ธนาคารในภูมิภาค (อุตสาหกรรม)

82
หุ้น
377.950B
เงินทุนของตลาด
606
ปริมาณการซื้อขาย
+0.93%
เปลี่ยนแปลง
+6.84%
ประสิทธิภาพ เดือน
−4.05%
ประสิทธิภาพ ปี
+6.84%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
1H4HEARTLAND FIN. USA DL 1
45.0EUR6.64%2.8EUR
มีแรงซื้อรุนแรง
001.807BEUR9.562.002K
1HI1ST HAWAIIAN INC. DL-,01
25.0EUR1.63%0.4EUR
มีแรงซื้อรุนแรง
003.158BEUR12.871.95EUR2.063K
2PTNORTH PACIFIC BANK LTD
1.93EUR−1.03%−0.02EUR
มีแรงซื้อ
00776.906MEUR8.200.24EUR2.959K
36ZORIGIN BANCORP IN DL5
33.8EUR0.00%0.0EUR
มีแรงขาย
001.042BEUR11.163.10EUR
41YBCB BANCORP. INC. DL-,01
16.3EUR−0.61%−0.1EUR
มีแรงขาย
00277.165MEUR6.882.48EUR
42HBANK FIRST CORP.
71.5EUR2.14%1.5EUR
มีแรงขาย
00650.623MEUR13.595.25EUR327
42KBAR HARBOR BANKSHS DL 2
27.6EUR0.00%0.0EUR
มีแรงขาย
00419.554MEUR10.372.71EUR
42YAVIRGIN MONEY UK LS 0,10
2.14EUR0.00%0.00EUR
มีแรงซื้อ
003.037BEUR5.810.37EUR7.586K
44FBYLINE BANCORP.INC.DL-,01
22.2EUR−0.00%−0.0EUR
มีแรงซื้อ
00838.136MEUR10.132.27EUR
45DFIRST BUSINESS F.S.DL-,01
31.4EUR1.29%0.4EUR
มีแรงขาย
00270.16MEUR7.034.49EUR
45VPEAPACK-GLADSTONE FINL
33.4EUR2.45%0.8EUR
ปานกลาง
00602.645MEUR8.843.84EUR
46P1PARAGON BANKING GR. LS 1
6.65EUR0.00%0.00EUR
มีแรงซื้อ
001.537BEUR4.641.47EUR
47YVERITEX HLDGS INC. DL-,01
24.8EUR−0.80%−0.2EUR
มีแรงขาย
001.352BEUR9.992.58EUR
4F6FIVE STAR BANCORP O.N.
23.8EUR−2.46%−0.6EUR
มีแรงขายรุนแรง
00413.336MEUR10.152.45EUR
4FBFRST INTERSTATE BANCSYS A
31.2EUR2.63%0.8EUR
มีแรงขาย
003.301BEUR17.811.74EUR
5F0GUNMA BK LTD
3.54EUR−1.67%−0.06EUR
มีแรงซื้อ
001.488BEUR8.480.42EUR3.153K
5F9FIDEA HLDGS CO. LTD
10.3EUR−0.96%−0.1EUR
มีแรงซื้อ
00191.584MEUR9.791.39EUR1.566K
5FIHACHIJUNI BK
3.88EUR−1.52%−0.06EUR
มีแรงซื้อ
001.953BEUR11.190.35EUR3.569K
5FWYAMAGUCHI FINL GRP INC.
6.25EUR0.00%0.00EUR
มีแรงซื้อ
001.579BEUR−0.38EUR3.979K
5JPJAPAN POST BANK CO.LTD
8.15EUR−0.61%−0.05EUR
มีแรงซื้อ
0030.802BEUR15.630.52EUR12.219K
5L0MAINSTREET BANCSH. DL4
26.2EUR−0.00%−0.0EUR
มีแรงซื้อ
00196.709MEUR8.713.06EUR168
6U2SOUTHERN STS BANCSH. DL 5
26.4EUR1.54%0.4EUR
มีแรงซื้อ
00228.83MEUR9.332.90EUR
6UTFIRST BK (WILL. NJ) DL-01
12.2EUR0.00%0.0EUR
มีแรงขาย
00241.936MEUR7.201.74EUR238
73KNORTHEAST BANK. NEW DL 1
41.6EUR−1.89%−0.8EUR
มีแรงซื้อ
00350.777MEUR8.565.10EUR180
7H80PRIMIS FINANCIAL DL-,01
10.5EUR−0.94%−0.1EUR
มีแรงขายรุนแรง
00263.966MEUR16.110.68EUR
7PIPOSTE ITALIANE SPA EO-,51
9.780EUR0.95%0.092EUR
มีแรงซื้อรุนแรง
0012.676BEUR6.891.41EUR108.035K
828BUSINESS FIRST BANCSH.DL1
18.4EUR0.00%0.0EUR
มีแรงขาย
00469.333MEUR8.682.23EUR
8F1FIRST FOUNDATION DL-,001
13.9EUR−2.80%−0.4EUR
มีแรงขาย
00786.974MEUR7.931.84EUR
8F5EAGLE BANCORP.(M.) DL-,01
15.5EUR1.31%0.2EUR
มีแรงซื้อ
00125.795MEUR11.521.35EUR
8J0TOMPK.FINL CORP. DL-,10
67.5EUR−0.74%−0.5EUR
มีแรงขาย
00991.753MEUR12.535.55EUR
8PBPARETO BANK ASA NK 12
4.845EUR−0.62%−0.030EUR
มีแรงซื้อ
00347.188MEUR6.700.75EUR
9KHSB FINANCIAL GROUP INC.
15.1EUR0.00%0.0EUR
มีแรงขาย
00107.718MEUR9.281.67EUR
9NDHBT FINANCIAL CORP.DL-,01
18.8EUR1.08%0.2EUR
มีแรงซื้อรุนแรง
00546.003MEUR9.661.96EUR
9UHPCB BANCORP NEW
16.8EUR−2.33%−0.4EUR
ปานกลาง
00251.99MEUR8.082.21EUR
A0B0AMALGAMATED FIN. DL-,01
20.8EUR0.97%0.2EUR
มีแรงขาย
00644.661MEUR8.532.48EUR
BBKTRUIST FINL CORP. DL 5
44.6EUR−0.45%−0.2EUR
มีแรงซื้อ
0059.257BEUR10.984.18EUR
BKYBK OF KYOTO LTD
41.4EUR−1.90%−0.8EUR
มีแรงซื้อ
003.27BEUR19.842.16EUR3.521K
CBKCOMMERZBANK AG
10.455EUR2.05%0.210EUR
มีแรงซื้อรุนแรง
57.57K601.894K12.787BEUR9.271.11EUR46.218K
CBMCONNECTONE BANCORP INC.
21.6EUR2.86%0.6EUR
มีแรงขาย
00825.162MEUR7.562.84EUR
CFZCULLEN/FROST BANKE.DL-,01
116EUR−0.85%−1EUR
มีแรงขายรุนแรง
007.488BEUR14.438.31EUR
DW1RESONA HOLDINGS INC.
5.048EUR−1.75%−0.090EUR
ปานกลาง
0012.442BEUR0.32EUR19.744K
EB0EASTERN BANKSHARES DL-,01
14.2EUR−2.07%−0.3EUR
มีแรงขายรุนแรง
002.549BEUR13.061.13EUR
EW2EAST WEST BANCORP DL-,001
69.5EUR0.00%0.0EUR
มีแรงซื้อ
42789.764BEUR9.527.49EUR
FC6AFIRST CITIZ.BCSHS A DL1
690EUR−0.72%−5EUR
มีแรงขายรุนแรง
0010.13BEUR11.1763.31EUR
FCFFIRST COMMONW. FINL DL 1
12.8EUR−0.78%−0.1EUR
มีแรงขาย
001.202BEUR10.24
FI5FIRST FINL BANCORP
22.4EUR0.90%0.2EUR
มีแรงซื้อ
002.128BEUR10.472.18EUR0
FIVFISERV INC. DL-,01
96.56EUR−0.38%−0.37EUR
มีแรงซื้อ
444.249K61.905BEUR33.023.28EUR44K
FJ5SOUTHSTATE CORP. DL 2,5
70.5EUR−0.70%−0.5EUR
มีแรงขายรุนแรง
005.33BEUR11.706.23EUR
FT2FIRST HORIZON DL-,625
22.4EUR0.90%0.2EUR
มีแรงขาย
0012.193BEUR15.721.52EUR
GMZALLY FINANCIAL INC.DL-,10
28.525EUR−2.33%−0.680EUR
มีแรงซื้อ
008.7BEUR6.384.68EUR
GV9ENTERPRISE FINL DL-,01
47.4EUR0.42%0.2EUR
มีแรงซื้อ
001.778BEUR9.644.99EUR
HF7NHANMI FINL NEW DL-,001
21.0EUR−0.94%−0.2EUR
มีแรงขาย
00644.682MEUR6.943.12EUR
HH1HANCOCK WHITNEY C.DL 3,33
46.0EUR0.00%0.0EUR
ปานกลาง
003.941BEUR8.323.627K
I3BINDEPENDENT BK GR.DL -,01
54.5EUR−0.91%−0.5EUR
มีแรงขาย
002.246BEUR12.704.41EUR
LF2PACIFIC PRE. DL-,01
28.2EUR−0.00%−0.0EUR
มีแรงขาย
002.708BEUR10.272.81EUR
LIDBREAD FI.HO. DL-,01
37.555EUR3.33%1.210EUR
มีแรงซื้อ
001.811BEUR6K
LKLLAKELAND BANCORP
17.0EUR−1.73%−0.3EUR
มีแรงซื้อ
001.118BEUR11.481.54EUR
MBKMERKUR PRIV.BK INH O.N.
13.2EUR0.76%0.1EUR
มีแรงขาย
00104.235MEUR9.781.34EUR414
MCSMERCANTILE BANK CORP.
30.8EUR1.32%0.4EUR
มีแรงขาย
00495.122MEUR8.573.61EUR630
NB9NATIONAL BK HLDGS A DL-01
38.2EUR−0.52%−0.2EUR
มีแรงขาย
001.441BEUR18.832.09EUR
OFRORRSTOWN FINANCIAL SERVCS
22.4EUR1.82%0.4EUR
มีแรงซื้อ
00238.395MEUR11.751.94EUR
OP3OP BANCORP
10.3EUR−0.96%−0.1EUR
มีแรงขาย
00158.612MEUR5.292.03EUR
PANPAYPOINT PLC LS -,0033
5.85EUR0.86%0.05EUR
มีแรงซื้อ
00409.954MEUR9.750.60EUR670
PCZPROCREDIT HLDG AG NA EO 5
5.20EUR0.00%0.00EUR
มีแรงซื้อ
00306.272MEUR8.760.59EUR3.178K
PFZPINNACLE FINANCIAL DL 1
70.0EUR0.00%0.0EUR
ปานกลาง
005.356BEUR10.586.75EUR3.242K
PIVBK OF HAWAII DL 2
69.5EUR−1.42%−1.0EUR
มีแรงขาย
002.795BEUR13.965.16EUR2.076K
PPYPROSPERITY BANCSHS DL 1
68.0EUR−0.73%−0.5EUR
มีแรงขาย
006.248BEUR12.985.37EUR3.633K
SBG1SEACOAST BKG FLA DL-,10
29.4EUR−0.68%−0.2EUR
ปานกลาง
001.836BEUR19.201.58EUR1.49K
SC8SECANDA AG INH O.N.
4.44EUR0.00%0.00EUR
มีแรงซื้อ
0010.917MEUR36.540.12EUR
SV4SVB FINL GROUP DL-,001
270.65EUR0.61%1.65EUR
มีแรงซื้อ
0016.016BEUR11.5123.99EUR8.553K
TT4TRUSTMARK CORP.
26.2EUR0.77%0.2EUR
มีแรงขาย
001.597BEUR24.231.10EUR2.738K
UBKUMWELTBANK AG O.N.
13.65EUR−1.80%−0.25EUR
มีแรงขาย
00490.362MEUR299
UIOATLANTIC UNION BANKS.DL 2
34.6EUR−1.14%−0.4EUR
มีแรงซื้อ
002.605BEUR12.772.79EUR1.877K
URUSURUGA BK
2.94EUR−0.68%−0.02EUR
มีแรงซื้อ
00566.78MEUR9.760.30EUR1.607K
UVEUNIVEST FINL CORP. DL 5
24.0EUR−0.83%−0.2EUR
มีแรงขาย
00710.844MEUR9.932.49EUR
WB1WESTAMERICA BANCORP.
50.5EUR0.00%0.0EUR
มีแรงขาย
001.36BEUR12.084.25EUR
WB3WEST BANCORPORATION INC.
19.4EUR2.11%0.4EUR
มีแรงขาย
00326.12MEUR7.472.62EUR
WF2WINTRUST FINANCIAL CORP.
82.5EUR−0.60%−0.5EUR
ปานกลาง
005.009BEUR11.267.61EUR
WXFHILLTOP HLDGS INC. DL-,01
29.8EUR2.76%0.8EUR
มีแรงซื้อรุนแรง
001.89BEUR19.461.52EUR
XCACREDIT AGRICOLE INH. EO 3
11.062EUR0.62%0.068EUR
มีแรงซื้อ
3603.982K31.476BEUR6.621.71EUR77.795K
XCP1CENTRAL PACIFIC FINL
20.0EUR0.00%0.0EUR
มีแรงซื้อ
00548.423MEUR8.092.53EUR
XHCHERITAGE COMMERCE
10.7EUR−0.93%−0.1EUR
มีแรงขายรุนแรง
00661.595MEUR10.751.03EUR331
YC3CONCORDIA FINL GROUP
4.12EUR0.00%0.00EUR
มีแรงซื้อ
004.995BEUR14.710.28EUR5.825K