ระบบขนส่ง (ภาค)

17
หุ้น
550.878B
เงินทุนของตลาด
2.553K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.15%
เปลี่ยนแปลง
+8.64%
ประสิทธิภาพ เดือน
+11.79%
ประสิทธิภาพ ปี
+12.11%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
BVZNBVZ HOL N
880 CHF0.00%3548.98173.605M CHF6.58133.80 CHF1.70%ระบบขนส่ง
DPWDEUTSCHE POST AG-REG NAMENS-AKTIEN O.N.41.612 CHF+1.09%160.0849.167B CHF13.033.19 CHF−25.60%4.30%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
DS81DSV A/S INDEHAVER BONUS-AKTIER DK 1139.848 CHF−0.12%1000.4527.702B CHF17.837.84 CHF−16.71%0.63%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
EJT1EASYJET PLC REGISTERED SHARES LS-,272857145.008 CHF+7.31%3K0.943.787B CHF10.590.47 CHF0.00%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
FHZNFLUGHAFEN ZUERICH N
186.2 CHF+0.49%12.477K0.325.688B CHF19.749.43 CHF1.89%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
HLAGHAPAG-LLOYD AG NAMENS-AKTIEN O.N.111.645 CHF+0.07%150.1519.228B CHF3.1635.34 CHF−62.86%54.88%ระบบขนส่ง
มีแรงขาย
J4FJUNGFRAUBAHN HOLDING AG-REG NAM.-AKT. SF 1,50161.313 CHF−0.28%490.58928.27M CHF14.8410.87 CHF2.26%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
JFNJUNGFRAUBAHN HLD N
159.8 CHF+0.38%290.02928.27M CHF14.7010.87 CHF2.26%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
KNIAKUEHNE + NAGEL INTL AG-REG NAMENS-AKTIEN SF 1256.921 CHF+2.38%10.0430.469B CHF18.9213.58 CHF−43.92%5.53%ระบบขนส่ง
มีแรงขาย
KNINKUEHNE+NAGEL INT N
256.0 CHF+1.11%41.77K0.2730.469B CHF18.8513.58 CHF−43.92%5.53%ระบบขนส่ง
มีแรงขาย
LHADEUTSCHE LUFTHANSA-REG VINK.NAMENS-AKTIEN O.N.7.741 CHF+1.11%2850.379.1B CHF5.001.55 CHF+1025.12%0.00%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
OYCDELTA AIR LINES INC REGISTERED SHARES DL -,000132.137 CHF+2.01%81.1420.802B CHF6.644.84 CHF+4175.01%0.54%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
UBERUBER INC.
44.82 CHF0.00%1.657K0.04101.565B CHF98.620.45 CHF0.00%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
UI51WASTE CONNECTIONS INC REGISTERED SHARES O.N.116.520 CHF−6.89%2030.55B CHF39.862.92 CHF+2.60%0.75%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
UPABUNITED PARCEL SERVICE-CL B REG. SHARES CLASS B DL -,01132.091 CHF−1.21%10.06113.067B CHF14.609.05 CHF−28.20%4.21%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
UT8UBER TECHNOLOGIES INC49.454 CHF+0.17%10.13101.565B CHF108.820.45 CHF0.00%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
UZAAFLUGHAFEN ZURICH AG-REG NAMENS-AKTIEN SF 10184.056 CHF−0.34%20.345.688B CHF19.519.43 CHF1.89%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ