อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เยอรมัน

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
19.278B-0.29%5.488Kบริการเชิงพาณิชย์16
2113.490B1.09%7.251Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์44
110.143B0.59%131อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ23
719.879B0.19%69.610Kระบบขนส่ง25
285.413B1.95%76.896Kระบบขนส่ง22
19.561B0.84%17.023Kสาธารณูปโภค11
44.964B-0.11%66แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8
2148.150B0.41%5.862Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร39
477.699B0.57%564การค้าปลีก21
287.930B-0.68%55.543Kการผลิตของผู้ผลิต65
6.900B0.63%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
1036.068B0.63%1.001Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร25
1217.008B0.79%1.508Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
1211.708B0.51%507เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ76
124.019B0.26%17.362Kบริการผู้บริโภค17
229.460B0.79%322การผลิตของผู้ผลิต38
1431.261B0.25%864บริการผู้บริโภค22
310.808B-0.04%971บริการผู้บริโภค21
12.256B2.73%100.325Kการค้าปลีก9
40.838B-0.42%7อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
461.219B0.71%197.452Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ29
807.890B0.72%61.808Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ54
55.867M-0.55%0แร่พลังงาน1
24.941B0.08%11บริการเชิงพาณิชย์11
611.663B0.53%3.718Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18
97.119B1.32%159เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
245.293B0.61%1.792Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18
70.724B-0.06%60.994Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน12
3.063B0.28%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
120.866B0.34%1.349Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
8.470B0.52%50บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
859.310B1.07%1.180Kบริการทางด้านเทคโนโลยี24
38.369B0.44%13.523Kการค้าปลีก16
58.523B-0.93%0การค้าปลีก4
396.126B-0.10%179การค้าปลีก11
2316.956B1.21%60.543Kสาธารณูปโภค99
467.366B0.81%3.190Kการผลิตของผู้ผลิต77
231.655B1.20%1.813Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์60
487.358B0.72%1.379Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์91
583.072B1.10%2.572Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์33
2.111B-0.44%397บริการการกระจายสินค้า8
7.862B-0.92%0การค้าปลีก3
402.145B0.16%1.691Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร33
342.209B0.80%3.152Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม58
140.868B0.42%129บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม6
2083.637B0.73%1.460Kการเงิน52
1084.275B0.71%5.607Kการเงิน50
862.559M-0.12%443บริการเชิงพาณิชย์7
14.249B1.13%95.751Kบริการการกระจายสินค้า6
1216.605B0.71%649การค้าปลีก23
1852.662B0.47%1.115Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร24
160.559B-0.32%22สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร18
149.540B0.15%4.182Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร22
308.444M0.69%35แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
179.173B0.69%7.156Kสาธารณูปโภค15
1.337B-0.17%800.958Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
712.659B0.60%168การค้าปลีก12
5.412B-0.09%53สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9
7.470B0.89%1.948Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ14
167.350B1.15%350บริการผู้บริโภค13
3001.463B1.08%3.083Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร48
1556.148B1.15%78.366Kการผลิตของผู้ผลิต24
1357.201B0.90%2.056Kการผลิตของผู้ผลิต118
134.096B0.03%1.468Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ48
788.754B0.61%63.930Kบริการทางด้านเทคโนโลยี93
246.918B1.00%0การเงิน5
4540.167B0.69%30.954Kแร่พลังงาน47
4252.660B0.30%5.165Kการค้าปลีก27
7984.753B0.53%1.261Kบริการทางด้านเทคโนโลยี92
930.377B0.24%5.608Kการเงิน54
276.705B1.21%1.403Kการเงิน69
1.083B0.02%895อื่นๆ24
244.706B-0.45%0การเงิน16
5249.997B0.72%40.490Kการเงิน81
2468.040B0.33%111.126Kการสื่อสาร34
986.303B0.38%40บริการเกี่ยวกับสุขภาพ6
99.359B0.34%554ระบบขนส่ง16
697.229B0.01%3.679Kบริการผู้บริโภค3
33.485B0.64%632บริการการกระจายสินค้า11
2103.302B0.49%7.238Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ67
327.205B-0.37%41.606Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ18
40.237B-0.08%0การผลิตของผู้ผลิต13
1.032B0.26%959อื่นๆ12
242.359B3.01%1.718Kบริการเชิงพาณิชย์66
21.703B0.48%41การผลิตของผู้ผลิต13
1981.969B0.49%90.063Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร64
191.937B0.42%3.242Kบริการผู้บริโภค51
4089.531B0.65%12.962Kการเงิน48
271.306M-0.29%802การผลิตของผู้ผลิต4
554.380B0.26%43บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม28
344.657B0.40%71แร่พลังงาน35
251.710B0.12%75แร่พลังงาน11
192.892B0.44%383บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม26
485.934B0.45%6.581Kบริการผู้บริโภค31
15.545B0.30%28สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร11
782.183B-0.01%11.341Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน41
35.020B0.12%6.423Kระบบขนส่ง12
6457.817B1.00%28.672Kบริการทางด้านเทคโนโลยี107
2.339B2.85%3.323Kบริการเชิงพาณิชย์3
184.986B-0.50%55เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ11
5444.785B0.90%5.514Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ53
663.872B1.07%287.138Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ41
266.549B-0.06%10.963Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน29
382.676B-0.04%25.991Kการเงิน13
11.936B0.85%34บริการผู้บริโภค9
20.288B0.75%9.648Kบริการผู้บริโภค4
61.514B0.55%1.495Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ13
729.161B1.51%75ระบบขนส่ง22
540.476B0.93%55.833Kการเงิน134
29.327B-0.24%284การเงิน4
423.505B0.66%97สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร37
662.338B0.51%43.657Kการเงิน59
1011.038B0.71%531บริการผู้บริโภค24
3547.171B2.28%32.642Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์72
11.495B2.48%10.059Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ9
24.580B-0.34%0การเงิน3
591.362B0.64%158การค้าปลีก29
484.397B0.30%10.904Kการสื่อสาร39
184.658B1.20%43.853Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน39
4499.548B0.31%11.463Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์33
32.995B0.10%13อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
966.366B0.42%1.880Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
87.721B0.59%48สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
5.433B1.00%33ระบบขนส่ง5
604.708B0.81%2.707Kการผลิตของผู้ผลิต48
138.630B0.73%2.168Kสาธารณูปโภค9
398.700B1.13%3.079Kบริการการกระจายสินค้า52
569.847B0.03%75.590Kการสื่อสาร18
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ