ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เยอรมัน

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
175.618B-1.37%2.861Kบริการเชิงพาณิชย์34
2024.521B-1.29%16.623Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์73
252.781B-0.40%1.764Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ47
859.285B-0.04%237.759Kระบบขนส่ง33
390.824B-4.49%144.657Kระบบขนส่ง30
63.938B-2.21%340สาธารณูปโภค14
77.632B-0.64%1.139Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน19
2677.697B-1.42%19.215Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร60
620.314B-1.03%138การค้าปลีก40
339.686B-0.75%46.215Kการผลิตของผู้ผลิต66
19.675B-2.70%129สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
1177.675B0.05%3.422Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร46
1080.346B1.47%8.784Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14
1439.816B-0.02%3.387Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ96
387.060B0.36%21.065Kบริการผู้บริโภค29
425.711B-0.58%622การผลิตของผู้ผลิต51
2693.801B1.00%1.525Kบริการผู้บริโภค29
269.643B-6.80%414บริการผู้บริโภค25
824.847M-0.81%0การค้าปลีก1
217.513B-2.04%358อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ17
554.131B0.39%362.737Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ38
1379.626B-0.16%82.395Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ88
3.532B7.10%1.400Kแร่พลังงาน3
14.200B0.02%5บริการเชิงพาณิชย์11
112.303B-1.25%59เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
194.072B-1.42%770เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์23
296.020B0.18%1.394Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์16
69.951B0.19%133.082Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน17
361.752B-0.44%902อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ45
1653.488B-0.80%10.947Kบริการทางด้านเทคโนโลยี33
62.707B-2.82%14.719Kการค้าปลีก25
289.443B-2.07%30การค้าปลีก12
332.616B-0.11%168การค้าปลีก7
2853.204B0.59%175.265Kสาธารณูปโภค171
1077.732B-0.79%59.577Kการผลิตของผู้ผลิต104
458.281B-2.53%26.841Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์68
563.413B1.59%2.422Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์81
532.654B-1.68%4.849Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์36
28.575B0.18%25บริการการกระจายสินค้า20
71.617B4.35%3.604Kการค้าปลีก10
586.950B-0.03%12.686Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร37
352.254B-0.54%3.795Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม95
192.170B2.81%137บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม11
2625.021B0.42%1.601Kการเงิน84
711.550B0.30%26.254Kการเงิน61
199.389B0.84%35บริการเชิงพาณิชย์6
117.980B-0.95%13.834Kบริการการกระจายสินค้า11
1246.479B0.71%1.357Kการค้าปลีก32
1187.986B0.73%2.127Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร30
210.384B1.43%205สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร29
332.814B0.88%4.203Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร44
13.277B-2.76%0แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
203.536B1.35%62สาธารณูปโภค29
22.822B-1.96%69สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร12
712.797B-1.13%263การค้าปลีก13
102.844B-1.21%21สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร31
157.622B0.73%1.193Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ21
284.974B-2.15%33.616Kบริการผู้บริโภค20
2787.233B1.28%8.885Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร58
1011.030B0.10%175.239Kการผลิตของผู้ผลิต17
2394.194B0.35%3.523Kการผลิตของผู้ผลิต151
321.400B0.26%1.916Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ35
2099.855B0.23%5.391Kบริการทางด้านเทคโนโลยี159
239.891B-0.20%19การเงิน8
3101.363B2.78%296.286Kแร่พลังงาน43
4449.367B-0.98%14.232Kการค้าปลีก32
10490.941B0.74%4.294Kบริการทางด้านเทคโนโลยี103
1684.406B-0.02%7.644Kการเงิน63
834.665B-0.85%1.977Kการเงิน117
12.315B0.14%436อื่นๆ30
381.105B-0.34%82การเงิน24
5702.833B0.64%64.761Kการเงิน110
2022.119B1.86%419.055Kการสื่อสาร49
1276.404B2.32%40บริการเกี่ยวกับสุขภาพ11
217.487B-0.40%1.787Kระบบขนส่ง23
91.864B-1.34%1.129Kบริการผู้บริโภค3
137.259B-0.49%3.472Kบริการการกระจายสินค้า30
4137.101B-0.57%9.047Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ136
308.933B-0.33%144.406Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ28
96.791B-1.31%4การผลิตของผู้ผลิต25
2.237B0.58%1.454Kอื่นๆ20
664.939B-1.45%510บริการเชิงพาณิชย์144
56.863B-1.40%482การผลิตของผู้ผลิต27
3060.278B-2.63%135.375Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร61
158.358B-1.05%7.729Kบริการผู้บริโภค51
3934.125B0.56%34.410Kการเงิน60
106.637B-0.10%2การผลิตของผู้ผลิต10
291.566B1.57%1.058Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม13
665.528B6.62%2.213Kแร่พลังงาน52
417.495B0.55%108แร่พลังงาน19
98.591B0.02%2.954Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม19
633.996B-0.19%74.934Kบริการผู้บริโภค39
8.015B-0.16%82สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
1478.750B0.62%21.313Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน73
73.099B-1.56%22.327Kระบบขนส่ง25
9097.541B0.47%45.814Kบริการทางด้านเทคโนโลยี177
39.498B-0.54%146บริการเชิงพาณิชย์14
187.627B-2.35%122เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7
4987.776B0.92%16.549Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ76
455.029B0.22%297.540Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ37
473.507B0.39%17.948Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน69
262.118B-0.17%23การเงิน23
20.826B-0.93%489บริการผู้บริโภค12
68.132B-1.43%1บริการผู้บริโภค12
171.126B-0.46%185อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ30
1083.802B-0.43%190ระบบขนส่ง31
729.862B-1.16%132.990Kการเงิน174
403.993B-1.26%86การเงิน22
573.057B-0.02%428สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร44
1172.563B-0.15%49.867Kการเงิน120
1132.778B-0.27%756บริการผู้บริโภค29
12.255B-0.42%0การเงิน8
3751.150B-0.39%102.663Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์96
142.539B-0.22%3.658Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ10
47.981B-0.80%24การเงิน10
875.432B-1.51%31.544Kการค้าปลีก68
277.794B0.46%32.902Kการสื่อสาร48
539.730B-0.84%61.587Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน63
5798.534B0.20%54.803Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์31
36.443B0.28%121อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ15
814.125B0.74%10.407Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร18
170.722B-0.98%10สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
83.788B-1.34%75ระบบขนส่ง14
1094.452B0.67%2.629Kการผลิตของผู้ผลิต77
99.718B-0.10%852สาธารณูปโภค10
580.708B-0.53%10.042Kบริการการกระจายสินค้า75
709.466B0.68%119.715Kการสื่อสาร28
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน เพื่อนที่ชวนมา เหรียญ ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ