บริษัทสวิส companies operating in one industry: เครื่องจักรทางการบรรทุก/ก่อสร้าง/ทำฟาร์ม

รายชื่อด้านล่างคือ บริษัทสวิส ที่ดำเนินงานภายใต้อุตสาหกรรมเดียวกัน เครื่องจักรทางการบรรทุก/ก่อสร้าง/ทำฟาร์ม รายชื่อช่วยในการติดตามผลการดำเนินงาน งบกำไรขาดทุน และอื่นๆ จัดเรียงตามตัวชี้วัดที่จำเป็น จึงสามารถแสดงหุ้นที่มีราคาแพงที่สุดของอุตสาหกรรม เช่น BUCHER INDUSTRIES หรือรายชื่อที่มีการเคลื่อนไหวของราคาที่ดีที่สุดอย่าง ACCELLERON INDUSTR ซึ่งจะช่วยในการออกแบบกลยุทธ์สำหรับทุกการโฟกัส
สัญลักษณ์
มูลค่าตามราคาตลาด
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
Analyst Rating
CAT1CATERPILLAR INC
163.145 B CHF332.478 CHF−2.00%30.6419.6016.96 CHF+45.01%1.42%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
WB2WABTEC CORP
23.311 B CHF134.153 CHF−0.05%10.3135.083.82 CHF+19.36%0.49%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
AOMDALSTOM S.A.
5.637 B CHF13.497 CHF+1.15%900.21−0.28 CHF−297.92%1.66%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
BUCNBUCHER N
3.896 B CHF376.5 CHF−1.18%16.392 K1.2910.9534.38 CHF+32.44%3.41%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
BUHABUCHER INDUSTRIES
3.896 B CHF380.072 CHF−1.05%331.8211.0534.38 CHF+32.44%3.41%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
ZH2ACCELLERON INDUSTR
3.255 B CHF34.614 CHF+1.69%1500.4635.760.97 CHF2.10%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
ACLNACCELLERON N
3.255 B CHF34.80 CHF+0.23%237.414 K0.8435.950.97 CHF2.10%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
SRAILSTADLER RAIL N
2.785 B CHF27.40 CHF−1.62%300.027 K2.2222.041.24 CHF−7.01%3.23%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
6RLSTADLER RAIL AG
2.785 B CHF27.472 CHF−1.45%60.1322.101.24 CHF−7.01%3.23%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง