การผลิตของผู้ผลิต (ภาค)

145
หุ้น
1606.734B
เงินทุนของตลาด
434
ปริมาณการซื้อขาย
−0.80%
เปลี่ยนแปลง
−5.21%
ประสิทธิภาพ เดือน
+30.51%
ประสิทธิภาพ ปี
+16.93%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ค่าปริมาตรสัมพันธ์ 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส เบาบาง
(TTM)
การเติบโตของกำไรต่อหุ้นปรับลด %
(TTM YoY)
ผลตอบแทนเงินปันผล %
(TTM)
ภาค
Analyst Rating
01HHORIBA LTD
51.0 EUR2.00%2422.175B EUR8.156.26 EUR58.76%3.21%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
0ENCORAL PRODUCTS LS-,01
0.147 EUR5.76%014.97M EUR9.080.02 EUR3.45%การผลิตของผู้ผลิต
0MODMG MORI CO. LTD.
15.6 EUR−1.27%00.002.026B EUR11.311.38 EUR46.09%3.14%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
12KFUJI SEIKI CO.
2.10 EUR−2.78%017.78M EUR12.100.17 EUR−35.12%1.99%การผลิตของผู้ผลิต
1LNBSPIR.-SARC.E.LS-,26923076
106 EUR−1.85%00.007.927B EUR31.923.32 EUR2.42%1.63%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
22ETRI CHEMICAL LABORAT.INC.
18.1 EUR−0.55%0613.084M EUR25.700.70 EUR−36.57%1.01%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
2FBFORTUNE BRANDS INNOVATION
58.0 EUR−1.69%07.368B EUR16.303.56 EUR−32.57%1.59%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
3AD1EPIROC AB A
17.750 EUR−0.75%00.0020.461B EUR26.470.67 EUR12.49%1.54%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
3AD2EPIROC AB B
14.99 EUR−0.53%020.461B EUR22.360.67 EUR12.49%1.82%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
3N8NABTESCO CORP.
16.6 EUR−2.35%00.002.08B EUR13.061.27 EUR2.90%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
42WWEIR GRP PLC LS-,125
21.4 EUR−2.73%05.613B EUR19.351.11 EUR1.75%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
46GAGARO AB
3.142 EUR−1.01%0165.506M EUR24.990.13 EUR−60.85%1.04%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
4PGOTIS WORLDWID.CORP DL-,01
76.06 EUR0.18%00.0031.238B EUR26.132.91 EUR4.92%1.58%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
4PNCARRIER GLBL CORP DL-,01
51.65 EUR−1.53%00.0043.613B EUR22.352.31 EUR−22.69%1.29%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
6OJSTELRAD GROUP PLC LS 1
1.06 EUR0.00%0141.354M EUR9.980.11 EUR4.90%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
703ALFEN N.V. EO -,10
37.40 EUR−4.05%180.20837.194M EUR21.611.73 EUR133.48%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
7HLHILL + SMITH LS-,25
19.40 EUR−2.51%01.606B EUR20.560.94 EUR220.65%2.01%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
7P0ICHIKOH IND. LTD
3.40 EUR−2.30%0347.146M EUR9.060.38 EUR128.11%1.76%การผลิตของผู้ผลิต
7TCTOKAI CARBON
7.15 EUR−3.38%01.602B EUR8.260.87 EUR33.71%2.80%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
8UMNACHI-FUJIKOSHI
24.6 EUR−2.38%00.00612.566M EUR7.763.17 EUR−8.13%2.72%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
AAGAUMANN AG INH O.N.
14.92 EUR−1.97%00.00229.055M EUR52.170.29 EUR0.67%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
ACO4ATLAS COPCO A
12.595 EUR−0.55%00.0059.07B EUR27.860.45 EUR16.75%1.43%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
ACO5ATLAS COPCO B FRIA. O.N.
11.015 EUR0.27%059.07B EUR24.360.45 EUR16.75%1.63%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
AGJAGCO CORP. DL-,01
113.20 EUR0.85%100.078.397B EUR8.3313.60 EUR35.14%0.90%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
AIXAAIXTRON SE
34.20 EUR1.18%2.03K3.073.851B EUR33.941.01 EUR−1.18%0.90%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
ALZCASSA-ABLOY AB B SK-,33
20.45 EUR−0.63%00.0022.725B EUR19.791.03 EUR7.91%1.89%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
AOMDALSTOM S.A. INH. EO 7
22.09 EUR−0.50%00.008.547B EUR−0.34 EUR−139.61%1.12%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
AP2APPLIED MATERIALS INC.
133.20 EUR1.15%00.00111.372B EUR19.316.90 EUR−5.62%0.83%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
AQ8ACUITY BRANDS INC. DL-,01
159 EUR−1.24%04.976B EUR14.6210.87 EUR12.29%0.31%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
AVSASM INTL N.V. EO-,04
392.80 EUR−0.82%150.1419.482B EUR31.7012.39 EUR6.99%0.63%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
AZ2ANDRITZ AG
46.48 EUR−1.11%00.004.693B EUR9.854.72 EUR31.73%4.44%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
BGWBORGWARNER INC. DL-,01
37.845 EUR−0.54%00.008.941B EUR10.213.71 EUR44.77%1.56%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
BRVBRADY CORP.N.V.C.A DL-,01
52.0 EUR0.00%00.002.523B EUR16.303.19 EUR12.19%1.68%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
BSIBE SEMICON.INDSINH.EO-,01
93.94 EUR−1.32%00.007.609B EUR42.522.21 EUR−37.06%3.02%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
CAT1CATERPILLAR INC. DL 1
256 EUR−0.78%460.81132.282B EUR17.3714.74 EUR23.57%1.80%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
CEAFRIWO AG O.N.
34.4 EUR4.24%0297.696M EUR−0.24 EUR69.85%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
CUMCUMMINS INC. DL 2,50
215.4 EUR0.14%00.0030.489B EUR13.1616.37 EUR20.03%2.83%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
CY1KSBF AG
4.34 EUR0.93%75032.0543.679M EUR−0.19 EUR−183.80%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
DARDATRON AG INH.O.N.
10.5 EUR0.96%00.0042.166M EUR8.961.17 EUR61.64%1.89%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
DCODEERE CO. DL 1
355.9 EUR−0.67%00.00102.747B EUR11.5730.76 EUR57.19%1.35%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
DEZDEUTZ AG O.N.
4.080 EUR−2.95%5K9.42520.736M EUR5.210.78 EUR78.91%3.63%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
DLXDELIGNIT AG INH.O.N.
4.12 EUR1.48%1542.608M EUR1.20%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
DUEDUERR AG O.N.
24.52 EUR−1.68%801.321.719B EUR11.962.05 EUR57.72%2.82%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
DZRAVINGTRANS LS-,05
4.52 EUR−1.74%0159.312M EUR22.260.20 EUR42.48%1.02%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
EAREBARA CORP.
42.8 EUR−0.47%00.004.062B EUR11.733.65 EUR8.01%2.97%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
EJIEBARA JITSUGYO
16.4 EUR−2.38%0203.927M EUR13.091.25 EUR−5.45%3.16%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
ENRSIEMENS ENERGY AG
11.785 EUR−2.84%10.981K0.929.555B EUR−3.91 EUR−185.01%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
EOBARCOSA INC. DL -,01
66.5 EUR−2.21%03.273B EUR12.485.33 EUR196.91%0.28%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
ER7ERAMET SA INH. EO 3,05
68.95 EUR−4.83%00.002.016B EUR12.305.60 EUR4.96%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
ETEEKOTECHNIKA AG A O.N.
7.50 EUR−8.54%00.0025.748M EUR0.858.82 EUR203.72%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
EW3ENCORE WIRE CORP. DL-,01
170.25 EUR−0.73%02.889B EUR6.0428.20 EUR−13.29%0.04%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
FA9SPECTRIS PLC LS-,05
38.25 EUR−1.67%03.955B EUR25.321.51 EUR−34.47%2.26%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
FAUFORVIA SE INH EO 7
18.120 EUR−7.08%10076.923.823B EUR−0.29 EUR−121.73%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
FPHFRANCOTYP-POSTALIA HLDG
2.92 EUR2.82%9K157.6247.811M EUR12.540.23 EUR−24.07%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
G14SIGNIFY N.V. EO -,01
23.95 EUR−5.56%1501.083.152B EUR5.94%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
G1AGEA GROUP AG
34.24 EUR−1.89%00.005.925B EUR13.732.49 EUR38.66%2.76%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
GA8GRACO INC. DL 1
68.88 EUR0.44%00.0011.758B EUR25.562.69 EUR11.26%1.25%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
GCPGENL EL. CO. DL -,06
102.0 EUR−2.39%3810.35112.994B EUR13.577.52 EUR0.29%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
GILDMG MORI AG O.N.
42.7 EUR0.00%00.003.381B EUR26.031.64 EUR128.45%2.40%การผลิตของผู้ผลิต
GMMGRAMMER AG O.N.
12.3 EUR1.65%00.00186.257M EUR−3.64 EUR−29.41%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
GOBST GOBAIN EO 4
54.27 EUR−0.66%00.0027.837B EUR10.245.30 EUR29.74%3.66%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
GTXGENTEX CORP. DL-,06
30.8 EUR0.00%07.198B EUR21.611.43 EUR10.70%1.49%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
HLEHELLA GMBH+CO. KGAA O.N.
69.0 EUR2.22%00.007.633B EUR0.39%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
HNLDR. HOENLE AG O.N.
17.45 EUR−0.29%0107.598M EUR−4.06 EUR−397.75%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
HP3ARINGMETALL SE NA O.N.
2.70 EUR−6.90%5K17.8680.812M EUR12.350.22 EUR−2.45%3.60%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
HS0HOSHIZAKI CORP.
32.4 EUR−0.61%00.004.776B EUR26.701.21 EUR−2.23%1.35%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
HSJAHALSTEAD, JAMES LS-,05
2.30 EUR1.77%01.012B EUR19.430.12 EUR6.16%3.71%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
ID7IDEX CORP. DL-,01
195.70 EUR−0.36%014.919B EUR27.587.09 EUR10.72%1.20%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
IJ8ITM POWER PLC LS-,05
0.8260 EUR−1.67%10.18K1.15526.848M EUR−0.19 EUR−198.94%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
ILTILL. TOOL WKS
219.0 EUR−0.50%00.0066.395B EUR23.649.26 EUR15.09%2.32%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
INHINDUS HOLDING AG
19.80 EUR−3.18%1200.95551.359M EUR−1.89 EUR−230.56%3.90%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
IURKAP AG INH O.N.
14.5 EUR0.00%00.00113.406M EUR5.592.59 EUR−27.03%10.27%การผลิตของผู้ผลิต
JSTJOST WERKE SE INH. O.N.
45.05 EUR−0.11%00.00677.205M EUR10.024.49 EUR16.17%3.08%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
KBXKNORR-BREMSE AG INH O.N.
58.60 EUR−2.37%00.009.562B EUR18.813.12 EUR−2.93%2.44%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
KDAKADANT INC. DL-,01
214 EUR0.00%02.519B EUR24.538.72 EUR−4.71%0.49%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
KGXKION GROUP AG
34.40 EUR−3.53%4800.814.676B EUR54.400.63 EUR−81.01%0.53%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
KLNKINGB.LAMINATES H. HD-,10
0.635 EUR−1.55%02.105B EUR33.510.02 EUR−90.00%6.32%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
KOKKOKUYO CO. LTD
14.7 EUR−0.68%01.647B EUR13.861.06 EUR8.03%2.61%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
KRNKRONES AG O.N.
95.65 EUR−2.50%00.003.055B EUR13.417.13 EUR34.39%1.81%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
KSBKSB SE+CO.KGAA ST O.N.
665 EUR0.76%00.001.083B EUR9.1572.64 EUR155.67%2.91%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
L5ELINDAB INTERNATIONAL AB
13.59 EUR−0.44%01.057B EUR14.360.95 EUR17.12%2.86%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
LARLAM RESEARCH CORP.DL-,001
605.7 EUR1.80%00.0079.605B EUR19.9330.39 EUR−2.76%1.14%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
LMIALION E-MOBILITY AG SF-,13
1.76 EUR−11.56%00.0024.334M EUR0.00%การผลิตของผู้ผลิต
LPKLPKF LASER+ELECTR.INH ON
6.940 EUR−3.00%2.035K2.73169.761M EUR−0.28 EUR−230.64%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
LU2LUMENTUM HLDGS IN.DL-,001
43.30 EUR6.18%00.002.921B EUR−1.76 EUR−169.29%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
M4NMUEHLHAN O.N.
1.640 EUR−0.61%5.5K33.043M EUR59.210.03 EUR−75.40%58.65%การผลิตของผู้ผลิต
M6QMETSO OYJ
9.742 EUR−1.66%00.008.107B EUR14.790.66 EUR108.32%2.76%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
MIOMINCON GROUP PLC EO -,01
0.810 EUR−0.61%0165.728M EUR13.240.06 EUR−7.55%2.69%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
MMM3M CO. DL-,01
84.50 EUR−1.57%2.755K3.3747.525B EUR−2.60 EUR−138.13%6.64%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
MXHNMAX AUTOMATION SE NA O.N.
5.64 EUR−1.74%500.63231.787M EUR6.240.90 EUR100344.44%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
MZXMASTERFLEX O.N.
8.54 EUR−3.83%1.15K46.0086.373M EUR11.130.77 EUR34.04%2.23%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
NBONISSHINBO HOLDINGS INC.
6.75 EUR−2.88%01.123B EUR9.230.73 EUR−17.15%3.12%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
NDX1NORDEX SE
10.825 EUR−4.37%34.958K39.162.667B EUR−2.38 EUR10.52%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
NJ5NIPPON DENKO CO.LTD
1.84 EUR−1.60%00.00264.723M EUR13.060.14 EUR−74.36%3.96%การผลิตของผู้ผลิต
NKONIKKISO CO. LTD
6.10 EUR−1.61%0388.331M EUR4.281.43 EUR952.44%2.50%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
NOEJNORMA GROUP SE NA O.N.
16.47 EUR−5.13%00.00529.553M EUR17.100.96 EUR−26.14%3.31%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
NTGNABALTEC AG INH.
16.00 EUR−0.62%4603.90141.24M EUR6.522.46 EUR9.11%1.74%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
NXSNEXANS INH. EO 1
76.25 EUR−0.33%00.003.336B EUR19.054.00 EUR−17.26%2.75%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
OSGOSG CORP.
10.8 EUR−1.82%01.087B EUR9.851.10 EUR8.06%3.64%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
P4NPOLYTEC HLDG AG INH. EO 1
3.955 EUR0.76%1.6K80.0089.082M EUR−0.28 EUR−1748.24%2.47%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ