ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ (ภาค)

65
หุ้น
1980.085B
เงินทุนของตลาด
11.363M
ปริมาณการซื้อขาย
+1.95%
ผลตอบแทนเงินปันผล
−0.34%
เปลี่ยนแปลง
+1.12%
ประสิทธิภาพ เดือน
−5.82%
ประสิทธิภาพ ปี
−3.78%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
AHC AIKCHOL HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
17.20-1.15%-0.20ซื้อ2.100K2.608B20.440.851369.00สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านสุขภาพ
AHC.R AIKCHOL HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
17.20-1.15%-0.20ซื้อ2.100K2.608B20.440.851369.00สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านสุขภาพ
BCH BANGKOK CHAIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY
16.60-0.60%-0.10ซื้อ734.800K41.646B35.770.475905.00สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านสุขภาพ
BCH.R BANGKOK CHAIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
16.60-0.60%-0.10ซื้อ734.800K41.646B35.770.475905.00สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านสุขภาพ
BDMS BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES
23.80-0.83%-0.20ขาย3.680M381.408B25.860.9330709.00สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านสุขภาพ
BDMS.F BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES FOREIGN
23.20-0.85%-0.20ขาย275.000K381.408B25.860.9330709.00สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านสุขภาพ
BDMS.R BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NON-VOTING
23.80-0.83%-0.20ขาย3.680M381.408B25.860.9330709.00สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านสุขภาพ
BH BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC COMPANY
129.50-0.77%-1.00ซื้อ176.700K95.114B29.525.263980.00สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านสุขภาพ
BH.R BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
129.50-0.77%-1.00ซื้อ176.700K95.114B29.525.263980.00สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านสุขภาพ
BIZ BUSINESS ALIGNMENT PUBLIC COMPANY
2.62-0.76%-0.02ขาย91.600K1.048B11.190.23อุปกรณ์ด้านการแพทย์ และจัดจำหน่าย
BIZ.R BUSINESS ALIGNMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.62-0.76%-0.02ขาย91.600K1.048B11.190.23อุปกรณ์ด้านการแพทย์ และจัดจำหน่าย
CHG CHULARAT HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.680.00%0.00ซื้อ6.325M29.480B43.180.063531.00สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านสุขภาพ
CHG.R CHULARAT HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.680.00%0.00ซื้อ6.325M29.480B43.180.063531.00สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านสุขภาพ
CMR CHIANG MAI RAM MEDICAL BUSINESS
2.10-0.94%-0.02แนะนำให้ขาย4.400K8.529B34.550.061179.00สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านสุขภาพ
CMR.R CHIANG MAI RAM MEDICAL BUSINESS NON-VOTING
2.10-0.94%-0.02แนะนำให้ขาย4.400K8.529B34.550.061179.00สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านสุขภาพ
D DENTAL CORPORATION PUBLIC COMPANY
3.82-0.52%-0.02ขาย35.900K834.985M41.090.09สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านสุขภาพ
D.R DENTAL CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.82-0.52%-0.02ขาย35.900K834.985M41.090.09สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านสุขภาพ
EFORL E FOR L AIM PUBLIC COMPANY LIMITED
0.03-25.00%-0.01ขาย6001.611B-0.01อุปกรณ์และเทคโนโลนีด้านเวชภัณฑ์ก้าวหน้า
EFORL.R E FOR L AIM PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.03-25.00%-0.01ขาย6001.611B-0.01อุปกรณ์และเทคโนโลนีด้านเวชภัณฑ์ก้าวหน้า
EKH EKACHAI MEDICAL CARE PUBLIC COMPANY
6.80-0.73%-0.05ขาย26.200K4.110B26.340.26639.00สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านสุขภาพ
EKH.R EKACHAI MEDICAL CARE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
6.80-0.73%-0.05ขาย26.200K4.110B26.340.26639.00สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านสุขภาพ
IP INTER PHARMA PUBLIC COMPANY LIMITED
8.20-1.20%-0.10แนะนำให้ขาย7.500K3.420B22.710.37ยา
IP.R INTER PHARMA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.20-1.20%-0.10แนะนำให้ขาย7.500K3.420B22.710.37ยา
KDH THONBURI MEDICAL CENTRE PUBLIC COMPANY
89.750.00%0.00ขาย3001.740B46.391.93345.00สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านสุขภาพ
KDH.R THONBURI MEDICAL CENTRE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
89.750.00%0.00ขาย3001.740B46.391.93345.00สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านสุขภาพ
LDC LDC DENTAL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.060.95%0.01ซื้อ7.200K630.000M-0.05สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านสุขภาพ
LDC.R LDC DENTAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.060.95%0.01ซื้อ7.200K630.000M-0.05สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านสุขภาพ
LPH LADPRAO GENERAL HOSPITAL PUBLIC COMPANY
4.840.00%0.00ขาย1003.485B29.350.16801.00สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านสุขภาพ
LPH.R LADPRAO GENERAL HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.840.00%0.00ขาย1003.485B29.350.16801.00สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านสุขภาพ
M-CHAI MAHACHAI HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
191.501.32%2.50ซื้อ2.100K3.064B32.635.872587.00สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านสุขภาพ
M-CHAI.R MAHACHAI HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
191.501.32%2.50ซื้อ2.100K3.064B32.635.872587.00สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านสุขภาพ
MEGA MEGA LIFESCIENCES PUBLIC COMPANY LIMITED
31.000.00%0.00ซื้อ574.600K27.028B23.161.344823.00ยา
MEGA.R MEGA LIFESCIENCES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
31.000.00%0.00ซื้อ574.600K27.028B23.161.344823.00ยา
NEW WATTANA KARNPAET PUBLIC COMPANY LIMITED
52.006.12%3.00ขาย200520.000M59.710.87589.00สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านสุขภาพ
NEW.R WATTANA KARNPAET PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
52.006.12%3.00ขาย200520.000M59.710.87589.00สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านสุขภาพ
NTV NONTHAVEJ HOSPITAL PUBLIC COMPANY
49.750.00%0.00ขาย5007.960B20.472.431470.00สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านสุขภาพ
NTV.R NONTHAVEJ HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
49.750.00%0.00ขาย5007.960B20.472.431470.00สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านสุขภาพ
PR9 PRARAM 9 HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
8.751.16%0.10ขาย22.800K6.801B33.760.261915.00สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านสุขภาพ
PR9.R PRARAM 9 HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.751.16%0.10ขาย22.800K6.801B33.760.261915.00สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านสุขภาพ
PRINC PRINCIPAL CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
4.320.47%0.02ซื้อ60.300K13.932B-0.041693.00สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านสุขภาพ
PRINC.R PRINCIPAL CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.320.47%0.02ซื้อ60.300K13.932B-0.041693.00สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านสุขภาพ
RAM RAMKHAMHAENG HOSPITAL PUBLIC COMPANY
154.50-0.96%-1.50แนะนำให้ขาย9.600K37.080B19.377.982240.00สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านสุขภาพ
RAM.R RAMKHAMHAENG HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
154.50-0.96%-1.50แนะนำให้ขาย9.600K37.080B19.377.982240.00สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านสุขภาพ
RJH RAJTHANEE HOSPITAL PUBLIC COMPANY
24.300.41%0.10ขาย3.100K7.260B19.681.231115.00สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านสุขภาพ
RJH.R RAJTHANEE HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
24.300.41%0.10ขาย3.100K7.260B19.681.231115.00สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านสุขภาพ
RPH RATCHAPHRUEK HOSPITAL PUBLIC COMPANY
6.80-0.73%-0.05ขาย84.200K3.740B48.120.14850.00สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านสุขภาพ
RPH.R RATCHAPHRUEK HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
6.80-0.73%-0.05ขาย84.200K3.740B48.120.14850.00สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านสุขภาพ
SKR SIKARIN PUBLIC COMPANY LIMITED
4.940.00%0.00ซื้อ6.100K9.877B38.140.132410.00สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านสุขภาพ
SKR.R SIKARIN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.940.00%0.00ซื้อ6.100K9.877B38.140.132410.00สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านสุขภาพ
SVH SAMITIVEJ PUBLIC COMPANY LIMITED
430.00-4.02%-18.00แนะนำให้ขาย1.000K44.800B22.9019.573101.00สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านสุขภาพ
SVH.R SAMITIVEJ PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
430.00-4.02%-18.00แนะนำให้ขาย1.000K44.800B22.9019.573101.00สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านสุขภาพ
THG THONBURI HEALTHCARE GROUP PUBLIC COMPANY
25.00-1.96%-0.50ซื้อ217.400K21.652B53.980.473632.00สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านสุขภาพ
THG.R THONBURI HEALTHCARE GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
25.00-1.96%-0.50ซื้อ217.400K21.652B53.980.473632.00สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านสุขภาพ
TM TECHNO MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.46-1.60%-0.04ขาย126.000K757.680M12.050.20อุปกรณ์ด้านการแพทย์ และจัดจำหน่าย
TM.R TECHNO MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.46-1.60%-0.04ขาย126.000K757.680M12.050.20อุปกรณ์ด้านการแพทย์ และจัดจำหน่าย
TNH THAI NAKARIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY
33.00-0.75%-0.25ขาย6.500K5.985B18.851.761161.00สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านสุขภาพ
TNH.R THAI NAKARIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
33.00-0.75%-0.25ขาย6.500K5.985B18.851.761161.00สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านสุขภาพ
TOG THAI OPTICAL GROUP PUBLIC COMPANY
5.200.97%0.05ซื้อ157.600K2.466B12.650.411648.00อุปกรณ์ด้านการแพทย์ และจัดจำหน่าย
TOG.R THAI OPTICAL GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.200.97%0.05ซื้อ157.600K2.466B12.650.411648.00อุปกรณ์ด้านการแพทย์ และจัดจำหน่าย
VIBHA VIBHAVADI MEDICAL CENTER PUBLIC COMPANY
1.790.00%0.00ขาย107.800K23.744B35.010.061161.00สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านสุขภาพ
VIBHA.R VIBHAVADI MEDICAL CENTER PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.790.00%0.00ขาย107.800K23.744B35.010.061161.00สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านสุขภาพ
VIH SRIVICHAIVEJVIVAT PUBLIC COMPANY LIMITED
6.000.00%0.00แนะนำให้ซื้อ46.400K3.424B22.070.272518.00สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านสุขภาพ
VIH.R SRIVICHAIVEJVIVAT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.000.00%0.00แนะนำให้ซื้อ46.400K3.424B22.070.272518.00สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านสุขภาพ
WPH WATTANAPAT HOSPITAL TRANG PUBLIC COMPANY
1.850.00%0.00ขาย2001.110B142.750.01569.00สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านสุขภาพ
WPH.R WATTANAPAT HOSPITAL TRANG PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.850.00%0.00ขาย2001.110B142.750.01569.00สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านสุขภาพ
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ