อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เยอรมัน

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ
       
397.256B1.20-0.87%7.216Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ29
18.056B2.190.28%8.393Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร15
1291.405B2.33-0.05%1.017Kในทางอุตสาหกรรม26
49.752B1.910.54%14.392Kวัสดุพื้นฐาน10
361.839B3.460.84%69.668Kในทางอุตสาหกรรม18
64.049B1.780.83%135.589Kในทางอุตสาหกรรม6
20.359B2.162.75%19.220Kในทางอุตสาหกรรม6
6.253B3.060.74%275วัสดุพื้นฐาน5
737.544B2.890.72%586สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร32
421.921B2.340.31%992สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร26
54.800B2.180.44%2.980Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร9
1281.726B3.55-0.40%30.812Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร49
125.634B3.15-0.40%18.301Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร47
5315.160B3.230.49%11.597Kไฟแนนซ์113
287.409B2.68-0.20%7.014Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ59
509.746B2.770.09%716สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร6
464.101B1.85-0.48%2.008Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร12
75.813B0.461.06%89.656Kในทางอุตสาหกรรม27
3.342B1.511.58%0ในทางอุตสาหกรรม1
3.055B6.050.01%1.442Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร15
5.340B10.20-0.33%439ไฟแนนซ์6
160.378M-0.86%0พลังงาน2
2.072B2.631.26%1.318Kในทางอุตสาหกรรม5
497.252M0.67%450ไฟแนนซ์2
618.231B2.52-0.46%11.818Kวัสดุพื้นฐาน29
1102.315B2.95-0.14%4.115Kเทคโนโลยี36
3.819B0.23%67.263Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
100.341B3.041.64%922เทคโนโลยี21
209.900B3.45-0.14%835ในทางอุตสาหกรรม31
117.771B3.76-0.90%14.904Kวัสดุพื้นฐาน9
100.548B3.360.24%218สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร21
281.353B1.751.38%15ไฟแนนซ์16
18.271B3.64-0.25%4.619Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร13
15.386B2.280.97%1.748Kไฟแนนซ์20
2165.416B-1.02%819สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร9
169.497B2.361.47%17สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
279.422B0.35-0.16%87สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร13
447.164B4.46-0.06%82.285Kวัสดุพื้นฐาน21
363.572M0.67%1.424Kไฟแนนซ์5
1.697B1.21-0.21%319สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร6
846.360B4.40-0.34%767สาธารณูปโภค37
137.770B3.220.52%2.434Kในทางอุตสาหกรรม43
2.534B1.340.35%115เทคโนโลยี15
45.044B3.241.10%44ในทางอุตสาหกรรม5
127.559B2.250.01%75สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร39
25.238B4.76-0.05%1.583Kในทางอุตสาหกรรม6
68.787B1.99-0.15%20.384Kไฟแนนซ์17
29.234B1.590.59%550สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร17
1971.482B3.05-0.16%2.174Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร44
959.747B2.07-0.29%1.511Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร20
448.259B1.14-0.05%8.870Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร6
1.168B0.87-0.43%294วัสดุพื้นฐาน6
117.532B1.72-0.31%10.367Kวัสดุพื้นฐาน11
4.405B1.90-0.42%115ในทางอุตสาหกรรม6
329.623B2.211.08%18.653Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ26
111.361B3.95-0.06%2.387Kในทางอุตสาหกรรม9
504.722B2.281.20%1.271Kในทางอุตสาหกรรม29
11.546B2.431.65%9ไฟแนนซ์10
1.236B3.012.23%1.460Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร6
14.220B2.760.87%100.866Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร16
666.201B2.240.63%143สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร11
25.320B0.36-1.85%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
98.107B2.470.43%135สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร6
34.255B2.491.10%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร2
544.986B3.620.20%978เทคโนโลยี87
3.360B4.720.25%1.421Kสาธารณูปโภค7
995.849B2.790.18%29.910Kในทางอุตสาหกรรม18
140.532B2.380.81%4.351Kในทางอุตสาหกรรม104
694.404B0.08-0.98%9.851Kวัสดุพื้นฐาน16
2283.398B5.56-0.03%8.192Kพลังงาน20
1803.807B4.21-0.56%196.062Kบริการโทรคมนาคม60
8478.045B0.11-0.71%1.216Kเทคโนโลยี60
393.440B2.111.24%534ไฟแนนซ์18
368.633B3.460.46%528ไฟแนนซ์83
34.840B4.91-0.10%95.106Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร13
366.029B5.41-0.05%1.873Kไฟแนนซ์21
13.350B3.271.02%4.933Kในทางอุตสาหกรรม5
4.243B3.450.22%3.347Kในทางอุตสาหกรรม3
705.111B2.050.59%320ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ23
840.865M0.610.57%413วัสดุพื้นฐาน6
845.130B4.053.88%14.628Kไฟแนนซ์25
523.516B3.43-0.28%54.624Kสาธารณูปโภค32
14.120B2.60-0.12%0สาธารณูปโภค3
938.102B3.310.15%437สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร8
10.667B1.390.20%30วัสดุพื้นฐาน2
3.367B3.24-0.05%6.059Kเทคโนโลยี9
10.534B5.110.15%0พลังงาน6
399.591B2.631.18%6พลังงาน15
2271.736B3.010.33%6.630Kพลังงาน22
331.219B5.921.46%110พลังงาน27
195.846B3.540.23%368พลังงาน17
14.212B3.28-0.15%2.657Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
48.304B4.38-0.44%35วัสดุพื้นฐาน3
11.062B5.09-0.06%3.267Kในทางอุตสาหกรรม3
27.556B2.75-0.85%0ไฟแนนซ์3
2045.135B2.64-0.02%1.459Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร21
6665.791B2.680.19%5.669Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ91
1943.045B1.86-0.64%10.931Kเทคโนโลยี8
25.049B1.72-0.73%565วัสดุพื้นฐาน9
128.462M0.42-0.42%853ในทางอุตสาหกรรม6
2635.978B0.00-1.04%1.976Kไฟแนนซ์7
260.578B2.640.93%30.118Kไฟแนนซ์109
9.988B3.860.58%31.759Kไฟแนนซ์15
489.521M0.531.02%1.483Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
210.755B4.640.08%12.907Kไฟแนนซ์9
106.952B5.100.65%387พลังงาน25
3.914B3.10-0.11%1.346Kพลังงาน8
680.229B2.350.70%236สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร14
466.814B1.211.91%401เทคโนโลยี29
1341.847B1.770.04%14.962Kเทคโนโลยี50
3005.709B1.64-0.09%16.671Kเทคโนโลยี81
197.771B2.10-3.22%21.368Kวัสดุพื้นฐาน20
9.033B2.311.32%14.768Kวัสดุพื้นฐาน9
185.938B1.010.26%34.664Kวัสดุพื้นฐาน21
199.411M1.23-0.62%233สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
8.336B3.11-0.86%50สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
538.598B2.910.59%2.028Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร10
19.539B2.840.21%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
59.335B3.300.15%104สาธารณูปโภค8
877.041B4.520.52%31.428Kบริการโทรคมนาคม12
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย คำอธิบาย & วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ติดต่อฝ่ายสนับสนุนการใช้งาน ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ