เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ (ภาค)

111
หุ้น
4833.270B
เงินทุนของตลาด
1.235K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.70%
เปลี่ยนแปลง
−2.36%
ประสิทธิภาพ เดือน
+10.86%
ประสิทธิภาพ ปี
+3.62%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ค่าปริมาตรสัมพันธ์ 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส เบาบาง
(TTM)
การเติบโตของกำไรต่อหุ้นปรับลด %
(TTM YoY)
ผลตอบแทนเงินปันผล %
(TTM)
ภาค
Analyst Rating
0QFMODERNA INC
98.02 EUR0.12%2990.2837.188B EUR39.282.50 EUR−92.03%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
0YXSYSMEX CORP.
43.6 EUR−0.91%00.009.451B EUR30.991.41 EUR−0.45%1.18%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
25EELAN CORP.
4.92 EUR−2.57%0313.465M EUR21.700.23 EUR−8.32%1.34%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
27NCANNOVUM CANNABIS INH ON
0.535 EUR1.90%00.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
2GYPHC HOLDINGS CORP.
9.40 EUR−1.05%01.217B EUR292.990.03 EUR4.72%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
2M6MEDTRONIC PLC DL-,0001
74.04 EUR−0.75%1360.1598.63B EUR29.982.47 EUR−34.65%3.50%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
4ABABBVIE INC. DL-,01
140.7 EUR−0.64%2680.64248.889B EUR31.524.46 EUR−33.80%3.92%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
56S1SARTOR.STED.B. EO-,20
224.8 EUR1.81%00.0020.832B EUR32.616.89 EUR−0.84%0.64%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
5CVCUREVAC NV
6.11 EUR−5.42%12.243K0.681.447B EUR−1.42 EUR−11.07%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
6MKMERCK AND CO INC
97.9 EUR0.93%1050.66247.129B EUR87.931.11 EUR−82.14%2.84%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
6QCTOWA PHARMA. CO.
17.5 EUR−2.23%300300.00885.133M EUR24.630.71 EUR−57.89%2.11%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
6SNNAKANISHI INC.
21.4 EUR−2.73%01.913B EUR20.831.03 EUR9.94%1.37%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
7V0DARWIN AG INH O.N.
39.6 EUR−0.50%0เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
7XPORGANON + CO. DL -,01
15.855 EUR−3.15%370.234.197B EUR5.862.70 EUR−34.89%6.45%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
88Q4BASEBIO PLC EO 1
6.20 EUR−1.59%00.0079.246M EUR−0.59 EUR−215.29%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
9VCATAI LIFE SCIENCES BV EO1
1.1990 EUR−1.92%2.15K2.81202.588M EUR−0.85 EUR27.54%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
AAQ1AAP IMPLANTATE AG O.N.
0.785 EUR−2.48%00.007.523M EUR0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ABLABBOTT LABS
91.20 EUR−1.46%65523.23158.993B EUR33.902.69 EUR−41.18%2.07%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
AFWALIGN TECHNOLOGY DL-,0001
282.75 EUR−1.74%00.0022.105B EUR75.893.73 EUR−50.02%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
AFXCARL ZEISS MEDITEC AG
79.30 EUR−5.23%400.087.407B EUR25.493.11 EUR74.93%1.33%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
AG8AGILENT TECHS INC. DL-,01
105.15 EUR−1.77%761.2030.95B EUR30.323.47 EUR−19.30%0.79%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
AMGAMGEN INC. DL-,0001
254.2 EUR−0.47%1080.72135.996B EUR18.7013.60 EUR20.78%3.10%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
APPHAPONTIS PHARM. AG INH ON
3.99 EUR−2.92%00.0037.4M EUR−0.38 EUR0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
AQAADVANCED MED.SO.GRP LS-05
2.28 EUR0.88%00.00502.859M EUR21.920.10 EUR40.42%1.10%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
AYJVALNEVA SE
5.478 EUR−2.14%1.575K1.26768.612M EUR122.000.04 EUR0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
B8FBIOFRONTERA AG NA O.N.
0.510 EUR−4.14%00.0035.094M EUR−0.17 EUR−197.45%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
BAYNBAYER AG NA O.N.
44.965 EUR−1.01%5.023K0.6744.651B EUR30.511.47 EUR−65.84%5.28%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
BIG1BIO-GATE AG O.N.
0.910 EUR1.11%00.007.105M EUR0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
BIOBIOTEST AG ST O.N.
41.6 EUR−2.35%00.001.476B EUR0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
BM8BIOMARIN PHAR. DL-,001
83.78 EUR−0.57%015.751B EUR176.890.47 EUR96.34%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
BNNBRAIN BIOTEC NA O.N.
4.42 EUR4.74%1.111K34.1892.633M EUR−0.34 EUR−6.11%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
BOXBECTON, DICKINSON DL 1
244.5 EUR−2.59%391.5470.951B EUR48.295.06 EUR−10.12%1.41%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
BRMBRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10
55.0 EUR0.55%3304.58114.703B EUR15.973.44 EUR19.91%3.88%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
BXTBIONXT SOLUTIONS INC.
0.1785 EUR24.83%00.0022.592M EUR−0.10 EUR27.63%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
C43COSMO PHARMACEUT. EO-,26
41.2 EUR−0.48%00.00694.204M EUR61.840.67 EUR2.56%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
CBHDCOLOPLAST NAM. B DK 1
98.20 EUR−2.48%4173.9622.5B EUR32.563.02 EUR0.24%2.68%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
CUPCHUGAI PHARMACEUT'L
28.0 EUR−2.10%00.0048.132B EUR22.181.26 EUR−24.03%1.73%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
D4SDAIICHI SANKYO CO. LTD
26.08 EUR2.52%3006.7449.822B EUR53.460.49 EUR163.33%0.78%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
DAPDANAHER CORP
200.6 EUR−14.38%1.547K3.08173.292B EUR25.777.78 EUR−3.92%0.42%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
DC4DEXCOM INC. DL-,001
88.51 EUR−1.79%00.0034.234B EUR112.640.79 EUR70.01%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
DMPDERMAPHARM HLDG INH O.N.
39.30 EUR0.31%00.002.106B EUR17.262.28 EUR−33.87%2.68%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
DRW8DRAEGERWERK ST.A.O.N.
37.9 EUR−0.52%00.00751.15M EUR17.332.19 EUR0.34%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
DY2DENTSPLY SIRONA DL-,01
32.08 EUR−0.25%00.006.842B EUR−4.37 EUR−389.91%1.60%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
E8XELEXXION AG
0.202 EUR−8.18%02.771M EUR0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ECX1EPIGENOMICS AG NA O.N.
0.520 EUR−2.80%00.002.667M EUR−3.90 EUR−390.23%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
EIIEISAI CO. LTD
53.80 EUR2.48%300.4315.074B EUR49.711.08 EUR35.09%1.93%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
EJXBELEKTA AB B SK 2
6.444 EUR2.61%02.453B EUR25.540.25 EUR−7.67%3.22%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
ESLESSILORLUXO. INH. EO -,18
162.96 EUR−1.58%6061.4474.718B EUR31.255.22 EUR70.11%1.96%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
EUZECKERT AND ZIEGLER STRAHLEN AND MEDIZIN
32.24 EUR−2.07%1540.28670.843M EUR27.071.19 EUR−10.26%1.55%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
EVTEVOTEC SE INH O.N.
17.915 EUR−4.53%5200.513.344B EUR0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
EWLEDWARDS LIFESCIENCES
65.50 EUR−0.61%00.0039.842B EUR31.652.07 EUR−6.16%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
FIEFIELMANN GROUP AG O.N.
41.06 EUR−0.34%00.003.432B EUR29.701.38 EUR−14.08%1.83%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
FREFRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.
28.32 EUR−3.48%3.434K1.5616.425B EUR15.761.80 EUR−41.35%3.12%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
FUPFUJI PHARMA CO.LTD.
7.15 EUR−2.05%0179.272M EUR13.430.53 EUR−24.38%3.17%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
FYBFORMYCON AG
56.9 EUR−2.40%20.14935.061M EUR−2.80 EUR−109.78%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
GISGILEAD SCIENCES DL-,001
70.14 EUR−1.38%2320.8788.333B EUR17.603.99 EUR27.38%3.98%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
GMEGERATHERM O.N.
6.00 EUR0.84%032.398M EUR2.52%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
GS71GSK PLC LS-,3125
17.040 EUR−0.16%2.02K1.5470.086B EUR4.014.25 EUR225.70%3.72%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
HAEKHAEMATO AG INH O.N.
21.6 EUR0.00%00.00113.586M EUR11.711.84 EUR99.17%5.50%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
HPHAHEIDELBERG PHARMA AG O.N.
3.31 EUR−1.19%2223.67159.376M EUR−0.62 EUR2.19%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
HYBHOYA CORP.
94.80 EUR−1.13%00.0034.277B EUR33.602.82 EUR−14.00%0.72%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
IDPBIOGEN INC. DL -,0005
242.4 EUR0.00%00.0035.211B EUR14.4016.84 EUR25.98%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
ILUILLUMINA INC. DL-,01
129.16 EUR−0.48%00.0020.558B EUR−24.44 EUR−31322.56%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
IUI1INTUITIVE SURGIC. DL-,001
279.85 EUR1.41%800.8297.151B EUR76.613.65 EUR−2.24%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
IX1IDEXX LABS INC. DL-,10
413.2 EUR0.39%00.0034.338B EUR47.828.64 EUR17.04%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
JELJEOL -JAPAN EL.OPT.-
29.4 EUR3.52%00.001.44B EUR14.462.03 EUR−0.75%1.55%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
JNJJOHNSON + JOHNSON DL 1
147.0 EUR−0.07%3830.76354.793B EUR32.484.53 EUR−31.06%2.94%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
KOYKOBAYASHI PHARMACEUT.
40.8 EUR−1.45%03.134B EUR24.391.67 EUR−5.18%1.42%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
KY4KYOWA KIRIN CO. LTD.
15.9 EUR−1.24%08.858B EUR33.470.47 EUR−41.67%2.07%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
L0TGE HEALTHC.TECH.INC. -,01
65.0 EUR−0.76%2180.3929.276B EUR0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
LLYELI LILLY
511.0 EUR1.39%3730.93482.357B EUR78.646.50 EUR8.59%0.81%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
LYFEKF DIAGNOST.HLDGS.LS-,01
0.294 EUR−2.00%0141.352M EUR−0.03 EUR−179.18%4.44%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
MDG1MEDIGENE AG NA O.N.
1.775 EUR−0.28%4500.4742.739M EUR−1.19 EUR−32.78%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
MFYMOCHIDA PHARM.
20.4 EUR−1.92%0762.977M EUR22.940.89 EUR−56.56%2.40%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
MORMORPHOSYS
24.98 EUR−3.18%4300.66881.863M EUR9.682.58 EUR0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
MRKMERCK KGAA O.N.
153.60 EUR−2.97%3691.2468.76B EUR21.707.08 EUR−7.01%1.39%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
MTOMETTLER-TOLEDO INTL
1048 EUR−0.57%00.0022.919B EUR28.7436.47 EUR7.67%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
NOVNOVO-NORDISK AS B DK 0,1
87.00 EUR−0.09%8.948K1.35385.81B EUR21.823.99 EUR169.11%1.10%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
NP5NEWRON PHARMACEUT. EO-,20
5.45 EUR−2.68%00.00100.681M EUR−0.89 EUR17.94%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
NPW1SMITH + NEP. DL -,20
11.760 EUR0.51%00.0010.295B EUR49.220.24 EUR−56.52%3.06%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
ON4ONO PHARMACEUT.
17.4 EUR−2.25%08.865B EUR11.631.50 EUR22.31%2.68%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงขาย
OS1OTSUKA HOLDINGS CO.LTD.
32.6 EUR−1.81%018.243B EUR16.691.95 EUR45.51%1.88%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
PA8PAION AG INH O.N.
4.090 EUR9.07%00.0031.139M EUR−2.78 EUR−945.83%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
PFEPFIZER INC. DL-,05
32.00 EUR2.07%4.613K0.87177.162B EUR9.303.44 EUR−29.37%4.91%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
PHI1KONINKL. PHILIPS EO -,20
18.756 EUR−1.49%7290.3917.524B EUR−2.20 EUR−286.41%4.29%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
PKNREVVITY INC. DL 1
102.95 EUR−1.72%013B EUR17.485.89 EUR15.60%0.25%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
PSGPHARMASGP HOLDING SE O.N.
24.0 EUR0.00%0288M EUR20.351.18 EUR26.91%2.04%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
PSHSERNOVA CORP.
0.5425 EUR4.63%00.00168.98M EUR−0.08 EUR−51.89%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
QIAQIAGEN NV EO -,01
38.15 EUR0.13%00.008.737B EUR28.441.34 EUR−36.85%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
RGOREGENERON PHARMAC.DL-,001
779.5 EUR−0.83%00.0084.515B EUR22.4734.69 EUR−27.43%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
SBSSTRATEC SE NA O.N.
43.15 EUR−0.58%553.24537.9M EUR27.571.57 EUR−30.46%2.19%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
SH0SHIONOGI + CO. LTD
41.2 EUR−0.96%012.583B EUR9.954.14 EUR52.36%2.24%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
SMZ1SINO BIOPH.SUBDIV.HD-,025
0.3500 EUR4.70%25025.006.398B EUR26.140.01 EUR−23.79%4.24%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
SNWSANOFI SA INHABER EO 2
101.98 EUR0.41%5750.70127.487B EUR14.876.86 EUR48.87%3.51%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
SRTSARTORIUS AG O.N.
262.0 EUR0.77%00.0020.038B EUR36.237.23 EUR−1.16%0.54%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
SYKSTRYKER CORP. DL-,10
261.0 EUR0.42%3401.9098.177B EUR40.236.49 EUR25.12%1.10%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
SZDSANTEN PHARMA.
8.35 EUR−1.18%103.265B EUR−0.19 EUR−139.88%2.33%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
T5OBIOXXMED AG INH O.N.
1.48 EUR1.37%507.201M EUR0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
TKDTAKEDA PHARM.CO.LTD.
28.62 EUR−0.62%600.2646.213B EUR23.501.22 EUR37.55%3.96%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
TN8THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1
474.2 EUR−0.21%70.28184.806B EUR35.3713.41 EUR−25.21%0.27%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ