ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เยอรมัน

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
36.582B1.68%5.169Kบริการเชิงพาณิชย์18
1383.951B2.92%16.515Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์50
110.270B1.08%84อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ22
688.906B0.78%132.226Kระบบขนส่ง26
138.764B5.45%93.005Kระบบขนส่ง19
13.164B-0.30%0สาธารณูปโภค5
22.978B2.88%363แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน12
1959.913B1.94%6.925Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร52
265.730B-0.21%146การค้าปลีก24
185.174B1.30%41.066Kการผลิตของผู้ผลิต49
5.536B4.92%3สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
827.385B1.89%1.442Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร30
1056.731B0.28%8.418Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
1281.934B1.03%1.762Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ71
86.178B1.04%20.879Kบริการผู้บริโภค13
243.656B1.55%562การผลิตของผู้ผลิต32
1536.034B0.44%1.047Kบริการผู้บริโภค21
151.855B3.01%127บริการผู้บริโภค23
77.167B1.21%6อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ12
437.230B0.76%167.299Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ20
677.137B2.84%83.035Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ32
168.205M-0.62%2.204Kบริการเชิงพาณิชย์6
23.968B1.17%467เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์11
137.841B-0.01%488เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
201.867B0.81%693เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์15
57.860B2.06%145.907Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน10
79.013B1.74%7.106Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ12
3.378B3.86%0บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
779.321B0.84%5.432Kบริการทางด้านเทคโนโลยี19
19.183B0.86%19.782Kการค้าปลีก14
133.938B0.85%41การค้าปลีก7
313.421B0.77%93การค้าปลีก8
1792.436B1.10%54.512Kสาธารณูปโภค86
422.889B3.51%5.456Kการผลิตของผู้ผลิต67
109.412B2.94%5.900Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์38
91.411B1.84%16.659Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์40
216.931B2.17%1.409Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18
2.180B0.25%269บริการการกระจายสินค้า11
3.532B-1.30%0การค้าปลีก4
45.196B0.88%1.855Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร18
252.487B1.19%1.517Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม45
116.422B0.89%89บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
1952.728B2.06%1.473Kการเงิน59
662.616B1.46%19.329Kการเงิน46
146.645B0.98%5บริการเชิงพาณิชย์5
9.540B0.43%92.179Kบริการการกระจายสินค้า5
1313.980B1.16%2.182Kการค้าปลีก25
1749.300B1.05%543สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร25
123.785B0.24%21สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
52.093B1.40%12.468Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร15
129.686B0.34%1.165Kสาธารณูปโภค8
838.533M3.40%9.583Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
910.088B2.43%411การค้าปลีก15
5.446B2.70%383สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
6.456B0.37%516บริการเกี่ยวกับสุขภาพ12
25.809B6.52%29.651Kบริการผู้บริโภค9
2875.584B1.16%2.281Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร42
785.015B2.11%128.502Kการผลิตของผู้ผลิต10
1225.046B-0.08%1.926Kการผลิตของผู้ผลิต87
56.048B1.33%1.499Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ28
1333.493B0.74%3.879Kบริการทางด้านเทคโนโลยี93
186.086B0.54%2การเงิน4
2860.945B1.79%86.952Kแร่พลังงาน47
5979.606B0.29%5.939Kการค้าปลีก23
8023.336B0.92%2.493Kบริการทางด้านเทคโนโลยี75
683.178B1.45%15.174Kการเงิน38
352.781B1.17%2.086Kการเงิน68
722.697M-1.54%2.388Kอื่นๆ20
72.536B1.74%4การเงิน6
3261.014B1.84%52.505Kการเงิน77
1881.084B0.65%176.814Kการสื่อสาร35
920.386B0.64%87บริการเกี่ยวกับสุขภาพ6
94.911B4.51%2.591Kระบบขนส่ง14
33.465B1.72%2.565Kบริการการกระจายสินค้า12
2424.440B1.79%11.946Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ80
365.861B1.27%52.038Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ25
178.417M0.00%0การผลิตของผู้ผลิต1
1.210B0.25%724อื่นๆ15
148.770B-0.30%1.228Kบริการเชิงพาณิชย์78
15.903B2.48%544การผลิตของผู้ผลิต16
1802.151B1.48%61.166Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร50
696.117B2.95%4.010Kบริการผู้บริโภค45
3213.739B2.16%17.111Kการเงิน47
1.059B1.26%874การผลิตของผู้ผลิต5
174.697B2.36%100บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม11
278.776B3.69%1.346Kแร่พลังงาน27
157.417B2.69%254แร่พลังงาน8
54.735B4.35%2.100Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม15
419.549B2.14%19.077Kบริการผู้บริโภค25
86.078B1.24%3สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
769.515B2.45%7.170Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน41
20.925B3.51%35.641Kระบบขนส่ง10
7399.994B0.82%35.642Kบริการทางด้านเทคโนโลยี111
1.712B1.22%991บริการเชิงพาณิชย์3
172.896B-0.40%0เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
5124.187B1.90%5.560Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ63
408.941B0.67%189.854Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ24
355.185B0.89%3.682Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน31
169.326B1.01%32.054Kการเงิน8
14.197B0.25%99บริการผู้บริโภค12
2.878B3.62%0บริการผู้บริโภค3
41.664B1.12%360อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
512.420B1.24%63ระบบขนส่ง8
333.674B0.22%82.396Kการเงิน131
21.146B-0.31%20การเงิน4
290.063B1.16%221สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร19
245.571B0.82%194.223Kการเงิน31
857.640B1.77%1.777Kบริการผู้บริโภค25
3509.987B0.96%25.208Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์67
6.948B3.61%27.326Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
623.022B1.01%9.128Kการค้าปลีก37
240.842B-1.57%30.794Kการสื่อสาร38
110.204B2.27%111.881Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน33
5040.567B2.20%17.971Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์28
4.786B1.59%25อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
906.843B0.74%2.103Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14
59.378B2.14%4สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
6.419B0.69%7ระบบขนส่ง7
510.719B2.28%3.421Kการผลิตของผู้ผลิต55
108.356B1.24%1.037Kสาธารณูปโภค11
123.112B-0.09%18.237Kบริการการกระจายสินค้า31
638.884B0.84%93.727Kการสื่อสาร20
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ