อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ (ภาค)

439
หุ้น
4756.125B
เงินทุนของตลาด
115.825K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.80%
เปลี่ยนแปลง
−0.46%
ประสิทธิภาพ เดือน
+33.44%
ประสิทธิภาพ ปี
+27.64%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี
           
02M MOSAIC CO., THE REGISTERED SHARES DL -,01
25.16-6.78%-1.83ขาย4159.584B11.822.3012617.00เคมีทางการเกษตร
02M MOSAIC CO. DL-,01
25.34-6.36%-1.72ขาย449.584B11.852.3012617.00เคมีทางการเกษตร
02M MOSAIC CO. DL-,01
25.35-1.40%-0.36ขาย0เคมีทางการเกษตร
02M MOSAIC CO. DL-,01
25.34-5.97%-1.61ขาย35เคมีทางการเกษตร
02M MOSAIC CO. DL-,01
25.36-8.08%-2.23ขาย1709.584B12.092.3012617.00เคมีทางการเกษตร
02M MOSAIC CO. DL-,01
25.34-5.97%-1.61ขาย0เคมีทางการเกษตร
16R ROGERS SUGAR INC.
3.90-0.51%-0.02ซื้อ0408.921M14.460.28สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
1COV COVESTRO AG O.N.
52.06-2.66%-1.42แนะนำให้ขาย1510.002B12.134.4117052.00เคมีพิเศษเฉพาะ
1COV COVESTRO AG O.N.
53.700.37%0.20ขาย19010.002B12.144.4117052.00เคมีพิเศษเฉพาะ
1COV COVESTRO AG O.N.
51.78-3.61%-1.94แนะนำให้ขาย2.040M10.002B12.194.4117052.00เคมีพิเศษเฉพาะ
1COV COVESTRO AG O.N.
52.06-2.98%-1.60ขาย010.002B12.174.4117052.00เคมีพิเศษเฉพาะ
1COV COVESTRO AG O.N.
52.86-1.42%-0.76ขาย3210.002B12.174.4117052.00เคมีพิเศษเฉพาะ
1COV COVESTRO AG O.N.
52.18-3.76%-2.04ขาย3.014K10.002B12.304.4117052.00เคมีพิเศษเฉพาะ
1COV COVESTRO AG INHABER-AKTIEN O.N.
52.08-3.27%-1.76แนะนำให้ขาย16.216K10.002B12.224.4117052.00เคมีพิเศษเฉพาะ
1COV COVESTRO AG O.N.
51.96-4.27%-2.32แนะนำให้ขาย57510.002B12.324.4117052.00เคมีพิเศษเฉพาะ
1VRA VERALLIA SA (PROM.)EO3,38
31.200.45%0.14ขาย03.807B18.601.67บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
1VRA VERALLIA SA (PROM.)EO3,38
31.200.39%0.12ขาย03.807B18.611.67บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
1VRA VERALLIA SA (PROM.)EO3,38
31.200.45%0.14ขาย03.807B18.601.67บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
1VRA VERALLIA SA (PROM.)EO3,38
31.260.26%0.08ขาย03.807B18.671.67บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
1VRA VERALLIA SA (PROM.)EO3,38
30.82-1.28%-0.40ขาย03.807B18.701.67บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
1VRA VERALLIA SA (PROM.)EO3,38
30.78-0.90%-0.28ขาย03.807B18.601.67บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
1WR WESTROCK CO. REGISTERED SHARES DL -,01
44.00-0.20%-0.09ขาย011.679B-2.3549300.00บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
1WR WESTROCK CO. DL-,01
44.38-4.00%-1.85ขาย011.679B-2.3549300.00บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
1WR WESTROCK CO. DL-,01
43.94-0.72%-0.32ขาย0บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
1WR WESTROCK CO. DL-,01
44.79-2.80%-1.29ขาย0บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
1WR WESTROCK CO. DL-,01
43.93-3.49%-1.59ขาย011.679B-2.3549300.00บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
1WR WESTROCK CO. DL-,01
44.12-0.54%-0.24ขาย0บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
25W WINPAK LTD
27.20-0.73%-0.20ขาย01.790B18.451.482507.00บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
2CU CHEMOURS CO. DL-,01
27.80-8.43%-2.56ขาย04.586B27.831.116500.00เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
2CU CHEMOURS CO. DL-,01
28.81-5.04%-1.53ขาย0เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
2CU CHEMOURS CO. DL-,01
28.60-5.77%-1.75ขาย0เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
2CU CHEMOURS CO. DL-,01
27.36-4.67%-1.34ขาย0เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
2CU CHEMOURS CO. DL-,01
27.50-2.83%-0.80ขาย1004.586B25.941.116500.00เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
2CU CHEMOURS CO., THE REGISTERED SHARES DL -,01
27.46-4.35%-1.25ขาย04.586B26.321.116500.00เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
2HQ TILRAY INC. CL.2 DL-,0001
14.30-3.41%-0.50ขาย8.820K6.368B-2.301030.00สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
2HQ TILRAY INC. CL.2 DL-,0001
14.67-2.78%-0.42ขาย0สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
2HQ TILRAY INC. CL.2 DL-,0001
14.36-3.46%-0.52ขาย20สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
2HQ TILRAY INC. REG.SHARES CL.2 DL-,0001
14.32-3.41%-0.50ขาย30.099K6.368B-2.301030.00สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
2HQ TILRAY INC. CL.2 DL-,0001
14.66-2.30%-0.35ขาย0สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
2HQ TILRAY INC. CL.2 DL-,0001
14.57-4.02%-0.61ขาย36.720K6.368B-2.301030.00สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
2HQ TILRAY INC. CL.2 DL-,0001
14.37-3.66%-0.54ขาย12สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
2HQ TILRAY INC. CL.2 DL-,0001
14.67-1.94%-0.29ขาย0สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
2HRA H+R KGAA INH. O.N.
7.76-2.76%-0.22ซื้อ23.570K288.841M106.400.081585.00เคมีพิเศษเฉพาะ
2HRA H&R GMBH & CO. KGAA INHABER-AKTIEN O.N.
7.70-2.53%-0.20ซื้อ100288.841M105.330.081585.00เคมีพิเศษเฉพาะ
2HRA H+R KGAA INH. O.N.
7.76-2.76%-0.22ซื้อ0288.841M106.400.081585.00เคมีพิเศษเฉพาะ
2HRA H+R KGAA INH. O.N.
7.90-1.25%-0.10ซื้อ0288.841M106.670.081585.00เคมีพิเศษเฉพาะ
2HRA H+R KGAA INH. O.N.
7.68-2.78%-0.22ซื้อ100288.841M105.330.081585.00เคมีพิเศษเฉพาะ
2HRA H+R KGAA INH. O.N.
7.980.00%0.00ซื้อ0288.841M106.400.081585.00เคมีพิเศษเฉพาะ
2HRA H+R KGAA INH. O.N.
7.78-1.52%-0.12ซื้อ0288.841M105.330.081585.00เคมีพิเศษเฉพาะ
2HRA H+R KGAA INH. O.N.
7.90-1.25%-0.10ซื้อ0288.841M106.670.081585.00เคมีพิเศษเฉพาะ
2OY DOW INC. REG. SHARES DL -,01
52.48-1.28%-0.68ขาย039.051B23.792.2535700.00เคมีพิเศษเฉพาะ
2OY DOW INC. DL-,01
53.56-1.22%-0.66ขาย0เคมีพิเศษเฉพาะ
2OY DOW INC. DL-,01
52.76-3.41%-1.86ขาย50เคมีพิเศษเฉพาะ
2OY DOW INC. DL-,01
53.56-1.07%-0.58ขาย0เคมีพิเศษเฉพาะ
2OY DOW INC. DL-,01
52.33-1.23%-0.65ขาย0เคมีพิเศษเฉพาะ
2OY DOW INC. DL-,01
52.54-1.09%-0.58ขาย0เคมีพิเศษเฉพาะ
2OY DOW INC. DL-,01
52.42-1.47%-0.78ขาย10039.051B23.812.2535700.00เคมีพิเศษเฉพาะ
2OY DOW INC. DL-,01
52.96-2.79%-1.52ขาย3639.051B24.382.2535700.00เคมีพิเศษเฉพาะ
2X0 CORTEVA INC. DL -,01
36.33-0.44%-0.16ขาย1.779K26.553B31.931.1521000.00เคมีทางการเกษตร
2X0 CORTEVA INC. DL -,01
36.301.54%0.55ขาย2826.553B31.281.1521000.00เคมีทางการเกษตร
2X0 CORTEVA INC. DL -,01
36.220.67%0.24ขาย0เคมีทางการเกษตร
2X0 CORTEVA INC. REGISTERED SHARES DL -,01
36.02-1.04%-0.38ขาย026.553B31.851.1521000.00เคมีทางการเกษตร
2X0 CORTEVA INC. DL -,01
36.200.78%0.28ขาย0เคมีทางการเกษตร
2X0 CORTEVA INC. DL -,01
36.22-0.47%-0.17ขาย0เคมีทางการเกษตร
2X0 CORTEVA INC. DL -,01
36.280.00%0.00ขาย0เคมีทางการเกษตร
2X0 CORTEVA INC. DL -,01
36.170.75%0.27ขาย0เคมีทางการเกษตร
3FF FUTUREFUEL CORP. REGISTERED SHARES DL -,0001
8.05-1.83%-0.15ขาย0353.827M22.490.36470.00เคมีพิเศษเฉพาะ
3FF FUTUREFUEL CORP. DL-,0001
8.20-1.80%-0.15ขาย0353.827M22.900.36470.00เคมีพิเศษเฉพาะ
4OMA VERSO CORP. A DL -,01
14.300.00%0.00ซื้อ0473.673M-6.221700.00เยื่อกระดาษและกระดาษ
5EA ELANCO ANIMAL HEALTH.
29.650.54%0.16แนะนำให้ซื้อ0สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
5EA ELANCO ANIMAL HEALTH INC. REGISTERED SHARES O.N.
29.33-1.87%-0.56ซื้อ20013.834B-1.039400.00สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
5EA ELANCO ANIMAL HEALTH.
29.76-0.87%-0.26ซื้อ0สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
5EA ELANCO ANIMAL HEALTH.
29.670.34%0.10แนะนำให้ซื้อ013.834B-1.039400.00สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
5EA ELANCO ANIMAL HEALTH.
29.610.27%0.08ซื้อ0สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
5EA ELANCO ANIMAL HEALTH.
29.840.00%0.00ซื้อ013.834B-1.039400.00สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
5TT TREATT PLC REGISTERED SHARES LS -,02
13.40-0.74%-0.10ซื้อ0850.833M50.910.27367.00เคมีพิเศษเฉพาะ
5TT TREATT PLC LS-,02
13.60-1.45%-0.20ซื้อ0850.833M52.040.27367.00เคมีพิเศษเฉพาะ
5TT TREATT PLC LS-,02
13.700.74%0.10ซื้อ0850.833M51.280.27367.00เคมีพิเศษเฉพาะ
6D81 DUPONT DE NEMOURS INC. ON
64.52-0.43%-0.28ขาย0เคมี: รายใหญ่หลายแบรนด์
6D81 DUPONT DE NEMOURS INC. ON
64.84-0.18%-0.12ขาย5634.305B13.364.8834000.00เคมี: รายใหญ่หลายแบรนด์
6D81 DUPONT DE NEMOURS INC. ON
65.380.77%0.50ขาย6134.305B13.344.8834000.00เคมี: รายใหญ่หลายแบรนด์
6D81 DUPONT DE NEMOURS INC. ON
65.16-2.02%-1.34ขาย0เคมี: รายใหญ่หลายแบรนด์
6D81 DUPONT DE NEMOURS INC. ON
65.24-2.66%-1.78ขาย0เคมี: รายใหญ่หลายแบรนด์
6D81 DUPONT DE NEMOURS INC. ON
65.22-1.95%-1.30ขาย0เคมี: รายใหญ่หลายแบรนด์
6D81 DUPONT DE NEMOURS INC. REGISTERED SHARES O.N.
64.26-1.59%-1.04ขาย034.305B13.434.8834000.00เคมี: รายใหญ่หลายแบรนด์
6D81 DUPONT DE NEMOURS INC. ON
65.24-2.31%-1.54ขาย0เคมี: รายใหญ่หลายแบรนด์
86S SEIKO PMC CORP.
6.25-0.79%-0.05ซื้อ0193.712M12.430.51705.00เคมีพิเศษเฉพาะ
ACT ALZCHEM GROUP AG INH O.N.
24.60-0.81%-0.20ขาย0252.373M12.811.94เคมี: รายใหญ่หลายแบรนด์
ACT ALZCHEM GROUP AG INH O.N.
24.800.40%0.10ขาย0252.373M12.761.94เคมี: รายใหญ่หลายแบรนด์
ACT ALZCHEM GROUP AG INH O.N.
25.000.00%0.00ซื้อ0252.373M12.921.94เคมี: รายใหญ่หลายแบรนด์
ACT ALZCHEM GROUP AG INH O.N.
24.80-0.80%-0.20ขาย1.516K252.373M12.921.94เคมี: รายใหญ่หลายแบรนด์
ACT ALZCHEM GROUP AG INH O.N.
24.900.00%0.00ขาย0252.373M12.871.94เคมี: รายใหญ่หลายแบรนด์
ACT ALZCHEM GROUP AG INH O.N.
24.60-0.81%-0.20ขาย0252.373M12.811.94เคมี: รายใหญ่หลายแบรนด์
ACWN A.S. CREATION TAPETEN AG NAMENS-AKTIEN O.N.
28.00-0.71%-0.20ซื้อ078.280M12.032.34เยื่อกระดาษและกระดาษ
ACWN A.S.CREATION TAPETEN NA
28.604.38%1.20แนะนำให้ซื้อ078.280M11.682.34เยื่อกระดาษและกระดาษ
ACWN A.S.CREATION TAPETEN NA
28.40-0.70%-0.20ซื้อ87378.280M12.202.34เยื่อกระดาษและกระดาษ
ACWN A.S.CREATION TAPETEN NA
28.00-0.71%-0.20ซื้อ20078.280M12.032.34เยื่อกระดาษและกระดาษ
ACWN A.S.CREATION TAPETEN NA
28.800.00%0.00ซื้อ69978.280M12.282.34เยื่อกระดาษและกระดาษ
ACWN A.S.CREATION TAPETEN NA
28.204.44%1.20แนะนำให้ซื้อ078.280M11.512.34เยื่อกระดาษและกระดาษ
ACWN A.S.CREATION TAPETEN NA
28.204.44%1.20แนะนำให้ซื้อ078.280M11.512.34เยื่อกระดาษและกระดาษ
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND
51.920.00%0.00ขาย228.585B16.603.1539088.00สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND
51.86-2.08%-1.10ขาย0สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO. REGISTERED SHARES O.N.
51.92-2.11%-1.12ขาย028.585B16.953.1539088.00สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND
51.90-2.22%-1.18ขาย0สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND
52.00-1.89%-1.00ขาย0สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND
51.50-0.50%-0.26ขาย49828.585B16.553.1539088.00สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND
51.18-1.01%-0.52ขาย38สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND
51.90-2.22%-1.18ขาย0สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
AEZ MERCER INTL INC. DL 1
10.30-3.74%-0.40แนะนำให้ขาย0686.266M-0.102375.00เยื่อกระดาษและกระดาษ
AGB2 AGRANA BET.AG INH.
19.74-2.52%-0.51ซื้อ01.231B21.160.968189.00สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
AGB2 AGRANA BETEILIGUNGS-AG INHABER-AKTIEN O.N.
19.88-3.26%-0.67ซื้อ1.350K1.231B21.480.968189.00สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
AGB2 AGRANA BET.AG INH.
20.20-0.98%-0.20ซื้อ01.231B21.320.968189.00สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
AGB2 AGRANA BET.AG INH.
20.30-0.98%-0.20แนะนำให้ซื้อ01.231B21.430.968189.00สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
AGB2 AGRANA BET.AG INH.
19.66-2.91%-0.59ขาย01.231B21.160.968189.00สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
AGB2 AGRANA BET.AG INH.
19.70-5.52%-1.15ขาย7751.231B21.790.968189.00สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
AIL AIR LIQUIDE INH. EO 5,50
145.50-0.36%-0.52ซื้อ168.293B28.435.1664445.00เคมีพิเศษเฉพาะ
AIL AIR LIQUIDE INH. EO 5,50
145.30-0.51%-0.74ซื้อ068.293B28.435.1664445.00เคมีพิเศษเฉพาะ
AIL AIR LIQUIDE-SA ET.EXPL.P.G.CL.ACTIONS PORT. EO 5,50
144.42-0.69%-1.00ซื้อ21868.293B28.315.1664445.00เคมีพิเศษเฉพาะ
AIL AIR LIQUIDE INH. EO 5,50
144.52-1.23%-1.80ซื้อ71568.293B28.495.1664445.00เคมีพิเศษเฉพาะ
AIL AIR LIQUIDE INH. EO 5,50
144.78-0.60%-0.88ซื้อ4.905K68.293B28.365.1664445.00เคมีพิเศษเฉพาะ
AIL AIR LIQUIDE INH. EO 5,50
146.140.30%0.44ซื้อ10068.293B28.375.1664445.00เคมีพิเศษเฉพาะ
AIL AIR LIQUIDE INH. EO 5,50
145.460.32%0.46ซื้อ068.293B28.235.1664445.00เคมีพิเศษเฉพาะ
AIL AIR LIQUIDE INH. EO 5,50
143.90-0.81%-1.18ซื้อ068.293B28.255.1664445.00เคมีพิเศษเฉพาะ
AMC ALBEMARLE CORP. DL-,01
137.300.15%0.20ซื้อ40เคมีพิเศษเฉพาะ
AMC ALBEMARLE CORP. DL-,01
134.25-0.52%-0.70ขาย0เคมีพิเศษเฉพาะ
AMC ALBEMARLE CORP. REGISTERED SHARES DL -,01
133.50-2.55%-3.50ขาย25815.552B47.972.875900.00เคมีพิเศษเฉพาะ
AMC ALBEMARLE CORP. DL-,01
138.200.95%1.30ซื้อ37615.552B47.942.875900.00เคมีพิเศษเฉพาะ
AMC ALBEMARLE CORP. DL-,01
136.000.15%0.20เป็นกลาง42115.552B47.552.875900.00เคมีพิเศษเฉพาะ
AP3 AIR PROD. CHEM. DL 1
251.100.68%1.70แนะนำให้ซื้อ054.638B34.737.2219275.00เคมีพิเศษเฉพาะ
AP3 AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC. REGISTERED SHARES DL 1
248.80-0.44%-1.10ซื้อ054.638B34.807.2219275.00เคมีพิเศษเฉพาะ
AP3 AIR PROD. CHEM. DL 1
249.60-0.32%-0.80ซื้อ42254.638B34.877.2219275.00เคมีพิเศษเฉพาะ
AP3 AIR PROD. CHEM. DL 1
251.200.88%2.20แนะนำให้ซื้อ0เคมีพิเศษเฉพาะ
AP3 AIR PROD. CHEM. DL 1
249.10-0.12%-0.30ซื้อ0เคมีพิเศษเฉพาะ
AP3 AIR PROD. CHEM. DL 1
252.401.20%3.00แนะนำให้ซื้อ9เคมีพิเศษเฉพาะ
AU2 AGRARIUS AG INH. O.N.
1.720.00%0.00ซื้อ01.362Mเคมีทางการเกษตร
AU2 AGRARIUS AG INH. O.N.
1.670.00%0.00ซื้อ01.362Mเคมีทางการเกษตร
AU2 AGRARIUS AG INH. O.N.
1.603.23%0.05ซื้อ11.362Mเคมีทางการเกษตร
AU2 AGRARIUS AG INHABER-AKTIEN O.N.
1.67-12.11%-0.23ซื้อ01.362Mเคมีทางการเกษตร
AV3 AVERY DENNISON DL 1
172.00-1.15%-2.00ขาย0บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
AV3 AVERY DENNISON DL 1
174.000.00%0.00ขาย014.387B27.216.4532000.00บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
AV3 AVERY DENNISON CORP. REGISTERED SHARES DL 1
173.00-0.57%-1.00ขาย014.387B27.216.4532000.00บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
AV3 AVERY DENNISON DL 1
175.000.00%0.00เป็นกลาง014.387B27.366.4532000.00บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
AVJ AMERICAN VANGUARD DL-,10
14.60-0.68%-0.10ขาย0443.081M29.260.51771.00เคมีทางการเกษตร
AZU EBRO FOODS NOM. EO -,60
17.58-0.11%-0.02ซื้อ02.683B16.531.067515.00สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
AZU EBRO FOODS NOM. EO -,60
17.30-1.48%-0.26แนะนำให้ขาย02.683B16.491.067515.00สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
AZU EBRO FOODS NOM. EO -,60
17.580.00%0.00แนะนำให้ซื้อ02.683B16.511.067515.00สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
AZU EBRO FOODS NOM. EO -,60
17.46-0.68%-0.12ขาย1002.683B16.511.067515.00สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
AZU EBRO FOODS S.A. ACCIONES NOM. EO 0,60
17.440.23%0.04ซื้อ02.683B16.341.067515.00สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
BAS BASF SE NAMENS-AKTIEN O.N.
64.65-2.40%-1.59ขาย33.606K59.297B-0.25110302.00เคมี: รายใหญ่หลายแบรนด์
BAS BASF SE NA O.N.
66.11-0.06%-0.04ขาย059.297B-0.25110302.00เคมี: รายใหญ่หลายแบรนด์
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ เกี่ยวกับ ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter