อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เยอรมัน

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
18.902B3.56%34.872Kบริการเชิงพาณิชย์16
2112.461B0.21%8.853Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์45
108.716B-0.21%872อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ21
711.014B-0.10%81.552Kระบบขนส่ง23
244.675B-0.07%185.576Kระบบขนส่ง19
11.653B1.73%57.697Kสาธารณูปโภค9
45.256B-0.83%252แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8
2067.979B-0.79%14.607Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร35
471.123B-0.19%105การค้าปลีก18
293.596B0.99%56.698Kการผลิตของผู้ผลิต65
724.226M1.86%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
970.251B-0.47%2.197Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร23
1196.975B0.33%2.733Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
1163.485B0.29%1.251Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ73
66.240B0.86%77.489Kบริการผู้บริโภค15
154.579B11.36%414การผลิตของผู้ผลิต33
1335.399B0.45%351บริการผู้บริโภค13
216.948B-0.30%141บริการผู้บริโภค17
12.180B1.26%233.066Kการค้าปลีก9
43.188B0.54%32อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
466.998B0.81%262.268Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ27
799.858B-0.03%55.977Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ52
20.016B0.98%8บริการเชิงพาณิชย์7
594.749B0.33%7.159Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์16
95.663B-0.12%417เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
242.761B-0.98%1.232Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18
56.970B0.61%118.248Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน10
3.034B0.28%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
88.675B-0.06%1.220Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ15
8.822B-0.74%0บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
706.699B0.88%2.007Kบริการทางด้านเทคโนโลยี22
47.516B-0.54%13.528Kการค้าปลีก18
60.641B-0.11%11การค้าปลีก4
404.835B-0.09%310การค้าปลีก9
2011.238B0.92%112.656Kสาธารณูปโภค83
447.152B1.16%6.289Kการผลิตของผู้ผลิต74
231.381B0.97%2.227Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์60
435.930B1.28%2.588Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์89
562.607B0.53%1.979Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์31
15.550B-0.99%20บริการการกระจายสินค้า10
7.838B0.68%0การค้าปลีก3
340.179B-0.17%7.004Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร29
322.108B0.48%4.211Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม57
138.597B0.66%656บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม6
2040.588B0.98%4.049Kการเงิน50
1065.883B0.03%5.559Kการเงิน47
859.913M1.02%160บริการเชิงพาณิชย์7
14.845B-0.88%142.842Kบริการการกระจายสินค้า6
1200.556B-0.11%268การค้าปลีก21
1802.732B0.53%1.300Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร22
154.179B0.25%1สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร16
125.666B-0.15%8.535Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร20
308.444M-1.01%0แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
180.062B0.37%7.501Kสาธารณูปโภค12
1.354B-0.18%822.866Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
873.680B0.34%334การค้าปลีก14
41.358B-0.17%32สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร11
7.860B-0.81%4.716Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ13
93.886B-0.40%121บริการผู้บริโภค9
2934.993B-0.07%4.770Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร42
1554.612B0.25%65.115Kการผลิตของผู้ผลิต22
1339.540B0.81%2.045Kการผลิตของผู้ผลิต119
74.726B0.70%1.631Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ42
766.664B0.83%26.373Kบริการทางด้านเทคโนโลยี89
245.180B0.19%0การเงิน5
4695.188B-0.04%26.251Kแร่พลังงาน51
4269.672B0.41%6.905Kการค้าปลีก27
7564.296B1.22%2.110Kบริการทางด้านเทคโนโลยี90
822.366B0.36%6.597Kการเงิน43
272.131B0.72%1.793Kการเงิน68
927.378M0.49%1.381Kอื่นๆ23
238.232B0.78%590การเงิน15
5258.196B0.05%37.138Kการเงิน72
2452.018B0.64%201.901Kการสื่อสาร34
979.185B0.26%87บริการเกี่ยวกับสุขภาพ6
53.506B-0.06%1.486Kระบบขนส่ง10
703.398B0.14%1.839Kบริการผู้บริโภค3
14.235B-0.16%1.859Kบริการการกระจายสินค้า9
2124.604B0.28%17.891Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ71
276.308B0.84%81.167Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ17
40.752B0.96%0การผลิตของผู้ผลิต13
1.042B0.83%1.410Kอื่นๆ12
232.428B-1.06%1.257Kบริการเชิงพาณิชย์62
35.384B1.66%77การผลิตของผู้ผลิต15
1962.649B0.54%86.368Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร64
162.038B0.37%9.080Kบริการผู้บริโภค48
4042.901B0.09%17.636Kการเงิน44
267.492M1.57%5.758Kการผลิตของผู้ผลิต4
558.049B0.06%531บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม20
350.759B-0.23%141แร่พลังงาน22
149.473B0.20%0แร่พลังงาน5
105.298B-0.05%538บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม23
491.724B-0.08%8.513Kบริการผู้บริโภค31
15.545B-0.45%52สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร11
792.040B-0.15%15.341Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน39
37.780B-0.30%13.180Kระบบขนส่ง14
6330.452B0.67%36.673Kบริการทางด้านเทคโนโลยี97
2.308B-0.40%1.411Kบริการเชิงพาณิชย์3
186.306B0.36%116เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ11
5464.085B-0.07%5.852Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ53
674.461B0.21%135.934Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ43
260.097B0.77%10.250Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน29
364.967B0.60%28.905Kการเงิน11
1.269B-1.56%19บริการผู้บริโภค7
20.320B-0.00%2.449Kบริการผู้บริโภค4
30.611B2.13%60อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ11
722.743B1.15%99ระบบขนส่ง22
578.707B0.31%97.553Kการเงิน133
20.806B-1.31%55การเงิน3
425.547B0.64%90สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร39
611.189B0.63%117.661Kการเงิน50
1003.577B0.18%753บริการผู้บริโภค23
3363.654B0.63%19.335Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์66
13.992B-0.28%8.853Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ10
17.227B1.37%0การเงิน1
594.262B0.61%410การค้าปลีก31
485.459B0.48%28.354Kการสื่อสาร39
178.312B-0.33%64.604Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน38
4480.312B0.58%16.739Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์33
32.927B2.19%628อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
978.300B-0.53%4.642Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
88.906B0.44%4สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
5.378B1.47%2ระบบขนส่ง5
594.820B0.16%2.807Kการผลิตของผู้ผลิต45
144.225B1.05%2.750Kสาธารณูปโภค11
409.049B1.94%4.195Kบริการการกระจายสินค้า55
493.826B1.49%153.138Kการสื่อสาร16
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ