เสื้อผ้า/รองเท้า (อุตสาหกรรม)

7
หุ้น
534.523B
เงินทุนของตลาด
128.017K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.60%
เปลี่ยนแปลง
+3.31%
ประสิทธิภาพ เดือน
−1.36%
ประสิทธิภาพ ปี
+0.70%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
49GON HOLDING AG NAMENS-AKTIEN A SF-,0128.649 CHF2.01%0.565 CHF
มีแรงซื้อ
2.2K63.028K CHF9.221B CHF161.660.18 CHF1.701K
ADSADIDAS
297.20 CHF0.00%0.00 CHF
มีแรงซื้อ
28.5K8.47M CHF23.809B CHF94.493.13 CHF59.258K
AIREAIRESIS N
0.550 CHF−1.79%−0.010 CHF
มีแรงขาย
309170 CHF34.727M CHF54.900.01 CHF
CALNCALIDA N
43.00 CHF−2.05%−0.90 CHF
มีแรงขายรุนแรง
5.96K256.28K CHF369.715M CHF15.972.76 CHF2.549K
IXD1INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ACCIONES PORT. EO 0,0328.199 CHF−3.73%−1.092 CHF
มีแรงซื้อรุนแรง
2406.768K CHF89.846B CHF1.32 CHF
MCLVMH
412.00 CHF0.00%0.00 CHF
ปานกลาง
167.8K69.134M CHF403.48B CHF14.7727.78 CHF
PUMPUMA SE INHABER-AKTIEN O.N.52.416 CHF−0.67%−0.355 CHF
มีแรงขาย
1256.552K CHF7.762B CHF22.992.34 CHF18.071K