ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เยอรมัน

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
36.750B-0.43%6.492Kบริการเชิงพาณิชย์18
1354.409B0.36%15.993Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์50
106.203B0.61%269อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ22
693.671B-0.28%197.591Kระบบขนส่ง26
135.793B0.60%165.570Kระบบขนส่ง19
13.404B-0.52%15สาธารณูปโภค5
22.121B-1.53%76แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน12
1933.346B-0.26%14.375Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร50
268.212B1.29%138การค้าปลีก24
148.422B1.34%86.430Kการผลิตของผู้ผลิต47
5.273B-0.46%113สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
811.005B2.01%2.837Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร30
1037.229B0.36%11.910Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
1300.807B0.32%3.470Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ71
87.026B-0.52%32.886Kบริการผู้บริโภค13
238.163B0.52%447การผลิตของผู้ผลิต33
1503.415B3.33%1.769Kบริการผู้บริโภค21
141.679B0.49%150บริการผู้บริโภค23
63.016B1.65%39อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
427.500B0.12%440.562Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ20
650.225B0.98%149.392Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ32
168.377M-0.74%4.036Kบริการเชิงพาณิชย์6
25.281B3.14%60เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
136.352B-0.68%331เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
229.168B0.71%3.146Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์19
28.154B4.91%316.362Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
81.605B0.23%5.757Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ14
3.314B-3.14%0บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
824.364B-1.63%5.532Kบริการทางด้านเทคโนโลยี20
19.404B0.76%27.541Kการค้าปลีก15
136.006B0.25%0การค้าปลีก7
310.628B0.27%115การค้าปลีก8
1727.209B0.15%152.845Kสาธารณูปโภค81
418.603B-0.38%11.703Kการผลิตของผู้ผลิต69
110.912B0.72%8.227Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์38
90.900B-0.04%9.279Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์40
219.435B-0.69%3.261Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18
2.138B0.44%16บริการการกระจายสินค้า11
3.530B-3.36%1การค้าปลีก4
45.217B-0.77%22.297Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร18
192.834B-0.15%4.061Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม39
114.737B1.68%210บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
1989.003B0.10%2.244Kการเงิน58
635.445B1.32%12.874Kการเงิน48
150.474B0.42%23บริการเชิงพาณิชย์5
9.262B-1.69%272.512Kบริการการกระจายสินค้า5
1333.863B1.54%870การค้าปลีก29
1815.740B0.59%610สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร27
121.631B0.73%49สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
49.841B0.40%16.351Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร13
127.487B-0.54%4.946Kสาธารณูปโภค8
834.830M0.49%638สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
910.633B0.01%266การค้าปลีก15
789.642M-0.33%2.936Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
6.471B-0.60%2.558Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ12
24.795B3.60%41.721Kบริการผู้บริโภค9
2862.818B0.34%5.964Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร42
770.742B0.18%201.942Kการผลิตของผู้ผลิต10
1227.360B0.66%2.764Kการผลิตของผู้ผลิต87
51.171B-0.27%5.256Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ25
1357.106B0.24%3.967Kบริการทางด้านเทคโนโลยี94
146.366B0.70%0การเงิน3
2759.910B0.46%103.946Kแร่พลังงาน43
6195.239B0.99%8.947Kการค้าปลีก23
8162.681B0.77%2.556Kบริการทางด้านเทคโนโลยี78
661.960B1.55%19.296Kการเงิน38
370.084B0.18%2.377Kการเงิน72
733.035M1.88%1.988Kอื่นๆ20
12.831B0.05%58การเงิน4
3063.645B1.87%79.059Kการเงิน73
1869.829B0.54%272.608Kการสื่อสาร35
901.963B-0.81%31บริการเกี่ยวกับสุขภาพ6
93.786B-1.11%2.946Kระบบขนส่ง13
32.500B-1.40%5.330Kบริการการกระจายสินค้า12
2121.944B-0.35%16.994Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ76
361.482B0.10%83.277Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ25
1.260B-1.37%0การผลิตของผู้ผลิต3
1.209B-0.76%406อื่นๆ15
151.999B-0.55%2.220Kบริการเชิงพาณิชย์80
15.652B3.40%618การผลิตของผู้ผลิต16
1716.498B3.56%130.846Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร47
701.669B1.90%5.513Kบริการผู้บริโภค45
2755.928B0.68%38.159Kการเงิน45
1.020B-2.04%24การผลิตของผู้ผลิต5
166.320B-1.14%64บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม9
275.267B-2.82%1.396Kแร่พลังงาน26
165.689B-0.87%132แร่พลังงาน10
54.369B-1.76%4.832Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม15
421.905B0.88%17.864Kบริการผู้บริโภค25
86.067B-0.18%11สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
757.658B0.46%9.737Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน41
18.366B-0.34%68.214Kระบบขนส่ง11
7674.413B-0.07%53.562Kบริการทางด้านเทคโนโลยี109
2.957B-1.45%1.114Kบริการเชิงพาณิชย์4
173.318B-0.47%40เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
5113.017B-0.50%8.278Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ63
402.505B0.90%359.582Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ25
375.575B0.09%16.753Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน31
170.078B-1.05%54.006Kการเงิน9
14.158B1.69%1.445Kบริการผู้บริโภค12
2.956B-0.74%0บริการผู้บริโภค3
42.049B-1.09%107อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
414.592B-1.34%48ระบบขนส่ง6
332.618B0.08%186.917Kการเงิน131
20.424B2.95%0การเงิน4
299.609B1.97%326สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร19
243.629B0.01%229.502Kการเงิน32
865.500B0.18%1.453Kบริการผู้บริโภค25
3641.057B0.51%81.741Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์71
6.928B0.35%41.666Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
630.052B0.37%19.947Kการค้าปลีก37
234.937B-0.67%20.384Kการสื่อสาร38
124.080B-0.03%101.888Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน35
5086.954B-0.22%9.809Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์31
4.685B-1.42%27อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
899.668B0.82%4.897Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร16
57.698B1.24%16สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
1.474B-0.00%8ระบบขนส่ง6
500.105B0.64%4.131Kการผลิตของผู้ผลิต57
107.183B0.35%512สาธารณูปโภค11
126.569B0.21%31.707Kบริการการกระจายสินค้า31
647.311B-0.11%81.500Kการสื่อสาร20
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ