อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เยอรมัน

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
29.532B2.390.07%1.634Kบริการเชิงพาณิชย์19
1999.702B1.760.40%2.958Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์47
94.499B2.66-0.40%320อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ23
696.150B2.99-0.07%40.859Kระบบขนส่ง23
223.817B1.71-0.21%25.957Kระบบขนส่ง21
25.743B4.59-0.28%12.374Kสาธารณูปโภค17
39.420B0.390.19%0แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
1877.585B1.590.06%7.195Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร44
383.442B2.580.07%376การค้าปลีก25
311.992B2.840.13%13.801Kการผลิตของผู้ผลิต69
67.753B3.55-1.21%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
1044.069B1.97-0.77%1.259Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร26
1244.607B2.81-0.21%1.160Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร11
1220.906B1.51-0.71%1.352Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ82
40.505B6.850.94%51.904Kบริการผู้บริโภค21
129.167B2.62-0.02%2.218Kการผลิตของผู้ผลิต36
1152.739B0.93-0.76%74บริการผู้บริโภค10
174.370B4.441.49%119บริการผู้บริโภค16
10.469B0.33-0.27%51.599Kการค้าปลีก9
11.587B1.86-0.43%0อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
506.672B3.92-0.12%91.290Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ29
1015.523B2.310.39%22.135Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ69
19.672B1.95-0.14%17บริการเชิงพาณิชย์6
510.757B3.150.50%1.317Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
115.505B3.690.28%18เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
140.144B3.23-1.03%341เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์15
89.666B2.32-0.94%13.847Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน17
3.161B1.72-1.62%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
90.061B3.81-0.08%760อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ17
595.542M8.82-2.16%0บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
659.868B0.460.46%340บริการทางด้านเทคโนโลยี25
51.005B3.52-1.42%6.688Kการค้าปลีก22
170.901B0.53-0.32%0การค้าปลีก12
405.883B2.85-1.46%241การค้าปลีก9
1779.209B3.460.05%39.989Kสาธารณูปโภค80
427.272B1.710.39%2.188Kการผลิตของผู้ผลิต76
281.871B1.52-0.28%432เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์64
482.826B1.76-0.04%1.372Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์98
519.156B1.871.97%922เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์30
4.882B3.340.49%463บริการการกระจายสินค้า9
63.467B2.09-0.04%0การค้าปลีก5
324.368B1.440.15%680สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร30
325.648B3.08-0.12%855บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม54
179.296B1.84-0.91%59บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม6
1889.329B0.830.19%386การเงิน63
1015.441B3.18-0.41%2.100Kการเงิน50
12.516B0.82-0.30%67บริการเชิงพาณิชย์9
95.351B2.70-0.65%52.313Kบริการการกระจายสินค้า10
1227.558B1.81-0.39%141การค้าปลีก21
1730.030B2.45-0.27%272สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร27
145.807B1.84-0.19%44สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร11
154.234B1.39-0.15%2.382Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร22
654.172M2.31-0.00%0แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
306.690B3.590.32%618สาธารณูปโภค20
1.779B3.460.60%251.039Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
794.893B2.43-0.11%965การค้าปลีก13
34.149B2.30-0.08%8สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
19.740B1.93-0.89%191บริการเกี่ยวกับสุขภาพ14
66.161B2.640.68%48บริการผู้บริโภค11
2687.829B2.27-0.09%1.615Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร49
1379.283B2.510.21%37.226Kการผลิตของผู้ผลิต25
1474.673B1.200.54%824การผลิตของผู้ผลิต146
105.098B2.22-0.41%1.256Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ47
788.886B2.43-0.36%19.242Kบริการทางด้านเทคโนโลยี92
148.826B1.670.00%0การเงิน3
4551.665B5.65-0.11%20.506Kแร่พลังงาน51
3929.622B0.000.29%2.085Kการค้าปลีก28
6863.636B0.030.11%473บริการทางด้านเทคโนโลยี92
729.702B2.34-0.46%2.594Kการเงิน45
370.567B3.30-0.03%368การเงิน93
698.666M0.000.98%2.027Kอื่นๆ21
218.051B3.91-0.20%0การเงิน18
5574.871B4.01-0.19%9.534Kการเงิน79
2626.249B4.71-0.24%79.135Kการสื่อสาร38
995.334B1.170.00%16บริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
60.246B1.27-0.30%391ระบบขนส่ง12
719.902B1.190.24%409บริการผู้บริโภค3
42.461B2.75-0.97%133บริการการกระจายสินค้า15
2187.170B1.12-0.12%4.005Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ69
316.912B1.600.04%29.023Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ19
49.246B2.160.59%8การผลิตของผู้ผลิต18
1.027B2.85-1.17%525อื่นๆ12
221.217B2.01-0.27%370บริการเชิงพาณิชย์71
74.224B1.700.23%11การผลิตของผู้ผลิต27
2001.239B3.34-0.36%24.311Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร67
157.759B1.410.52%2.198Kบริการผู้บริโภค53
3315.489B1.130.11%6.525Kการเงิน45
3.172B2.22-0.69%75การผลิตของผู้ผลิต6
491.428B5.57-0.24%7บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม17
442.869B4.67-0.14%165แร่พลังงาน37
165.668B3.58-0.17%0แร่พลังงาน7
99.606B3.11-0.01%122บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม23
490.819B0.850.44%9.486Kบริการผู้บริโภค35
5.889B1.19-1.43%77สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9
831.853B5.530.18%6.191Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน34
65.773B3.120.30%2.745Kระบบขนส่ง14
5602.281B1.060.16%13.772Kบริการทางด้านเทคโนโลยี94
3.944B2.350.92%917บริการเชิงพาณิชย์4
164.839B0.590.99%13เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ11
5258.002B3.05-0.10%2.080Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ48
686.728B3.49-0.70%44.045Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ48
264.141B1.110.41%2.515Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน33
481.965B2.58-0.51%10.727Kการเงิน21
1.760B0.100.85%62บริการผู้บริโภค7
27.399B3.34-1.08%8.381Kบริการผู้บริโภค5
20.030B2.540.28%0อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ12
721.816B1.800.19%13ระบบขนส่ง24
594.124B3.190.40%20.838Kการเงิน145
1.971B9.82-4.81%0การเงิน1
427.306B1.00-0.53%84สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร37
625.678B4.46-0.09%40.844Kการเงิน69
976.154B2.100.40%728บริการผู้บริโภค30
963.484M1.60-1.12%0การเงิน1
3186.603B2.011.27%24.319Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์70
40.524B1.70-0.28%937บริการเกี่ยวกับสุขภาพ13
35.873B3.61-0.43%0การเงิน4
626.986B1.390.09%144การค้าปลีก34
460.996B3.33-0.07%10.605Kการสื่อสาร40
217.562B2.12-0.13%28.579Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน37
3901.265B1.29-0.10%6.477Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์34
37.200B2.97-1.47%10อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ14
1155.456B6.57-0.35%1.089Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร22
16.426B1.70-0.33%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
10.112B1.51-0.53%0ระบบขนส่ง7
634.656B2.27-0.01%558การผลิตของผู้ผลิต54
147.821B3.270.27%865สาธารณูปโภค17
399.518B3.61-0.26%781บริการการกระจายสินค้า53
588.557B4.590.37%69.879Kการสื่อสาร14
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ