อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สวิตเซอร์แลนด์

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

         
535.544M6.151.70%180บริการเชิงพาณิชย์1
87.506B1.39-0.06%17.190Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
129.360M2.30-4.39%150อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
126.370M0.902.52%744สาธารณูปโภค1
326.689B1.80-0.00%6.865Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
545.495M1.28-0.51%4.243Kการผลิตของผู้ผลิต1
3.098B-1.60%80สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
169.895B1.200.00%70.518Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
2.686B0.373.60%48.016Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
19.011B2.440.33%86.248Kการผลิตของผู้ผลิต3
22.556B0.000.00%35.631Kบริการผู้บริโภค1
58.372B6.470.00%48.122Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
216.046B1.580.36%143.136Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
170.476M3.911.16%560บริการเชิงพาณิชย์1
2.448B2.13-0.04%14.535Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
9.756B1.66-0.19%819.253Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
11.958B4.000.00%118.098Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
28.487B4.72-0.62%1.593Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
7.751B2.361.02%558.650Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
50.848M-14.14%755บริการทางด้านเทคโนโลยี1
51.510B1.760.27%133.460Kสาธารณูปโภค6
57.303B2.760.69%4.699Mการผลิตของผู้ผลิต5
2.480B1.931.16%281เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
13.073B1.000.09%18.007Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
194.192M2.92-0.65%127เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
4.647B2.281.52%216.751Kบริการการกระจายสินค้า2
128.455B0.620.52%2.057Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
2.334B3.32-0.25%55.214Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
1.924B1.600.00%34.000Kการเงิน1
514.402M3.940.40%4.704Kการเงิน2
14.664B2.720.00%5.016Mการค้าปลีก1
312.386B2.47-0.16%4.238Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
6.781B1.98-0.50%8.676Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
62.203B1.320.82%40.056Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
1.847B1.930.47%1.292Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
931.083M2.92-0.65%1.130Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
1.582B2.133.88%3.632Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
500.442B2.230.00%103.048Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
177.051B3.800.63%123.592Kการผลิตของผู้ผลิต3
68.669B2.260.88%275.670Kการผลิตของผู้ผลิต22
39.458B1.130.79%383.941Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
7.124B1.000.51%223.376Kบริการทางด้านเทคโนโลยี2
97.782B4.200.00%12.960Mแร่พลังงาน1
1065.377B0.00%3.839Kการค้าปลีก1
1398.595B-0.00%12.999Kบริการทางด้านเทคโนโลยี2
4.207B3.841.12%21.441Kการเงิน5
30.598B3.390.92%66.427Kการเงิน5
16.838B4.650.67%131.881Kการเงิน2
199.434B5.120.36%3.679Mการเงิน10
123.211B3.590.19%823.106Kการสื่อสาร2
30.578B3.941.84%218.507Kระบบขนส่ง1
4.659B2.231.25%152.725Kบริการการกระจายสินค้า2
298.829B1.450.44%130.192Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ16
4.937B1.88-0.40%32.553Kการผลิตของผู้ผลิต3
2.845B2.170.56%13.667Kอื่นๆ1
26.137B2.911.46%30.979Kบริการเชิงพาณิชย์8
8.116B1.89-0.10%98.160Kการผลิตของผู้ผลิต2
52.387B7.490.00%36.000Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
223.138M-3.28%1บริการผู้บริโภค1
273.020B5.61-0.08%246.545Kการเงิน9
532.641M1.05%5.588Kบริการผู้บริโภค2
75.154B2.32-10.05%4.708Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
167.313B10.66-6.55%15.162Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
4.838B0.38%49.856Kระบบขนส่ง1
119.662B2.020.00%71.008Kบริการทางด้านเทคโนโลยี4
5.958B7.021.22%568.224Kบริการเชิงพาณิชย์1
2.686B2.09%428.631Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
1702.497B2.301.64%856.004Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ22
1.413B2.402.14%741บริการผู้บริโภค1
916.463M0.06-0.16%1.136Kระบบขนส่ง2
25.548B3.120.95%100.406Kการเงิน17
185.131M-1.55%4.546Kการเงิน1
69.911B6.94-0.17%162.833Kการเงิน21
152.039B0.02%278.884Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
4.850B2.561.32%570.770Kการค้าปลีก3
4.112B1.130.13%48.995Kการสื่อสาร2
28.762B1.04-0.05%1.062Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
1.838B2.510.19%102.982Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
173.250B5.28-5.73%149.279Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
6.853B2.730.32%66.594Kการผลิตของผู้ผลิต2
13.336B2.070.13%62.529Kบริการการกระจายสินค้า3
141.556B7.670.00%328.590Kการสื่อสาร2
โหลดเพิ่ม