สาธารณูปโภค (ภาค)

12
หุ้น
68.615B
เงินทุนของตลาด
6.085K
ปริมาณการซื้อขาย
+1.02%
เปลี่ยนแปลง
+2.56%
ประสิทธิภาพ เดือน
+4.09%
ประสิทธิภาพ ปี
+0.51%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
27WPOWERCELL SWEDEN AB (PUBL) NAMN-AKTIER SK-,02211.938CHF10.52%1.136CHF
มีแรงซื้อ
1251.492K644.076MCHF−0.14CHF
B9WBKW AG130.101CHF−1.44%−1.899CHF
ปานกลาง
67816.928BCHF41.843.16CHF10.75K
BKWBKW N
130.4CHF−0.69%−0.9CHF
ปานกลาง
13.692K1.785M6.928BCHF41.623.16CHF10.75K
CVNAROMANDE ENERGIE HOLDING-REG NAMENS-AKTIEN SF 251197.160CHF−1.69%−20.560CHF33.591K1.191BCHF−59.41CHF1.175K
EDHNENERGIEDIENST N
45.2CHF3.20%1.4CHF
มีแรงซื้อรุนแรง
2.231K100.841K1.448BCHF10.654.12CHF1.084K
EDPEDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA ACCOES NOM. EO 14.769CHF−0.02%−0.001CHF
ปานกลาง
3K14.307K17.919BCHF28.510.16CHF12.236K
ESUNEDISUN POWER EUROPE N
117.0CHF−0.85%−1.0CHF
มีแรงขาย
40747.619K122.227MCHF14.977.88CHF
HRENROMANDE ENERGIE N
1160CHF−0.43%−5CHF
มีแรงขาย
1011.6K1.191BCHF−59.41CHF1.175K
HRPK7C SOLARPARKEN AG INHABER-AKTIEN O.N.4.416CHF0.30%0.013CHF
มีแรงขายรุนแรง
9003.974K348.837MCHF18.870.23CHF27
KWK3ENERGIEDIENST HOLDING AG-REG NAMENS-AKTIEN SF -,1044.792CHF0.05%0.023CHF
มีแรงซื้อ
22610.123K1.448BCHF10.894.12CHF1.084K
RWERWE AG INHABER-STAMMAKTIEN O.N.41.062CHF−2.46%−1.035CHF
มีแรงซื้อ
1004.106K27.463BCHF1898.970.02CHF18.246K