อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เยอรมัน

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
18.998B-0.74%12.805Kบริการเชิงพาณิชย์16
2118.988B-0.30%17.165Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์44
107.896B-1.69%609อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ23
711.268B-0.84%218.575Kระบบขนส่ง25
282.831B-0.82%302.742Kระบบขนส่ง22
19.770B0.21%21.364Kสาธารณูปโภค11
44.569B3.47%1แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8
2122.018B-1.12%28.792Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร39
465.764B-1.43%937การค้าปลีก21
280.330B-0.83%81.523Kการผลิตของผู้ผลิต65
6.635B-1.27%41สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
1032.812B-0.74%1.637Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร25
1212.591B0.01%3.502Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
1184.561B-0.47%2.430Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ76
123.298B-0.60%39.551Kบริการผู้บริโภค17
229.806B0.17%463การผลิตของผู้ผลิต38
1411.824B-0.89%1.326Kบริการผู้บริโภค22
293.525B-4.45%213บริการผู้บริโภค21
12.066B-1.55%191.454Kการค้าปลีก9
39.977B-0.68%6อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
456.994B-1.04%522.597Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ29
799.889B-1.20%191.148Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ54
53.562M-1.63%0แร่พลังงาน1
24.780B-1.82%59บริการเชิงพาณิชย์11
611.875B-1.21%7.071Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18
93.556B-2.10%271เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
239.098B-0.75%4.365Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18
69.284B-1.35%170.519Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน12
3.088B-1.12%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
118.823B-0.75%1.555Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
8.044B-2.11%0บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
851.203B-0.59%3.448Kบริการทางด้านเทคโนโลยี24
37.919B-1.75%31.575Kการค้าปลีก16
58.691B0.03%0การค้าปลีก4
385.903B-0.29%317การค้าปลีก11
2340.552B0.08%121.856Kสาธารณูปโภค99
462.246B-0.71%8.513Kการผลิตของผู้ผลิต77
229.411B-1.63%1.415Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์60
484.882B-0.86%2.975Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์91
571.019B-1.99%2.133Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์33
2.109B0.17%1.175Kบริการการกระจายสินค้า8
7.671B-0.83%0การค้าปลีก3
402.761B-1.67%2.588Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร33
339.702B-1.12%3.822Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม58
141.281B-0.34%388บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม6
2058.542B-0.81%4.869Kการเงิน52
1054.333B-1.12%7.343Kการเงิน49
854.391M-0.66%409บริการเชิงพาณิชย์7
14.336B-0.78%206.592Kบริการการกระจายสินค้า6
1215.396B0.53%396การค้าปลีก23
1848.385B-0.59%1.575Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร24
159.067B-0.58%2สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร18
149.697B0.16%3.763Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร22
309.515M-0.35%0แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
180.419B-0.31%4.541Kสาธารณูปโภค15
1.346B1.04%2.869Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
708.696B0.21%359การค้าปลีก12
5.429B-0.48%99สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9
7.575B-0.12%4.994Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ14
159.054B-3.32%668บริการผู้บริโภค13
3003.017B-0.44%7.049Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร48
1549.230B-0.70%167.192Kการผลิตของผู้ผลิต24
1348.987B-1.48%3.742Kการผลิตของผู้ผลิต118
132.565B-1.47%2.306Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ48
777.635B-0.39%62.008Kบริการทางด้านเทคโนโลยี93
246.674B-0.31%11การเงิน5
4499.998B-0.63%66.367Kแร่พลังงาน47
4109.562B-0.86%20.351Kการค้าปลีก27
7764.458B-0.92%4.349Kบริการทางด้านเทคโนโลยี92
918.348B-0.80%13.469Kการเงิน54
271.497B-1.06%3.989Kการเงิน69
1.079B-0.52%1.059Kอื่นๆ24
239.956B-1.16%37การเงิน16
5165.517B-0.52%61.144Kการเงิน81
2460.754B-0.25%278.414Kการสื่อสาร34
961.181B-2.11%119บริการเกี่ยวกับสุขภาพ6
99.862B-1.63%2.049Kระบบขนส่ง16
682.040B-0.75%7.995Kบริการผู้บริโภค3
33.541B0.80%707บริการการกระจายสินค้า11
2093.489B-0.35%25.280Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ67
330.545B-1.56%129.762Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ18
40.161B-1.83%0การผลิตของผู้ผลิต13
1.032B0.46%3.220Kอื่นๆ12
244.239B1.07%2.248Kบริการเชิงพาณิชย์66
21.770B-1.58%69การผลิตของผู้ผลิต13
1950.138B-0.68%176.631Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร64
191.139B-1.20%5.496Kบริการผู้บริโภค51
3520.537B-0.48%38.340Kการเงิน47
272.167M-0.40%2.168Kการผลิตของผู้ผลิต4
545.930B-0.61%42บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม28
339.357B-1.25%1.168Kแร่พลังงาน35
246.677B-0.76%121แร่พลังงาน11
184.101B-1.12%108บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม26
474.096B-0.67%20.040Kบริการผู้บริโภค31
15.632B1.09%213สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร11
797.183B-1.64%19.483Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน41
34.576B-0.55%49.315Kระบบขนส่ง12
6385.691B-0.95%96.401Kบริการทางด้านเทคโนโลยี107
2.414B-0.55%5.910Kบริการเชิงพาณิชย์3
182.864B-0.58%35เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ11
5372.729B0.07%10.264Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ53
667.096B-1.15%368.504Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ41
271.450B0.21%26.911Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน29
380.498B-0.30%53.218Kการเงิน13
11.832B0.24%44บริการผู้บริโภค9
20.444B0.06%40.753Kบริการผู้บริโภค4
61.201B-1.31%51อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ13
714.716B-0.98%7ระบบขนส่ง22
546.110B-0.28%146.532Kการเงิน134
28.964B-0.77%0การเงิน4
418.452B-0.59%286สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร37
648.935B-1.58%100.945Kการเงิน59
991.881B-0.81%3.192Kบริการผู้บริโภค24
3528.750B-1.43%68.042Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์72
11.590B-0.37%17.196Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ9
24.651B-0.20%0การเงิน3
588.382B0.43%763การค้าปลีก29
478.861B0.17%22.007Kการสื่อสาร39
181.787B-1.73%101.226Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน39
4395.033B-0.95%38.442Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์33
32.252B-1.98%142อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
958.790B-0.58%3.154Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
86.730B-0.76%15สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
5.409B-2.29%42ระบบขนส่ง5
593.371B-1.10%4.605Kการผลิตของผู้ผลิต48
139.331B-0.77%955สาธารณูปโภค9
400.292B-0.67%6.486Kบริการการกระจายสินค้า52
569.923B-0.46%153.528Kการสื่อสาร18
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ