อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เยอรมัน

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

         
104.602B2.46-0.07%85บริการเชิงพาณิชย์15
741.024B1.74-0.09%644เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์28
82.888B1.810.98%354อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ13
290.556B3.442.00%1.278Kระบบขนส่ง13
116.387B0.06-0.02%4.653Kระบบขนส่ง12
125.456B3.451.15%792สาธารณูปโภค19
15.010B1.30-0.85%363แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
937.609B1.88-0.16%262สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร30
190.458B2.250.50%23การค้าปลีก16
76.843B2.20-0.69%171การผลิตของผู้ผลิต32
34.794B3.250.13%504สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
375.616B1.66-0.09%282สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร15
615.293B2.672.06%822สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร15
363.858B2.120.31%228เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ32
101.490B2.68-0.06%70บริการผู้บริโภค16
133.816B2.580.44%96การผลิตของผู้ผลิต17
482.149B0.950.80%406บริการผู้บริโภค5
89.173B0.591.46%88บริการผู้บริโภค8
134.245B1.580.41%1.608Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
151.350B3.950.25%3.228Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ14
507.477B2.081.30%2.115Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ33
153.802B7.840.68%2แร่พลังงาน9
699.706M2.750.54%0บริการเชิงพาณิชย์4
54.030B0.003.24%19เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
91.863B2.13-1.13%4เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
83.892B3.10-1.96%316เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7
128.007B4.100.01%40แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน17
69.234M2.80-0.77%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
149.525B2.420.13%0อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ21
10.376B0.52-0.37%0บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
360.520B1.321.18%34บริการทางด้านเทคโนโลยี16
197.892B1.16-2.51%62การค้าปลีก8
139.378B1.43-2.44%24การค้าปลีก5
155.621B2.812.30%456การค้าปลีก3
1435.034B3.200.24%1.383Kสาธารณูปโภค69
287.245B1.740.32%1.772Kการผลิตของผู้ผลิต39
130.646B1.27-0.28%2.102Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์22
120.376B1.250.89%80เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์25
91.380B1.172.17%132เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
12.054B0.53-1.44%8บริการการกระจายสินค้า7
8.893B0.510.32%40การค้าปลีก3
85.419B2.64-1.37%598สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร11
169.672B3.13-0.91%79บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม39
102.230B1.591.00%56บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
664.481B1.551.61%170การเงิน49
116.564B3.953.55%360การเงิน23
112.551B0.995.04%20บริการเชิงพาณิชย์1
45.719B2.41-1.96%58บริการการกระจายสินค้า7
486.703B2.192.07%548การค้าปลีก13
253.694B3.090.88%725สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
103.089B2.231.48%276สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร11
149.726B2.560.57%40สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร16
9.583B1.46-1.20%0แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
202.267B3.902.25%15.446Kสาธารณูปโภค21
23.462B3.65-1.47%2สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9
288.750B2.69-0.47%195การค้าปลีก4
63.919B4.86-0.61%18สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
82.752B1.160.78%4บริการเกี่ยวกับสุขภาพ12
118.722B0.74-0.59%105บริการผู้บริโภค9
1012.613B2.441.30%578สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร25
350.215B3.090.24%866การผลิตของผู้ผลิต10
553.258B1.670.69%169การผลิตของผู้ผลิต60
158.378B2.24-0.02%66อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ17
756.242B1.971.70%562บริการทางด้านเทคโนโลยี64
107.758B1.52-0.84%0การเงิน5
1775.709B4.061.41%10.488Kแร่พลังงาน22
1160.598B0.040.07%1.124Kการค้าปลีก15
3614.906B0.072.57%460บริการทางด้านเทคโนโลยี34
663.392B2.201.40%1.388Kการเงิน34
367.269B3.401.72%77การเงิน56
12.873B1.662.40%12อื่นๆ9
401.415B4.00-1.15%16.760Kการเงิน13
2297.251B5.031.74%4.439Kการเงิน43
674.374B5.091.19%8.474Kการสื่อสาร16
674.673B1.192.21%45บริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
220.193B12.572.16%414ระบบขนส่ง16
11.454B2.290.00%240บริการผู้บริโภค1
104.892B1.170.19%23บริการการกระจายสินค้า9
1604.852B0.890.61%236เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ52
88.235B1.66-0.10%455บริการเกี่ยวกับสุขภาพ11
11.644B1.520.35%0การผลิตของผู้ผลิต9
3.737B5.310.06%38อื่นๆ12
669.632B0.871.09%669บริการเชิงพาณิชย์65
26.318B1.752.46%3การผลิตของผู้ผลิต13
1203.060B1.260.20%5.602Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร23
64.797B0.44-0.45%322บริการผู้บริโภค18
1265.912B2.311.26%782การเงิน32
39.965B2.811.17%2การผลิตของผู้ผลิต7
183.684B5.24-0.00%141บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม7
676.636B2.901.13%1.190Kแร่พลังงาน39
178.418B3.060.22%0แร่พลังงาน6
131.947B1.891.99%247บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม14
243.527B0.370.85%1.857Kบริการผู้บริโภค16
8.880B3.251.26%2สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
305.196B6.312.43%1.679Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน26
96.984B2.00-0.08%203ระบบขนส่ง17
3102.806B0.831.16%1.870Kบริการทางด้านเทคโนโลยี82
26.024B4.961.02%0บริการเชิงพาณิชย์7
2810.252B2.300.40%1.156Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ58
21.326B2.531.66%1.764Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ6
188.083B2.10-0.07%972แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน22
252.700B2.67-0.92%4การเงิน18
6.774B2.72-0.66%0บริการผู้บริโภค3
2.005B4.402.65%0บริการผู้บริโภค1
44.511B3.010.52%98อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
411.973B1.940.51%127ระบบขนส่ง7
298.630B4.20-0.27%292การเงิน85
157.999M3.11-5.08%0การเงิน2
158.572B0.940.40%270สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร16
551.279B4.290.98%810การเงิน62
417.647B2.141.36%203บริการผู้บริโภค17
4.079B6.563.57%5การเงิน1
1781.314B1.370.28%1.131Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์33
81.535B0.65-0.18%158บริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
24.147B3.69-1.45%0การเงิน4
216.675B2.58-1.04%424การค้าปลีก42
60.741B5.680.17%7.193Kการสื่อสาร10
107.351B2.740.63%558แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน25
2331.049B0.832.64%9.767Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7
4.410B5.19-0.18%25อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
393.991B5.900.75%512สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
38.418B2.921.08%523สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
99.609B0.532.43%1.578Kระบบขนส่ง10
474.074B2.771.20%176การผลิตของผู้ผลิต36
43.348B2.680.50%94สาธารณูปโภค4
143.029B2.120.12%31บริการการกระจายสินค้า32
370.125B3.75-0.18%8.614Kการสื่อสาร7
โหลดเพิ่ม