เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ (ภาค)

872
หุ้น
16409.611B
เงินทุนของตลาด
22.824K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.35%
เปลี่ยนแปลง
+7.04%
ประสิทธิภาพ เดือน
+44.63%
ประสิทธิภาพ ปี
+14.91%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี
           
01H HORIBA LTD
53.00-2.75%-1.50ขาย02.360B20.652.708269.00อุปกรณ์/เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์
01H HORIBA LTD. REGISTERED SHARES O.N.
53.00-4.50%-2.50ขาย02.360B20.462.708269.00อุปกรณ์/เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์
01H HORIBA LTD
53.00-3.64%-2.00ขาย02.360B20.652.708269.00อุปกรณ์/เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์
01H HORIBA LTD
55.00-0.90%-0.50ซื้อ02.360B20.652.708269.00อุปกรณ์/เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์
01H HORIBA LTD
53.50-2.73%-1.50ขาย02.360B20.832.708269.00อุปกรณ์/เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์
06R ROLAND DG CORP. REGISTERED SHARES O.N.
19.40-3.00%-0.60ซื้อ0253.079M-0.031220.00อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์
12DA DELL TECHS INC. C DL-,01
84.60-0.45%-0.38แนะนำให้ซื้อ12063.493B19.844.43158000.00ฮาร์ดแวร์ประมวลผลคอมพิวเตอร์
12DA DELL TECHS INC. C DL-,01
84.10-0.80%-0.68ซื้อ0ฮาร์ดแวร์ประมวลผลคอมพิวเตอร์
12DA DELL TECHS INC. C DL-,01
81.82-1.11%-0.92ขาย0ฮาร์ดแวร์ประมวลผลคอมพิวเตอร์
12DA DELL TECHNOLOGIES INC. REGISTERED SHARES C DL -,01
81.82-0.73%-0.60ขาย063.493B19.614.43158000.00ฮาร์ดแวร์ประมวลผลคอมพิวเตอร์
12DA DELL TECHS INC. C DL-,01
81.82-1.11%-0.92ซื้อ0ฮาร์ดแวร์ประมวลผลคอมพิวเตอร์
12DA DELL TECHS INC. C DL-,01
83.400.58%0.48ซื้อ0ฮาร์ดแวร์ประมวลผลคอมพิวเตอร์
12DA DELL TECHS INC. C DL-,01
81.74-1.04%-0.86ซื้อ0ฮาร์ดแวร์ประมวลผลคอมพิวเตอร์
12DA DELL TECHS INC. C DL-,01
83.06-1.70%-1.44ขาย7763.493B19.734.43158000.00ฮาร์ดแวร์ประมวลผลคอมพิวเตอร์
1FC FACC AG INH.AKT.
9.22-2.23%-0.21ขาย0422.184M2655.00ยานอวกาศและการป้องกัน
1FC FACC AG INH.AKT.
9.30-0.53%-0.05ซื้อ377422.184M2655.00ยานอวกาศและการป้องกัน
1FC FACC AG INH.AKT.
9.310.22%0.02ซื้อ800422.184M2655.00ยานอวกาศและการป้องกัน
1FC FACC AG INH.AKT.
9.250.11%0.01ซื้อ0422.184M2655.00ยานอวกาศและการป้องกัน
1FC FACC AG INHABER-AKTIEN O.N.
9.14-2.45%-0.23ขาย0422.184M2655.00ยานอวกาศและการป้องกัน
1FC FACC AG INH.AKT.
9.15-0.76%-0.07ซื้อ0422.184M2655.00ยานอวกาศและการป้องกัน
1KT KEYSIGHT TECHS DL-,01
123.30-0.72%-0.90ซื้อ0อุปกรณ์/เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์
1KT KEYSIGHT TECHS DL-,01
122.95-1.56%-1.95ซื้อ022.916B37.083.3513900.00อุปกรณ์/เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์
1KT KEYSIGHT TECHS DL-,01
124.150.98%1.20แนะนำให้ซื้อ9022.916B37.093.3513900.00อุปกรณ์/เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์
1KT KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC. REGISTERED SHARES DL -,01
123.05-1.56%-1.95ซื้อ022.916B37.033.3513900.00อุปกรณ์/เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์
1KT KEYSIGHT TECHS DL-,01
123.00-1.56%-1.95ซื้อ0อุปกรณ์/เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์
1MA MACOM TECHN.SOL.H.DL-,001
49.40-3.14%-1.60ซื้อ03.398B-0.021050.00เซมิคอนดักเตอร์
1MA MACOM TECHNOLOGY SOL.HLDG.INC.REGISTERED SHARES DL -,001
48.40-3.20%-1.60ซื้อ03.398B-0.021050.00เซมิคอนดักเตอร์
1MA MACOM TECHN.SOL.H.DL-,001
48.40-2.02%-1.00ซื้อ03.398B-0.021050.00เซมิคอนดักเตอร์
1MA MACOM TECHN.SOL.H.DL-,001
48.50-3.00%-1.50ซื้อ0เซมิคอนดักเตอร์
1MA MACOM TECHN.SOL.H.DL-,001
49.600.00%0.00ซื้อ0เซมิคอนดักเตอร์
1OK AVON RUBBER PLC LS 1
30.40-1.30%-0.40ขาย0952.001M102.970.30870.00ยานอวกาศและการป้องกัน
1OK AVON RUBBER PLC LS 1
31.20-0.64%-0.20ขาย0952.001M104.950.30870.00ยานอวกาศและการป้องกัน
1OK AVON RUBBER PLC LS 1
30.60-1.29%-0.40ขาย0952.001M102.310.30870.00ยานอวกาศและการป้องกัน
1YD BROADCOM INC. DL-,001
385.40-2.68%-10.60ซื้อ0เซมิคอนดักเตอร์
1YD BROADCOM INC. DL-,001
385.45-2.61%-10.35ซื้อ0เซมิคอนดักเตอร์
1YD BROADCOM INC. REGISTERED SHARES DL -,001
386.25-0.95%-3.70ซื้อ0160.388B44.439.3721000.00เซมิคอนดักเตอร์
1YD BROADCOM INC. DL-,001
391.25-1.63%-6.50ซื้อ0160.388B44.599.3721000.00เซมิคอนดักเตอร์
1YD BROADCOM INC. DL-,001
386.40-0.63%-2.45ซื้อ0เซมิคอนดักเตอร์
1YD BROADCOM INC. DL-,001
385.40-2.68%-10.60ซื้อ0เซมิคอนดักเตอร์
1YD BROADCOM INC. DL-,001
388.25-0.41%-1.60ซื้อ0160.388B44.519.3721000.00เซมิคอนดักเตอร์
1YD BROADCOM INC. DL-,001
388.00-1.97%-7.80ซื้อ0เซมิคอนดักเตอร์
1YO YANGTZE OPT.FIB.AND CAB.H
1.020.00%0.00ซื้อ01.746B9.480.102879.00อุปกรณ์โทรคมนาคม
1YO YANGTZE OPT.FIB.AND CAB.H
1.020.00%0.00ซื้อ01.746B9.480.102879.00อุปกรณ์โทรคมนาคม
2HP HEWLETT PACKARD ENT.
11.96-3.39%-0.42ขาย0ฮาร์ดแวร์ประมวลผลคอมพิวเตอร์
2HP HEWLETT PACKARD ENT.
11.96-3.35%-0.41ขาย015.917B31.500.4159400.00ฮาร์ดแวร์ประมวลผลคอมพิวเตอร์
2HP HEWLETT PACKARD ENT.
12.15-2.41%-0.30ขาย0ฮาร์ดแวร์ประมวลผลคอมพิวเตอร์
2HP HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO.REGISTERED SHARES DL -,01
12.05-1.11%-0.13ขาย015.917B30.520.4159400.00ฮาร์ดแวร์ประมวลผลคอมพิวเตอร์
2HP HEWLETT PACKARD ENT.
11.96-3.39%-0.42ขาย0ฮาร์ดแวร์ประมวลผลคอมพิวเตอร์
2HP HEWLETT PACKARD ENT.
11.95-8.08%-1.05แนะนำให้ขาย40015.917B31.710.4159400.00ฮาร์ดแวร์ประมวลผลคอมพิวเตอร์
2HP HEWLETT PACKARD ENT.
12.02-2.79%-0.35ขาย0ฮาร์ดแวร์ประมวลผลคอมพิวเตอร์
2HP HEWLETT PACKARD ENT.
12.06-0.58%-0.07ขาย0ฮาร์ดแวร์ประมวลผลคอมพิวเตอร์
2QO QORVO INC.DL -,0001
147.90-3.49%-5.35ขาย016.541B28.315.508400.00เซมิคอนดักเตอร์
2QO QORVO INC.DL -,0001
145.80-3.98%-6.05ขาย0เซมิคอนดักเตอร์
2QO QORVO INC.DL -,0001
145.45-4.28%-6.50ขาย0เซมิคอนดักเตอร์
2QO QORVO INC.DL -,0001
145.85-2.28%-3.40ขาย016.541B28.085.508400.00เซมิคอนดักเตอร์
2QO QORVO INC. REGISTERED SHARES DL -,0001
142.65-1.21%-1.75ขาย016.541B27.845.508400.00เซมิคอนดักเตอร์
2QO QORVO INC.DL -,0001
145.65-3.99%-6.05ขาย0เซมิคอนดักเตอร์
48Z HOWMET AEROSPACE DL-,01
27.66-2.76%-0.79ขาย012.159B121.760.2419700.00ยานอวกาศและการป้องกัน
48Z HOWMET AEROSPACE DL-,01
28.32-1.05%-0.30ขาย012.159B120.350.2419700.00ยานอวกาศและการป้องกัน
48Z HOWMET AEROSPACE DL-,01
27.68-2.47%-0.70ขาย012.159B121.950.2419700.00ยานอวกาศและการป้องกัน
48Z HOWMET AEROSPACE DL-,01
28.06-2.59%-0.75ขาย0ยานอวกาศและการป้องกัน
48Z HOWMET AEROSPACE DL-,01
27.66-2.59%-0.73ขาย0ยานอวกาศและการป้องกัน
48Z HOWMET AEROSPACE DL-,01
27.68-1.90%-0.54ขาย0ยานอวกาศและการป้องกัน
5AP PALO ALTO NETWKS DL-,0001
317.000.44%1.40แนะนำให้ซื้อ530.534B-3.798014.00การสื่อสารคอมพิวเตอร์
5AP PALO ALTO NETWORKS INC. REGISTERED SHARES DL -,0001
309.60-1.28%-4.00ซื้อ030.534B-3.798014.00การสื่อสารคอมพิวเตอร์
5AP PALO ALTO NETWKS DL-,0001
314.201.22%3.80แนะนำให้ซื้อ1การสื่อสารคอมพิวเตอร์
5AP PALO ALTO NETWKS DL-,0001
310.00-0.90%-2.80ซื้อ7130.534B-3.798014.00การสื่อสารคอมพิวเตอร์
5AP PALO ALTO NETWKS DL-,0001
309.40-0.32%-1.00ซื้อ0การสื่อสารคอมพิวเตอร์
5AP PALO ALTO NETWKS DL-,0001
312.80-0.32%-1.00ซื้อ0การสื่อสารคอมพิวเตอร์
5UR RAYTHEON TECH. CORP. -,01
72.18-0.21%-0.15ซื้อ0ยานอวกาศและการป้องกัน
5UR RAYTHEON TECH. CORP. -,01
72.17-1.15%-0.84ขาย0109.798B-1.52181000.00ยานอวกาศและการป้องกัน
5UR RAYTHEON TECH. CORP. -,01
72.47-0.74%-0.54ซื้อ0ยานอวกาศและการป้องกัน
5UR RAYTHEON TECH. CORP. -,01
72.10-1.50%-1.10ขาย0ยานอวกาศและการป้องกัน
5UR RAYTHEON TECH. CORP. -,01
72.26-0.69%-0.50ขาย10109.798B-1.52181000.00ยานอวกาศและการป้องกัน
5UR RAYTHEON TECH. CORP. -,01
72.21-0.36%-0.26ขาย0109.798B-1.52181000.00ยานอวกาศและการป้องกัน
7HP HP INC. REGISTERED SHARES DL -,01
24.060.00%0.00ขาย029.049B10.232.3653000.00ฮาร์ดแวร์ประมวลผลคอมพิวเตอร์
7HP HP INC DL -,01
24.010.04%0.01ขาย20029.049B10.292.3653000.00ฮาร์ดแวร์ประมวลผลคอมพิวเตอร์
7HP HP INC DL -,01
24.120.21%0.05ขาย10ฮาร์ดแวร์ประมวลผลคอมพิวเตอร์
7HP HP INC DL -,01
23.93-0.37%-0.09ขาย0ฮาร์ดแวร์ประมวลผลคอมพิวเตอร์
7HP HP INC DL -,01
24.00-0.29%-0.07ขาย0ฮาร์ดแวร์ประมวลผลคอมพิวเตอร์
7HP HP INC DL -,01
24.301.42%0.34ขาย40529.049B10.242.3653000.00ฮาร์ดแวร์ประมวลผลคอมพิวเตอร์
7HP HP INC DL -,01
24.00-0.29%-0.07ขาย0ฮาร์ดแวร์ประมวลผลคอมพิวเตอร์
7HP HP INC DL -,01
24.120.58%0.14ขาย0ฮาร์ดแวร์ประมวลผลคอมพิวเตอร์
9IE OHARA INC.
10.30-0.96%-0.10แนะนำให้ขาย0260.841M-0.881508.00ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์
9MW MARVELL TECH. GRP DL-,002
45.47-2.05%-0.95ซื้อ037.512B-0.315340.00เซมิคอนดักเตอร์
9TC TE CONNECTIV.LTD. SF 0,57
83.50-0.60%-0.50ซื้อ035.975B30.592.7782000.00ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์
9TS TUBESOLAR AG INH O.N.
6.15-2.38%-0.15แนะนำให้ขาย067.650Mเซมิคอนดักเตอร์
9TS TUBESOLAR AG INH O.N.
6.15-0.81%-0.05แนะนำให้ขาย067.650Mเซมิคอนดักเตอร์
9TS TUBESOLAR AG INH O.N.
6.20-3.13%-0.20แนะนำให้ขาย067.650Mเซมิคอนดักเตอร์
9TS TUBESOLAR AG INH O.N.
6.15-3.91%-0.25แนะนำให้ขาย067.650Mเซมิคอนดักเตอร์
9TS TUBESOLAR AG INH O.N.
6.251.63%0.10ขาย40067.650Mเซมิคอนดักเตอร์
ADV ADVA OPT.NETW.SE O.N.
11.00-1.08%-0.12ขาย695559.324M14.490.771870.00อุปกรณ์/เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์
ADV ADVA OPT.NETW.SE O.N.
11.08-0.36%-0.04ซื้อ30.577K559.324M14.440.771870.00อุปกรณ์/เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์
ADV ADVA OPTICAL NETWORKING SE INHABER-AKTIEN O.N.
11.02-0.72%-0.08ซื้อ180559.324M14.460.771870.00อุปกรณ์/เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์
ADV ADVA OPT.NETW.SE O.N.
11.04-0.36%-0.04ขาย0559.324M14.800.771870.00อุปกรณ์/เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์
ADV ADVA OPT.NETW.SE O.N.
11.02-0.72%-0.08ซื้อ0559.324M14.390.771870.00อุปกรณ์/เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์
ADV ADVA OPT.NETW.SE O.N.
11.06-0.36%-0.04ขาย0559.324M14.800.771870.00อุปกรณ์/เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์
ADV ADVA OPT.NETW.SE O.N.
11.120.18%0.02ซื้อ0559.324M14.800.771870.00อุปกรณ์/เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์
ADV ADVA OPT.NETW.SE O.N.
11.12-2.11%-0.24ซื้อ0559.324M14.800.771870.00อุปกรณ์/เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์
AFX CARL ZEISS MEDITEC AG
156.250.13%0.20แนะนำให้ซื้อ2014.118B87.281.783290.00อุปกรณ์/เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์
AFX CARL ZEISS MEDITEC AG
158.500.83%1.30แนะนำให้ซื้อ3014.118B88.101.783290.00อุปกรณ์/เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์
AFX CARL ZEISS MEDITEC AG
156.90-0.32%-0.50ซื้อ1014.118B87.731.783290.00อุปกรณ์/เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์
AFX CARL ZEISS MEDITEC AG
156.80-0.85%-1.35ซื้อ014.118B87.481.783290.00อุปกรณ์/เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์
AFX CARL ZEISS MEDITEC AG
158.300.25%0.40ซื้อ014.118B87.901.783290.00อุปกรณ์/เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์
AFX CARL ZEISS MEDITEC AG INHABER-AKTIEN O.N.
157.950.54%0.85ซื้อ20014.118B87.901.783290.00อุปกรณ์/เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์
AFX CARL ZEISS MEDITEC AG
157.150.96%1.50แนะนำให้ซื้อ114.118B86.891.783290.00อุปกรณ์/เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์
AFX CARL ZEISS MEDITEC AG
158.450.38%0.60ซื้อ7.758K14.118B87.851.783290.00อุปกรณ์/เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์
AIR AIRBUS
110.84-1.55%-1.74ซื้อ088.551B-0.37131349.00ยานอวกาศและการป้องกัน
AIR AIRBUS
111.36-1.21%-1.36ซื้อ47.198K88.551B-0.37131349.00ยานอวกาศและการป้องกัน
AIR AIRBUS
111.52-0.91%-1.02ซื้อ99588.551B-0.37131349.00ยานอวกาศและการป้องกัน
AIR AIRBUS
110.00-2.31%-2.60ซื้อ77088.551B-0.37131349.00ยานอวกาศและการป้องกัน
AIR AIRBUS SE AANDELEN OP NAAM EO 1
110.88-1.68%-1.90ซื้อ47488.551B-0.37131349.00ยานอวกาศและการป้องกัน
AIR AIRBUS
110.96-1.54%-1.74ซื้อ2088.551B-0.37131349.00ยานอวกาศและการป้องกัน
AIR AIRBUS
111.08-1.24%-1.40ซื้อ1588.551B-0.37131349.00ยานอวกาศและการป้องกัน
AIR AIRBUS
110.00-2.52%-2.84ซื้อ21588.551B-0.37131349.00ยานอวกาศและการป้องกัน
AIXA AIXTRON SE NA O.N.
21.90-2.28%-0.51ซื้อ602.474B62.640.35728.00อุปกรณ์การผลิตอิเลคทรอนิกส์
AIXA AIXTRON SE NA O.N.
22.290.86%0.19ซื้อ148.734K2.474B63.660.35728.00อุปกรณ์การผลิตอิเลคทรอนิกส์
AIXA AIXTRON SE NAMENS-AKTIEN O.N.
22.280.59%0.13ซื้อ5.485K2.474B63.150.35728.00อุปกรณ์การผลิตอิเลคทรอนิกส์
AIXA AIXTRON SE NA O.N.
22.310.41%0.09ซื้อ8.013K2.474B63.370.35728.00อุปกรณ์การผลิตอิเลคทรอนิกส์
AIXA AIXTRON SE NA O.N.
21.81-1.40%-0.31ซื้อ2002.474B63.090.35728.00อุปกรณ์การผลิตอิเลคทรอนิกส์
AIXA AIXTRON SE NA O.N.
21.90-2.14%-0.48ซื้อ02.474B62.360.35728.00อุปกรณ์การผลิตอิเลคทรอนิกส์
AIXA AIXTRON SE NA O.N.
21.90-1.08%-0.24ซื้อ02.474B62.530.35728.00อุปกรณ์การผลิตอิเลคทรอนิกส์
AIXA AIXTRON SE NA O.N.
21.76-2.90%-0.65ซื้อ02.474B62.560.35728.00อุปกรณ์การผลิตอิเลคทรอนิกส์
AMD ADVANCED MIC.DEV. DL-,01
71.500.18%0.13แนะนำให้ซื้อ100เซมิคอนดักเตอร์
AMD ADVANCED MIC.DEV. DL-,01
71.23-0.48%-0.34ซื้อ33เซมิคอนดักเตอร์
AMD ADVANCED MIC.DEV. DL-,01
71.500.00%0.00ซื้อ500เซมิคอนดักเตอร์
AMD ADVANCED MIC.DEV. DL-,01
71.670.58%0.41แนะนำให้ซื้อ14.936K86.751B35.272.0412600.00เซมิคอนดักเตอร์
AMD ADVANCED MIC.DEV. DL-,01
71.03-0.59%-0.42ซื้อ0เซมิคอนดักเตอร์
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC. REGISTERED SHARES DL -,01
70.900.11%0.08ซื้อ14186.751B35.562.0412600.00เซมิคอนดักเตอร์
AMD ADVANCED MIC.DEV. DL-,01
70.97-0.32%-0.23ซื้อ23886.751B35.722.0412600.00เซมิคอนดักเตอร์
AMD ADVANCED MIC.DEV. DL-,01
71.10-0.59%-0.42ซื้อ0เซมิคอนดักเตอร์
ANL ANALOG DEVICES INC.DL-166
136.04-2.66%-3.72ซื้อ0เซมิคอนดักเตอร์
ANL ANALOG DEVICES INC.DL-166
136.32-0.22%-0.30ซื้อ0เซมิคอนดักเตอร์
ANL ANALOG DEVICES INC.DL-166
136.04-2.66%-3.72ซื้อ050.456B39.803.5115900.00เซมิคอนดักเตอร์
ANL ANALOG DEVICES INC.DL-166
136.74-2.10%-2.94ซื้อ0เซมิคอนดักเตอร์
ANL ANALOG DEVICES INC. REGISTERED SHARES DL -,166
136.800.44%0.60ซื้อ050.456B40.163.5115900.00เซมิคอนดักเตอร์
ANL ANALOG DEVICES INC.DL-166
136.06-2.66%-3.72ซื้อ0เซมิคอนดักเตอร์
ANL ANALOG DEVICES INC.DL-166
137.000.69%0.94ซื้อ050.456B39.093.5115900.00เซมิคอนดักเตอร์
ANL ANALOG DEVICES INC.DL-166
136.06-2.66%-3.72ซื้อ0เซมิคอนดักเตอร์
AOF ATOSS SOFTWARE AG
177.002.08%3.60แนะนำให้ซื้อ01.419B77.402.23557.00ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์
AOF ATOSS SOFTWARE AG
175.201.15%2.00แนะนำให้ซื้อ01.419B77.402.23557.00ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์
AOF ATOSS SOFTWARE AG INHABER-AKTIEN O.N.
174.40-0.80%-1.40ซื้อ01.419B78.302.23557.00ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์
AOF ATOSS SOFTWARE AG
175.00-1.13%-2.00ซื้อ01.419B78.122.23557.00ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์
AOF ATOSS SOFTWARE AG
177.000.80%1.40แนะนำให้ซื้อ01.419B78.482.23557.00ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์
AOF ATOSS SOFTWARE AG
175.40-1.68%-3.00ซื้อ9381.419B79.022.23557.00ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์
AOF ATOSS SOFTWARE AG
177.002.08%3.60แนะนำให้ซื้อ01.419B77.402.23557.00ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์
AOF ATOSS SOFTWARE AG
175.00-0.57%-1.00ซื้อ01.419B78.302.23557.00ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์
APC APPLE INC.
109.18-0.78%-0.86ซื้อ15อุปกรณ์โทรคมนาคม
APC APPLE INC.
109.12-1.20%-1.32ซื้อ0อุปกรณ์โทรคมนาคม
APC APPLE INC.
110.400.24%0.26ซื้อ1.604K1836.259B29.203.83147000.00อุปกรณ์โทรคมนาคม
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ เกี่ยวกับ ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter