ภาพยนต์/บันเทิง (อุตสาหกรรม)

4
หุ้น
159.641B
เงินทุนของตลาด
499
ปริมาณการซื้อขาย
−0.33%
เปลี่ยนแปลง
−20.77%
ประสิทธิภาพ เดือน
−33.33%
ประสิทธิภาพ ปี
+5.04%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
BVBBORUSSIA DORTMUND GMBH & CO INHABER-AKTIEN O.N.3.728 CHF−11.34%−0.477 CHF
มีแรงขายรุนแรง
2701.007K441.942M CHF−0.29 CHF
HLEEHIGHLIGHT E AND E I
13.1 CHF−1.50%−0.2 CHF
มีแรงขาย
1461.913K123.86M CHF−0.58 CHF1.306K
TIBNTITL BN BERG N
44.1 CHF−0.45%−0.2 CHF
มีแรงขาย
401.764K147.871M CHF241
WDPWALT DISNEY CO/THE 88.821 CHF2.01%1.753 CHF
มีแรงขาย
10888162.859B CHF51.841.69 CHF220K