บริการทางด้านเทคโนโลยี (ภาค)

55
หุ้น
14061.341B
เงินทุนของตลาด
16.710K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.46%
เปลี่ยนแปลง
+1.77%
ประสิทธิภาพ เดือน
+231.58%
ประสิทธิภาพ ปี
+31.84%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
1N8ADYEN N.V. AANDELEN OP NAAM EO-,011036.103 CHF−0.56%234.784B CHF58.4417.73 CHF+34.74%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
1SISNAP INC - A REGISTERED SHARES A DL -,0000112.950 CHF−0.48%160.3321.747B CHF−0.78 CHF−14.48%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
307SHOPIFY INC. REG. SHARES A (SUB VOTING) ON61.446 CHF−4.71%10.0481.51B CHF−0.83 CHF+64.22%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
5APPALO ALTO NETWORKS INC 235.125 CHF+2.78%651.6482.364B CHF146.351.61 CHF0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
5Q5SNOWFLAKE INC. REG. SHARES CL.A DL-,0001160.942 CHF−2.19%14018.1854.962B CHF−2.44 CHF−6.84%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
5ZMZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A62.463 CHF+2.78%20.0619.469B CHF92.010.68 CHF−70.31%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
639SPOTIFY TECHNOLOGY SA171.258 CHF−2.13%30.0932.98B CHF−3.67 CHF−137.17%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
724C3 AI INC. REG. CLASS A SHARES DL -,00123.317 CHF−6.63%250.272.88B CHF−2.09 CHF+6.71%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
8CFCLOUDFLARE INC. REGISTERED SHS CL.A DL -,00167.194 CHF−3.28%50.1622.785B CHF−0.56 CHF+18.75%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
ABEAALPHABET INC-CL A REG. SHS CL. A DL-,001118.748 CHF−1.02%930.651.487T CHF24.874.78 CHF−4.01%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
ABECALPHABET INC-CL C REG. SHS CAP.STK CL. C DL-,001121.091 CHF+0.80%1602.451.487T CHF25.364.78 CHF−4.01%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
ADBADOBE SYSTEMS INC REGISTERED SHARES O.N.533.114 CHF+0.56%30.08243.12B CHF54.249.83 CHF−1.00%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
ADBEADOBE SYSTEMS
281.95 CHF0.00%26.38K0.24243.12B CHF28.699.83 CHF−1.00%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
B1CBAIDU INC - SPON ADR
DR
100.351 CHF+0.96%10.2235.208B CHF12.088.31 CHF+351.49%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
CISCISCO SYSTEMS INC REGISTERED SHARES DL-,00142.351 CHF+0.99%10.06172.087B CHF14.043.02 CHF+8.86%3.20%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
CLXNCREALOGIX N
59.0 CHF+0.85%6230.0882.049M CHF1109.020.05 CHF0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
CPWCHECK POINT SOFTWARE TECH125.636 CHF−0.59%2004.5515.404B CHF19.176.55 CHF+8.42%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
CSAACCENTURE PLC-CL A REG.SHARES CLASS A DL -,000025292.168 CHF+1.28%10.15185.269B CHF30.679.53 CHF−9.10%1.38%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
CSCOCISCO SYSTEMS
53.44 CHF0.00%4.873K0.02172.087B CHF17.723.02 CHF+8.86%3.20%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
CTSHCOGNIZANT TECH SOL
73.15 CHF0.00%135.392K0.6430.869B CHF19.453.76 CHF−15.22%1.65%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
DHERDELIVERY HERO AG NAMENS-AKTIEN O.N.29.733 CHF+2.04%10.028.056B CHF−8.77 CHF+7.66%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
DS3DOCUSIGN INC. REGISTERED SHARES DL-,000141.317 CHF−0.43%2510.008.846B CHF181.760.23 CHF0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
ERTELECTRONIC ARTS INC 120.598 CHF+0.83%20.7732.288B CHF36.353.32 CHF+4.81%0.55%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
FBMETA PLATFORMS INC
185.26 CHF0.00%126.429K2.16748.538B CHF17.8610.37 CHF+0.03%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
FB2AMETA PLATFORMS INC. REG.SHARES CL.A DL-,000006287.130 CHF+3.46%200.61748.538B CHF27.6810.37 CHF+0.03%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
FOOSALESFORCE.COM INC REGISTERED SHARES DL -,001217.873 CHF+0.16%511.76212.523B CHF90.812.40 CHF+763.05%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
GFTGFT TECHNOLOGIES SE INHABER-AKTIEN O.N.29.294 CHF−3.91%4003.94748.2M CHF1.50%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
GOOGLALPHABET
1077.82 CHF0.00%16.73K0.621.487T CHF225.714.78 CHF−4.01%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
IBMIBM
135.20 CHF0.00%770.00129.456B CHF19.606.90 CHF+409.28%4.09%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
IBMINTL BUSINESS MACHINES CORP 140.013 CHF+0.72%2302.90129.456B CHF20.296.90 CHF+409.28%4.09%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
KUDKUDELSKI SA-BR INHABER-AKTIEN SF 81.235 CHF−0.96%5690.6269.426M CHF−0.50 CHF−35892.86%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงขายรุนแรง
KUDKUDELSKI I
1.240 CHF+2.06%33.577K1.6169.426M CHF−0.50 CHF−35892.86%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงขายรุนแรง
MIGAMICROSTRATEGY INC-CL A REG.SHARES CLASSA NEW DL -,001500.024 CHF+2.39%420.888.204B CHF423.261.18 CHF0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
MSFMICROSOFT CORP 325.004 CHF+0.97%590.492.435T CHF34.389.45 CHF+3.15%0.75%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
MSFTMICROSOFT
130.56 CHF0.00%22.117K1.252.435T CHF13.819.45 CHF+3.15%0.75%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
MUMMENSCH UND MASCHINE SOFTWARE INHABER-AKTIEN O.N.48.757 CHF+9.66%240831.758M CHF2.68%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
NFCNETFLIX INC REGISTERED SHARES DL -,001398.277 CHF+1.18%101.30173.847B CHF43.389.18 CHF−16.74%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
NFLXNETFLIX
358.70 CHF0.00%4.112K0.31173.847B CHF39.079.18 CHF−16.74%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
ORCORACLE CORP REGISTERED SHARES DL -,0199.182 CHF+0.48%20.07272.429B CHF33.362.97 CHF+44.30%1.34%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
PTXPALANTIR TECHNOLOGIES INC. REGISTERED SHARES O.N.15.180 CHF+0.33%110.0333.848B CHF256.280.06 CHF0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
SAPSAP
133.20 CHF0.00%290K8.52163.403B CHF63.322.10 CHF−20.16%1.38%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
SAPSAP SE INHABER-AKTIEN O.N.138.718 CHF−0.25%40.01163.403B CHF65.942.10 CHF−20.16%1.38%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
SQ3BLOCK INC. REGISTERED SHS CLASS A59.548 CHF+0.40%30.0537.182B CHF−0.43 CHF+53.22%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
TE8NTEMENOS GROUP AG-REG NAM.-AKTIEN SF 575.510 CHF+7.77%40.085.532B CHF42.491.78 CHF−4.49%1.43%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
TEMNTEMENOS N
76.82 CHF+0.79%137.297K0.655.532B CHF43.231.78 CHF−4.49%1.43%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
TGCTGS NOPEC GEOPHYSICAL CO ASA NAVNE-AKSJER NK 0,2511.083 CHF−18.19%3K10.561.32B CHF21.430.52 CHF4.69%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
TKETAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 135.131 CHF+0.40%40.0923.122B CHF−8.19 CHF−7199.92%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
TMVTEAMVIEWER AG INHABER-AKTIEN O.N.12.175 CHF−3.59%261.042.18B CHF20.280.60 CHF+69.29%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
TT8TRADE DESK INC/THE -CLASS A REG.SHARES A DL -,00000160.470 CHF−10.68%90.1130.313B CHF216.350.28 CHF0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
TWHTWILIO INC - A REGISTERED SHARES O.N.57.076 CHF+6.03%570.1611.19B CHF−4.36 CHF+39.13%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
UENUBISOFT ENTERTAINMENT S.A. ACTIONS PORT. EO 0,077523.309 CHF−17.53%1000.112.908B CHF−2.62 CHF−473.63%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
YTMEYOUNGTIMERS AG
0.750 CHF0.00%1100.0245.157M CHF0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี