วัสดุพื้นฐาน (ภาค)

203
หุ้น
2104.646B
เงินทุนของตลาด
15.117M
ปริมาณการซื้อขาย
+4.47%
ผลตอบแทนเงินปันผล
−2.44%
เปลี่ยนแปลง
−11.94%
ประสิทธิภาพ เดือน
−18.25%
ประสิทธิภาพ ปี
−13.90%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
2S 2S METAL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.40-0.83%-0.02ซื้อ255.300K1.089B12.600.19314.00เหล็ก
2S.R 2S METAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.40-0.83%-0.02ซื้อ255.300K1.089B12.600.19314.00เหล็ก
ABM ASIA BIOMASS PUBLIC COMPANY LIMITED
0.830.00%0.00ขาย6.000K249.000M-0.11194.00ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้และป่า
ABM.R ASIA BIOMASS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.830.00%0.00ขาย6.000K249.000M-0.11194.00ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้และป่า
ADB APPLIED DB PUBLIC COMPANY LIMITED
0.63-5.97%-0.04ขาย341.900K402.000M-0.03475.00กลุ่มผู้ผลิตสารเคมี
ADB.R APPLIED DB PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.63-5.97%-0.04ขาย341.900K402.000M-0.03475.00กลุ่มผู้ผลิตสารเคมี
AJ A.J. PLAST PUBLIC COMPANY LIMITED
8.900.00%0.00ซื้อ39.500K3.555B184.840.05817.00บรรจุภัณฑ์และหีบห่อที่ไม่ใช่กระดาษ
AJ.R A.J. PLAST PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.900.00%0.00ซื้อ39.500K3.555B184.840.05817.00บรรจุภัณฑ์และหีบห่อที่ไม่ใช่กระดาษ
ALUCON ALUCON PUBLIC COMPANY LIMITED
167.500.00%0.00ขาย5007.236B9.6417.381492.00บรรจุภัณฑ์และหีบห่อที่ไม่ใช่กระดาษ
ALUCON.R ALUCON PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
167.500.00%0.00ขาย5007.236B9.6417.381492.00บรรจุภัณฑ์และหีบห่อที่ไม่ใช่กระดาษ
AMC ASIA METAL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.88-3.09%-0.06ซื้อ640.700K931.387M-0.31401.00เหล็ก
AMC.R ASIA METAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.88-3.09%-0.06ซื้อ640.700K931.387M-0.31401.00เหล็ก
BCT BIRLA CARBON (THAILAND) PUBLIC COMPANY
43.000.00%0.00ขาย13.600K12.900B4.998.61270.00เคมีพิเศษ
BCT.R BIRLA CARBON (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
43.000.00%0.00ขาย13.600K12.900B4.998.61270.00เคมีพิเศษ
BGC BG CONTAINER GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED
13.60-0.73%-0.10ซื้อ2.213M9.514B18.240.752756.00บรรจุภัณฑ์และหีบห่อที่ไม่ใช่กระดาษ
BGC.R BG CONTAINER GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
13.60-0.73%-0.10ซื้อ2.213M9.514B18.240.752756.00บรรจุภัณฑ์และหีบห่อที่ไม่ใช่กระดาษ
BSBM BANGSAPHAN BARMILL PUBLIC COMPANY
0.900.00%0.00แนะนำให้ขาย221.500K1.019B23.080.04141.00เหล็ก
BSBM.R BANGSAPHAN BARMILL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.900.00%0.00แนะนำให้ขาย221.500K1.019B23.080.04141.00เหล็ก
BTW BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
1.24-0.80%-0.01ขาย15.600K945.000M-0.05เหล็ก
BTW.R BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.24-0.80%-0.01ขาย15.600K945.000M-0.05เหล็ก
CCP CHONBURI CONCRETE PRODUCT PUBLIC COMPANY
0.350.00%0.00ขาย501.300K968.810M-0.03917.00วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
CCP.R CHONBURI CONCRETE PRODUCT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.350.00%0.00ขาย501.300K968.810M-0.03917.00วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
CEN CAPITAL ENGINEERING NETWORK
0.961.05%0.01ขาย40.100K707.885M10.240.09594.00เหล็ก
CEN.R CAPITAL ENGINEERING NETWORK NON-VOTING
0.961.05%0.01ขาย40.100K707.885M10.240.09594.00เหล็ก
CHOW CHOW STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
2.020.00%0.00ขาย21.900K1.616B-0.02456.00เหล็ก
CHOW.R CHOW STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.020.00%0.00ขาย21.900K1.616B-0.02456.00เหล็ก
CITY CITY STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.040.00%0.00ขาย4.900K612.000M47.490.04456.00เหล็ก
CITY.R CITY STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.040.00%0.00ขาย4.900K612.000M47.490.04456.00เหล็ก
CMAN CHEMEMAN PUBLIC COMPANY LIMITED
2.06-1.90%-0.04แนะนำให้ขาย206.100K2.016B13.330.16514.00วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
CMAN.R CHEMEMAN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.06-1.90%-0.04แนะนำให้ขาย206.100K2.016B13.330.16514.00วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
COLOR SALEE COLOUR PUBLIC COMPANY LIMITED
1.232.50%0.03ขาย200706.758M34.120.04215.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
COLOR.R SALEE COLOUR PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.232.50%0.03ขาย200706.758M34.120.04215.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
COTTO SCG CERAMICS PUBLIC COMPANY LIMITED
1.80-0.55%-0.01ขาย599.000K10.792B103.780.024980.00วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
COTTO.R SCG CERAMICS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.80-0.55%-0.01ขาย599.000K10.792B103.780.024980.00วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
CSC CROWN SEAL PUBLIC COMPANY LIMITED
49.250.51%0.25ซื้อ6002.561B7.246.86904.00บรรจุภัณฑ์และหีบห่อที่ไม่ใช่กระดาษ
CSC.R CROWN SEAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
49.250.51%0.25ซื้อ6002.561B7.246.86904.00บรรจุภัณฑ์และหีบห่อที่ไม่ใช่กระดาษ
CSP CSP STEEL CENTER PUBLIC COMPANY LIMITED
1.03-0.96%-0.01ขาย3.400K516.016M-0.09259.00เหล็ก
CSP.R CSP STEEL CENTER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.03-0.96%-0.01ขาย3.400K516.016M-0.09259.00เหล็ก
DCON DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED
0.370.00%0.00ขาย2.770M1.993B12.400.03225.00วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
DCON.R DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.370.00%0.00ขาย2.770M1.993B12.400.03225.00วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
DIMET DIMET (SIAM) PUBLIC COMPANY LIMITED
0.77-2.53%-0.02ซื้อ2.356M424.947M-0.10สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
DIMET.R DIMET (SIAM) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.77-2.53%-0.02ซื้อ2.356M424.947M-0.10สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
EASON EASON PAINT PUBLIC COMPANY LIMITED
1.740.00%0.00ขาย235.100K986.171M17.880.10295.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
EASON.R EASON PAINT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.740.00%0.00ขาย235.100K986.171M17.880.10295.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
EPG EASTERN POLYMER GROUP PUBLIC COMPANY
6.701.52%0.10ซื้อ8.745M18.480B20.430.322695.00บรรจุภัณฑ์และหีบห่อที่ไม่ใช่กระดาษ
EPG.R EASTERN POLYMER GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
6.701.52%0.10ซื้อ8.745M18.480B20.430.322695.00บรรจุภัณฑ์และหีบห่อที่ไม่ใช่กระดาษ
FMT FURUKAWA METAL (THAILAND) PUBLIC COMPANY
23.800.00%0.00แนะนำให้ขาย4.100K1.142B7.333.25561.00การทำเหมืองแร่พิเศษและโลหะ
FMT.R FURUKAWA METAL (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
23.800.00%0.00แนะนำให้ขาย4.100K1.142B7.333.25561.00การทำเหมืองแร่พิเศษและโลหะ
GC Global Connections Public Company
5.25-4.55%-0.25ขาย408.000K1.100B11.930.46115.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
GC.R GLOBAL CONNECTIONS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.25-4.55%-0.25ขาย408.000K1.100B11.930.46115.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
GEL GENERAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY
0.19-5.00%-0.01ขาย3.762M1.080B-0.02553.00วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
GEL.R GENERAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.19-5.00%-0.01ขาย3.762M1.080B-0.02553.00วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
GIFT GRATITUDE INFINITE PUBLIC COMPANY
3.160.00%0.00ขาย1.000K1.133B12.270.2630.00เคมีพิเศษ
GIFT.R GRATITUDE INFINITE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.160.00%0.00ขาย1.000K1.133B12.270.2630.00เคมีพิเศษ
GJS G J STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.140.00%0.00ขาย3.050M3.568B-0.09653.00เหล็ก
GJS.R G J STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.140.00%0.00ขาย3.050M3.568B-0.09653.00เหล็ก
INOX POSCO-THAINOX PUBLIC COMPANY LIMITED
0.781.30%0.01ขาย2.400K6.003B92.220.01557.00เหล็ก
INOX.R POSCO-THAINOX PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.781.30%0.01ขาย2.400K6.003B92.220.01557.00เหล็ก
IVL INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED
34.50-8.00%-3.00ขาย49.999M210.546B12.113.1019581.00เคมีพิเศษ
IVL.R INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
34.50-8.00%-3.00ขาย49.999M210.546B12.113.1019581.00เคมีพิเศษ
LHK LOHAKIT METAL PUBLIC COMPANY LIMITED
3.40-3.95%-0.14แนะนำให้ขาย788.300K1.356B9.440.37200.00เหล็ก
LHK.R LOHAKIT METAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.40-3.95%-0.14แนะนำให้ขาย788.300K1.356B9.440.37200.00เหล็ก
MAX MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.01-50.00%-0.01ขาย5.782M597.006M44.440.004.00เหล็ก
MAX.R MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.01-50.00%-0.01ขาย5.782M597.006M44.440.004.00เหล็ก
MBAX MULTIBAX PUBLIC COMPANY LIMITED
3.86-2.03%-0.08แนะนำให้ขาย140.600K756.067M8.070.49692.00บรรจุภัณฑ์และหีบห่อที่ไม่ใช่กระดาษ
MBAX.R MULTIBAX PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.86-2.03%-0.08แนะนำให้ขาย140.600K756.067M8.070.49692.00บรรจุภัณฑ์และหีบห่อที่ไม่ใช่กระดาษ
MCS M.C.S.STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
8.45-1.74%-0.15ซื้อ2.910M3.870B13.530.64673.00เหล็ก
MCS.R M.C.S.STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.45-1.74%-0.15ซื้อ2.910M3.870B13.530.64673.00เหล็ก
MGT MEGACHEM (THAILAND) PUBLIC COMPANY
1.880.53%0.01ซื้อ137.000K748.000M13.060.14เคมีพิเศษ
MGT.R MEGACHEM (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.880.53%0.01ซื้อ137.000K748.000M13.060.14เคมีพิเศษ
MILL MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.83-1.19%-0.01แนะนำให้ขาย158.400K3.491B-0.14545.00เหล็ก
MILL.R MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.83-1.19%-0.01แนะนำให้ขาย158.400K3.491B-0.14545.00เหล็ก
NEP NEP REALTY AND INDUSTRY PUBLIC COMPANY
0.29-3.33%-0.01ซื้อ200.100K697.613M-0.02393.00บรรจุภัณฑ์และหีบห่อที่ไม่ใช่กระดาษ
NEP.R NEP REALTY AND INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.29-3.33%-0.01ซื้อ200.100K697.613M-0.02393.00บรรจุภัณฑ์และหีบห่อที่ไม่ใช่กระดาษ
NFC NFC PUBLIC COMPANY LIMITED
3.620.00%0.00ขาย3.700K3.938B257.650.0154.00เคมีภัณฑ์ด้านการเกษตร
NFC.R NFC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.620.00%0.00ขาย3.700K3.938B257.650.0154.00เคมีภัณฑ์ด้านการเกษตร
NPPG NPPG (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
1.010.00%0.00แนะนำให้ขาย3.499M1.918B-0.13123.00บรรจุภัณฑ์และหีบห่อที่ไม่ใช่กระดาษ
NPPG.R NPPG (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.010.00%0.00แนะนำให้ขาย3.499M1.918B-0.13123.00บรรจุภัณฑ์และหีบห่อที่ไม่ใช่กระดาษ
PAP PACIFIC PIPE PUBLIC COMPANY LIMITED
2.52-0.79%-0.02ขาย271.400K1.676B36.370.07978.00เหล็ก
PAP.R PACIFIC PIPE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.52-0.79%-0.02ขาย271.400K1.676B36.370.07978.00เหล็ก
PATO PATO CHEMICAL INDUSTRY PUBLIC COMPANY
12.200.00%0.00ขาย178.100K1.737B11.941.02185.00เคมีภัณฑ์ด้านการเกษตร
PATO.R PATO CHEMICAL INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
12.200.00%0.00ขาย178.100K1.737B11.941.02185.00เคมีภัณฑ์ด้านการเกษตร
PDG PRODIGY PUBLIC COMPANY LIMITED
3.16-1.25%-0.04ขาย40.100K864.000M16.020.20บรรจุภัณฑ์และหีบห่อที่ไม่ใช่กระดาษ
PDG.R PRODIGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.16-1.25%-0.04ขาย40.100K864.000M16.020.20บรรจุภัณฑ์และหีบห่อที่ไม่ใช่กระดาษ
PDI PADAENG INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
8.65-1.70%-0.15ขาย162.400K1.989B-0.14979.00การทำเหมืองแร่พิเศษและโลหะ
PDI.R PADAENG INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.65-1.70%-0.15ขาย162.400K1.989B-0.14979.00การทำเหมืองแร่พิเศษและโลหะ
PERM PERMSIN STEEL WORKS PUBLIC COMPANY
1.040.00%0.00ขาย229.500K780.000M-0.12เหล็ก
PERM.R PERMSIN STEEL WORKS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.040.00%0.00ขาย229.500K780.000M-0.12เหล็ก
PJW PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY
1.572.61%0.04ขาย1.387M878.342M51.650.031261.00บรรจุภัณฑ์และหีบห่อที่ไม่ใช่กระดาษ
PJW.R PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.572.61%0.04ขาย1.387M878.342M51.650.031261.00บรรจุภัณฑ์และหีบห่อที่ไม่ใช่กระดาษ
PMTA PM THORESEN ASIA HOLDINGS PUBLIC COMPANY
8.200.61%0.05ขาย1.400K824.780M105.620.08เคมีภัณฑ์ด้านการเกษตร
PMTA.R PM THORESEN ASIA HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
8.200.61%0.05ขาย1.400K824.780M105.620.08เคมีภัณฑ์ด้านการเกษตร
PPM PORN PROM METAL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.16-1.69%-0.02ขาย31.100K497.960M39.400.03148.00การทำเหมืองแร่พิเศษและโลหะ
PPM.R PORN PROM METAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.16-1.69%-0.02ขาย31.100K497.960M39.400.03148.00การทำเหมืองแร่พิเศษและโลหะ
PTL POLYPLEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY
15.000.00%0.00แนะนำให้ขาย295.500K13.500B5.812.581216.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
PTL.R POLYPLEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
15.000.00%0.00แนะนำให้ขาย295.500K13.500B5.812.581216.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
PTTGC PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY
52.00-2.35%-1.25ขาย16.264M240.096B9.425.666427.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
PTTGC.F PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY FOREIGN
52.00-6.73%-3.75แนะนำให้ขาย200240.096B9.425.666427.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
PTTGC.R PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
52.00-2.35%-1.25ขาย16.264M240.096B9.425.666427.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
Q-CON QUALITY CONSTRUCTION PRODUCTS
5.750.00%0.00ซื้อ26.300K2.300B22.420.26477.00วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
Q-CON.R QUALITY CONSTRUCTION PRODUCTS NON-VOTING
5.750.00%0.00ซื้อ26.300K2.300B22.420.26477.00วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
RWI RAYONG WIRE INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
1.340.00%0.00ขาย61.400K852.729M11.490.12เหล็ก
RWI.R RAYONG WIRE INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.340.00%0.00ขาย61.400K852.729M11.490.12เหล็ก
SALEE SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
0.973.19%0.03ซื้อ222.700K1.429B-0.00348.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
SALEE.R SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.973.19%0.03ซื้อ222.700K1.429B-0.00348.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
SAM SAMCHAI STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
0.42-2.33%-0.01ขาย79.600K449.404M-0.12630.00เหล็ก
SAM.R SAMCHAI STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.42-2.33%-0.01ขาย79.600K449.404M-0.12630.00เหล็ก
SCCC SIAM CITY CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
235.000.43%1.00ขาย32.800K69.732B23.979.765700.00วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
SCCC.R SIAM CITY CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
235.000.43%1.00ขาย32.800K69.732B23.979.765700.00วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
SCI SCI ELECTRIC PUBLIC COMPANY LIMITED
1.80-4.26%-0.08แนะนำให้ขาย1.347M1.410B-0.06644.00เหล็ก
SCI.R SCI ELECTRIC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.80-4.26%-0.08แนะนำให้ขาย1.347M1.410B-0.06644.00เหล็ก
SCP SOUTHERN CONCRETE PILE PUBLIC COMPANY
6.95-1.42%-0.10ขาย217.700K2.115B7.490.941336.00วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
SCP.R SOUTHERN CONCRETE PILE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
6.95-1.42%-0.10ขาย217.700K2.115B7.490.941336.00วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
SELIC SELIC CORP PUBLIC COMPANY LIMITED
2.78-2.11%-0.06ขาย681.400K823.191M65.620.04เคมีพิเศษ
SELIC.R SELIC CORP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.78-2.11%-0.06ขาย681.400K823.191M65.620.04เคมีพิเศษ
SITHAI SRITHAI SUPERWARE PUBLIC COMPANY LIMITED
0.930.00%0.00ขาย91.600K2.520B32.370.034287.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
SITHAI.R SRITHAI SUPERWARE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.930.00%0.00ขาย91.600K2.520B32.370.034287.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
SKN S.KIJCHAI ENTERPRISE PUBLIC COMPANY
1.90-1.55%-0.03ขาย258.200K1.544B9.700.20208.00ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้และป่า
SKN.R S.KIJCHAI ENTERPRISE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.90-1.55%-0.03ขาย258.200K1.544B9.700.20208.00ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้และป่า
SMART SMART CONCRETE PUBLIC COMPANY LIMITED
1.11-0.89%-0.01ขาย114.600K515.200M-0.03วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
SMART.R SMART CONCRETE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.11-0.89%-0.01ขาย114.600K515.200M-0.03วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
SMPC SAHAMITR PRESSURE CONTAINER
7.800.00%0.00ขาย312.000K4.177B7.920.99400.00บรรจุภัณฑ์และหีบห่อที่ไม่ใช่กระดาษ
SMPC.R SAHAMITR PRESSURE CONTAINER NON-VOTING
7.800.00%0.00ขาย312.000K4.177B7.920.99400.00บรรจุภัณฑ์และหีบห่อที่ไม่ใช่กระดาษ
SPACK S. PACK & PRINT PUBLIC COMPANY LIMITED
1.531.32%0.02ขาย8.400K453.000M113.190.01211.00บรรจุภัณฑ์กระดาษ
SPACK.R S. PACK & PRINT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.531.32%0.02ขาย8.400K453.000M113.190.01211.00บรรจุภัณฑ์กระดาษ
SSSC SIAM STEEL SERVICE CENTER PUBLIC COMPANY
2.400.00%0.00ขาย8.900K1.536B10.640.23519.00เหล็ก
SSSC.R SIAM STEEL SERVICE CENTER PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.400.00%0.00ขาย8.900K1.536B10.640.23519.00เหล็ก
STPI STP&I PUBLIC COMPANY LIMITED
7.852.61%0.20ขาย12.214M12.427B8.900.868869.00เหล็ก
STPI.R STP&I PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.852.61%0.20ขาย12.214M12.427B8.900.868869.00เหล็ก
SUTHA GOLDEN LIME PUBLIC COMPANY LIMITED
3.820.53%0.02ขาย1.400K1.140B13.930.27วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
SUTHA.R GOLDEN LIME PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.820.53%0.02ขาย1.400K1.140B13.930.27วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
SWC SHERWOOD CORPORATION (THAILAND)
4.56-2.98%-0.14ขาย154.000K1.410B8.740.54178.00เคมีภัณฑ์ด้านการเกษตร
SWC.R SHERWOOD CORPORATION (THAILAND) NON-VOTING
4.56-2.98%-0.14ขาย154.000K1.410B8.740.54178.00เคมีภัณฑ์ด้านการเกษตร
TASCO TIPCO ASPHALT PUBLIC COMPANY LIMITED
18.50-1.07%-0.20ขาย9.249M29.478B30.110.621105.00วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
TASCO.R TIPCO ASPHALT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
18.50-1.07%-0.20ขาย9.249M29.478B30.110.621105.00วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
TCCC THAI CENTRAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY
22.100.00%0.00ขาย10012.922B10.472.11611.00เคมีภัณฑ์ด้านการเกษตร
TCCC.R THAI CENTRAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
22.100.00%0.00ขาย10012.922B10.472.11611.00เคมีภัณฑ์ด้านการเกษตร
TCOAT THAI COATING INDUSTRIAL PUBLIC COMPANY
26.006.12%1.50แนะนำให้ขาย100273.000M12.132.14432.00บรรจุภัณฑ์และหีบห่อที่ไม่ใช่กระดาษ
TCOAT.R THAI COATING INDUSTRIAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
26.006.12%1.50แนะนำให้ขาย100273.000M12.132.14432.00บรรจุภัณฑ์และหีบห่อที่ไม่ใช่กระดาษ
TFI THAI FILM INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
0.110.00%0.00ขาย574.300K225.225M-0.06600.00บรรจุภัณฑ์และหีบห่อที่ไม่ใช่กระดาษ
TFI.R THAI FILM INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.110.00%0.00ขาย574.300K225.225M-0.06600.00บรรจุภัณฑ์และหีบห่อที่ไม่ใช่กระดาษ
TGPRO THAI-GERMAN PRODUCTS PUBLIC COMPANY
0.100.00%0.00ขาย6.640M471.946M-0.00399.00เหล็ก
TGPRO.R THAI-GERMAN PRODUCTS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.100.00%0.00ขาย6.640M471.946M-0.00399.00เหล็ก
THE THE STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.710.59%0.01ขาย2.796M1.874B-0.26219.00เหล็ก
THE.R THE STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.710.59%0.01ขาย2.796M1.874B-0.26219.00เหล็ก
THIP THANTAWAN INDUSTRY PUBLIC COMPANY
17.00-1.16%-0.20ขาย30.000K1.376B6.032.85363.00บรรจุภัณฑ์และหีบห่อที่ไม่ใช่กระดาษ
THIP.R THANTAWAN INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
17.00-1.16%-0.20ขาย30.000K1.376B6.032.85363.00บรรจุภัณฑ์และหีบห่อที่ไม่ใช่กระดาษ
THMUI THAI MUI CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.861.18%0.01ขาย15.200K289.000M10.970.08วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
THMUI.R THAI MUI CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.861.18%0.01ขาย15.200K289.000M10.970.08วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
TIW THAILAND IRON WORKS PUBLIC COMPANY
192.00-12.73%-28.00ขาย5001.152B31.416.11203.00เหล็ก
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ