อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เยอรมัน

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
18.923B-0.01%6.783Kบริการเชิงพาณิชย์16
2105.070B0.55%10.186Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์45
106.510B-0.14%152อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ23
705.354B-0.15%65.558Kระบบขนส่ง25
280.084B0.35%156.770Kระบบขนส่ง24
26.061B0.31%4.379Kสาธารณูปโภค13
45.656B3.92%380แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8
2089.390B0.19%18.492Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร39
463.560B0.37%124การค้าปลีก23
318.739B0.42%65.619Kการผลิตของผู้ผลิต67
6.513B0.05%169สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
1017.396B-1.11%1.290Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร25
1210.831B-0.01%1.328Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
1180.627B0.10%724เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ76
122.994B1.16%30.812Kบริการผู้บริโภค17
226.055B-0.09%608การผลิตของผู้ผลิต38
1395.385B0.10%231บริการผู้บริโภค19
292.428B-1.15%127บริการผู้บริโภค21
11.867B0.60%54.520Kการค้าปลีก9
39.160B-0.72%0อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
454.183B0.57%182.941Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ30
883.898B-0.01%43.568Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ55
758.526M-0.96%0แร่พลังงาน4
24.521B-1.63%12บริการเชิงพาณิชย์11
595.819B0.33%2.368Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์20
92.392B-1.01%201เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
237.350B0.11%2.780Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18
68.880B-0.97%49.925Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน12
3.045B-1.12%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
103.597B-0.75%703อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ17
8.044B-3.94%0บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
843.038B0.41%660บริการทางด้านเทคโนโลยี24
37.492B-0.83%9.659Kการค้าปลีก16
58.943B0.03%0การค้าปลีก4
385.467B-0.19%68การค้าปลีก11
2480.627B0.37%49.903Kสาธารณูปโภค103
459.017B-0.28%4.757Kการผลิตของผู้ผลิต77
238.900B-1.19%824เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์62
482.480B-0.46%2.493Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์91
572.275B-1.46%2.089Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์33
2.108B-0.19%98บริการการกระจายสินค้า8
7.591B-0.83%0การค้าปลีก3
399.666B-0.52%1.588Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร33
337.338B-0.32%2.506Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม58
141.344B1.17%149บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม6
2032.726B0.41%1.524Kการเงิน52
1043.009B0.93%7.132Kการเงิน49
837.468M-0.89%140บริการเชิงพาณิชย์7
16.587B0.17%93.398Kบริการการกระจายสินค้า8
1222.362B0.84%273การค้าปลีก23
1843.256B0.31%497สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร24
152.041B-0.63%42สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร16
149.423B0.29%1.956Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร22
181.169B-0.23%3.425Kสาธารณูปโภค16
1.364B-0.00%358.085Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
706.923B0.73%74การค้าปลีก12
11.531B0.88%2สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร11
7.538B0.43%2.186Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ14
155.817B0.39%287บริการผู้บริโภค13
2982.625B0.22%3.487Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร47
1533.386B-0.55%52.833Kการผลิตของผู้ผลิต24
1361.951B-0.40%1.601Kการผลิตของผู้ผลิต120
131.019B-0.62%845อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ48
768.235B0.64%24.042Kบริการทางด้านเทคโนโลยี93
256.137B-0.01%2การเงิน6
4444.730B0.22%38.182Kแร่พลังงาน47
4087.238B0.76%4.839Kการค้าปลีก27
7759.620B0.86%1.052Kบริการทางด้านเทคโนโลยี92
926.200B0.41%6.252Kการเงิน56
421.036B0.19%831การเงิน73
1.664B-0.41%772อื่นๆ25
238.401B-0.16%4การเงิน16
5127.446B0.56%31.622Kการเงิน82
2451.722B0.36%149.195Kการสื่อสาร34
936.619B-0.11%88บริการเกี่ยวกับสุขภาพ6
97.247B-1.58%1.257Kระบบขนส่ง16
668.336B0.76%1.725Kบริการผู้บริโภค3
33.480B0.73%466บริการการกระจายสินค้า11
2108.794B0.30%7.989Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ69
324.308B-1.23%45.118Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ18
38.783B-1.68%0การผลิตของผู้ผลิต13
1.030B0.45%1.704Kอื่นๆ12
246.422B1.32%1.470Kบริการเชิงพาณิชย์68
22.658B-1.73%52การผลิตของผู้ผลิต14
1939.010B0.66%94.383Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร64
186.549B-0.44%4.895Kบริการผู้บริโภค51
3491.006B0.37%15.952Kการเงิน47
271.531M-1.58%3.655Kการผลิตของผู้ผลิต4
600.657B-0.39%16บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม38
341.969B0.03%560แร่พลังงาน38
306.876B-0.54%97แร่พลังงาน13
183.303B0.07%433บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม29
479.429B-0.64%5.555Kบริการผู้บริโภค36
18.315B1.22%21สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร14
834.692B-0.33%15.948Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน41
35.594B-0.22%17.893Kระบบขนส่ง13
6316.987B0.35%66.108Kบริการทางด้านเทคโนโลยี109
2.389B-0.16%2.053Kบริการเชิงพาณิชย์3
295.087B-0.00%54เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ13
5356.682B0.31%4.248Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ53
662.225B0.05%140.255Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ41
271.374B-0.90%7.425Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน29
378.654B0.22%20.110Kการเงิน13
11.830B0.50%116บริการผู้บริโภค9
20.449B0.16%2.326Kบริการผู้บริโภค4
59.989B-1.26%67อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ13
710.774B-1.69%15ระบบขนส่ง22
565.952B0.16%73.139Kการเงิน139
28.964B-0.77%0การเงิน4
414.909B0.52%425สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร37
727.742B-0.03%50.155Kการเงิน71
986.783B0.62%737บริการผู้บริโภค24
2.460B0.64%0การเงิน1
3427.120B0.15%30.025Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์71
11.509B-1.06%7.683Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ9
23.803B0.73%0การเงิน2
588.661B1.09%135การค้าปลีก29
473.276B1.12%15.823Kการสื่อสาร39
183.300B-0.13%49.249Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน41
4354.136B0.91%11.651Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์33
32.096B-2.28%384อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
950.518B-0.43%2.523Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
85.270B0.45%39สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
28.853B0.64%14ระบบขนส่ง9
590.588B-0.25%1.775Kการผลิตของผู้ผลิต48
138.699B0.17%1.389Kสาธารณูปโภค9
400.246B-0.48%2.109Kบริการการกระจายสินค้า53
566.723B-0.23%87.108Kการสื่อสาร18
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ