วัสดุพื้นฐาน (ภาค)

200
หุ้น
2478.998B
เงินทุนของตลาด
5.040M
ปริมาณการซื้อขาย
+4.13%
ผลตอบแทนเงินปันผล
−0.48%
เปลี่ยนแปลง
+0.87%
ประสิทธิภาพ เดือน
−13.17%
ประสิทธิภาพ ปี
−2.35%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
2S 2S METAL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.320.87%0.02ซื้อ253.500K1.035B9.810.23314.00เหล็ก
2S.R 2S METAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.320.87%0.02ซื้อ253.500K1.035B9.810.23314.00เหล็ก
ABM ASIA BIOMASS PUBLIC COMPANY LIMITED
0.940.00%0.00ขาย82.700K282.000M-0.10194.00ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้และป่า
ABM.R ASIA BIOMASS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.940.00%0.00ขาย82.700K282.000M-0.10194.00ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้และป่า
ADB APPLIED DB PUBLIC COMPANY LIMITED
0.965.49%0.05ซื้อ1.907M546.000M41.920.02475.00กลุ่มผู้ผลิตสารเคมี
ADB.R APPLIED DB PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.965.49%0.05ซื้อ1.907M546.000M41.920.02475.00กลุ่มผู้ผลิตสารเคมี
AJ A.J. PLAST PUBLIC COMPANY LIMITED
10.00-0.99%-0.10ซื้อ97.700K4.034B224.340.05817.00บรรจุภัณฑ์และหีบห่อที่ไม่ใช่กระดาษ
AJ.R A.J. PLAST PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.00-0.99%-0.10ซื้อ97.700K4.034B224.340.05817.00บรรจุภัณฑ์และหีบห่อที่ไม่ใช่กระดาษ
ALUCON ALUCON PUBLIC COMPANY LIMITED
178.001.14%2.00ขาย1.600K7.603B10.5616.661492.00บรรจุภัณฑ์และหีบห่อที่ไม่ใช่กระดาษ
ALUCON.F ALUCON PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
176.0037.50%48.00แนะนำให้ซื้อ440.000K7.603B10.5616.661492.00บรรจุภัณฑ์และหีบห่อที่ไม่ใช่กระดาษ
ALUCON.R ALUCON PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
178.001.14%2.00ขาย1.600K7.603B10.5616.661492.00บรรจุภัณฑ์และหีบห่อที่ไม่ใช่กระดาษ
AMC ASIA METAL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.77-0.56%-0.01ขาย8.200K854.571M-0.18401.00เหล็ก
AMC.R ASIA METAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.77-0.56%-0.01ขาย8.200K854.571M-0.18401.00เหล็ก
BCT BIRLA CARBON (THAILAND) PUBLIC COMPANY
46.75-1.58%-0.75ซื้อ7.200K14.250B5.878.09270.00เคมีพิเศษ
BCT.R BIRLA CARBON (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
46.75-1.58%-0.75ซื้อ7.200K14.250B5.878.09270.00เคมีพิเศษ
BGC BG CONTAINER GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED
12.005.26%0.60แนะนำให้ซื้อ6.507M7.917B12.490.912756.00บรรจุภัณฑ์และหีบห่อที่ไม่ใช่กระดาษ
BGC.R BG CONTAINER GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
12.005.26%0.60แนะนำให้ซื้อ6.507M7.917B12.490.912756.00บรรจุภัณฑ์และหีบห่อที่ไม่ใช่กระดาษ
BSBM BANGSAPHAN BARMILL PUBLIC COMPANY
0.91-1.09%-0.01ขาย309.300K1.042B31.660.03141.00เหล็ก
BSBM.R BANGSAPHAN BARMILL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.91-1.09%-0.01ขาย309.300K1.042B31.660.03141.00เหล็ก
BTW BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
1.480.68%0.01ขาย18.400K1.111B-0.03เหล็ก
BTW.R BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.480.68%0.01ขาย18.400K1.111B-0.03เหล็ก
CCP CHONBURI CONCRETE PRODUCT PUBLIC COMPANY
0.36-0.00%-0.00ขาย885.900K996.491M-0.03917.00วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
CCP.R CHONBURI CONCRETE PRODUCT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.36-0.00%-0.00ขาย885.900K996.491M-0.03917.00วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
CEN CAPITAL ENGINEERING NETWORK
1.040.00%0.00ขาย564.800K774.948M5.820.18594.00เหล็ก
CEN.R CAPITAL ENGINEERING NETWORK NON-VOTING
1.040.00%0.00ขาย564.800K774.948M5.820.18594.00เหล็ก
CHOW CHOW STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
2.38-0.00%-0.00แนะนำให้ขาย71.400K1.904B-0.15486.00เหล็ก
CHOW.R CHOW STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.38-0.00%-0.00แนะนำให้ขาย71.400K1.904B-0.15486.00เหล็ก
CITY CITY STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.280.88%0.02ซื้อ11.100K684.000M44.110.05456.00เหล็ก
CITY.R CITY STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.280.88%0.02ซื้อ11.100K684.000M44.110.05456.00เหล็ก
CMAN CHEMEMAN PUBLIC COMPANY LIMITED
2.62-0.76%-0.02แนะนำให้ขาย555.800K2.534B15.260.17514.00วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
CMAN.R CHEMEMAN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.62-0.76%-0.02แนะนำให้ขาย555.800K2.534B15.260.17514.00วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
COLOR SALEE COLOUR PUBLIC COMPANY LIMITED
1.27-5.22%-0.07ขาย2.974M789.213M32.970.04215.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
COLOR.R SALEE COLOUR PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.27-5.22%-0.07ขาย2.974M789.213M32.970.04215.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
COTTO SCG CERAMICS PUBLIC COMPANY LIMITED
2.12-0.93%-0.02ขาย218.800K12.760B176.570.014980.00วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
COTTO.R SCG CERAMICS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.12-0.93%-0.02ขาย218.800K12.760B176.570.014980.00วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
CSC CROWN SEAL PUBLIC COMPANY LIMITED
43.751.16%0.50ราบเรียบ7.900K2.275B7.146.18904.00บรรจุภัณฑ์และหีบห่อที่ไม่ใช่กระดาษ
CSC.R CROWN SEAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
43.751.16%0.50ราบเรียบ7.900K2.275B7.146.18904.00บรรจุภัณฑ์และหีบห่อที่ไม่ใช่กระดาษ
CSP CSP STEEL CENTER PUBLIC COMPANY LIMITED
1.240.00%0.00ซื้อ13.000K615.249M-0.02259.00เหล็ก
CSP.R CSP STEEL CENTER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.240.00%0.00ซื้อ13.000K615.249M-0.02259.00เหล็ก
DCON DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED
0.470.00%0.00แนะนำให้ขาย1.559M2.491B15.150.03225.00วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
DCON.R DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.470.00%0.00แนะนำให้ขาย1.559M2.491B15.150.03225.00วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
DIMET DIMET (SIAM) PUBLIC COMPANY LIMITED
0.861.18%0.01ขาย400.500K457.221M-0.10สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
DIMET.R DIMET (SIAM) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.861.18%0.01ขาย400.500K457.221M-0.10สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
EASON EASON PAINT PUBLIC COMPANY LIMITED
2.240.00%0.00ซื้อ341.900K1.270B21.240.11295.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
EASON.R EASON PAINT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.240.00%0.00ซื้อ341.900K1.270B21.240.11295.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
EPG EASTERN POLYMER GROUP PUBLIC COMPANY
6.60-1.49%-0.10ขาย3.024M18.760B18.320.372695.00บรรจุภัณฑ์และหีบห่อที่ไม่ใช่กระดาษ
EPG.R EASTERN POLYMER GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
6.60-1.49%-0.10ขาย3.024M18.760B18.320.372695.00บรรจุภัณฑ์และหีบห่อที่ไม่ใช่กระดาษ
FMT FURUKAWA METAL (THAILAND) PUBLIC COMPANY
24.20-0.00%-0.00ขาย2.100K1.162B8.033.01561.00การทำเหมืองแร่พิเศษและโลหะ
FMT.R FURUKAWA METAL (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
24.20-0.00%-0.00ขาย2.100K1.162B8.033.01561.00การทำเหมืองแร่พิเศษและโลหะ
GC Global Connections Public Company
5.100.00%0.00ขาย50.700K1.020B11.880.43115.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
GC.R GLOBAL CONNECTIONS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.100.00%0.00ขาย50.700K1.020B11.880.43115.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
GEL GENERAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY
0.26-3.70%-0.01ขาย745.100K1.457B-0.03553.00วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
GEL.R GENERAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.26-3.70%-0.01ขาย745.100K1.457B-0.03553.00วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
GIFT GRATITUDE INFINITE PUBLIC COMPANY
3.880.52%0.02ซื้อ43.000K1.388B15.290.2530.00เคมีพิเศษ
GIFT.R GRATITUDE INFINITE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.880.52%0.02ซื้อ43.000K1.388B15.290.2530.00เคมีพิเศษ
GJS G J STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.147.69%0.01ซื้อ6.947M3.314B-0.06653.00เหล็ก
GJS.R G J STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.147.69%0.01ซื้อ6.947M3.314B-0.06653.00เหล็ก
INOX POSCO-THAINOX PUBLIC COMPANY LIMITED
0.900.00%0.00ขาย439.500K7.016B12.470.07557.00เหล็ก
INOX.R POSCO-THAINOX PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.900.00%0.00ขาย439.500K7.016B12.470.07557.00เหล็ก
IVL INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED
46.75-1.58%-0.75แนะนำให้ขาย25.548M266.691B10.394.5711125.00เคมีพิเศษ
IVL.R INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
46.75-1.58%-0.75แนะนำให้ขาย25.548M266.691B10.394.5711125.00เคมีพิเศษ
LHK LOHAKIT METAL PUBLIC COMPANY LIMITED
3.90-0.00%-0.00ซื้อ155.500K1.494B9.040.43200.00เหล็ก
LHK.R LOHAKIT METAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.90-0.00%-0.00ซื้อ155.500K1.494B9.040.43200.00เหล็ก
MAX MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.0350.00%0.01ซื้อ5.112M597.006M74.070.004.00เหล็ก
MAX.R MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.0350.00%0.01ซื้อ5.112M597.006M74.070.004.00เหล็ก
MBAX MULTIBAX PUBLIC COMPANY LIMITED
4.060.50%0.02ขาย49.200K775.256M9.360.43692.00บรรจุภัณฑ์และหีบห่อที่ไม่ใช่กระดาษ
MBAX.R MULTIBAX PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.060.50%0.02ขาย49.200K775.256M9.360.43692.00บรรจุภัณฑ์และหีบห่อที่ไม่ใช่กระดาษ
MCS M.C.S.STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
6.850.00%0.00ซื้อ667.300K3.083B7.850.87673.00เหล็ก
MCS.R M.C.S.STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.850.00%0.00ซื้อ667.300K3.083B7.850.87673.00เหล็ก
MGT MEGACHEM (THAILAND) PUBLIC COMPANY
1.822.25%0.04ซื้อ36.600K712.000M14.480.12เคมีพิเศษ
MGT.R MEGACHEM (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.822.25%0.04ซื้อ36.600K712.000M14.480.12เคมีพิเศษ
MILL MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.02-2.86%-0.03ขาย1.025M4.216B-0.10539.00เหล็ก
MILL.R MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.02-2.86%-0.03ขาย1.025M4.216B-0.10539.00เหล็ก
NEP NEP REALTY AND INDUSTRY PUBLIC COMPANY
0.31-3.12%-0.01ขาย10.900K744.120M-0.02393.00บรรจุภัณฑ์และหีบห่อที่ไม่ใช่กระดาษ
NEP.R NEP REALTY AND INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.31-3.12%-0.01ขาย10.900K744.120M-0.02393.00บรรจุภัณฑ์และหีบห่อที่ไม่ใช่กระดาษ
NFC NFC PUBLIC COMPANY LIMITED
5.600.00%0.00แนะนำให้ขาย1006.146B119.580.0554.00เคมีภัณฑ์ด้านการเกษตร
NFC.R NFC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.600.00%0.00แนะนำให้ขาย1006.146B119.580.0554.00เคมีภัณฑ์ด้านการเกษตร
NPPG NPPG (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
1.19-0.83%-0.01แนะนำให้ซื้อ3.435M2.279B-0.16123.00บรรจุภัณฑ์และหีบห่อที่ไม่ใช่กระดาษ
NPPG.R NPPG (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.19-0.83%-0.01แนะนำให้ซื้อ3.435M2.279B-0.16123.00บรรจุภัณฑ์และหีบห่อที่ไม่ใช่กระดาษ
PAP PACIFIC PIPE PUBLIC COMPANY LIMITED
2.941.38%0.04ขาย37.200K1.914B20.340.14658.00เหล็ก
PAP.R PACIFIC PIPE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.941.38%0.04ขาย37.200K1.914B20.340.14658.00เหล็ก
PATO PATO CHEMICAL INDUSTRY PUBLIC COMPANY
12.700.79%0.10ขาย11.000K1.794B11.391.11185.00เคมีภัณฑ์ด้านการเกษตร
PATO.R PATO CHEMICAL INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
12.700.79%0.10ขาย11.000K1.794B11.391.11185.00เคมีภัณฑ์ด้านการเกษตร
PDG PRODIGY PUBLIC COMPANY LIMITED
2.921.39%0.04ซื้อ5.600K777.600M13.690.21บรรจุภัณฑ์และหีบห่อที่ไม่ใช่กระดาษ
PDG.R PRODIGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.921.39%0.04ซื้อ5.600K777.600M13.690.21บรรจุภัณฑ์และหีบห่อที่ไม่ใช่กระดาษ
PDI PADAENG INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
12.000.84%0.10ขาย45.300K2.689B-0.18979.00การทำเหมืองแร่พิเศษและโลหะ
PDI.R PADAENG INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
12.000.84%0.10ขาย45.300K2.689B-0.18979.00การทำเหมืองแร่พิเศษและโลหะ
PERM PERMSIN STEEL WORKS PUBLIC COMPANY
1.710.00%0.00ขาย20.200K855.000M-0.06เหล็ก
PERM.R PERMSIN STEEL WORKS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.710.00%0.00ขาย20.200K855.000M-0.06เหล็ก
PJW PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY
1.530.00%0.00ซื้อ59.700K878.342M-0.021261.00บรรจุภัณฑ์และหีบห่อที่ไม่ใช่กระดาษ
PJW.R PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.530.00%0.00ซื้อ59.700K878.342M-0.021261.00บรรจุภัณฑ์และหีบห่อที่ไม่ใช่กระดาษ
PMTA PM THORESEN ASIA HOLDINGS PUBLIC COMPANY
10.001.01%0.10ขาย1.100K1.002B26.590.37เคมีภัณฑ์ด้านการเกษตร
PMTA.R PM THORESEN ASIA HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
10.001.01%0.10ขาย1.100K1.002B26.590.37เคมีภัณฑ์ด้านการเกษตร
PPM PORN PROM METAL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.36-0.73%-0.01ซื้อ13.000K578.140M25.550.05148.00การทำเหมืองแร่พิเศษและโลหะ
PPM.R PORN PROM METAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.36-0.73%-0.01ซื้อ13.000K578.140M25.550.05148.00การทำเหมืองแร่พิเศษและโลหะ
PTL POLYPLEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY
14.80-1.99%-0.30ขาย954.500K13.590B6.662.271216.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
PTL.R POLYPLEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
14.80-1.99%-0.30ขาย954.500K13.590B6.662.271216.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
PTTGC PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY
69.75-1.41%-1.00ซื้อ31.541M318.998B7.968.896334.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
PTTGC.F PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY FOREIGN
70.00-0.71%-0.50ขาย3.100K318.998B7.968.896334.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
PTTGC.R PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
69.75-1.41%-1.00ซื้อ31.541M318.998B7.968.896334.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
Q-CON QUALITY CONSTRUCTION PRODUCTS
5.100.99%0.05ซื้อ57.500K2.020B35.270.14477.00วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
Q-CON.R QUALITY CONSTRUCTION PRODUCTS NON-VOTING
5.100.99%0.05ซื้อ57.500K2.020B35.270.14477.00วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
RWI RAYONG WIRE INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
1.46-2.67%-0.04แนะนำให้ขาย319.600K954.548M18.040.08เหล็ก
RWI.R RAYONG WIRE INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.46-2.67%-0.04แนะนำให้ขาย319.600K954.548M18.040.08เหล็ก
SALEE SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
1.10-1.79%-0.02ซื้อ1.868M1.703B68.800.02560.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
SALEE.R SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.10-1.79%-0.02ซื้อ1.868M1.703B68.800.02560.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
SAM SAMCHAI STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
0.49-2.00%-0.01ขาย16.100K522.563M-0.09630.00เหล็ก
SAM.R SAMCHAI STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.49-2.00%-0.01ขาย16.100K522.563M-0.09630.00เหล็ก
SCCC SIAM CITY CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
216.000.00%0.00ขาย17.400K64.368B21.3010.142336.00วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
SCCC.R SIAM CITY CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
216.000.00%0.00ขาย17.400K64.368B21.3010.142336.00วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
SCI SCI ELECTRIC PUBLIC COMPANY LIMITED
2.20-1.79%-0.04ขาย476.500K1.680B-0.06644.00เหล็ก
SCI.R SCI ELECTRIC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.20-1.79%-0.04ขาย476.500K1.680B-0.06644.00เหล็ก
SCP SOUTHERN CONCRETE PILE PUBLIC COMPANY
7.45-0.67%-0.05ขาย613.000K2.250B7.830.961216.00วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
SCP.R SOUTHERN CONCRETE PILE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
7.45-0.67%-0.05ขาย613.000K2.250B7.830.961216.00วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
SELIC SELIC CORP PUBLIC COMPANY LIMITED
3.320.00%0.00ซื้อ1.231M962.322M-0.04เคมีพิเศษ
SELIC.R SELIC CORP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.320.00%0.00ซื้อ1.231M962.322M-0.04เคมีพิเศษ
SITHAI SRITHAI SUPERWARE PUBLIC COMPANY LIMITED
1.170.00%0.00ขาย500.100K3.171B41.680.034287.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
SITHAI.R SRITHAI SUPERWARE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.170.00%0.00ขาย500.100K3.171B41.680.034287.00สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
SKN S.KIJCHAI ENTERPRISE PUBLIC COMPANY
2.88-0.69%-0.02ขาย1.139M2.320B11.220.26208.00ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้และป่า
SKN.R S.KIJCHAI ENTERPRISE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.88-0.69%-0.02ขาย1.139M2.320B11.220.26208.00ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้และป่า
SMART SMART CONCRETE PUBLIC COMPANY LIMITED
1.120.00%0.00ซื้อ21.000K515.200M-0.05วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
SMART.R SMART CONCRETE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.120.00%0.00ซื้อ21.000K515.200M-0.05วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
SMPC SAHAMITR PRESSURE CONTAINER
9.65-0.52%-0.05ขาย212.200K5.194B9.281.05400.00บรรจุภัณฑ์และหีบห่อที่ไม่ใช่กระดาษ
SMPC.R SAHAMITR PRESSURE CONTAINER NON-VOTING
9.65-0.52%-0.05ขาย212.200K5.194B9.281.05400.00บรรจุภัณฑ์และหีบห่อที่ไม่ใช่กระดาษ
SPACK S. PACK & PRINT PUBLIC COMPANY LIMITED
1.800.00%0.00ขาย28.500K540.000M410.960.00211.00บรรจุภัณฑ์กระดาษ
SPACK.R S. PACK & PRINT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.800.00%0.00ขาย28.500K540.000M410.960.00211.00บรรจุภัณฑ์กระดาษ
SSSC SIAM STEEL SERVICE CENTER PUBLIC COMPANY
2.860.70%0.02ซื้อ218.600K1.818B10.840.26519.00เหล็ก
SSSC.R SIAM STEEL SERVICE CENTER PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.860.70%0.02ซื้อ218.600K1.818B10.840.26519.00เหล็ก
STPI STP&I PUBLIC COMPANY LIMITED
6.90-2.13%-0.15ซื้อ8.763M11.453B-0.398869.00เหล็ก
STPI.R STP&I PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.90-2.13%-0.15ซื้อ8.763M11.453B-0.398869.00เหล็ก
SUTHA GOLDEN LIME PUBLIC COMPANY LIMITED
3.820.53%0.02ขาย1.100K1.146B13.550.28วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
SUTHA.R GOLDEN LIME PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.820.53%0.02ขาย1.100K1.146B13.550.28วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
SWC SHERWOOD CORPORATION (THAILAND)
8.60-0.00%-0.00ซื้อ107.200K2.580B13.970.62178.00เคมีภัณฑ์ด้านการเกษตร
SWC.R SHERWOOD CORPORATION (THAILAND) NON-VOTING
8.60-0.00%-0.00ซื้อ107.200K2.580B13.970.62178.00เคมีภัณฑ์ด้านการเกษตร
TASCO TIPCO ASPHALT PUBLIC COMPANY LIMITED
17.200.58%0.10ซื้อ4.520M26.942B47.670.361105.00วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
TASCO.R TIPCO ASPHALT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
17.200.58%0.10ซื้อ4.520M26.942B47.670.361105.00วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
TCCC THAI CENTRAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY
29.000.00%0.00ซื้อ9.100K16.957B12.742.28611.00เคมีภัณฑ์ด้านการเกษตร
TCCC.R THAI CENTRAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
29.000.00%0.00ซื้อ9.100K16.957B12.742.28611.00เคมีภัณฑ์ด้านการเกษตร
TCOAT THAI COATING INDUSTRIAL PUBLIC COMPANY
28.500.88%0.25ขาย500299.250M9.473.01432.00บรรจุภัณฑ์และหีบห่อที่ไม่ใช่กระดาษ
TCOAT.R THAI COATING INDUSTRIAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
28.500.88%0.25ขาย500299.250M9.473.01432.00บรรจุภัณฑ์และหีบห่อที่ไม่ใช่กระดาษ
TFI THAI FILM INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
0.280.00%0.00ขาย161.300K573.300M-0.05600.00บรรจุภัณฑ์และหีบห่อที่ไม่ใช่กระดาษ
TFI.R THAI FILM INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.280.00%0.00ขาย161.300K573.300M-0.05600.00บรรจุภัณฑ์และหีบห่อที่ไม่ใช่กระดาษ
TGPRO THAI-GERMAN PRODUCTS PUBLIC COMPANY
0.13-7.14%-0.01ขาย2.463M660.724M341.460.00399.00เหล็ก
TGPRO.R THAI-GERMAN PRODUCTS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.13-7.14%-0.01ขาย2.463M660.724M341.460.00399.00เหล็ก
THE THE STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.950.00%0.00ซื้อ15.972M2.149B-0.09219.00เหล็ก
THE.R THE STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.950.00%0.00ซื้อ15.972M2.149B-0.09219.00เหล็ก
THIP THANTAWAN INDUSTRY PUBLIC COMPANY
21.800.00%0.00ขาย33.100K1.744B6.753.23363.00บรรจุภัณฑ์และหีบห่อที่ไม่ใช่กระดาษ
THIP.R THANTAWAN INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
21.800.00%0.00ขาย33.100K1.744B6.753.23363.00บรรจุภัณฑ์และหีบห่อที่ไม่ใช่กระดาษ
THMUI THAI MUI CORPORATION PUBLIC COMPANY
1.29-0.77%-0.01ขาย132.200K442.000M14.150.09วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
THMUI.R THAI MUI CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.29-0.77%-0.01ขาย132.200K442.000M14.150.09วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย คำอธิบาย & วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ส่งข้อเสนอแนะ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ