อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เยอรมัน

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
978.344B0.700.12%32.284Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ40
71.178B2.170.25%46.405Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร18
1679.203B1.93-0.87%17.840Kในทางอุตสาหกรรม29
76.106B3.91-0.23%132.528Kวัสดุพื้นฐาน9
335.780B3.20-0.66%886.037Kในทางอุตสาหกรรม15
61.063B2.010.90%699.540Kในทางอุตสาหกรรม9
55.406B2.370.10%29.690Kในทางอุตสาหกรรม8
858.897B1.690.67%2.989Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร20
618.548B2.810.58%29.433Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร40
60.790B2.150.29%12.372Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร11
1287.125B3.66-0.16%469.261Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร46
23.131B0.53-0.03%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
144.409B3.38-1.62%292.096Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร54
5321.494B3.600.56%80.632Kไฟแนนซ์109
280.440B3.071.07%38.013Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ58
684.160B2.101.72%1.658Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร6
1052.898B1.69-1.03%11.544Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร15
67.366B0.60-1.71%614.882Kในทางอุตสาหกรรม25
114.339B4.95-0.21%59สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร18
7.589B10.000.27%42ไฟแนนซ์9
169.201M6.12-0.27%0พลังงาน2
1.764B2.39-0.41%1.412Kในทางอุตสาหกรรม3
580.507B2.000.14%500.029Kวัสดุพื้นฐาน25
942.964B2.680.91%33.498Kเทคโนโลยี36
41.046B3.02-0.22%23.688Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร6
169.628B3.51-1.95%1.136Kเทคโนโลยี25
248.275B3.020.32%16.825Kในทางอุตสาหกรรม36
58.730B2.41-0.79%244.841Kวัสดุพื้นฐาน10
67.438B3.360.56%861สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร16
262.703B1.34-0.82%209ไฟแนนซ์14
38.312B3.130.07%97.917Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร16
15.199B2.27-1.55%20.703Kไฟแนนซ์21
2395.694B0.00-1.64%616สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร11
191.943B1.350.16%6สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
250.652B0.00-0.32%854สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร9
455.344B4.57-0.61%859.622Kวัสดุพื้นฐาน21
30.275B2.63-0.69%188ไฟแนนซ์8
2.484B7.720.43%0ไฟแนนซ์1
27.302B3.821.53%456สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร8
652.549B3.430.15%496.402Kสาธารณูปโภค23
179.419B2.64-0.29%33.082Kในทางอุตสาหกรรม47
55.906B1.05-0.08%185เทคโนโลยี21
20.517B6.49-0.32%158ในทางอุตสาหกรรม6
115.925B1.77-0.26%2.785Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร34
80.396B2.830.01%3.073Kในทางอุตสาหกรรม8
176.323B1.47-0.24%1.192Mไฟแนนซ์20
13.193B2.22-0.29%3.771Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร17
1905.205B2.500.60%1.239Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร43
1220.201B1.850.41%12.015Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร28
567.704B1.050.22%130.073Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร12
1.066B1.11-0.41%864วัสดุพื้นฐาน6
197.288B0.810.48%20.018Kวัสดุพื้นฐาน15
6.098B1.230.08%43ในทางอุตสาหกรรม6
174.841B1.82-1.20%714.010Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ25
49.665B3.750.51%48.247Kในทางอุตสาหกรรม9
497.795B2.71-0.06%17.740Kในทางอุตสาหกรรม31
226.384B2.10%322ไฟแนนซ์5
1.517B3.03-2.65%1.211Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร7
1.269B4.22-0.55%776.749Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร12
821.877B2.33-0.19%814สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร11
17.646B1.231.21%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
51.317B2.52-0.59%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร7
393.780B4.13-0.40%5.626Kเทคโนโลยี81
9.390B4.85-0.08%341.906Kสาธารณูปโภค11
829.630B2.680.37%547.211Kในทางอุตสาหกรรม23
122.705B2.57-1.24%72.717Kในทางอุตสาหกรรม107
680.487B0.020.02%2.011Kวัสดุพื้นฐาน16
2695.677B5.900.56%19.305Kพลังงาน26
1743.947B4.180.52%1.062Mบริการโทรคมนาคม60
10239.157B0.11-0.41%3.638Kเทคโนโลยี68
413.279B2.730.08%37ไฟแนนซ์21
103.694B4.89-0.00%9.825Kไฟแนนซ์82
20.620B5.65-0.10%355.344Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร13
327.858B5.330.99%17.059Kไฟแนนซ์23
67.558B0.792.09%0ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ2
34.838B0.911.50%13.493Kในทางอุตสาหกรรม4
5.011B3.481.30%22.388Kในทางอุตสาหกรรม3
1158.556B1.510.73%700ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ33
938.865M0.55-2.65%55.107Kวัสดุพื้นฐาน6
3391.011B0.61-0.61%68.561Kไฟแนนซ์27
596.337B3.201.09%922.668Kสาธารณูปโภค32
10.993B3.400.22%60สาธารณูปโภค3
1129.386B2.910.37%1.724Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร6
1.690B4.571.79%60วัสดุพื้นฐาน1
2.984B5.610.80%8.038Kเทคโนโลยี9
8.803B6.37-0.06%107พลังงาน7
481.659B2.921.12%80พลังงาน20
2389.605B3.150.29%29.200Kพลังงาน24
9.803B2.820.17%0พลังงาน4
51.659B3.38-1.25%502พลังงาน9
18.942B3.040.21%20.235Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
56.310B4.610.23%0วัสดุพื้นฐาน5
9.705B4.66-0.53%24วัสดุพื้นฐาน7
12.724B2.38-0.39%12.339Kในทางอุตสาหกรรม3
2604.595B1.17-0.03%8.657Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร23
6.500B0.82-1.94%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร2
5983.132B2.631.32%81.226Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ82
2653.238B1.41-0.78%10.241Kเทคโนโลยี8
5.793B0.181.65%8.099Kวัสดุพื้นฐาน6
213.029M0.25-1.39%346ในทางอุตสาหกรรม6
145.535B1.07-0.09%2ไฟแนนซ์8
252.616B2.760.24%1.347Mไฟแนนซ์113
14.253B2.120.72%159.264Kไฟแนนซ์16
219.980M2.02-0.28%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
183.022B3.840.51%230.444Kไฟแนนซ์7
93.179B1.32-0.82%2.001Kพลังงาน19
4.231B2.27-3.31%32.519Kพลังงาน8
876.937B2.06-0.18%1.080Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร17
768.348B0.90-0.24%1.302Kเทคโนโลยี31
2172.664B2.19-1.02%142.534Kเทคโนโลยี58
4223.647B1.36-0.38%233.688Kเทคโนโลยี92
277.492B1.670.39%43.712Kวัสดุพื้นฐาน18
111.173B9.59-0.15%3.510Kวัสดุพื้นฐาน12
197.615B3.56-1.53%604.059Kวัสดุพื้นฐาน30
1.445B0.17-1.20%91สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
837.969B3.59-0.44%3.081Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร13
26.774B2.31-0.54%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
37.450B3.720.35%1.219Kสาธารณูปโภค6
1075.025B3.870.99%34.991Kบริการโทรคมนาคม20
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน เหรียญ TradingView ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ