อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เยอรมัน

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
61.548B2.790.14%4.400Kบริการเชิงพาณิชย์21
1973.215B1.77-0.28%12.224Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์47
95.562B2.620.97%745อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ23
705.227B2.940.87%242.348Kระบบขนส่ง23
226.961B1.681.41%143.162Kระบบขนส่ง21
25.661B4.59-0.29%38.582Kสาธารณูปโภค17
39.163B0.390.49%141แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
1893.970B1.570.75%23.877Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร43
381.373B2.58-0.07%249การค้าปลีก26
316.293B2.791.28%68.170Kการผลิตของผู้ผลิต68
67.449B3.531.37%66สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
1038.849B1.980.62%2.210Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร26
1247.492B2.79-0.11%1.708Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร11
1217.241B1.580.13%4.840Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ80
52.144B5.590.64%109.584Kบริการผู้บริโภค18
149.689B2.550.55%2.872Kการผลิตของผู้ผลิต37
1170.846B0.911.09%263บริการผู้บริโภค10
183.639B4.203.11%84บริการผู้บริโภค16
10.070B0.35-2.37%181.792Kการค้าปลีก9
12.010B1.784.73%0อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
494.076B3.881.11%479.335Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ27
1018.667B2.280.67%130.222Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ67
19.859B1.921.16%29บริการเชิงพาณิชย์6
520.176B3.08-0.24%6.491Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
119.624B3.541.94%394เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
141.201B3.190.74%1.415Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์15
69.870B2.59-0.02%199.348Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน13
3.114B1.730.30%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
110.092B3.600.75%1.089Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
598.011M8.76-1.36%0บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
669.465B0.451.47%1.592Kบริการทางด้านเทคโนโลยี25
50.506B3.540.32%41.314Kการค้าปลีก22
170.040B0.480.53%18การค้าปลีก10
403.555B2.85-0.12%101การค้าปลีก9
1764.234B3.450.20%182.457Kสาธารณูปโภค78
433.409B1.681.18%10.177Kการผลิตของผู้ผลิต76
285.203B1.501.18%762เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์64
487.626B1.721.31%3.079Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์95
528.889B1.830.81%3.809Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์30
4.914B3.300.13%2.396Kบริการการกระจายสินค้า9
63.374B2.080.28%24การค้าปลีก5
326.412B1.420.78%3.455Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร30
317.894B3.120.55%3.646Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม52
179.362B1.830.13%129บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม6
1913.816B0.821.29%851การเงิน62
1033.340B3.120.51%13.089Kการเงิน50
12.257B0.83-0.95%158บริการเชิงพาณิชย์9
95.200B2.700.01%54.887Kบริการการกระจายสินค้า10
1236.273B1.790.36%2.426Kการค้าปลีก21
1743.812B2.46-0.39%797สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร29
143.641B1.86-1.09%14สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร11
155.196B1.390.08%4.569Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร23
5.706B1.57-0.25%0แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
290.921B3.610.61%2.605Kสาธารณูปโภค17
1.769B3.470.32%564.196Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
798.660B2.410.08%396การค้าปลีก13
34.732B2.270.82%160สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
20.672B1.99-0.13%1.712Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ16
67.012B2.591.11%0บริการผู้บริโภค11
—%บริการผู้บริโภค
2817.670B2.306.90%8.899Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร50
1383.991B2.490.24%195.788Kการผลิตของผู้ผลิต25
1496.453B1.171.41%2.425Kการผลิตของผู้ผลิต145
110.942B2.151.25%6.904Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ49
835.642B2.36-0.37%37.313Kบริการทางด้านเทคโนโลยี95
196.469B1.560.66%0การเงิน5
4563.661B5.600.15%71.947Kแร่พลังงาน49
3943.646B0.000.63%16.489Kการค้าปลีก28
6785.164B0.03-0.55%2.935Kบริการทางด้านเทคโนโลยี92
732.425B2.32-0.03%23.180Kการเงิน43
326.049B3.240.15%2.272Kการเงิน88
1.305B2.411.85%2.240Kอื่นๆ22
222.264B3.801.42%14การเงิน18
5757.629B3.901.06%80.640Kการเงิน81
2533.967B4.70-0.67%358.464Kการสื่อสาร36
1003.581B1.150.85%125บริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
58.021B1.08-0.01%3.580Kระบบขนส่ง11
710.730B1.20-0.51%3.761Kบริการผู้บริโภค3
41.257B2.810.14%1.019Kบริการการกระจายสินค้า13
2187.617B1.110.48%22.679Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ67
270.968B1.68-0.43%140.060Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ18
49.752B2.111.53%0การผลิตของผู้ผลิต17
1.020B2.87-0.25%1.823Kอื่นๆ12
161.482B1.821.25%1.956Kบริการเชิงพาณิชย์67
74.576B1.680.82%61การผลิตของผู้ผลิต27
2030.839B3.281.09%230.645Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร67
158.231B1.41-0.47%8.554Kบริการผู้บริโภค53
3345.344B1.120.26%45.681Kการเงิน44
1.929B2.040.03%310การผลิตของผู้ผลิต5
485.600B5.61-1.05%25บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม17
531.925B4.160.88%228แร่พลังงาน34
166.155B3.55-0.11%4แร่พลังงาน7
102.001B3.011.49%292บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม22
497.624B0.831.34%31.998Kบริการผู้บริโภค35
5.755B1.210.04%166สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9
846.502B5.481.36%16.478Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน36
65.094B3.15-1.20%19.789Kระบบขนส่ง14
5687.160B1.051.37%74.785Kบริการทางด้านเทคโนโลยี96
4.078B2.272.49%2.086Kบริการเชิงพาณิชย์4
165.196B0.700.74%52เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ11
5261.611B3.040.15%8.067Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ48
700.264B3.412.14%356.487Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ48
266.560B1.000.56%14.762Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน35
527.372B2.30-0.01%46.675Kการเงิน18
2.912B0.700.44%342บริการผู้บริโภค8
26.774B3.40-0.89%26.937Kบริการผู้บริโภค5
20.240B2.501.43%0อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ12
723.776B1.790.17%385ระบบขนส่ง24
601.234B3.141.03%153.007Kการเงิน145
2.002B9.633.03%0การเงิน1
430.097B0.990.20%608สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร37
623.559B4.440.79%162.889Kการเงิน66
984.571B2.040.15%1.586Kบริการผู้บริโภค30
972.496M1.58-0.55%0การเงิน1
3259.452B2.030.35%73.334Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์71
40.398B1.70-0.51%4.185Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ13
37.675B3.580.57%0การเงิน5
625.804B1.41-0.53%690การค้าปลีก34
460.242B3.33-0.97%15.222Kการสื่อสาร40
223.871B2.091.89%135.149Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน39
3943.342B1.271.71%18.507Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์34
36.761B2.970.77%6อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ12
1163.939B6.521.04%4.993Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร22
17.158B1.614.70%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
17.998B1.14-0.26%2ระบบขนส่ง9
641.347B2.240.58%6.617Kการผลิตของผู้ผลิต54
147.192B3.280.63%806สาธารณูปโภค16
401.810B3.561.14%10.283Kบริการการกระจายสินค้า52
591.598B4.530.25%216.302Kการสื่อสาร13
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ