อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เยอรมัน

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
19.337B0.13%15.124Kบริการเชิงพาณิชย์16
2083.859B-0.40%9.491Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์44
110.037B-0.30%217อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ23
726.227B-0.54%151.946Kระบบขนส่ง25
284.853B-0.81%122.038Kระบบขนส่ง22
19.537B-0.29%39.614Kสาธารณูปโภค11
44.210B-0.73%100แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8
2191.061B-0.36%17.006Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร39
475.690B-0.91%333การค้าปลีก21
291.074B-0.99%79.026Kการผลิตของผู้ผลิต65
6.800B-1.36%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
1041.792B-0.57%4.653Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร25
1208.223B0.38%1.296Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
1160.675B-0.33%1.065Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ73
124.751B-0.03%39.398Kบริการผู้บริโภค17
230.126B-0.30%186การผลิตของผู้ผลิต38
1424.132B-0.08%1.208Kบริการผู้บริโภค22
311.816B-2.00%80บริการผู้บริโภค21
12.340B-0.19%187.993Kการค้าปลีก9
41.122B-0.73%24อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
466.699B-0.92%316.007Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ29
796.680B-0.71%139.086Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ54
59.266M-5.21%0แร่พลังงาน1
20.839B1.19%18บริการเชิงพาณิชย์9
610.370B-0.39%17.859Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18
94.976B0.46%305เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
242.402B-0.14%4.674Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18
70.886B-0.23%155.259Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน12
3.057B0.56%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
119.940B-0.48%1.314Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
8.413B-2.01%0บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
848.836B0.01%571บริการทางด้านเทคโนโลยี24
38.677B-0.94%39.742Kการค้าปลีก16
59.657B-0.74%0การค้าปลีก4
397.706B-0.85%282การค้าปลีก11
2296.778B-0.22%106.547Kสาธารณูปโภค99
469.875B-0.72%6.487Kการผลิตของผู้ผลิต77
231.169B-0.72%2.393Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์60
486.010B-0.46%2.623Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์91
582.522B0.12%1.971Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์33
2.113B-0.02%1.065Kบริการการกระจายสินค้า8
7.791B0.69%0การค้าปลีก3
356.555B-0.43%1.111Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร31
344.196B-1.23%2.578Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม58
139.596B0.13%41บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม6
2062.749B-0.07%3.413Kการเงิน51
1075.727B-0.49%10.434Kการเงิน49
866.398M-0.44%260บริการเชิงพาณิชย์7
14.337B-1.52%425.012Kบริการการกระจายสินค้า6
1216.123B-0.12%674การค้าปลีก23
1852.412B-0.16%974สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร24
159.457B-0.31%18สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร18
148.700B-0.08%8.733Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร22
308.444M0.33%0แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
157.305B-0.30%5.481Kสาธารณูปโภค12
1.341B-0.34%708.073Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
709.049B-0.05%327การค้าปลีก12
6.089B-0.13%57สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
7.534B-0.46%3.422Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ14
171.659B-1.25%178บริการผู้บริโภค13
3013.056B-0.46%4.224Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร48
1539.647B-0.59%104.960Kการผลิตของผู้ผลิต22
1367.880B-0.96%3.252Kการผลิตของผู้ผลิต118
132.855B-0.83%2.867Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ47
777.751B0.63%30.870Kบริการทางด้านเทคโนโลยี91
244.899B-0.39%0การเงิน5
4562.459B-0.79%32.990Kแร่พลังงาน47
4271.027B-0.43%4.199Kการค้าปลีก27
7972.022B-0.22%1.555Kบริการทางด้านเทคโนโลยี92
862.332B-0.03%18.227Kการเงิน48
274.088B0.00%1.952Kการเงิน69
1.086B-1.00%843อื่นๆ24
243.358B-0.02%6การเงิน16
5543.488B-0.40%34.379Kการเงิน83
2478.734B0.06%239.162Kการสื่อสาร34
985.074B-0.27%25บริการเกี่ยวกับสุขภาพ6
99.181B-0.88%820ระบบขนส่ง14
704.190B0.05%2.288Kบริการผู้บริโภค3
33.144B0.38%579บริการการกระจายสินค้า11
2110.304B0.14%16.438Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ67
283.924B-0.37%176.735Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ17
40.653B-1.72%0การผลิตของผู้ผลิต13
1.052B-0.27%979อื่นๆ12
242.139B-0.86%1.970Kบริการเชิงพาณิชย์66
21.743B0.46%42การผลิตของผู้ผลิต13
1992.242B0.27%231.512Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร64
189.620B-0.47%4.378Kบริการผู้บริโภค50
4081.574B-0.18%22.772Kการเงิน46
272.222M0.06%2.507Kการผลิตของผู้ผลิต4
601.205B-0.99%15บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม29
354.354B-1.77%229แร่พลังงาน37
251.794B-0.41%21แร่พลังงาน11
195.272B-0.53%107บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม27
484.140B-0.33%45.351Kบริการผู้บริโภค31
15.484B-0.42%15สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร11
805.794B-0.41%22.272Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน41
35.281B-0.70%24.973Kระบบขนส่ง12
6419.315B-0.36%50.968Kบริการทางด้านเทคโนโลยี108
2.317B-0.04%2.484Kบริการเชิงพาณิชย์3
188.561B0.36%128เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ11
5441.206B-0.47%6.436Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ53
665.900B-1.08%242.548Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ41
265.415B-0.01%13.106Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน29
387.494B0.05%49.136Kการเงิน13
11.827B0.12%53บริการผู้บริโภค9
20.304B-0.21%1.486Kบริการผู้บริโภค4
62.070B-0.47%10อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ13
712.038B-0.30%0ระบบขนส่ง22
540.345B-0.31%137.889Kการเงิน134
29.033B0.11%25การเงิน4
421.429B0.11%267สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร37
658.051B-0.39%70.715Kการเงิน56
1002.834B-0.21%864บริการผู้บริโภค24
3508.988B0.29%38.112Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์72
11.882B-0.13%21.329Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ9
24.600B-0.55%0การเงิน3
592.241B-0.87%363การค้าปลีก31
490.919B-0.90%19.134Kการสื่อสาร39
188.008B-0.98%100.343Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน39
4471.342B-0.38%9.742Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์35
33.257B-1.15%42อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
974.804B-0.18%2.708Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
87.393B-0.99%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
5.452B-0.66%0ระบบขนส่ง5
602.234B-0.70%5.879Kการผลิตของผู้ผลิต48
137.319B0.33%929สาธารณูปโภค9
399.030B-0.52%5.635Kบริการการกระจายสินค้า52
519.206B0.46%183.094Kการสื่อสาร16
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ