ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เยอรมัน

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
36.717B-0.49%4.889Kบริการเชิงพาณิชย์18
1356.779B0.11%13.648Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์50
106.403B0.28%216อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ22
694.910B-0.73%142.025Kระบบขนส่ง26
135.056B-0.42%123.285Kระบบขนส่ง19
13.440B-0.48%15สาธารณูปโภค5
22.164B-2.06%85แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน12
1934.474B-0.62%8.960Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร50
267.990B0.44%135การค้าปลีก24
148.498B0.67%47.036Kการผลิตของผู้ผลิต47
5.285B-0.46%113สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
810.851B1.46%2.255Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร30
1039.197B-0.05%11.246Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
1303.578B0.39%2.958Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ71
87.171B-1.16%20.621Kบริการผู้บริโภค13
238.337B0.18%495การผลิตของผู้ผลิต33
1506.726B1.25%1.598Kบริการผู้บริโภค21
141.971B-0.94%139บริการผู้บริโภค23
63.155B-1.34%48อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
428.022B-0.40%329.811Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ20
651.101B0.67%108.679Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ32
168.377M-0.14%4.036Kบริการเชิงพาณิชย์6
25.334B3.64%52เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
136.653B-1.82%37เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
229.666B1.08%2.997Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์19
28.154B5.09%196.613Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
81.757B-1.20%3.673Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ14
3.321B-3.14%0บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
826.175B-1.50%4.787Kบริการทางด้านเทคโนโลยี20
19.396B0.45%17.994Kการค้าปลีก15
135.805B0.27%0การค้าปลีก7
311.277B-1.35%94การค้าปลีก8
1728.682B-0.29%106.552Kสาธารณูปโภค81
418.861B-0.41%9.191Kการผลิตของผู้ผลิต69
111.127B0.68%7.023Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์38
91.036B-0.42%6.053Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์40
219.908B-0.31%2.389Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18
2.138B0.64%343บริการการกระจายสินค้า11
3.521B-3.36%1การค้าปลีก4
45.285B-1.23%19.978Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร18
192.900B-0.47%2.737Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม39
114.991B1.03%176บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
1993.246B-0.54%2.017Kการเงิน58
636.666B0.80%12.114Kการเงิน48
150.807B0.42%22บริการเชิงพาณิชย์5
9.261B-1.89%181.828Kบริการการกระจายสินค้า5
1335.750B1.16%882การค้าปลีก29
1819.311B0.40%573สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร27
121.894B-0.95%18สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
49.879B-0.01%8.554Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร13
127.598B-1.07%4.398Kสาธารณูปโภค8
835.131M0.38%627สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
912.577B-0.09%233การค้าปลีก15
789.642M-0.28%2.019Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
6.469B-0.36%2.165Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ12
24.762B0.70%39.509Kบริการผู้บริโภค9
2865.188B-0.14%4.488Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร42
771.878B-0.10%113.995Kการผลิตของผู้ผลิต10
1228.859B0.34%1.662Kการผลิตของผู้ผลิต87
51.242B-0.84%3.666Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ25
1360.010B-0.04%3.683Kบริการทางด้านเทคโนโลยี94
146.690B0.18%0การเงิน3
2761.522B-0.06%93.860Kแร่พลังงาน43
6208.781B0.41%7.719Kการค้าปลีก23
8179.220B-0.11%1.955Kบริการทางด้านเทคโนโลยี78
663.209B0.42%11.922Kการเงิน38
370.440B0.37%1.886Kการเงิน72
733.035M1.50%1.988Kอื่นๆ20
12.847B0.14%58การเงิน4
3067.785B1.11%60.636Kการเงิน73
1872.756B0.16%175.457Kการสื่อสาร35
903.960B-1.80%37บริการเกี่ยวกับสุขภาพ6
93.771B1.32%1.614Kระบบขนส่ง13
32.556B-0.67%4.221Kบริการการกระจายสินค้า12
2125.679B-0.41%11.456Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ76
361.760B0.15%45.150Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ25
1.263B-1.05%0การผลิตของผู้ผลิต3
1.209B-0.47%537อื่นๆ15
151.879B-0.28%1.734Kบริการเชิงพาณิชย์80
15.679B3.21%506การผลิตของผู้ผลิต16
1718.385B1.30%93.628Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร47
702.988B1.49%4.804Kบริการผู้บริโภค45
2760.477B0.16%26.796Kการเงิน45
1.020B-2.00%24การผลิตของผู้ผลิต5
166.715B-1.73%64บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม9
275.775B-3.92%1.300Kแร่พลังงาน26
165.822B-0.87%296แร่พลังงาน10
54.473B-3.27%4.822Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม14
422.810B0.31%14.822Kบริการผู้บริโภค25
85.975B-0.17%8สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
757.044B0.40%9.001Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน41
18.370B-1.13%51.107Kระบบขนส่ง11
7689.317B-0.44%36.139Kบริการทางด้านเทคโนโลยี109
2.959B-1.52%872บริการเชิงพาณิชย์4
173.701B-1.18%40เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
5119.862B-0.21%6.164Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ63
402.939B0.68%225.119Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ25
376.679B0.46%13.841Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน31
170.248B-0.52%35.095Kการเงิน9
14.139B1.60%1.402Kบริการผู้บริโภค12
2.957B-0.74%0บริการผู้บริโภค3
42.049B-2.40%107อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
415.510B-1.41%48ระบบขนส่ง6
332.510B-0.05%106.899Kการเงิน131
20.469B0.08%0การเงิน4
300.268B1.78%284สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร19
244.112B-0.58%165.852Kการเงิน32
867.155B0.10%1.389Kบริการผู้บริโภค25
3648.740B0.49%64.387Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์71
6.928B0.07%28.040Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
631.312B0.67%12.949Kการค้าปลีก37
235.133B-0.86%17.583Kการสื่อสาร38
124.225B-0.68%72.701Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน35
5097.309B-0.53%9.101Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์31
4.688B-1.62%27อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
900.692B0.08%4.623Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร16
57.821B-0.61%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
1.475B-0.51%5ระบบขนส่ง6
501.056B0.24%2.368Kการผลิตของผู้ผลิต57
107.314B0.35%485สาธารณูปโภค11
126.767B-0.07%17.981Kบริการการกระจายสินค้า31
647.985B-0.24%54.112Kการสื่อสาร20
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ