บริษัทเยอรมัน companies operating in one industry: บริการประมวลผลข้อมูล

รายชื่อด้านล่างคือ บริษัทเยอรมัน ที่ดำเนินงานภายใต้อุตสาหกรรมเดียวกัน บริการประมวลผลข้อมูล รายชื่อช่วยในการติดตามผลการดำเนินงาน งบกำไรขาดทุน และอื่นๆ จัดเรียงตามตัวชี้วัดที่จำเป็น จึงสามารถแสดงหุ้นที่มีราคาแพงที่สุดของอุตสาหกรรม เช่น MSCI INC. A DL-,01 หรือรายชื่อที่มีการเคลื่อนไหวของราคาที่ดีที่สุดอย่าง NORTHERN DATA AG INH O.N. ซึ่งจะช่วยในการออกแบบกลยุทธ์สำหรับทุกการโฟกัส
สัญลักษณ์
มูลค่าตามราคาตลาด
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
Analyst Rating
ADPAUTOM. DATA PROC. DL -,10
94.442 B EUR229.30 EUR+0.20%1807.2029.457.78 EUR+10.69%2.17%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
3HMMSCI INC. A DL-,01
38.285 B EUR479.5 EUR−2.00%320.1736.7613.04 EUR+30.24%1.12%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
WOSBWOLTERS KLUWER NAM. EO-12
34.618 B EUR141.80 EUR−0.42%00.0034.644.09 EUR+47.21%1.34%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
0ZCZSCALER INC. DL-,001
24.681 B EUR163.62 EUR−0.81%410.66−0.87 EUR+58.34%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
IOSIONOS GROUP SE NA O.N.
3.29 B EUR22.55 EUR−3.22%6830.3915.521.45 EUR0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
IISWDENTSU SOKEN INC.
1.981 B EUR29.6 EUR−0.67%020.461.45 EUR+4.97%2.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
NB2NORTHERN DATA AG INH O.N.
1.086 B EUR20.10 EUR+0.50%1000.550.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
88HGINFRACOM GROUP AB (PUBL)
95.939 M EUR2.78 EUR−1.42%016.490.17 EUR+12.77%1.69%บริการทางด้านเทคโนโลยี
BBOGSTOCK3 AG NA O.N.
18.2 EUR0.00%00.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง