บริษัทสวิส companies operating in one industry: การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์

รายชื่อด้านล่างคือ บริษัทสวิส ที่ดำเนินงานภายใต้อุตสาหกรรมเดียวกัน การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์ รายชื่อช่วยในการติดตามผลการดำเนินงาน งบกำไรขาดทุน และอื่นๆ จัดเรียงตามตัวชี้วัดที่จำเป็น จึงสามารถแสดงหุ้นที่มีราคาแพงที่สุดของอุตสาหกรรม เช่น ZUG ESTATES HOLDING AG หรือรายชื่อที่มีการเคลื่อนไหวของราคาที่ดีที่สุดอย่าง SWISS ESTATES AG ซึ่งจะช่วยในการออกแบบกลยุทธ์สำหรับทุกการโฟกัส
สัญลักษณ์
มูลค่าตามราคาตลาด
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
Analyst Rating
VNAVONOVIA SE20.008 B CHF24.394 CHF−8.77%800.22−7.22 CHF−707.33%3.37%การเงิน
มีแรงซื้อ
SPSNSWISS PRIME SITE N
6.579 B CHF85.20 CHF+0.12%158.266 K0.9976.431.11 CHF−82.24%4.00%การเงิน
ปานกลาง
SU1NSWISS PRIME SITE6.579 B CHF84.282 CHF−1.80%10.1275.601.11 CHF−82.24%4.00%การเงิน
ปานกลาง
P7SPSP SWISS PROPERTY5.211 B CHF112.818 CHF−1.59%55324.4724.934.53 CHF−37.08%3.35%การเงิน
มีแรงซื้อ
PSPNPSP N
5.211 B CHF114.4 CHF+0.70%87.026 K0.8825.284.53 CHF−37.08%3.35%การเงิน
มีแรงซื้อ
ALLNALLREAL N
2.533 B CHF155.0 CHF+0.65%29.889 K1.2639.283.95 CHF−65.46%4.55%การเงิน
ปานกลาง
AZ4NALLREAL HOLDING AG2.533 B CHF154.433 CHF+0.14%10.0339.143.95 CHF−65.46%4.55%การเงิน
ปานกลาง
MOBNMOBIMO N
1.887 B CHF260.0 CHF0.00%5.447 K0.4140.456.43 CHF−69.21%3.85%การเงิน
ปานกลาง
M1HMOBIMO HLDG AG1.887 B CHF255.083 CHF−3.20%60.0339.696.43 CHF−69.21%3.85%การเงิน
ปานกลาง
IRENINVESTIS N
1.268 B CHF99.8 CHF+0.20%1.878 K0.64−0.42 CHF−102.70%2.51%การเงิน
มีแรงซื้อ
IYPINVESTIS HOLDING S1.268 B CHF99.824 CHF+3.73%680.96−0.42 CHF−102.70%2.51%การเงิน
มีแรงซื้อ
IISNINTERSHOP N
1.165 B CHF123.2 CHF+0.49%4.303 K0.733.8731.85 CHF+109.76%4.08%การเงิน
ปานกลาง
ZUGNZUG ESTATES HOLDING AG
918 M CHF1 790 CHF−0.56%1091.6537.7347.44 CHF−67.98%2.28%การเงิน
ปานกลาง
HIAGHIAG IMMOBILIEN N
769.857 M CHF76.6 CHF+0.26%3.531 K0.4516.484.65 CHF−55.25%3.80%การเงิน
มีแรงซื้อ
PLANPLAZZA N
623.07 M CHF302 CHF+0.33%2740.7134.228.83 CHF−74.60%2.33%การเงิน
ปานกลาง
FRENFUNDAMENTA REAL ESTATE N
490.024 M CHF16.35 CHF+0.31%4.851 K0.1859.170.28 CHF−72.67%3.37%การเงิน
ปานกลาง
WARNWARTECK N
443.025 M CHF1 790 CHF0.00%1240.9527.6764.70 CHF−41.62%3.91%การเงิน
มีแรงขาย
EPH.EUREPH EUROPEAN PROPERTY
356.823 M CHF25.6 EUR+4.07%5400.060.00%การเงิน
VARNVARIA US PROPERTIES N
350.36 M CHF34.8 CHF+0.58%1.962 K0.44−12.31 CHF−209.07%13.58%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
VAUVARIA US PROPERTIE350.36 M CHF34.153 CHF+0.00%2611.10−12.31 CHF−209.07%13.58%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
SFPNSF URBAN PROPERTIES N
316.422 M CHF94.4 CHF0.00%980.06988.480.10 CHF−99.21%3.81%การเงิน
ปานกลาง
NRENNOVAVEST REAL ESTATE N
258.333 M CHF33.5 CHF0.00%1510.07−0.51 CHF−113.12%3.73%การเงิน
P6ZPEACH PROPERTY GRO214.012 M CHF9.656 CHF−6.44%6350.18−8.83 CHF−161.77%0.00%การเงิน
มีแรงซื้อ
PEANPEACH PROPERTY N
214.012 M CHF8.96 CHF−5.08%22.123 K0.80−8.83 CHF−161.77%0.00%การเงิน
มีแรงซื้อ
ZUBNZUEBLIN IMM N
84.217 M CHF25.6 CHF+0.79%8.981 K14.6734.720.74 CHF−39.57%3.94%การเงิน
61Z1ZUEBLIN IMMO HLDG84.217 M CHF24.978 CHF−4.28%3433.870.74 CHF−39.57%3.94%การเงิน
AADMIADMICASA HOLDING A19.697 M CHF9.00 CHF−35.71%5 K2.890.00%การเงิน
SSEAPSWISS ESTATES AG6.466 M CHF1.88 CHF+66.37%410.040.00%การเงิน
ARONARUNDEL N
2.58 M CHF0.160 CHF+11.11%3.9 K0.450.00%การเงิน