อาหาร: เนื้อสัตว์/ปลา/ผลิตภัณฑ์นม (อุตสาหกรรม)

9
หุ้น
50.427B
เงินทุนของตลาด
901
ปริมาณการซื้อขาย
+4.58%
เปลี่ยนแปลง
+10.55%
ประสิทธิภาพ เดือน
+9.74%
ประสิทธิภาพ ปี
+14.58%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
P/E ratio
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
1Z3HOCHDORF HOLDING AG NAM.-AKTIEN SF 1022.344 CHF7.36%1.531 CHF
มีแรงซื้อ
501.117K CHF47.745M CHF−7.44 CHF361
9OIORIOR AG NAM.-AKTIEN SF 481.221 CHF14.24%10.125 CHF
มีแรงซื้อรุนแรง
12910.478K CHF537.914M CHF15.424.62 CHF2K
BELLBELL FOOD GROUP N
280.0 CHF0.36%1.0 CHF
มีแรงซื้อ
1.374K384.72K CHF1.75B CHF13.7020.36 CHF12.283K
BSNDANONE56.204 CHF5.26%2.809 CHF
มีแรงซื้อรุนแรง
74441.816K CHF36.095B CHF36.461.46 CHF96.166K
BWGABELL FOOD GROUP AG - REG NAMENS-AKTIEN SF 0,5275.263 CHF7.23%18.565 CHF
มีแรงซื้อรุนแรง
71.927K CHF1.75B CHF12.6120.36 CHF12.283K
EMMNEMMI N
918 CHF1.66%15 CHF
มีแรงซื้อรุนแรง
2.494K2.289M CHF4.831B CHF26.4634.12 CHF9.368K
FV6EMMI AG-REG NAMENS-AKTIEN SF 10902.337 CHF2.54%22.340 CHF
มีแรงซื้อรุนแรง
1902 CHF4.831B CHF25.7934.12 CHF9.368K
HOCNHOCHDORF N
22.9 CHF1.78%0.4 CHF
มีแรงซื้อ
53712.297K CHF47.745M CHF−7.44 CHF361
ORONORIOR N
81.3 CHF−1.33%−1.1 CHF
มีแรงซื้อ
7.499K609.669K CHF537.914M CHF17.874.62 CHF2K