ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เยอรมัน

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
36.945B-0.37%6.305Kบริการเชิงพาณิชย์18
1385.880B1.13%14.697Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์50
109.767B2.33%190อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ22
697.118B0.46%195.958Kระบบขนส่ง26
139.944B1.27%155.020Kระบบขนส่ง19
13.259B0.36%0สาธารณูปโภค5
23.092B1.08%70แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน12
1941.658B0.84%13.886Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร50
267.391B-0.22%75การค้าปลีก24
152.449B2.00%85.862Kการผลิตของผู้ผลิต47
5.711B3.83%113สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
830.781B2.06%2.673Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร30
1058.607B1.13%6.709Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
1300.698B0.55%3.123Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ71
87.886B1.55%31.903Kบริการผู้บริโภค13
241.194B0.82%388การผลิตของผู้ผลิต33
1574.885B1.84%1.526Kบริการผู้บริโภค21
144.989B1.28%139บริการผู้บริโภค23
65.373B1.48%17อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
434.046B0.74%433.101Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ20
662.777B1.52%147.854Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ32
167.624M-0.74%4.053Kบริการเชิงพาณิชย์6
24.912B-0.48%58เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
136.195B-0.48%315เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
232.223B1.54%1.952Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์19
29.575B2.66%313.222Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
84.237B1.70%5.484Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ14
3.546B-1.56%0บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
812.040B0.62%4.118Kบริการทางด้านเทคโนโลยี20
19.526B1.23%27.838Kการค้าปลีก15
136.306B0.66%0การค้าปลีก7
316.849B2.02%48การค้าปลีก8
1753.625B1.30%150.440Kสาธารณูปโภค81
419.548B0.66%11.326Kการผลิตของผู้ผลิต69
111.897B1.33%4.029Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์38
91.113B0.33%8.954Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์40
220.512B1.35%3.206Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18
2.138B0.44%11บริการการกระจายสินค้า11
3.369B5.04%1การค้าปลีก4
45.033B0.29%21.820Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร18
193.821B1.34%3.917Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม39
116.661B1.66%190บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
1996.716B0.86%1.851Kการเงิน58
667.376B1.63%10.778Kการเงิน48
150.091B0.43%23บริการเชิงพาณิชย์5
9.209B-0.90%267.433Kบริการการกระจายสินค้า5
1358.394B1.36%891การค้าปลีก29
1838.818B0.68%415สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร27
124.864B1.90%49สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
50.590B0.71%16.568Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร13
128.233B0.23%3.547Kสาธารณูปโภค8
836.733M0.68%639สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
919.233B0.27%215การค้าปลีก15
789.558M0.57%2.903Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
6.449B0.23%2.586Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ12
25.862B4.67%35.359Kบริการผู้บริโภค9
2880.363B0.56%5.616Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร42
780.730B0.64%202.598Kการผลิตของผู้ผลิต10
1233.887B1.52%2.679Kการผลิตของผู้ผลิต87
51.616B0.94%5.097Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ25
1362.776B0.45%3.438Kบริการทางด้านเทคโนโลยี94
148.029B0.70%0การเงิน3
2800.766B0.90%93.126Kแร่พลังงาน43
6213.368B1.29%7.657Kการค้าปลีก23
8255.986B1.02%2.218Kบริการทางด้านเทคโนโลยี76
682.479B2.38%18.641Kการเงิน38
373.481B0.81%2.335Kการเงิน72
736.228M1.54%1.627Kอื่นๆ20
13.023B0.00%32การเงิน4
3191.622B2.38%74.695Kการเงิน73
1894.664B0.81%267.227Kการสื่อสาร35
903.745B-0.32%0บริการเกี่ยวกับสุขภาพ6
95.583B0.93%2.920Kระบบขนส่ง13
33.060B0.23%4.871Kบริการการกระจายสินค้า12
2114.993B0.49%16.353Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ76
361.278B0.69%82.686Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ25
1.294B3.37%0การผลิตของผู้ผลิต3
1.204B-0.03%410อื่นๆ15
151.650B-0.37%2.205Kบริการเชิงพาณิชย์80
15.769B2.85%629การผลิตของผู้ผลิต16
1811.543B2.14%124.094Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร47
714.835B1.23%4.472Kบริการผู้บริโภค45
2814.556B0.69%36.579Kการเงิน45
1.023B-2.04%24การผลิตของผู้ผลิต5
169.279B0.61%64บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม9
282.185B0.35%733แร่พลังงาน26
169.460B1.27%56แร่พลังงาน10
55.704B-0.27%308บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม15
427.683B1.01%17.125Kบริการผู้บริโภค25
86.148B0.47%11สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
761.974B1.19%6.638Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน41
18.780B3.39%64.633Kระบบขนส่ง11
7649.219B0.72%51.758Kบริการทางด้านเทคโนโลยี109
2.987B2.15%1.111Kบริการเชิงพาณิชย์4
172.587B0.72%64เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
5095.066B0.32%7.538Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ63
404.236B1.99%356.172Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ25
371.155B0.28%12.575Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน31
172.821B0.02%52.883Kการเงิน9
14.386B0.65%1.431Kบริการผู้บริโภค12
2.928B-0.02%0บริการผู้บริโภค3
41.624B0.33%70อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
415.272B0.56%40ระบบขนส่ง6
333.833B0.59%186.450Kการเงิน131
21.175B2.95%0การเงิน4
303.369B1.08%177สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร19
249.992B1.70%228.107Kการเงิน32
870.226B1.07%945บริการผู้บริโภค25
3643.822B1.41%83.559Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์71
6.938B0.35%41.666Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
631.011B0.69%18.878Kการค้าปลีก37
238.115B-0.01%18.561Kการสื่อสาร38
127.670B0.71%100.239Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน35
5096.074B0.60%8.376Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์31
4.672B-0.63%28อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
916.884B1.23%3.605Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร16
58.855B0.86%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
1.529B3.52%7ระบบขนส่ง6
508.410B1.20%4.126Kการผลิตของผู้ผลิต57
109.078B1.84%481สาธารณูปโภค11
127.421B0.46%32.574Kบริการการกระจายสินค้า31
652.672B0.27%79.205Kการสื่อสาร20
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ