ไบโอเทคโนโลยี (อุตสาหกรรม)

15
หุ้น
422.837B
เงินทุนของตลาด
106
ปริมาณการซื้อขาย
−1.74%
เปลี่ยนแปลง
−5.48%
ประสิทธิภาพ เดือน
+6.46%
ประสิทธิภาพ ปี
−9.17%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
0QFMODERNA INC. REGISTERED SHARES DL-,0001136.959 CHF−4.52%−6.482 CHF
มีแรงขาย
243.287K CHF53.502B CHF7.8219.60 CHF3.9K
22UABIONTECH SE NAM.-AKT.(SP.ADRS)1/O.N.
DR
122.641 CHF3.26%3.877 CHF
มีแรงขาย
202.453K CHF28.556B CHF2.8746.16 CHF3.082K
6MLMOLECULAR PARTNERS AG5.373 CHF1.68%0.089 CHF
มีแรงขาย
60322 CHF197.231M CHF1.473.71 CHF191
8H0POLYPEPTIDE GROUP AG NAM.-AKT. SF -,0118.648 CHF−0.87%−0.164 CHF
มีแรงขาย
356 CHF604.472M CHF76.070.25 CHF1.219K
AMGAMGEN INC REGISTERED SHARES DL -,0001212.499 CHF−4.50%−10.010 CHF
มีแรงขายรุนแรง
51.062K CHF116.661B CHF20.0111.30 CHF25.2K
BM8BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC REGISTERED SHARES DL -,00182.887 CHF−3.11%−2.663 CHF
มีแรงขายรุนแรง
806.631K CHF15.535B CHF127.650.71 CHF3.082K
CSJCSL LTD REGISTERED SHARES O.N.179.047 CHF2.32%4.065 CHF
มีแรงขาย
203.581K CHF85.415B CHF44.134.11 CHF30K
GISGILEAD SCIENCES INC 73.440 CHF0.53%0.386 CHF
มีแรงซื้อ
201.469K CHF91.573B CHF21.563.40 CHF17K
IDPBIOGEN INC REGISTERED SHARES DL-,0005246.266 CHF−7.50%−19.971 CHF
มีแรงขาย
102.463K CHF35.81B CHF13.8519.48 CHF8.725K
KURNKUROS N
1.275 CHF2.00%0.025 CHF
มีแรงขาย
9.272K11.822K CHF44.187M CHF−0.43 CHF6
MOLNMOLECULAR PARTNERS N
5.47 CHF4.19%0.22 CHF
มีแรงขาย
14.362K78.56K CHF197.231M CHF1.463.71 CHF191
NVV1NOVAVAX INC. REGISTERED SHARES DL -,016.088 CHF−6.74%−0.440 CHF
มีแรงขาย
60365 CHF477.73M CHF−7.71 CHF1.992K
PPGNPOLYPEPTIDE N
18.30 CHF−4.14%−0.79 CHF
มีแรงขายรุนแรง
153.659K2.812M CHF604.472M CHF77.190.25 CHF1.219K
YTSNKUROS BIOSCIENCES AG-REG1.282 CHF−0.39%−0.005 CHF
มีแรงขาย
360462 CHF44.187M CHF−0.43 CHF6