อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สวิตเซอร์แลนด์

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
380.358B0.45-0.17%3ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ8
18.944B3.64-0.03%56สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
787.450B2.090.30%46ในทางอุตสาหกรรม8
15.122B1.690.00%0วัสดุพื้นฐาน2
194.659B3.00-2.37%11.160Kในทางอุตสาหกรรม10
73.664B2.65-1.23%13ในทางอุตสาหกรรม6
12.813B3.27-0.41%8.058Kในทางอุตสาหกรรม2
7.839B3.720.00%0วัสดุพื้นฐาน1
317.629B2.00-0.35%126.980Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร10
45.900B4.030.00%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
617.429M2.89-0.83%176สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
594.446B4.05-1.84%2.996Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร15
97.922B3.390.01%124สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร12
2612.486B3.31-0.24%54.195Kไฟแนนซ์53
301.619B2.20-0.19%5.558Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ23
245.875B2.30-0.35%66สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร3
697.209B1.59-0.31%1สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
51.804B0.41-0.20%3.880Kในทางอุตสาหกรรม5
41.234B1.190.04%2สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
2.494B10.620.00%0ไฟแนนซ์1
180.200M6.52-2.72%1.215Kในทางอุตสาหกรรม1
290.727B2.321.84%106วัสดุพื้นฐาน5
562.804B2.491.63%872เทคโนโลยี10
20.788B3.090.00%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
93.098B3.40-0.19%24.473Kเทคโนโลยี11
79.871B3.390.27%240ในทางอุตสาหกรรม6
66.004B3.30-2.48%552.234Kวัสดุพื้นฐาน4
57.033B2.80-0.13%14.153Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร6
99.951B1.320.00%0ไฟแนนซ์2
6.958B4.170.15%209สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
4.654B0.890.00%0ไฟแนนซ์1
1844.753B-1.66%20สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
93.468B1.52-3.02%15สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร3
112.688B4.132.90%1วัสดุพื้นฐาน5
18.658B7.09-1.08%768ไฟแนนซ์3
51.152B3.32-0.06%2.176Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร3
111.221B4.26-0.01%138.991Kสาธารณูปโภค8
102.890B2.950.53%687ในทางอุตสาหกรรม16
50.874B2.50-0.04%184เทคโนโลยี5
28.966B5.32-0.05%127.943Kในทางอุตสาหกรรม4
35.632B1.800.00%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
8.634B5.220.00%0ในทางอุตสาหกรรม1
48.797B1.14-0.01%206ไฟแนนซ์4
950.176B2.44-0.57%616.236Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร20
631.485B2.041.35%46สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร6
390.104B1.110.60%149สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
116.817B1.43-0.00%36วัสดุพื้นฐาน9
109.478B1.660.01%7.244Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ6
91.960B2.79-0.87%1.074Mในทางอุตสาหกรรม6
164.814B3.74-2.11%214ในทางอุตสาหกรรม8
29.483B3.420.00%0ในทางอุตสาหกรรม2
6.458B3.30-0.46%14.565Kไฟแนนซ์4
434.319M-2.91%5.000Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
213.723B2.810.00%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
11.696B2.84-0.12%1.047Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
69.276B0.579.34%145เทคโนโลยี3
18.234B1.230.00%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร1
498.971B2.580.06%8เทคโนโลยี14
914.645M3.500.00%0สาธารณูปโภค1
380.512B2.74-1.01%66ในทางอุตสาหกรรม5
49.622B2.61-1.26%43.786Kในทางอุตสาหกรรม32
536.364B2.000.25%118วัสดุพื้นฐาน9
799.985B5.620.68%266พลังงาน5
774.758B4.290.35%2.936Kบริการโทรคมนาคม15
5486.465B0.12-0.17%131เทคโนโลยี30
293.555B2.24-0.00%1ไฟแนนซ์5
191.781B4.34-3.61%1.573Mไฟแนนซ์14
182.596B0.350.03%108สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร6
133.486B4.880.39%38.445Kไฟแนนซ์6
459.889B1.490.00%0ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ2
4.905B2.290.00%0ในทางอุตสาหกรรม1
1.801B3.630.00%0ในทางอุตสาหกรรม1
558.910B1.52-0.18%28.454Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ17
417.462M0.460.00%0วัสดุพื้นฐาน1
830.647B1.65-0.36%15.031Kไฟแนนซ์10
170.180B3.40-0.13%13สาธารณูปโภค8
604.184B3.150.81%178สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร3
474.409M2.090.46%639วัสดุพื้นฐาน2
15.101B2.15-0.27%879เทคโนโลยี3
9.407B-1.63%8.749Kพลังงาน2
94.411B2.390.00%0พลังงาน2
1089.019B3.780.40%20พลังงาน6
87.572B4.160.00%0พลังงาน4
11.254B3.80-0.79%69.744Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
3.476B-1.47%207.231Kวัสดุพื้นฐาน1
6.234B1.820.00%0วัสดุพื้นฐาน2
5.573B2.180.05%5ในทางอุตสาหกรรม3
1086.736B2.320.38%47สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร9
3220.768B2.68-0.25%150.623Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ34
2615.071B1.63-0.49%30เทคโนโลยี3
3.663B0.940.00%0วัสดุพื้นฐาน3
500.000M2.600.80%169ไฟแนนซ์1
101.520B3.010.03%4.310Kไฟแนนซ์29
143.676B4.700.01%208.755Kไฟแนนซ์5
30.684B0.860.08%19พลังงาน6
560.034B2.080.03%35สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร6
88.464B0.75-0.02%11.477Kเทคโนโลยี4
992.466B2.17-1.93%5.043Kเทคโนโลยี18
2875.001B1.36-0.01%646เทคโนโลยี17
144.591B2.05-0.68%56.043Kวัสดุพื้นฐาน10
3.023B2.420.00%0วัสดุพื้นฐาน2
104.047B0.73-0.18%2.559Kวัสดุพื้นฐาน9
27.710B3.27-0.09%618สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
447.397B4.271.20%172สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร5
12.924B0.00%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
4.007B0.590.00%0พลังงาน1
12.478B4.180.00%0สาธารณูปโภค1
797.981B5.071.43%292บริการโทรคมนาคม7
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ