ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เยอรมัน

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
36.717B-0.96%3.474Kบริการเชิงพาณิชย์18
1356.779B-1.53%6.453Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์50
106.403B-1.62%125อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ22
694.910B-0.85%69.204Kระบบขนส่ง26
135.056B-2.03%64.027Kระบบขนส่ง19
13.440B-0.10%0สาธารณูปโภค5
22.164B-2.47%82แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน12
1934.474B-0.85%4.532Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร50
267.990B-0.34%77การค้าปลีก24
148.498B-1.23%20.652Kการผลิตของผู้ผลิต47
5.285B-2.63%113สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
810.851B0.11%783สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร30
1039.197B-0.75%5.104Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
1303.578B0.08%696เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ71
87.171B-1.83%9.839Kบริการผู้บริโภค13
238.337B-0.31%310การผลิตของผู้ผลิต33
1506.726B0.61%817บริการผู้บริโภค21
141.971B-1.16%77บริการผู้บริโภค23
63.155B-1.67%48อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
428.022B-1.33%115.783Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ20
651.101B0.40%44.693Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ32
168.377M-0.30%1.749Kบริการเชิงพาณิชย์6
25.334B3.62%8เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
136.653B-1.99%24เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
229.666B0.47%1.282Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์19
28.154B1.78%61.249Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
81.757B-2.15%1.518Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ14
3.321B-5.03%0บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
826.175B0.23%1.780Kบริการทางด้านเทคโนโลยี20
19.396B-0.26%7.910Kการค้าปลีก15
135.805B-0.17%0การค้าปลีก7
311.277B-1.67%26การค้าปลีก8
1728.682B-0.95%43.751Kสาธารณูปโภค81
418.861B-0.48%4.404Kการผลิตของผู้ผลิต69
111.127B-0.09%3.760Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์38
91.036B-0.39%2.509Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์40
219.908B0.17%1.289Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18
2.138B0.63%327บริการการกระจายสินค้า11
3.521B-3.35%0การค้าปลีก4
45.285B-1.84%11.374Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร18
192.900B-0.79%1.429Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม39
114.991B-0.37%104บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
1993.246B-0.11%781การเงิน58
636.666B-0.30%5.296Kการเงิน48
150.807B0.33%21บริการเชิงพาณิชย์5
9.261B-2.96%117.371Kบริการการกระจายสินค้า5
1335.750B0.59%286การค้าปลีก29
1819.311B-0.09%282สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร27
121.894B-1.76%18สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
49.879B-0.67%1.716Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร13
127.598B-1.86%2.539Kสาธารณูปโภค8
835.131M0.15%454สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
912.577B-0.56%100การค้าปลีก15
789.642M-0.02%427สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
6.469B0.18%1.584Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ12
24.762B-2.55%22.932Kบริการผู้บริโภค9
2865.188B-0.59%1.897Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร42
771.878B-0.75%43.188Kการผลิตของผู้ผลิต10
1228.859B0.53%742การผลิตของผู้ผลิต87
51.242B-1.17%1.569Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ25
1360.010B-0.22%1.646Kบริการทางด้านเทคโนโลยี94
146.690B-0.35%0การเงิน3
2761.522B-0.99%50.336Kแร่พลังงาน43
6208.781B1.10%4.620Kการค้าปลีก23
8179.220B0.37%885บริการทางด้านเทคโนโลยี78
663.209B-0.49%5.574Kการเงิน38
370.440B-0.21%769การเงิน72
733.035M1.22%637อื่นๆ20
12.847B0.14%58การเงิน4
3067.785B-0.87%28.681Kการเงิน73
1872.756B-0.11%82.017Kการสื่อสาร35
903.960B-2.30%18บริการเกี่ยวกับสุขภาพ6
93.771B0.82%765ระบบขนส่ง13
32.556B-0.57%2.611Kบริการการกระจายสินค้า12
2125.679B-0.11%4.791Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ76
361.760B0.84%18.393Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ25
1.263B-1.86%0การผลิตของผู้ผลิต3
1.209B-0.49%479อื่นๆ15
151.879B-1.31%944บริการเชิงพาณิชย์80
15.679B2.16%369การผลิตของผู้ผลิต16
1718.385B-0.30%41.409Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร47
702.988B-0.63%2.580Kบริการผู้บริโภค45
2760.477B-0.52%14.805Kการเงิน45
1.020B-2.54%0การผลิตของผู้ผลิต5
166.715B-2.07%63บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม9
275.775B-4.56%635แร่พลังงาน26
165.822B-1.40%255แร่พลังงาน10
54.486B-3.78%793บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม15
422.810B0.11%8.982Kบริการผู้บริโภค25
85.975B-0.16%4สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
757.044B-0.15%6.924Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน41
18.370B-1.94%23.732Kระบบขนส่ง11
7689.317B0.19%16.760Kบริการทางด้านเทคโนโลยี109
2.959B-1.76%509บริการเชิงพาณิชย์4
173.701B-1.35%40เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
5119.862B-0.24%2.658Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ63
402.939B-1.07%121.070Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ25
376.679B1.05%5.891Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน31
170.248B-1.18%16.653Kการเงิน9
14.139B1.17%1.404Kบริการผู้บริโภค12
2.957B-0.97%0บริการผู้บริโภค3
42.049B-2.43%6อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
415.510B-1.32%21ระบบขนส่ง6
332.510B-0.08%39.108Kการเงิน131
20.469B0.08%0การเงิน4
300.268B1.43%192สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร19
244.112B-1.60%87.791Kการเงิน32
867.155B0.24%565บริการผู้บริโภค25
3648.740B0.63%21.810Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์71
6.928B-1.03%7.955Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
631.312B0.81%5.031Kการค้าปลีก37
235.133B-1.00%12.465Kการสื่อสาร38
124.225B-2.00%33.015Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน35
5097.309B-0.18%4.001Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์31
4.688B-1.79%25อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
900.692B-1.22%1.215Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร16
57.821B-1.53%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
1.475B-0.32%3ระบบขนส่ง6
501.056B-0.87%941การผลิตของผู้ผลิต57
107.314B-0.17%273สาธารณูปโภค11
126.767B-0.41%5.967Kบริการการกระจายสินค้า31
647.985B-0.28%28.995Kการสื่อสาร20
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ