อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เยอรมัน

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
18.997B0.61%4.641Kบริการเชิงพาณิชย์16
2121.992B1.86%17.818Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์45
107.354B0.43%128อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ23
706.597B0.04%65.520Kระบบขนส่ง25
283.894B1.06%123.559Kระบบขนส่ง24
26.250B1.16%5.540Kสาธารณูปโภค13
46.522B1.46%115แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8
2119.973B0.72%10.582Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร39
467.539B0.90%160การค้าปลีก23
321.796B0.48%26.707Kการผลิตของผู้ผลิต67
6.529B0.62%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
1016.635B-0.04%1.385Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร25
1207.806B-0.72%2.455Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
1191.049B0.32%808เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ76
122.756B-0.17%22.432Kบริการผู้บริโภค17
231.501B0.38%355การผลิตของผู้ผลิต38
1402.360B-0.05%241บริการผู้บริโภค19
296.306B1.16%478บริการผู้บริโภค21
11.985B0.45%64.860Kการค้าปลีก9
40.089B1.40%13อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
458.273B0.19%141.724Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ30
894.377B0.90%40.726Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ55
755.078M-1.07%10แร่พลังงาน4
24.324B2.14%24บริการเชิงพาณิชย์11
597.766B-0.11%3.257Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์20
93.099B-0.14%425เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
239.241B0.45%1.740Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18
68.973B0.09%42.398Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน12
3.005B2.27%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
104.300B0.58%724อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ17
8.098B-0.26%0บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
853.455B-0.49%894บริการทางด้านเทคโนโลยี24
37.428B1.27%10.936Kการค้าปลีก16
57.901B-0.18%0การค้าปลีก4
390.149B0.73%55การค้าปลีก11
2498.870B0.37%39.896Kสาธารณูปโภค103
459.275B1.70%4.204Kการผลิตของผู้ผลิต77
237.893B0.48%1.051Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์62
476.852B-0.09%1.876Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์91
573.964B0.01%1.928Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์33
2.096B0.34%823บริการการกระจายสินค้า8
7.542B1.68%0การค้าปลีก3
397.299B0.07%2.388Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร33
340.089B0.91%2.082Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม58
141.331B0.23%88บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม6
2054.137B0.34%2.845Kการเงิน52
1054.501B0.44%3.285Kการเงิน49
840.018M0.14%70บริการเชิงพาณิชย์7
16.655B-0.68%92.367Kบริการการกระจายสินค้า8
1230.314B0.29%232การค้าปลีก23
1850.441B0.28%491สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร24
152.546B0.81%154สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร16
149.336B-0.15%4.161Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร22
181.168B0.29%7.469Kสาธารณูปโภค16
1.366B-0.34%460.301Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
715.638B0.77%137การค้าปลีก12
11.612B0.38%67สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร11
7.592B-0.99%1.227Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ14
158.802B0.78%520บริการผู้บริโภค13
3005.157B-0.31%3.124Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร47
1527.628B0.51%46.130Kการผลิตของผู้ผลิต24
1373.660B1.44%1.277Kการผลิตของผู้ผลิต120
131.263B1.48%784อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ48
777.826B-0.45%17.879Kบริการทางด้านเทคโนโลยี93
262.090B1.43%7การเงิน6
4468.282B-0.22%37.052Kแร่พลังงาน47
4160.957B0.86%5.689Kการค้าปลีก27
7864.473B0.88%3.023Kบริการทางด้านเทคโนโลยี92
938.665B0.70%4.224Kการเงิน56
427.490B1.00%818การเงิน73
1.679B-0.09%582อื่นๆ25
238.022B0.15%7การเงิน16
5187.924B0.70%38.582Kการเงิน82
2480.937B-0.58%112.372Kการสื่อสาร34
947.721B0.11%36บริการเกี่ยวกับสุขภาพ6
97.086B0.95%1.162Kระบบขนส่ง16
681.226B-0.53%1.392Kบริการผู้บริโภค3
33.381B0.08%436บริการการกระจายสินค้า11
2142.023B0.53%5.927Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ70
325.387B1.30%42.798Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ18
38.364B1.15%0การผลิตของผู้ผลิต13
1.032B0.08%608อื่นๆ12
247.802B1.49%1.200Kบริการเชิงพาณิชย์68
22.217B1.00%20การผลิตของผู้ผลิต14
1952.083B0.54%61.686Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร64
187.260B0.30%3.446Kบริการผู้บริโภค51
3526.726B0.45%12.823Kการเงิน47
267.042M0.58%682การผลิตของผู้ผลิต4
604.423B0.61%83บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม38
343.405B0.46%919แร่พลังงาน38
309.090B0.51%179แร่พลังงาน13
184.313B0.65%186บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม29
481.864B-0.16%13.799Kบริการผู้บริโภค36
18.419B-0.66%147สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร14
840.245B0.41%8.298Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน41
35.608B0.64%9.196Kระบบขนส่ง13
6426.052B0.72%33.519Kบริการทางด้านเทคโนโลยี109
2.405B0.82%935บริการเชิงพาณิชย์3
298.560B0.48%22เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ13
5358.340B0.30%5.470Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ53
673.522B0.15%93.904Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ41
265.479B0.08%12.377Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน29
381.919B0.30%14.193Kการเงิน13
11.912B0.13%98บริการผู้บริโภค9
20.450B0.11%4.655Kบริการผู้บริโภค4
60.123B1.26%93อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ13
713.257B1.68%65ระบบขนส่ง22
566.210B0.30%96.184Kการเงิน139
29.246B0.70%0การเงิน4
419.562B0.60%452สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร37
736.673B1.01%39.764Kการเงิน71
990.824B0.38%2.665Kบริการผู้บริโภค24
2.485B0.63%0การเงิน1
3497.650B0.36%19.228Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์71
11.439B-0.93%7.216Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ9
23.764B0.26%0การเงิน2
590.569B-0.18%159การค้าปลีก29
482.480B0.84%14.348Kการสื่อสาร39
185.370B0.68%106.585Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน41
4474.494B2.21%29.818Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์33
31.429B0.66%91อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
952.893B0.02%2.391Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
86.715B-0.59%39สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
28.455B-0.50%0ระบบขนส่ง9
593.495B0.37%1.579Kการผลิตของผู้ผลิต48
139.325B0.07%3.633Kสาธารณูปโภค9
397.969B0.73%2.235Kบริการการกระจายสินค้า53
569.212B-0.15%127.373Kการสื่อสาร18
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ