ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ (ภาค)

64
หุ้น
1985.617B
เงินทุนของตลาด
13.616M
ปริมาณการซื้อขาย
+1.95%
ผลตอบแทนเงินปันผล
−0.70%
เปลี่ยนแปลง
+0.49%
ประสิทธิภาพ เดือน
−7.64%
ประสิทธิภาพ ปี
−2.77%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
AHC AIKCHOL HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
15.802.60%0.40ซื้อ4.200K2.309B18.090.851369.00สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านสุขภาพ
AHC.R AIKCHOL HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
15.802.60%0.40ซื้อ4.200K2.309B18.090.851369.00สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านสุขภาพ
BCH BANGKOK CHAIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY
15.40-1.91%-0.30ขาย10.943M39.152B35.130.455905.00สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านสุขภาพ
BCH.R BANGKOK CHAIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
15.40-1.91%-0.30ขาย10.943M39.152B35.130.455905.00สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านสุขภาพ
BDMS BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES
23.30-2.51%-0.60ขาย34.143M379.819B25.750.9330709.00สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านสุขภาพ
BDMS.F BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES FOREIGN
24.10-0.41%-0.10ขาย10.400K379.819B25.750.9330709.00สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านสุขภาพ
BDMS.R BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NON-VOTING
23.30-2.51%-0.60ขาย34.143M379.819B25.750.9330709.00สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านสุขภาพ
BH BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC COMPANY
136.00-0.37%-0.50ขาย793.200K99.487B30.305.363980.00สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านสุขภาพ
BH.R BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
136.00-0.37%-0.50ขาย793.200K99.487B30.305.363980.00สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านสุขภาพ
BIZ BUSINESS ALIGNMENT PUBLIC COMPANY
2.66-0.00%-0.00ซื้อ48.500K1.064B11.360.23อุปกรณ์ด้านการแพทย์ และจัดจำหน่าย
BIZ.R BUSINESS ALIGNMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.66-0.00%-0.00ซื้อ48.500K1.064B11.360.23อุปกรณ์ด้านการแพทย์ และจัดจำหน่าย
CHG CHULARAT HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.320.00%0.00ขาย28.948M25.520B45.200.053531.00สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านสุขภาพ
CHG.R CHULARAT HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.320.00%0.00ขาย28.948M25.520B45.200.053531.00สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านสุขภาพ
CMR CHIANG MAI RAM MEDICAL BUSINESS
2.260.89%0.02ซื้อ12.300K9.012B33.290.071179.00สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านสุขภาพ
CMR.R CHIANG MAI RAM MEDICAL BUSINESS NON-VOTING
2.260.89%0.02ซื้อ12.300K9.012B33.290.071179.00สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านสุขภาพ
D DENTAL CORPORATION PUBLIC COMPANY
4.980.40%0.02ขาย36.200K992.000M37.770.13สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านสุขภาพ
D.R DENTAL CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.980.40%0.02ขาย36.200K992.000M37.770.13สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านสุขภาพ
EFORL E FOR L AIM PUBLIC COMPANY LIMITED
0.040.00%0.00ขาย482.600K1.289B-0.03อุปกรณ์และเทคโนโลนีด้านเวชภัณฑ์ก้าวหน้า
EFORL.R E FOR L AIM PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.040.00%0.00ขาย482.600K1.289B-0.03อุปกรณ์และเทคโนโลนีด้านเวชภัณฑ์ก้าวหน้า
EKH EKACHAI MEDICAL CARE PUBLIC COMPANY
7.80-0.64%-0.05ซื้อ655.900K4.710B33.670.23639.00สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านสุขภาพ
EKH.R EKACHAI MEDICAL CARE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
7.80-0.64%-0.05ซื้อ655.900K4.710B33.670.23639.00สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านสุขภาพ
KDH THONBURI MEDICAL CENTRE PUBLIC COMPANY
91.000.00%0.00ขาย1.400K1.764B51.951.75345.00สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านสุขภาพ
KDH.R THONBURI MEDICAL CENTRE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
91.000.00%0.00ขาย1.400K1.764B51.951.75345.00สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านสุขภาพ
LDC LDC DENTAL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.000.00%0.00ซื้อ120.300K600.000M-0.05สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านสุขภาพ
LDC.R LDC DENTAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.000.00%0.00ซื้อ120.300K600.000M-0.05สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านสุขภาพ
LPH LADPRAO GENERAL HOSPITAL PUBLIC COMPANY
5.10-0.97%-0.05ขาย186.400K3.708B31.230.16801.00สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านสุขภาพ
LPH.R LADPRAO GENERAL HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.10-0.97%-0.05ขาย186.400K3.708B31.230.16801.00สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านสุขภาพ
M-CHAI MAHACHAI HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
198.502.85%5.50ซื้อ2.400K3.176B33.825.872587.00สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านสุขภาพ
M-CHAI.R MAHACHAI HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
198.502.85%5.50ซื้อ2.400K3.176B33.825.872587.00สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านสุขภาพ
MEGA MEGA LIFESCIENCES PUBLIC COMPANY LIMITED
33.25-1.48%-0.50ซื้อ201.100K29.426B25.821.314823.00ยา
MEGA.R MEGA LIFESCIENCES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
33.25-1.48%-0.50ซื้อ201.100K29.426B25.821.314823.00ยา
NEW WATTANA KARNPAET PUBLIC COMPANY LIMITED
53.502.39%1.25ขาย1.600K535.000M61.430.87589.00สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านสุขภาพ
NEW.R WATTANA KARNPAET PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
53.502.39%1.25ขาย1.600K535.000M61.430.87589.00สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านสุขภาพ
NTV NONTHAVEJ HOSPITAL PUBLIC COMPANY
52.00-0.48%-0.25แนะนำให้ขาย11.300K8.360B22.152.361470.00สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านสุขภาพ
NTV.R NONTHAVEJ HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
52.00-0.48%-0.25แนะนำให้ขาย11.300K8.360B22.152.361470.00สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านสุขภาพ
PR9 PRARAM 9 HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
9.651.58%0.15ขาย364.100K7.470B37.080.261915.00สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านสุขภาพ
PR9.R PRARAM 9 HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.651.58%0.15ขาย364.100K7.470B37.080.261915.00สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านสุขภาพ
PRINC PRINCIPAL CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
4.32-1.37%-0.06ขาย100.800K14.194B-0.091693.00สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านสุขภาพ
PRINC.R PRINCIPAL CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.32-1.37%-0.06ขาย100.800K14.194B-0.091693.00สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านสุขภาพ
RAM RAMKHAMHAENG HOSPITAL PUBLIC COMPANY
160.500.00%0.00ซื้อ2.200K38.520B20.817.712240.00สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านสุขภาพ
RAM.R RAMKHAMHAENG HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
160.500.00%0.00ซื้อ2.200K38.520B20.817.712240.00สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านสุขภาพ
RJH RAJTHANEE HOSPITAL PUBLIC COMPANY
26.750.94%0.25แนะนำให้ซื้อ198.300K7.950B21.551.231128.00สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านสุขภาพ
RJH.R RAJTHANEE HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
26.750.94%0.25แนะนำให้ซื้อ198.300K7.950B21.551.231128.00สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านสุขภาพ
RPH RATCHAPHRUEK HOSPITAL PUBLIC COMPANY
6.90-0.00%-0.00แนะนำให้ซื้อ67.400K3.767B63.470.11850.00สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านสุขภาพ
RPH.R RATCHAPHRUEK HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
6.90-0.00%-0.00แนะนำให้ซื้อ67.400K3.767B63.470.11850.00สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านสุขภาพ
SKR SIKARIN PUBLIC COMPANY LIMITED
4.80-0.00%-0.00แนะนำให้ซื้อ41.500K9.597B35.510.142392.00สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านสุขภาพ
SKR.R SIKARIN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.80-0.00%-0.00แนะนำให้ซื้อ41.500K9.597B35.510.142392.00สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านสุขภาพ
SVH SAMITIVEJ PUBLIC COMPANY LIMITED
448.00-1.32%-6.00ขาย30045.400B23.5319.303101.00สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านสุขภาพ
SVH.R SAMITIVEJ PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
448.00-1.32%-6.00ขาย30045.400B23.5319.303101.00สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านสุขภาพ
THG THONBURI HEALTHCARE GROUP PUBLIC COMPANY
24.800.00%0.00ซื้อ278.600K21.057B60.220.413632.00สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านสุขภาพ
THG.R THONBURI HEALTHCARE GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
24.800.00%0.00ซื้อ278.600K21.057B60.220.413632.00สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านสุขภาพ
TM TECHNO MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.520.80%0.02ซื้อ188.200K770.000M12.250.20อุปกรณ์ด้านการแพทย์ และจัดจำหน่าย
TM.R TECHNO MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.520.80%0.02ซื้อ188.200K770.000M12.250.20อุปกรณ์ด้านการแพทย์ และจัดจำหน่าย
TNH THAI NAKARIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY
35.000.00%0.00ขาย1.300K6.300B18.861.861161.00สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านสุขภาพ
TNH.R THAI NAKARIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
35.000.00%0.00ขาย1.300K6.300B18.861.861161.00สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านสุขภาพ
TOG THAI OPTICAL GROUP PUBLIC COMPANY
5.350.00%0.00ซื้อ12.300K2.538B13.020.411648.00อุปกรณ์ด้านการแพทย์ และจัดจำหน่าย
TOG.R THAI OPTICAL GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.350.00%0.00ซื้อ12.300K2.538B13.020.411648.00อุปกรณ์ด้านการแพทย์ และจัดจำหน่าย
VIBHA VIBHAVADI MEDICAL CENTER PUBLIC COMPANY
1.99-0.50%-0.01ขาย2.219M26.399B49.310.051161.00สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านสุขภาพ
VIBHA.R VIBHAVADI MEDICAL CENTER PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.99-0.50%-0.01ขาย2.219M26.399B49.310.051161.00สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านสุขภาพ
VIH SRIVICHAIVEJVIVAT PUBLIC COMPANY LIMITED
5.600.00%0.00ซื้อ78.400K3.196B18.830.302518.00สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านสุขภาพ
VIH.R SRIVICHAIVEJVIVAT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.600.00%0.00ซื้อ78.400K3.196B18.830.302518.00สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านสุขภาพ
WPH WATTANAPAT HOSPITAL TRANG PUBLIC COMPANY
2.08-1.89%-0.04ขาย163.500K1.272B163.580.01569.00สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านสุขภาพ
WPH.R WATTANAPAT HOSPITAL TRANG PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.08-1.89%-0.04ขาย163.500K1.272B163.580.01569.00สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านสุขภาพ
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน เหรียญ TradingView ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ