บริการเชิงพาณิชย์ (ภาค)

134
หุ้น
324.959B
เงินทุนของตลาด
3.332K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.16%
เปลี่ยนแปลง
−3.89%
ประสิทธิภาพ เดือน
−1.50%
ประสิทธิภาพ ปี
−16.80%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
0WPA WPP PLC ADR 5
31.802.58%0.80ขาย07.722B12.472.51บริการด้านโฆษณา/การตลาด
1Q7 ASMALLWORLD AG SF 1
2.740.00%0.00ซื้อ020.015M27.100.10บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
279 APG SGA SA NAM. SF 2,60
245.500.00%0.00ซื้อ0498.962M19.1212.84บริการด้านโฆษณา/การตลาด
2EM ERGOMED PLC REGISTERED SHARES LS -,01
5.001.21%0.06แนะนำให้ซื้อ0220.946M32.930.14บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
2EM ERGOMED PLC LS -,01
4.98-4.60%-0.24ซื้อ5.775K220.946M33.890.14บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
2EM ERGOMED PLC LS -,01
5.060.00%0.00ซื้อ0248.739M37.450.14บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
2EQ EQUINITI GRP PLC LS -,10
1.905.56%0.10ขาย0700.548M18.220.105274.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
30T TECHNOPRO HOLDINGS INC.
40.804.62%1.80ขาย01.444B16.442.3720780.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
3MI PAGEGROUP PLC LS -,01
3.929.56%0.34ซื้อ01.258B9.410.38บริการด้านบุคลากร
3OM OPENJOBMETIS S.P.A. AZIONI NOM. EO 1
4.231.68%0.07ขาย056.195M5.080.82บริการด้านบุคลากร
3OM OPENJOBMETIS S.P.A. EO 1
4.272.15%0.09ขาย057.256M5.120.82บริการด้านบุคลากร
4BSB 4BASEBIO AG NA O.N.
1.650.30%0.01ซื้อ4.671K86.975M-0.02113.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
4BSB 4BASEBIO AG NA O.N.
1.64-0.30%-0.01ซื้อ086.975M-0.02113.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
4BV BUREAU VERITAS SA EO -,12
18.590.46%0.09ขาย08.145B22.620.8378395.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
4BV BUREAU VERITAS SA ACTIONS AU PORTEUR EO -,12
18.21-0.19%-0.04ขาย08.145B22.120.8378395.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
51B BIOVENTIX PLC LS -,05
42.800.23%0.10แนะนำให้ซื้อ0217.313M27.131.53บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
51B BIOVENTIX PLC REGISTERED SHARES LS -,05
42.101.94%0.80ซื้อ0217.313M26.341.53บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
8CN CHINA NEW HI.ED.GR.-,0001
0.354.17%0.01แนะนำให้ซื้อ0548.985M10.210.03บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
8CN CHINA NEW HIGHER ED.GRP LTD. REGISTERED SHARES DL -,0001
0.352.94%0.01แนะนำให้ซื้อ0548.985M10.210.03บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
AAD AMADEUS FIRE AG
77.005.77%4.20ขาย175379.472M15.764.623181.00บริการด้านบุคลากร
AAD AMADEUS FIRE AG INHABER-AKTIEN O.N.
77.906.42%4.70ขาย305379.472M15.854.623181.00บริการด้านบุคลากร
AAD AMADEUS FIRE AG
79.108.36%6.10ขาย11.870K379.472M16.344.623181.00บริการด้านบุคลากร
ADI1 ADECCO GROUP AG N. SF 0,1
52.640.00%0.00ซื้อ05.987B11.534.5735000.00บริการด้านบุคลากร
AJ91 DOCCHECK AG NA O.N.
9.40-1.05%-0.10เป็นกลาง047.654M248.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
AJ91 DOCCHECK AG NAMENS-AKTIEN O.N.
9.401.62%0.15ซื้อ046.407M248.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
AJ91 DOCCHECK AG NA O.N.
9.600.52%0.05ซื้อ18847.654M248.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
APM AD PEPPER MEDIA EO 0,05
2.560.00%0.00ขาย99353.762M40.060.06216.00บริการด้านโฆษณา/การตลาด
APM AD PEPPER MEDIA EO 0,05
2.520.00%0.00ขาย053.762M39.440.06216.00บริการด้านโฆษณา/การตลาด
APM AD PEPPER MEDIA INTL N.V. AANDELEN AAN TOONDER EO 0,05
2.48-0.80%-0.02ขาย053.762M39.120.06216.00บริการด้านโฆษณา/การตลาด
BCJ BASICNET EO 0,52
3.291.38%0.04ขาย0179.389M7.450.44640.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
BCJ BASICNET S.P.A. AZIONI NOM. EO 0,52
3.251.72%0.06ขาย0179.389M7.330.44640.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
BK1 ARC DOCUMENT SOLUTIONS INC. REGISTERED SHARES DL -,001
0.7312.21%0.08ซื้อ033.311M10.990.062300.00การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์
BN7 CIR SPA EO 0,50
0.420.00%0.00ขาย0366.545M-0.1018648.00การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์
COE COOR SVC MGMT HLDG SK 4
4.38-2.56%-0.12ขาย0414.384M25.280.17บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
COK CANCOM SE O.N.
45.022.64%1.16ซื้อ01.715B28.021.593403.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
COK CANCOM SE INHABER-AKTIEN O.N.
44.840.31%0.14ซื้อ10.018K1.715B28.561.593403.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
COK CANCOM SE O.N.
44.840.81%0.36ซื้อ19.790K1.715B27.381.593403.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
DGR DT.GRUNDST.AUKT.AG
11.90-6.30%-0.80ขาย019.360Mบริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
DGR DT. GRUNDSTUECKSAUKTIONEN AG INHABER-AKTIEN O.N.
12.101.68%0.20ซื้อ019.360Mบริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
DGR DT.GRUNDST.AUKT.AG
12.100.83%0.10ซื้อ019.360Mบริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
EA5B ELANDERS AB NAMN-AKTIER B SK 10
4.502.86%0.12ขาย0156.874M11.040.406664.00การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์
ECF MOUNTAIN ALLIANCE NA O.N.
3.800.00%0.00ขาย023.868Mการพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์
ECF MOUNTAIN ALLIANCE NA O.N.
3.600.00%0.00ขาย023.868Mการพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์
ECF MOUNTAIN ALLIANCE AG NAMENS-AKTIEN O.N.
3.660.55%0.02ขาย023.868Mการพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์
ECX EPIGENOMICS AG NAMENS-AKTIEN O.N.
1.02-0.97%-0.01ขาย049.015M-0.3844.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
ECX EPIGENOMICS AG NA O.N.
1.050.96%0.01ขาย4.496K49.015M-0.3844.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
ECX EPIGENOMICS AG NA O.N.
1.011.00%0.01ขาย049.015M-0.3844.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
EQS EQS GROUP AG NAMENS-AKTIEN O.N.
73.500.68%0.50แนะนำให้ซื้อ0106.052M-0.90353.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
EQS EQS GROUP AG NA O.N.
73.004.29%3.00แนะนำให้ซื้อ0106.052M-0.90353.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
ESY EASY SOFTWARE AG NA O.N.
3.82-4.50%-0.18ขาย52724.609M194.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
ETG ENVITEC BIOGAS O.N.
14.10-0.35%-0.05ซื้อ1.140K209.385M427.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
ETG ENVITEC BIOGAS O.N.
13.80-3.83%-0.55ซื้อ0209.385M427.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
ETG ENVITEC BIOGAS AG INHABER-AKTIEN O.N.
13.950.36%0.05ซื้อ0209.385M427.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
EXJ READCREST CAPITAL AG INHABER-AKTIEN O.N.
0.22-4.35%-0.01แนะนำให้ขาย0690.000Kบริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
EXJ READCREST CAPITAL AG O.N.
0.22-4.35%-0.01แนะนำให้ขาย0690.000Kบริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
EXJ READCREST CAPITAL AG O.N.
0.290.00%0.00ขาย0690.000Kบริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
FRS FORIS AG
2.905.84%0.16แนะนำให้ซื้อ013.441M12.770.2135.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
FRS FORIS AG INHABER-AKTIEN O.N.
2.841.43%0.04แนะนำให้ซื้อ013.441M13.050.2135.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
FRS FORIS AG
2.84-1.39%-0.04แนะนำให้ซื้อ013.441M13.330.2135.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
G5N GROUPON INC. REG. SHARES DL-,0001
0.814.22%0.03ขาย0469.668M-0.036345.00บริการด้านโฆษณา/การตลาด
G5N GROUPON INC. DL-,0001
0.909.67%0.08ขาย100469.668M-0.036345.00บริการด้านโฆษณา/การตลาด
GFT GFT TECHNOLOGIES SE
8.750.46%0.04ซื้อ500196.918M0.52บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
GFT GFT TECHNOLOGIES SE
8.982.75%0.24ซื้อ24.603K230.088M0.52บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
GFT GFT TECHNOLOGIES SE INHABER-AKTIEN O.N.
8.700.00%0.00เป็นกลาง200196.918M0.52บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
HE1 HOPE ED. GRP DL-,00001
0.201.02%0.00ซื้อ01.378B21.680.01บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
HE1 HOPE EDUCATION GROUP CO. LTD. REGISTERED SHARES DL-,00001
0.201.01%0.00ซื้อ01.410B21.680.01บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
I7N ITN NANOVATION
0.20-14.53%-0.03ขาย03.865Mบริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
I7N ITN NANOVATION AG INHABER-AKTIEN O.N.
0.215.94%0.01ขาย03.865Mบริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
I7N ITN NANOVATION
0.234.46%0.01ขาย33.567Mบริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
IJU INTRUM AB NAMN-AKTIER SK -,02
12.796.67%0.80ขาย01.491B-0.27บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
IJU INTRUM AB SK-,02
12.11-0.57%-0.07ขาย01.621B-0.27บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
IMW 4IMPRINT GRP LS-,3846
22.104.49%0.95ซื้อ0656.259M14.401.411209.00บริการด้านโฆษณา/การตลาด
IMW 4IMPRINT GROUP PLC REGISTERED SHARES LS -,3846
22.85-2.77%-0.65ขาย0656.259M16.671.411209.00บริการด้านโฆษณา/การตลาด
IPZ IPSOS S.A. INH. EO -,25
18.82-1.98%-0.38ขาย0827.450M8.242.39บริการด้านโฆษณา/การตลาด
IPZ IPSOS S.A. ACTIONS PORT. EO -,25
19.243.66%0.68ขาย0827.450M8.002.39บริการด้านโฆษณา/การตลาด
IT1 INTERTEK GROUP PLC REGISTERED SHARES LS -,01
54.081.46%0.78ซื้อ08.661B23.452.3045653.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
IT1 INTERTEK GROUP LS-,01
55.023.11%1.66ซื้อ08.661B23.342.3045653.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
IVX INVISION AG
14.500.00%0.00ขาย032.855M10.821.34110.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
IVX INVISION AG INHABER-AKTIEN O.N.
14.50-0.68%-0.10ขาย032.855M10.891.34110.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
IVX INVISION AG
14.901.36%0.20ขาย41632.855M10.971.34110.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
MA5 MACROMILL INC. O.N.
4.860.00%0.00ขาย0205.389M5.480.912463.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
MGNK MOLOGEN AG INH O.N.
0.10-4.80%-0.00ขาย01.178M-1.2850.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
MGNK MOLOGEN AG INH O.N.
0.1230.22%0.03ซื้อ1.850K1.129M-1.2850.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
MGNK MOLOGEN AG INHABER-AKTIEN O.N.
0.105.54%0.01ซื้อ01.129M-1.2850.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
MLL MULLER - DIE LILA LOGISTIK AG INHABER-AKTIEN O.N.
7.45-3.25%-0.25ขาย058.475M9.080.851463.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
MLL MUELLER-DIE LILA LOGISTIK
7.65-2.55%-0.20ขาย3.077K58.475M1500.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
MLL MUELLER-DIE LILA LOGISTIK
7.654.08%0.30ซื้อ22058.475M8.670.851463.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
MXHN MAX AUTOMATION SE NA O.N.
3.11-2.51%-0.08ขาย6.450K93.975M-1.152023.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
MXHN MAX AUTOMATION SE NA O.N.
3.192.90%0.09ขาย093.975M-1.152023.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
MXHN MAX AUTOMATION SE NAMENS-AKTIEN O.N.
3.11-0.64%-0.02ซื้อ093.975M-1.152023.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
MYRK MYHAMMER HOLDING AG INHABER-AKTIEN O.N.
12.10-2.42%-0.30ขาย089.679M31.210.40บริการด้านโฆษณา/การตลาด
MYRK MYHAMMER HOLDING AG O.N.
12.40-3.12%-0.40ซื้อ089.679M32.220.40บริการด้านโฆษณา/การตลาด
MYRK MYHAMMER HOLDING AG O.N.
13.204.76%0.60แนะนำให้ซื้อ63589.679M32.220.40บริการด้านโฆษณา/การตลาด
N4G THE NAGA GROUP AG NA O.N.
1.492.05%0.03ซื้อ7.740K57.030Mบริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
N4G THE NAGA GROUP AG NA O.N.
1.420.00%0.00ซื้อ057.030Mบริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
N4G THE NAGA GROUP AG NAMENS-AKTIEN O.N.
1.506.38%0.09ซื้อ1.250K57.030Mบริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
PMAG PIERER MOBILITY AG
29.20-3.31%-1.00ขาย330605.164M11.792.464368.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
PMAG PIERER MOBILITY AG
28.80-1.37%-0.40ขาย0637.802M11.872.464368.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
QSV EDENRED S.A. ACTIONS PORT. EO 2
40.274.06%1.57ซื้อ08.521B28.021.298861.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
QSV EDENRED EO 2
39.358.64%3.13ซื้อ09.441B28.811.298861.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
RCF TELEPERFORMANCE SE ACTIONS PORT. EO 2,5
200.406.62%12.45ซื้อ011.354B27.606.85331065.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
RCF TELEPERFORMANCE INH.EO2,5
192.307.64%13.65ซื้อ011.354B27.026.85331065.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
RDEB RELX PLC LS -,144397
19.00-0.91%-0.17ซื้อ21537.798B21.120.9133200.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
RDEB RELX PLC REGISTERED SHARES LS -,144397
19.651.21%0.23ซื้อ037.798B21.380.9133200.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
RDEB RELX PLC LS -,144397
19.74-0.78%-0.15เป็นกลาง037.798B21.730.9133200.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
RDED RELX ADR/1/4 LS-,144397
19.801.54%0.30ซื้อ038.172B22.630.88บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
RDED RELX PLC REG.SHS(SP.ADRS)/1/4LS-,144397
19.702.07%0.40ซื้อ038.172B22.050.88บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
REJA REPLY S.P.A. AZIONI NOM. EO 0,13
60.852.70%1.60ซื้อ02.280B19.473.048157.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
REJA REPLY S.P.A. EO 0,13
59.35-0.92%-0.55เป็นกลาง02.280B19.683.048157.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
RSL2 R. STAHL AG NA O.N.
19.601.03%0.20ขาย44096.600M80.520.19บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
RSL2 R. STAHL AG NAMENS-AKTIEN O.N.
19.00-0.52%-0.10ขาย0124.936M102.520.19บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
RSL2 R. STAHL AG NA O.N.
18.700.54%0.10ขาย0124.936M99.840.19บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
RTC REALTECH AG O.N.
0.810.00%0.00ขาย04.470M129.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
RTC REALTECH AG O.N.
0.830.00%0.00ขาย2.005K4.470M129.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
S7MB SECURITAS AB NAMN-AKTIER B SK 1
10.635.45%0.55ซื้อ03.793B11.520.88370000.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
S7MB SECURITAS AB B SK 1
10.445.05%0.50ซื้อ03.793B11.350.88370000.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
S8T STHREE PLC LS -,01
2.633.54%0.09เป็นกลาง250345.863M6.930.373196.00บริการด้านบุคลากร
SAX STROEER SE + CO. KGAA
57.90-0.77%-0.45ขาย2003.290B1.6612210.00บริการด้านโฆษณา/การตลาด
SAX STROER SE & CO. KGAA INHABER-AKTIEN O.N.
58.851.38%0.80ซื้อ2293.290B1.6612210.00บริการด้านโฆษณา/การตลาด
SAX STROEER SE + CO. KGAA
58.700.95%0.55ขาย32.595K2.665B1.6612210.00บริการด้านโฆษณา/การตลาด
SJY SINOM.HLDG LTD.
0.091.14%0.00ขาย053.024M14.440.01บริการด้านโฆษณา/การตลาด
TGT 11 88 0 SOLUTIONS AG
1.21-1.63%-0.02ขาย026.067M-0.16554.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
TGT 11 88 0 SOLUTIONS AG
1.24-1.59%-0.02ขาย026.067M-0.16554.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
VRL BLACK PEARL DIG. INH O.N.
3.400.00%0.00ขาย01.119Mบริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
VRL BLACK PEARL DIG. INH O.N.
3.480.00%0.00ขาย01.119Mบริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
WIG1 SPORTTOTAL AG INH. O.N.
1.020.00%0.00ซื้อ10029.322Mการพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์
WIG1 SPORTTOTAL AG INHABER-AKTIEN O.N.
0.92-7.83%-0.08ซื้อ029.322Mการพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์
WSO1 WALLSTREET:ONLINE INH ON
34.704.20%1.40ขาย059.686Mสิ่งพิมพ์/บริการทางการเงิน
WSO1 WALLSTREET:ONLINE AG INHABER-AKTIEN O.N.
32.70-1.21%-0.40ขาย059.686Mสิ่งพิมพ์/บริการทางการเงิน
WSO1 WALLSTREET:ONLINE INH ON
35.105.72%1.90ขาย99659.686Mสิ่งพิมพ์/บริการทางการเงิน
X9C METALLA ROYAL.STREAM. ON
4.7011.37%0.48แนะนำให้ซื้อ45158.733M-0.08การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์
YOC YOC AG O.N.
2.92-2.01%-0.06ขาย5009.604M-0.0646.00บริการด้านโฆษณา/การตลาด
YOC YOC AG INHABER-AKTIEN O.N.
2.922.82%0.08ขาย09.604M-0.0646.00บริการด้านโฆษณา/การตลาด
YOC YOC AG O.N.
2.88-0.69%-0.02ขาย09.604M-0.0646.00บริการด้านโฆษณา/การตลาด
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ