อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เยอรมัน

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
677.975B0.88-0.75%22.314Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ36
88.196B2.71-0.59%4.898Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร22
1851.465B1.950.96%3.892Kในทางอุตสาหกรรม47
28.395B2.22-0.76%168.299Kวัสดุพื้นฐาน9
575.415B3.47-0.48%271.523Kในทางอุตสาหกรรม25
167.086B1.470.80%222.936Kในทางอุตสาหกรรม19
57.522B2.43-0.30%8.723Kในทางอุตสาหกรรม10
2.186B3.87-0.82%0วัสดุพื้นฐาน2
899.804B1.750.03%2.263Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร34
570.455B1.22-0.82%13.358Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร30
102.066B2.64-0.51%569สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร15
1419.967B3.81-1.38%328.552Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร51
14.485B2.951.08%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
258.543B3.14-0.56%68.041Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร62
5640.054B3.34-0.55%51.664Kไฟแนนซ์160
278.909B3.070.78%31.812Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ55
603.846B2.34-1.20%698สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร8
1065.703B1.750.39%7.693Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร30
242.117B1.190.05%92.839Kในทางอุตสาหกรรม56
13.316B4.470.06%0ในทางอุตสาหกรรม7
158.152B4.22-0.35%168สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร22
25.670B9.240.70%89ไฟแนนซ์19
89.335B5.58-1.85%32.638Kพลังงาน4
5.763B4.25-1.28%830ในทางอุตสาหกรรม7
643.502M0.71%2.496Kไฟแนนซ์2
701.486B2.070.56%224.831Kวัสดุพื้นฐาน43
1144.149B2.360.31%23.720Kเทคโนโลยี43
9.333B3.090.38%130.031Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
167.896B3.710.12%2.504Kเทคโนโลยี24
293.681B3.040.05%3.394Kในทางอุตสาหกรรม46
216.951B2.420.04%42.123Kวัสดุพื้นฐาน25
128.152B3.040.09%478สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร27
323.385B1.440.41%259ไฟแนนซ์19
24.429B4.17-0.24%26.596Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร17
24.406B2.59-0.61%5.355Kไฟแนนซ์24
2458.138B-0.71%1.594Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร9
2.929B1.30-1.69%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
363.158B0.370.32%1.304Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร13
467.373B4.56-0.43%715.704Kวัสดุพื้นฐาน25
60.714B4.960.08%9ไฟแนนซ์10
183.051B2.77-0.48%261สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร16
1261.841B4.090.32%6.806Kสาธารณูปโภค52
376.739B2.460.31%9.187Kในทางอุตสาหกรรม61
92.995B1.75-0.86%124เทคโนโลยี19
44.632B4.150.03%70ในทางอุตสาหกรรม14
138.147B1.58-0.13%1.193Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร40
161.182B2.470.47%526ในทางอุตสาหกรรม12
374.482B1.650.16%30.866Kไฟแนนซ์31
13.468B2.171.55%3.035Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร17
2488.935B2.520.03%7.084Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร49
1044.655B2.00-0.76%6.229Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร29
543.225B1.110.81%72.085Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร16
12.073B1.65-1.03%23วัสดุพื้นฐาน12
181.235B1.40-0.25%4.042Kวัสดุพื้นฐาน17
147.837B1.500.92%5ในทางอุตสาหกรรม12
417.061B1.54-0.82%191.942Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ36
115.372B3.88-0.28%13.504Kในทางอุตสาหกรรม9
462.836B3.64-2.51%7.639Kในทางอุตสาหกรรม33
67.061B3.710.54%11ในทางอุตสาหกรรม5
78.344B3.88-0.06%0ไฟแนนซ์9
17.957B3.370.26%80สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร14
5.599B2.85-0.08%569.312Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร14
571.173B2.820.00%187สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร9
16.011B1.350.97%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
324.367B1.690.03%36สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร21
945.461B2.530.62%1.808Kเทคโนโลยี113
25.249B5.97-0.24%1.149Kสาธารณูปโภค16
1094.520B2.41-0.52%223.018Kในทางอุตสาหกรรม26
412.561B1.70-0.11%12.594Kในทางอุตสาหกรรม144
780.421B0.020.27%4.691Kวัสดุพื้นฐาน17
4089.312B5.17-0.08%99.590Kพลังงาน32
1824.709B4.180.38%532.700Kบริการโทรคมนาคม71
10626.371B0.12-1.10%3.132Kเทคโนโลยี72
416.750B2.31-0.04%38ไฟแนนซ์30
441.353B3.69-0.36%1.909Kไฟแนนซ์103
66.195B3.570.34%264.645Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร21
713.335B3.74-0.53%2.151Kไฟแนนซ์34
180.784B1.10-0.11%0ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ4
13.194B2.38-1.50%13.291Kในทางอุตสาหกรรม4
4.810B3.63-0.90%15.384Kในทางอุตสาหกรรม3
1279.954B1.570.09%573ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ44
1.295B0.400.75%11.773Kวัสดุพื้นฐาน6
3317.286B0.78-0.09%44.843Kไฟแนนซ์37
682.221B3.63-0.43%335.836Kสาธารณูปโภค42
51.123B2.230.54%0สาธารณูปโภค8
1215.303B2.92-0.03%1.070Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร16
70.976B1.58-0.21%9วัสดุพื้นฐาน11
15.123B3.22-0.31%2.915Kเทคโนโลยี15
7.326B1.16-0.51%18พลังงาน9
712.970B2.77-0.26%15พลังงาน30
2783.429B3.510.07%32.359Kพลังงาน40
128.915B5.470.52%8พลังงาน19
278.530B3.630.47%174พลังงาน19
39.626B2.230.98%6.675Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร9
64.114B4.14-0.86%6วัสดุพื้นฐาน5
12.156B3.87-0.78%0วัสดุพื้นฐาน9
13.766B2.200.44%12.892Kในทางอุตสาหกรรม3
2875.156B2.070.02%4.245Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร32
27.201B1.341.02%6สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร6
6797.870B2.590.09%29.233Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ98
2323.199B1.63-0.60%15.173Kเทคโนโลยี8
3.393B0.31-0.17%1.891Kวัสดุพื้นฐาน6
353.733B1.320.65%58ในทางอุตสาหกรรม22
297.158B1.700.73%4ไฟแนนซ์26
323.005B2.45-0.99%191.519Kไฟแนนซ์121
21.304B1.55-0.48%26.076Kไฟแนนซ์17
29.285B1.90-0.89%3สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร14
232.481B4.390.04%104.536Kไฟแนนซ์11
122.894B1.16-0.16%509พลังงาน23
6.006B3.450.18%12.102Kพลังงาน11
884.825B2.080.02%1.061Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร33
656.964B1.091.43%1.553Kเทคโนโลยี38
1486.708B1.94-1.36%105.681Kเทคโนโลยี63
4013.100B1.420.08%122.991Kเทคโนโลยี97
3.169B9.13-1.19%0ไฟแนนซ์1
329.093B2.000.05%19.464Kวัสดุพื้นฐาน34
68.341B10.19-0.61%8.285Kวัสดุพื้นฐาน13
211.433B3.67-3.65%374.828Kวัสดุพื้นฐาน38
212.951M1.160.59%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
40.948B3.17-1.92%12สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
728.016B2.200.43%1.651Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร11
48.449B3.570.53%1.603Kสาธารณูปโภค8
1292.331B4.620.58%99.610Kบริการโทรคมนาคม22
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ