ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เยอรมัน

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
36.945B-0.42%6.551Kบริการเชิงพาณิชย์18
1385.880B0.37%16.065Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์50
109.767B0.62%266อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ22
697.118B-0.28%195.923Kระบบขนส่ง26
139.944B0.62%159.404Kระบบขนส่ง19
13.259B-0.52%15สาธารณูปโภค5
23.092B-1.55%79แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน12
1941.658B-0.26%14.289Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร50
267.391B1.31%140การค้าปลีก24
152.156B1.35%86.599Kการผลิตของผู้ผลิต47
5.711B-0.46%113สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
830.781B2.03%2.872Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร30
1058.607B0.37%11.998Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
1300.698B0.33%3.533Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ71
87.886B-0.52%32.479Kบริการผู้บริโภค13
241.194B0.52%449การผลิตของผู้ผลิต33
1574.885B3.42%1.822Kบริการผู้บริโภค21
144.989B0.49%147บริการผู้บริโภค23
65.373B1.65%39อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
434.046B0.13%438.145Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ20
662.862B0.99%148.998Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ32
167.624M-0.75%4.053Kบริการเชิงพาณิชย์6
24.912B3.14%60เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
136.195B-0.67%329เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
231.727B0.72%3.166Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์19
29.575B4.91%316.494Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
84.237B0.23%5.599Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ14
3.546B-3.14%0บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
812.040B-1.62%5.469Kบริการทางด้านเทคโนโลยี20
19.526B0.78%28.113Kการค้าปลีก15
136.306B0.26%0การค้าปลีก7
316.849B0.26%115การค้าปลีก8
1753.567B0.15%151.288Kสาธารณูปโภค81
419.548B-0.37%11.785Kการผลิตของผู้ผลิต69
111.897B0.74%8.436Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์38
91.113B-0.04%9.295Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์40
220.512B-0.69%3.244Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18
2.138B0.44%16บริการการกระจายสินค้า11
3.369B-3.36%1การค้าปลีก4
45.033B-0.72%21.687Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร18
193.821B-0.13%4.093Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม39
116.661B1.68%210บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
1996.716B0.10%2.244Kการเงิน58
667.376B1.32%12.818Kการเงิน48
150.091B0.42%23บริการเชิงพาณิชย์5
9.209B-1.69%272.612Kบริการการกระจายสินค้า5
1358.394B1.55%873การค้าปลีก29
1838.818B0.60%612สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร27
124.864B0.76%49สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
50.590B0.41%16.568Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร13
128.233B-0.52%4.976Kสาธารณูปโภค8
836.733M0.49%639สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
919.233B0.01%266การค้าปลีก15
789.558M-0.32%2.903Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
6.449B-0.58%2.578Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ12
25.862B3.60%41.780Kบริการผู้บริโภค9
2880.363B0.34%5.969Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร42
780.730B0.19%203.655Kการผลิตของผู้ผลิต10
1233.887B0.66%2.765Kการผลิตของผู้ผลิต87
51.616B-0.24%5.223Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ25
1362.776B0.25%3.911Kบริการทางด้านเทคโนโลยี94
148.029B0.70%0การเงิน3
2800.766B0.46%103.118Kแร่พลังงาน43
6213.480B1.00%8.921Kการค้าปลีก23
8255.989B0.78%2.495Kบริการทางด้านเทคโนโลยี76
682.479B1.57%18.804Kการเงิน38
373.481B0.18%2.360Kการเงิน72
736.228M1.92%2.025Kอื่นๆ20
13.023B0.04%57การเงิน4
3191.623B1.89%77.725Kการเงิน73
1894.664B0.54%272.060Kการสื่อสาร35
903.745B-0.81%31บริการเกี่ยวกับสุขภาพ6
95.583B-1.11%2.941Kระบบขนส่ง13
33.060B-1.40%5.308Kบริการการกระจายสินค้า12
2114.993B-0.34%17.159Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ76
361.225B0.10%83.223Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ25
1.294B-1.37%0การผลิตของผู้ผลิต3
1.204B-0.76%410อื่นๆ15
151.650B-0.55%2.230Kบริการเชิงพาณิชย์80
15.769B3.39%623การผลิตของผู้ผลิต16
1811.512B3.68%126.195Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร47
714.835B1.91%5.506Kบริการผู้บริโภค45
2814.556B0.68%37.822Kการเงิน45
1.023B-2.04%24การผลิตของผู้ผลิต5
169.279B-1.14%64บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม9
282.185B-2.80%1.399Kแร่พลังงาน26
169.460B-0.87%132แร่พลังงาน10
55.704B-1.76%4.828Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม15
427.683B0.89%17.886Kบริการผู้บริโภค25
86.150B-0.18%11สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
762.384B0.46%9.697Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน41
18.780B-0.34%66.946Kระบบขนส่ง11
7649.219B-0.06%53.830Kบริการทางด้านเทคโนโลยี109
2.987B-1.46%1.106Kบริการเชิงพาณิชย์4
172.587B-0.47%40เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
5095.066B-0.49%8.296Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ63
403.767B0.91%360.491Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ25
371.155B0.10%16.675Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน31
172.821B-1.05%54.040Kการเงิน9
14.386B1.70%1.434Kบริการผู้บริโภค12
2.928B-0.74%0บริการผู้บริโภค3
41.624B-1.09%107อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
415.272B-1.34%48ระบบขนส่ง6
333.833B0.09%188.056Kการเงิน131
21.175B2.95%0การเงิน4
303.369B1.97%324สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร19
249.038B0.03%235.009Kการเงิน32
870.226B0.19%1.452Kบริการผู้บริโภค25
3643.822B0.53%84.840Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์71
6.938B0.35%41.666Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
631.011B0.38%19.304Kการค้าปลีก37
238.115B-0.67%20.478Kการสื่อสาร38
127.663B-0.02%102.500Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน35
5096.074B-0.22%9.823Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์31
4.672B-1.41%28อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
916.884B0.85%4.767Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร16
58.855B1.24%16สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
1.529B0.36%7ระบบขนส่ง6
508.410B0.64%4.183Kการผลิตของผู้ผลิต57
109.078B0.35%510สาธารณูปโภค11
127.403B0.24%32.800Kบริการการกระจายสินค้า31
652.672B-0.11%81.852Kการสื่อสาร20
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ