อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เยอรมัน

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
29.532B2.390.04%3.338Kบริการเชิงพาณิชย์19
1999.702B1.760.47%4.834Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์47
94.499B2.66-0.47%340อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ23
696.150B2.99-0.26%59.164Kระบบขนส่ง23
223.817B1.71-0.19%38.093Kระบบขนส่ง21
25.743B4.59-0.32%15.827Kสาธารณูปโภค17
39.420B0.390.04%0แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
1877.585B1.59-0.24%10.741Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร44
383.442B2.58-0.10%403การค้าปลีก25
311.992B2.840.04%20.492Kการผลิตของผู้ผลิต69
67.753B3.55-1.27%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
1044.069B1.97-1.37%2.243Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร26
1244.607B2.81-0.18%1.313Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร11
1220.906B1.51-0.56%2.005Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ82
40.505B6.851.12%76.179Kบริการผู้บริโภค21
129.167B2.620.02%2.221Kการผลิตของผู้ผลิต36
1152.739B0.93-0.67%170บริการผู้บริโภค10
174.370B4.441.49%140บริการผู้บริโภค16
10.469B0.33-0.83%83.932Kการค้าปลีก9
11.587B1.86-0.43%0อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
506.672B3.92-0.15%120.308Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ29
1015.523B2.310.15%33.190Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ69
19.672B1.95-0.14%19บริการเชิงพาณิชย์6
510.757B3.150.24%2.339Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
115.505B3.690.13%41เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
140.144B3.23-0.97%729เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์15
89.666B2.32-0.80%22.177Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน17
3.161B1.72-1.62%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
90.061B3.810.29%1.337Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ17
595.542M8.82-2.16%0บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
659.868B0.460.52%455บริการทางด้านเทคโนโลยี25
51.005B3.52-1.57%10.817Kการค้าปลีก22
170.901B0.53-0.35%29การค้าปลีก12
405.883B2.85-1.54%320การค้าปลีก9
1779.209B3.460.05%58.262Kสาธารณูปโภค80
427.272B1.710.62%4.198Kการผลิตของผู้ผลิต76
281.871B1.520.05%647เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์64
482.826B1.76-0.04%1.867Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์98
519.156B1.871.92%1.227Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์30
4.882B3.340.44%468บริการการกระจายสินค้า9
63.467B2.09-0.08%0การค้าปลีก5
324.368B1.440.26%1.092Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร30
325.648B3.08-0.42%1.495Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม54
179.296B1.84-0.93%97บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม6
1889.329B0.83-0.07%592การเงิน63
1015.441B3.18-0.44%5.001Kการเงิน50
12.516B0.82-0.19%88บริการเชิงพาณิชย์9
95.351B2.70-0.66%87.575Kบริการการกระจายสินค้า10
1227.558B1.81-0.41%287การค้าปลีก21
1730.030B2.45-0.35%521สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร27
145.807B1.840.39%69สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร11
154.234B1.39-0.19%3.741Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร22
654.172M2.310.00%0แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
306.690B3.590.27%678สาธารณูปโภค20
1.779B3.460.23%827.059Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
794.893B2.430.03%1.038Kการค้าปลีก13
34.149B2.30-0.28%10สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
19.740B1.93-0.96%621บริการเกี่ยวกับสุขภาพ14
66.161B2.640.74%53บริการผู้บริโภค11
2687.829B2.27-0.19%2.368Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร49
1379.283B2.51-0.02%55.189Kการผลิตของผู้ผลิต25
1474.673B1.200.57%1.164Kการผลิตของผู้ผลิต146
105.098B2.22-0.37%2.283Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ47
788.886B2.43-0.53%26.255Kบริการทางด้านเทคโนโลยี92
148.826B1.670.00%0การเงิน3
4551.665B5.65-0.47%46.611Kแร่พลังงาน51
3929.622B0.00-0.20%3.117Kการค้าปลีก28
6863.636B0.03-0.21%760บริการทางด้านเทคโนโลยี92
729.702B2.34-0.56%4.134Kการเงิน45
370.567B3.30-0.04%563การเงิน93
698.666M0.000.98%2.844Kอื่นๆ21
218.051B3.91-0.29%0การเงิน18
5574.871B4.01-0.22%19.007Kการเงิน79
2626.249B4.71-0.23%113.083Kการสื่อสาร38
995.334B1.17-0.35%33บริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
60.246B1.27-0.83%968ระบบขนส่ง12
719.902B1.190.10%626บริการผู้บริโภค3
42.461B2.75-0.99%177บริการการกระจายสินค้า15
2187.170B1.12-0.23%6.559Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ69
316.912B1.600.06%42.273Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ19
49.246B2.160.55%8การผลิตของผู้ผลิต18
1.027B2.85-1.17%533อื่นๆ12
221.217B2.01-0.24%576บริการเชิงพาณิชย์71
74.224B1.700.11%11การผลิตของผู้ผลิต27
2001.239B3.34-0.40%37.309Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร67
157.759B1.410.51%3.743Kบริการผู้บริโภค53
3315.489B1.13-0.05%10.191Kการเงิน45
3.172B2.22-0.69%75การผลิตของผู้ผลิต6
491.428B5.57-0.28%36บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม17
442.869B4.67-0.14%302แร่พลังงาน37
165.668B3.58-0.26%0แร่พลังงาน7
99.606B3.110.10%123บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม23
490.819B0.850.48%12.536Kบริการผู้บริโภค35
5.889B1.19-1.46%81สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9
831.853B5.53-0.12%8.240Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน34
65.773B3.120.30%5.245Kระบบขนส่ง14
5602.281B1.060.05%20.707Kบริการทางด้านเทคโนโลยี94
3.944B2.350.97%978บริการเชิงพาณิชย์4
164.839B0.590.99%13เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ11
5258.002B3.05-0.15%3.007Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ48
686.728B3.49-0.80%64.174Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ48
264.141B1.110.98%10.572Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน33
481.965B2.58-0.49%14.802Kการเงิน21
1.760B0.100.84%65บริการผู้บริโภค7
27.399B3.34-1.30%16.986Kบริการผู้บริโภค5
20.030B2.540.28%0อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ12
721.816B1.800.14%13ระบบขนส่ง24
594.124B3.190.45%33.909Kการเงิน145
1.971B9.82-4.81%0การเงิน1
427.306B1.00-0.62%118สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร37
625.678B4.46-0.10%54.671Kการเงิน69
976.154B2.100.40%872บริการผู้บริโภค30
963.484M1.60-1.12%0การเงิน1
3186.603B2.011.03%33.511Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์70
40.524B1.70-0.26%2.116Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ13
35.873B3.61-0.43%0การเงิน4
626.986B1.390.09%183การค้าปลีก34
460.996B3.33-0.18%12.124Kการสื่อสาร40
217.562B2.12-0.30%42.697Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน37
3901.265B1.29-1.06%8.892Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์34
37.200B2.97-1.08%200อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ14
1155.456B6.57-0.40%1.563Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร22
16.426B1.70-0.33%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
10.112B1.51-0.53%0ระบบขนส่ง7
634.656B2.27-0.02%923การผลิตของผู้ผลิต54
147.821B3.270.03%935สาธารณูปโภค17
399.518B3.61-0.29%1.454Kบริการการกระจายสินค้า53
588.557B4.590.74%97.763Kการสื่อสาร14
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ