สาธารณูปโภค (ภาค)

84
หุ้น
1633.414B
เงินทุนของตลาด
128.106K
ปริมาณการซื้อขาย
+3.63%
ผลตอบแทนเงินปันผล
−0.43%
เปลี่ยนแปลง
+0.74%
ประสิทธิภาพ เดือน
+17.16%
ประสิทธิภาพ ปี
+16.66%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
12A AVANGRID INC. DL-,01
42.95-2.96%-1.31แนะนำให้ขาย013.590B24.841.776449.00อุปกรณ์ด้านพลังงานประเภทมัลติไลน์
12A AVANGRID INC. REGISTERED SHARES DL-,01
43.54-1.62%-0.71แนะนำให้ขาย013.483B24.841.766449.00อุปกรณ์ด้านพลังงานประเภทมัลติไลน์
AES AES CORP. DL-,01
15.32-1.56%-0.24ซื้อ010.223B23.320.6621000.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
AES AES CORP., THE REGISTERED SHARES DL -,01
15.32-1.31%-0.20ซื้อ010.142B23.320.6621000.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
AY1 ALLIANT ENERGY CORP. REGISTERED SHARES DL -,01
44.46-1.60%-0.72ซื้อ010.518B22.971.933885.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
AY1 ALLIANT ENERGY DL-,01
44.44-1.53%-0.69ซื้อ30010.602B22.971.943885.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CAP ENCAVIS AG INHABER-AKTIEN O.N.
7.260.14%0.01ซื้อ2.650K959.936M69.290.11120.00ผลิตพลังงานเอกชน
CAP ENCAVIS AG INH. O.N.
7.27-0.27%-0.02ซื้อ0959.936M69.290.11120.00ผลิตพลังงานเอกชน
CAP ENCAVIS AG INH. O.N.
7.25-0.68%-0.05ซื้อ31.834K959.936M69.290.11120.00ผลิตพลังงานเอกชน
CSG CMS ENERGY CORP. REGISTERED SHARES DL -,01
51.67-1.52%-0.80ขาย014.670B27.711.877957.00อุปกรณ์ด้านพลังงานประเภทมัลติไลน์
CSG CMS ENERGY CORP. DL-,01
51.86-1.20%-0.63ซื้อ014.787B27.711.897957.00อุปกรณ์ด้านพลังงานประเภทมัลติไลน์
D2MN DUKE ENERGY CORP. (NEW) REGISTERED SHARES NEW DL -,001
78.75-1.29%-1.03ซื้อ057.144B21.473.6630083.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
D2MN DUKE EN.CORP.NEW DL -,001
78.72-1.22%-0.97ขาย057.599B21.473.6930083.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
DGY DTE ENERGY CO. REGISTERED SHARES O.N.
114.70-1.44%-1.68ขาย020.939B20.245.6610600.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
DGY DTE EN. CO.
114.56-1.70%-1.98เป็นกลาง021.105B20.245.7010600.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
E2F ELECTRICI.D.FRANCE E0-,50
10.980.00%0.00ขาย033.222B-0.06162208.00อุปกรณ์ด้านพลังงานประเภทมัลติไลน์
E2F ELECTRICI.D.FRANCE E0-,50
11.080.96%0.10ขาย10033.222B-0.06162208.00อุปกรณ์ด้านพลังงานประเภทมัลติไลน์
E2F ELECTRICITE DE FRANCE (E.D.F.)ACTIONS AU PORTEUR EO -,50
11.010.23%0.03ขาย033.222B-0.06162208.00อุปกรณ์ด้านพลังงานประเภทมัลติไลน์
EBK ENBW ENERGIE BAD.-WUE. ON
30.801.32%0.40ขาย4008.234B17.501.7420382.00อุปกรณ์ด้านพลังงานประเภทมัลติไลน์
EBK ENBW ENERGIE BAD.-WUE. ON
30.601.32%0.40ขาย08.234B17.501.7420382.00อุปกรณ์ด้านพลังงานประเภทมัลติไลน์
EBK ENBW ENERGIE BADEN-WURTTEM. AGINHABER-AKTIEN O.N.
30.602.00%0.60ขาย08.234B17.501.7420382.00อุปกรณ์ด้านพลังงานประเภทมัลติไลน์
EDC CONSOLIDATED EDISON INC. REGISTERED SHARES DL -,01
77.10-1.86%-1.46ขาย025.319B20.033.8815307.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
EDC CONSOLIDATED EDISON
76.97-1.89%-1.48ขาย025.521B20.033.9115307.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
EKT ENERGIEKONTOR AG INHABER-AKTIEN O.N.
17.250.00%0.00ขาย140250.245M37.520.46150.00ผลิตพลังงานเอกชน
EKT ENERGIEKONTOR O.N.
17.200.00%0.00ขาย1.205K250.245M37.520.46150.00ผลิตพลังงานเอกชน
EKT ENERGIEKONTOR O.N.
17.20-0.58%-0.10ขาย0250.245M37.520.46150.00ผลิตพลังงานเอกชน
ENL ENEL S.P.A. AZIONI NOM. EO 1
6.18-1.33%-0.08ขาย2.900K63.928B13.070.4869272.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ENL ENEL S.P.A. EO 1
6.20-1.51%-0.10ขาย12.503K63.928B13.070.4869272.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ENL ENEL S.P.A. EO 1
6.14-2.13%-0.13ขาย7.500K63.928B13.070.4869272.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ENLA ENEL S.P.A. ADR EO 1
6.00-6.25%-0.40ขาย063.928B13.070.4869272.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ENLA ENEL S.P.A. AZIONI NOM. (UNSPON.ADRS) EO 1
6.10-2.40%-0.15ขาย063.928B13.070.4869272.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
EOAA E.ON SE O.N. ADR
9.30-0.53%-0.05แนะนำให้ขาย020.480B8.701.0943302.00อุปกรณ์ด้านพลังงานประเภทมัลติไลน์
EOAA E.ON SE NAMENS-AKTIEN(SP.ADRS) O.N.
9.350.00%0.00ขาย10020.480B8.701.0943302.00อุปกรณ์ด้านพลังงานประเภทมัลติไลน์
EOAA E.ON SE O.N. ADR
9.35-0.53%-0.05แนะนำให้ขาย20020.480B8.701.0943302.00อุปกรณ์ด้านพลังงานประเภทมัลติไลน์
EOAN E.ON SE NA O.N.
9.45-0.03%-0.00ขาย2.097K20.480B8.701.0943302.00อุปกรณ์ด้านพลังงานประเภทมัลติไลน์
EOAN E.ON SE NAMENS-AKTIEN O.N.
9.42-0.04%-0.00ขาย14.101K20.480B8.701.0943302.00อุปกรณ์ด้านพลังงานประเภทมัลติไลน์
EOAN E.ON SE NA O.N.
9.42-0.36%-0.03ขาย1.477M20.480B8.701.0943302.00อุปกรณ์ด้านพลังงานประเภทมัลติไลน์
ETG ENVITEC BIOGAS O.N.
11.100.91%0.10ขาย0166.320M24.500.46427.00ผลิตพลังงานเอกชน
ETG ENVITEC BIOGAS O.N.
11.200.00%0.00ขาย657166.320M24.500.46427.00ผลิตพลังงานเอกชน
ETG ENVITEC BIOGAS AG INHABER-AKTIEN O.N.
11.000.00%0.00ขาย50166.320M24.500.46427.00ผลิตพลังงานเอกชน
FE7 FIRSTENERGY CORP. REGISTERED SHARES DL 10
38.43-1.91%-0.75ซื้อ020.510B22.301.7412494.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
FE7 FIRSTENERGY DL 10
38.37-1.07%-0.41ซื้อ020.673B22.301.7512494.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
GZF ENGIE S.A. INH. EO 1
13.74-0.07%-0.01ซื้อ1.261K33.157B-0.09160000.00อุปกรณ์ด้านพลังงานประเภทมัลติไลน์
GZF ENGIE S.A. ACTIONS PORT. EO 1
13.780.04%0.01ซื้อ13.107K33.157B-0.09160000.00อุปกรณ์ด้านพลังงานประเภทมัลติไลน์
GZF ENGIE S.A. INH. EO 1
13.78-0.83%-0.12ซื้อ2.338K33.157B-0.09160000.00อุปกรณ์ด้านพลังงานประเภทมัลติไลน์
HRPK 7C SOLARPARKEN AG INHABER-AKTIEN O.N.
3.05-0.97%-0.03ซื้อ0179.724M25.210.1218.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
HRPK 7C SOLARPARKEN AG O.N.
3.070.33%0.01แนะนำให้ซื้อ9.500K179.724M25.210.1218.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
HRPK 7C SOLARPARKEN AG O.N.
3.041.00%0.03แนะนำให้ซื้อ50179.724M25.210.1218.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
I7N ITN NANOVATION
0.43-11.62%-0.06ขาย1.550K7.961M31.120.0223.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
I7N ITN NANOVATION AG INHABER-AKTIEN O.N.
0.43-3.59%-0.02ขาย07.961M31.120.0223.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
I7N ITN NANOVATION
0.43-10.42%-0.05ขาย07.961M31.120.0223.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
IBE1 IBERDROLA INH. EO -,75
8.50-0.07%-0.01ขาย1.639K54.179B18.040.4833733.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
IBE1 IBERDROLA INH. EO -,75
8.50-0.72%-0.06ขาย69654.179B18.040.4833733.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
IBE1 IBERDROLA S.A. ACCIONES PORT. EO -,75
8.51-0.65%-0.06ขาย23.402K54.179B18.040.4833733.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
IDJ IDACORP INC.
91.24-1.72%-1.60ขาย04.619B22.724.041981.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
IDJ IDACORP INC. REGISTERED SHARES O. N.
89.99-2.15%-1.98ขาย04.583B22.724.011981.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
IGY INNOGY SE INH. O.N.
43.07-0.42%-0.18ซื้อ17.547K24.028B-1.1440882.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
IGY INNOGY SE INHABER-AKTIEN O.N.
43.07-0.09%-0.04ซื้อ1024.028B-1.1440882.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
IGY INNOGY SE INH. O.N.
43.21-0.02%-0.01ซื้อ024.028B-1.1440882.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
IGYB INNOGY SE Z.VERK.
38.400.13%0.05ซื้อ3.263K24.028B-1.1440882.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
IGYB INNOGY SE Z.VERKAUF EING.INHABER-AKTIEN
38.400.39%0.15ซื้อ024.028B-1.1440882.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
IGYB INNOGY SE Z.VERK.
38.350.13%0.05ซื้อ3024.028B-1.1440882.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
J4S SOUTH JERSEY IND. DL 1,25
29.33-1.10%-0.33ขาย02.732B-0.151100.00อุปกรณ์ด้านก๊าซธรรมชาติ
MVV1 MVV ENERGIE AG NA O.N.
25.700.78%0.20ซื้อ541.681B56.190.455943.00อุปกรณ์ด้านพลังงานประเภทมัลติไลน์
MVV1 MVV ENERGIE AG NA O.N.
25.200.40%0.10ซื้อ01.681B56.190.455943.00อุปกรณ์ด้านพลังงานประเภทมัลติไลน์
MVV1 MVV ENERGIE AG NAMENS-AKTIEN O.N.
25.400.00%0.00ซื้อ01.681B56.190.455943.00อุปกรณ์ด้านพลังงานประเภทมัลติไลน์
NJ1 NEW JERSEY RES DL2,50
44.35-0.82%-0.36แนะนำให้ซื้อ03.978B40.091.121068.00อุปกรณ์ด้านก๊าซธรรมชาติ
NOU NISOURCE INC. REGISTERED SHARES O.N.
25.78-1.04%-0.27ซื้อ09.668B-0.348087.00อุปกรณ์ด้านพลังงานประเภทมัลติไลน์
NOU NISOURCE INC.
25.990.83%0.21ซื้อ09.745B-0.358087.00อุปกรณ์ด้านพลังงานประเภทมัลติไลน์
NRA NRG ENERGY INC. DL-,01
31.020.50%0.15ขาย08.397B36.930.854862.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
NRA NRG ENERGY INC. REGISTERED SHARES DL -,01
30.85-1.15%-0.36ขาย08.331B36.930.844862.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
OEWA VERBUND AG INH. A
49.561.56%0.76แนะนำให้ซื้อ2.222K8.372B34.891.412749.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
OEWA VERBUND AG INH. A
48.920.33%0.16ซื้อ08.372B34.891.412749.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
OEWA VERBUND AG INHABER-AKTIEN A O.N.
49.481.48%0.72แนะนำให้ซื้อ08.372B34.891.412749.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
PSE PUBLIC SERVICE ENT. GROUP INC.REGISTERED SHARES O.N.
53.60-0.07%-0.04ซื้อ026.992B19.312.7813145.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
PSE PUBL. SVC.ENTER.
53.60-1.22%-0.66ซื้อ027.206B19.312.8013145.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
PWC PINNACLE WEST CAPITAL
83.31-1.35%-1.14ขาย09.399B20.294.1496.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
RWE RWE AG INHABER-STAMMAKTIEN O.N.
23.980.84%0.20แนะนำให้ซื้อ6.220K15.644B-1.2717908.00อุปกรณ์ด้านพลังงานประเภทมัลติไลน์
RWE RWE AG ST O.N.
23.980.21%0.05ซื้อ1.005M15.644B-1.2717908.00อุปกรณ์ด้านพลังงานประเภทมัลติไลน์
RWE RWE AG ST O.N.
23.980.29%0.07ซื้อ6.276K15.644B-1.2717908.00อุปกรณ์ด้านพลังงานประเภทมัลติไลน์
RWEA RWE AG ADR 1
23.40-1.68%-0.40ซื้อ015.644B-1.2717908.00อุปกรณ์ด้านพลังงานประเภทมัลติไลน์
RWEA RWE AG ADR 1
24.003.45%0.80ซื้อ1.000K15.644B-1.2717908.00อุปกรณ์ด้านพลังงานประเภทมัลติไลน์
RWEA RWE AG NAM.-AKTIEN (SP.ADRS) 1 O.N.
23.600.00%0.00ซื้อ015.644B-1.2717908.00อุปกรณ์ด้านพลังงานประเภทมัลติไลน์
SOT SOUTHERN CO., THE REGISTERED SHARES DL 5
49.20-1.53%-0.77ขาย050.973B17.202.8729192.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
SOT THE SOUTHERN CO. DL 5
49.19-1.29%-0.65ขาย3051.379B17.202.8929192.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
SZR SOUTHWEST GAS HLDGS DL 1
78.66-1.60%-1.28ขาย04.256B23.313.422312.00อุปกรณ์ด้านก๊าซธรรมชาติ
UN01 UNIPER SE NA O.N.
27.80-0.32%-0.09ซื้อ82510.229B50.290.5612000.00อุปกรณ์ด้านพลังงานประเภทมัลติไลน์
UN01 UNIPER SE NAMENS-AKTIEN O.N.
27.79-0.25%-0.07ซื้อ52910.229B50.290.5612000.00อุปกรณ์ด้านพลังงานประเภทมัลติไลน์
UN01 UNIPER SE NA O.N.
27.78-0.61%-0.17ซื้อ58.998K10.229B50.290.5612000.00อุปกรณ์ด้านพลังงานประเภทมัลติไลน์
VVD VEOLIA ENVIRONNE. EO 5
22.970.00%0.00ซื้อ3012.666B31.010.77171495.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
VVD VEOLIA ENVIRONNE. EO 5
22.84-0.26%-0.06ซื้อ51112.666B31.010.77171495.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
VVD VEOLIA ENVIRONNEMENT S.A. ACTIONS AU PORTEUR EO 5
22.81-0.52%-0.12ซื้อ4012.666B31.010.77171495.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
WIC WEC ENERGY GROUP INC. REGISTERED SHARES DL 10
76.30-2.09%-1.63ซื้อ024.160B25.103.067878.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
WIC WEC ENERGY GRP DL 10
76.18-1.41%-1.09ซื้อ024.352B25.103.097878.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ