อาหาร: รายใหญ่หลายแบรนด์ (อุตสาหกรรม)

2
หุ้น
316.415B
เงินทุนของตลาด
1.087M
ปริมาณการซื้อขาย
−0.24%
เปลี่ยนแปลง
−8.47%
ประสิทธิภาพ เดือน
+2.47%
ประสิทธิภาพ ปี
−10.25%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
NESN NESTLE N
114.900.14%0.16ขาย2.098M241003439.40316.636B18.946.10276000.00
NESNE NESTLE N 2. LINIE
114.76-0.52%-0.60ขาย370.000K42461200.0019.056.10276000.00
โหลดเพิ่ม