บริการด้านบุคลากร (อุตสาหกรรม)

2
หุ้น
10.912B
เงินทุนของตลาด
220.130K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.88%
เปลี่ยนแปลง
−2.03%
ประสิทธิภาพ เดือน
−22.35%
ประสิทธิภาพ ปี
+6.15%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
P/E ratio
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
ADENADECCO N
33.15 CHF0.82%0.27 CHF
มีแรงซื้อ
440.211K14.593M CHF5.456B CHF15.992.06 CHF39K
ADI1ADECCO GROUP AG-REG NAMENS-AKTIEN SF 0,133.287 CHF0.93%0.307 CHF
มีแรงซื้อ
491.631K CHF5.456B CHF16.042.06 CHF39K