ยานอวกาศและการป้องกัน (อุตสาหกรรม)

10
หุ้น
571.884B
เงินทุนของตลาด
40.564K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.39%
เปลี่ยนแปลง
+0.49%
ประสิทธิภาพ เดือน
+10.81%
ประสิทธิภาพ ปี
+3.16%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
(ปีงบประมาณ)
AEROMONTANA N
13.82 CHF−0.29%−0.04 CHF
มีแรงขาย
19.746K272.89K CHF859.12M CHF−0.76 CHF6.708K
AIRAIRBUS SE124.178 CHF1.71%2.089 CHF
มีแรงซื้อรุนแรง
8110.058K CHF96.872B CHF28.224.40 CHF134.267K
AIRAIRBUS S.E.
137.30 CHF0.00%0.00 CHF
ปานกลาง
238.448K32.739M CHF96.872B CHF31.204.40 CHF134.267K
BCOBOEING CO/THE REGISTERED SHARES DL 5195.752 CHF0.12%0.236 CHF
มีแรงซื้อรุนแรง
1196 CHF117.998B CHF−6.33 CHF156K
LMTLOCKHEED MARTIN
345.00 CHF0.00%0.00 CHF
มีแรงซื้อ
00 CHF105.712B CHF17.2320.11 CHF116K
LOMLOCKHEED MARTIN CORP 404.541 CHF−4.79%−20.347 CHF
มีแรงขาย
52.023K CHF105.712B CHF20.2020.11 CHF116K
MTXMTU AERO ENGINES AG NAMENS-AKTIEN O.N.212.953 CHF−11.01%−26.348 CHF
มีแรงขาย
102.13K CHF11.531B CHF35.806.14 CHF11.273K
RHMRHEINMETALL AG INHABER-AKTIEN O.N.230.089 CHF0.78%1.771 CHF
มีแรงขาย
245.522K CHF9.901B CHF21.1710.87 CHF25.486K
RRUROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC REGISTERED SHARES LS 0.201.666 CHF4.58%0.073 CHF
มีแรงซื้อ
4.1K6.831K CHF14.121B CHF−0.15 CHF41.875K
TYZTELEDYNE TECHNOLOGIES INC 353.689 CHF1354 CHF16.788B CHF24.4614.75 CHF14.7K