บริการทางด้านเทคโนโลยี (ภาค)

310
หุ้น
12523.485B
เงินทุนของตลาด
34.669K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.91%
เปลี่ยนแปลง
−11.27%
ประสิทธิภาพ เดือน
+4.08%
ประสิทธิภาพ ปี
−11.17%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
1MOA MOMO INC. R.SHS CL.A(UN.ADRS)/1 DL-,0001
18.700.27%0.05ขาย03.198B10.941.83บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1MOA MOMO UNSP.ADR A1 DL-,0001
19.050.26%0.05ขาย9453.198B11.151.83บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1N8 ADYEN N.V. AANDELEN OP NAAM EO-,01
691.80-6.26%-46.20ขาย2820.801B110.226.891182.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
1N8 ADYEN N.V. EO-,01
688.80-9.08%-68.80ขาย820.801B113.156.891182.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
1N8 ADYEN N.V. EO-,01
692.00-7.93%-59.60ขาย9620.801B112.266.891182.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
1PC LEGEND HLDGS CORP. H YC 1
1.102.80%0.03ขาย02.494B5.410.20บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1PC LEGEND HOLDINGS CORP. REGISTERED SHARES H YC 1
1.02-2.86%-0.03ขาย02.494B5.310.20บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1SI SNAP INC. CL.A DL-,00001
10.33-2.14%-0.23ขาย20.695K14.546B-0.673195.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
1SI SNAP INC. REGISTERED SHARES A DL -,00001
10.21-3.52%-0.37ขาย014.546B-0.673195.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
1SI SNAP INC. CL.A DL-,00001
10.25-4.56%-0.49ขาย50014.546B-0.673195.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
1TY PROSUS NV EO -,05
60.66-1.21%-0.74ขาย099.220B15078.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
1TY PROSUS NV EO -,05
60.740.36%0.22ซื้อ099.220B15078.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
2B6 BAIOO FAMILY INTERACTIVE
0.101.56%0.00ขาย0312.220M13.260.01ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
2G5 GOCO GROUP PLC LS-,0002
0.735.52%0.04ขาย0310.181M19.660.04ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
2G5 GOCO GROUP PLC REGISTERED SHARES LS -,0002
0.72-0.28%-0.00ขาย0310.181M20.600.04ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
2PP PAYPAL HDGS INC.DL-,0001
84.08-2.46%-2.12ขาย16.576K100.356B46.731.8723200.00บริการประมวลผลข้อมูล
2PP PAYPAL HDGS INC.DL-,0001
84.45-1.14%-0.97ขาย1.501K100.356B46.301.8723200.00บริการประมวลผลข้อมูล
2PP PAYPAL HOLDINGS INC. REG. SHARES DL -,0001
84.23-0.68%-0.58ขาย355100.356B45.971.8723200.00บริการประมวลผลข้อมูล
2QU ONOFF AG INH O.N.
15.805.33%0.80ขาย0บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2QU ONOFF AG INH O.N.
15.600.00%0.00ขาย0บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2QU ONOFF AG INHABER-AKTIEN O.N.
15.600.00%0.00ขาย0บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2XT DXC TECHNOLOGY CO. REGISTERED SHARES DL -,01
10.52-8.32%-0.95ขาย02.742B-5.56130000.00บริการประมวลผลข้อมูล
2XT DXC TECHNOLOGY CO. DL-,01
11.710.62%0.07ขาย1.000K2.742B-5.56130000.00บริการประมวลผลข้อมูล
30L3 SOLUTIONS 30 INH.EO-,1275
6.923.13%0.21ขาย0717.758M5061.00บริการประมวลผลข้อมูล
30L3 SOLUTIONS 30 SE ACTIONS AU PORTEUR EO -,1275
6.730.15%0.01ขาย850728.470M5061.00บริการประมวลผลข้อมูล
3E4 ENGHOUSE SYSTEMS LTD.
27.802.96%0.80ขาย01.501B30.200.901680.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
483 EMIS GROUP PLC REGISTERED SHARES LS -,01
11.560.17%0.02ขาย0753.381M27.720.42บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
483 EMIS GROUP PLC LS -,01
11.641.39%0.160753.381M27.570.42บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
4H3A HMS NETWORKS AB
10.84-6.23%-0.72ขาย0510.658M27.570.42624.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
4H3A HMS NETWORKS AB NAMN-AKTIER O.N.
10.64-1.85%-0.20ขาย0510.658M25.860.42624.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
4JMA JUMIA TECH. SP.ADR/2 O.N.
2.50-1.19%-0.03ขาย0191.951Mซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
4JMA JUMIA TECH. SP.ADR/2 O.N.
2.703.45%0.09ขาย580191.951Mซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
4JMA JUMIA TECHNOLOGIES AG REG.SHS (SP. ADRS)/2 O.N.
2.44-5.06%-0.13ขาย0191.951Mซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
639 SPOTIFY TECH. S.A. EUR 1
111.32-1.85%-2.10ขาย020.651B-1.02ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
639 SPOTIFY TECH. S.A. EUR 1
112.76-0.09%-0.10ขาย10320.442B-1.02ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
639 SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. ACTIONS NOM. EUR 1
111.42-1.28%-1.44ขาย020.651B-1.02ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
7VS VITEC SOFTWARE GROUP AB B
14.74-2.38%-0.36ซื้อ0491.962M50.980.30742.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
85S SCIENCE APPLIC.INTL.CORP.NEW REGISTERED SHARES DL -,01
64.50-3.01%-2.00ขาย03.811B19.233.5024000.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
85S SCIENCE APPL.INT.CORP.NEW
65.50-3.68%-2.50ขาย03.811B19.663.5024000.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
88A ATEAM INC.
4.72-2.48%-0.12ขาย093.450M13.250.371046.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
8S0 SLACK TECHNOLOGIES CL.A
22.40-5.08%-1.20ซื้อ90710.922B-1.302045.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
8S0 SLACK TECHNOLOGIES CL.A
22.40-4.68%-1.10ขาย1011.524B-1.302045.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
9LG LOGMEIN INC. DL-,01
77.50-0.64%-0.50ซื้อ03.734B-0.263974.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
9LG LOGMEIN INC. REGISTERED SHARES DL-,01
76.500.66%0.50แนะนำให้ซื้อ83.734B-0.263974.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
9LG LOGMEIN INC. DL-,01
76.00-1.30%-1.00แนะนำให้ซื้อ63.734B-0.263974.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
A1OS ALL FOR ONE GROUP AG NAMENS-AKTIEN O.N.
32.00-1.84%-0.60แนะนำให้ขาย0161.915M1.931846.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
A1OS ALL FOR ONE GROUP NA O.N.
32.50-0.31%-0.10ขาย391161.915M1.931846.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
A1OS ALL FOR ONE GROUP NA O.N.
32.90-2.37%-0.80ขาย0161.915M1.931846.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ABEA ALPHABET INC.CL.A DL-,001
999.00-2.06%-21.00ขาย670697.251B23.2844.19118899.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
ABEA ALPHABET INC.CL.A DL-,001
1015.00-0.70%-7.20ขาย3.362K695.465B23.3344.19118899.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
ABEA ALPHABET INC. REG. SHS CL. A DL-,001
994.70-2.75%-28.10ขาย941695.465B23.3444.19118899.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
ABEC ALPHABET INC. REG. SHS CAP.STK CL. C DL-,001
1000.00-3.03%-31.20ขาย28698.762B23.5444.19118899.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
ABEC ALPHABET INC.CL C DL-,001
1022.20-0.23%-2.40ขาย1.144K699.477B23.3944.19118899.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
ADB ADOBE INC. REGISTERED SHARES O.N.
270.40-3.46%-9.70ขาย79131.002B46.586.0722634.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
ADB ADOBE INC.
270.00-4.00%-11.25ขาย709131.002B46.776.0722634.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
ADB ADOBE INC.
273.20-1.80%-5.00ขาย174131.002B46.276.0722634.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
ADN1 ADESSO AG INHABER-AKTIEN O.N.
41.80-2.34%-1.00ขาย133259.316M15.192.824033.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
ADN1 ADESSO SE INH O.N.
42.20-1.40%-0.60ขาย315259.316M15.192.824033.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
ADN1 ADESSO SE INH O.N.
42.00-0.71%-0.30ขาย3.640K259.316M3280.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
ADWA AMER. SOFTWARE A DL-,10
12.400.00%0.00ขาย0400.936M54.810.23424.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
AEIN ALLGEIER SE NA O.N.
24.100.00%0.00ขาย5.956K265.645M63.710.3910517.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
AEIN ALLGEIER SE NA O.N.
23.90-1.24%-0.30ขาย140265.645M63.970.3910517.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
AEIN ALLGEIER SE NAMENS-AKTIEN O.N.
24.00-1.64%-0.40ขาย580265.645M64.500.3910517.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
AK3 AKAMAI TECH. DL-,01
84.50-1.11%-0.95ซื้อ014.296B33.022.627724.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
AK3 AKAMAI TECHNOLOGIES INC. REGISTERED SHARES DL -,01
88.000.76%0.66ซื้อ3514.296B33.752.627724.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
AK3 AKAMAI TECH. DL-,01
87.688.02%6.51ซื้อ214.296B31.372.627724.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
AKX ANSYS INC. DL-,01
199.950.76%1.50ขาย1017.368B42.514.774100.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
AKX ANSYS INC. DL-,01
197.501.39%2.70ขาย017.368B41.734.774100.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
AKX ANSYS INC. REGISTERED SHARES DL -,01
199.200.50%1.00ขาย1017.368B42.464.774100.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
AUD AUTODESK INC.
127.04-1.03%-1.32ขาย7528.257B147.640.8810100.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
AUD AUTODESK INC.
126.98-0.02%-0.02ขาย21528.257B146.070.8810100.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
AUD AUTODESK INC. REGISTERED SHARES O.N.
127.68-0.25%-0.32ขาย3228.257B147.220.8810100.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
AV2 AVAST PLC. (WI) LS-,1
4.46-1.63%-0.07เป็นกลาง04.458B20.040.241792.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
AV2 AVAST PLC. REG. ORD. SHARES (WI) LS-,1
4.30-2.10%-0.09ซื้อ04.458B19.400.241792.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
BC8 BECHTLE AG O.N.
113.500.44%0.50ซื้อ83.006K4.767B27.844.0611835.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
BC8 BECHTLE AG O.N.
111.80-0.97%-1.10ซื้อ3264.767B27.814.0611835.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
BC8 BECHTLE AG INHABER-AKTIEN O.N.
112.90-0.96%-1.10ซื้อ9724.775B28.094.0611835.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
BWQ ADV.BLOCKCHAIN AG INH ON
2.50-5.30%-0.14ขาย5005.914Mชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
BWQ ADV.BLOCKCHAIN AG INH ON
2.56-3.03%-0.08ขาย6.750K5.914Mชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
BZF1 VMWARE INC.CLASS A DL-,01
107.461.36%1.44ซื้อ21144.635B7.6814.0231000.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
BZF1 VMWARE INC. REGIST. SHARES CLASS A DL -,01
107.120.06%0.06ขาย044.635B7.7614.0231000.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
BZF1 VMWARE INC.CLASS A DL-,01
109.420.66%0.72ขาย2045.279B7.8714.0231000.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
C7D CHANJET INFO.TECHN.-H-YC1
1.100.00%0.00แนะนำให้ซื้อ0245.023M19.330.06บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
CDS CADENCE DESIGN SYS DL-,01
62.001.46%0.89ซื้อ10416.626B19.423.228100.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
CDS CADENCE DESIGN SYSTEMS INC. REGISTERED SHARES DL 0,01
60.04-1.40%-0.85ซื้อ3316.626B19.353.228100.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
CDS CADENCE DESIGN SYS DL-,01
60.240.99%0.59ซื้อ016.626B18.953.228100.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
CGM CAPGEMINI SE INH. EO 8
68.00-7.53%-5.54ขาย26411.420B14.705.11219314.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
CGM CAPGEMINI SE ACTIONS PORT. EO 8
68.32-3.42%-2.42ขาย011.420B14.145.11219314.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
CIS CISCO SYSTEMS DL-,001
36.270.30%0.11ซื้อ17.208K153.400B15.682.3475900.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
CIS CISCO SYSTEMS INC. REGISTERED SHARES DL-,001
36.16-0.82%-0.30ซื้อ3.241K153.400B15.812.3475900.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
CIS CISCO SYSTEMS DL-,001
36.010.40%0.14ซื้อ4.771K153.400B15.552.3475900.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
CLIQ CLIQ DIGITAL AG O.N.
4.123.52%0.14แนะนำให้ซื้อ40.173K25.481M0.63ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
CLIQ CLIQ DIGITAL AG INHABER-AKTIEN O.N.
4.003.09%0.12แนะนำให้ซื้อ021.646M85.30ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
CLIQ CLIQ DIGITAL AG O.N.
3.98-2.45%-0.10ซื้อ9.775K21.646M85.30ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
COUD COMPUTACENTER PLC REGISTERED SHARES LS -,075555
15.140.53%0.08ขาย01.712B14.331.07บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
COUD COMPUTACENTER LS-,075555
15.17-2.76%-0.43ขาย01.757B14.531.07บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
COZ COGNIZANT TECH. SOL.A
40.63-0.84%-0.34ขาย2321.469B13.972.94292500.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
COZ COGNIZANT TECH. SOL.A
40.32-1.25%-0.51ขาย2521.469B13.992.94292500.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
COZ COGNIZANT TECHNOLOGY SOL.CORP.REG. SHS CLASS A DL -,01
40.29-1.79%-0.73ขาย022.050B13.992.94292500.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
CSA ACCENTURE PLC REG.SHARES CLASS A DL-,0000225
138.50-4.47%-6.48ขาย19390.703B20.797.11492000.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
CSA ACCENTURE A DL-,0000225
139.00-2.13%-3.02ขาย76089.757B20.377.11492000.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
CTX CITRIX SYSTEMS DL-,001
134.622.56%3.36ซื้อ016.014B29.024.658400.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
CTX CITRIX SYSTEMS INC. REGISTERED SHARES DL -,001
133.742.22%2.90แนะนำให้ซื้อ25915.672B28.934.658400.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
D6H DATAGROUP SE INH. O.N.
49.900.20%0.10ซื้อ13.014K411.135M30.261.652505.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
D6H DATAGROUP SE INH. O.N.
50.301.21%0.60ขาย50415.717M30.201.652505.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
D6H DATAGROUP SE INHABER-AKTIEN O.N.
49.80-1.58%-0.80ขาย1.262K415.717M30.751.652505.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
DSY1 DASSAULT SYSTEMES S.A. ACTIONS PORT. EO 0,50
120.30-3.80%-4.75ขาย8830.679B53.202.3719361.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
DSY1 DASSAULT SYS SE INH.EO0,5
120.00-4.99%-6.30ขาย18530.679B53.732.3719361.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
DTD2 B+S BANKSYSTEME AG O.N.
1.50-1.32%-0.02ขาย09.315M-0.10ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
DTD2 B+S BANKSYSTEME AG O.N.
1.530.00%0.00ขาย09.315M-0.10ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
DTD2 B+S BANKSYSTEME AG INHABER-AKTIEN O.N.
1.437.52%0.10ขาย09.315M-0.10ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
ETA PARADOX INTERACTIVE AB NAMN-AKTIER SK 0,005
14.980.47%0.07ซื้อ1501.589B44.230.34ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
ETA PARADOX INTERAC.SK 0,005
15.180.53%0.08แนะนำให้ซื้อ671.589B44.790.34ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
F2P GLU MOBILE INC. REGISTERED SHARES DL -,0001
5.38-3.69%-0.21ขาย0835.545M115.410.05715.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
F2P GLU MOBILE INC. DL -,0001
5.39-3.82%-0.21ขาย500822.512M115.850.05715.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
F2P GLU MOBILE INC. DL -,0001
5.54-0.72%-0.04ซื้อ0835.545M118.510.05715.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
FAA FABASOFT AG
23.302.64%0.60ซื้อ0251.984M38.000.60236.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
FAA FABASOFT AG
23.502.17%0.50ซื้อ1.191K251.984M38.510.60236.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
FB2A FACEBOOK INC.A DL-,000006
143.10-2.92%-4.30ขาย9.050K406.985B25.715.7744942.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
FB2A FACEBOOK INC. REG.SHARES CL.A DL-,000006
140.98-2.89%-4.20ขาย1.363K418.772B25.325.7744942.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
FB2A FACEBOOK INC.A DL-,000006
141.00-3.64%-5.32แนะนำให้ขาย697406.985B25.525.7744942.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
FBEN FYBER N.V. NAMENSAKTIEN EO -,10
0.2332.18%0.06ซื้อ079.691M-0.28ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
FBEN FYBER N.V. EO -,10
0.22-12.00%-0.03ขาย079.691M-0.28ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
FIV FISERV INC. DL-,01
79.91-0.20%-0.16ขาย3053.983B49.681.6444000.00บริการประมวลผลข้อมูล
FIV FISERV INC. DL-,01
80.44-1.53%-1.25ขาย2053.983B50.691.6444000.00บริการประมวลผลข้อมูล
FIV FISERV INC. REGISTERED SHARES DL -,01
80.21-2.04%-1.67แนะนำให้ขาย2953.983B50.801.6444000.00บริการประมวลผลข้อมูล
FOO SALESFORCE.COM DL-,001
123.540.41%0.50ขาย1.194K111.318B662.550.2049000.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
FOO SALESFORCE.COM INC. REGISTERED SHARES DL -,001
122.24-0.39%-0.48ขาย564111.318B660.830.2049000.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
FOO SALESFORCE.COM DL-,001
123.460.23%0.28ขาย422111.318B663.300.2049000.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
G24 SCOUT24 AG NA O.N.
53.000.47%0.25ขาย4925.574B38.101.38ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
G24 SCOUT24 AG NA O.N.
53.000.19%0.10ขาย471.505K5.574B38.211.38ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
G24 SCOUT24 AG NAMENS-AKTIEN O.N.
52.950.00%0.00ขาย3005.574B38.241.38ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
G9D GOLDPAC GROUP LTD
0.150.00%0.00ขาย0149.463M5.460.03ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
GCU GRESHAM TECHNOLOGIES PLC REGISTERED SHARES LS -,05
1.25-0.79%-0.01ขาย090.223M-0.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
GCU GRESHAM TECHNOLOG. LS-,05
1.30-4.41%-0.06ขาย092.986M-0.00144.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
GKS GK SOFTWARE SE INHABER-AKTIEN O.N.
43.405.34%2.20ขาย087.001M-2.461205.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
GKS GK SOFTWARE INH O.N.
42.704.15%1.70ขาย087.001M-2.461205.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
GKS GK SOFTWARE INH O.N.
42.903.37%1.40ขาย1.005K87.001M-2.461205.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
H24 HOME24 SE INH O.N.
2.81-0.44%-0.01ขาย40070.951M-3.05ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
H24 HOME24 SE INH O.N.
2.69-3.06%-0.09ขาย29.771K70.951M-3.05ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
H24 HOME24 SE INHABER-AKTIEN O.N.
2.722.60%0.07ขาย60070.951M-3.05ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
HNIB IAC INTERACTIVECORP. REGISTERED SHARES DL -,01
154.76-0.48%-0.74ขาย013.280B38.764.568700.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
HNIB IAC INTERACTIVEC. DL-,01
155.960.88%1.36ขาย013.091B41.634.568700.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
HNIB IAC INTERACTIVEC. DL-,01
153.860.79%1.20ขาย013.280B38.054.568700.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
IBM INTL BUS. MACH. DL-,20
99.76-0.34%-0.34ขาย57887.487B10.649.47383800.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
IBM INTL BUSINESS MACHINES CORP. REGISTERED SHARES DL -,20
97.90-1.67%-1.66ขาย12887.487B10.589.47383800.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ICU ICT GROUP N.V. AANDELEN OP NAAM EO -,10
7.741.57%0.12ขาย071.729M27.590.281413.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
INW1 GBS SOFTWARE AG
0.660.00%0.00ขาย1.000K3.875M1.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
INW1 GBS SOFTWARE AG
0.7810.71%0.07ขาย2.500K3.875M1.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
INW1 GBS SOFTWARE AG INHABER-AKTIEN O.N.
0.758.70%0.06ขาย03.875M1.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ