อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เยอรมัน

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
18.902B1.50%16.834Kบริการเชิงพาณิชย์16
2112.461B0.59%12.713Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์45
108.716B1.04%377อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ21
711.014B1.86%190.769Kระบบขนส่ง23
244.675B0.45%121.988Kระบบขนส่ง19
11.653B0.67%67.107Kสาธารณูปโภค9
45.256B-0.44%569แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8
2067.979B0.75%26.946Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร35
471.123B0.55%180การค้าปลีก18
293.596B0.91%68.222Kการผลิตของผู้ผลิต65
724.226M-0.46%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
970.251B0.91%2.273Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร23
1196.975B1.03%3.185Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
1163.485B-0.16%1.569Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ73
66.240B0.56%65.544Kบริการผู้บริโภค15
123.446B0.89%546การผลิตของผู้ผลิต32
1335.399B1.32%231บริการผู้บริโภค13
216.948B1.22%74บริการผู้บริโภค17
12.180B5.91%305.093Kการค้าปลีก9
43.188B1.69%100อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
466.998B-0.33%417.397Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ27
799.858B1.07%137.111Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ52
19.832B-0.17%5บริการเชิงพาณิชย์6
594.749B0.70%6.978Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์16
95.663B-0.54%123เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
242.761B0.49%1.333Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18
56.970B1.13%169.824Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน10
3.034B0.28%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
88.675B1.16%1.761Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ15
8.822B-1.21%96บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
706.699B0.92%2.225Kบริการทางด้านเทคโนโลยี22
47.516B-0.84%30.226Kการค้าปลีก18
60.641B0.69%0การค้าปลีก4
404.835B0.61%24การค้าปลีก9
1990.672B2.31%241.515Kสาธารณูปโภค82
447.152B1.86%9.648Kการผลิตของผู้ผลิต74
231.381B-0.44%2.158Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์60
435.930B0.46%2.746Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์89
562.607B0.43%1.339Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์31
15.550B-1.31%75บริการการกระจายสินค้า10
7.838B-1.35%0การค้าปลีก3
340.179B0.26%5.504Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร29
322.108B1.37%2.424Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม57
138.597B0.49%187บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม6
2040.588B1.70%2.436Kการเงิน50
1065.883B0.42%12.352Kการเงิน47
859.913M-0.52%187บริการเชิงพาณิชย์7
14.845B0.82%312.794Kบริการการกระจายสินค้า6
1200.556B-0.22%410การค้าปลีก21
1802.732B0.50%1.224Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร22
154.179B0.61%38สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร16
125.666B-0.10%12.233Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร20
308.444M1.39%47แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
180.062B0.82%11.667Kสาธารณูปโภค12
1.354B0.28%1.079Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
873.680B2.23%355การค้าปลีก14
41.358B0.02%7สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร11
7.860B0.32%4.429Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ13
93.886B2.35%156บริการผู้บริโภค9
2934.993B1.09%7.171Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร42
1554.612B0.98%150.368Kการผลิตของผู้ผลิต22
1339.540B-0.04%1.714Kการผลิตของผู้ผลิต119
74.726B0.47%2.179Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ42
766.664B-0.12%60.393Kบริการทางด้านเทคโนโลยี89
245.180B1.24%0การเงิน5
4695.329B-0.17%35.643Kแร่พลังงาน51
4269.478B0.68%6.153Kการค้าปลีก27
7564.296B1.32%2.571Kบริการทางด้านเทคโนโลยี90
822.366B0.85%15.502Kการเงิน43
272.131B0.83%1.669Kการเงิน68
927.378M0.65%1.315Kอื่นๆ23
238.232B0.71%1การเงิน15
5258.196B0.60%50.288Kการเงิน72
2452.018B1.01%286.692Kการสื่อสาร34
979.185B0.54%85บริการเกี่ยวกับสุขภาพ6
53.506B0.11%1.744Kระบบขนส่ง10
703.398B0.41%2.108Kบริการผู้บริโภค3
14.235B0.82%1.064Kบริการการกระจายสินค้า9
2124.604B1.47%21.907Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ71
319.702B0.65%101.237Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ18
40.752B1.79%0การผลิตของผู้ผลิต13
1.042B-0.20%1.235Kอื่นๆ12
232.428B-0.14%1.484Kบริการเชิงพาณิชย์62
35.384B1.89%37การผลิตของผู้ผลิต15
1962.569B0.62%155.497Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร63
162.038B-0.52%5.791Kบริการผู้บริโภค48
4042.901B0.89%31.330Kการเงิน44
267.492M-0.00%4.026Kการผลิตของผู้ผลิต4
558.049B0.46%82บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม20
350.759B-0.59%391แร่พลังงาน22
149.473B-0.73%0แร่พลังงาน5
105.298B0.71%114บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม23
487.116B0.38%12.650Kบริการผู้บริโภค30
15.545B1.65%63สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร11
781.555B2.45%12.443Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน38
37.780B-0.32%19.051Kระบบขนส่ง14
6338.794B1.67%86.135Kบริการทางด้านเทคโนโลยี98
2.308B1.18%3.101Kบริการเชิงพาณิชย์3
186.306B1.46%77เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ11
5464.085B0.69%9.641Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ53
675.991B-0.05%336.932Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ43
260.097B0.29%19.549Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน29
364.967B1.27%58.045Kการเงิน11
1.269B1.72%0บริการผู้บริโภค7
20.320B-0.08%5.144Kบริการผู้บริโภค4
30.611B-1.85%0อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ11
722.743B1.39%135ระบบขนส่ง22
578.707B-0.25%152.646Kการเงิน133
20.806B-0.56%0การเงิน3
425.547B1.16%466สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร39
609.401B1.45%148.692Kการเงิน50
1003.577B1.50%1.431Kบริการผู้บริโภค23
3363.654B0.75%34.825Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์66
13.992B2.43%15.597Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ10
17.227B-0.00%0การเงิน1
594.262B0.65%313การค้าปลีก31
485.459B0.60%21.031Kการสื่อสาร39
178.312B0.86%92.302Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน38
4480.312B1.40%15.955Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์33
32.927B0.63%35อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
978.300B0.32%3.492Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
88.906B1.97%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
5.378B0.35%14ระบบขนส่ง5
594.820B1.54%7.207Kการผลิตของผู้ผลิต45
144.225B1.07%3.016Kสาธารณูปโภค11
409.120B0.74%5.902Kบริการการกระจายสินค้า55
493.826B0.03%144.622Kการสื่อสาร16
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน Pine Wizards ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ