อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เยอรมัน

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
19.602B-0.28%3.114Kบริการเชิงพาณิชย์16
2116.674B0.41%2.789Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์44
110.492B0.15%52อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ23
735.566B0.13%22.778Kระบบขนส่ง25
289.805B-0.26%45.352Kระบบขนส่ง22
19.351B-0.04%7.299Kสาธารณูปโภค11
48.261B-0.29%72แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน10
2201.479B0.02%3.089Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร39
476.554B0.12%67การค้าปลีก21
294.793B-0.34%15.303Kการผลิตของผู้ผลิต65
6.994B-0.78%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
1053.511B0.16%354สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร25
1196.651B0.33%860สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
1188.695B0.51%536เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ74
123.970B0.54%7.822Kบริการผู้บริโภค17
230.859B8.00%218การผลิตของผู้ผลิต38
1434.766B0.86%513บริการผู้บริโภค22
328.384B0.24%68บริการผู้บริโภค21
12.320B-1.03%25.240Kการค้าปลีก9
43.165B0.02%24อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
470.015B-0.19%66.454Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ29
802.999B0.56%24.093Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ53
65.688M-9.81%0แร่พลังงาน1
20.569B1.22%16บริการเชิงพาณิชย์9
609.695B0.25%4.300Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18
95.672B0.00%19เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
242.700B-0.14%1.047Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18
70.186B0.96%47.408Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน12
3.035B0.85%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
122.563B-0.17%137อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
8.820B-1.99%0บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
844.334B0.21%185บริการทางด้านเทคโนโลยี24
39.518B-0.11%4.760Kการค้าปลีก16
60.626B-1.07%6การค้าปลีก4
404.744B-0.41%105การค้าปลีก9
2283.294B0.48%26.593Kสาธารณูปโภค97
471.760B0.34%2.305Kการผลิตของผู้ผลิต77
233.434B0.37%739เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์60
486.086B0.52%653เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์91
577.588B0.78%812เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์33
15.548B0.95%168บริการการกระจายสินค้า10
7.844B-0.69%0การค้าปลีก3
358.421B0.29%770สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร31
346.201B0.02%390บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม58
138.539B-0.04%18บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม6
2040.563B0.42%731การเงิน51
1084.418B-0.23%2.538Kการเงิน49
867.802M0.20%160บริการเชิงพาณิชย์7
14.737B0.03%37.732Kบริการการกระจายสินค้า6
1209.126B0.42%345การค้าปลีก23
1828.359B0.73%319สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร24
160.500B-0.17%7สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร18
147.167B1.09%2.453Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร22
308.444M-2.18%56แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
148.393B0.03%3.451Kสาธารณูปโภค10
1.353B0.15%32.554Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
704.559B0.48%105การค้าปลีก12
42.111B1.17%2สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร12
7.550B0.16%261บริการเกี่ยวกับสุขภาพ14
174.891B-0.86%423บริการผู้บริโภค13
2933.107B0.07%983สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร42
1554.744B0.38%21.133Kการผลิตของผู้ผลิต22
1373.065B-0.13%1.159Kการผลิตของผู้ผลิต118
134.591B0.41%635อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ47
768.104B1.91%7.438Kบริการทางด้านเทคโนโลยี89
245.114B0.50%0การเงิน5
4663.637B-0.31%10.222Kแร่พลังงาน49
4268.329B1.18%1.231Kการค้าปลีก27
7569.647B0.77%490บริการทางด้านเทคโนโลยี92
868.239B-0.08%2.794Kการเงิน47
273.300B0.25%625การเงิน69
924.719M0.52%385อื่นๆ23
239.117B0.54%30การเงิน15
5418.060B-0.00%12.143Kการเงิน80
2453.790B0.22%50.023Kการสื่อสาร34
978.920B0.81%81บริการเกี่ยวกับสุขภาพ6
98.988B0.14%180ระบบขนส่ง11
703.208B0.64%624บริการผู้บริโภค3
32.506B0.53%205บริการการกระจายสินค้า11
2073.611B0.78%3.022Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ67
278.794B-0.25%21.007Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ17
41.042B0.37%0การผลิตของผู้ผลิต13
1.048B0.43%241อื่นๆ12
241.004B0.08%617บริการเชิงพาณิชย์66
35.818B1.16%2การผลิตของผู้ผลิต15
1978.246B0.41%77.336Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร64
191.463B-0.01%665บริการผู้บริโภค50
4089.841B0.16%5.435Kการเงิน46
271.521M0.18%308การผลิตของผู้ผลิต4
621.589B-0.77%24บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม28
364.614B-1.03%578แร่พลังงาน34
245.801B-0.39%42แร่พลังงาน10
203.728B-0.88%102บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม28
491.579B0.27%23.026Kบริการผู้บริโภค31
15.555B0.90%4สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร11
814.428B0.50%9.568Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน41
37.645B0.57%2.203Kระบบขนส่ง14
6428.003B0.27%8.541Kบริการทางด้านเทคโนโลยี106
2.299B0.28%345บริการเชิงพาณิชย์3
186.373B0.49%3เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ11
5462.256B0.07%1.582Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ53
669.752B0.43%44.132Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ41
261.978B0.22%3.246Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน29
366.355B0.48%9.707Kการเงิน11
12.025B0.65%5บริการผู้บริโภค9
20.304B0.13%125บริการผู้บริโภค4
62.056B-0.71%107อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ13
724.258B0.39%6ระบบขนส่ง22
537.206B0.53%19.257Kการเงิน134
29.133B0.27%0การเงิน4
426.066B0.61%46สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร39
666.495B-0.02%28.183Kการเงิน55
1003.280B0.09%179บริการผู้บริโภค23
3452.319B0.29%9.480Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์72
13.947B0.71%943บริการเกี่ยวกับสุขภาพ10
24.509B0.55%0การเงิน3
596.947B0.25%133การค้าปลีก33
487.915B-0.16%7.911Kการสื่อสาร39
193.230B-1.53%11.418Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน39
4488.726B0.19%3.212Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์35
33.277B0.57%44อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
974.942B0.42%500สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
88.926B-0.16%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
5.427B0.11%5ระบบขนส่ง5
615.793B-0.41%1.213Kการผลิตของผู้ผลิต47
145.554B1.22%473สาธารณูปโภค11
400.076B0.06%934บริการการกระจายสินค้า52
518.858B-0.14%56.674Kการสื่อสาร16
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ