTAO G
1.51 CNY+2.03%224.762M1.622.589B CNY−0.40 CNY+1.88%0.00%
002353YANTAI JEREH OILFI
28.56 CNY+0.04%7.004M0.6729.143B CNY1.16%
มีแรงซื้อรุนแรง
002375ZHEJIANG YASHA DEC
3.75 CNY+1.08%9.907M0.434.882B CNY24.300.15 CNY0.38%
002482SHENZHEN GRANDLAN
1.74 CNY−1.14%10.896M1.076.601B CNY−3.71 CNY+5.05%0.00%
002490SHANDONG MOLONG PE
2.99 CNY+2.40%20.809M1.632.044B CNY−0.51 CNY+23.17%0.00%
002542CHINA ZHONGHUA GEO
2.02 CNY0.00%18.22M0.273.648B CNY−0.46 CNY−36.07%0.00%
002551SHENZHEN GLORY MED
2.62 CNY+2.34%18.153M0.732.763B CNY−0.30 CNY−307.86%0.00%
002554CHINA OIL HBP SCIE
2.51 CNY+0.40%12.811M0.614.459B CNY20.990.12 CNY+96.71%0.48%
002573BEIJING SPC ENVIRO
4.49 CNY−1.32%6.671M0.636.526B CNY18.550.24 CNY−42.22%2.20%
002586ZHEJIANG RECLAIM C
3.00 CNY+0.33%3.383M0.543.421B CNY−0.68 CNY−746.25%0.00%
002628CHENGDU RD & BRIDG
2.48 CNY+0.40%11.633M0.471.845B CNY30.470.08 CNY0.93%
002672DONGJIANG ENVIRONM
4.21 CNY−0.47%3.6M0.333.846B CNY−0.82 CNY−683.16%0.00%
002683GUANGDONG HONGDA H
17.82 CNY+1.02%5.936M0.5713.402B CNY20.020.89 CNY+25.36%1.70%
มีแรงซื้อรุนแรง
002700XINJIANG HAOYUAN N
4.69 CNY+0.43%1.304M0.931.932B CNY17.970.26 CNY1.28%
002717LINGNAN ECO&CULTUR
2.20 CNY+3.77%48.321M1.323.548B CNY−0.77 CNY−204.77%0.00%
002718ZHEJIANG YOUPON IN
10.67 CNY+3.59%2.765M0.991.354B CNY18.930.56 CNY4.66%
002761ZHEJIANG CONSTRUCT
8.99 CNY+0.22%19.577M0.539.7B CNY20.780.43 CNY−59.90%2.23%
002775GUANGDONG WENKE GR
2.31 CNY+1.32%22.064M1.251.375B CNY−0.66 CNY+81.05%0.00%
002789SHENZHEN JIANYI DE
8.41 CNY+2.56%5.036M0.661.309B CNY93.650.09 CNY0.00%
002811SHENZHEN CHENG CHU
5.80 CNY+5.26%10.852M1.621.499B CNY−0.40 CNY−55.39%0.00%
002822SHENZHEN ZHONGZHUA
2.54 CNY+2.01%28.419M1.181.777B CNY−0.11 CNY−6.06%0.00%
002828XINJIANG BEIKEN EN
7.44 CNY−1.98%12.185M1.171.525B CNY−0.40 CNY+59.87%0.00%
002830SHENZHEN MINGDIAOA
9.02 CNY+0.78%4.574M0.941.193B CNY57.670.16 CNY−26.05%1.34%
002856SHENZHEN MAGIC DES
6.77 CNY+1.80%11.899M1.19899.83M CNY−1.16 CNY−22.16%0.00%
002883JIANGSU ZHONGSHE G
8.88 CNY+0.79%15.44M0.861.366B CNY30.440.29 CNY−22.11%0.91%
002941XINJIANG COMMUNICA
11.30 CNY+0.89%9.25M0.557.225B CNY22.600.50 CNY+13.30%0.89%
002949SHENZHEN CAPOL INT
9.50 CNY−0.31%6.768M1.271.868B CNY18.920.50 CNY−1.28%3.15%
มีแรงซื้อรุนแรง
002973QIAOYIN CITY MANAG
8.32 CNY+0.73%3.092M0.703.376B CNY9.140.91 CNY+57.11%1.21%
002989SHENZHEN STRONGTEA
11.47 CNY+4.84%4.197M1.051.988B CNY33.750.34 CNY+69.44%5.48%
003001ZHONGYAN TECHNOLOG
11.26 CNY+2.36%2.609M0.821.387B CNY−0.68 CNY−1130.94%1.38%
003013GUANGZHOU METRO DE
15.20 CNY−0.59%1.478M0.376.116B CNY14.221.07 CNY+47.96%2.94%
มีแรงซื้อรุนแรง
200429GUANGDONG PROV EXP
6.29 HKD+0.16%809.7K1.1618.914B CNY8.210.71 CNY−10.37%7.39%
มีแรงซื้อรุนแรง
200505HAINAN JINGLIANG
2.02 HKD−0.98%55.8K0.604.2B CNY10.230.18 CNY−29.08%0.00%
300021DAYU WATER-SAVING
3.77 CNY−0.53%8.244M0.673.203B CNY36.920.10 CNY−27.95%2.64%
300084HAIMO TECHNOLOGIES
5.35 CNY+0.56%6.022M0.502.095B CNY33.750.16 CNY0.00%
มีแรงซื้อรุนแรง
300187YONKER ENVIRONMENT
4.11 CNY−1.44%5.092M0.672.692B CNY−0.58 CNY−620.43%0.00%
300190WELLE ENVIRONMENTA
3.03 CNY−0.33%7.112M0.532.431B CNY−0.60 CNY−922.24%1.65%
มีแรงซื้อรุนแรง
300198FUJIAN NEWCHOICE P
1.57 CNY+3.97%31.07M1.041.558B CNY−0.22 CNY−5.45%0.00%
300284JSTI GROUP
4.85 CNY0.00%8.146M0.626.037B CNY11.300.43 CNY+10.14%2.89%
มีแรงซื้อ
300388CECEP GUOZHEN ENVI
5.51 CNY0.00%4.178M0.413.753B CNY9.590.57 CNY+9.76%3.27%
300422ANHUI BOSSCO ENVIR
3.94 CNY+1.81%6.298M0.651.954B CNY−0.71 CNY+49.11%0.00%
300500TUS DESIGN GROUP C
8.48 CNY+3.67%4.856M0.921.423B CNY−0.10 CNY−114.84%1.34%
300517HAIBO HEAVY ENGINE
7.61 CNY+3.26%2.917M0.701.467B CNY100.130.08 CNY−74.19%0.35%
300540SICHUAN SHUDAO EQU
18.49 CNY−1.23%1.592M0.573.085B CNY−0.12 CNY+80.44%0.00%
300560ZHONG FU TONG GROU
12.63 CNY+0.72%6.916M0.942.881B CNY82.440.15 CNY−31.15%0.34%
300564ZHUBO DESIGN CO LT
8.37 CNY+3.72%4.769M0.841.303B CNY12.380.68 CNY−37.16%7.74%
300597JILIN JLU COMMUNIC
6.56 CNY+1.23%5.702M0.741.766B CNY119.060.06 CNY−61.76%0.35%
300635SINODAAN CO LTD
8.16 CNY+4.62%6.527M0.641.063B CNY0.00%
300692ANHUI ZHONGHUAN EN
4.99 CNY−0.20%2.993M0.452.119B CNY14.100.35 CNY−32.79%1.00%
300712FUJIAN YONGFU POWE
18.83 CNY+0.86%1.743M0.663.501B CNY59.850.31 CNY−24.45%0.54%
300746HANJIA DESIGN GROU
6.20 CNY+1.97%5.573M0.901.372B CNY−0.01 CNY−103.97%5.59%
300774BGT GROUP CO LTD
7.43 CNY+0.27%3.576M0.653.029B CNY73.130.10 CNY−72.20%1.35%
มีแรงซื้อรุนแรง
300778SHENZHEN NEW LAND
9.26 CNY+6.19%9.626M1.781.783B CNY88.360.10 CNY−76.00%2.49%
300815EIT ENVIRONMENTAL
12.40 CNY−0.80%3.851M0.624.982B CNY8.631.44 CNY+32.98%3.80%
มีแรงซื้อรุนแรง
300854GAD ENVIRONMENTAL
10.09 CNY+1.51%4.28M0.851.001B CNY44.840.23 CNY−46.67%0.50%
300958BCEG ENVIRONMENTAL
12.28 CNY+1.99%3.854M0.861.887B CNY19.430.63 CNY−7.34%1.50%
300983SHANGHAI URBAN ARC
23.04 CNY+0.74%473.01K0.682.927B CNY310.510.07 CNY−89.33%0.66%
300989LAY-OUT PLANNING C
13.88 CNY+8.86%7.504M1.832.077B CNY128.640.11 CNY−78.83%0.17%
301024SHANGHAI HYP-ARCH
17.93 CNY+3.94%2.123M0.801.097B CNY−1.85 CNY−49.00%0.00%
301027HUALAN GROUP CO LT
7.71 CNY−0.90%5.067M0.711.154B CNY248.710.03 CNY−94.82%0.45%
301038SHENZHEN WATER PLA
13.38 CNY+4.78%5.504M1.402.191B CNY−0.37 CNY−271.09%0.00%
301049ANHUI CHAOYUE ENVI
12.35 CNY+3.61%3.349M1.301.123B CNY−0.90 CNY−484.49%0.00%
301058COFCO TECHNOLOGY &
9.36 CNY+1.30%19.813M0.664.733B CNY26.750.35 CNY−1.96%2.16%
มีแรงซื้อ
301091SHENZHEN URBAN TRA
18.71 CNY+2.46%7.803M0.885.697B CNY34.120.55 CNY+28.91%0.15%
301109HUNAN JUNXIN ENVIR
14.52 CNY−0.41%1.21M0.625.978B CNY11.001.32 CNY+23.21%6.17%
301115CHANGZHOU ARCHITEC
15.49 CNY−0.06%673.892K0.592.79B CNY25.390.61 CNY4.52%
มีแรงซื้อรุนแรง
301127WUHAN TIANYUAN ENV
8.23 CNY+0.12%4.315M0.573.454B CNY12.800.64 CNY+58.43%0.61%
มีแรงซื้อ
301136FUJIAN TENDERING C
8.50 CNY+2.78%4.152M0.832.276B CNY61.770.14 CNY−41.89%1.06%
301158DEZHOU UNITED PETR
11.39 CNY+0.35%2.742M0.881.707B CNY1.41%
301167ANHUI PROVINCIAL
10.82 CNY+1.22%4.345M1.041.197B CNY19.000.57 CNY−20.69%1.67%
301175BEIJING CHINA SCIE
4.59 CNY−1.71%17.047M0.366.874B CNY27.650.17 CNY1.18%
301179JIANGSU ZEYU INTEL
20.52 CNY+1.08%2.099M0.984.855B CNY19.861.03 CNY+1.92%1.42%
มีแรงซื้อรุนแรง
301265HWAXIN ENVIRONMENT
8.01 CNY−0.50%1.463M0.712.439B CNY25.160.32 CNY2.48%
301289SHANGHAI NATIONAL
41.37 CNY+2.00%2.551M0.913.164B CNY42.660.97 CNY0.73%