ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — เยอรมัน

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม

         
889.289B1.190.06%386591
1114.347B4.680.59%5.131K335
1659.898B1.53-2.96%5.188K889
3777.738B2.67-0.13%6939133
1528.390B1.27-0.06%7901096
305.820B1.78-0.05%24455
5442.725B1.20-0.61%4.790K9151
2752.691B3.960.84%2.642K476
6996.455B3.580.01%2.440K14426
904.507B1.210.29%24430
4705.274B1.851.17%7814151
594.930B3.220.24%47567
15.743B2.540.14%35220
783.365B4.261.31%8266104
1219.138B2.33-0.02%1.471K8118
1987.064B2.28-1.02%3299225
2836.377B1.30-1.47%5769102
7874.117B0.61-1.06%1.254K4197
1191.452B4.01-0.44%834676
1698.030B3.400.26%2.050K4117
โหลดเพิ่ม