อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เยอรมัน

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
76.555B3.99%7.863Kบริการเชิงพาณิชย์28
1464.374B2.77%41.108Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์62
122.537B1.84%751อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ30
627.469B1.85%360.419Kระบบขนส่ง32
159.336B5.27%359.652Kระบบขนส่ง21
56.400B3.57%16.792Kสาธารณูปโภค23
17.803B6.37%1.742Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน9
2091.261B2.19%28.845Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร52
284.899B2.96%700การค้าปลีก23
168.095B3.55%153.877Kการผลิตของผู้ผลิต63
85.480B0.78%169สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร12
913.935B2.75%4.012Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร35
1203.210B0.56%9.411Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร16
1335.286B-0.84%3.490Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ76
129.769B3.35%73.345Kบริการผู้บริโภค27
214.703B2.08%397การผลิตของผู้ผลิต38
1445.137B1.39%632บริการผู้บริโภค19
177.713B1.61%396บริการผู้บริโภค25
136.731B2.62%54อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
467.231B4.92%690.811Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ30
881.860B1.85%169.429Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ67
79.368B4.03%257แร่พลังงาน7
160.143M-0.85%279บริการเชิงพาณิชย์6
25.905B1.42%225เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
90.592B-0.01%278เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
206.391B2.96%8.352Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์21
141.991B1.01%87.809Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน18
205.137B1.33%1.692Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ36
8.740B0.58%0บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
1158.368B1.50%2.159Kบริการทางด้านเทคโนโลยี34
11.618B2.55%129.626Kการค้าปลีก16
168.391B1.96%104การค้าปลีก9
332.060B1.65%51การค้าปลีก6
2536.930B1.67%150.852Kสาธารณูปโภค147
518.637B1.20%6.387Kการผลิตของผู้ผลิต87
187.098B3.18%3.094Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์50
136.671B2.04%10.436Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์55
193.953B-0.36%4.155Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์20
11.057B0.75%45บริการการกระจายสินค้า16
39.096B2.89%0การค้าปลีก6
61.598B3.46%16.674Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร22
250.489B3.46%8.155Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม65
179.676B0.58%299บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม14
2056.555B0.57%2.660Kการเงิน74
715.045B3.75%24.590Kการเงิน59
286.924M0.00%294บริการเชิงพาณิชย์3
11.270B5.53%296.538Kบริการการกระจายสินค้า6
1211.178B-0.25%774การค้าปลีก26
1773.704B0.33%1.160Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร30
175.496B2.41%178สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร18
124.486B0.61%6.732Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร30
9.496B3.15%13แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
223.824B2.73%8.624Kสาธารณูปโภค26
32.776B2.06%57สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร14
732.978B0.01%597การค้าปลีก12
21.230B0.43%103สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร16
21.632B0.80%3.872Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ17
37.099B6.40%23.518Kบริการผู้บริโภค16
3043.171B0.90%7.600Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร59
832.805B1.84%331.521Kการผลิตของผู้ผลิต19
1164.108B0.96%4.385Kการผลิตของผู้ผลิต123
66.658B3.19%4.227Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ27
1394.302B0.82%28.345Kบริการทางด้านเทคโนโลยี116
275.174B0.15%6การเงิน12
3252.798B4.41%99.947Kแร่พลังงาน53
4905.153B3.02%9.684Kการค้าปลีก23
7809.191B0.35%5.070Kบริการทางด้านเทคโนโลยี85
918.847B1.36%20.740Kการเงิน71
706.937B1.83%1.706Kการเงิน117
1.365B-0.44%1.016Kอื่นๆ22
380.532B4.54%2.035Kการเงิน18
4137.120B2.79%114.247Kการเงิน94
2133.517B0.72%490.634Kการสื่อสาร49
1200.127B0.37%33บริการเกี่ยวกับสุขภาพ10
117.270B-0.96%13.184Kระบบขนส่ง24
104.793B1.64%940บริการการกระจายสินค้า16
2623.460B0.51%23.451Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ98
389.672B-0.36%175.056Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ23
55.395B6.31%1.516Kการผลิตของผู้ผลิต12
13.526B-0.21%437อื่นๆ26
316.921B2.43%1.567Kบริการเชิงพาณิชย์98
31.242B0.46%12การผลิตของผู้ผลิต24
1493.001B4.98%340.641Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร65
715.760B2.84%9.566Kบริการผู้บริโภค48
3297.961B2.15%60.941Kการเงิน65
636.253M0.06%3.721Kการผลิตของผู้ผลิต4
242.335B1.51%26บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม12
590.059B3.99%1.759Kแร่พลังงาน54
198.304B1.41%98แร่พลังงาน14
135.707B3.53%420บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม31
416.474B2.33%72.723Kบริการผู้บริโภค28
67.236B-0.25%34สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
779.595B4.51%13.218Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน60
72.735B1.70%36.039Kระบบขนส่ง34
6902.191B0.38%110.409Kบริการทางด้านเทคโนโลยี130
13.415B0.57%601บริการเชิงพาณิชย์8
198.758B2.32%59เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5
5259.570B-0.51%12.658Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ75
607.856B1.67%425.014Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ45
445.887B-2.30%18.661Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน46
441.095B2.32%57.439Kการเงิน30
12.975B5.99%358บริการผู้บริโภค12
2.848B-0.59%0บริการผู้บริโภค2
77.238B1.32%120อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ17
727.720B0.85%35ระบบขนส่ง17
704.354B3.43%298.467Kการเงิน188
20.103B-3.07%0การเงิน4
321.773B1.08%528สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร26
1033.091B1.46%70.853Kการเงิน89
985.792B0.55%1.210Kบริการผู้บริโภค34
176.545B-4.00%0การเงิน2
3275.442B0.75%90.946Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์71
41.099B1.45%11.961Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ7
16.836B5.44%0การเงิน4
705.756B-0.02%19.995Kการค้าปลีก57
256.257B3.30%31.722Kการสื่อสาร40
175.328B4.61%136.054Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน51
4384.419B0.63%18.874Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์32
8.447B2.32%20อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ15
1072.726B1.08%2.164Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร19
55.242B1.99%22สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
53.590B-1.10%1ระบบขนส่ง13
560.753B1.89%4.750Kการผลิตของผู้ผลิต64
124.304B3.30%1.693Kสาธารณูปโภค17
146.567B0.86%28.536Kบริการการกระจายสินค้า42
724.168B1.74%187.528Kการสื่อสาร28
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ