อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เยอรมัน

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
19.602B0.26%1.175Kบริการเชิงพาณิชย์16
2116.674B0.27%686เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์44
110.492B0.01%31อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ23
735.566B0.14%12.410Kระบบขนส่ง25
289.805B-0.19%22.716Kระบบขนส่ง22
19.351B0.06%2.919Kสาธารณูปโภค11
48.261B-0.29%72แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน10
2201.479B0.06%1.303Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร39
476.554B-0.05%10การค้าปลีก21
294.793B-0.06%9.641Kการผลิตของผู้ผลิต65
6.994B-0.78%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
1053.511B0.35%197สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร25
1196.651B0.29%424สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
1188.695B0.34%298เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ74
123.970B0.60%3.558Kบริการผู้บริโภค17
230.859B8.05%332การผลิตของผู้ผลิต38
1434.766B1.05%223บริการผู้บริโภค22
328.384B0.24%82บริการผู้บริโภค21
12.320B-1.71%11.422Kการค้าปลีก9
43.165B0.02%13อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
470.015B-0.05%30.463Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ29
802.999B0.66%9.704Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ53
65.688M-9.81%0แร่พลังงาน1
20.569B1.21%2บริการเชิงพาณิชย์9
609.695B0.35%303เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18
95.672B-0.01%19เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
242.700B-0.14%512เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18
70.186B0.97%16.348Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน12
3.035B0.85%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
122.563B-0.49%37อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
8.820B-1.99%0บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
844.334B0.20%50บริการทางด้านเทคโนโลยี24
39.518B-0.48%3.231Kการค้าปลีก16
60.626B-1.07%6การค้าปลีก4
404.744B-0.43%103การค้าปลีก9
2283.294B0.52%11.969Kสาธารณูปโภค97
471.760B0.25%1.339Kการผลิตของผู้ผลิต77
233.434B0.27%267เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์60
486.086B0.53%400เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์91
577.588B0.48%183เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์33
15.548B0.94%176บริการการกระจายสินค้า10
7.844B-0.69%0การค้าปลีก3
358.421B-0.00%616สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร31
346.201B0.22%297บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม58
138.539B-0.16%3บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม6
2040.563B0.37%175การเงิน51
1084.418B-0.25%895การเงิน49
867.802M0.24%89บริการเชิงพาณิชย์7
14.737B0.43%18.864Kบริการการกระจายสินค้า6
1209.126B0.36%313การค้าปลีก23
1828.359B0.59%168สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร24
160.500B-0.17%7สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร18
147.167B1.04%783สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร22
308.444M-2.18%56แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
148.393B0.40%169สาธารณูปโภค10
1.353B-0.10%9.244Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
704.559B0.41%90การค้าปลีก12
42.111B1.17%1สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร12
7.550B0.07%162บริการเกี่ยวกับสุขภาพ14
174.891B-0.97%404บริการผู้บริโภค13
2933.107B0.00%474สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร42
1554.744B0.34%9.276Kการผลิตของผู้ผลิต22
1373.065B-0.03%355การผลิตของผู้ผลิต118
134.591B0.51%242อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ47
768.104B1.52%3.177Kบริการทางด้านเทคโนโลยี89
245.114B0.50%0การเงิน5
4663.637B-0.07%3.097Kแร่พลังงาน49
4268.329B1.41%411การค้าปลีก27
7569.647B0.82%253บริการทางด้านเทคโนโลยี92
868.239B-0.14%1.534Kการเงิน47
273.300B0.24%270การเงิน69
924.719M0.43%333อื่นๆ23
239.117B0.54%30การเงิน15
5418.060B-0.07%8.639Kการเงิน80
2453.790B0.38%20.487Kการสื่อสาร34
978.920B0.78%71บริการเกี่ยวกับสุขภาพ6
98.988B0.07%77ระบบขนส่ง11
703.208B0.69%308บริการผู้บริโภค3
32.506B0.56%76บริการการกระจายสินค้า11
2073.611B0.89%1.523Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ67
278.794B0.22%7.581Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ17
41.042B0.37%0การผลิตของผู้ผลิต13
1.048B0.27%183อื่นๆ12
241.004B-0.13%359บริการเชิงพาณิชย์66
35.818B1.16%2การผลิตของผู้ผลิต15
1978.246B0.60%48.147Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร64
191.463B0.34%2.343Kบริการผู้บริโภค50
4089.841B0.18%1.830Kการเงิน46
271.521M-0.24%359การผลิตของผู้ผลิต4
621.589B-0.72%14บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม28
364.614B-1.03%547แร่พลังงาน34
245.801B-0.20%19แร่พลังงาน10
203.728B-0.74%289บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม28
491.579B0.04%4.802Kบริการผู้บริโภค31
15.555B0.89%4สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร11
814.428B0.17%4.117Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน41
37.645B0.85%927ระบบขนส่ง14
6428.003B0.42%4.347Kบริการทางด้านเทคโนโลยี106
2.299B0.73%103บริการเชิงพาณิชย์3
186.373B0.49%2เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ11
5462.256B0.15%805เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ53
669.752B0.40%17.796Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ41
261.978B-0.16%493แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน29
366.355B0.45%4.229Kการเงิน11
12.025B0.56%2บริการผู้บริโภค9
20.304B0.27%108บริการผู้บริโภค4
62.056B-0.66%107อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ13
724.258B0.38%0ระบบขนส่ง22
537.206B0.50%8.143Kการเงิน134
29.133B0.27%0การเงิน4
426.066B0.61%21สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร39
666.495B0.37%11.346Kการเงิน55
1003.280B0.10%62บริการผู้บริโภค23
3452.319B0.20%5.635Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์72
13.947B0.89%417บริการเกี่ยวกับสุขภาพ10
24.509B0.55%0การเงิน3
596.947B0.36%70การค้าปลีก33
487.915B0.12%3.358Kการสื่อสาร39
193.230B-1.34%5.875Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน39
4488.726B0.41%1.308Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์35
33.277B0.47%26อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
974.942B0.64%295สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
88.926B-0.16%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
5.427B0.11%5ระบบขนส่ง5
615.793B-0.44%456การผลิตของผู้ผลิต47
145.554B1.23%442สาธารณูปโภค11
400.076B0.04%378บริการการกระจายสินค้า52
518.858B0.17%8.778Kการสื่อสาร16
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ