อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เยอรมัน

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
18.765B-1.00%10.901Kบริการเชิงพาณิชย์16
2099.082B0.29%8.090Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์45
107.011B0.37%409อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ21
696.885B0.13%119.240Kระบบขนส่ง22
236.101B0.46%127.081Kระบบขนส่ง18
11.399B0.78%82.285Kสาธารณูปโภค9
46.182B-0.90%218แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8
1962.192B0.53%16.075Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร33
465.222B0.18%889การค้าปลีก18
291.778B-0.57%69.313Kการผลิตของผู้ผลิต65
708.137M1.89%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
963.189B0.19%2.624Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร23
1181.459B0.55%2.280Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
1163.303B-0.05%1.461Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ73
37.496B-0.48%103.380Kบริการผู้บริโภค15
114.518B-0.83%1.580Kการผลิตของผู้ผลิต31
1274.388B-0.28%532บริการผู้บริโภค10
196.975B-0.05%36บริการผู้บริโภค16
11.180B2.49%580.090Kการค้าปลีก9
42.281B0.91%147อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
465.368B0.52%353.951Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ27
785.745B0.28%79.524Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ52
19.478B1.14%65บริการเชิงพาณิชย์6
573.099B1.60%9.470Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์15
95.052B0.56%2.028Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
241.398B0.59%1.099Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18
49.675B0.46%180.199Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน9
3.012B0.00%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
76.466B0.86%1.531Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ14
8.967B0.25%0บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
694.551B0.16%1.888Kบริการทางด้านเทคโนโลยี24
47.395B0.02%21.553Kการค้าปลีก18
59.897B0.83%0การค้าปลีก4
400.477B0.79%66การค้าปลีก9
1858.573B1.25%210.945Kสาธารณูปโภค78
428.708B-0.10%9.386Kการผลิตของผู้ผลิต73
230.555B-0.58%2.296Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์60
410.313B-0.88%2.804Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์88
555.541B0.37%2.253Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์31
15.792B1.37%160บริการการกระจายสินค้า10
7.960B-0.90%0การค้าปลีก3
328.743B0.19%5.369Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร29
317.391B0.18%4.139Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม57
136.375B0.80%286บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม6
1981.163B1.19%3.277Kการเงิน50
1036.378B0.29%8.901Kการเงิน47
865.002M-0.25%268บริการเชิงพาณิชย์7
14.910B-1.40%390.513Kบริการการกระจายสินค้า6
1198.701B0.40%567การค้าปลีก21
1750.797B0.97%1.080Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร21
152.895B-0.90%87สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร16
114.251B0.37%12.386Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร19
308.444M0.00%0แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
177.069B0.89%6.168Kสาธารณูปโภค12
1.353B-0.20%554.260Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
844.888B1.17%698การค้าปลีก14
41.059B2.23%20สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร11
7.819B-0.34%3.388Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ13
92.450B-0.85%159บริการผู้บริโภค9
—%บริการผู้บริโภค
2904.961B0.16%7.516Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร42
1531.416B0.07%99.910Kการผลิตของผู้ผลิต22
1332.092B0.35%2.087Kการผลิตของผู้ผลิต119
74.086B0.34%3.586Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ42
753.689B0.91%74.911Kบริการทางด้านเทคโนโลยี87
240.335B0.30%0การเงิน5
4696.648B0.53%31.038Kแร่พลังงาน51
4231.298B0.13%9.913Kการค้าปลีก27
7373.908B0.59%2.976Kบริการทางด้านเทคโนโลยี89
773.098B2.77%13.111Kการเงิน42
268.609B1.02%2.398Kการเงิน68
916.883M-0.42%1.127Kอื่นๆ23
235.989B-0.40%24การเงิน15
5234.073B0.31%43.756Kการเงิน72
2419.821B0.55%187.746Kการสื่อสาร34
965.529B0.78%82บริการเกี่ยวกับสุขภาพ6
53.117B0.73%2.980Kระบบขนส่ง10
700.414B0.06%3.740Kบริการผู้บริโภค3
5.098B-0.53%1.927Kบริการการกระจายสินค้า8
2087.542B0.30%18.250Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ71
317.197B0.31%97.936Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ18
40.225B-1.31%0การผลิตของผู้ผลิต13
1.056B0.03%750อื่นๆ12
231.487B-0.78%1.419Kบริการเชิงพาณิชย์62
34.613B0.05%10การผลิตของผู้ผลิต15
1960.199B-0.71%149.497Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร64
162.482B0.02%6.067Kบริการผู้บริโภค48
3975.420B0.33%22.025Kการเงิน43
263.426M0.85%2.687Kการผลิตของผู้ผลิต4
554.476B0.25%46บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม20
352.652B0.47%324แร่พลังงาน22
150.542B-0.32%28แร่พลังงาน5
103.449B0.31%330บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม23
489.531B0.09%15.859Kบริการผู้บริโภค31
15.227B0.38%134สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร11
760.314B0.89%8.499Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน38
37.773B0.27%20.007Kระบบขนส่ง14
6160.647B0.62%42.561Kบริการทางด้านเทคโนโลยี96
2.252B1.57%3.171Kบริการเชิงพาณิชย์3
183.372B0.09%38เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ11
5448.469B0.05%8.225Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ53
668.861B0.57%189.121Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ42
260.670B1.39%16.836Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน29
358.229B0.47%31.723Kการเงิน11
1.252B0.59%6บริการผู้บริโภค7
20.402B-0.42%6.910Kบริการผู้บริโภค4
15.028B-0.35%0อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
706.740B0.20%69ระบบขนส่ง22
578.713B0.14%157.480Kการเงิน132
20.686B2.36%114การเงิน3
417.304B0.11%131สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร39
599.287B-0.51%74.011Kการเงิน50
986.286B0.30%782บริการผู้บริโภค23
3281.426B0.42%28.276Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์64
13.616B0.27%7.294Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ10
17.129B0.00%0การเงิน1
586.356B0.40%335การค้าปลีก31
480.718B-0.13%15.488Kการสื่อสาร39
177.408B-0.61%80.603Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน38
4340.994B0.84%18.804Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์32
32.503B-0.87%19อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
977.328B-0.05%3.673Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
86.224B0.68%87สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
5.349B-0.56%1ระบบขนส่ง5
573.950B0.04%3.940Kการผลิตของผู้ผลิต44
140.879B1.40%1.363Kสาธารณูปโภค11
404.431B-0.08%4.077Kบริการการกระจายสินค้า55
479.652B-0.53%177.014Kการสื่อสาร15
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน Pine Wizards ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ