อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เยอรมัน

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
19.177B-0.43%12.856Kบริการเชิงพาณิชย์16
2137.032B1.35%12.089Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์44
108.627B-0.32%232อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ23
720.304B0.28%161.201Kระบบขนส่ง25
287.316B1.15%133.653Kระบบขนส่ง22
19.763B1.19%25.963Kสาธารณูปโภค11
44.128B-1.12%601แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8
2155.234B-0.30%12.811Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร39
472.939B-0.08%770การค้าปลีก21
284.517B-1.10%113.997Kการผลิตของผู้ผลิต65
6.719B-1.72%62สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
1041.301B0.43%2.387Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร25
1214.731B0.41%1.899Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
1184.668B-1.63%1.090Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ76
123.412B-0.10%30.462Kบริการผู้บริโภค17
230.427B0.55%363การผลิตของผู้ผลิต38
1419.609B-0.46%1.391Kบริการผู้บริโภค22
306.654B-0.37%1.009Kบริการผู้บริโภค21
12.461B1.98%158.731Kการค้าปลีก9
40.404B-0.08%7อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
462.765B0.54%367.740Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ29
809.955B0.65%128.122Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ54
55.422M0.55%0แร่พลังงาน1
24.776B-0.07%52บริการเชิงพาณิชย์11
611.468B0.08%4.393Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18
95.666B-0.30%221เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
243.157B0.39%3.051Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18
70.478B-0.23%116.211Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน12
3.069B0.56%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
119.094B-0.25%2.585Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
8.397B-0.78%106บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
853.506B0.28%1.884Kบริการทางด้านเทคโนโลยี24
38.135B-0.60%34.347Kการค้าปลีก16
58.466B-0.14%16การค้าปลีก4
386.310B-1.16%199การค้าปลีก11
2346.250B1.26%142.055Kสาธารณูปโภค99
469.912B0.75%5.360Kการผลิตของผู้ผลิต77
232.695B1.02%2.352Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์60
489.524B0.67%2.806Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์91
583.053B0.87%3.189Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์33
2.109B-0.37%430บริการการกระจายสินค้า8
7.760B-0.91%0การค้าปลีก3
402.753B0.25%2.877Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร33
345.410B0.76%5.439Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม58
140.980B0.33%199บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม6
2069.472B0.12%1.896Kการเงิน52
1083.044B0.28%7.451Kการเงิน50
859.108M-0.25%484บริการเชิงพาณิชย์7
14.457B0.49%197.452Kบริการการกระจายสินค้า6
1212.582B0.30%1.174Kการค้าปลีก23
1854.969B0.35%1.358Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร24
159.671B-0.52%37สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร18
149.463B0.13%8.030Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร22
310.586M0.69%35แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
180.449B0.68%10.474Kสาธารณูปโภค15
1.336B0.63%950.648Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
708.982B-0.10%339การค้าปลีก12
5.403B-0.06%68สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9
7.581B0.77%3.414Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ14
163.619B-1.35%568บริการผู้บริโภค13
3023.240B1.25%5.064Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร48
1560.969B0.76%139.776Kการผลิตของผู้ผลิต24
1363.512B0.94%3.710Kการผลิตของผู้ผลิต118
134.021B0.08%2.215Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ48
783.790B0.16%91.914Kบริการทางด้านเทคโนโลยี93
247.019B1.00%21การเงิน5
4542.450B0.16%44.922Kแร่พลังงาน47
4191.509B-0.98%8.533Kการค้าปลีก27
7910.041B-0.55%1.905Kบริการทางด้านเทคโนโลยี92
921.579B-0.05%12.055Kการเงิน54
275.175B0.20%3.667Kการเงิน69
1.081B-0.01%1.230Kอื่นๆ24
242.184B-0.76%1การเงิน16
5199.664B-0.53%68.407Kการเงิน81
2468.252B0.22%230.951Kการสื่อสาร34
964.196B-1.53%49บริการเกี่ยวกับสุขภาพ6
99.927B-0.05%1.154Kระบบขนส่ง16
688.111B-0.87%4.964Kบริการผู้บริโภค3
33.601B0.29%850บริการการกระจายสินค้า11
2096.448B-0.13%18.309Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ67
335.613B-0.09%142.965Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ18
40.139B-0.08%0การผลิตของผู้ผลิต13
1.029B0.11%1.004Kอื่นๆ12
245.595B2.54%2.416Kบริการเชิงพาณิชย์66
21.806B0.60%56การผลิตของผู้ผลิต13
1974.052B-0.25%156.760Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร64
191.929B0.77%5.611Kบริการผู้บริโภค51
4066.280B0.20%23.929Kการเงิน48
272.261M-0.00%804การผลิตของผู้ผลิต4
550.036B-0.18%27บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม28
342.098B-0.17%486แร่พลังงาน35
249.344B-0.62%104แร่พลังงาน11
190.193B-0.46%577บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม26
481.106B-0.16%12.968Kบริการผู้บริโภค31
15.596B0.49%34สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร11
782.253B-0.38%17.309Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน41
34.953B-0.34%26.413Kระบบขนส่ง12
6431.658B0.39%57.164Kบริการทางด้านเทคโนโลยี107
2.427B3.53%5.026Kบริการเชิงพาณิชย์3
182.630B-0.69%70เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ11
5390.025B-0.34%10.609Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ53
673.515B0.71%464.162Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ41
271.645B1.12%16.185Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน29
383.504B-0.10%46.656Kการเงิน13
11.921B1.08%96บริการผู้บริโภค9
20.433B0.74%25.673Kบริการผู้บริโภค4
61.923B0.87%1.522Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ13
729.405B1.39%117ระบบขนส่ง22
546.065B1.01%126.832Kการเงิน134
29.199B0.32%0การเงิน4
421.857B-0.14%444สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร37
656.824B0.17%91.462Kการเงิน59
1003.037B-0.28%1.027Kบริการผู้บริโภค24
3592.693B2.13%56.875Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์72
11.739B2.74%17.630Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ9
24.581B0.14%0การเงิน3
587.748B0.13%357การค้าปลีก29
483.098B0.14%17.439Kการสื่อสาร39
184.636B0.60%91.293Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน39
4475.344B0.16%16.586Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์33
33.031B0.23%14อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
963.535B-0.36%2.584Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
87.113B0.36%12สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
5.459B1.16%39ระบบขนส่ง5
599.983B-0.03%4.835Kการผลิตของผู้ผลิต48
139.819B1.32%2.348Kสาธารณูปโภค9
400.910B0.98%7.048Kบริการการกระจายสินค้า52
570.167B0.25%124.230Kการสื่อสาร18
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ