สาธารณูปโภค (ภาค)

75
หุ้น
1306.718B
เงินทุนของตลาด
671.456K
ปริมาณการซื้อขาย
+3.34%
ผลตอบแทนเงินปันผล
+0.59%
เปลี่ยนแปลง
+4.74%
ประสิทธิภาพ เดือน
+24.10%
ประสิทธิภาพ ปี
+23.25%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
49P PORTLAND GEN.ELEC.CO. NEW
50.640.42%0.21แนะนำให้ซื้อ04.594B25.262.042967.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
751 ALGONQUIN POWER + UTILIT.
12.18-0.18%-0.02ซื้อ06.128B21.050.602277.00อุปกรณ์ด้านพลังงานประเภทมัลติไลน์
CAP ENCAVIS AG INH. O.N.
8.220.12%0.01แนะนำให้ซื้อ3.874K1.085B167.110.05119.00ผลิตพลังงานเอกชน
CAP ENCAVIS AG INH. O.N.
8.25-0.12%-0.01แนะนำให้ซื้อ2.950M1.085B167.110.05119.00ผลิตพลังงานเอกชน
CAP ENCAVIS AG INHABER-AKTIEN O.N.
8.351.33%0.11แนะนำให้ซื้อ1.240K1.085B167.110.05119.00ผลิตพลังงานเอกชน
E2F ELECTRICITE DE FRANCE (E.D.F.)ACTIONS AU PORTEUR EO -,50
10.860.79%0.09ซื้อ033.108B21.410.51162208.00อุปกรณ์ด้านพลังงานประเภทมัลติไลน์
E2F ELECTRICI.D.FRANCE E0-,50
10.870.74%0.08ซื้อ33033.108B21.410.51162208.00อุปกรณ์ด้านพลังงานประเภทมัลติไลน์
E2F ELECTRICI.D.FRANCE E0-,50
10.71-0.97%-0.10ขาย033.108B21.410.51162208.00อุปกรณ์ด้านพลังงานประเภทมัลติไลน์
EBK ENBW ENERGIE BAD.-WUE. ON
37.004.52%1.60ซื้อ60010.022B36.551.0121086.00อุปกรณ์ด้านพลังงานประเภทมัลติไลน์
EBK ENBW ENERGIE BAD.-WUE. ON
34.600.00%0.00ขาย010.022B36.551.0121086.00อุปกรณ์ด้านพลังงานประเภทมัลติไลน์
EBK ENBW ENERGIE BADEN-WURTTEM. AGINHABER-AKTIEN O.N.
37.406.86%2.40ซื้อ72810.022B36.551.0121086.00อุปกรณ์ด้านพลังงานประเภทมัลติไลน์
EIX EDISON INTERNATIONAL REGISTERED SHARES O.N.
65.500.23%0.15ซื้อ023.275B-0.7712574.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
EIX EDISON INTL
65.740.63%0.41ซื้อ023.703B-0.7812574.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
EKT ENERGIEKONTOR O.N.
17.400.87%0.15แนะนำให้ซื้อ10.417K250.698M37.810.46150.00ผลิตพลังงานเอกชน
EKT ENERGIEKONTOR O.N.
16.95-1.74%-0.30ขาย0250.698M37.810.46150.00ผลิตพลังงานเอกชน
EKT ENERGIEKONTOR AG INHABER-AKTIEN O.N.
17.301.17%0.20แนะนำให้ซื้อ400250.698M37.810.46150.00ผลิตพลังงานเอกชน
ENL ENEL S.P.A. EO 1
6.61-0.11%-0.01ซื้อ49.649K66.856B13.410.4968842.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ENL ENEL S.P.A. EO 1
6.60-0.54%-0.04ซื้อ39.596K66.856B13.410.4968842.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ENL ENEL S.P.A. AZIONI NOM. EO 1
6.751.58%0.10แนะนำให้ซื้อ30066.856B13.410.4968842.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
EOAA E.ON SE O.N. ADR
9.000.56%0.05ซื้อ10019.543B38.550.2343313.00อุปกรณ์ด้านพลังงานประเภทมัลติไลน์
EOAA E.ON SE O.N. ADR
9.00-1.64%-0.15ซื้อ10.818K19.543B38.550.2343313.00อุปกรณ์ด้านพลังงานประเภทมัลติไลน์
EOAA E.ON SE NAMENS-AKTIEN(SP.ADRS) O.N.
9.00-1.10%-0.10ซื้อ019.543B38.550.2343313.00อุปกรณ์ด้านพลังงานประเภทมัลติไลน์
EOAN E.ON SE NA O.N.
9.02-0.63%-0.06ซื้อ19.032M19.543B38.550.2343313.00อุปกรณ์ด้านพลังงานประเภทมัลติไลน์
EOAN E.ON SE NA O.N.
9.05-0.41%-0.04ซื้อ14.605K19.543B38.550.2343313.00อุปกรณ์ด้านพลังงานประเภทมัลติไลน์
EOAN E.ON SE NAMENS-AKTIEN O.N.
9.04-0.41%-0.04ซื้อ94.441K19.543B38.550.2343313.00อุปกรณ์ด้านพลังงานประเภทมัลติไลน์
ETG ENVITEC BIOGAS O.N.
11.900.85%0.10ซื้อ8.213K176.715M26.030.46427.00ผลิตพลังงานเอกชน
ETG ENVITEC BIOGAS O.N.
11.50-2.54%-0.30ซื้อ0176.715M26.030.46427.00ผลิตพลังงานเอกชน
ETG ENVITEC BIOGAS AG INHABER-AKTIEN O.N.
11.700.86%0.10แนะนำให้ซื้อ1.600K176.715M26.030.46427.00ผลิตพลังงานเอกชน
GZF ENGIE S.A. INH. EO 1
14.451.26%0.18แนะนำให้ซื้อ18.105K34.845B45.340.32160000.00อุปกรณ์ด้านพลังงานประเภทมัลติไลน์
GZF ENGIE S.A. INH. EO 1
14.441.19%0.17แนะนำให้ซื้อ3.118K34.845B45.340.32160000.00อุปกรณ์ด้านพลังงานประเภทมัลติไลน์
GZF ENGIE S.A. ACTIONS PORT. EO 1
14.451.16%0.17ซื้อ8.334K34.845B45.340.32160000.00อุปกรณ์ด้านพลังงานประเภทมัลติไลน์
HRPK 7C SOLARPARKEN AG O.N.
3.372.43%0.08แนะนำให้ซื้อ88.835K197.932M27.760.1218.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
HRPK 7C SOLARPARKEN AG INHABER-AKTIEN O.N.
3.414.60%0.15ซื้อ6.700K197.932M27.760.1218.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
HRPK 7C SOLARPARKEN AG O.N.
3.360.30%0.01แนะนำให้ซื้อ410197.932M27.760.1218.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
I7N ITN NANOVATION AG INHABER-AKTIEN O.N.
0.30-3.85%-0.01แนะนำให้ขาย05.780M22.600.0223.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
I7N ITN NANOVATION
0.30-0.00%-0.00ขาย05.780M22.600.0223.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
I7N ITN NANOVATION
0.350.00%0.00ขาย05.780M22.600.0223.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
IBE1 IBERDROLA INH. EO -,75
9.31-0.21%-0.02ซื้อ058.802B18.860.5033927.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
IBE1 IBERDROLA S.A. ACCIONES PORT. EO -,75
9.421.03%0.10ซื้อ3.762K58.802B18.860.5033927.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
IBE1 IBERDROLA INH. EO -,75
9.350.21%0.02ซื้อ9.229K58.802B18.860.5033927.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
IGY INNOGY SE INH. O.N.
44.50-0.60%-0.27ขาย10.792M24.722B-1.3540522.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
IGY INNOGY SE INHABER-AKTIEN O.N.
44.41-0.49%-0.22ขาย4.199K24.722B-1.3540522.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
IGY INNOGY SE INH. O.N.
44.42-0.60%-0.27ขาย1.641K24.722B-1.3540522.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
IGYB INNOGY SE Z.VERK.
37.55-0.53%-0.20ขาย024.722B-1.3540522.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
IGYB INNOGY SE Z.VERK.
37.700.13%0.05ซื้อ2.031M24.722B-1.3540522.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
IGYB INNOGY SE Z.VERKAUF EING.INHABER-AKTIEN
37.550.67%0.25ซื้อ5024.722B-1.3540522.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
MVV1 MVV ENERGIE AG NA O.N.
25.200.00%0.00ซื้อ01.681B43.840.586122.00อุปกรณ์ด้านพลังงานประเภทมัลติไลน์
MVV1 MVV ENERGIE AG NA O.N.
25.50-0.78%-0.20ซื้อ4991.681B43.840.586122.00อุปกรณ์ด้านพลังงานประเภทมัลติไลน์
MVV1 MVV ENERGIE AG NAMENS-AKTIEN O.N.
25.600.39%0.10แนะนำให้ซื้อ2361.681B43.840.586122.00อุปกรณ์ด้านพลังงานประเภทมัลติไลน์
NFG NATL FUEL GAS
43.430.50%0.21ซื้อ03.714B13.973.102105.00อุปกรณ์ด้านก๊าซธรรมชาติ
NFG NATIONAL FUEL GAS CO. REGISTERED SHARES O.N.
43.811.07%0.47ซื้อ1803.647B13.973.042105.00อุปกรณ์ด้านก๊าซธรรมชาติ
NJ1 NEW JERSEY RES DL2,50
40.13-0.91%-0.37ขาย03.632B34.071.191068.00อุปกรณ์ด้านก๊าซธรรมชาติ
NOU NISOURCE INC. REGISTERED SHARES O.N.
26.500.74%0.20ซื้อ09.835B98.270.278087.00อุปกรณ์ด้านพลังงานประเภทมัลติไลน์
NOU NISOURCE INC.
26.470.49%0.13ซื้อ010.016B98.270.288087.00อุปกรณ์ด้านพลังงานประเภทมัลติไลน์
NWJ EVERSOURCE ENERGY DL 5
75.08-0.21%-0.16ซื้อ024.518B30.602.487998.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
NWJ EVERSOURCE ENERGY REGISTERED SHARES DL 5
75.360.28%0.21ซื้อ6224.076B30.602.447998.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
OEWA VERBUND AG INH. A
51.85-0.29%-0.15ขาย1138.827B33.121.572754.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
OEWA VERBUND AG INH. A
51.650.10%0.05ขาย08.827B33.121.572754.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
OEWA VERBUND AG INHABER-AKTIEN A O.N.
51.50-1.34%-0.70ขาย08.827B33.121.572754.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
P92A PATTERN ENERGY GROUP INC. REGISTERED SHARES A DL -,01
24.73-0.28%-0.07ซื้อ02.404B-0.58209.00ผลิตพลังงานเอกชน
P92A PATERN ENERGY GR.A DL-,01
24.54-0.59%-0.14ซื้อ02.449B-0.59209.00ผลิตพลังงานเอกชน
RWE RWE AG INHABER-STAMMAKTIEN O.N.
28.253.71%1.01ซื้อ37.957K18.429B-1.3917890.00อุปกรณ์ด้านพลังงานประเภทมัลติไลน์
RWE RWE AG ST O.N.
28.162.74%0.75ซื้อ16.426K18.429B-1.3917890.00อุปกรณ์ด้านพลังงานประเภทมัลติไลน์
RWE RWE AG ST O.N.
28.192.92%0.80ซื้อ8.761M18.429B-1.3917890.00อุปกรณ์ด้านพลังงานประเภทมัลติไลน์
RWEA RWE AG NAM.-AKTIEN (SP.ADRS) 1 O.N.
28.605.93%1.60ซื้อ3018.429B-1.3917890.00อุปกรณ์ด้านพลังงานประเภทมัลติไลน์
RWEA RWE AG ADR 1
27.602.22%0.60แนะนำให้ซื้อ16818.429B-1.3917890.00อุปกรณ์ด้านพลังงานประเภทมัลติไลน์
RWEA RWE AG ADR 1
26.803.08%0.80ซื้อ23018.429B-1.3917890.00อุปกรณ์ด้านพลังงานประเภทมัลติไลน์
SE4 SEMPRA ENERGY REGISTERED SHARES O.N.
127.881.22%1.54ซื้อ034.891B20.776.1816823.00อุปกรณ์ด้านพลังงานประเภทมัลติไลน์
SE4 SEMPRA ENERGY
127.080.41%0.52ขาย035.532B20.776.2916823.00อุปกรณ์ด้านพลังงานประเภทมัลติไลน์
UN01 UNIPER SE NA O.N.
30.050.23%0.07ซื้อ5411.045B10.822.7911962.00อุปกรณ์ด้านพลังงานประเภทมัลติไลน์
UN01 UNIPER SE NAMENS-AKTIEN O.N.
30.000.54%0.16ซื้อ92911.045B10.822.7911962.00อุปกรณ์ด้านพลังงานประเภทมัลติไลน์
UN01 UNIPER SE NA O.N.
30.180.77%0.23ซื้อ1.123M11.045B10.822.7911962.00อุปกรณ์ด้านพลังงานประเภทมัลติไลน์
VVD VEOLIA ENVIRONNE. EO 5
22.751.02%0.23แนะนำให้ซื้อ66012.478B26.161.02171495.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
VVD VEOLIA ENVIRONNEMENT S.A. ACTIONS AU PORTEUR EO 5
22.600.22%0.05แนะนำให้ซื้อ3812.478B26.161.02171495.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
VVD VEOLIA ENVIRONNE. EO 5
22.55-0.18%-0.04ซื้อ2.961K12.478B26.161.02171495.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน เหรียญ TradingView ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ