ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เยอรมัน

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
250.708B1.40%1.110Kบริการเชิงพาณิชย์72
2661.137B0.43%3.178Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์152
269.916B0.93%473อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ66
1474.744B0.86%98.713Kระบบขนส่ง82
534.601B-0.10%41.428Kระบบขนส่ง67
70.545B2.11%910สาธารณูปโภค30
28.794B1.42%683แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน23
6808.337B0.41%3.754Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร136
1165.689B1.51%66การค้าปลีก88
482.773B1.39%24.642Kการผลิตของผู้ผลิต98
184.578B2.48%2สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร23
3086.638B0.60%422สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร96
1294.443B0.64%2.204Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร31
1760.274B0.56%5.957Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ213
277.122B0.13%12.687Kบริการผู้บริโภค44
782.522B1.39%186การผลิตของผู้ผลิต79
2591.071B0.86%429บริการผู้บริโภค65
257.324B0.61%42บริการผู้บริโภค50
221.139B2.15%302อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ28
815.104B0.68%163.097Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ52
2577.346B1.39%50.465Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ124
368.646B-0.84%65แร่พลังงาน13
1.132B-1.73%230บริการเชิงพาณิชย์16
122.265B-0.90%25เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์27
179.280B0.10%36เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์41
419.960B0.33%1.339Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์45
130.091B1.31%44.950Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน22
366.182B0.76%505อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ70
6.011B1.11%0บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
1868.722B0.43%1.083Kบริการทางด้านเทคโนโลยี78
46.377B1.03%45.997Kการค้าปลีก26
326.417B0.22%62การค้าปลีก20
398.692B0.76%39การค้าปลีก16
4928.410B0.26%34.265Kสาธารณูปโภค305
1666.431B1.21%22.219Kการผลิตของผู้ผลิต207
374.225B2.01%20.709Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์119
590.585B0.96%2.016Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์148
452.075B0.32%3.132Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์66
39.630B-0.81%1บริการการกระจายสินค้า41
86.475B3.57%3.616Kการค้าปลีก17
386.414B0.81%4.878Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร43
822.504B0.21%2.048Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม130
217.873B0.81%7บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม21
2882.203B0.61%635การเงิน177
907.829B0.58%4.693Kการเงิน111
245.046B1.43%18บริการเชิงพาณิชย์13
146.364B1.37%11.908Kบริการการกระจายสินค้า24
1655.135B0.75%535การค้าปลีก61
864.642B-0.25%717สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร62
144.050B0.65%62สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร19
328.892B0.54%1.395Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร46
14.616B1.77%129แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
329.326B-0.05%6สาธารณูปโภค34
28.969B1.68%54สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
1132.492B1.46%308การค้าปลีก38
5.119B0.04%188สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร18
25.172B0.57%175บริการเกี่ยวกับสุขภาพ26
374.610B1.50%4.536Kบริการผู้บริโภค34
5631.214B0.16%2.533Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร111
1785.280B0.30%53.341Kการผลิตของผู้ผลิต47
4207.869B0.65%1.446Kการผลิตของผู้ผลิต277
469.066B1.38%1.048Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ61
2244.037B0.40%1.019Kบริการทางด้านเทคโนโลยี288
174.628B0.89%6การเงิน5
6531.608B2.04%37.766Kแร่พลังงาน102
5220.593B1.05%7.584Kการค้าปลีก63
12224.888B0.15%1.232Kบริการทางด้านเทคโนโลยี192
2372.979B0.82%5.520Kการเงิน138
1595.452B0.85%382การเงิน206
7.271B-0.33%2.758Kอื่นๆ37
998.261B0.42%2.099Kการเงิน36
10582.484B0.56%30.434Kการเงิน222
2609.102B0.45%210.180Kการสื่อสาร82
1477.026B0.65%97บริการเกี่ยวกับสุขภาพ24
308.591B1.99%3.171Kระบบขนส่ง32
252.345B-0.11%1.339Kบริการผู้บริโภค8
153.118B-0.13%6.332Kบริการการกระจายสินค้า39
5719.888B0.74%4.863Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ250
672.438B0.50%45.503Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ59
13.128B2.22%0การผลิตของผู้ผลิต9
9.973B-1.00%1.113Kอื่นๆ37
922.481B0.91%176บริการเชิงพาณิชย์244
81.217B1.03%131การผลิตของผู้ผลิต43
5227.859B0.45%46.440Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร131
203.838B0.45%19.194Kบริการผู้บริโภค102
5489.467B-0.10%18.548Kการเงิน137
245.558B1.81%12การผลิตของผู้ผลิต18
387.747B0.11%38บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม34
881.404B2.30%447แร่พลังงาน89
566.065B1.26%35แร่พลังงาน38
123.098B2.10%1.253Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม39
895.370B1.16%13.220Kบริการผู้บริโภค80
366.978B0.40%2สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร23
2980.831B1.40%12.747Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน103
110.648B-1.66%18.952Kระบบขนส่ง30
12128.266B0.48%18.819Kบริการทางด้านเทคโนโลยี366
89.306B1.74%25บริการเชิงพาณิชย์15
223.134B0.07%17เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ6
8147.914B-0.16%8.641Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ160
838.128B1.10%210.581Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ56
383.660B-0.62%11.699Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน92
503.606B0.90%57การเงิน28
55.460B1.09%681บริการผู้บริโภค29
10.600B0.81%0บริการผู้บริโภค6
81.951B0.60%260อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
864.231B0.47%190ระบบขนส่ง31
1703.056B0.32%48.935Kการเงิน361
5.188B0.12%263.334Kการเงิน8
554.943B0.62%119สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร79
2098.729B1.31%16.447Kการเงิน107
1362.474B0.74%285บริการผู้บริโภค65
884.592M-0.57%0การเงิน1
4929.687B1.24%25.569Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์209
201.619B0.33%1.319Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ27
12.086B0.51%0การเงิน6
1410.713B1.22%10.276Kการค้าปลีก147
504.021B-0.48%8.253Kการสื่อสาร87
510.393B1.57%45.556Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน93
6819.831B0.71%20.976Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์65
24.919B1.31%29อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
1470.690B0.14%2.349Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร37
166.842B1.03%84สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร29
12.486B2.12%44ระบบขนส่ง18
2019.387B0.54%1.453Kการผลิตของผู้ผลิต172
331.225B0.85%268สาธารณูปโภค42
429.327B1.17%10.000Kบริการการกระจายสินค้า95
930.648B0.39%84.996Kการสื่อสาร35
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ เกี่ยวกับ ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter