อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เยอรมัน

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
433.297B0.97-0.13%12.493Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ30
27.733B1.89-0.17%10.519Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร15
1613.612B2.00-0.47%1.595Kในทางอุตสาหกรรม27
40.595B3.95-0.71%26.158Kวัสดุพื้นฐาน9
336.890B3.200.89%88.563Kในทางอุตสาหกรรม15
124.616B2.44-0.29%157.094Kในทางอุตสาหกรรม8
56.168B2.330.20%2.247Kในทางอุตสาหกรรม8
746.418B1.47-0.37%1.658Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร15
613.809B2.620.23%4.124Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร29
59.153B2.07-0.24%4.264Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร9
1283.435B3.600.63%93.794Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร46
170.567B3.740.29%31.444Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร49
5368.359B3.550.18%36.140Kไฟแนนซ์101
272.379B3.20-0.56%9.995Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ57
660.119B2.170.17%351สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร6
1537.450B1.430.37%1.384Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร20
255.967B0.16-0.50%118.210Kในทางอุตสาหกรรม27
36.499B3.851.52%69สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร14
5.856B10.87-0.08%0ไฟแนนซ์7
7.048B4.781.62%0พลังงาน3
1.848B2.280.20%413ในทางอุตสาหกรรม3
496.830B1.990.60%49.274Kวัสดุพื้นฐาน24
931.886B2.760.02%12.047Kเทคโนโลยี39
5.527B5.07-4.78%148.716Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
75.017B3.72-0.57%2.148Kเทคโนโลยี18
247.757B3.01-0.30%1.119Kในทางอุตสาหกรรม33
85.083B1.98-0.63%40.961Kวัสดุพื้นฐาน10
87.520B2.80-0.46%716สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร18
287.622B1.540.30%46ไฟแนนซ์16
39.372B3.10-0.36%1.026Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร17
15.372B1.990.93%9.759Kไฟแนนซ์20
2348.826B0.27%615สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร9
469.372B1.40-0.28%39สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร6
410.097B0.660.21%931สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร13
536.104B4.130.46%130.251Kวัสดุพื้นฐาน23
28.913B2.79-0.66%3ไฟแนนซ์8
1.652B0.41-0.40%2.240Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร6
532.281B3.44-0.63%2.864Kสาธารณูปโภค18
178.347B2.580.13%3.977Kในทางอุตสาหกรรม44
44.656B2.60-0.68%300เทคโนโลยี19
1.700B4.280.25%1.728Kในทางอุตสาหกรรม3
92.996B1.82-0.01%590สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร29
31.236B4.380.00%459ในทางอุตสาหกรรม8
182.092B1.43-0.70%34.390Kไฟแนนซ์19
12.820B2.110.01%1.076Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร16
1821.378B2.510.18%292สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร40
1191.278B1.800.08%3.767Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร22
607.857B0.97-0.41%17.555Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร9
1.111B1.060.42%1.186Kวัสดุพื้นฐาน6
153.126B0.95-1.29%30.473Kวัสดุพื้นฐาน11
412.018B2.210.39%26ในทางอุตสาหกรรม10
357.464B2.681.81%93.674Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ24
4.108B0.151.46%55.404Kในทางอุตสาหกรรม6
491.733B2.730.16%2.811Kในทางอุตสาหกรรม25
12.051B3.57-0.49%0ไฟแนนซ์7
1.044B2.45-0.57%174สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร6
13.842B3.100.22%24.291Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร16
861.119B2.260.07%296สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร11
40.067B0.391.00%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
253.269M0.920.54%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
38.489B2.67-0.70%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร4
1063.986B2.120.20%698เทคโนโลยี86
21.384B6.421.39%13.847Kสาธารณูปโภค11
1025.951B2.55-0.03%59.579Kในทางอุตสาหกรรม18
255.016B2.12-0.32%4.869Kในทางอุตสาหกรรม116
662.896B0.02-1.49%3.825Kวัสดุพื้นฐาน14
2187.953B6.230.19%16.364Kพลังงาน20
1781.545B4.090.34%154.838Kบริการโทรคมนาคม60
10436.226B0.11-0.07%839เทคโนโลยี70
393.730B2.860.13%90ไฟแนนซ์18
33.764B4.23-0.54%5.827Kไฟแนนซ์77
255.280B0.461.01%31.752Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร14
311.067B5.45-0.60%6.433Kไฟแนนซ์21
571.644B1.961.05%44ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ3
37.686B1.53-1.06%754ในทางอุตสาหกรรม9
5.125B3.410.57%12.895Kในทางอุตสาหกรรม3
875.746B1.790.30%684ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ23
851.133M0.60-1.36%3.419Kวัสดุพื้นฐาน6
3339.693B0.54-0.07%9.973Kไฟแนนซ์25
564.928B3.30-0.71%163.406Kสาธารณูปโภค31
4.496B2.40-1.83%0สาธารณูปโภค1
1167.830B2.900.15%1.843Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร13
11.425B1.58-0.27%0วัสดุพื้นฐาน2
2.897B5.78-0.42%4.884Kเทคโนโลยี9
7.785B7.27-0.65%51พลังงาน7
408.984B3.850.20%565พลังงาน22
2359.758B3.31-0.29%16.363Kพลังงาน23
149.129B6.95-1.63%0พลังงาน8
51.645B3.78-0.56%242พลังงาน11
17.738B2.70-0.45%10.491Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
44.182B4.981.25%0วัสดุพื้นฐาน3
12.358B2.450.30%6.291Kในทางอุตสาหกรรม3
2572.759B1.200.59%3.259Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร22
6.207B0.870.00%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร2
5810.256B2.630.22%16.426Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ83
2915.000B1.31-0.49%2.389Kเทคโนโลยี8
5.330B0.19-1.41%2.108Kวัสดุพื้นฐาน6
12.096B0.73-0.03%2ในทางอุตสาหกรรม8
262.637B2.630.32%78.649Kไฟแนนซ์111
10.914B2.570.48%13.772Kไฟแนนซ์15
5.584B2.872.46%43สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
190.489B3.69-0.75%43.364Kไฟแนนซ์7
90.491B1.39-0.66%1.541Kพลังงาน19
4.534B2.120.16%7.867Kพลังงาน8
848.877B2.03-0.10%367สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร21
751.568B0.750.47%1.086Kเทคโนโลยี27
2528.821B2.26-0.10%36.995Kเทคโนโลยี54
4293.369B1.33-0.10%32.536Kเทคโนโลยี86
555.866M9.31-0.61%0ไฟแนนซ์1
180.243B2.070.39%17.881Kวัสดุพื้นฐาน19
113.255B9.950.26%1.246Kวัสดุพื้นฐาน12
132.474B1.81-0.23%163.519Kวัสดุพื้นฐาน25
1.351B0.18-0.83%11สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
6.171B4.40-1.82%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
959.578B3.86-0.19%2.436Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร14
27.773B2.250.17%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
38.945B3.58-1.52%2.064Kสาธารณูปโภค6
1092.325B3.86-0.06%13.781Kบริการโทรคมนาคม20
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ศูนย์ช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน เหรียญ TradingView ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ