อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เยอรมัน

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
19.286B-0.44%12.784Kบริการเชิงพาณิชย์16
2116.438B1.35%12.048Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์44
110.321B-0.34%229อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ23
720.964B0.28%160.059Kระบบขนส่ง25
285.529B1.14%134.297Kระบบขนส่ง22
19.593B1.18%25.765Kสาธารณูปโภค11
45.047B-1.14%597แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8
2149.211B-0.30%12.747Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร39
478.317B-0.09%759การค้าปลีก21
288.101B-1.13%115.885Kการผลิตของผู้ผลิต65
6.913B-1.72%63สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
1035.696B0.43%2.377Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร25
1219.270B0.41%1.898Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
1213.838B-1.65%1.082Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ76
124.192B-0.10%30.258Kบริการผู้บริโภค17
229.574B0.55%360การผลิตของผู้ผลิต38
1433.929B-0.56%1.366Kบริการผู้บริโภค22
311.382B-0.39%983บริการผู้บริโภค21
12.256B1.98%158.620Kการค้าปลีก9
40.907B-0.14%7อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
461.595B0.53%365.036Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ29
808.836B0.62%128.030Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ54
55.971M0.55%0แร่พลังงาน1
24.975B-0.07%52บริการเชิงพาณิชย์11
612.795B0.08%4.397Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18
97.299B-0.30%221เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
245.740B0.39%2.983Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18
70.776B-0.25%114.926Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน12
3.066B0.56%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
121.019B-0.25%2.535Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
8.486B-0.78%106บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
860.899B0.31%1.882Kบริการทางด้านเทคโนโลยี24
38.419B-0.65%33.924Kการค้าปลีก16
58.630B-0.14%16การค้าปลีก4
396.858B-1.16%199การค้าปลีก11
2318.860B1.25%141.425Kสาธารณูปโภค99
467.626B0.72%5.414Kการผลิตของผู้ผลิต77
231.994B1.02%2.370Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์60
487.962B0.66%2.777Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์91
583.852B0.87%3.107Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์33
2.111B-0.37%432บริการการกระจายสินค้า8
7.872B-0.92%0การค้าปลีก3
402.672B0.25%2.870Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร33
342.347B0.76%5.435Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม58
141.128B0.33%199บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม6
2087.419B0.06%1.890Kการเงิน52
1086.041B0.24%7.453Kการเงิน50
862.930M-0.25%481บริการเชิงพาณิชย์7
14.249B0.49%197.283Kบริการการกระจายสินค้า6
1218.225B0.28%1.147Kการค้าปลีก23
1855.388B0.35%1.354Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร24
160.840B-0.53%38สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร18
149.733B0.13%7.860Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร22
308.444M0.69%35แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
179.277B0.67%10.402Kสาธารณูปโภค15
1.337B0.62%957.372Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
713.913B-0.10%339การค้าปลีก12
5.418B-0.06%68สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9
7.471B0.78%3.372Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ14
167.316B-1.36%573บริการผู้บริโภค13
3003.040B1.24%5.027Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร48
1558.477B0.76%137.237Kการผลิตของผู้ผลิต24
1358.658B0.92%3.681Kการผลิตของผู้ผลิต118
134.282B0.07%2.164Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ48
790.005B0.14%87.354Kบริการทางด้านเทคโนโลยี93
247.377B1.00%21การเงิน5
4541.915B0.15%44.713Kแร่พลังงาน47
4260.399B-0.97%8.490Kการค้าปลีก27
7999.391B-0.55%1.891Kบริการทางด้านเทคโนโลยี92
931.881B-0.06%11.761Kการเงิน54
277.245B0.19%3.624Kการเงิน69
1.083B-0.01%1.238Kอื่นๆ24
245.067B-0.76%1การเงิน16
5254.989B-0.54%66.552Kการเงิน81
2471.548B0.22%228.619Kการสื่อสาร34
988.137B-1.53%48บริการเกี่ยวกับสุขภาพ6
99.376B-0.05%1.170Kระบบขนส่ง16
698.525B-0.87%4.964Kบริการผู้บริโภค3
33.540B0.31%850บริการการกระจายสินค้า11
2106.717B-0.13%18.009Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ67
327.450B-0.09%142.619Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ18
40.288B-0.08%0การผลิตของผู้ผลิต13
1.025B0.11%1.003Kอื่นๆ12
242.152B2.51%2.432Kบริการเชิงพาณิชย์66
21.730B0.59%55การผลิตของผู้ผลิต13
1983.646B-0.29%157.468Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร64
192.060B0.74%5.510Kบริการผู้บริโภค51
4095.331B0.19%23.538Kการเงิน48
271.433M-0.00%802การผลิตของผู้ผลิต4
555.485B-0.17%19บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม28
345.301B-0.17%493แร่พลังงาน35
252.016B-0.63%103แร่พลังงาน11
193.244B-0.46%579บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม26
486.750B-0.16%12.833Kบริการผู้บริโภค31
15.571B0.49%33สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร11
780.916B-0.39%18.105Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน41
35.033B-0.33%26.492Kระบบขนส่ง12
6468.287B0.39%55.756Kบริการทางด้านเทคโนโลยี107
2.339B3.53%5.026Kบริการเชิงพาณิชย์3
185.325B-0.69%69เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ11
5450.485B-0.36%10.387Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ53
664.555B0.70%463.231Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ41
267.108B1.09%16.171Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน29
383.093B-0.12%46.158Kการเงิน13
11.901B1.08%94บริการผู้บริโภค9
20.288B0.64%25.673Kบริการผู้บริโภค4
61.533B0.87%1.517Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ13
730.380B1.39%118ระบบขนส่ง22
540.791B1.00%127.065Kการเงิน134
29.381B0.32%0การเงิน4
424.189B-0.14%446สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร37
663.150B0.09%89.528Kการเงิน59
1012.467B-0.28%1.019Kบริการผู้บริโภค24
3553.322B2.00%56.133Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์72
11.498B2.70%17.502Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ9
24.619B0.14%0การเงิน3
592.426B0.13%353การค้าปลีก29
484.864B0.14%17.337Kการสื่อสาร39
184.824B0.60%89.922Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน39
4507.425B0.16%16.626Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์33
33.029B0.23%14อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
966.818B-0.37%2.563Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
87.873B0.36%12สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
5.438B1.16%38ระบบขนส่ง5
605.683B-0.04%4.691Kการผลิตของผู้ผลิต48
138.753B1.36%2.293Kสาธารณูปโภค9
399.203B0.98%6.920Kบริการการกระจายสินค้า52
570.130B0.23%123.133Kการสื่อสาร18
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ