ประกันชีวิต/สุขภาพ (อุตสาหกรรม)

5
หุ้น
117.233B
เงินทุนของตลาด
5.672K
ปริมาณการซื้อขาย
+1.96%
เปลี่ยนแปลง
+2.89%
ประสิทธิภาพ เดือน
+23.61%
ประสิทธิภาพ ปี
+18.74%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
MUV2MUENCHENER RUECK NAMENS-AKTIEN O.N.374.903 CHF+0.50%100.2351.347B CHF2.97%การเงิน
มีแรงซื้อ
SLHNSWISS LIFE HOLDING AG N
559.6 CHF−0.60%62.354K0.8716.495B CHF11.6448.06 CHF+35.98%5.33%การเงิน
ปานกลาง
SLHNESWISS LIFE HOLDING N 2. LINIE
561.4 CHF−0.43%4K1.0016.495B CHF11.6848.06 CHF+35.98%5.33%การเงิน
SLWSWISS LIFE HOLDING AG-REG NAMENS-AKTIEN SF 5,10559.570 CHF+0.23%60.1816.495B CHF11.6448.06 CHF+35.98%5.33%การเงิน
ปานกลาง
TLXTALANX AG NAMENS-AKTIEN O.N.63.631 CHF+13.42%30.0116.401B CHF3.04%การเงิน
ปานกลาง