บริการด้านสิ่งแวดล้อม (อุตสาหกรรม)

5
หุ้น
99.199B
เงินทุนของตลาด
0
ปริมาณการซื้อขาย
−0.47%
เปลี่ยนแปลง
−3.66%
ประสิทธิภาพ เดือน
−2.03%
ประสิทธิภาพ ปี
−4.54%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
BFSABEFESA S.A. ORD. O.N.
42.12 EUR−1.40%−0.60 EUR
มีแรงขายรุนแรง
001.696B EUR2.66 EUR
RPUREPUBLIC SERVIC. DL-,01
117.38 EUR−0.83%−0.98 EUR
มีแรงขายรุนแรง
0037.333B EUR27.854.41 EUR40K
TG9CLEANAWAY WASTE MNGMT
1.45 EUR−0.68%−0.01 EUR
มีแรงขายรุนแรง
003.326B EUR69.030.02 EUR6.6K
UWSWASTE MANAGEMENT
139.02 EUR−0.20%−0.28 EUR
มีแรงขายรุนแรง
0056.782B EUR28.615.08 EUR49.5K
WAHWOLFTANK-ADISA HLDG O.N.
13.10 EUR0.00%0.00 EUR
มีแรงขาย
0062.9M EUR