อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เยอรมัน

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราเงินปันผลตอบแทน FWD %
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ภาค
หุ้น
บริการด้านโฆษณา/การตลาด18.641B EUR4.48%0.18%0บริการเชิงพาณิชย์7
ยานอวกาศและการป้องกัน871.546B EUR1.82%−0.57%108เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์24
สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร94.215B EUR2.57%−0.28%458อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ15
ขนส่ง/จัดส่งสินค้าทางอากาศ116.708B EUR3.14%−0.26%406ระบบขนส่ง9
สายการบิน81.239B EUR0.40%−0.68%3.718Kระบบขนส่ง12
การผลิตพลังงานทางเลือก4.364B EUR1.40%−1.18%0สาธารณูปโภค4
อะลูมินั่ม15.694B EUR2.41%−1.31%0แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
เสื้อผ้า/รองเท้า750.846B EUR1.43%−1.48%211สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17
ค้าปลีกเกี่ยวกับเสื้อผ้า/รองเท้า252.66B EUR2.05%0.28%158การค้าปลีก11
ชิ้นส่วนยานยนต์: OEM132.154B EUR2.27%0.23%0การผลิตของผู้ผลิต33
ตลาดหลังการขายของยานยนต์51.188B EUR2.73%−0.74%25สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์267.32B EUR1.94%−0.63%193สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์543.216B EUR2.94%0.09%1.078Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
ไบโอเทคโนโลยี330.413B EUR2.36%−0.06%88เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ15
การออกอากาศกระจายเสียง23.421B EUR4.64%−1.46%45บริการผู้บริโภค6
วัสดุก่อสร้าง81.698B EUR2.44%−0.54%118การผลิตของผู้ผลิต13
เคเบิ้ลทีวี/ทีวีดาวเทียม200.995B EUR2.24%0.36%29บริการผู้บริโภค2
เกมและบ่อนคาสิโน22.346B EUR0.49%−1.22%0บริการผู้บริโภค3
เคมีทางการเกษตร82.273B EUR2.34%−0.91%14อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
เคมี: รายใหญ่หลายแบรนด์167.226B EUR4.31%−0.68%1.832Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ14
เคมีพิเศษเฉพาะ509.086B EUR2.05%−0.05%403อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ33
ถ่านหิน6.838B EUR12.52%0.70%0แร่พลังงาน3
การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์15.029B EUR1.57%−1.22%0บริการเชิงพาณิชย์7
การสื่อสารคอมพิวเตอร์31.35M EUR3.21%0เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์57.695B EUR3.36%0.36%0เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
ฮาร์ดแวร์ประมวลผลคอมพิวเตอร์202.105B EUR1.62%0.38%289เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
วัสดุสำหรับการก่อสร้าง54.913B EUR2.81%−0.11%52แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน9
สินค้าอุปโภคบริโภค183.234B EUR2.13%−0.15%5สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ48.677B EUR3.23%−1.30%4อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ11
ขุดเจาะตามสัญญา37.582B EUR2.27%0.04%0บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
บริการประมวลผลข้อมูล409.047B EUR0.99%0.37%46บริการทางด้านเทคโนโลยี13
ห้างสรรพสินค้า116.189B EUR0.81%−1.40%40การค้าปลีก12
ร้านค้าส่วนลด43.901B EUR1.11%−1.07%0การค้าปลีก2
เครือข่ายร้านยา85.862B EUR3.40%−1.04%0การค้าปลีก1
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า680.853B EUR4.09%−0.76%803สาธารณูปโภค39
เครื่องใช้ไฟฟ้า227.116B EUR1.67%−0.24%346การผลิตของผู้ผลิต37
ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์121.387B EUR1.75%0.67%10เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์26
อุปกรณ์/เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์160.778B EUR1.55%1.24%23เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์20
อุปกรณ์การผลิตอิเลคทรอนิกส์59.793B EUR1.48%0.30%1.211Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์4.865B EUR3.16%0.58%0บริการการกระจายสินค้า6
ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า/อิเลคทรอนิกส์7.507B EUR1.05%1.68%7การค้าปลีก3
อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า88.931B EUR3.35%2.17%1.513Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร11
วิศวกรรมและก่อสร้าง185.237B EUR2.68%−0.18%117บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม40
บริการด้านสิ่งแวดล้อม105.957B EUR1.73%−0.31%11บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง217.355B EUR2.43%0.21%29การเงิน34
กลุ่มบริษัททางการเงิน19.883B EUR5.45%−0.67%6การเงิน24
สิ่งพิมพ์/บริการทางการเงิน111.124B EUR0.97%−0.11%0บริการเชิงพาณิชย์1
ผู้จัดจำหน่ายอาหาร58.328B EUR2.75%−0.40%24บริการการกระจายสินค้า5
ค้าปลีกอาหาร112.682B EUR3.15%0.43%71การค้าปลีก10
อาหาร: รายใหญ่หลายแบรนด์90.166B EUR4.04%−0.60%335สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
อาหาร: เนื้อสัตว์/ปลา/ผลิตภัณฑ์นม62.744B EUR3.42%−1.03%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม242.771B EUR2.34%0.27%28สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร18
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับป่า6.424B EUR1.94%0.34%0แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
ผู้จัดจำหน่ายก๊าซ64.363B EUR3.25%−1.03%0สาธารณูปโภค12
ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย8.572B EUR3.86%0.72%2สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
เครือข่ายการพัฒนาปรับปรุงบ้าน409.976B EUR2.61%0.04%0การค้าปลีก7
สร้างบ้าน63.771B EUR4.00%0.54%35สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร19
การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล4.387B EUR3.07%−1.62%5บริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ94.232B EUR1.10%−0.63%0บริการผู้บริโภค11
การดูแลครัวเรือน/บุคคล1.008T EUR2.37%−0.46%237สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร21
องค์กรที่ประกอบธุรกิจในหลายอุตสาหกรรม54.006B EUR6.20%0.16%236การผลิตของผู้ผลิต5
เครื่องจักรอุตสาหกรรม1.146T EUR1.61%−0.06%106การผลิตของผู้ผลิต79
เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม44.57B EUR2.11%−1.25%0อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ17
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ537.004B EUR2.70%0.25%46บริการทางด้านเทคโนโลยี51
โบรกเกอร์/บริการด้านประกันภัย111.71B EUR1.48%−0.06%0การเงิน2
บริการน้ำมันครบวงจร1.424T EUR3.82%0.01%1.333Kแร่พลังงาน22
ค้าปลีกทางอินเทอร์เน็ต1.403T EUR0.05%0.32%1.529Kการค้าปลีก15
ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต3.952T EUR0.01%−0.11%1.164Kบริการทางด้านเทคโนโลยี18
วาณิชธนกิจ/โบรกเกอร์606.573B EUR3.03%−0.95%178การเงิน30
ผู้จัดการด้านการลงทุน363.773B EUR3.08%0.00%45การเงิน44
กองทรัสต์/กองทุนรวม6.734B EUR4.71%0.33%0อื่นๆ7
ประกันชีวิต/สุขภาพ207.171B EUR3.96%−0.46%235การเงิน13
ธนาคารรายใหญ่2.111T EUR4.08%−0.82%768การเงิน41
โทรคมนาคมรายใหญ่230.391B EUR3.47%−1.99%5.331Kการสื่อสาร9
ดูแลและจัดการด้านสุขภาพ677.472B EUR1.42%0.15%16บริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
การขนส่งทางทะเล121.832B EUR17.56%−1.63%7ระบบขนส่ง10
กลุ่มบริษัทสื่อ8.024B EUR2.96%0.26%516บริการผู้บริโภค1
ผู้จัดจำหน่ายทางการแพทย์150.941B EUR0.75%0.94%889บริการการกระจายสินค้า13
เชี่ยวชาญพิเศษด้านการแพทย์1.395T EUR1.06%−0.20%120เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ43
บริการทางการแพทย์/พยาบาล79.452B EUR1.93%−0.94%37บริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
การผลิตโลหะ17.44B EUR2.22%0.20%0การผลิตของผู้ผลิต11
บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด1.083T EUR0.89%−0.45%417บริการเชิงพาณิชย์49
การผลิตเบ็ดเตล็ด13.548B EUR1.52%−1.58%22การผลิตของผู้ผลิต10
ยานพาหนะใช้มอเตอร์1.569T EUR2.09%−0.48%3.366Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร26
ภาพยนต์/บันเทิง212.378B EUR0.57%0.44%717บริการผู้บริโภค21
ชุดประกันภัยรวม536.21B EUR3.51%−0.35%400การเงิน19
อุปกรณ์สำนักงาน/การจัดหา2.87B EUR3.07%−0.40%10การผลิตของผู้ผลิต3
ท่อส่งน้ำมันและก๊าซ100.695B EUR6.20%0.39%0บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
การผลิตน้ำมันและก๊าซ339.93B EUR2.48%−0.22%46แร่พลังงาน15
การกลั่นน้ำมันและการตลาดเกี่ยวกับน้ำมัน148.757B EUR4.34%−0.59%205แร่พลังงาน6
บริการ/เครื่องมือเกี่ยวกับบ่อน้ำมัน36.122B EUR1.65%−1.05%0บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม6
บริการเกี่ยวกับผู้บริโภคอื่นๆ212.96B EUR0.10%0.37%406บริการผู้บริโภค12
เชี่ยวชาญพิเศษด้านผู้บริโภคอื่นๆ943.979M EUR5.07%−1.33%163สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ215.136B EUR4.36%−1.58%2.488Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน23
การขนส่งอื่นๆ192.3B EUR1.25%−1.11%1ระบบขนส่ง21
ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป3.934T EUR0.76%0.15%721บริการทางด้านเทคโนโลยี75
บริการด้านบุคลากร7.382B EUR4.19%0.41%0บริการเชิงพาณิชย์6
ยารายใหญ่3.05T EUR2.36%0.21%564เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ51
ยาอื่นๆ1.492B EUR0.15%−0.45%155เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
โลหะมีค่า98.26B EUR2.89%−1.63%1.009Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน13