อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เยอรมัน

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ
       
670.444B0.82-0.77%33.424Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ37
32.738B1.59-0.76%32.007Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร16
1776.946B2.12-1.44%6.416Kในทางอุตสาหกรรม42
18.610B1.54-4.32%369.043Kวัสดุพื้นฐาน6
444.204B3.26-0.68%270.385Kในทางอุตสาหกรรม28
103.509B1.34-0.94%540.105Kในทางอุตสาหกรรม13
118.830B3.18-0.22%10.204Kในทางอุตสาหกรรม14
10.792B3.61-1.12%339วัสดุพื้นฐาน4
937.651B2.33-1.33%2.109Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร38
539.309B1.90-0.35%11.556Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร36
73.002B1.96-0.79%2.880Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร11
1515.778B3.67-1.48%335.478Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร53
27.028B0.710.88%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
172.320B3.02-2.44%129.333Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร54
5195.994B3.30-2.40%90.094Kไฟแนนซ์158
306.558B2.880.73%20.524Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ59
685.589B2.32-1.30%1.497Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร11
708.270B2.03-0.34%7.591Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร23
129.652B1.85-0.73%132.604Kในทางอุตสาหกรรม37
7.121B4.390.13%50ในทางอุตสาหกรรม2
4.206B4.39-1.05%6.886Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร14
5.201B11.001.33%517ไฟแนนซ์6
100.267B4.96-1.62%1.832Kพลังงาน4
1.668B2.51-2.43%1.946Kในทางอุตสาหกรรม3
499.502M0.810.49%1.175Kไฟแนนซ์2
805.708B2.64-1.29%122.492Kวัสดุพื้นฐาน43
1231.320B2.72-1.82%45.424Kเทคโนโลยี42
5.103B5.49-1.69%278.251Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
154.766B3.13-0.61%1.744Kเทคโนโลยี27
245.018B3.32-1.37%3.962Kในทางอุตสาหกรรม41
131.810B3.48-1.10%106.777Kวัสดุพื้นฐาน14
146.490B2.79-2.29%1.988Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร31
248.865B1.41-0.21%139ไฟแนนซ์14
42.950B2.81-0.80%16.012Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร20
16.380B2.300.53%12.724Kไฟแนนซ์20
2339.328B0.00-1.58%2.689Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร11
130.939B2.280.38%36สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร7
277.173B0.050.66%413สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร11
506.577B4.38-1.90%505.048Kวัสดุพื้นฐาน29
57.433B5.30-2.14%379ไฟแนนซ์10
27.974B3.640.18%228สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร8
682.073B4.490.51%11.103Kสาธารณูปโภค33
200.291B2.64-1.76%16.987Kในทางอุตสาหกรรม52
52.196B1.20-0.05%46เทคโนโลยี18
36.342B5.05-1.00%68ในทางอุตสาหกรรม10
192.298B1.69-0.39%1.643Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร40
93.961B2.700.21%606ในทางอุตสาหกรรม12
144.131B2.00-0.57%93.020Kไฟแนนซ์25
14.437B2.46-22.06%2.476Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร20
2302.269B2.73-0.30%7.671Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร56
1144.566B2.170.56%3.217Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร32
493.579B1.18-2.86%81.676Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร13
1.095B0.92-0.87%527วัสดุพื้นฐาน6
125.153B1.331.73%23.391Kวัสดุพื้นฐาน17
10.574B1.842.04%621ในทางอุตสาหกรรม9
381.348B2.33-1.67%226.396Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ32
186.355B3.16-1.43%8.626Kในทางอุตสาหกรรม13
540.707B2.49-1.34%11.622Kในทางอุตสาหกรรม39
50.419B3.56-0.85%88ในทางอุตสาหกรรม4
26.425B2.49-1.74%2ไฟแนนซ์10
6.068B3.48-0.09%52สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร10
10.935B2.43-1.87%385.806Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร14
569.763B2.861.61%144สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร9
9.156B1.231.77%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
34.360B1.85-0.37%19สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร7
39.775B2.320.98%7สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร4
424.364B3.87-0.75%3.929Kเทคโนโลยี93
7.456B6.16-0.35%7.157Kสาธารณูปโภค9
904.127B2.47-2.05%265.864Kในทางอุตสาหกรรม25
249.730B1.91-0.88%17.684Kในทางอุตสาหกรรม131
763.814B0.01-0.40%3.197Kวัสดุพื้นฐาน19
2476.510B5.35-1.45%23.227Kพลังงาน22
1932.178B4.190.62%627.991Kบริการโทรคมนาคม72
9604.823B0.12-0.95%2.447Kเทคโนโลยี62
395.660B2.26-1.55%370ไฟแนนซ์23
296.818B4.27-1.63%6.773Kไฟแนนซ์98
211.929B2.19-0.45%36.646Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร17
432.860B4.46-1.38%7.447Kไฟแนนซ์26
65.893B0.790.58%0ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ2
14.651B0.910.98%20.312Kในทางอุตสาหกรรม5
4.204B3.48-1.20%13.228Kในทางอุตสาหกรรม3
1078.366B1.59-1.11%572ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ45
1.053B0.49-3.24%4.822Kวัสดุพื้นฐาน7
1066.847B3.93-0.38%115.574Kไฟแนนซ์41
632.567B3.500.80%590.518Kสาธารณูปโภค34
9.226B2.791.23%0สาธารณูปโภค2
1030.368B3.241.68%5.039Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร8
5.124B3.120.87%25วัสดุพื้นฐาน2
16.665B3.43-3.13%2.600Kเทคโนโลยี11
11.473B4.75-0.64%8พลังงาน7
538.493B2.26-0.40%121พลังงาน18
2558.186B2.78-0.53%29.813Kพลังงาน27
59.813B4.05-0.34%254พลังงาน8
113.650B2.53-0.32%172พลังงาน14
38.464B3.05-0.53%4.310Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร11
100.368B2.86-0.93%1วัสดุพื้นฐาน12
38.181B4.10-2.73%91วัสดุพื้นฐาน10
12.823B2.36-2.82%17.783Kในทางอุตสาหกรรม3
2518.179B2.200.41%7.514Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร27
6.230B0.831.03%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร2
7132.143B2.65-0.44%43.441Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ103
2427.428B1.51-0.74%26.192Kเทคโนโลยี8
32.434B1.542.36%2.105Kวัสดุพื้นฐาน9
114.379B0.540.07%0ในทางอุตสาหกรรม12
2796.487B0.170.31%830ไฟแนนซ์15
316.145B2.780.29%247.708Kไฟแนนซ์126
13.063B3.321.11%33.625Kไฟแนนซ์16
1.902B1.30-0.62%72สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
327.737B4.75-0.65%74.084Kไฟแนนซ์15
106.626B3.58-3.22%1.084Kพลังงาน24
3.785B3.21-2.52%3.052Kพลังงาน8
708.542B2.231.05%803สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร18
544.834B1.13-0.57%3.925Kเทคโนโลยี35
1316.868B1.40-1.84%113.959Kเทคโนโลยี56
3.837B0.88-0.79%0ในทางอุตสาหกรรม2
3469.151B1.66-0.56%97.675Kเทคโนโลยี90
3.694B4.74-2.03%0ไฟแนนซ์1
306.364B2.07-0.70%24.186Kวัสดุพื้นฐาน25
31.406B0.67-0.79%23.763Kวัสดุพื้นฐาน12
205.017B1.67-3.05%180.012Kวัสดุพื้นฐาน34
1.579B0.16-0.17%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
45.604B3.75-0.14%33สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
1026.915B2.75-0.61%3.469Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร13
18.769B3.20-0.29%14สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
55.236B4.61-0.61%294สาธารณูปโภค8
1000.648B4.230.19%86.676Kบริการโทรคมนาคม21
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย คำอธิบาย & วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ติดต่อฝ่ายสนับสนุนการใช้งาน ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ