ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เยอรมัน

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
71.690B0.35%3.560Kบริการเชิงพาณิชย์26
1447.740B0.35%11.176Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์68
132.000B-0.25%74อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ29
747.282B2.02%145.760Kระบบขนส่ง26
139.689B0.08%146.634Kระบบขนส่ง18
18.166B0.25%3สาธารณูปโภค7
24.980B1.81%430แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน11
1884.960B0.16%16.754Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร54
269.194B0.03%133การค้าปลีก24
215.641B0.04%69.741Kการผลิตของผู้ผลิต61
10.970B1.15%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
882.579B-0.14%1.475Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร36
1106.450B1.01%4.604Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
1206.995B0.40%1.850Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ73
155.931B0.87%15.582Kบริการผู้บริโภค28
277.908B0.38%157การผลิตของผู้ผลิต39
1490.546B0.34%291บริการผู้บริโภค22
134.519B1.62%91บริการผู้บริโภค21
129.668B-0.37%35อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ18
406.635B-0.20%242.107Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ32
1106.137B0.09%70.745Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ70
602.441M-3.72%0แร่พลังงาน4
16.194B-1.53%102บริการเชิงพาณิชย์11
22.838B-0.02%22เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
90.840B-0.10%126เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์15
219.949B0.37%2.311Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์16
69.447B-0.03%76.777Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน15
2.095B-1.19%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
187.928B-0.15%1.290Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ31
4.672B-3.58%0บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
1209.768B0.27%1.424Kบริการทางด้านเทคโนโลยี30
24.133B0.71%47.212Kการค้าปลีก17
137.586B0.20%0การค้าปลีก8
316.233B-0.51%281การค้าปลีก9
2407.443B0.98%65.744Kสาธารณูปโภค132
717.795B0.77%3.118Kการผลิตของผู้ผลิต90
325.105B1.99%5.737Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์52
484.179B0.69%2.124Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์71
337.525B-0.02%1.207Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์28
7.067B1.48%60บริการการกระจายสินค้า13
3.102B0.28%0การค้าปลีก4
321.369B-0.15%3.965Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร30
285.075B-0.16%3.449Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม60
178.786B1.88%102บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม8
2092.251B0.25%1.400Kการเงิน73
623.289B0.67%15.031Kการเงิน54
293.259B1.83%1บริการเชิงพาณิชย์10
9.504B2.17%199.689Kบริการการกระจายสินค้า6
1353.390B0.30%375การค้าปลีก33
1200.229B0.08%1.369Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร25
164.519B1.42%6สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร16
218.451B-0.17%1.584Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร29
18.284B1.15%12แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน9
198.794B0.24%1.208Kสาธารณูปโภค23
10.366B-1.15%143สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
772.859B1.55%253การค้าปลีก15
58.449B-0.11%16สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
16.640B0.21%581บริการเกี่ยวกับสุขภาพ13
24.162B1.67%15.436Kบริการผู้บริโภค10
3084.996B-0.31%5.488Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร62
888.078B1.25%208.613Kการผลิตของผู้ผลิต14
1400.671B1.19%1.888Kการผลิตของผู้ผลิต127
163.728B-0.63%727อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ31
1317.753B-0.31%2.661Kบริการทางด้านเทคโนโลยี115
242.386B0.88%0การเงิน8
2434.321B-0.95%46.285Kแร่พลังงาน50
4719.493B-0.50%7.305Kการค้าปลีก21
8062.403B1.64%6.336Kบริการทางด้านเทคโนโลยี89
1014.827B-0.03%10.141Kการเงิน75
607.470B0.79%739การเงิน99
1.254B-0.50%265อื่นๆ21
170.641B3.38%56การเงิน18
3063.539B0.41%48.243Kการเงิน86
2025.743B0.73%424.844Kการสื่อสาร44
1051.769B1.62%24บริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
117.179B-0.62%1.927Kระบบขนส่ง20
677.775B1.09%6.024Kบริการผู้บริโภค6
145.536B-2.33%1.418Kบริการการกระจายสินค้า22
2857.334B0.99%15.702Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ94
272.643B0.84%146.218Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ21
23.316B-1.92%0การผลิตของผู้ผลิต8
1.131B-0.69%596อื่นๆ15
279.795B0.75%2.366Kบริการเชิงพาณิชย์98
31.739B1.91%351การผลิตของผู้ผลิต23
2220.991B-0.86%80.647Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร60
104.845B1.84%7.309Kบริการผู้บริโภค48
3593.825B1.50%29.490Kการเงิน59
8.574B2.42%551การผลิตของผู้ผลิต13
337.307B-0.18%240บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม12
298.101B0.32%333แร่พลังงาน40
235.387B-0.16%60แร่พลังงาน16
112.235B-1.63%59บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม21
428.703B1.62%7.869Kบริการผู้บริโภค28
42.974B0.01%15สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร12
922.022B-1.16%4.948Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน47
28.047B1.47%30.625Kระบบขนส่ง12
7352.657B-0.28%41.748Kบริการทางด้านเทคโนโลยี123
15.920B-0.20%632บริการเชิงพาณิชย์10
195.691B0.46%0เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5
4922.974B0.64%8.583Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ65
617.748B0.09%249.388Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ38
451.641B-2.00%12.792Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน40
220.102B0.48%12การเงิน26
15.718B3.09%217บริการผู้บริโภค13
3.260B2.12%0บริการผู้บริโภค3
72.526B1.01%17อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ22
870.083B1.41%50ระบบขนส่ง21
558.528B0.41%140.504Kการเงิน158
26.216B1.33%0การเงิน5
522.746B-1.36%306สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร45
415.544B0.10%79.704Kการเงิน82
965.408B0.90%1.018Kบริการผู้บริโภค39
917.098M-0.95%0การเงิน2
2971.031B0.17%50.833Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์78
9.629B0.99%18.879Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
34.145B2.52%0การเงิน8
759.591B0.53%12.226Kการค้าปลีก49
199.157B-0.95%25.807Kการสื่อสาร36
141.479B-0.83%61.998Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน45
5524.320B-0.16%23.794Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์31
24.031B-1.83%415อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ16
792.414B0.15%7.138Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร16
86.009B-0.98%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
60.191B1.67%6ระบบขนส่ง16
638.963B-0.07%4.096Kการผลิตของผู้ผลิต60
120.022B1.47%682สาธารณูปโภค15
359.984B0.42%15.102Kบริการการกระจายสินค้า57
898.877B3.81%91.755Kการสื่อสาร27
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน เพื่อนที่ชวนมา เหรียญ ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ