อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เยอรมัน

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
758.039B0.83-0.37%15.061Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ38
43.739B3.440.05%23.237Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร17
1701.851B2.020.09%3.723Kในทางอุตสาหกรรม29
24.276B4.52-0.06%58.003Kวัสดุพื้นฐาน7
361.422B3.420.26%240.528Kในทางอุตสาหกรรม19
82.292B1.530.31%375.309Kในทางอุตสาหกรรม12
23.529B2.46-1.86%63.345Kในทางอุตสาหกรรม6
2.151B3.930.35%0วัสดุพื้นฐาน2
806.813B1.81-0.73%1.953Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร23
584.609B1.410.41%6.943Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร39
63.075B1.99-1.03%2.736Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร9
1300.523B3.670.67%216.262Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร54
137.864B3.140.60%103.449Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร52
5052.127B3.450.67%54.522Kไฟแนนซ์116
292.443B2.93-2.64%20.580Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ56
630.898B2.24-0.86%870สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร8
1050.809B1.68-0.33%7.260Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร15
88.017B0.63-0.16%190.879Kในทางอุตสาหกรรม29
13.059B6.84-3.01%635สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร15
4.812B11.17-0.73%46ไฟแนนซ์4
86.541B5.56-0.58%30.144Kพลังงาน4
1.840B2.28-0.86%4.201Kในทางอุตสาหกรรม3
582.852B1.99-0.61%123.578Kวัสดุพื้นฐาน26
1062.396B2.39-0.12%11.312Kเทคโนโลยี37
5.521B5.081.89%160.712Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
154.571B3.491.46%2.940Kเทคโนโลยี24
250.248B3.23-0.62%4.055Kในทางอุตสาหกรรม40
129.657B3.64-0.81%51.984Kวัสดุพื้นฐาน9
141.800B2.660.08%367สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร27
285.448B1.27-0.50%83ไฟแนนซ์16
23.435B3.280.13%163.301Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร14
18.256B2.140.58%10.352Kไฟแนนซ์20
2521.383B0.000.30%726สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร11
258.295B1.94-0.10%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร8
377.210B0.40-0.56%482สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร15
441.635B4.71-0.00%326.570Kวัสดุพื้นฐาน22
27.392B2.88-1.68%67ไฟแนนซ์8
25.580B4.061.14%303สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร8
822.551B3.85-1.24%9.672Kสาธารณูปโภค34
225.138B2.520.66%15.680Kในทางอุตสาหกรรม51
4.635B1.05-0.28%2.344Kเทคโนโลยี17
21.221B6.28-2.38%173ในทางอุตสาหกรรม6
96.725B1.82-1.04%1.113Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร35
81.104B3.00-0.69%1.270Kในทางอุตสาหกรรม10
162.154B1.60-0.76%73.547Kไฟแนนซ์21
13.305B2.20-0.67%2.816Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร18
2358.304B2.53-0.74%4.816Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร46
1135.504B1.94-0.33%6.253Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร24
541.896B1.090.91%98.916Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร11
1.153B1.02-1.58%1.179Kวัสดุพื้นฐาน6
151.730B1.01-0.60%70.840Kวัสดุพื้นฐาน15
3.844B1.780.86%0ในทางอุตสาหกรรม5
202.469B1.65-0.30%200.644Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ29
122.180B3.94-0.00%6.572Kในทางอุตสาหกรรม11
500.729B3.090.41%5.320Kในทางอุตสาหกรรม31
5.086M0.00%0ไฟแนนซ์3
1.778B2.45-0.03%19สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร7
10.283B2.611.09%434.652Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร14
745.899B2.560.19%76สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร11
9.325B1.21-0.39%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
8.876B1.55-0.02%16สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร8
39.017B2.61-0.67%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร4
456.710B3.810.15%3.381Kเทคโนโลยี94
8.073B5.57-0.27%13.251Kสาธารณูปโภค11
883.678B2.51-0.06%257.055Kในทางอุตสาหกรรม26
292.852B1.68-0.22%15.405Kในทางอุตสาหกรรม118
789.784B0.010.34%17.759Kวัสดุพื้นฐาน14
2444.886B5.790.41%33.004Kพลังงาน24
1910.321B4.18-0.41%234.926Kบริการโทรคมนาคม77
9867.573B0.11-0.44%2.038Kเทคโนโลยี71
397.265B2.240.50%86ไฟแนนซ์19
220.650B4.870.58%4.611Kไฟแนนซ์87
33.668B4.95-0.59%141.347Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร14
335.441B5.21-0.09%3.941Kไฟแนนซ์24
64.107B0.82-1.35%0ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ2
21.796B1.531.12%10.496Kในทางอุตสาหกรรม5
5.020B3.480.32%13.440Kในทางอุตสาหกรรม3
1124.862B1.55-1.58%503ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ35
1.376B0.37-0.15%8.539Kวัสดุพื้นฐาน6
2980.899B0.870.43%22.095Kไฟแนนซ์30
556.802B3.38-1.08%424.521Kสาธารณูปโภค32
8.350B3.19-1.43%0สาธารณูปโภค2
1206.695B2.82-0.94%1.971Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร11
18.056B3.780.40%2.496Kเทคโนโลยี13
423.262M0.09%591พลังงาน5
443.653B2.801.94%8พลังงาน16
2501.019B3.020.29%12.193Kพลังงาน29
41.462B5.07-1.18%3พลังงาน4
56.700B3.053.52%1.018Kพลังงาน9
16.629B3.35-1.04%14.562Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
44.956B4.720.15%0วัสดุพื้นฐาน3
11.047B5.721.60%0วัสดุพื้นฐาน7
12.752B2.370.28%9.003Kในทางอุตสาหกรรม3
2718.493B2.03-1.48%7.020Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร24
6.564B0.80-0.47%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร2
7106.214B2.64-1.11%23.663Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ96
2442.381B1.551.72%6.774Kเทคโนโลยี8
4.470B0.230.88%18.228Kวัสดุพื้นฐาน6
46.318B1.34-0.14%10ในทางอุตสาหกรรม10
108.960B0.55-0.64%0ไฟแนนซ์5
261.666B2.77-1.04%345.142Kไฟแนนซ์118
18.725B1.53-1.33%22.694Kไฟแนนซ์18
5.751B2.651.78%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
226.210B4.42-0.08%65.332Kไฟแนนซ์10
116.292B1.03-0.52%1.089Kพลังงาน21
3.878B2.47-0.24%6.193Kพลังงาน8
817.101B2.03-0.58%654สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร20
561.988B1.021.17%2.812Kเทคโนโลยี29
1752.793B2.242.21%79.711Kเทคโนโลยี60
3977.175B1.330.17%79.709Kเทคโนโลยี88
3.177B5.56-1.27%0ไฟแนนซ์1
210.371B2.36-0.33%46.016Kวัสดุพื้นฐาน22
100.533B10.440.77%5.332Kวัสดุพื้นฐาน12
207.883B2.133.22%421.473Kวัสดุพื้นฐาน35
203.103M1.210.00%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
669.896B2.39-0.23%5.706Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร11
23.783B2.56-0.23%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
35.866B3.89-0.64%1.164Kสาธารณูปโภค6
894.663B4.500.41%73.914Kบริการโทรคมนาคม16
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ