ตลาดหุ้นสวิซเซอร์แลนด์

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สวิตเซอร์แลนด์

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราเงินปันผลตอบแทน FWD %
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ภาค
หุ้น
บริการด้านโฆษณา/การตลาด560.077M CHF5.88%1.91%1.784Kบริการเชิงพาณิชย์1
ยานอวกาศและการป้องกัน680B CHF1.71%−1.09%71.289Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร12.696B CHF2.89%−9.34%50อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
ขนส่ง/จัดส่งสินค้าทางอากาศ50.126B CHF4.31%−0.32%2ระบบขนส่ง1
สายการบิน63.285B CHF0.28%2.29%482ระบบขนส่ง4
การผลิตพลังงานทางเลือก3.654B CHF−21.69%70สาธารณูปโภค1
เสื้อผ้า/รองเท้า1.344T CHF1.33%0.57%139สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร15
ชิ้นส่วนยานยนต์: OEM768.802M CHF0.00%0.85%1.103Kการผลิตของผู้ผลิต2
ตลาดหลังการขายของยานยนต์3.452B CHF0.00%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์98.351B CHF1.03%−1.81%1สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์1.179T CHF2.91%0.01%32สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
ไบโอเทคโนโลยี387.858B CHF2.19%−2.21%128เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ14
วัสดุก่อสร้าง80.126B CHF2.35%1.19%17.912Kการผลิตของผู้ผลิต7
เคเบิ้ลทีวี/ทีวีดาวเทียม148.066B CHF2.96%4.52%95บริการผู้บริโภค1
เคมีทางการเกษตร36.67B CHF1.05%−1.88%31อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
เคมี: รายใหญ่หลายแบรนด์175.585B CHF4.44%0.25%112.526Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
เคมีพิเศษเฉพาะ319.696B CHF2.43%0.39%3.339Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ13
การสื่อสารคอมพิวเตอร์51.914B CHF0.15%4.93%478เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์20.878B CHF1.68%−0.76%294.489Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
ฮาร์ดแวร์ประมวลผลคอมพิวเตอร์137.205B CHF1.16%−0.91%5.306Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
วัสดุสำหรับการก่อสร้าง82.844B CHF4.27%1.33%565.699Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ10.705B CHF5.62%−3.42%1.524Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
ขุดเจาะตามสัญญา70.194B CHF1.86%4.14%776บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
บริการประมวลผลข้อมูล161.408B CHF0.20%1.73%90บริการทางด้านเทคโนโลยี2
เครือข่ายร้านยา105.709B CHF4.08%−7.47%105การค้าปลีก2
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า391.453B CHF3.83%7.56%20.273Kสาธารณูปโภค17
เครื่องใช้ไฟฟ้า226.674B CHF1.39%1.29%819.306Kการผลิตของผู้ผลิต14
ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์26.857B CHF3.43%−7.81%359เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
อุปกรณ์/เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์2.624B CHF1.80%−0.37%1.778Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
อุปกรณ์การผลิตอิเลคทรอนิกส์5.633B CHF0.25%−0.45%880เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์9.026B CHF1.85%2.62%21.285Kบริการการกระจายสินค้า4
ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า/อิเลคทรอนิกส์1.104B CHF7.17%−2.34%47.424Kการค้าปลีก2
อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า36.686B CHF0.60%−3.87%15สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
วิศวกรรมและก่อสร้าง4.723B CHF1.38%1.65%3.272Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม6
สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง113.541B CHF1.42%8.33%1การเงิน1
กลุ่มบริษัททางการเงิน30.482B CHF4.48%0.49%220.691Kการเงิน13
ผู้จัดจำหน่ายอาหาร2.691B CHF−0.45%800บริการการกระจายสินค้า1
ค้าปลีกอาหาร6.258B CHF−41.38%369.811Kการค้าปลีก3
อาหาร: รายใหญ่หลายแบรนด์903.129B CHF1.91%0.55%825.406Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
อาหาร: เนื้อสัตว์/ปลา/ผลิตภัณฑ์นม12.319B CHF1.75%1.69%1.011Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม284.048B CHF1.64%−0.51%1.792Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร11
ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย1.972B CHF1.73%0.61%1.737Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
เครือข่ายการพัฒนาปรับปรุงบ้าน269.649B CHF2.82%−0.12%1การค้าปลีก1
การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล1.586B CHF3.99%0.00%3.784Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ33.599B CHF7.16%181บริการผู้บริโภค4
การดูแลครัวเรือน/บุคคล741.754B CHF2.74%−0.81%33สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
องค์กรที่ประกอบธุรกิจในหลายอุตสาหกรรม102.525B CHF5.85%−0.16%8การผลิตของผู้ผลิต2
เครื่องจักรอุตสาหกรรม692.045B CHF1.60%0.31%23.186Kการผลิตของผู้ผลิต40
เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม1.022B CHF−4.17%1.8Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ265.911B CHF2.46%6.80%4.452Kบริการทางด้านเทคโนโลยี8
บริการน้ำมันครบวงจร943.976B CHF6.86%−2.52%6.059Kแร่พลังงาน7
ค้าปลีกทางอินเทอร์เน็ต1.52T CHF1.59%149การค้าปลีก6
ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต5.608T CHF0.00%2.58%5.592Kบริการทางด้านเทคโนโลยี8
วาณิชธนกิจ/โบรกเกอร์221.539B CHF2.51%0.91%458.431Kการเงิน17
ผู้จัดการด้านการลงทุน288.489B CHF3.25%0.86%1.155Mการเงิน19
กองทรัสต์/กองทุนรวม4.809B CHF6.73%−1.40%23.026Kอื่นๆ1878
ประกันชีวิต/สุขภาพ150.629B CHF3.92%2.02%16.43Kการเงิน6
ธนาคารรายใหญ่1.707T CHF3.80%0.39%48.593Kการเงิน22
โทรคมนาคมรายใหญ่151.719B CHF3.74%−0.66%22.543Kการสื่อสาร3
การขนส่งทางทะเล125.201B CHF15.29%2.50%34.946Kระบบขนส่ง5
ผู้จัดจำหน่ายทางการแพทย์14.64B CHF2.44%0.49%42.723Kบริการการกระจายสินค้า7
เชี่ยวชาญพิเศษด้านการแพทย์876.717B CHF0.86%−1.06%38.475Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ30
บริการทางการแพทย์/พยาบาล62.703B CHF1.66%1.59%149บริการเกี่ยวกับสุขภาพ3
การผลิตโลหะ6.803B CHF1.41%1.79%17.973Kการผลิตของผู้ผลิต3
บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด879.034B CHF0.81%−0.75%7.871Kบริการเชิงพาณิชย์11
การผลิตเบ็ดเตล็ด7.633B CHF1.43%0.80%10.547Kการผลิตของผู้ผลิต2
ยานพาหนะใช้มอเตอร์1.289T CHF2.81%3.15%4.192Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร17
ภาพยนต์/บันเทิง301.386B CHF0.42%11บริการผู้บริโภค5
ชุดประกันภัยรวม596.863B CHF5.12%0.00%86.699Kการเงิน17
การผลิตน้ำมันและก๊าซ48.24B CHF1.21%−2.23%200แร่พลังงาน1
บริการเกี่ยวกับผู้บริโภคอื่นๆ74.165B CHF2.85%108บริการผู้บริโภค7
เชี่ยวชาญพิเศษด้านผู้บริโภคอื่นๆ219.258B CHF2.38%−0.45%371.967Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ470.541B CHF6.04%0.64%37.937Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน9
การขนส่งอื่นๆ10.744B CHF1.37%0.55%16.636Kระบบขนส่ง2
ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป3.466T CHF0.74%1.33%131บริการทางด้านเทคโนโลยี24
บริการด้านบุคลากร9.448B CHF8.78%0.58%400.591Kบริการเชิงพาณิชย์2
ยารายใหญ่4.851T CHF2.37%−0.61%247.451Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ47
โลหะมีค่า28.695B CHF3.53%1.32%204แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
ประกันภัยทรัพย์สินและประกันวินาศภัย1.312T CHF0.02%0.40%20การเงิน3
สิ่งพิมพ์: หนังสือพิมพ์1.104B CHF4.32%2.76%963บริการผู้บริโภค1
เยื่อกระดาษและกระดาษ543.566M CHF4.97%−0.88%261อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
รถไฟ1.898B CHF2.37%−0.88%994ระบบขนส่ง3
การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์55.688B CHF3.80%1.15%41.543Kการเงิน30
ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์56.998B CHF7.70%0.54%70การเงิน7
ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ7.54B CHF4.67%21.50%10สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
ธนาคารในภูมิภาค72.686B CHF6.35%0.46%1.181Mการเงิน19
ร้านอาหาร383.653B CHF2.10%0.18%2บริการผู้บริโภค2
เซมิคอนดักเตอร์2.955T CHF0.55%4.65%14.126Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์23
ร้านค้าพิเศษเฉพาะ315.582B CHF1.51%−4.23%17.573Kการค้าปลีก12
โทรคมนาคมพิเศษ2.66B CHF7.32%0.00%778.165Kการสื่อสาร1
เหล็ก155.78B CHF7.99%1.54%5.839Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
อุปกรณ์โทรคมนาคม5.917T CHF0.80%1.71%253เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์11
สิ่งทอ1.509B CHF7.55%3.34%709.352Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
ยาสูบ487.938B CHF6.92%−0.72%10.808Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
เครื่องจักรทางการบรรทุก/ก่อสร้าง/ทำฟาร์ม370.664B CHF2.04%−1.16%1.947Kการผลิตของผู้ผลิต11
สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ19.168B CHF4.01%2.024Kสาธารณูปโภค1
ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง74.32B CHF7.13%1.92%22.893Kบริการการกระจายสินค้า5
บริการโทรคมนาคมและการสื่อสารไร้สาย278.427B CHF7.86%−2.43%501.565Kการสื่อสาร5