บริษัทสวิส companies operating in one industry: ไบโอเทคโนโลยี

รายชื่อด้านล่างคือ บริษัทสวิส ที่ดำเนินงานภายใต้อุตสาหกรรมเดียวกัน ไบโอเทคโนโลยี รายชื่อช่วยในการติดตามผลการดำเนินงาน งบกำไรขาดทุน และอื่นๆ จัดเรียงตามตัวชี้วัดที่จำเป็น จึงสามารถแสดงหุ้นที่มีราคาแพงที่สุดของอุตสาหกรรม เช่น CSL LTD หรือรายชื่อที่มีการเคลื่อนไหวของราคาที่ดีที่สุดอย่าง MORPHOSYS ซึ่งจะช่วยในการออกแบบกลยุทธ์สำหรับทุกการโฟกัส
สัญลักษณ์
มูลค่าตามราคาตลาด
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
Analyst Rating
CSJCSL LTD80.645 B CHF168.998 CHF+4.90%86515.7037.554.50 CHF−0.85%1.36%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
0QFMODERNA INC37.305 B CHF95.441 CHF−2.44%2003.13−10.44 CHF−156.54%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
22UABIONTECH SE
DR
18.833 B CHF79.798 CHF−0.50%50.0523.123.45 CHF−90.50%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
1CGCRISPR THERAPEUTIC4.862 B CHF57.148 CHF−6.10%200.13−1.66 CHF+78.56%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
MORMORPHOSYS2.484 B CHF65.713 CHF+5.69%800.57−5.34 CHF−21.86%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
PPGNPOLYPEPTIDE N
974.422 M CHF28.55 CHF−3.22%23.152 K0.42−1.52 CHF−198.61%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
KURNKUROS N
275.147 M CHF7.70 CHF−2.16%225.572 K0.78−0.38 CHF−63.13%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
4XBXBIOTECH INC263.272 M CHF8.794 CHF+4.03%8641.07−0.68 CHF+32.19%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
6MLMOLECULAR PARTNERS127.291 M CHF3.645 CHF−3.93%5050.66−1.89 CHF−152.70%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
MOLNMOLECULAR PARTNERS N
127.291 M CHF3.450 CHF−1.43%2760.03−1.89 CHF−152.70%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง