อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สวิตเซอร์แลนด์

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ
       
388.139B0.440.94%69ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ9
21.640B3.40-0.09%53สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
899.082B2.15-0.58%178ในทางอุตสาหกรรม9
18.882B1.680.00%0วัสดุพื้นฐาน3
200.547B2.81-3.89%177.282Kในทางอุตสาหกรรม9
76.990B2.58-1.11%37ในทางอุตสาหกรรม6
13.005B2.820.32%24.274Kในทางอุตสาหกรรม2
8.470B3.56-3.27%4.900Kวัสดุพื้นฐาน1
420.794B2.23-0.12%103.660Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร13
17.889B1.47-2.83%6.334Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
669.732M2.673.62%188สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
579.326B4.46-0.39%2.229Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร15
110.535B3.06-1.02%250สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร14
2760.061B3.180.31%125.080Kไฟแนนซ์55
316.539B2.11-0.97%17.702Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ23
235.798B2.390.58%98สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร3
539.586B1.761.03%174สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
46.159B1.740.43%18.778Kในทางอุตสาหกรรม5
12.951B2.95-0.24%2สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
2.413B10.960.00%0ไฟแนนซ์1
822.277M2.860.48%274ในทางอุตสาหกรรม2
329.575B2.350.70%83.393Kวัสดุพื้นฐาน9
646.437B2.921.68%263เทคโนโลยี12
20.749B3.106.02%25สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
103.465B3.22-0.55%36.728Kเทคโนโลยี12
81.494B3.375.21%132.259Kในทางอุตสาหกรรม7
62.144B3.36-0.06%848.593Kวัสดุพื้นฐาน4
53.625B2.97-0.85%29.399Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร6
192.088B1.380.00%0ไฟแนนซ์3
10.274B4.66-0.05%538สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
4.667B0.890.00%0ไฟแนนซ์1
1685.092B1.48%26สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
86.112B1.576.37%68สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร3
120.446B3.890.79%1.006Kวัสดุพื้นฐาน6
17.520B6.14-0.06%1.745Kไฟแนนซ์4
62.367B2.80-5.35%5.894Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร3
52.989B3.80-0.25%5.872Kสาธารณูปโภค7
103.123B2.80-0.07%1.867Kในทางอุตสาหกรรม16
59.010B2.19-0.11%305เทคโนโลยี5
27.962B5.090.35%223.135Kในทางอุตสาหกรรม4
36.975B1.735.61%268สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
8.191B5.500.00%0ในทางอุตสาหกรรม1
71.135B1.580.20%6ไฟแนนซ์5
3.167B1.910.00%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร2
967.735B2.610.31%1.751Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร20
622.907B2.09-1.19%25สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร6
364.931B1.15-0.14%7สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
104.754B1.42-0.12%984วัสดุพื้นฐาน9
1.705B1.800.00%0ในทางอุตสาหกรรม1
111.707B1.630.28%44ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ7
90.969B2.820.27%2.821Mในทางอุตสาหกรรม6
163.868B2.03-0.19%828ในทางอุตสาหกรรม7
28.469B3.530.00%0ในทางอุตสาหกรรม2
6.860B3.16-0.67%72.559Kไฟแนนซ์3
447.623M3.110.00%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
538.553M-4.57%2.000Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
413.772B2.980.00%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
12.688B2.620.19%1.927Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
61.093B0.571.05%767เทคโนโลยี3
16.602B1.350.00%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร1
390.541B1.771.07%31.795Kเทคโนโลยี13
897.137M3.56-4.43%400สาธารณูปโภค1
387.778B2.75-1.33%7.061Kในทางอุตสาหกรรม6
53.601B2.580.60%98.316Kในทางอุตสาหกรรม34
516.017B2.14-2.90%416วัสดุพื้นฐาน9
739.614B5.440.21%897พลังงาน4
784.476B4.30-0.07%559.204Kบริการโทรคมนาคม15
5248.345B0.130.33%94เทคโนโลยี27
298.410B2.220.66%534ไฟแนนซ์6
188.399B4.111.65%3.879Mไฟแนนซ์13
190.962B0.361.32%18สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร7
132.063B4.990.26%19.677Kไฟแนนซ์6
483.276B1.430.49%38ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ2
4.906B2.290.00%0ในทางอุตสาหกรรม1
1.633B3.350.00%0ในทางอุตสาหกรรม1
593.610B1.502.14%3.928Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ18
323.421M0.590.00%0วัสดุพื้นฐาน1
366.273B4.200.21%68.138Kไฟแนนซ์11
126.562B4.241.96%132สาธารณูปโภค7
551.230B3.440.27%9สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร3
487.029M2.041.30%428วัสดุพื้นฐาน2
11.123B2.840.51%6.253Kเทคโนโลยี3
11.022B1.88%21.638Kพลังงาน2
181.065B3.150.00%0พลังงาน3
1210.602B3.852.90%98พลังงาน5
99.956B3.73-0.86%129พลังงาน6
22.836B2.530.73%97.785Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
3.437B3.282.42%126.602Kวัสดุพื้นฐาน1
6.760B1.740.09%133วัสดุพื้นฐาน2
5.494B3.9810.84%130ในทางอุตสาหกรรม3
1069.327B2.411.81%298สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร10
3398.430B2.54-0.50%359.943Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ34
2654.145B1.572.92%58เทคโนโลยี3
15.042B1.29-0.23%126วัสดุพื้นฐาน4
506.959B0.002.00%214ไฟแนนซ์2
100.855B2.840.18%12.996Kไฟแนนซ์30
701.453M6.830.00%0ไฟแนนซ์1
120.094B4.351.27%498.153Kไฟแนนซ์4
30.265B0.743.79%83พลังงาน6
522.163B2.251.21%4สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร6
81.755B0.81-0.02%72.081Kเทคโนโลยี4
889.161B1.750.52%266เทคโนโลยี15
2499.696B1.490.06%850เทคโนโลยี16
93.571B2.060.43%195.588Kวัสดุพื้นฐาน6
3.387B2.310.00%0วัสดุพื้นฐาน2
47.636B1.360.07%5.605Kวัสดุพื้นฐาน8
27.282B3.31-1.61%1.042Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
479.486B3.99-0.03%244สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร5
14.484B3.084.29%513สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
4.924B0.480.00%0พลังงาน1
12.432B4.595.40%2สาธารณูปโภค1
829.789B4.870.84%484บริการโทรคมนาคม8
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย คำอธิบาย & วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ติดต่อฝ่ายสนับสนุนการใช้งาน ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ