อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เยอรมัน

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
12.712B2.67-0.50%4.124Kบริการเชิงพาณิชย์12
2011.561B1.75-0.06%2.315Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์47
77.183B2.82-0.60%532อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ15
602.283B3.020.28%61.565Kระบบขนส่ง15
186.051B1.45-0.89%49.279Kระบบขนส่ง14
9.928B4.120.29%20.274Kสาธารณูปโภค10
36.929B0.260.04%17แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
1953.359B1.580.26%5.598Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร39
385.014B2.700.30%171การค้าปลีก27
175.816B3.000.80%34.586Kการผลิตของผู้ผลิต49
960.524B1.96-0.38%890สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร19
1211.320B2.85-0.04%368สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
1220.909B1.50-0.21%1.941Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ81
39.648B6.610.57%48.479Kบริการผู้บริโภค17
74.951B3.180.08%2.104Kการผลิตของผู้ผลิต21
1150.696B0.90-0.76%233บริการผู้บริโภค11
210.390B3.93-0.22%10บริการผู้บริโภค20
10.615B0.33-1.91%90.377Kการค้าปลีก9
5.426B3.14-1.31%28อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
442.075B3.99-0.94%90.550Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
867.727B2.28-0.04%19.763Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ42
72.130M0.002.62%2.733Kบริการเชิงพาณิชย์3
508.576B3.160.24%1.929Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
111.355B3.790.40%44เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
140.459B3.22-0.47%486เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์15
50.956B2.800.13%55.550Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
81.462B3.48-0.22%625อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ13
1.593B1.65-5.30%0บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
943.309B0.57-0.33%184บริการทางด้านเทคโนโลยี25
35.292B5.800.62%9.319Kการค้าปลีก13
58.616B0.00-0.32%49การค้าปลีก3
398.605B2.87-1.22%322การค้าปลีก6
1852.432B3.530.17%52.465Kสาธารณูปโภค82
296.763B1.750.04%6.471Kการผลิตของผู้ผลิต58
173.808B1.43-0.28%752เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์48
47.960B0.58-0.61%15.214Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์58
415.215B1.85-0.23%500เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์20
2.109B4.660.33%790บริการการกระจายสินค้า8
38.682B2.410.16%0การค้าปลีก2
25.518B3.43-0.44%37สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
256.290B3.110.18%1.863Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม36
178.661B1.84-0.39%5บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
1725.834B0.680.16%552การเงิน44
966.836B3.08-0.00%4.132Kการเงิน45
510.149M0.000.95%915บริการเชิงพาณิชย์6
92.393B2.67-0.96%14.709Kบริการการกระจายสินค้า7
1107.267B1.78-0.34%105การค้าปลีก12
1746.137B2.43-0.08%342สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร24
123.213B1.97-1.01%27สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
84.066B1.430.49%8.457Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
469.092M0.410.00%0แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
144.580B4.560.88%879สาธารณูปโภค12
13.991B3.15-0.66%56.409Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9
802.727B2.40-0.57%558การค้าปลีก11
744.947M2.09-0.47%145สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
17.945B1.560.06%1.362Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ11
9.200B3.50-0.34%159บริการผู้บริโภค8
2501.217B2.34-0.31%1.664Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร35
1339.076B2.510.00%53.425Kการผลิตของผู้ผลิต16
1061.331B1.09-0.02%1.073Kการผลิตของผู้ผลิต96
30.077B2.220.83%2.712Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ30
724.772B2.47-0.61%31.859Kบริการทางด้านเทคโนโลยี81
75.112B1.16-0.43%0การเงิน5
4794.330B5.57-0.10%19.510Kแร่พลังงาน46
3873.667B0.000.30%1.393Kการค้าปลีก26
6702.412B0.030.11%858บริการทางด้านเทคโนโลยี71
832.071B2.04-0.21%2.928Kการเงิน39
330.653B3.37-0.77%350การเงิน86
702.204M0.00-0.68%2.336Kอื่นๆ21
37.266B2.260.35%0การเงิน8
4637.976B3.98-0.12%16.917Kการเงิน66
2187.010B4.72-0.18%99.213Kการสื่อสาร30
992.415B1.170.95%54บริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
46.190B1.180.02%740ระบบขนส่ง9
712.412B1.200.01%948บริการผู้บริโภค3
36.833B2.96-0.50%208บริการการกระจายสินค้า12
2101.621B1.170.26%6.430Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ59
314.305B1.610.15%30.355Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ17
7.211B1.090.44%0การผลิตของผู้ผลิต3
1.038B2.82-1.08%742อื่นๆ12
152.188B2.230.16%830บริการเชิงพาณิชย์61
51.106B0.89-0.04%9การผลิตของผู้ผลิต13
1376.906B3.470.72%53.575Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร49
114.693B1.790.00%5.571Kบริการผู้บริโภค48
3317.450B1.13-0.12%6.907Kการเงิน45
1.410B2.270.73%2การผลิตของผู้ผลิต4
198.509B5.600.85%5บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม6
414.277B4.72-0.01%252แร่พลังงาน23
143.995B3.52-0.11%0แร่พลังงาน7
113.350B2.830.16%69บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม23
464.622B0.94-0.20%29.831Kบริการผู้บริโภค26
6.729B1.530.47%73สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร11
804.702B5.670.78%10.769Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน32
61.636B2.391.20%3.304Kระบบขนส่ง8
5478.845B1.060.08%16.881Kบริการทางด้านเทคโนโลยี75
8.459B2.061.34%380บริการเชิงพาณิชย์6
158.870B0.551.89%14เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ9
5110.505B3.040.19%3.233Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ42
390.131B4.890.75%107.068Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ24
271.548B1.080.63%7.880Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน31
425.580B2.49-0.18%14.562Kการเงิน20
118.351M0.46-0.08%345บริการผู้บริโภค6
34.257B3.33-0.36%436บริการผู้บริโภค5
4.818B4.58-1.09%1อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
482.869B2.090.01%2ระบบขนส่ง8
277.174B2.750.02%88.195Kการเงิน108
2.067B9.36-1.88%0การเงิน1
197.058B0.39-0.53%46สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
628.747B4.310.30%18.928Kการเงิน64
851.196B2.260.02%299บริการผู้บริโภค25
3.172B0.00-1.15%0การเงิน2
3054.486B2.070.12%15.317Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์60
34.784B1.71-0.31%1.320Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
26.090B2.01-0.22%0การเงิน4
617.890B1.36-0.12%156การค้าปลีก32
305.047B4.43-1.05%14.233Kการสื่อสาร33
157.540B1.63-0.15%39.856Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน24
3861.431B1.30-0.03%3.227Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์30
7.226B5.55-0.88%116อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
1068.598B6.630.07%1.817Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14
8.513B1.02-0.19%4ระบบขนส่ง7
444.026B2.230.32%1.271Kการผลิตของผู้ผลิต33
123.391B3.020.40%210สาธารณูปโภค10
80.887B2.55-0.08%5.953Kบริการการกระจายสินค้า28
304.056B5.34-0.31%214.581Kการสื่อสาร12
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ