อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เยอรมัน

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
693.353B0.810.64%2.612Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ37
95.546B3.231.22%1.153Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร22
1576.405B2.091.14%670ในทางอุตสาหกรรม33
91.479B2.841.97%7.498Kวัสดุพื้นฐาน13
328.886B3.270.19%30.725Kในทางอุตสาหกรรม15
128.682B2.022.24%53.641Kในทางอุตสาหกรรม16
53.171B2.471.30%933ในทางอุตสาหกรรม8
835.492B1.710.69%216สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร20
589.228B3.080.86%1.476Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร40
73.856B2.951.49%423สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร15
1165.794B3.950.97%29.690Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร45
29.955B0.81-0.58%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร9
203.488B3.601.27%10.470Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร58
4846.599B3.901.42%16.689Kไฟแนนซ์144
268.238B3.21-0.20%7.998Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ58
686.393B2.220.90%822สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร10
1117.979B1.711.32%749สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร29
176.902B1.020.81%23.164Kในทางอุตสาหกรรม49
8.411B3.312.32%0ในทางอุตสาหกรรม5
102.321B4.861.37%11สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร16
24.477B9.121.29%0ไฟแนนซ์16
68.660B6.732.17%5.507Kพลังงาน6
1.727B2.441.76%577ในทางอุตสาหกรรม3
616.865B2.130.57%10.641Kวัสดุพื้นฐาน36
955.903B2.741.03%4.926Kเทคโนโลยี40
8.748B3.301.47%41.832Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
195.545B3.661.30%197เทคโนโลยี27
227.688B3.350.88%873ในทางอุตสาหกรรม33
115.797B1.691.14%9.468Kวัสดุพื้นฐาน14
71.716B3.511.25%653สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร19
342.163B1.471.88%253ไฟแนนซ์21
73.781B2.880.47%5.483Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร27
19.073B2.091.39%1.009Kไฟแนนซ์22
2390.248B0.68%374สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร9
293.851B1.520.45%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
353.953B0.320.82%328สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร14
420.698B5.000.92%51.593Kวัสดุพื้นฐาน26
27.095B2.930.52%0ไฟแนนซ์8
154.582B2.940.66%60สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร12
1001.154B3.450.29%2.579Kสาธารณูปโภค39
241.792B2.411.10%1.095Kในทางอุตสาหกรรม56
88.044B1.911.09%39เทคโนโลยี21
30.980B5.191.54%4ในทางอุตสาหกรรม10
146.403B2.030.41%210สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร38
92.246B2.750.04%220ในทางอุตสาหกรรม10
558.570B1.390.96%1.942Kไฟแนนซ์37
11.016B2.300.59%367สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร15
1952.770B2.490.84%314สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร46
1165.669B1.960.14%779สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร28
527.395B1.130.90%7.419Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร12
3.258B1.133.33%89วัสดุพื้นฐาน8
302.195B0.97-0.95%2.097Kวัสดุพื้นฐาน23
352.948B1.961.74%9ในทางอุตสาหกรรม12
265.339B1.620.73%19.167Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ29
37.992B3.990.09%4.827Kในทางอุตสาหกรรม7
431.706B2.972.23%975ในทางอุตสาหกรรม29
60.056B4.673.65%0ไฟแนนซ์5
10.892B4.051.71%19สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร10
3.324B5.151.00%229.915Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร15
739.713B2.610.99%42สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร11
221.705B1.952.05%68สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร16
720.726B2.970.72%340เทคโนโลยี95
17.665B4.931.12%1.967Kสาธารณูปโภค14
941.338B2.771.00%26.638Kในทางอุตสาหกรรม28
400.559B1.921.49%1.093Kในทางอุตสาหกรรม139
642.451B0.020.69%1.932Kวัสดุพื้นฐาน16
2131.249B6.570.73%6.680Kพลังงาน22
1659.316B4.410.76%73.410Kบริการโทรคมนาคม62
10045.378B0.111.19%831เทคโนโลยี68
393.528B2.941.85%428ไฟแนนซ์28
321.662B3.230.92%150ไฟแนนซ์92
62.531B3.241.25%32.927Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร21
552.095B4.470.88%2.253Kไฟแนนซ์39
544.517B1.620.68%7ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ4
27.208B1.10-0.26%1.416Kในทางอุตสาหกรรม3
4.784B3.650.88%2.815Kในทางอุตสาหกรรม3
1283.824B1.520.80%51ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ38
1.197B0.431.34%4.539Kวัสดุพื้นฐาน6
3268.522B0.660.46%3.913Kไฟแนนซ์30
561.937B3.440.49%50.877Kสาธารณูปโภค37
38.648B2.270.95%0สาธารณูปโภค7
1131.776B2.930.90%1.169Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร9
85.461B1.201.14%49วัสดุพื้นฐาน10
3.760B6.082.83%2.282Kเทคโนโลยี11
4.793B1.762.28%6พลังงาน9
392.496B3.511.30%73พลังงาน24
2365.188B3.370.68%5.142Kพลังงาน30
68.624B6.101.05%22พลังงาน13
160.881B4.523.13%135พลังงาน15
38.669B2.290.76%297สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร9
60.827B4.520.19%0วัสดุพื้นฐาน7
10.357B4.820.75%0วัสดุพื้นฐาน8
11.217B2.700.17%7.870Kในทางอุตสาหกรรม3
2889.820B1.150.70%694สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร30
22.627B1.391.51%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร4
5710.064B2.570.66%8.133Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ86
2515.727B1.491.12%1.951Kเทคโนโลยี8
5.590B0.19-1.61%6.149Kวัสดุพื้นฐาน6
385.500B1.191.22%1ในทางอุตสาหกรรม22
361.336B1.450.99%2ไฟแนนซ์25
273.844B2.860.28%19.722Kไฟแนนซ์114
11.730B2.701.32%6.142Kไฟแนนซ์16
19.502B2.390.13%1สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร11
179.454B3.921.10%11.716Kไฟแนนซ์8
99.514B1.49-1.67%159พลังงาน20
3.591B2.671.42%1.629Kพลังงาน8
1002.413B1.840.68%566สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร34
614.127B0.941.16%186เทคโนโลยี33
1898.924B2.151.53%10.562Kเทคโนโลยี63
3913.333B1.371.19%9.475Kเทคโนโลยี106
3.665B8.350.22%0ไฟแนนซ์1
294.487B1.821.13%4.258Kวัสดุพื้นฐาน28
104.936B10.11-0.59%3.680Kวัสดุพื้นฐาน14
147.001B4.170.53%33.264Kวัสดุพื้นฐาน31
1.314B0.19-8.66%45สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
1.090B1.743.49%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
676.377B2.380.98%606สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร11
25.911B2.381.34%23สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
36.406B3.830.02%270สาธารณูปโภค6
1310.245B4.240.75%7.675Kบริการโทรคมนาคม22
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ