ธนาคาร (อุตสาหกรรม)

105
หุ้น
5483.842B
เงินทุนของตลาด
55.271K
ปริมาณการซื้อขาย
+3.59%
ผลตอบแทนเงินปันผล
−0.31%
เปลี่ยนแปลง
+2.75%
ประสิทธิภาพ เดือน
+3.55%
ประสิทธิภาพ ปี
+17.33%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
          
6GAA GRUPO AVAL ACCIONES Y VAL.SA REG.PRF.SHS(SP.ADRS)/20 KP 1
6.40-2.29%-0.15แนะนำให้ขาย07.491B9.060.0468892.00
6GAA GRUPO AV.ACC.V.ADR/20 KP1
6.650.76%0.05ขาย07.643B9.060.0468892.00
81R FST REP.BK S.FR.NEW DL-01
92.50-0.54%-0.50ซื้อ015.801B20.444.644800.00
9UB UNITED FIN.BANC. DL 1
12.763.77%0.46ซื้อ0658.174M19.250.67734.00
ARL AAREAL BANK AG
29.25-0.88%-0.26ซื้อ1.826K1.750B8.333.682249.00
ARL AAREAL BANK AG INHABER-AKTIEN O.N.
29.21-0.24%-0.07ซื้อ5621.750B8.333.682249.00
ARL AAREAL BANK AG
29.24-0.48%-0.14ซื้อ114.984K1.750B8.333.682249.00
BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT. ACC.NOM.(SPONS.ADRS)/1 EO 0,49
4.76-0.83%-0.04ซื้อ031.637B6.680.72126017.00
BBVA BCO BIL.VIZ.ARG.ADR EO,-4
4.76-1.24%-0.06ซื้อ031.637B6.680.72126017.00
BCY BARCLAYS PLC LS 0,25
1.93-0.46%-0.01ซื้อ2.000K31.613B9.240.2083500.00
BCY BARCLAYS PLC REGISTERED SHARES LS 0,25
1.91-0.09%-0.00ซื้อ031.753B9.240.2083500.00
BCY BARCLAYS PLC LS 0,25
1.91-0.26%-0.01ซื้อ23.828K33.913B9.240.2283500.00
BNP BNP PARIBAS INH. EO 2
47.14-0.18%-0.08ซื้อ41858.649B7.756.06202000.00
BNP BNP PARIBAS S.A. ACTIONS PORT. EO 2
46.85-1.07%-0.51ซื้อ30058.649B7.756.06202000.00
BNP BNP PARIBAS INH. EO 2
46.99-0.09%-0.04ซื้อ3.346K58.649B7.756.06202000.00
BOY BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT. ACCIONES NOM. EO 0,49
4.780.15%0.01ซื้อ1.000K31.637B6.680.72126017.00
BOY BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49
4.781.10%0.05ซื้อ58.135K31.637B6.680.72126017.00
BOY BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49
4.70-1.77%-0.08ซื้อ031.637B6.680.72126017.00
BSD2 BANCO SANTANDER S.A. ACCIONES NOM. EO 0,50
3.870.39%0.01ซื้อ064.298B9.640.45201804.00
BSD2 BCO SANTANDER N.EO0,5
3.88-0.77%-0.03ซื้อ6.120K64.298B9.640.45201804.00
BSD2 BCO SANTANDER N.EO0,5
3.880.44%0.02ซื้อ135.029K64.298B9.640.45201804.00
BSDK BCO SANTANDER SP.ADR1
3.76-1.57%-0.06ซื้อ064.298B9.640.45201804.00
BSDK BANCO SANTANDER S.A. ACCIONES NOM.(SP.ADR)1 EO 0,50
3.820.00%0.00ซื้อ064.298B9.640.45201804.00
BVXB ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1
7.35-1.34%-0.10แนะนำให้ขาย077.254B12.860.6298446.00
BVXB ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. REG. PFD. SHS (ADRS)/1 O.N.
7.40-1.33%-0.10ขาย071.159B12.860.5798446.00
CBK COMMERZBANK AG
5.330.15%0.01ขาย12.028K6.641B9.210.5848644.00
CBK COMMERZBANK AG INHABER-AKTIEN O.N.
5.30-0.24%-0.01ขาย12.758K6.641B9.210.5848644.00
CBK COMMERZBANK AG
5.30-1.01%-0.05ขาย6.365M6.641B9.210.5848644.00
CMC JPMORGAN CHASE DL 1
107.92-0.42%-0.46ซื้อ0340.478B11.869.18254983.00
CMC JPMORGAN CHASE DL 1
108.360.15%0.16ซื้อ898346.374B11.849.35254983.00
CMC JPMORGAN CHASE & CO. REGISTERED SHARES DL 1
108.28-0.46%-0.50ซื้อ38334.280B11.869.01254983.00
COM COMDIRECT BANK AG INHABER-AKTIEN O.N.
12.760.79%0.10ซื้อ6001.808B55.380.231545.00
COM COMDIRECT BANK AG
12.80-0.16%-0.02แนะนำให้ซื้อ88.165K1.808B55.380.231545.00
COM COMDIRECT BANK AG
12.760.31%0.04ซื้อ3301.808B55.380.231545.00
CRIN UNICREDIT S.P.A. AZIONI NOM. O.N.
11.500.59%0.07ซื้อ025.684B7.231.6084836.00
CRIN UNICREDIT
11.490.38%0.04ซื้อ45.201K25.684B7.231.6084836.00
CRIN UNICREDIT
11.51-0.07%-0.01ซื้อ1.750K25.684B7.231.6084836.00
DBK DEUTSCHE BANK AG NA O.N.
7.05-0.82%-0.06ซื้อ38.027K14.645B-1.6690866.00
DBK DEUTSCHE BANK AG NAMENS-AKTIEN O.N.
7.09-0.41%-0.03ซื้อ132.450K14.645B-1.6690866.00
DBK DEUTSCHE BANK AG NA O.N.
7.09-0.63%-0.04ซื้อ14.529M14.645B-1.6690866.00
EBO ERSTE GROUP BNK INH. O.N.
30.25-0.23%-0.07ซื้อ57912.369B7.723.9247030.00
EBO ERSTE GROUP BANK AG INHABER-AKTIEN O.N.
29.91-1.55%-0.47ขาย012.369B7.723.9247030.00
EBO ERSTE GROUP BNK INH. O.N.
30.300.90%0.27ซื้อ22.102K12.369B7.723.9247030.00
HBC1 HSBC HOLDINGS PLC REGISTERED SHARES DL -,50
6.94-1.05%-0.07ซื้อ2.206K135.830B11.160.60237685.00
HBC1 HSBC HLDGS PLC DL-,50
6.99-0.58%-0.04ซื้อ200135.230B11.160.60237685.00
HBC1 HSBC HLDGS PLC DL-,50
6.91-1.54%-0.11ซื้อ16.328K145.071B11.160.64237685.00
IES INTESA SANPAOLO
2.240.11%0.00ซื้อ13.412K41.172B9.260.2490888.00
IES INTESA SANPAOLO S.P.A. AZIONI NOM. O.N.
2.23-0.51%-0.01ซื้อ041.172B9.260.2490888.00
IES INTESA SANPAOLO
2.240.54%0.01ซื้อ4.000K41.172B9.260.2490888.00
INN1 ING GROEP NV EO -,01
10.12-0.47%-0.05ซื้อ268.249K39.588B8.591.1853525.00
INN1 ING GROEP NV EO -,01
10.130.22%0.02ซื้อ5.079K39.588B8.591.1853525.00
INN1 ING GROEP N.V. AANDELEN OP NAAM EO -,01
10.15-0.14%-0.01ซื้อ67.075K39.588B8.591.1853525.00
INNA ING GROEP N.V. AAND.OP NAAM (SP.ADRS)/1EO-,24
10.100.00%0.00ซื้อ039.588B8.591.1853525.00
INNA ING GP NV SP.ADR/1 EO-,24
10.00-0.99%-0.10ซื้อ039.588B8.591.1853525.00
INNA ING GP NV SP.ADR/1 EO-,24
9.502.70%0.25ขาย2.000K39.588B8.591.1853525.00
KDB KBC GROEP N.V. PARTS SOCIALES PORT. O.N.
61.86-0.61%-0.38ซื้อ025.658B10.605.8238064.00
KDB KBC GROEP N.V.
61.70-1.15%-0.72ซื้อ10025.658B10.605.8238064.00
LLD LLOYDS BKG GRP LS-,10
0.69-0.86%-0.01ซื้อ172.770K50.167B11.250.0664928.00
LLD LLOYDS BKG GRP LS-,10
0.711.27%0.01ซื้อ3.500K46.764B11.250.0664928.00
LLD LLOYDS BANKING GROUP PLC REGISTERED SHARES LS -,10
0.70-2.13%-0.02ซื้อ20.000K46.971B11.250.0664928.00
MBK MERKUR BANK KGAA .O.N.
9.45-0.53%-0.05ซื้อ18058.845M13.650.69180.00
MBK MERKUR BANK KGAA INHABER-AKTIEN O.N.
9.30-0.53%-0.05ซื้อ058.845M13.650.69180.00
MBK MERKUR BANK KGAA .O.N.
9.30-2.11%-0.20ซื้อ058.845M13.650.69180.00
ME9 MEDIOBANCA - BCA CRED.FIN. SPAAZIONI NOM. EO 0,50
10.470.19%0.02ซื้อ09.259B11.300.954805.00
ME9 MEDIOBCA EO 0,50
10.51-1.27%-0.14ซื้อ09.259B11.300.954805.00
NCB BANK OF AMERICA CORP. REGISTERED SHARES DL 0,01
27.11-0.31%-0.09ซื้อ0243.597B11.182.42209000.00
NCB BANK AMERICA DL 0,01
27.17-0.11%-0.03ซื้อ6.062K252.100B11.152.51209000.00
NCB BANK AMERICA DL 0,01
27.16-0.44%-0.12แนะนำให้ซื้อ461248.113B11.182.46209000.00
NRB HOPE BANCORP INC. DL-,001
12.50-0.79%-0.10ขาย01.638B10.411.241494.00
NWT WELLS FARGO + CO.DL 1,666
44.20-1.07%-0.48ขาย599194.340B10.704.28262800.00
NWT WELLS FARGO + CO.DL 1,666
44.41-0.50%-0.23ขาย0192.084B10.784.20262800.00
NWT WELLS FARGO & CO. REGISTERED SHARES DL 1,666
44.75-0.26%-0.12ซื้อ100188.587B10.784.13262800.00
PBB DT.PFANDBRIEFBK AG
12.130.83%0.10แนะนำให้ซื้อ443.647K1.631B9.111.33746.00
PBB DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG INHABER-AKTIEN O.N.
12.100.67%0.08ซื้อ6.815K1.631B9.111.33746.00
PBB DT.PFANDBRIEFBK AG
12.151.00%0.12ซื้อ9001.631B9.111.33746.00
PCZ PROCREDIT HOLDING AG & CO.KGAANAMENS-AKTIEN EO 5
7.200.00%0.00ขาย0435.849M7.910.942971.00
PCZ PROCREDIT HLDG AG NA EO 5
7.40-0.67%-0.05ขาย37435.849M7.910.942971.00
PCZ PROCREDIT HLDG AG NA EO 5
7.35-0.68%-0.05ซื้อ0435.849M7.910.942971.00
PFZ PINNACLE FINANCIAL DL 1
51.50-0.96%-0.50ซื้อ04.008B11.164.702297.00
PNP PNC FINANCIAL SERVICES GROUP REGISTERED SHARES DL 5
128.000.00%0.00ซื้อ055.698B12.839.9250928.00
PNP PNC FINL SERVICES GRP DL5
127.000.00%0.00ซื้อ056.731B12.8310.1150928.00
QB7 QUIRIN PRIVATBK O.N.
1.63-1.21%-0.02ขาย072.934M15.470.11221.00
QB7 QUIRIN PRIVATBANK AG INHABER-AKTIEN O.N.
1.650.00%0.00ขาย072.934M15.470.11221.00
QB7 QUIRIN PRIVATBK O.N.
1.680.00%0.00ขาย072.934M15.470.11221.00
RAW RAIFFEISEN BK INTL INH.
21.400.71%0.15ซื้อ2507.032B7.093.1147181.00
RAW RAIFFEISEN BANK INTL AG INHABER-AKTIEN O.N.
21.17-1.03%-0.22ซื้อ07.032B7.093.1147181.00
RAW RAIFFEISEN BK INTL INH.
21.05-0.61%-0.13ซื้อ07.032B7.093.1147181.00
RYS1 ROYAL BK SCOTLD GRP LS 1
2.792.61%0.07ซื้อ38.738K34.294B10.400.2766600.00
RYS1 ROYAL BK OF SCOTLD GRP PLC,THEREGISTERED SHARES LS 1
2.75-0.18%-0.01ซื้อ032.109B10.400.2666600.00
RYS1 ROYAL BK SCOTLD GRP LS 1
2.73-0.26%-0.01ซื้อ231.967B10.400.2666600.00
SBNC SBERBANK ADR REGS/4 RL3
13.280.76%0.10แนะนำให้ซื้อ1.900K69.601B5.920.55291726.00
SBNC SBERBANK ADR REGS/4 RL3
13.270.15%0.02แนะนำให้ซื้อ1.560K71.316B5.920.56291726.00
SBNC SBERBANK OF RUSSIA PJSC REG.SHS (SP.ADR'S)/4 RL 3
13.292.35%0.30แนะนำให้ซื้อ90069.960B5.920.55291726.00
SGE SOCIETE GENERALE S.A. ACTIONS PORT. EO 1,25
25.98-1.14%-0.30ซื้อ1.100K21.715B7.013.71149022.00
SGE STE GENERALE INH. EO 1,25
26.220.13%0.03ซื้อ55021.715B7.013.71149022.00
SGE STE GENERALE INH. EO 1,25
26.030.08%0.02ซื้อ7.825K21.715B7.013.71149022.00
TRVC CITIGROUP INC. DL -,01
62.48-0.13%-0.08ซื้อ0139.430B9.246.95200000.00
TRVC CITIGROUP INC. DL -,01
62.610.27%0.17ซื้อ440137.093B9.266.82200000.00
TRVC CITIGROUP INC. REGISTERED SHARES DL -,01
62.40-0.59%-0.37ขาย0134.598B9.266.70200000.00
UBK UMWELTBANK AG O.N.
10.00-0.99%-0.10ซื้อ4.304K306.147M153.00
UBK UMWELTBANK AG INHABER-AKTIEN O.N.
9.940.00%0.00ซื้อ1.500K306.147M153.00
UBK UMWELTBANK AG O.N.
9.86-2.38%-0.24ซื้อ0306.147M153.00
XCA CREDIT AGRICOLE INH. EO 3
11.54-1.03%-0.12ซื้อ033.061B8.541.3573346.00
XCA CREDIT AGRICOLE INH. EO 3
11.63-0.64%-0.07ซื้อ033.061B8.541.3573346.00
XCA CREDIT AGRICOLE S.A. ACTIONS PORT. EO 3
11.54-0.30%-0.04ซื้อ033.061B8.541.3573346.00
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ศูนย์ช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน เหรียญ TradingView ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ