ค้าปลีกเกี่ยวกับเสื้อผ้า/รองเท้า (อุตสาหกรรม)

13
หุ้น
208.959B
เงินทุนของตลาด
55
ปริมาณการซื้อขาย
−0.34%
เปลี่ยนแปลง
+4.96%
ประสิทธิภาพ เดือน
+28.70%
ประสิทธิภาพ ปี
+10.80%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
(ปีงบประมาณ)
0OV1OVS S.P.A.
2.580 EUR0.55%0.014 EUR
มีแรงซื้อ
1K2.58K EUR733.989M EUR5.906K
1RYLPP S.A. ZY 2
2924 EUR1.11%32 EUR
มีแรงซื้อ
00 EUR5.438B EUR17.74166.10 EUR
9JDJD SPORTS FASH. LS -,0005
1.778 EUR0.00%0.000 EUR
มีแรงขาย
00 EUR9.321B EUR56.590.03 EUR51.297K
BRPCALERES INC. DL-,01
19.8 EUR9.39%1.7 EUR
มีแรงซื้อ
00 EUR708.395M EUR4.784.19 EUR9.3K
CO2ACATO CORP. A DL-,0333
7.70 EUR5.48%0.40 EUR
มีแรงซื้อ
00 EUR159.017M EUR−0.22 EUR7.6K
COYTAPESTRY INC. DL-,01
39.2 EUR−0.00%−0.0 EUR
มีแรงซื้อ
00 EUR9.15B EUR11.563.46 EUR18.1K
FR7FAST RETAILING CO. YN 50
230 EUR−0.86%−2 EUR
มีแรงซื้อรุนแรง
92.07K EUR73.122B EUR36.366.43 EUR57.576K
GAPGAP INC. DL-,05
8.526 EUR0.68%0.058 EUR
มีแรงซื้อ
00 EUR3.122B EUR−0.14 EUR95K
GFGGLOBAL FASHION GRP EO-,01
0.5280 EUR−0.56%−0.0030 EUR
มีแรงขาย
00 EUR120.638M EUR−0.38 EUR6.307K
HMSBHENNES + MAURITZ B SK-125
12.328 EUR2.24%0.270 EUR
มีแรงซื้อ
5006.164K EUR19.553B EUR58.320.21 EUR150K
TJXTJX COS INC. DL 1
73.24 EUR−0.89%−0.66 EUR
มีแรงซื้อ
00 EUR84.548B EUR24.772.99 EUR329K
WOOFOOT LOCKER DL-,01
23.750 EUR3.44%0.790 EUR
มีแรงขาย
1704.038K EUR2.2B EUR10.0946.88K
YOUABOUT YOU HOLDING SE
4.568 EUR−0.17%−0.008 EUR
มีแรงขาย
00 EUR782.797M EUR−1.34 EUR1.282K