เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ (อุตสาหกรรม)

3
หุ้น
700.250B
เงินทุนของตลาด
1.048K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.94%
เปลี่ยนแปลง
+1.29%
ประสิทธิภาพ เดือน
+2.93%
ประสิทธิภาพ ปี
−4.99%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
P/E ratio
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
CCC3COCA-COLA CO/THE REGISTERED SHARES DL -,2556.440 CHF2.49%1.371 CHF
ปานกลาง
2.943K166.103K CHF246.168B CHF27.252.05 CHF82.5K
PEPPEPSICO INC REGISTERED SHARES DL -,0166166.172 CHF4.44%7.068 CHF
มีแรงซื้อรุนแรง
182.991K CHF228.858B CHF26.975.98 CHF315K
PEPPEPSICO
163 CHF−1.81%−3 CHF
มีแรงซื้อ
2326 CHF228.858B CHF28.085.98 CHF315K