ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เยอรมัน

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
68.492B1.69%3.525Kบริการเชิงพาณิชย์24
1354.432B1.22%17.130Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์63
120.729B2.12%773อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ24
773.674B1.17%220.759Kระบบขนส่ง28
126.794B1.64%202.255Kระบบขนส่ง18
16.388B0.81%19สาธารณูปโภค6
22.554B-0.63%249แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน12
1839.609B1.16%13.242Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร54
260.768B1.56%648การค้าปลีก24
207.482B2.04%53.385Kการผลิตของผู้ผลิต60
5.319B-5.27%477สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
887.873B0.30%1.856Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร32
1044.364B0.20%6.599Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
1187.839B2.63%2.667Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ71
99.673B1.17%67.202Kบริการผู้บริโภค20
267.852B2.87%323การผลิตของผู้ผลิต40
1497.373B1.20%817บริการผู้บริโภค21
128.692B-1.88%156บริการผู้บริโภค21
129.690B2.32%9อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ18
466.931B1.93%323.380Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ32
988.278B1.42%115.862Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ63
839.362M1.84%0แร่พลังงาน3
16.090B2.72%4บริการเชิงพาณิชย์11
21.776B-1.48%47เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
85.419B2.67%112เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
213.145B3.13%890เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์16
69.902B1.18%229.348Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน17
2.054B-1.64%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
174.641B0.85%3.376Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ27
4.469B0.95%0บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
998.137B1.62%3.249Kบริการทางด้านเทคโนโลยี26
22.572B1.37%47.411Kการค้าปลีก17
131.645B1.23%120การค้าปลีก8
307.164B1.11%60การค้าปลีก9
2431.784B0.99%71.270Kสาธารณูปโภค125
615.994B2.52%7.577Kการผลิตของผู้ผลิต82
285.656B2.62%2.722Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์51
488.141B-0.49%1.730Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์72
340.345B1.29%2.196Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์29
2.181B-0.70%191บริการการกระจายสินค้า11
3.014B4.40%5การค้าปลีก4
308.793B3.42%6.489Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร30
266.230B2.33%8.106Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม57
172.605B1.01%176บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม8
1974.659B0.99%2.410Kการเงิน71
630.944B1.85%9.978Kการเงิน55
232.579B1.90%53บริการเชิงพาณิชย์8
9.129B3.33%169.983Kบริการการกระจายสินค้า6
1334.979B0.77%675การค้าปลีก33
1749.242B1.08%736สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร27
147.473B1.37%21สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร15
229.594B1.34%1.147Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร32
6.271B1.47%0แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
167.330B3.56%1.453Kสาธารณูปโภค18
1.266B0.29%1.141Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
748.605B1.53%367การค้าปลีก13
61.889B1.02%17สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร17
16.628B-0.20%1.686Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ13
22.641B-3.27%39.977Kบริการผู้บริโภค10
3248.335B1.06%4.466Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร55
842.101B2.00%194.298Kการผลิตของผู้ผลิต14
1340.566B2.11%3.481Kการผลิตของผู้ผลิต120
194.865B1.00%863อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ33
1230.213B2.30%4.329Kบริการทางด้านเทคโนโลยี107
201.215B1.03%0การเงิน8
2953.093B1.71%76.653Kแร่พลังงาน62
5845.075B0.16%7.149Kการค้าปลีก25
7867.310B1.05%3.948Kบริการทางด้านเทคโนโลยี88
988.123B1.89%19.235Kการเงิน79
508.120B1.98%2.110Kการเงิน90
760.198M-1.01%1.132Kอื่นๆ20
60.752B1.40%362การเงิน10
2986.288B1.22%81.587Kการเงิน91
2135.918B1.71%327.279Kการสื่อสาร47
1006.624B0.72%147บริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
105.586B-1.18%2.368Kระบบขนส่ง17
612.648B2.42%2.893Kบริการผู้บริโภค6
77.995B3.91%2.184Kบริการการกระจายสินค้า14
2856.623B1.77%17.523Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ93
373.862B-4.22%377.720Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ23
23.403B2.22%4การผลิตของผู้ผลิต7
1.121B0.74%1.537Kอื่นๆ15
250.102B1.70%1.625Kบริการเชิงพาณิชย์93
25.333B2.44%903การผลิตของผู้ผลิต21
2037.414B2.62%125.976Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร55
102.421B-0.20%12.404Kบริการผู้บริโภค48
3324.116B2.46%33.422Kการเงิน52
2.121B1.44%42การผลิตของผู้ผลิต6
321.935B1.04%57บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม10
235.927B1.31%403แร่พลังงาน32
223.249B0.65%258แร่พลังงาน12
104.655B1.08%613บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม22
447.234B1.49%13.218Kบริการผู้บริโภค33
80.101B0.15%44สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
1196.733B2.13%4.187Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน55
26.870B0.11%43.552Kระบบขนส่ง13
7140.122B4.89%76.618Kบริการทางด้านเทคโนโลยี122
14.200B2.36%444บริการเชิงพาณิชย์7
186.265B3.81%206เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5
5506.758B1.82%8.616Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ73
724.751B2.18%270.511Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ38
510.798B0.15%14.941Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน38
165.009B1.84%0การเงิน17
18.675B0.06%659บริการผู้บริโภค14
3.142B2.08%0บริการผู้บริโภค3
50.636B0.99%129อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ15
782.377B1.96%160ระบบขนส่ง19
485.951B0.86%210.629Kการเงิน149
23.150B-0.00%0การเงิน4
500.216B1.98%646สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร43
455.630B2.04%91.002Kการเงิน90
906.141B0.97%1.154Kบริการผู้บริโภค31
14.800B-0.33%0การเงิน11
3557.193B2.52%58.115Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์81
9.350B2.47%27.939Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
24.920B1.79%0การเงิน4
657.391B1.60%19.880Kการค้าปลีก45
202.540B-0.54%43.658Kการสื่อสาร36
130.727B1.28%63.229Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน39
5444.730B5.20%46.342Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์29
20.691B-0.41%476อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ13
910.988B1.17%7.367Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร16
61.881B1.74%24สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
88.184B1.12%1ระบบขนส่ง20
631.307B1.99%3.855Kการผลิตของผู้ผลิต62
113.423B0.12%1.184Kสาธารณูปโภค15
372.436B1.94%13.289Kบริการการกระจายสินค้า56
902.076B2.71%106.024Kการสื่อสาร27
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน Referred friends Coins ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ