บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ (อุตสาหกรรม)

3
หุ้น
10.803B
เงินทุนของตลาด
2.425K
ปริมาณการซื้อขาย
−10.86%
เปลี่ยนแปลง
−11.37%
ประสิทธิภาพ เดือน
−33.40%
ประสิทธิภาพ ปี
+1.59%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
(ปีงบประมาณ)
AFPALUFLEXPACK N
17.34 CHF−0.34%−0.06 CHF
มีแรงขาย
4.461K77.354K CHF299.982M CHF66.950.26 CHF1.537K
INPINTERNATIONAL PAPER CO REGISTERED SHARES DL 128.528 CHF−12.38%−4.032 CHF
มีแรงขายรุนแรง
15428 CHF9.628B CHF6.254.60 CHF39K
VETNVETROPACK N
44.15 CHF2.32%1.00 CHF
ปานกลาง
28.236K1.247M CHF875.23M CHF19.202.30 CHF3.561K