ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เยอรมัน

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
38.590B-3.00%8.109Kบริการเชิงพาณิชย์18
1413.884B-1.16%14.383Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์50
109.310B-0.48%148อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ22
696.711B0.21%193.222Kระบบขนส่ง27
142.794B-2.03%124.323Kระบบขนส่ง19
13.242B-1.18%21สาธารณูปโภค5
22.803B-1.67%171แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน12
1951.660B-1.23%9.561Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร50
270.698B-0.68%97การค้าปลีก24
153.622B-2.04%53.653Kการผลิตของผู้ผลิต47
5.449B-1.58%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
820.752B0.06%1.470Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร29
1060.384B0.40%2.195Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
1312.658B0.20%942เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ71
89.783B-1.28%22.154Kบริการผู้บริโภค13
263.677B-0.74%1.310Kการผลิตของผู้ผลิต35
1504.293B0.51%164บริการผู้บริโภค21
143.561B-2.04%213บริการผู้บริโภค23
67.177B-0.63%46อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
441.119B-0.87%154.634Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ20
658.454B0.66%70.040Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ32
167.720M0.44%3.105Kบริการเชิงพาณิชย์6
23.212B-3.33%78เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์11
138.035B-1.75%146เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
227.831B-1.30%3.459Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์19
29.141B-2.36%118.292Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
85.224B-0.78%2.178Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ14
3.484B-3.64%0บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
812.936B-0.66%1.102Kบริการทางด้านเทคโนโลยี20
19.570B-0.78%12.757Kการค้าปลีก15
154.942B-0.64%1การค้าปลีก9
328.260B-0.43%39การค้าปลีก8
1761.831B0.12%61.730Kสาธารณูปโภค82
444.273B0.18%4.980Kการผลิตของผู้ผลิต73
109.423B-0.85%9.705Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์38
92.725B-0.70%5.276Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์40
216.606B-0.65%3.589Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18
2.127B0.39%9บริการการกระจายสินค้า11
3.242B4.72%0การค้าปลีก4
45.349B-0.68%2.641Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร18
194.195B-1.54%3.271Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม37
117.906B-0.26%175บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
2026.087B-1.09%997การเงิน61
657.941B-1.28%17.170Kการเงิน48
145.970B-0.22%1บริการเชิงพาณิชย์5
9.734B-1.11%113.158Kบริการการกระจายสินค้า5
1351.844B4.52%1.756Kการค้าปลีก31
1824.549B0.16%288สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร27
125.772B0.03%3สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
50.891B-0.30%4.683Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
131.700B-0.15%596สาธารณูปโภค8
822.293M0.58%114สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
910.499B-0.89%299การค้าปลีก15
55.310B-0.85%21สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
7.740B-0.27%2.619Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ13
25.198B-2.30%2.967Kบริการผู้บริโภค9
2877.901B-0.38%2.524Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร42
790.201B-0.33%72.036Kการผลิตของผู้ผลิต10
1209.824B0.00%2.255Kการผลิตของผู้ผลิต86
48.114B0.49%1.187Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ23
1348.158B-0.64%3.721Kบริการทางด้านเทคโนโลยี94
145.600B-0.18%0การเงิน3
2882.925B-0.86%45.093Kแร่พลังงาน43
5791.326B0.50%5.982Kการค้าปลีก23
8077.803B-1.02%1.865Kบริการทางด้านเทคโนโลยี76
669.102B-0.90%10.292Kการเงิน38
379.359B-0.78%596การเงิน74
720.967M0.35%790อื่นๆ20
24.767B-1.84%3การเงิน6
3285.579B-0.98%46.816Kการเงิน75
1949.396B-0.09%145.405Kการสื่อสาร38
926.437B-2.20%15บริการเกี่ยวกับสุขภาพ6
96.720B0.36%934ระบบขนส่ง13
33.652B-0.68%2.937Kบริการการกระจายสินค้า12
2120.069B-0.35%5.979Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ76
367.286B-1.67%43.234Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ25
1.275B-1.47%0การผลิตของผู้ผลิต3
1.224B-0.14%719อื่นๆ15
146.527B0.12%1.165Kบริการเชิงพาณิชย์77
19.440B-1.10%651การผลิตของผู้ผลิต18
1741.455B-0.28%79.890Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร47
689.983B0.09%1.967Kบริการผู้บริโภค45
2805.971B-0.61%19.383Kการเงิน45
1.034B-0.82%105การผลิตของผู้ผลิต5
150.623B-0.00%21บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม7
293.079B-1.39%248แร่พลังงาน26
173.123B-0.86%51แร่พลังงาน10
57.029B-1.03%316บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม15
417.293B-0.61%11.974Kบริการผู้บริโภค24
86.580B1.21%3สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
748.602B0.64%2.518Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน41
19.184B-3.96%85.791Kระบบขนส่ง11
7500.144B-0.55%19.321Kบริการทางด้านเทคโนโลยี111
3.029B-2.81%906บริการเชิงพาณิชย์4
174.784B-1.06%8เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
5179.373B-0.18%4.189Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ64
405.686B-0.73%240.869Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ26
369.595B1.62%10.293Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน33
177.867B-0.97%25.834Kการเงิน7
14.629B0.26%410บริการผู้บริโภค12
15.634B0.85%0บริการผู้บริโภค5
43.993B-2.30%7อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
424.827B-0.69%34ระบบขนส่ง6
334.384B0.48%115.639Kการเงิน132
20.446B-0.75%323การเงิน4
293.643B-0.19%233สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร19
247.744B-1.37%131.367Kการเงิน31
873.907B-0.53%416บริการผู้บริโภค25
3530.102B-0.47%14.289Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์71
7.134B-1.72%25.831Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
623.663B0.60%23.539Kการค้าปลีก38
265.084B-1.09%31.112Kการสื่อสาร44
129.232B-0.94%53.332Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน33
4995.886B-0.10%12.612Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์31
4.977B-1.19%59อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
940.552B0.89%1.964Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร16
58.606B-0.72%1สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
1.495B0.43%16ระบบขนส่ง6
507.714B-0.51%1.957Kการผลิตของผู้ผลิต57
108.624B-0.45%350สาธารณูปโภค12
129.014B0.07%7.321Kบริการการกระจายสินค้า31
656.859B-0.74%35.682Kการสื่อสาร20
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ